Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Wst - Wyd

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 06.06.2019 r.
 
 
 • Wstań Polsko moja. Antologia Poezji i Piosenki z okresu I Wojny Światowej.
  Kr.: Wydaw. Krzyża Nowohuckiego 1981.
  20 x 11 cm, okł.kart., obw., 5,[5],9-16,[4],19-34,[2],35-58,[2],59-69,[5],73-85,[5],89-95 s., off. z masz., [c. 80 zł].
  Oprac. i wstępem opatrzył: Jędrzej Dydo [pseud. - właśc. Andrzej Romanowski]. Okł. i obw. proj.: Jakub Meissner. Zaw. utwory nast. aut.: Stanisław Długosz, Jan Fryling, Bolesław Lubicz-Zahorski, Feliks Gwiżdż, Edward Słoński, Józef Mączka, Józef Relidzyński, Andrzej Teslar, Wacław Denhoff-Czarnocki, Karol Łepkowski, Rajmund Bergel, Jerzy Żuławski, Władysław Orkan, Tadeusz Oster-Ostrowski, Aleksander Sygryc, Wacław Kostek-Biernacki, Alfons Dzięciołowski, Bolesław Wieniawa-Długoszewski, Adam Kowalski, Bogusław Szul-Skjöldkrona, Józef Englicht, Stefan Felsztyński, Jan Januszewski, Leon Łuskino, Andrzej Tadeusz Hałaciński, Tadeusz Biernacki, Eugeniusz Małaczewski, Kornel Makuszyński, Józef Birkenmajer, Józef Powojewski, Jan Kasprowicz, Tadeusz Szantroch, Franciszka Arnsztajnowa, Edward Kozikowski, Jan Emil Lankau oraz anon. [Nie wpisano odnośników].
  CD-174, BK-103, BN-6144, Ka-4057, KS-0426, BJ-5006, Br-3132 - MM
 • Wstań Polsko moja. 70.
  Łódź: Łódzki Zespół Oświaty Niezal.; druk: Wydaw. Społ. Fakt 1988.
  A5, 12 s., off. z masz., bezpł.
  Zaw.: Iwona Bratyszewska [pseud.]: Ku niepodległości; Roman Starzyński: Narodziny niepodległej Łodzi; Anna [pseud.] [oprac.]: Wstań Polsko moja. Montaż poetycki z okazji 70 rocznicy odzyskania niepodległości. [wykorzystano teksty Józefa Mączki, Edwarda Słońskiego, Leopolda Staffa i anon.]
  Rec.: Ośw. Niezal. 1988 nr 28/29.
  BŁ-222, W-55, J-3814, BN-6145[BUW], KS-0664 - MM
 • Wstań Polsko moja. Wybór literatury polskiej skazanej w PRL na nieistnienie. - patrz: Literatura przemilczana. Wybór prozy, poezji, publicystyki, esejów i pamiętników objętych zapisem cenzury w PRL. Cz. I: 1914-1945. [Kraków]: Libertas [1987]. - uw
 • Wstąpić? Nie wstępować. - patrz: Cichy Karol [nazw. autora pod tekstem]: Wstąpić? Nie wstępować. Łódź: "Kropla" b.r.[1983]. - uw
 • Wstępna ocena projektów przepisów ekonomiczno-finansowych reformy gospodarczej. Informacja Sekcji Zawodowej Budownictwa Zarządu Regionalnego Małopolska.
  Kraków: [NSZZ "S"] 1981.
  A5, [2],8 s., stdr. z masz.
  BJ-3183 - op
 • Wstępna ocena sytuacji na 20.XII.81 wraz z elementami prognozy krótkoterminowej [lub … krótkookresowej; lub … długofalowej]. Masz. przeb. różne z okresu XII.81 - 1982.
  K-3288, J-4174*[wg K], J-4175*[wg Pil-3011], J-4176*[wg Pil-3012], BN-6147*[wg K], BN-6148*[wg K], Br-1224 - uw - MM [2 x - różnice w tekście]
 • Wstępna ocena sytuacji na 20.XII.81 wraz z elementami prognozy krótkookresowej.
  Wwa: Niezal. Ofic. Wydaw. luty 1982.
  A5, 22 s., powiel.
  [Oprac.:] Konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość DiP.
  J-3815 [na podst. ksero], BN-6146[wg J] - op
 • Wstępna ocena sytuacji na 20.XII.81 wraz z elementami prognozy krótkookresowej.
  B.m.[Wwa]: Nakł. Biul. Oporu b.r. [1982].
  A5, 8 s., stdr. z masz.
  Tyt. nagł.
  K-3289, G-82/282, J-3817, BN-6149[wg K], Ka-4059, BJ-5007 - op
 • Wstępna ocena sytuacji na 20.XII.81 wraz z elementami prognozy krótkookresowej.
  B.m.[Wr.]: Regionalny Komitet Strajkowy NSZZ "Solidarność" Dolny Śląsk b.r. [1981/1982].
  A4, 8 s., powiel.
  Materiały dla dyskusyjnych Kół "Solidarności" DKS.
  Tyt. nagł.
  J-3816*[wg Pil-3007], BN-6150[wg Pil] - op
 • Wstępne założenia społecznego projektu nowelizacji przepisów zasady prawa wyborczego.
  Kraków: Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych 1981.
  A5, [1],37 s., off. z masz.
  Opracowanie autorskie NSZZ "Solidarność". Zawiera: Tadeusz Syryjczyk: Wstępne rozważania nad ordynacją wyborczą do Rad Narodowych.
  BJ-3184 - op
 • Wstępny, roboczy zestaw hipotez i propozycji do dyskusji nad tematem: Społeczeństwo wobec kryzysu. - patrz: Konwersatorium "Doświadczenie i przyszłość": Wstępny, roboczy zestaw hipotez i propozycji do dyskusji nad tematem: Społeczeństwo wobec kryzysu. Wwa: K"DiP" Zespół Usługowy 1980. - uw
 • Wszechnica Ludowa. Lublin.
  - z. 1 - Deklaracja ideowo - programowa Ruchu Ludowego. 1986.
  - uw
 • Wszechnica Związkowa.
  B.m.[Kraków]: NSZZ "Solidarność" Małopolska; druk: Sekcja Informacji HiL b.r. [lato 1981].
  A5, 4 s., off. z masz.
  Tytuł okł. Zawiera: Zarys programu Wszechnicy Związkowej Regionu Małopolska. [Oprac.:] Halina Bortnowska, Anna Szwed.
  Ka-4000, BJ-3185 - MM
 • Wszystkie seanse zarezerwowane. Wiersze z lat 1970-1980. Wyd. I.
  B.m. [Warszawa]: NZS Politechniki Warszawskiej, 1981.
  A4, okł.kart., II,28 s., powiel.
  Do użytku wewnętrznego widowni.
  Tytuł okł. Układ: Elżbieta Bukowińska, Piotr Mitzner. Zbiór tekstów poetyckich z przedstawienia „Wszystkie spektakle zarezerwowane” w reż. E. Bukowińskiej w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Premiera: 27.II.1981 r. Autorzy tekstów: Stanisław Barańczak, Lech Dymarski, Ewa Lipska, Krzysztof Karasek, Jan Kelus, Jan Kornhauser, Ryszard Krynicki, Leszek A. Moczulski, Jan Polkowski, Adam Zagajewski. Muzyka: Jan Kelus, Krzysztof Majchrzak.
  KS-0427[Polit. Wrocławskiej], Ka-2787, BJ-5008, Br-3133, ECS-04192, Nukat-2632800 - MM
 • Wszystkiego lepszego 1981. - patrz: [Kalendarz] Wszystkiego lepszego 1981. - uw
 • Wszystkiego najlepszego w nowym roku życzą: wron, pron i "nowe związki".
  Wwa: *WN* [styczeń]1983.
  A5 poz., okł., 3-34 s., off. z rys., [c. 100 zł].
  Zbiór 33 karykatur i rysunków satyrycznych.
  K-3290[34 karykatury], G-83/577, J-3818, BN-6151[wg K], Ka-2788, BJ-5009 - op
 • Wu. [okł. proj.] - patrz: Kropiwnicki Jerzy: Zapis protestu. [Wyd. 1]. Wwa: Słowo 1986. - uw
 • Wujec Henryk: Glossa do "historycznego Posłania". - w: Warszawskie Zeszyty Historyczne. 3. Warszawa: Wydawnictwo Wolne Pismo Most, 1989. - uw
 • Wujec Henryk: "Solidarność" w zakładach pracy.
  Wwa: Wydaw. im. Olofa Palmego; Oddział Lewa Podmiejska. Nakł. Grupy Polit. "Robotnik" 1987.
  A6, okł., 28 s., powiel., c. 40 zł.
  Przedr. z: Tyg. Mazowsze nr 147/86/ {brak tego w nr 147 z 1985 r.}. Zaw. także: M[aciej] Jankowski, H[enryk] Wujec: Jeśli chcemy pozostać związkowcami [przedr. z: Tyg. Mazowsze nr 172/86/ {brak tego w nr 172 z 1986 r.}]; A. G. Rawicki: Pomysły na działalność związkową.
  KN’87-56, CJ-1486, J-3819, BN-6152, Ka-3630, BJ-5010, Br-3134 - MM
 • Wujec Henryk - patrz: Akt oskarżenia przeciwko Jackowi Kuroniowi itd. [Podp.:] Prokurator Naczelny Prokuratury Wojskowej płk. Kubala. B.m., (1983); Oskarżona Solidarność. Wwa: Wydaw. Mysia 5 ’84. - uw
 • Wujec Ludwika: W konwencji luzu. - patrz w: Siedlecka Joanna [wybór i oprac.]: Jaworowe dzieci. Wwa: Nowa 1988; [red.]: Okrągły Stół. Kto jest kim. "Solidarność". Opozycja. Biogramy, wypowiedzi. 1989. - uw
 • "Wujek" [pseud.]: "Kompleks śląski".
  Kraków: KKKN [Krakowski Komitet Kultury Niezależnej], 1984.
  A5, okł.kart., [4],53,[1] {brak s. 42} s., off. z masz., [c. 90 zł].
  Tytuł okł. Dedykowane tym mieszkańcom Górnego Śląska, którzy choć cierpią - nie wyjechali za granicę.
  CJ-1848, BK-707*[err], J-3820, BN-6153, S-275/2052, BJ-5012, Br-3135, ECS-05142, Nukat-3675709[ECS] - op
 • "Wujek" [pseud.]: "Kompleks śląski".
  Kraków: Wydawnictwo Libertas, 1984.
  A6, okł.kart., [2],3-39,[1] s., off. z masz., [c. 80 zł].
  Na s. tytułowej dwa wpisy: „Dedykuję tym mieszkańcom Górnego Śląska, którzy choć cierpią - nie wyjechali za granicę” oraz „Przepraszam Tadeusza Konwickiego za zapożyczenie tytułu. Tą drogą również Mu dziękuję za zgodę, którą - jak sądzę - wyraziłby”. Copyright by Krakowski Komitet Kultury Niezależnej.
  K-3291, G-84/202*=G-An-Hoo-17*, BK-706, J-3821*, BN-6154, Ka-3944, Hoo99/202, BJ-5011, Br-3136, ECS-05026, Nukat-804131 - MM
 • Wurmbrand, Richard: Czy Karol Marks był satanistą.
  Poznań: Wydawnictwo Wers, 2004.
  21 cm, 51 s.
  Rewizja Historii; tom 22.
  ISBN 83-86906-95-2.
  - uw
 • Wurmbrand Richard - patrz: Georgij Marczenko [pseud.] - uw
 • Wybory ?
  B.m.[Opole]: Solidarność Region Śląska Opolskiego 1984.
  A5, [2],6 s., stdr. z masz., bezpł.
  Pil-3017, CJ-1849, J-3825, BN-6157[wg J] - MM [2 egz. z uwagi na czytelność słabego sitodruku]
 • Wybory do Sejmu 1985. Sprawozdanie RKS NSZZ "S" Reg. Dolny Śląsk z przebiegu akcji wyborczej.
  Wrocław: RKS NSZZ "Solidarność" Region Dolny Śląsk 1987.
  A5, okł.kart., 8 +[4] s. ilustr., off. z masz., stdr. z rys., bezpł.
  Rysunki satyryczne we wkładce oraz na s. III okł.
  J-3827, BN-6159[wg J], BaBN, Ka-3631, Br-3141 - MM
 • Wybory do zarządów regionalnych "Solidarności". - patrz: ABC demokracji. Wybory do zarządów regionalnych "Solidarności". [Toruń]: "Solidarność" 1981. - uw
 • Wybory, doręczyć natychmiast. [inc.]
  B.m.[Łódź]: Wydaw. Polska i Polityka b.r. [1985].
  A6, 24 s., stdr. z masz.
  Zaw. m. in.: Przeczytaj przed głosowaniem na WRON-PRON [nagł. na s. 2]; Marian Rajski: [inc.:] Towarzysze ! Nie wszyscy …; Ks. Przemysław Nagórski: Konieczne przymierze; Onufry: Młodzież polska powiedziała władzy: bez nas; P. A. Szudek: Obecny stan wojny na morzach i wywiad sowiecki; S. Mrożek: Donos Nr 10; Fraszki wyborcze; Próba zastraszenia.
  BŁ-168, J-2874, BN-4659[wg BŁ], Ka-3802 - MM
 • Wybory. Kto na nich zarabia i ile?
  B.m.[Wwa]: Rytm b.r. [1985].
  A5, 8,[4] s. [wg J i S: 8,[2] s.], powiel., bezpł.
  K-3292*[9 s.], G-An-Hoo-18*, J-3828, BN-6158, S-275/116, Ka-2789, Hoo99/202 - op
 • Wybory ’84.
  Kr.: Wydaw. Myśli Nieinternowanej 1984.
  A6, 6,[2] s., off. z masz. i rys., c. 50 zł.
  Rysunki satyryczne. Pod rys. podp.: WW.
  K-3293, G-84/543*, BK-708, J-3822*=J-4453, BN-6155[BUW], BJ-5013, Br-3138 - op
 • Wybory ’84 w Małopolsce.
  Kr.: MKS [Międzyzakładowy Komitet Strajkowy] Kraków 1984.
  A5, [1],19 s., stdr. z masz., bezpł.
  Zesz. Związkowe "Solidarność" nr 5.
  G-84/544, BK-709, J-3823, BN-6156, Ka-4589=Ka-4883, BJ-5014, Br-3139 - op
 • „Wybory” 85.
  B.m. [Puławy]: Niezależna Oficyna Wydawnicza w Lesie Liściastym E, 1985.
  A4, [1],11 k., stdr., druk dwułam. jednostr., bezpł. - [c. 100 zł].
  Oprac.: W. Wolny [pseud. – właśc.Wacław Hennel]. 51 tekstów antywyborczych, które można pociąć wdłuż przerywanych linii na ulotki. Nakład 3000 egz.
  K-3294, G-85/448, J-3824, BN-6162, S-275/468, Ka-4060, BJ-5017, Br-3140, {ECS-04718, Nukat-2141224 - bez E na końcu wydaw.}, GFam - op
 • Wybory ’89. Skrócony poradnik praktyczny.
  B.m.: b.w., b.r. [1989].
  8 s.
  S-276/? - op
 • "Wybory" 1985 w Małopolsce. Ocena niezależnego pomiaru frekwencji wyborczej i zasięgu bojkotu.
  Kr.: Libertas; RKS Małopolska, 1986.
  A5, 43 s., off. z masz.
  Zesz. Związkowe "Solidarność" [nr] 7.
  BJ-5016 - op
 • "Wybory" 1985.
  B.m.: b.w. 1985.
  A5, 8 s., off. z masz.
  Tyt. okł.
  J-3826 - op
 • Wybory w Polsce 1939-1984. Fakty, dokumenty.
  Kraków: MKS [Międzyzakładowy Komitet Strajkowy], 1984.
  A5, 23 s., stdr. z masz., [bezpł.].
  Zeszyty Związkowe „Solidarność”; nr 4.
  CJ-1850, BK-710, J-3829, BN-6160*[wg Dom], BJ-5015, FC-4170, Br-3142 - MM
 • Wybór artykułów programowych. Niepodległość. Nr 1 - nr 20. Styczeń 1982 - sierpień 1983. - patrz: Niepodległość. Wybór artykułów programowych. Nr 1 - nr 20. Styczeń 1982 - sierpień 1983. Red. Niepodległości [1984]. - uw
 • Wybór niezależnej publicystyki ukraińskiej.
  Zapowiedź wg: Katalog 1982 - 1988 i zapowiedzi wydawnicze. Wwa: CDN 1989.
  - uw[nie wydano do końca 1989 r.]
 • Wybór pieśni śpiewanych pod krzyżem z kwiatów w Warszawie.
  B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo CDN; Huta Warszawa, b.r. [1985].
  A5, okł.kart., 48 s., off. z masz., [c. 100-110 zł].
  Tytuł okł. Zawiera ok. 60 tekstów.
  G-85/449, CD-175, J-3830, BN-6164*[MBPŁ], Ka-3029, KS-0605, BJ-5019 - MM
 • Wybór pieśni śpiewanych pod krzyżem z kwiatów w Warszawie.
  B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo CDN; Huta Warszawa, b.r. [1985].
  A5, okł.kart., 28 s., off. z masz.
  Tytuł okł. Zawiera pierwsze 28 s. poprzedniej pozycji [drukowane dużym drukiem].
  BaBN - op
 • Wybór tekstów Puls, ”Aneks”.
  B.m.[Kraków]: Rota b.r. [1983 ?].
  A5, okł.kart., 3-25 s., powiel., [c. 60 zł].
  Tytuł okł. Zawiera teksty:
  - Stefan Jędrychowski: Jak poznawaliśmy Armię Czerwoną [przedruk z: Puls 1982 nr 17. - za: Nowe Widnokręgi Moskwa, luty 1941, nr 2];
  - Pismo Ministerstwa Oświaty w sprawie obchodów 70-lecia urodzin Józefa Stalina z dn. 21 listopada 1949 podpisane przez H. Jabłońskiego [przedruk z: Puls 1983 nr 18 s. 169-170. - za: Józef Stalin: Materiały do obchodu siedemdziesiątej rocznicy urodzin. Warszawa: Nasza Księgarnia 1949];
  - Milovan Dżilas: Czyżby ta sama mieszanka? [przedruk z: Aneks 1983 nr 31 s. 156-165. - tłum. Ś. G-S. za: Spectator Londyn, 8.01.1983].
  K-2850*, G-83/453, CJ s. 274, BK-711, J-2894, BN-4691=BN-6165, Ka-2790, BJ-5020 - MM
 • Wybór wierszy, które ukazały się w Polsce po 13 XII 1981 roku.
  B.m.[Gdańsk]: Solidarność Wybrzeża b.r. [1982].
  A4, 7 s., masz. przeb.
  J-4177, BN-6166[wg J], KS-0504[wg MJ] - op
 • Wybór wierszy z okazji 120 rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego. [1867-1987].
  Radom: Druk: Skarżyska Ofic. Wydaw. Sowa Skarżysko-Kamienna 1987.
  A5, 20 s., off. z masz., c. 120 zł.
  Tyt. okł.: Komendantowi.
  CJ-1483, CD-176, J-3831, BN-6167, KS-0643, BJ-5021 - op
 • Wybór wierszy z okazji 120 rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego. [1867-1987].
  Skarżysko-Kamienna: Skarżyska Ofic. Wydaw. Sowa Drukarnia im. Żołnierzy Armii Krajowej 1988.
  A5, 20 s., off. z masz., c. 150 zł.
  [Pozycja wydawnicza] 03.
  Tyt. okł.: Komendantowi. W 70 rocznicę odzyskania Niepodległości. Wydano z pomocą Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii M. B. Ostrobramskiej.
  J-3832, BN-6168[wg J], KS-0665[wg MJ] - op
 • Wybrane informacje o stanie gospodarki na przełomie I i II półrocza 1981 roku.
  B.m. [Gdańsk]: b.w., b.r. [1981].
  A4, 12 s., off. z masz. [charakterystyczna pochyła czcionka składopisu].
  Tytuł nagłówkowy. Anonimowe opracowanie kolportowane w czasie I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”. W tekście w większości wypadków zamiast cyfry „1” użyto małej litery „l”.
  IPN Gd 775/240[błędnie 1982 r.] - MM
 • Wybranowski Kazimierz [pseud.] - właśc. Roman Dmowski - uw
 • Wybranowski Kazimierz [pseud.]: Dziedzictwo. Powieść.
  B.m.[Wwa]: b.w., b.r. [1984].
  A5, [2],381,[1] s., off., [c. 700 zł].
  Przedr. z wyd.: Pozn.: Księgarnia św. Wojciecha 1930.
  K-1709, J-586*[wg K], BN-0931[wg K], KS-1265[wg CD], Ka-4201 - op
 • Wybranowski Kazimierz [pseud.]: Dziedzictwo. Powieść. Wyd. 3.
  Wr.: Nortom 1993.
  Wyd. na podst. wyd. 2: Księgarnia Św. Wojciecha 1931.
  BaBN - uw
 • Wybranowski Kazimierz [pseud.]: W połowie drogi. Powieść.
  B.m.: b.w., b.r. [1987].
  A5, 5-308 s., off. z oryg., [c. 1000 zł].
  Przedr.
  CJ-769, J-604, BN-0955[wg J], KS-1266[wg CD] - op
 • Wybrzeże 1970. Gdańsk, Gdynia, Elbląg, Szczecin. [tyt. okł.] - patrz: Grudzień 1970. Wybór dokumentów: Gdańsk - Gdynia - Elbląg. Wr.: MKZ 1981. - uw
 • Wybuch II wojny światowej.
  Łódź: Wydaw. Polonia, b.r. [1984].
  A5, okł., 16 s., off. z masz., c. 50 zł.
  Ostatnie półwiecze historii Polski. Zeszyt nr 1.
  K-3296, G-84/545*, BŁ-223[podano r.w. 1984], J-3833, BN-6170[wg BŁ], Ka-4136, BJ-5022, Br-3143 - op
 • Wyciąg z projektu zarządzenia MPPiSS w sprawie gospodarowania funduszem aktywizacji zawodowej.
  B.m.: b.w., wrzesień 1981.
  A5, 6 s., off. z masz.
  Materiały do konsultacji związkowej.
  - MM
 • Wycichowski Adam [proj. okł.] - patrz: Sierpień 1980 w Szczecinie. Kalendarium. Relacje. Szczecin: Ośrodek Badań Społecznych NSZZ "Solidarność" Region Pomorza Zachodniego 1981. Teki Historyczne; 1/1981. - uw
 • Wyczachowski Ryszard - patrz: Więźniowie polityczni w PRL 1981-1983. Zakład karny Hrubieszów i inne. [Wyd. II]. Wydaw. Polskie 1986. - uw
 • Wydanie specjalne Serwisu Informacyjnego NSZZ "Solidarność". - patrz: Jan Paweł II: Pan da siłę swojemu ludowi. R.K.S. Region Dolny Śląsk NSZZ "Solidarność", [lipiec 1983]. - uw
 • Wydarzenia. Dokumenty z historii. Katalog wystawy, Gdańsk, 15 stycznia - 15 lutego 1981.
  Gdańsk: Galeria GN [Gdańsk Niezależny] we współpracy z NSZZ "Solidarność" b.r. [1981].
  23 cm, okł., [28] s. fotogr., druk.
  Red.: Leszek Brogowski. Sygn. druk.: Drukarnia Narodowa-3, Zam. 5359/81 - 2000 - C-2.
  BN-6171[MBPŁ] - MM
 • [Wydarzenia grudniowe 1970 na Wybrzeżu. Relacje rozmowy z redakcją "Głos"].
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, 20 s., off.
  Red. L.J. [krypt. - właśc. Jerzy Łojek]. Relacja świadka tragicznych wydarzeń na Wybrzeżu w grudniu 1970 roku, który - mimowolnie - brał udział w tłumieniu przemocą demonstracji robotniczych. Rozmowa została nagrana w jednym z mieszkań prywatnych w Warszawie dnia 15 lutego 1981.
  Br-3144 - op
 • Wydarzenia marcowe 1968.
  Paryż: Instytut Literacki, 1969.
  22 cm, 156,[1] s.
  Biblioteka „Kultury”; Tom 167.
  - uw - MM
 • Wydarzenia marcowe 1968.
  Gdynia: b.w. 1981.
  A5, okł.kart., 35,[1] s.
  Zaw.: Kalendarium wydarzeń; Z[ygmunt] B[auman]: Polskie przedwiośnie. Przedr. z wyd.: Paryż: IL 1969.
  Ł-473, BN-6294, Sup-1030*[wg Ł], Ka-4062 - MM
 • Wydarzenia marcowe 1968.
  Wwa: b.w. [Wers], 1983.
  A5, 148,[3] s.
  Prawdopodobnie przedr. z wyd.: Paryż: IL 1969; oryg. ma 160 s.
  Ka-3810 - op
 • Wydarzenia z lat: 1956 1968 1970 1976 1980. Relacje, wspomnienia, dokumenty.
  Nowy Targ: NSZZ „Solidarność” Komisja w Nowym Targu, Sekcja Informacji, b.r. [maj 1981].
  A4, powiel.
  Wystawa eksponowana w Miejskim Ośrodku Kultury 1-31 maja [1981].
  - MM [egz. niekompletny: strona tytułowa; [s. 1:] Wydarzenia z lat; [brak jednej s.]; [s.:] 3; [brak dalszych stron]
 • Wydawnictwa Instytutu Literackiego. Instytut Literacki Paryż 1945-1989.
  B.m.: b.w., b.r. [wiosna 1989].
  A5, okł.kart., 39 s., off. z masz.
  Katalog przygotowany na Międzynarodowe Targi Książki w maju 1989 r.
  Hoo99/202 - MM
 • Wydawnictwa przed i po 13 grudnia.
  B.m.: b.w., b.r. [maj/czerwiec 1982].
  A4, 6 s.
  Br-3145[fot.] - op
 • Wydawnictwo. W = Wola.
  - Antyreformistyczny syndrom. Wwa: nakł. "Wola" wrzesień [19]82. Wola Z. 1. Autorem jest Rafał Krawczyk.
  - Krawczyk Rafał: Ocena sytuacji politycznej po 9 miesiącach stanu wojennego. [wyd. 2]. Wola Solidarność [1982]. [niejasności co do tytułu].
  - Burek Tomasz: Zapomniana literatura polskiego października. Wola Solidarność [1983]. Z. nr 5.
  - Kołakowski Leszek: Kłopoty z Polską. Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań. [1984]. Zesz. [Wola-Solidarność].
  - Mieroszewski Juliusz: Materiały do refleksji i zadumy. /wybór/. Wydawnictwo "W" [1983].
  - Zinowiew Aleksander: Postępy sowietyzacji. Wybór z tomu "My i Zachód". Wwa: b.w. 1983.
  - Spadek Jałty. Wybór artykułów. Wwa: b.w. 1983.
  - Herbert Zbigniew: Wiersze. Wwa: Nakł. Wydawnictwa W 1984.
  - uw
 • Wydaw. CDN - patrz: Katalog 1982 - 1988 i zapowiedzi wydawnicze. Catalogue 1982 - 1988 and list of forthcoming books. Wwa: CDN 1989. - uw
 • Wydawnictwo Centrum Informacyjnego NZS UAM. Poznań
  - 1. - Miłosz Czesław: Trzy zimy. [1981]. – MM;
  - 2. - Miłosz Czesław: Traktat poetycki (1957). 1981. – MM;
  - 3. - Barańczak Stanisław: Ja wiem, że to niesłuszne. Wiersze z lat 1975-1976. 1981;
  - 4. - Chruszczow Nikita: O kulcie jednostki i jego następstwach. 1981. – MM;
  - [5]. - Dürrenmatt Friedrich: Upadek. 1981. – MM.
  - uw
 • Wydawnictwo Charis - patrz: Charis - uw
 • Wydaw. "Gdański Sierpień" - część książek Wydaw. im. Konstytucji 3 Maja wychodziło pod znakiem Wydaw. "Gdański Sierpień". - uw
 • Wydaw. im. Gen. Nila Fieldorfa - część książek Wydaw. im. Konstytucji 3 Maja wychodziło pod znakiem Wydaw. im. Gen. Nila Fieldorfa. - uw
 • Wydaw. im. Konstytucji 3 Maja.
  - … a prawda was wyzwoli. Zbiór dokumentów i artykułów poświęconych problemom społeczno-politycznego zaangażowania chrześcijan. [ok. 1979].
  - [Album zdj. z 1 maja 1982 w Warszawie]. 1982.
  - [Album zdj. z 3 maja 1982 w Warszawie]. 1982 - nie potwierdzone; zob.: Mieleszko Konrad: 3 Maja 1982 roku w Warszawie.
  - Amalrik Andrej: Czy Związek Sowiecki przetrwa do roku 1984? 1978.
  - Bieńkowski Władysław: Polska 1980 czyli rachunek partyjnego sumienia. [1981].
  - Bregman Aleksander: Najlepszy sojusznik Hitlera. Studium o współpracy niemiecko-sowieckiej 1939 -1941. [Cz. 1-2]. b.w. [1979].
  - Bregman Aleksander: Najlepszy sojusznik Hitlera. Studium o współpracy niemiecko-sowieckiej 1939 -1941. [1980-1].
  - Bregman Aleksander: Najlepszy sojusznik Hitlera. Studium o współpracy niemiecko-sowieckiej 1939 -1941. 1982.
  - Dziękujemy generale. Wiersze. 1982.
  - Garczarek Andrzej: Ballady dla bliskich i dalekich. 1981.
  - Janusz Kazimierz: Konfrontacje. [ok. 1980].
  - Kisielewski Stefan: Czy istnieje walka o świat? 1980. Czy było wydane oddzielnie czy też tylko w zbiorze pod tyt. "Walka o świat".
  - Kisielewski Stefan: Jak objawi się walka o świat? 1980. Czy było wydane oddzielnie czy też tylko w zbiorze pod tyt. "Walka o świat".
  - Kisielewski Stefan: Na czym polega socjalizm? (Spostrzeżenia z Warszawy). 1979.
  - Kisielewski Stefan: Walka o świat. 1980 - okł. kolorowa.
  - Kisielewski Stefan: Walka o świat. 1980. - okł. czarno-biała.
  - Księga psalmów. Tłum. z hebr. Czesław Miłosz. 1981.
  - Kurowski Stefan: Struktura społeczna a rewolucja naukowo-informatyczna (teorii kratyzmu); Doktrynalne uwarunkowania kryzysu gospodarczego w PRL. 1981.
  - Micewski Andrzej: Współrządzić czy nie kłamać? PAX i Znak w Polsce 1945 - 1976. b.r.
  - Mieleszko Konrad: 3 Maja 1982 roku w Warszawie. 1982; zob.: [Album zdj. z 3 maja 1982 w Warszawie].
  - O przestrzeganiu praw człowieka i obywatela w PRL. 1980.
  - Orwell George: Folwark zwierzęcy. Kr.: Wydaw. Po prostu bis przy współpracy Wydaw. im. Konstytucji 3-go maja, luty 1981.
  - Ostoja-Owsiany Andrzej: Rok 1920 w krzywym zwierciadle propagandy i w rzeczywistości. 1981. [dwie wersje]
  - Przestańcie stale nas przepraszać … Wiersze. Sierpień 1980. 1980. [A5].
  - Przestańcie stale nas przepraszać … Wiersze. Sierpień 1980. b.r. [A6].
  - Rożek Janusz: Powstanie Chłopskiego Komitetu Samoobrony Społecznej Ziemi Lubelskiej.[ok. 1980].
  - Sułkowski W.: Szkoła zdobywców. 1979.
  - Szpotański Janusz: Satyry. Utwory wybrane. 1981.
  - Wiadomości 13.XII.1981 - 13.I.1982. Wydaw. Nie [Niezal. Inicjatywa Edytorska tj. "Głos" przy współpracy Wydaw. im. Konstytucji 3 Maja] [1982].
  Kontynuacją od 1983 jest Wydawnictwo Myśl. - uw
 • Wydaw. im. Olofa Palme. Wwa.
  - Kraśniewska Wiktoria: Granica. 1986.
  - Pobóg-Malinowski Władysław: Katastrofa wrześniowa. 1987.
  - (Komp Hans-Dieter): Dzieje Kościoła grecko-katolickiego na Ukrainie po II wojnie światowej. 1985.
  - Kronika Kościoła Katolickiego na Litwie. Wydaw. Grup Polit. [1985]. (dwie wersje).
  - Ciołkosz Adam: Socjalizm - ale jaki? 1986.
  - Ciołkosz Adam: Kazimierz Pużak (1883-1950). 1986.
  - Ciołkosz Adam: Tomasz Arciszewski. 1986.
  - Pajdak Antoni: Z Pruszkowa na Łubianki. 1986.
  - Wujec Henryk: "Solidarność" w zakładach pracy. 1987.
  - Żuławski Zugmunt: Chcę bronić czystości socjalizmu. [w druku wg Ciołkosz Adam: Socjalizm a komunizm. Wyd. II. Wwa: Wydaw. im. Olofa Palme 1988. s. IV okł.]
  - Piłsudski Józef: Jak stałem się socjalistą? 1986.
  - Karta Praw Robotniczych. 1986.
  - Ciołkosz Adam: Socjalizm a komunizm. Wyd. II. 1988.
  - patrz również: Biblioteka Pracy - Płacy BHP.
  - uw
 • Wydaw. Krzyża Nowohuckiego.
  - Hauke-Ligowski Aleksander: Katolicy w ZSRR. Relacje z podróży. [Wydaw. Krzyża Nowohuckiego 1979/80].
  - Raporty katyńskie ambasadora O’Malley’a. 1980 [kilka wersji]; wyd. II - 1981.
  - Bukowiński Władysław Ks.: Wspomnienia z Kazachstanu. Wyd. 4 [1980]; wyd. V - 1981.
  - Czego nie ma w podręcznikach … Oprac.: Zespół red. "SUPLEMENT". 1980; wyd. II - 1981.
  - Bregman Aleksander: Najlepszy sojusznik Hitlera. Studium o współpracy niemiecko-sowieckiej 1939 -1941. [1981].
  - Kisielewski Stefan: Stosunki Kościół - państwo w PRL. 1981.
  - Żułowski Mieczysław: Wojna z Rosją o niepodległość. Wyd. III. 1981.
  - Zbrodnia Katyńska w świetle dokumentów. 1981.
  - Zaleski-Isakowicz Tadeusz: Oblężenie. 1981.
  - Rutkowski Franciszek ks.: Przed czerwonym trybunałem. Proces arcybiskupa Jana Cieplaka w Moskwie. Wydaw. Krzyża Nowohuckiego; Wydaw. Kos [1981].
  - Wierne płomienie. Lwów 1943. 1981.
  - Wstań Polsko moja. Antologia Poezji i Piosenki z okresu I Wojny Światowej. 1981. Oprac. i wstępem opatrzył: Jędrzej Dydo.
  - Jankowski Stanisław M[aria] [oprac. i wstępem opatrzył]: Generał Stefan Rowecki Grot. 1981. [właśc.:1982].
  - Franczyk Jan Leszek: Chrześcijanin partyjny czyli katolik w PZPR. 1981.
  - Junosza Krzyżtoporski Zygmunt: Narodziny II Rzeczypospolitej. [19]81.
  - uw
 • Wydaw. Myśl - patrz: Myśl. - uw
 • Wydaw. Polskie KPN.
  - 0007 - kalendarz na r. 1985.
  - 0008 - Droga, 14-15, lipiec-grudzień 1984.
  - [0011] - Droga, nr 16, kwiecień 1985.
  - [0013] - Droga, nr 17, lipiec 1985.
  - [0014] - Kto prosił "ruskie", [1985].
  - 0022 - Droga, nr 18, wrzesień 1985.
  - - do nr 0022 dokładny opis w: Droga 1985 nr 18 s. 42-50.
  - 0023 - Umiński Jan Ks.: Homilie. 1985.
  - 0024 - Ślęzak Bogdan: Polski wrzesień 1939. listopad 1985.
  - 0025 - Geopolityka. ZSRR przed wielkim zwrotem. Między Rosją a Polską. Sprawa niemiecka. grudzień 1985.
  - 0027 - Droga, nr 19, grudzień 1985 styczeń 1986.
  - 0029 - Więźniowie polityczni w PRL 1981-1983. Zakład karny Hrubieszów i inne. [Wyd. II]. 1986.
  - 0030 - Droga, nr 20, czerwiec 1986.
  - 0032 - Droga, nr 21, 1986.
  - 0033 - Droga, nr 22, 1986.
  W 1989 r. ukazało się:
  - Speidel Helm: Reichswehra i Armia Czerwona. 1989.
  - Raczyński Edward: Od Narcyza Kulikowskiego do Winstona Churchilla. 1989.
  - Szostak Józef: Moja służba Niepodległej. Wspomnienia 1939-1955. 1989.
  - Moczulski Leszek: Polityka niepodległości. [nie ukazało się, choć wykazano w spisie w: Alexander M.W.: Państwo policyjne. Wydaw. Polskie KPN [19]’89 s. 116.]
  - Kirkpatrick Jeane Jordan: Fenomen polityki Ronalda Regana. 1989.
  - Konfederacja Polski Niepodległej. Deklaracja ideowa. Statut. Program. 1989.
  - Lenkiewicz Antoni: Kawalerowie Polski Niepodległej. Noty i szkice biograficzne od A do Z. 1989.
  - Jasudowicz Tadeusz: W obronie dostępu Polski do morza. [19]’89.
  - Ostoja-Owsiany Andrzej: Drogi do niepodległości. [19]’89.
  - Kutrzeba Tadeusz: Wyprawa kijowska 1920 roku. Wyd. II. 1989 [czy to się ukazało, wykazano w spisie w: Alexander M.W.: Państwo policyjne. Wydaw. Polskie KPN [19]’89 s. 116.]
  - Łukaszów Jan: Narody ZSRR. Sytuacja dzisiejsza i perspektywy. 1989.
  - uw
 • Wydawnictwo PoMOST. Warszawa 1986-1989.
  Wwa: Wydaw. PoMOST 1989.
  A5, 4 s., off. ze skł.
  Inf. o wydaw. i katalog wydawnictw przygotowany na Międzynarodowe Targi Książki w maju 1989 r.
  - MM
 • Wydawnictwo - Publishing House PoMOST. Warszawa - Warsaw 1986 - 1990.
  Warszawa: Wydawnictwo PoMOST 1990.
  A5, okł.kart., 23,[1] s., off. ze skł.
  Informacje o wydawnictwie i katalog wydawnictw przygotowany na XXXV Międzynarodowe Targi Książki w maju 1990 r.
  - uw - MM
 • Wydawnictwo Przedświt.
  B.m.[Wwa]: Przedświt b.r. [maj 1989].
  A5, 4 s., off. ze skł.
  Zaw. inf. o wydaw. w j. pol. i ang. oraz wykaz tyt. Folder przygotowany na Międzynarodowe Targi Książki w maju 1989 r.
  - MM
 • Wydawnictwo Społeczne KOS.
  B.m. [Warszawa]: b.w. [KOS], b.r. [grudzień 1989].
  A5, okł., 8 s., off. ze skł.
  Informacje o wydawnictwie oraz wykaz opublikowanych wydawnictw.
  - MM
 • Wydawnictwo Społeczne KOS. Warszawa. [wg katalogu z grudnia 1989 r.].
  - 1. - Propozycje programowe dla kół samokształceniowych. (ZEN), 1983;
  - 2. - Wiktor Kulerski: Oświata niezależna. (ZEN), 1983;
  - 3. - Reformy gospodarcze w europejskich krajach socjalistycznych. (ZEN), 1983;
  - 4. - Ludwik Sowiński: Tolerancja a odpowiedzialność. (ZEN), 1983;
  - 5. - Za szklaną ścianą. Raport o obozie odosobnienia dla kobiet w Gołdapi, 1982;
  - 6. - Nowy Zapis. Nr 1, 1983 [czasopismo];
  - 7. - Sytuacja związków zawodowych w PRL, maj 1983. Komitet Helsiński w Polsce; Zeszyt nr 1 [zeszyt helsiński];
  - 8. - Vademecum zatrzymanego podczas demonstracji. Przesłuchiwany też. Socjalistyczna praworządność, maj 1983. Komitet Helsiński w Polsce; Zeszyt nr 2 [zeszyt helsiński];
  - 9. - Nowomowa. (ZEN), [1984];
  - 10. - Co czytać. Propozycje dla kół samokształceniowych. (ZEN), 1984;
  - 11. - Kryzys w Polsce. Analiza ekonomiczna. (ZEN), [1984];
  - 12. - Analiza stanu obecnego i perspektyw rozwoju sytuacji politycznej w Polsce. Polska lat osiemdziesiątych. (ZEN), 1984;
  - 13. - Antoni Kwaśniewski [pseud.], Wacław Wyrwa [pseud.]: Jakiej polityki Polacy potrzebują? (ZEN), [1984];
  - 14. - Robert van Voren: Psychiatria polityczna. (ZEN), [1984];
  - 15. - Wojciech Skarski [pseud.]: Refleksje nad rządami Gomułki. 1956-1970. (ZEN), 1984;
  - 16. - Wiktor Kulerski [oprac.]: Kościuszkowcy. Niezależne Wydawnictwo Harcerskie. (ZEN), 1984;
  - 17. - Aleksander Zinowiew: Świetlana przyszłość. (ZEN), 1984;
  - 18. - Prawa człowieka i obywatela w PRL. (ZEN), 1984;
  - 19. - Od października 1956 do grudnia 1970. Część I: Wokół października. Zeszyt 1. Materiały z dziejów Polski 1945-1980. (ZEN), 1984;
  - 20. - Czas próby. O adwokatach - obrońcach ludzi i wartości, [1984]. Komitet Helsiński w Polsce; Zeszyt nr 5 [zeszyt helsiński];
  - 21. - Archiwum Komitetu Helsińskiego w Polsce. Nr 1, 1984 [czasopismo];
  - 22. - Archiwum Komitetu Helsińskiego w Polsce. Nr 2, 1984 [czasopismo];
  - 23. - Od października 1956 do grudnia 1970. Część I: Wokół października. Zeszyt 2. Materiały z dziejów Polski 1945-1980. (ZEN), 1985;
  - 24. - Od października 1956 do grudnia 1970. Część I: Wokół października. Zeszyt 3. Materiały z dziejów Polski 1945-1980. (ZEN), 1985;
  - 25. - Andrzej Drawicz: Wolna literatura rosyjska. (ZEN), 1986;
  - 26. - Od października 1956 do grudnia 1970. Część II: Mała stabilizacja 1958-1967. Materiały z dziejów Polski 1945-1980. (ZEN), 1985;
  - 27. - Ks. Jerzy Popiełuszko: Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Homilie, wywiady, słowo ostatnie. 1985;
  - 28. - Od października 1956 do grudnia 1970. Część III: Nowe wstrząsy. Zeszyt 1: Rok 1968. Materiały z dziejów Polski 1945-1980. (ZEN), 1986;
  - 29. - Od października 1956 do grudnia 1970. Część III: Nowe wstrząsy. Zeszyt 2: Grudzień 1970. Materiały z dziejów Polski 1945-1980. (ZEN), 1985;
  - 30. - Świadomość społeczna Polaków. 1986;
  - 31. - Stanisław Bobowski [pseud.]: Stosunki państwo - kościół w latach 1945-1965. (ZEN), 1986;
  - 32. - Aleksander Grzegorzewski [pseud.]: W kręgu nieprawdy. O informacji masowej w Polsce. (ZEN), 1987;
  - 33. - Ruch pokojowy w państwach komunistycznych. (ZEN), 1987;
  - 34. - Zdeněk Mlynář: Kryzysy w bloku radzieckim i ich przezwyciężanie. (ZEN), 1987;
  - 35. - Paweł Moczydłowski, Andrzej Rzepliński: Protesty zbiorowe w zakładach karnych. [1986];
  - 36. - Dysydenci w ZSRR. (ZEN), 1987;
  - 37. - Błogosław Ojczyźnie, wyrwij ją z niewoli… Polskie kolędy patriotyczne 1861-1983. Wybór i oprac.: Hanna i Witold Szymanderscy. [1987];
  - 38. - Bajka o smoku niewawelskim napisana bez wiedzy i zgody K.M. (dwa wydania) 1987 i 1988;
  - 39. - Włodzimierz Wojnowicz: Życie i niezwykłe przygody żołnierza Iwana Czonkina. [1987];
  - 40. - Maria Danilewicz-Zielińska: Literatura wolnego słowa 1939-1986. (ZEN), 1987;
  - 41. - System represji w Polsce 1947-1955. (ZEN), 1987;
  - 42. - Wit Mader [pseud.]: Walka „Solidarności” o społeczny kształt oświaty w Polsce. (ZEN), 1987;
  - 43. - Jan Karski: Wielkie mocarstwa a Polska. T. I. Między dwiema wojnami światowymi 1919-1939 (Od Wersalu do Września); T. II. (Od Września do Jałty). (ZEN), 1988;
  - 44. - Pedagogika wyzwolenia. Wstęp do dyskusji. [1988];
  - 45. - Tadeusz Żenczykowski: Dwa komitety 1920 1944. Polska w planach Lenina i Stalina. Szkic historyczny. (ZEN), 1987;
  - 46. - Adam Ciołkosz: Ludzie P.P.S. [1988];
  - 47. - Ludwik Mielnicki [pseud.]: Skradzione sztandary PPS. (ZEN), 1987;
  - 48. - Proces Josifa Brodskiego. Notowała: Fryda Wigdorowa. 1988. Biblioteka Literacka;
  - 49. - Salomon An-ski [pseud.]: Dybuk. 1988;
  - 50. - Aleksander Kamiński: O harcerstwie (teksty zapomniane 1956-1978). (ZEN), 1988;
  - 51. - Glosariusz [3]. (Od klasycyzmu). Materiały pomocnicze do uczenia języka polskiego w II klasie szkoły średniej. 1988;
  - 52. - Sevela Efraim: Monia Cackes. 1988;
  - 53. - Jan Polkowski: Wiersze (1977-1984).1988 – chyba nie ukazało się; - 54. - Witold Wirpsza: Faeton. 1988;
  - 55. - Witold Szymanderski: Dramaty. Dworzec przelotowy. Reżim specjalny. 1988;
  - 56. - Jacek Wegner: Taksówkarskie epitafium. 1986;
  - 57. - Wacław Wyrwa [pseud.]: Co robić, kiedy wszystko można. (ZEN.) „Wielka Gra”. „Propozycje i perswazje”. Zeszyt 1. 1988;
  - 58. - Wierność czy trwanie. Dylematy harcerstwa lat 80-tych. Wybór i red.: Andrzej Pomian [pseud.]. (ZEN.) „Wielka Gra”. „Propozycje i perswazje”. Zeszyt 2. 1988;
  - 59. - A. Bullock, O. Stallybrass: Słownik terminów politycznych. (ZEN), 1989;
  - 60. - Eric Laurent: Sznur, na którym ich powiesimy… Stosunki między zachodnim światem interesów a krajami komunistycznymi od roku 1917. (ZEN), [1989];
  - 61. - Glosariusz 4. Od Młodej Polski. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego dla III klasy szkoły średniej. (ZEN), [1989];
  - 62. - Julian Radziewicz: Szkoła uspołeczniona i uspołeczniająca. (ZEN), 1989;
  - 63. - Radziewicz Julian: Samorząd szkolny: fikcje, warunki, szanse. (ZEN), 1989;
  Książki wydane nakł. KOS (wydrukowane przez inne wydawnictwa):
  - 1. - Marzec 68. Sesja na Uniwersytecie Warszawskim 1981. [Wybór]. Niezależna Oficyna Wydawnicza. (ZEN), [1983];
  - 2. - Betsy Gidwitz: Wystąpienia robotnicze w ZSRR. Oficyna Copyright. (ZEN), [1983];
  - 3. - Manipulacja i obrona przed manipulacją. Sesja na Uniwersytecie Warszawskim 1981. Adsum. (ZEN), [1984];
  - 4. - Na krawędzi wojny. Wydawnictwo Słowo. (ZEN), [1984];
  - 5. - Polska lat osiemdziesiątych. Stan środowiska przyrodniczego. Wydawnictwo Przedświt. (ZEN), 1984;
  - 6. - Marek Tarniewski [pseud.]: Cele polityczne. Oficyna Wydawnicza Pokolenie. (ZEN), 1985;
  - 7. - Václav Havel: Siła bezsilnych; Jan Walc: Słabość wszechmocnych. Spółdzielnia Wydawnicza STOP. (ZEN), 1985;
  - 8. - Niezależna Encyklopedia Powszechna A-Z. [Cz.] 1. Słowo. (ZEN), 1986;
  - 9. - Jerzy Dorycki: Rzecz o samorządności. LOS. (ZEN), 1986;
  - 10. - Konferencja jałtańska w polskiej perspektywie. Oficyna Wydawnicza Rytm. (ZEN), 1986;
  - 11. - Leonard Schapiro: Totalitaryzm. Oficyna Wydawnicza Rytm. (ZEN), 1987;
  - 12. - Paul Lendvai: Antysemityzm bez żydów. Cz. I: Komunizm a Żydzi. Cz. II: Polska 1968. LOS. (ZEN), 1987;
  - 13. - Koniec Polskiego Państwa Podziemnego. Łódź: Solidarność Walcząca. (ZEN. Materiały z dziejów Polski 1945-1980), 1987 [w spisie tytuł: Koniec dziejów państwa podziemnego].
  Biblioteczka Małych ZEN-ów wydana nakł. WSKOS:
  - 1. - Ceny. [1983];
  - 2. - Demokracja. 1984;
  - 3. - Wiktor Kulerski: Walka z pijackim obyczajem. 1984;
  - 4. - Ruch społeczny – związek pracowniczy – partia polityczna. [1984];
  - 5. - Krystyna Marek: Jałta po latach. [1984].
  - uw
 • Wydział Propagandy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku. Sytuacja społeczno-polityczna w gdańskim środowisku dziennikarskim - czerwiec 1983 r. - patrz: Sytuacja społeczno-polityczna w gdańskim środowisku dziennikarskim - czerwiec 1983 r. Wydział Propagandy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku - do użytku wewnętrznego. Ag. Inf. "S" [1983]. - uw
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.