Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Uwagi o kolorach
  tła pod tekstem

Opis druku
niezależnego
posiadanego
w zbiorze
Opis druku
niezależnego
znanego tylko
z bibliografii
Opis książki
związanej
z wydaniami
niezależnymi
posiadanej
w zbiorze
Opis książki
związanej
z wydaniami
niezależnymi
znanej tylko
z bibliografii
Opis książki
z pogranicza
wydawnictw
niezależnych
Odnośniki, uwagi,
opisy druków nie
zaliczanych do
druków zwartych

Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1.

Data ostatniej korekty tekstu: 14.11.2013 r.
 
 
Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1.
Hłasko Hlasko Marek Osmy dzien Ósmy dzień tygodnia Warszawa Niezależna Oficyna Wydawnicza 1979 1980 termofaksHłasko Hlasko Marek Osmy dzien Ósmy dzień tygodnia Warszawa Niezależna Oficyna Wydawnicza 1979 1980 termofaks
 opis książki Hłasko Marek: Ósmy dzień tygodnia.
B.m. [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza, b.r. [1979].
A5, okł.kart., 69 s., stdr. [termofaks] z oryg.
Przedruk z tomu: Opowiadania. Paryż: Instytut Literacki 1963. Wg Ln2010 wydano w 1979 r., choć do kolportażu książka trafiła zapewne dopiero w końcu 1980 r. Na IV s. okładki jest zapowiedź książki Niezależnej Spółdzielni Wydawniczej 1., która rozpoczęła działalność wyłaniając się z Niezależnej Oficyny Wydawniczej na przełomie 1980 i 1981 r. Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1. zalicza konsekwentnie ten tytuł jako pierwszą własną publikację.
CD-559, BN-1657, BaBN, Sup-279, Sup-280*{wg Nie. – NSW 1., [1981]}, Ka-519, HN-002004069, KS-1758, BJ-1294, Br-0840, FC-11329, Ln2010 s. 154 – MM
Sołżenicyn Solzenicyn Aleksander Jeden dzień Iwana Denisowicza Niezależna Oficyna Wydawnicza Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1 1981Sołżenicyn Solzenicyn Aleksander Jeden dzień Iwana Denisowicza Niezależna Oficyna Wydawnicza Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1 1981
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Jeden dzień Iwana Denisowicza.
B.m. [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza; Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1., b.r. [1981].
A4, okł.kart., [2],65 s., powiel.
Pierwsza [jedna z pierwszych] pozycja NSW 1.
Tłumaczenie [z rosyjskiego]: Irena Lewandowska, Witold Dąbrowski. Przedruk z tygodnika Polityka 1962 nr 48-52. Na s. tytułowej u dołu wypunktowana na matrycy niewielka litera „A”.
CD-1832=CD-1833, BN-5199*[wg MBPŁ – błędnie r.w.]=BN-5200, BaBN, Ka-2297, Hoo99/196, {BJ-4292 i FC-5988 [błędny tytuł: Jeden dzień w życiu Iwana Denisowicza]}, Br-2634 – MM
Sołżenicyn Solzenicyn Aleksander Jeden dzień Iwana Denisowicza Niezależna Oficyna Wydawnicza Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1 1981Sołżenicyn Solzenicyn Aleksander Jeden dzień Iwana Denisowicza Niezależna Oficyna Wydawnicza Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1 1981
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Jeden dzień Iwana Denisowicza.
B.m. [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza; Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1., b.r. [1981].
A4, okł.kart., 61 s., powiel., [c. 50-90 zł].
Pierwsza [jedna z pierwszych] pozycja NSW 1.
Tłumaczenie [z rosyjskiego]: Irena Lewandowska, Witold Dąbrowski. Przedruk z tygodnika Polityka 1962 nr 48-52. Na s. 61 u dołu wypunktowana na matrycy duża litera „Ł”.
BN-5201, BaBN, BJ-4290, FC-5986 – MM
Król Marcin Style politycznego myślenia Wokół Buntu Młodych i Polityki Niezależna Oficyna Wydawnicza Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1 1981Król Marcin Style politycznego myślenia Wokół Buntu Młodych i Polityki Niezależna Oficyna Wydawnicza Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1 1981
 opis książki Król Marcin: Style politycznego myślenia. Wokół Buntu Młodych i Polityki.
B.m. [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza; Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1., b.r. [1981].
A5, okł.kart., [5],10-117,[1] s., stdr. [termofaks] z oryg., [c. 80-85 zł].
Przedruk z wyd.: Paryż: Libella 1979.
Ł-219, BN-2653, BaBN, Ka-808, Hoo99/183, HN-000510224, KS-0009, BJ-2095, FC-9734, Br-1339 – MM
Światło Józef Swiatlo Jozef Za kulisami bezpieki i partii Józef Światło ujawnia tajniki partii reżymu i aparatu bezpieczeństwa Warszawa Niezależna Oficyna Wydawnicza Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1 1981 Dokumenty Kulisy MichnikŚwiatło Józef Swiatlo Jozef Za kulisami bezpieki i partii Józef Światło ujawnia tajniki partii reżymu i aparatu bezpieczeństwa Warszawa Niezależna Oficyna Wydawnicza Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1 1981 Dokumenty Kulisy Michnik
 opis książki Światło Józef: Za kulisami bezpieki i partii. Józef Światło ujawnia tajniki partii, reżymu i aparatu bezpieczeństwa.
B.m. [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza; Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1., b.r. [1981].
A5, okł.kart., 39,[1] s., stdr. z oryg.
Dokumenty.
Tytuł okł.: Kulisy bezpieki i partii. Na II s. okł.: Adam Michnik: Kilka słów wprowadzenia. Przedruk z broszury: München: Free Europa Committee [1955].
Ł-479b, BN-5559, BaBN, Ka-2498, BJ-4579, FC-6625, Br-2774 – MM
 ▬ Anders Władysław: Bez ostatniego rozdziału. Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1. - zapowiedź na IV s. okł. w: Marcin Król: Style politycznego myślenia. Wokół Buntu Młodych i Polityki. Nowa; NSW 1. [1981], oraz w: Józef Światło: Za kulisami bezpieki i partii. Józef Światło ujawnia tajniki partii, reżymu i aparatu bezpieczeństwa. Nowa; NSW 1. [1981] – zapewne nie ukazało się – uw
Fuller John Frederick Charles Bitwa pod Warszawą 1920 Warszawa Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1 1980 161 110Fuller John Frederick Charles Bitwa pod Warszawą 1920 Warszawa Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1 1980 161 110
 opis książki Fuller J. F. C.: Bitwa pod Warszawą 1920.
B.m. [Warszawa]: Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1., b.r. [1980].
A5 [egz. nieobcięty – 21 cm], okł., 3-38,[1] s., off. z masz., [c. 85 zł].
Fuller J. F. C. = John Frederick Charles Fuller. S. 2 i [39] na II i III s. okł. Wymiary ramki na okł.: 161x110 mm. Zawiera: Józef Władysław Dąbrowski [pseud.]: Przedmowa. Przekład: Andrzej Zadora [pseud.]. Tłumaczenie z: „The battle of Warsaw, 1920” rozdział 9. z tomu 3. pod tytułem: „The decisive battles of the Western World and their influence upon history”, 1956.
Ł-114, BN-1203, BaBN, Ka-1054, Hoo99/175, BJ-0967, FC-10729, Br-0616 – MM
Fuller John Frederick Charles Bitwa pod Warszawą 1920 Warszawa Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1 1980 153 104 kopiaFuller John Frederick Charles Bitwa pod Warszawą 1920 Warszawa Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1 1980 153 104 kopia
 opis książki Fuller J. F. C.: Bitwa pod Warszawą 1920.
B.m. [Warszawa]: Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1., b.r. [1980].
A5 [egz. obcięty – 19 cm], okł., 3-38,[1] s., kserooff. [z masz].
Kserooffsetowa pomniejszona kopia z wyd. opisanego powyżej. S. 2 i [39] na II i III s. okł. Wymiary ramki na okł.: 153x104 mm.
– MM
Chruszczow Nikita Siergiejewicz O kulcie jednostki i jego następstwach Tajny referat wygłoszony na XX Zjeździe KPZR Warszawa Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1 1981Chruszczow Nikita Siergiejewicz O kulcie jednostki i jego następstwach Tajny referat wygłoszony na XX Zjeździe KPZR Warszawa Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1 1981
 opis książki Chruszczow Nikita [Siergiejewicz]: O kulcie jednostki i jego następstwach /Tajny referat wygłoszony na XX Zjeździe KPZR/.
B.m. [Warszawa]: Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1., b.r. [1981].
A4, okł.kart., [2],5-50 s., powiel., [c. 70 zł].
Dokumenty.
Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1956.
BN-0710, BaBN, Sup-90, Ka-0226=Ka-0993, BJ-0574, FC-10770, Br-0362 {w opisach: BJ, FC i Br – błędna podstawa przedruku: Zeszyty Historyczne 1977 z. 41 s. 197-209 [tu jest tekst: „Tajny” referat Chruszczowa. Okoliczności wygłoszenia i ujawnienia.]} – MM
 opis książki Proces szesnastu. Moskwa 1945. (stenogram).
Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1., [1981].
[podobno się ukazało] wg spisów na IV s. okł. w: Arżak Mikołaj: Odkupienie i inne opowiadania. NSW 1. [1981], oraz w: Iłłakowicz Kazimiera I.: Opowieść o moskiewskim męczeństwie. Złoty wianek. NSW 1. [1981] – op
Watson George Czy intelektualiści dali się nabrać Warszawa Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1 1981 Aneks 1978 19 Were the intellectuals duped Encounter 1973Watson George Czy intelektualiści dali się nabrać Warszawa Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1 1981 Aneks 1978 19 Were the intellectuals duped Encounter 1973
 opis książki Watson George: Czy intelektualiści dali się nabrać?
B.m. [Warszawa]: Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1., b.r. [1981].
A6, okł., [2],5-31 s., off. z oryg.
S. 31 na III s. okł. Przedruk z: Aneks 1978 nr 19 s. 17-43. Tytuł oryg.: Were the intellectuals duped? Encounter 1973 nr 6.
BN-5906, BaBN, Ka-2654, BJ-4836, FC-6991 – MM
Kołakowska Tamara Psychiatria sowiecka i dysydenci Na marginesie książki Polityczne szpitale w Rosji Warszawa Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1 1981 Aneks 1978 Bloch Reddaway Russia political hospitals The abuse of psychiatry in the Soviet Union Psychiatric terror How Soviet Psychiatry Is Used to Suppress DissentKołakowska Tamara Psychiatria sowiecka i dysydenci Na marginesie książki Polityczne szpitale w Rosji Warszawa Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1 1981 Aneks 1978 Bloch Reddaway Russia political hospitals The abuse of psychiatry in the Soviet Union Psychiatric terror How Soviet Psychiatry Is Used to Suppress Dissent
 opis książki Kołakowska Tamara: Psychiatria sowiecka i dysydenci. Na marginesie książki S. Blocha i P. Reddaway’a „Polityczne szpitale w Rosji”.
B.m. [Warszawa]: Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1., b.r. [1981].
A6, okł., 21 s., stdr. z oryg., [c. 20 zł].
S. 21 na III s. okł. Przedruk z: Aneks 1978 nr 19 s. 152-172. Dotyczy książki: „Russian’s Political Hospitals” – właśc.: Sidney Bloch and Peter Reddaway: Russia’ political hospitals. The abuse of psychiatry in the Soviet Union. London: Gollancz 1977 [w wyd. amerykańskich książka nosiła tytuł: „Psychiatric terror. How Soviet Psychiatry Is Used to Suppress Dissent”].
BN-2280, BaBN, Ka-3307, BJ-1771, FC-10038, Br-1125 – MM
Arżak Mikołaj Arzak Mikolaj Odkupienie i inne opowiadania Warszawa Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1 1981 Mowi Mówi Moskwa Czlowiek Człowiek z MINAP-u Rece Ręce Odkupienie Markovic Daniel Julij Юлий Маркович ДаниэльArżak Mikołaj Arzak Mikolaj Odkupienie i inne opowiadania Warszawa Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1 1981 Mowi Mówi Moskwa Czlowiek Człowiek z MINAP-u Rece Ręce Odkupienie Markovic Daniel Julij Юлий Маркович Даниэль
 opis książki Arżak Mikołaj [pseud.]: Odkupienie i inne opowiadania.
B.m. [Warszawa]: Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1., b.r. [1981].
A4, okł.kart., [2],5-76 s., powiel., [c. 50 zł].
Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1965. Zawiera opowiadania: Mówi Moskwa; Człowiek z MINAP-u; Ręce; Odkupienie.
CD-1740+CD-1742[błędnie], BN-0880, BaBN, Sup-118, Ka-47, BJ-0722, FC-10933, Br-0079 – MM
Herling-Grudziński Herling Grudziński Grudzinski Gustaw Dziennik pisany nocą 1973 1975 noca Warszawa Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1 1981Herling-Grudziński Herling Grudziński Grudzinski Gustaw Dziennik pisany nocą 1973 1975 noca Warszawa Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1 1981
 opis książki Herling-Grudziński Gustaw: Dziennik pisany nocą 1973-1975.
B.m. [Warszawa]: Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1., b.r. [1981].
A6, okł.kart., [4],9-136,[1] s., fotooff. z oryg., [c. 80 zł].
Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1980, s. 9-137.
CD-521, BN-1597, BaBN, Sup-231, Ka-1088, KS-1702*[wg CD], BJ-1263, FC-11416, Br-0815 – MM
Skolimowski Henryk Polski marksizm Warszawa Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1 1981Skolimowski Henryk Polski marksizm Warszawa Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1 1981
 opis książki Skolimowski Henryk: Polski marksizm.
B.m. [Warszawa]: Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1., b.r. [1981].
A5 poz., okł.kart., [2],80 s., powiel., [c. 100 zł].
Przekład z języka angielskiego. Przedruk z wyd.: Londyn: Odnowa 1969.
BN-5091, BaBN, Ka-3522, Hoo99/196, BJ-4193, FC-5906, Br-2585 – MM
Koestler Arthur Fragmenty wspomnień Warszawa Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1 1981 Arrow in the blue The invisible writing
 opis książki Koestler Arthur: Fragmenty wspomnień.
B.m. [Warszawa]: Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1., b.r. [1981].
A6, okł.kart., [2],7-234 s., off. z oryg.
Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1965. Tytuł oryg.: Arrow in the blue; The invisible writing.
BN-2273, BaBN, Sup-401, Ka-686, KS-5160*[wg MJ], BJ-1761, FC-10054[błędy w opisie] – MM [egz. bez oryginalnej okładki w oprawie introligatorskiej]
Mitkiewicz Leon Powstanie warszawskie Z mojego notatnika w Waszyngtonie Warszawa Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1 1981Mitkiewicz Leon Powstanie warszawskie Z mojego notatnika w Waszyngtonie Warszawa Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1 1981
 opis książki Mitkiewicz Leon: Powstanie warszawskie (Z mojego notatnika w Waszyngtonie).
B.m. [Warszawa]: Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1., b.r. [1981].
A6, okł.kart., [2],95-156 s., fotooff. z oryg.
Przedruk z: Zeszyty Historyczne 1962 nr 1 s. 95-156.
BN-3618, BaBN, Sup-776, Ka-1610, KS-3241*[wg KB], BJ-2868, FC-8529, Br-1828 – MM
Iłłakowicz Illakowicz Iłłakowiczówna Illakowiczowna Kazimiera Opowiesc Opowieść o moskiewskiem męczeństwie meczenstwie Zloty Złoty wianek Warszawa Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1 1981Iłłakowicz Illakowicz Iłłakowiczówna Illakowiczowna Kazimiera Opowiesc Opowieść o moskiewskiem męczeństwie meczenstwie Zloty Złoty wianek Warszawa Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1 1981
 opis książki Iłłakowicz Kazimiera I.: Opowieść o moskiewskiem męczeństwie. Złoty wianek.
B.m. [Warszawa]: Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1., b.r. [1981].
A6, okł.kart., [4],7-90 s., off. z oryg. i masz., [c. 70 zł].
Przedruk z wyd. Warszawa: F. Hoesick 1927. Projekt okładki i ilustracje: Maria Filipowicz. Większość opisów: CD, BN, Ka, KS, BJ, FC, Br – podaje błędny tytuł: …moskiewskim…
CD-575, BN-1725, BaBN, Ka-3216, KS-1808, BJ-1352, FC-11323, Br-0868 – MM
Sołżenicyn Solzenicyn Aleksander Ladacznica i niewinny Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1 1981 Dzieła wybraneSołżenicyn Solzenicyn Aleksander Ladacznica i niewinny Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1 1981 Dzieła wybrane
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Ladacznica i niewinny.
Warszawa: Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1., wrzesień 1981.
A5, okł.kart., [2],2-82 s., off. z masz., [c. 80 zł].
Dzieła wybrane; Tom I.
[Tytuł oryg.: Olen i shalashovka]. Druk tekstu z tych samych matryc co wyd.: Grot [1981].
CD-1835, BN-5205, BaBN, Ka-3752, BJ-4294, FC-5989 – MM
Sołżenicyn Solzenicyn Aleksander Opowiadania Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1 1981 Dzieła wybraneSołżenicyn Solzenicyn Aleksander Opowiadania Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1 1981 Dzieła wybrane
 opis książki Sołżenicyn Aleksander: Opowiadania.
Warszawa: Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1., wrzesień 1981.
A4, okł.kart., [2],5-87,[1] s., stdr. z masz.
Dzieła wybrane; Tom II.
Zawiera teksty:
– Zdarzenie na stacji Kreczetowka [tłumaczyła Henryka Broniatowska, przedruk z tomu: Słoneczna dolina. Wybór opowiadań radzieckich za rok 1964. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1964];
– Zagroda Matriony [tłumaczył Józef Łobodowski, przedruk z tomu: We własnych oczach. Antologia współczesnej literatury sowieckiej. Paryż: Instytut Literacki 1963 s. 485-519];
– Wiersze prozą [wydawane także pod tytułem: Okruchy][tłumaczył Ignacy Szenfeld, przedruk z: Kultura 1970 nr 11 s. 65-75];
– Procesja wielkanocna [tłumaczył Michał Kaniowski, przedruk z: Kultura 1971 nr 4 s. 11-14];
– Modlitwa [tłumaczył Ignacy Szenfeld, przedruk z: Na Antenie Londyn 1970 nr 11];
– Prawa dłoń [tłumaczył Józef Łobodowski, przedruk z: Kultura 1969 nr 12 s. 31-40];
– Dla dobra sprawy [tłumaczył Ignacy Szenfeld, przedruk z: Kultura Warszawa 1963 nr 16];
– Zachar Kaleta [tłumaczył Ryszard Kotowski, przedruk z: Życie Literackie 1966 nr 13].
BN-5217, BaBN, Sup-921, Ka-2305, BJ-4309, FC-5999 – MM
Mihajlov Mihajlo Martwy dom Dostojewskiego i Sołżenicyna Pzyczynki przyczynki do fenomenologii niewolnictwa Warszawa Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1 1981Mihajlov Mihajlo Martwy dom Dostojewskiego i Sołżenicyna Pzyczynki przyczynki do fenomenologii niewolnictwa Warszawa Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1 1981
 opis książki Mihajlov Mihajlo: Martwy dom Dostojewskiego i Sołżenicyna (Pzyczynki [! – przyczynki] do fenomenologii niewolnictwa).
B.m. [Warszawa]: Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1., b.r. [1981].
A6, okł.kart., [2],4-33 s., off. z oryg., [c. 20-60 zł].
Tłumaczenie z jugosłowiańskiego [! - tj. serwochorwackiego]: Tadeusz i Radmiła Lisiccy. Przedruk z: Kultura 1965 nr 9/215 s. 3-33.
K-2466, CD-1801*[wg K], J-2197, BN-3452, BaBN, Sup-620, Ka-1523, Hoo99/188, HN-000544595, BJ-2739, FC-9039, Br-1762 – MM
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2015. e-mail: muzeum@m-ws.pl ; bibula@incipit.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.
„No framing” - Nie zezwalam na pokazywanie zawartości mojej witryny w ramce (ang. „frame”), umieszczonej w innej witrynie internetowej.