Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Uwagi o kolorach
  tła pod tekstem

Opis druku
niezależnego
posiadanego
w zbiorze
Opis druku
niezależnego
znanego tylko
z bibliografii
Opis książki
związanej
z wydaniami
niezależnymi
posiadanej
w zbiorze
Opis książki
związanej
z wydaniami
niezależnymi
znanej tylko
z bibliografii
Opis książki
z pogranicza
wydawnictw
niezależnych
Odnośniki, uwagi,
opisy druków nie
zaliczanych do
druków zwartych

Przybornik:


Historia tego
  tekstu w:
  web.archive.org:
Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Wer - Wiery

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 08.01.2020 r.
 
 
 ▬ Werblan, Andrzej: Przyczynek do genezy konfliktu.
- w: Miesięcznk Literacki, nr 6(22), czerwiec 1968, s. 61-71;
- Andrzej Werblan: Szkice i polemiki. Warszawa: Książka i Wiedza 1970 s. 143-183.
O tekście: SM09 s. 98-99.
– uw
 opis książki [Werblan, Andrzej]: Przyczynek do genezy konfliktu.
B.m.: b.w., b.r. [1981].
A4, 16 k., powiel.
Pod tekstem: Czerwiec 1968.
– MM {egz. pochodzi z zestawu [partyjnego, służb, dziennikarskiego lub z kręgów narodowców] propagandowych tekstów antykorowskich z czasu obchodów rocznicy Marca’68 wiosną 1981 r. znalezionego w okolicach Krakowa}
 ▬ Wereszyca Jan [pseud.] – Leopolis semper fidelis. Warszawa: Wydawnictwo Polskie. [ilustrowane wydawnictwo – w sześćdziesięciolecie walk o Lwów]
– w przygotowaniu [wg: Melchior Wańkowicz: Dzieje rodziny Korzeniewskich. Warszawa: Wydawnictwo Polskie 1979, IV s. okł.; Jan Abramski i Ryszard Żywiecki [pseud.]: Katyń. Wyd. IV. Warszawa: Wydawnictwo Polskie, II/1979, IV s. okł.] – [nie ukazało się] – uw
 ▬ Wereszyca Jerzy [pseud.] [oprac.] – patrz: Józef Piłsudski i Lwów. Warszawa: Pokolenie 1989; Przewodnik po Cmentarzu Obrońców Lwowa. Warszawa: Pokolenie 1989; Semper fidelis. Wiersze o Lwowie. Warszawa: Pokolenie. – uw
 opis książki Wereszycki Henryk: Historia polityczna Polski w dobie popowstaniowej 1864-1918.
Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza Wiedza, 1948.
24 cm, 374,[3] s.
Instytut Pamięci Narodowej. Dzieje Polski w dobie popowstaniowej 1864-1918; Tom II: Historia polityczna.
Sygn. cenzury: E-0576.
– uw – MM
 opis książki Wereszycki Henryk: Historia polityczna Polski 1864-1918. Wyd 2 poprawione i rozszerzone.
Paris: Libella, ©1979.
22 cm, 335 s.
Historia i teraźniejszość; 1.
– uw
 opis książki Wereszycki Henryk: Historia polityczna Polski 1864-1918. Wyd. 3.
Kraków: Wydawnictwo ABC, 1981 [1982].
A5, okł.kart., 3-335 s., off. z oryg., [c. 600 zł].
Przedruk z wyd.: Paryż: Libella 1979.
Ł-458, BK-688, J-3692, BN-5924, S-265/3366, BJ-4850, FC-4120, Br-3033 – op
 opis książki Wereszycki Henryk: Historia polityczna Polski 1864-1918. Wyd. 2 krajowe poprawione i rozszerzone.
Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990.
ISBN 83-04-03424-7.
– uw
 ▬ Werfel Franciszek: Pieśń o Bernadecie [lub Bernadetcie].
Wszystkie wydania – przekład autoryzowany Marii Kłos[-Gwizdalskiej].
Wiele wydań w kilku wydawnictwach:
– Pieśń o Bernadecie. 1-2. Poznań; Warszawa; Lublin: Księgarnia Św. Wojciecha, b.r. [1948]. 21 cm, [2],330,[1] + [2],295,[3] s.;
– Pieśń o Bernadecie. 1-2. Wyd. 2. Poznań; Warszawa; Lublin: Księgarnia Św. Wojciecha, 1949. 21 cm, [2],330,[1] + [2],295,[3] s.;
– Pieśń o Bernadecie. Powieść. Tom 1-2. Londyn: Katolicki Ośrodek Wydawniczy Veritas, 1953. 19 cm, 244,[2] + 213,[3] s. Seria Czerwona Biblioteki Polskiej;
– Pieśń o Bernadecie. Powieść. Tom 1-2. Nowe wyd. w Roku Jubileuszowym. Londyn: Katolicki Ośrodek Wydawniczy Veritas, 1958. 19 cm, 272 + 240 s. Biblioteka Polska;
– Pieśń o Bernadecie. Kurytyba: Drukarnia „Ludu”, 1958. 24 cm, [2],233 s.;
– Pieśń o Bernadetcie. Wyd. 3. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha, 1976. 21 cm, 275,[1] + 251,[1] s.;
– Pieśń o Bernadetcie. Wyd. 3 dodruk. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha, 1978. 21 cm, 275,[1] + 251,[1] s. – MM
– uw
 opis książki Werfel Franciszek: Pieśń o Bernardetcie. Tom I-II.
B.m.: b.w., b.r. [1982].
A5, okł.kart., 275,[1] + 251,[1] s., off. z oryg.
BN-5925 – MM
 ▬ Werfel Franciszek: Pieśń o Bernadetcie.
– Pieśń o Bernadetcie. Tom I-II. Wyd. IV. Niepokalanów: Wydawnictwo OO. Franciszkanów, 1984. 21 cm, 275,[1] + 251,[1] s. – MM
– Pieśń o Bernadetcie. Wyd. 4. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha, 1986. 20 cm, 275,[1] + 251,[1] s. ISBN 83-7015-039-X - MM
– Pieśń o Bernadecie. Wyd. 5. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha, © 1998. ISBN 83-7015-309-7.
– uw
 ▬ Werner Andrzej: Nasza mała apokalipsa. - patrz w: Literatura źle obecna. (Rekonesans). – uw
 opis książki Werner Andrzej: Polskie, arcypolskie…
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1987.
A5, okł.kart., 181,[1] s., off. z masz., c. 650 zł.
Redaktor: Maria Trzeciakowska. Opracowanie graficzne: Studio Be.
Rec.: Baltazar [pseud. – właśc. Jerzy Jedlicki]: Igraszki z diabłem. Krytyka 1988 nr 27 s. 193-198 – [polem.] Jakub Sanin [pseud. – właśc. Piotr Szwajcer]: Lektury wieczorne Baltazara, czyli jak z diabłem igrać nie należy. Krytyka 1988 nr 28/29 s. 220-225; Andrzej Urbański: O literaturę polską sporu początek (czyli o „Polskim, arcypolskim” raz jeszcze). Krytyka 1988 nr 30 s. 226-231; Marta Wyka: Polskie opętanie. Arka Kraków 1988 nr 21 s. 117-121; Mikołaj Ruszkowski [pseud. – właśc. Bogdan Rogatko]: Kultura 1988 nr 9 s. 139-141.
CD-1422, KN’87-151, J-3693, BN-5926, Ka-2663, Hoo99/201, KS-0073=KS-4442, BJ-4851, FC-6977 – MM
Dwa nakłady:
– okładka w kolorze czarnym [zapewne pierwszy niewielki nakład] – MM
– okładka w kolorze zgniłozielonym [zapewne późniejszy masowy dodruk] – MM
 opis książki Werner Andrzej: Polskie, arcypolskie…
Londyn: Polonia, październik 1987.
22 cm, 201 s.
Wokół literatury; 7.
ISBN 0-902352-61-X.
Rec.: Marta Waliszewska: Z biblioteczki emigrantki. Pogląd Berlin 1988 nr 1(141) s. 75, 80; Tadeysz Nyczek: Czy Różewicz basował propagandzie? Res Publica 1988 nr 4 s. 113-117; Bereś Stanisław: Powojenna literatura polska. Gwałt czy przyzwolenie? Teksty Drugie 1990 nr 5/6 s. 119-128.
– uw – MM
 opis książki Werner Andrzej: Polskie, arcypolskie…
Warszawa: Towarzystwo „Więzi”, © 2011.
21 cm, 279,[1] s.
Biblioteka „Więzi”; tom 263.
ISBN 978-83-62610-14-3.
– uw
 ▬ Werner Andrzej [głos w dyskusji] – patrz w: Marzec 1968. Warszawa: Nowa 1981. – uw
 ▬ Wernicka Julia [oprac. graf.] [pseud. – właśc. Piotr Warisch] – patrz: [Tysiąc …] 1478 dni Nowej Huty. Kalendarium wydarzeń nowohuckich 13 XII 1981 – 13 X 1985. – uw
 ▬ Wernier August [oprac. graf.] – patrz: Forsyth Frederick: Diabelska alternatywa. Gdynia: Petit 1989; Kersten Krystyna: Historia polityczna Polski. 1944-1956. Gdańsk: Petit 1989; Suworow Wiktor: Akwarium. Gdańsk: Fin de siecle; Akademicki Klub Liberalny 1989; Vonnegut Kurt: Matka noc. Gdańsk: PeTiT 1989 i 1992. – uw
 opis książki Werniński, Henryk: Adolf Hitler o Polsce i Polakach.
Warszawa: Polski Związek Zachodni, 1939.
16 cm, 47 s.
Polska zwrócona na Zachód; nr 2.
– uw
 opis książki Werniński, Henryk: Adolf Hitler o Polsce i Polakach.
Kraków: Agencja Artystyczna GX, 1990.
A6, 45,[3] s., off. z oryg., c. 3000 zł.
Przedruk z: „Polska zwrócona na Zachód”. Warszawa: Polski Związek Zachodni 1939, nr 2.
BJ-4852, FC-4121 – uw
 ▬ Werpachowski Lesław i Ulasiński Cezary – patrz: Tuski Kazimierz [pseud.]: Kto popiera Solidarność ? Kraków: Bez Cięć 1985. – uw
 ▬ Wers, Wydawnictwo. Warszawa, Wrocław. Wg spisu w: Pavel Kohout: Z dziennika kontrrewolucjonisty. Volumen 1990, s. [123-4].
W serii „ze strzelcem”:
- Czesław Znamierowski: Wiadomości elementarne o państwie. [Wyd. 3]. 1985. – MM;
- Społeczeństwo polskie na przełomie XX i XXI wieku. 1985. – MM;
- Hans Kelsen: O istocie i wartości demokracji. [1985-6]. – MM;
- Michał Heller, Aleksander Niekricz: Utopia u władzy. Historia ZSRR od roku 1917 do naszych dni. Tom 1-2. [1986]. – MM;
- Wiktor Jarmulicz [pseud.]: O przedmiocie i metodzie ekonomii politycznej. 1986 – MM;
- Jadwiga Staniszkis: Stabilizacja bez uprawomocnienia. Dwa eseje. 1987. – MM;
- Milton Friedman, Rose Friedman: Wolni wobec wyboru. [1987]. – MM;
- Friedrich A. Hayek: Konstytucja wolności. 1987. – MM;
- Aleksander Wat: Rapsodie polityczne. Eseje. 1987. – MM [brak w spisie];
- Roger Scruton: Myśliciele nowej lewicy. 1988. – MM;
- Józef Garliński: Polska w drugiej wojnie światowej. 1988. – MM;
- Aleksander Sołżenicyn: Archipelag GUŁag 1918-1956. Próba analizy literackiej. [Tom 1-7]. 1989;
- Aleksander Weissberg-Cybulski: Wielka czystka. 1990. – MM;
- Jerzy Turonek: Białoruś pod okupacją niemiecką. 1989. – MM;
- Kazimierz Dziewanowski: Paradoks niewoli. 1989. - MM;
- Antoni Bohun-Dąbrowski [pseud.]: Byłem dowódcą Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych. Pamiętnik dowódcy. Świadectwa żołnierzy. Dokumenty. 1989. - MM;
- Dariusz Fikus: Pseudonim: „Łupaszka”. Z dziejów V Wileńskiej Brygady Śmierci i Mobilizacyjnego Ośrodka Wileńskiego Okręgu AK. III wyd. krajowe poprawione i rozszerzone. [19]‘89. - MM;
- Paul Johnson: Współczesność. Historia świata od lat dwudziestych do osiemdziesiątych. Tom I-II. 1989. - MM;
- Napaść sowiecka i okupacja polskich ziem wschodnich (wrzesień 1939). 1989. - MM;
W serii „z pegazem”:
- Wiesław Saniewski: Nadzór. Scenariusz filmowy. 1987. - MM;
- Witold Gombrowicz: Opętani. [1987]. - MM;
- Józef Mackiewicz: Kontra. 1988. - MM;
- Milan Kundera: Życie jest gdzie indziej. 1988. - MM;
- Leon Mitkiewicz: Wspomnienia kowieńskie. 1989. - MM;
Brak w spisie:
- Pavel Kohout: Z dziennika kontrrewolucjonisty. 1988 [Ka], w 1990 r. wydano w wydw. Volumen.
– uw
 ▬ Wertyński Joachim: [Wstęp] – patrz w: Gomułka Władysław: Moje czternaście lat. Zwierzenia Władysława Gomułki. Warszawa: bok, Nakładem NZS SGGW 1981. – uw
 ▬ Weryho Antoni – patrz: Więźniowie polityczni w PRL 1981-1983. ZK Hrubieszów i inne. Raport z walki o status więźnia politycznego w PRL. – uw
 opis książki Weryński Henryk ks.: Barwny brat.
Kraków: b.w., 1981.
A5, okł.kart. [29] s., off. z masz.
Wydz. Teol. UAM II-34979[b.r.] – MM
 ▬ Wesele. Wystawa w „Galerii Autorskiej”, 25 listopada 1980. Jan Kaja, Leszek Przyjemski, Jacek Soliński, Anastazy B. Wiśniewski. Bydgoszcz 1980. A5, [28] s. fotogr. Galeria Autorska Jana Kaji i Jacka Solińskiego; 36.
Br-3034 – uw
 opis książki Wesołego jajka! Z. 1.
Warszawa: „bok„ Wydaw. NZS SGGW, 1981.
21 cm, 8 s.
Na s. 8: Trzecia edycja „bok„.
Komiks. Rys. Staszek Woźniakiewicz.
BaBN[Woźniakiewicz] – op
 ▬ Wesołowski Ryszard – patrz: Kto tu wpuścił dziennikarzy. Nowa [1985]. – uw
 ▬ Wetzel Dietrich: Przyszłość Europy – zadanie europejczyków – patrz: „WiP” a Zieloni. Warszawa: Ruch „Wolność i Pokój” 1987. – uw
 ▬ Wewnątrzpartyjne kontestacje.
Wrocław: Zespół Pracy Politycznej przy RU SZSP Politechniki Wrocławskiej, b.r. [1981].
20 cm, 56 s.
Nic Nowego…; [4]. Do użytku wewnętrznego.
Tytuł okł. Zawiera m.in.: Z pamiętnika bólu i nadziei; Partia odteoretyzowana.
BaBN-b1706425 – uw [bibułopodobny druk SZSP]
 ▬ Weyler Svante – patrz: Divertimento sztokholmskie. Rozmowy z Josifem Brodskim. Warszawa: Pokolenie 1988. – uw
 opis książki Wezwania, przesłuchania i rewizje w świetle prawa.
Lublin: Informator. Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność”, 1984.
A6, [3],11,[2] s., stdr. z masz., c. 20 zł.
Biblioteka Informatora Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”.
K-3227, G-84/515*, J-3694, BN-5927, Ka-2665, HN-001541778, BJ-4853, FC-6976, Br-3035 – op
 ▬ Węcławski Leszek – patrz: Projekt ustawy o szkolnictwie wyższym. Poznań, Warszawa, Wrocław: [NZS] 1981. – uw
 ▬ Wędrowniczek Jaś [pseud.] – właśc. Michał Bronisław Jagiełło – uw
 ▬ Wędrowniczek Jaś [pseud.] [tłum.] – patrz: Jerofiejew Wieniedikt: Noc Walpurgii albo „Kroki komandora”. Warszawa: Nowa 1986. – uw
 opis książki Wędrująca biblioteczka.
Wrocław: b.w., b.r. [1983].
A5, 20 s., masz. przeb.
Adnotowany katalog wydawnictw niezależnych.
J-4165*[wg Pil-2889], BN-5928*[wg Pil], KS-6477*[wg MJ*] – op
 ▬ Wędziagolski Karol: Pamiętniki.
Na podstawie wspomnień autora „Wojna i rewolucja” znajdujących się w archiwum Instytutu im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce tekst napisała Barbara Toporska. Na jej życzenie jednak jej nazwisko nie zostało w książce uwidocznione. – uw
 opis książki Wędziagolski Karol: Pamiętniki. Wojna i rewolucja, kontrrewolucja, bolszewicki przewrót, warszawski epilog.
Londyn: Polska Fundacja Kulturalna, 1972.
19 cm, 442 s.
– uw
 opis książki Wędziagolski Karol: Pamiętniki. Wojna i rewolucja, kontrrewolucja, bolszewicki przewrót, warszawski epilog. Wyd. II.
Londyn: Polska Fundacja Kulturalna, 1987.
22 cm, 442 s.
ISBN 0-85065-154-9.
Rec.: Marta Waliszewska: Z biblioteczki emigrantki. Pogląd Berlin 1988 nr 6/7(146/147) s. 117.
– uw
 opis książki Wędziagolski Karol: Pamiętniki. Wojna i rewolucja, kontrrewolucja, bolszewicki przewrót, warszawski epizod [tj. epilog]. Wyd III, pierwsze krajowe.
B.m. [Warszawa]: Gryf Warszawska Oficyna Wydawnicza, 1989.
A5, okł. tekt., obw., [4],7-442 s., off. z oryg., [c. 22000 zł].
Oblicza Rosji; Tom 2.
Opracowanie graficzne: J. Z. Przedruk z wyd.: Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1987.
BN-5929, KS-4446, Ka-4239, BJ-4854, FC-6975 – MM
 opis książki Wędziagolski Karol: Pamiętniki. Wojna i rewolucja, kontrrewolucja, bolszewicki przewrót, warszawski epilog.
Warszawa: Wydawnictwo Iskry, ©2007.
Wstęp, posłowie: Grzegorz Eberhardt. ISBN 978-83-244-0036-2.
– uw
 opis książki Węgiel kamienny. Raport Krajowej Komisji Koordynacyjnej Górnictwa NSZZ „Solidarność”.
B.m. [Katowice]: b.w., 1985.
A5, [2],6 s., off. z masz., [c. 10-20 zł].
Biblioteczka RISa.
Opracował zespół redakcyjny Górnika Polskiego pisma Krajowej Komisji Koordynacyjnej Górnictwa NSZZ „Solidarności” oraz eksperci KKG NSZZ „S”.
K-3228, G-85/428, J-3695, BN-5930, S-264/331, Ka-3613, Hoo99/201, HN-000512148, BJ-4855, FC-6974, Br-3025 – op
 ▬ Węgierski Czesław: 40 lat Kościoła w PRL. – patrz w: [Czterdzieści] 40 lat władzy komunistycznej w Polsce. Myśl [1987]. – uw
 opis książki Węgierski Edward: Fragmenty z dziejów ruchu narodowego i nie tylko. Stulecie pracy i walki (1886-1986). Wyd. I.
B.m. [Warszawa]: Jestem Polakiem, marzec 1988.
J-3696*[wg Jestem Polakiem nr 11 s. 30], BN-5931*[wg J*] – op
 opis książki Węgierski Edward: Fragmenty z dziejów Ruchu Narodowego i nie tylko. Lata pracy i walki (1886-2002). Wyd. 2 poprawione i uzupełnione.
Krzeszowice: Dom Wydawniczy „Ostoja”, 2006.
ISBN 83-60048-41-X.
– uw
 ▬ Węgierski Jerzy: Kpt. Adam Mirecki – Komendant NOW okręgu lwowskiego. – patrz w: Mirecki Kazimierz: Narodowa Organizacja Wojskowa w Centralnym Okręgu Przemysłowym. Bóg i Ojczyzna 1988. – uw
 ▬ Węgierski Jerzy – patrz: Tomaszewski Bolesław, Węgierski Jerzy: Lwowskie „AK”. – uw
 opis książki Węgierski Ludwik: Wiwisekcja systemu – rzecz o Aleksandrze Sołżenicynie.
Łódź: TWO Tajne Wydawnictwo Oświatowe, 1984.
A5, okł., 17 s., powiel., c. 45 zł.
Zeszyt 6.
K-3229, G-84/516*, CD-1423*[wg G*], BŁ-209, J-3697*, BN-5932*[wg MBPŁ], BaBN, Hoo99/201, Br-3026 – MM
 ▬ Węglarski Jerzy – patrz: Dokumenty … Stęple[!] z pierdla. Kielce: Wolne Słowo Solidarność 1983. – uw
 opis książki Węgry.
Paryż: Instytut Literacki, 1960.
22 cm, 124,[3] s.
Biblioteka „Kultury”; Tom LIX. Dokumenty.
[Opracowanie], wstęp i tłumaczenie: Czesław Miłosz. Zawiera m. in.: Kende Peter: Rozważania o historii Węgier.
– uw – MM
 opis książki Węgry ’56. Fotokronika narodowego powstania.
Warszawa: b.w., 1981.
19 s.
S-264/2484<k> – op
 opis książki Węgrzyn Kazimierz J[ózef]: Czarne kwiaty.
B.m. [Katowice]: Oficyna Śląska, [19]87.
A5, okł.kart., [2],5-30 s., off. z masz., c. 150 zł.
Biblioteka Poetów; Tom 1.
CD-1424, J-3698, BN-5934*[wg J], KS-4447, BJ-4857, FC-7116, Ka-4552 – MM
 opis książki Węzłowe problemy tworzenia statutu przedsiębiorstwa oraz statutu rady pracowniczej.
Warszawa: Punkt Informacyjny-Konsultacyjny Samorządów Pracowniczych „Region Mazowsze”; TNOiK, 1981.
A5, 34,[1] s.
Tytuł okł. Zawiera też: Samorząd w okresie poprzedzającym referendum i złożenie wniosku o nowelizację ustaw – s. 12-20; Statut przedsiębiorstwa – s. 21-34.
BN-5935 – op
 ▬ What is what? – Co jest co? – patrz: Samodzielność. Samorządność. Samofinansowanie. Warszawa: Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Instytucie Badawczym Leśnictwa, 1981. – uw
 ▬ Wheatcroft Geoffrey: Udręczenie Afryki. Rasistowskie dziedzictwo i niedotrzymane obietnice [tłum. z: The New Republic, styczeń 1983] – tłum. Jolanta Jerz. – patrz w: Między sierpem a młotem. ZSRR i świat. 1985. – uw
 ▬ Who’s who, what’s what. – patrz: KSS „KOR” what’s what, who’s who. Warszawa: Wydawnictwo CDN 1982. – uw
 opis książki Who’s who, what’s what in Solidarność. Leksykon związkowy.
Gdańsk: BIPS [Biuro Informacji Prasowej „Solidarności”], 09.81.
A5, okł.kart., [228] s., off. z masz., [c. 110 zł].
Zeszyty informacyjne BIPS. Do użytku wewnątrzzwiązkowego.
Podtytuł jedynie na okł. Redakcja: Andrzej Dorniak, Marian Terlecki, Tomasz Wołek. Opracowanie graficzne: J[erzy] Janiszewski. Publikacja przeznaczona dla bibliotek zakładowych i kół samokształceniowych NSZZ „Solidarność”.
Dun-200, BN-5936*[wg BUG], BaBN-1.846.330, Hoo99/196[photocopy], HN-000529309, Ka-3928, BJ-4858, FC-7117, Br-3036, ECS-01399, ST15-4880, Nukat-1204137 – MM
Do części, końcowej, nakładu dodano kartkę A5, 2 s. z tekstem: Zamiast wstępu. Jest tu informacja, że brak w książce wstępu, paginacji i spisu treści - które były opracowane, ale nie zostały zamieszczone - wynikł prawdopodobnie z powodu pośpiechu na etapie druku. – MM
 opis książki Wiadomości 13.XII.1981 – 13.I.1982.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Nie [Niezależna Inicjatywa Edytorska tj. „Głos” przy współpracy Wydawnictwa im. Konstytucji 3 Maja], b.r. [1982].
A5, okł.kart., [3],2-77 s., off. z masz., [c. 170 zł].
1 na okł. oznacza zamierzoną kolejność; ukazał się tylko nr 1. Okładka drukowana czarną farbą.
K-3231=K-3230*, G-82/272, CJ s. 276, J-3699, BN-5937, Ka-2667, HN-000512155, BJ-4860, FC-7119, Br-3037 – MM
 opis książki Wiadomości 13.XII.1981 – 13.I.1982.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Nie [Niezależna Inicjatywa Edytorska tj. „Głos” przy współpracy Wydawnictwa im. Konstytucji 3 Maja], b.r. [1982].
A5, okł.kart., [3],2-77 s., off. z masz., [c. 170 zł].
1 na okł. oznacza zamierzoną kolejność; ukazał się tylko nr 1. Okładka drukowana czerwoną farbą.
– op
 opis książki Wiatr Antoni: Dokąd. Sztuka w dwóch aktach.
Kraków: b.w., 1977 [druk 1978 – VI.81].
A4, okł.kart., 42 k., powiel.
BK-690, BN-5938*[wg BK], KS-4449*[wg KB*], BJ-4861, FC-4123 – op
 opis książki Wiatr Antoni: Z ostatniej chwili. Wiersze z okresu od sierpnia 1980 r. do czerwca 1981 r.
Kraków: b.w., 1981.
A5, okł.kart., 19 s., stdr. z masz., druk jednostr., [c. 20 zł].
BK-691, MBPŁ-1285 CDN, BN-5939*[wg MBPŁ], KS-4450, Ka-3890, BJ-4862, FC-4125 – MM
 opis książki Wicepremier PRL w Stoczni Gdańskiej. Głosy i opinie.
B.m.: b.w., styczeń 1984.
A5, [2],42 s., powiel. [wg K] – off. z masz. [wg Pil].
K-3232, J-3700*[wg K i Pil-2892], BN-5940*[wg K], Br-3038[fot.] – op
 ▬ Wicka Maria [pseud.] – właśc. Wiesława Wantuch – uw
 ▬ Wicka Maria [pseud.] [posł.] – patrz: Glosariusz. Wrocław 1986-1992; Michałowski Piotr: Poemat w podczerwieni. Poznań: Chałupniczy Instytut Wydawniczy im. K. Żygulskiego 1984. – uw
 opis książki Widejko Jerzy „Jureczek”: Wspomnienia najmłodszego partyzanta wileńskiej Armii Krajowej.
B.m.: b.w., b.r.
A4, 52 s.
Ka-3822 – op
 opis książki Widejko Jerzy: Wspomnienia najmłodszego partyzanta III Partyzanckiej Brygady AK „Szczerbca” i Samoobrony Wileńskiej AK „Komara” w latach od I 1944 r. do III 1945 r. Jerzego Widejki ps „Jureczek”.
Kraków: Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego, [2005].
ISBN 83-88659-15-4.
– uw
 ▬ Widłak Wojciech – patrz: Marek Lach [pseud.] – uw
 opis książki Widmo głodu albo meandry polityki rolnej PRL. Zeszyt 1.
Poznań: Niezależna Oficyna Rolników, 1981.
A4, okł., [2],39 s., powiel.
Na s. [1]: Nie rzucim ziemi … [Rota – hymn NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”]. Wybór i opracowanie: Ireneusz Adamski. Oprac. graficzne: Małgorzata Flieger-Balawender. Zawiera teksty:
– Bogumił Studziński: Wieś polska w latach 1944-1978 [pierwodruk w 1979 r.];
– Piotr Typiak: Samorząd terytorialny jako powszechny udział obywateli w rządzeniu państwem [pierwodruk: Placówka, wrzesień 1979, nr 10];
– Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela w Polsce: Oświadczenie w sprawie konieczności zmiany dotychczasowej polityki w stosunku do rolnictwa indywidualnego (podpisano: Warszawa, dnia 30 czerwca 1979 roku);
– Waldemar Kuczyński: Meandry polityki rolnej [przedruk z: Głos 1979 nr 7/19/ s. 10-22];
– Ryszard Manteuffel: Czy rolnictwo indywidualne jest niewydolne? [przedruk z: Zielony Sztandar 1981 nr 65].
– MM
 opis książki Widmo komunizmu. O wojnie w Afganistanie.
Warszawa: KMR [Klub Myśli Robotniczej] Baza, 1985.
A6, okł., III-V,[1],42,[1] s., off. z masz., c. 110 zł.
Rozmowy prowadził i chronologię wydarzeń opracował: Józef Darski [pseud.]. Przedruk z: Kontakt Paryż 1985 nr 2/34 s. 13-33. Artykuł Alexandre Benningsen [błędnie – winno być Bennigsen]: „Jutro dzieci proroka” w tłumaczeniu L. L.
K-3233, G-85/429, J-3701, BN-5941, Ka-2668, HN-000552682, BJ-4863, FC-7120, Br-3039 – MM
 opis książki Widmo komunizmu. O wojnie w Afganistanie.
Warszawa: Maraton 24, [19]’85.
A6, okł.kart., V,[1],42,[1] s., off. z masz., c. 110 zł.
Rozmowy prowadził i chronologię wydarzeń opracował: Józef Darski [pseud.]. Przedruk z: Kontakt Paryż 1985 nr 2/34 s. 13-33. Artykuł Alexandre Benningsen [błędnie – winno być Bennigsen]: „Jutro dzieci proroka” w tłumaczeniu L. L.
K-3234, G-85/430, J-3702, BN-5942, Ka-2669, Hoo99/201, HN-000582043, BJ-4864, FC-7121 – MM
 ▬ Widuta Edward – patrz: Zawisza Adam [pseud.] – uw
 opis książki Widziane i słyszane. Szkice i źródła do historii najnowszej.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza MOST, 1990.
A5, 188,[1] s.
Warszawskie Zeszyty Historyczne; 4.
Redaktor: Tadeusz Łepkowski. Zawiera m. in.:
– Dariusz Stola: Emigracja jako forma buntu.
MBPŁ, HN-002680523 – uw
 opis książki Wiec na Uniwersytecie Wrocławskim.
Wrocław: Oficyna Wydawnicza NZS Uniwer[sytetu] Wrocławsk[iego], [1985].
A5, 4 s., off. z masz., nakł. 6000 egz.
J-4294, BN-5943*[wg J], BaBN, BJ-4865, FC-7122, Br-3040 – MM
 ▬ Wiech Konstanty [pseud.] – patrz: Glosariusz. Wrocław: 1986-1992. – uw
 ▬ Wiechuła Bernard – patrz: „Maruda” [pseud.] – uw
 ▬ Wieczorek Wojciech – patrz: Spotkanie z dziennikarzami miesięcznika „Więź” z okazji jubileuszu 25-lecia pisma (13 kwietnia 1983 r.) – w: Wieczory dyskusyjne. Zeszyt 1. Materiały duszpasterskie. Luty-Czerwiec 1983. Łódź: Duszpasterstwo Środowisk Twórczych przy Kościele Najświętszego Imienia Jezus Ojców Jezuitów [ok. 1985]. – uw
 opis książki Wieczorek-Kohub Paweł: Bitwa pod Zielonym Lasem.
Kraków: Harcerski Zespół Wydawniczy (HAZEW); Czuwajmy, 1989.
17 cm, [2],157,[1] s.
Biblioteczka Miesięcznika Czuwajmy.
BaBN – op
 opis książki Wieczorek-Kohub Paweł: Szkoła harców.
Kraków: Harcerski Zespół Wydawniczy, [19]’88.
Zeszyt 2.
– op
 opis książki Wieczorek-Kohub Paweł: Szkoła harców.
Wisła Wielka: Fundacja na Dobro Harcerstwa Górnośląskiego, [po 1991].
42 s.
– uw
 ▬ Wieczorek-Kohub Paweł [do druku przyg.] – patrz: Andrzej Otrębski: Obozownictwo czyli krótki podręcznik pionierki obozowej. Wyd. II. Katowice: KIHAM 1981. – uw
 ▬ Wieczorkiewicz Paweł: Od Dzierżyńskiego do Berii, z historii czerwonego terroru. – patrz: Czerwony terror. Warszawa: Gryf 1989. – uw
 ▬ Wieczorkiewicz Paweł [posł., indeksy i przypisy] – patrz: Conquest Robert: Stalin i zabójstwo Kirowa. Warszawa: Gryf 1989. – uw
 ▬ Wieczorkowski Aleksander J.: Wyznania antybohaterskie. – patrz w: Rubikon ’81. – uw
 ▬ Wieczorkowski Aleksander J. [rozm.] – patrz: Komedianci. Rzecz o bojkocie. 1988. – uw
 ▬ Wieczorkowski Aleksander – patrz: Omłot Jan [pseud.] – uw
 ▬ Wieczorkowski Mariusz: Kościół na Żytniej, czyli o potrzebie ruiny i potrzebie ubóstwa. – patrz w: Niebo nowe, ziemia nowa. Warszawa: MEDIUM 1987. – uw
 ▬ Wieczory dyskusyjne. Duszpasterstwo Środowisk Twórczych przy Kościele Najświętszego Imienia Jezus Ojców Jezuitów. Łódź.
- w opisach bibliograficznych ta seria publikacji jest traktowana albo jako tomy serii [np. ECS, NUKAT], albo jako czasopismo [np. czasopisma niezależne BN.
– uw
 opis książki Wieczory dyskusyjne. Zeszyt 1. Materiały duszpasterskie. Luty-Czerwiec 1983.
Łódź: Duszpasterstwo Środowisk Twórczych przy Kościele Najświętszego Imienia Jezus Ojców Jezuitów, b.r. [ok. 1985].
20 cm, okł.kart., 154 s., off. z masz.
Tytuł okł. Dokumentacja spotkań i dyskusji w Duszpasterstwo Środowisk Twórczych. W środku tomu po s. 77 dwie s. czyste. Zawiera teksty:
- Stefan Miecznikowski: Drodzy Czytelnicy [wstęp];
- Józef Tischner: Krajobraz skargi (23 lutego 1983 r.);
- Piotr Daranowski: O prawach człowieka (9 marca 1983 r.);
- Stanisław Cieślak: Liryka „w sutannach” (23 marca 1983 r.);
- Spotkanie z dziennikarzami miesięcznika „Więź” z okazji jubileuszu 25-lecia pisma (13 kwietnia 1983 r.) - Wojciech Wieczorek, Jan Turnau, Józef Ruszar;
- Tadeusz Mazowiecki: Wieczór autorski [refleksje pisane podczas internowania] (20 kwietnia 1983 r.);
- Jan Lutyński: Działania pozorne (27 kwietnia 1983 r.);
- Marek [w spisie treści: Paweł] Kądziela: Stosunki między Kościołem a państwem w latach 1945-1980 (11 maja 1983 r.);
- Krzysztof Dybciak: Literatura emigracyjna (1 czerwca 1983 r.);
- Janusz Ziółkowski: Jan Paweł II o kulturze i narodzie (1 czerwca 1983 r.).
BN-5943a*[wg MBPŁ], ECS-04788, Nukat-1207009 – MM
 opis książki Wieczory dyskusyjne. Zeszyt 2. Materiały duszpasterskie. Wrzesień-Grudzień 1983.
Łódź: Duszpasterstwo Środowisk Twórczych przy Kościele Najświętszego Imienia Jezus Ojców Jezuitów, b.r. [ok. 1985].
20 cm, okł.kart., [5],2-93 s., off. z masz.
W tomie są dwie s. tytułowe. Przygotował Zespół. Dokumentacja spotkań i dyskusji w Duszpasterstwo Środowisk Twórczych. Zawiera teksty:
- Paweł Śpiewak: George Orwell - w 80-tą rocznicę urodzin (21 września 1983 r.);
- Witold Kulesza: Prawno-karna ochrona czci człowieka przed zniesławieniem (12 października 1983 r.);
- Stefan Wilkanowicz: Zadania inteligencji katolickiej w świetle nauki Jana Pawła II o kulturze (19 października 1983 r.);
- Marcin Król: Ewolucja myśli i postawy politycznej Józefa Piłsudskiego (9 listopada 1983 r.);
- Józefa Hennelowa: Budowanie zaufania (14 grudnia 1983 r.).
BN-5944*[wg MBPŁ], ECS-04785, Nukat-1049504 – MM
 opis książki Wieczory dyskusyjne. Zeszyt 3. Materiały duszpasterskie. Styczeń-Maj 1984.
Łódź: Duszpasterstwo Środowisk Twórczych przy Kościele Najświętszego Imienia Jezus Ojców Jezuitów, b.r. [ok. 1985].
20 cm, okł.kart., [2],155,[1] s., off. z masz.
Dokumentacja spotkań i dyskusji w Duszpasterstwo Środowisk Twórczych. Zawiera teksty:
- Jerzy Dietl: Moralne aspekty rynku sprzedawcy /11 stycznia 1984 r./;
- Stefan Bratkowski: Encyklika „Laborem exercens” a nasza sytuacja /18 stycznia 1984 r./;
- Jan Strzelecki: U źródeł spotkania /15 lutego 1984 r./;
- Spotkanie z zespołem redakcyjnym „Przeglądu Powszechnego” - Mirosław Paciuszkiewicz, Nawojka Cieślińska, Krzysztof Wojciechowski: Stawiamy na współpracę /29 lutego 1984 r./;
- Jacek Bartyzel: Polityka realna, polityka moralna /7 marca 1984 r./;
- Stefan Niesiołowski: Psychologia dyktatury /14 marca 1984 r./;
- Krzysztof Śliwiński: Duchowy wymiar naszych doświadczeń /28 marca 1984 r./;
- Andrzej Wajda: Społeczna rola kina /26 kwietnia 1984 r./;
- Jan Józef Szczepański: U źródeł sztuki;
- Bogdan Luft, Jacek Ratajczak: Nasza wspólna troska o Kościół;
- Stanisław Broniewski „0rsza”: Akcja M, czyli młodzież. Oddziaływanie Szarych Szeregów na młodzież niezorganizowaną /23 maja 1984 r./;
- Ija Lazari-Pawłowska: O wierności zasadom moralnym /30 maja 1984 r./.
BN-5945*[wg MBPŁ], ECS-04786, Nukat-1207017 – MM
- Istnieją egz. bez zewnętrznej kartki w składce, co powoduje, że brak jest s. tytułowej.
 opis książki Wieczory dyskusyjne. Zeszyt 4. Materiały duszpasterskie. Styczeń-Kwiecień 1985.
Łódź: Duszpasterstwo Środowisk Twórczych przy Kościele Najświętszego Imienia Jezus Ojców Jezuitów, b.r. [ok. 1987].
20 cm, okł.kart., [2],178 s., off. z masz.
Na okł. dodatkowy tytuł: Spotkania środowe, oraz wydaw.: Jezuici. Kilka kart wydrukowano jednostronnie. Dokumentacja spotkań i dyskusji w Duszpasterstwo Środowisk Twórczych. Zawiera teksty:
- Jacek Fedorowicz: O cenzurze /9 stycznia 1985 r./;
- Klemens Szaniawski: Prawda jako wartość /20 lutego 1985 r./;
- Jerzy Jedlicki: Czy wierzymy jeszcze w postęp? /27 lutego 1985 r./;
- Zofia Kuratowska: Rozważania o etyce lekarskiej /13 marca 1985 r./;
- Włodzimierz Pańków: Normy współżycia społecznego /27 marca 1985 r./;
- Marian Marek Drozdowski: Józef Piłsudski z perspektywy pięćdziesięciolecia /24 kwietnia 1985 r./;
- Jerzy Turowicz: „Tygodnik Powszechny” w służbie Kościoła i narodowej kultury /16 maja 1985 r./.
– MM
 ▬ Wieczory filozoficzne 17-20 XI 1980.
B.m. [Kraków]: Duszpasterstwo Akademickie OO. Dominikanów Beczka, b.r. [1980].
A5, okł.kart., [3],2-41 s., off. z masz.
Zawiera teksty: Józef Tischner: Spotkanie z człowiekiem a problem zła; Karol Tarnowski: Problematyka zła u Jean Naberta; Jan Andrzej Kłoczowski: Przestrzeń ludzka - przestrzeń boska.
Nukat-2004004 – uw – MM [wydawnictwo kościelne]
 opis książki Wieczór Wersalski. W sześćdziesięciolecie podpisania traktatu wersalskiego.
Londyn: Instytut Romana Dmowskiego; Veritas, 1980.
18 cm, 46 s., [8] s. tabl.
– uw
 opis książki Wieczór Wersalski. W sześćdziesięciolecie podpisania traktatu wersalskiego.
B.m.: b.w., b.r. [1980].
A6, 5-46 s., off z oryg., [c. 150 zł].
Red. Józef Płoski. Przedruk z wyd.: Londyn: Instytut Romana Dmowskiego 1980.
BJ-4866, FC-7123 – op
 ▬ Wiegandtowa Ewa – patrz: Glosariusz. Wrocław 1986-1992. – uw
 ▬ Wielgut Krzysztof: Gen. broni Władysław Sikorski. – patrz w: Generał Władysław Sikorski 1881-1943. Zbiór artykułów. W 100 rocznicę urodzin. Częstochowa: „Żak”, NZS PCz 1981. – uw
 opis książki Wielhorski Władysław [oprac.]: Los Polaków w niewoli sowieckiej (1939-1956).
Londyn: RZWRP; SBSWP, 1956.
20 cm, 28 s.
Rada Ziem Wschodnich R. P. (Związek Ziem Południowo-Wschodnich - Związek Ziem Północno-Wschodnich) i Stowarzyszenie B[yłych] Sowieckich Więźniów Politycznych.
– uw
 opis książki Wielhorski Władysław [oprac.]: Los Polaków w niewoli sowieckiej (1939-1956).
Gdańsk: b.w., 1981.
A4, okł., [4],3-17 s., powiel. spiryt.
Rada Ziem Wschodnich R. P. /Związek Ziem Połudn[iowo]-Wschodnich - Związek Ziem Północno-Wschodnich/ i Stowarzyszenie B[yłych] Sowieckich Więźniów Politycznych.
Zaw.: Władysław Anders: Słowo wstępne. Przedruk z wyd.: Londyn 1956. Większość kart stanowi gruby papier kredowy.
– MM
 opis książki Wielhorski Władysław: Trzy pytania i trzy odpowiedzi. Prawda o deportacjach Polaków pod panowaniem sowieckim.
Londyn: Egzekutywa Zjednoczenia Narodowego, 1964.
21 cm, 38 s.
– uw
 opis książki Wielhorski Władysław: Trzy pytania i trzy odpowiedzi. /Prawda o deportacji Polaków pod panowaniem sowieckim/.
Kraków: [Wydawnictwo] Kraków, 1986.
A5, okł.kart., [3],2-36,[2] s., powiel., [c. 120-130 zł].
Na okł. podtytuł: Prawda o deportacjach… Przedruk z wyd.: Londyn: Egzekutywa Zjednoczenia Narodowego 1964.
K-3707, G-86/343, Ł-459, CJ-1457, BK-692, J-3703, BN-5947, Ka-3615, Hoo99/201, BJ-4867, FC-4128, Br-3041 – MM
 opis książki Wielhorski Władysław: Wspomnienia z przeżyć w niewoli sowieckiej.
Londyn: Instytut Polski i Muzeum Sikorskiego; Orbis, 1965.
21 cm, 143 s.
– uw
 opis książki Wielhorski Władysław: Wspomnienia z przeżyć w niewoli sowieckiej.
Łódź, Poznań, Toruń, Wrocław: TON Towarzystwo Oświaty Niezależnej, b.r. [1985].
A6, obw., [10],9-140,[3] s., off. z oryg.
Dane wydawnicze wyłącznie na obw. Przedmowa: Henryk Paszkiewicz. Przedruk z wyd.: Londyn: Instytut Polski i Muzeum Sikorskiego; Orbis 1965.
Ł-460, BŁ-211, J-3705, BN-5948, KS-4458, Ka-4419, BJ-4868, FC-7124, Br-3042, ECS-04823, Nukat-772888 – {opisy: G-85/431, CJ-1835, CD-1425*[wg G], J-3704*, BN-5949*[wg J*], KS-4457*[wg MJ*] - wszystkie bez danych wydawniczych odnoszą się do egzemplarzy bez obw.} – MM
Odmianyróżniące się papierem:
– szarożółtawy gruby, grubość bloku książki bez obwoluty: 8,2-8,8 mm - MM;
– szarawy jasny, cienki, grubość bloku książki bez obwoluty: ok. 6,4 mm - MM
 ▬ Wielka edukacja. Wspomnienia więźniów politycznych PRL w latach 1945-1956. – patrz: Suchorowska Danuta [zebr. i oprac.]: Wielka edukacja. Wspomnienia więźniów politycznych PRL w latach 1945-1956. – uw
 ▬ Wielkie rekolekcje. – patrz: Woźnicki Andrzej: Wielkie rekolekcje. [1988]. – uw
 ▬ Wielkopolska Inicjatywa Wydawnicza. WIW. Poznań. – patrz: Poznańskie Broszury Społeczne. – uw
 ▬ Wielowieyski Andrzej: Co jest realistyczne, a co nie. – patrz w: Na zaproszenie Lecha Wałęsy. Narada przedstawicieli środowisk niezależnych [Warszawa 7.11.1987 r.]. Myśl [1987-8]. – uw
 ▬ Wielowiejski Andrzej - patrz: Prawa obywatelskie, praworządność, system obywatelski. [Gdańsk 1981]. – uw
 opis książki Wierne płomienie [Antologia].
B.m. [Lwów]: Odbito w Tłoczni Dr Apaka [drukarnia fikcyjna], 1943.
20 cm, 64 s., [nakł. 1100 egz.].
Chojnacki-947 – uw
 opis książki Wierne płomienie 1943. Antologia poezji.
Bari: Wydawnictwo Delegatury P.C.K. przy 2 Korpusie, 1946.
16 x 16 cm, 104,[2] s.
Biblioteczka „Dziatwy”; nr 3.
Opracowała Stefania Skwarczyńska.
– uw
 opis książki Wierne płomienie. Poezje bezimiennych poetów lwowskich.
Londyn: Związek Ziem Południowo-Wschodnich Rzeczypospolitej, 1946.
19 cm, 39 s.
Przedruk z podziemnego wydania: Lwów 1943. Okładka projektu Ewy Lubaczewskiej.
– uw
 opis książki Wierne płomienie. Lwów 1943.
Kraków: Wydawnictwo Krzyża Nowohuckiego, 1981.
A5, okł.kart., [3],5-64,[1] s., off. z masz.
[Zebrała i zredagowała: Stefania Skwarczyńska]. Przedruk z wydania konspiracyjnego: Lwów: Tłocznia Dr. Apaka 1943. Ilustracje wg obrazów Artura Grottgera. Omówienie historii tekstu na s. [65]. Zawiera teksty:
[Stefania Skwarczyńska: Dedykacja.]
I. Echa wojny.
– [Jerzy Hordyński:] Żołnierzowi. (Lwów, 10 III 1942).
– [Jadwiga Gamska-Łempicka:] List na poste restante.
– /anonim/ Rozmowa o jesieni.
– [Maria Lewicka:] Kataklizm. (20 XII 1939).
– [Jerzy Hordyński:] Przyjacielowi, który poległ.
– [Jerzy Hordyński:] Ranny most.
– [Jerzy Hordyński:] Szpital.
– [Jerzy Hordyński:] Fragment Epopei.
– [Tadeusz Hollender:] Elegia o 60-ciu kapitanach.
– [Anna Ludwika Czerny:] Memento.
– [Maria Blachaczek-Mazurowa:] Ojcze nasz.
II. Młotem waleni, sierpem koszeni.
– [Maria Blachaczek-Mazurowa:] Ostatni list.
– [Juliusz Petry:] Lewek ratuszowy /żart/.
– [Maria Blachaczek-Mazurowa:] Fragment z "Pogrzebu komandira".
– /anonim/ Zamiast pieśni.
– [Jadwiga Gamska-Łempicka:] Nad grobami polskimi w Katyniu.
– [Jerzy Hordyński:] Kwiaty.
III. Od stepów kazachstańskich.
– [Jadwiga Gamska-Łempicka:] Modlitwa do Świętych.
– [Maria Blachaczek-Mazurowa:] Miastu Miłosierdzia.
– [Jadwiga Czechowiczówna:] Gdybym była w pustyni.
– [Jadwiga Czechowiczówna:] Okienko.
– [Jadwiga Czechowiczówna:] Dzięki Ci Boże.
IV. Chrystus na hackenkreuzu.
– [Jerzy Hordyński:] Minuta milczenia.
– [Jadwiga Gamska-Łempicka:] Bez rany.
– [Jadwiga Nowak-Przygodzka:] Polce.
– [Jerzy Hordyński:] Pieśń o Majdanku.
V. W trwaniu i walce.
– [Jadwiga Gamska-Łempicka:] My, którzyśmy nie poszli na wojnę.
– [Mirosław Żuławski:] Gorzki wiersz.
– /anonim/ Ojczyzna moich słów.
– [Jerzy Hordyński:] Seminarium.
– [Jadwiga Gamska-Łempicka:] Herakles.
– /anonim/ Chrześniakowi. (Budapeszt, marzec 1940).
– /anonim/ I dzień i zmierzchy szarawe…
– [Maria Grzędzielska:] Anioł Pański.
– [Maria Grzędzielska:] Na nowo.
– [Jadwiga Gamska-Łempicka:] Pieśń majowa.
[autorstwo wierszy wg: Stanisław Sierotwiński: Kronika życia literackiego w Polsce pod okupacją hitlerowską w latach 1939-1945. Tom 1. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1988. ISBN 83-08-01978-1 – s. 252-254].
CD-164, BK-693, BN-5953, Ka-2674, HN-000529311, KS-0425, BJ-4207, FC-3952 – MM
 ▬ Wierni Bogu i Polsce Drohobyczanie. 50 [rocznica]. 17 IX 1989 [tytuł okł.]. - patrz: Lista Polaków aresztowanych, zamordowanych względnie wywiezionych z miasta Drohobycza i powiatu w czasie rzadów sowieckich w latach 1939-1941. Zestawiona staraniem Polskiego Okręg[owego] Komitetu Pomocy w Drohobyczu. – uw
 opis książki Wiernicki Edgar: Słowo o żołnierzu, który nie zabijał.
Warszawa: Ruch „Wolność i Pokój”, 1987.
A5, [2],17,[1] s., off. z masz., c. 80 zł.
[Druk: Wydawnictwo Dezerter].
CD-1426, KN’87-116, CJ-1458, J-3707, BN-5954, Ka-2675, Hoo99/201, BJ-4869, FC-7125, Br-3043 – MM
 opis książki Wiernicki Edgar: Słowo o żołnierzu, który nie zabijał.
Warszawa: b.w., 1987.
A4, 17,[1] s., ksero z masz., c. 80 zł.
J-3706*[wg Pil-2897], BN-5955*[wg Pil] – op
 opis książki Wiernikowski Andrzej: Przygody w Księstwie Nieśmiałości.
Szczecin: Oficyna, 1985.
A5, okł.kart., 24 s., stdr. z masz., c. 80 zł.
[Przedruk z: Bez Dekretu Kraków 1985 nr 4 s. 59-70]. G i J błędnie podają, że przedruk z: Bez Dekretu Kraków 1983 nr 3. K błędnie określa jako zbiór wierszy.
K-3237, G-85/432, CD-1427, J-3708, BN-5956, Ka-2678, HN-001239232, KS-4461, BJ-4870, FC-7126, Br-3044 – MM
 opis książki Wierność czy trwanie. Dylematy harcerstwa lat 80-tych.
Warszawa: Wydawnictwo Społeczne KOS, 1988.
A5, 47,[1] s.
Zeszyty Edukacji Narodowej. Propozycje i Perswazje Wielkiej Gry; Wózek 2.
Wybór i red.: Andrzej Pomian [pseud.].
BN-5957*[wg BUW], Ka-4472 – op
 opis książki Wiersze.
Łódź: Wydawnictwo Solidarność Walcząca, 1986.
A5, okł., 8 s., okł.: off.; tekst: ksero ze skł., bezpł.
Biblioteczka Lektur Szkolnych.
Zawiera wiersze: Zbigniew Herbert: Potęga smaku; Leszek Budrewicz: 56 68 80; Jacek Kaczmarski: Zodiak nowy; Lothar Herbst: Z cyklu: Wyznania: Przeraża mnie, Krzyk; Marek Baterowicz: Sylogizm I-VIII; Jan Polkowski: Kwestia przyzwyczajenia, xxx [Jeśli kłamałaś…]; Marek Baterowicz: Sonet z piasku i liści. Ostatni wiersz na s. III okł. Pozycja sfinansowana przez Łódzki Zespół Oświaty Niezależnej.
W-52, BŁ-212, J-986*, BN-5959, KS-0628 – MM
 opis książki Wiersze.
Gdańsk: b.w., 1989.
A4, okł., 41 s., off. z masz.
45 rocznica bitwy o Wilno 7.VII.1944-89.
Zebrali i opracowali: Hipolit Alesionek „Andź”, Janusz Bohdanowicz „Czortek”. Ilustracjami ozdobili: Romuald Bukowski, Henryk Jabłuszewski „Pirat”. Autorzy wierszy: Edmund Odorkiewicz, Władysław Broniewski, Bohdan Rudnicki, Wieńczysław Ławrynowicz, Zygmunt Komorowski, Karol Kosiński, Zbigniew Kabata, Teodozja Piaskowska, Zofia Bohdanowicz, Wiktor Dziatlik, Andrzej Gawroński.
Ka-2673, Hoo99/201, KS-0687*[wg KB] – MM
 ▬ Wiersze anonimowe.
[Poznań]: Tajna drukarnia wojenna im. M. Chojeckiego, 1982.
[2] s.
Zawiera 4 wiersze anonimowe.
KS-0501 – [druk ulotny] – uw
 opis książki Wiersze i satyry okupacyjne A[nno] D[omini] 1981.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo im. G. Orwella, 1982.
A4, 16 k., druk komput. jednostr.
Biblioteka Przedruków; zeszyt 1.
Utwory numerowane: 1-16.
K-3238, CD-165/I, J-3709*[wg K], BN-5960/1, HN-002197740/1, KS-0502/1, Ka-2672, Br-3045 – op
 opis książki Wiersze i satyry okupacyjne A[nno] D[omini] 1981. Część II.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo im. G. Orwella, 1982.
A4, 13 k., druk komput. jednostr.
Biblioteka Przedruków; zeszyt 2.
Utwory numerowane: 17-30.
K-3239, CD-165/II, J-3710*[wg K], BN-5960/2, HN-002197740/2, KS-0502/2, Br-3046 – op
 opis książki Wiersze i satyry okupacyjne A[nno] D[omini] 1981. Część III.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo im. G. Orwella, 1982.
A4, 13 k., druk komput. jednostr.
Biblioteka Przedruków; zeszyt 3.
Utwory numerowane: 31-48.
K-3240, G-82/273[10 k. – masz. przeb.], CD-165/III, J-3711*[wg K] oraz J-4166[10 k. – masz. przeb.], BN-5960/3, HN-002197740/3, KS-0502/3{[10] k.}, Br-3047 – op
 opis książki Wiersze i satyry okupacyjne A[nno] D[omini] 1981. Część IV.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo im. G. Orwella, 1982.
A4, 12 k., druk komput. jednostr.
Biblioteka Przedruków; zeszyt 4.
Utwory numerowane: 49-61. Wg G, CJ, J: 10 k. – masz. przeb.
G-82/274, CJ-1836, CD-165/IV, J-4167, BN-5960/4, HN-002197740/4, KS-0502/4{[9] k.} – op
 opis książki Wiersze o Bracie Albercie /1845-1916/.
Kraków: b.w., 1983 [na s. tytułowej] 1984 [na okładce].
21 cm, okł.kart., 35 s., off. z masz.
Zawiera: Kazimierz Bukowski, ks.: Wstęp oraz wiersze następujących autorów: S. Akwina, S. Ambrozja, S. Assumpta, Tadeusz Biernaś, Staszek Byrcyn, Anna Kamieńska, Jan Lohmann, Jadwiga z Roczniaków Łabódzka, Beata Obertyńska, Nikodem Partyka ks., Aleksander Piniński, Ludwik Pomian-Biebiekierski, Bogusław Szecher, Leonard Turkowski, Anna Turowska, Zygmunt Wierciak, Hieronim Wieromiej, Kazimierz Wieromiej, Maria Wolska. Na okładce pod tytułem niewielkie litery: is.
– MM
 opis książki Wiersze okresu stanu wojennego.
B.m.: b.w., b.r.
A4, 14 s., masz. przeb.
Zawiera 38 wierszy.
J-4168*[wg Pil-2905], BN-5961*[wg Pil], KS-0691*[wg MJ*] – op
 ▬ Wiersze ’80. – patrz: [Osiemdziesiąt] ’80. Wiersze. [Gdańsk]: SG [Stocznia Gdańska] Solidarność 1984. – uw
 opis książki Wiersze. Po 13 [trzynastym] grudnia.
Kraków: Wydawnictwo Beta, 1984.
A5 poz., [20] k., masz.
Tytuł okł.
BJ-4871, FC-4132 – op
 opis książki Wiersze recytowane na Mszach św. za Ojczyznę w latach 1982-1984.
B.m.: b.w., b.r. [1985].
A5, [22] s., masz.
Ka-4420 – op
 opis książki Wiersze stanu wojennego.
Białystok: Społeczna Inicjatywa Wydawnicza, 1983.
A5, 26 s., masz. przeb.
CJ-1837*[wg Biuletyn Informacyjny NSZZ „Solidarność” Region Białystok 1987 nr 100 s. 8], J-4169*, BN-5962*[wg J*], KS-0544*[wg MJ*] – op
 opis książki Wiersze wojenne.
B.m.: b.w., b.r. [ok. 1982].
A6, 23 s., powiel.
BJ-4872, FC-7127 – op
 opis książki Wiersze wojenne. Cz. I. Grudzień 1981 – luty 1982.
B.m.: b.w., b.r. [1982].
A5, [25] k., masz. przeb.
Zawiera 25 wierszy.
G-82/275, CJ-1838, CD-166*[wg G], J-4170, BN-5963*[wg J], KS-0503*[wg MJ] – op
 opis książki Wiersze wojenne. Cz. I. Grudzień 1981 – luty 1982.
B.m.: b.w., b.r. [1982].
A5, 16 s., masz. przeb.
BJ-4873, FC-7128 – op
 opis książki [Wiersze zakazane].
Bydgoszcz: Wydawnictwo Niezależne „Nowa Sowa”; Niezależna Bydgoska Oficyna, 03.[19]83.
A4, [21] k., powiel., (c. 130 zł).
Tytuł podano we wstępie i nocie od redakcji. Autorzy utworów: A. Freylich, K. Filipowicz, A. Kamieńska, M. Kaszub, R. Krynicki, T. Kukuła, L. Szaruga, A. Zagajewski i utwory anonimowe. Na karcie tytułowej znak „Polski Walczącej” oraz cytat z wiersza Adama Asnyka.
K-3241, G-83/563*[wg SZ-7], CD-167, J-3712*, BN-5964*[wg K], S-266/2863, KS-0545{[20 k.]}, BJ-4874, FC-7129, Ka-4421{[36] s.} – op
 ▬ Wiersze zakazane. Warszawa 1983 Wydawnictwo SOŻ. [tytuł okł.] – patrz: Zbiory zakazane i wydane bez zgody i wiedzy autorów. Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza SOŻ 1983. – uw
 opis książki Wiersze zebrane – luty 1982.
B.m.: b.w., b.r. [1982].
A5, [1],13 s.
Wiersze ze zbiorku „Idą pancery na Wujek” – luty 1982. Wg II wyd. warszawskiego z wyd. krakowskiego ze stycznia 1982. Nakł. 6 egz.
Ka-3854 – op
 ▬ Wiersze I.
B.m. [Kraków]: b.w., b.r. [1982].
A4, 10 s., powiel.
Biuletyn Małopolski; nr specjalny II.
Tytuł nagł.
J-4450, BN-5966*[wg J], S-czas., Ka-czas., KS-0543, BNWC-561[jest to chyba nr 11 z 1982 r. czasopisma], FC-807 – uw
 ▬ Wydanie powyższe przedrukowano we Wrocławiu w połowie 1982 r.
– [Wiersze] Przedruk Wrocław [połowa 1982]. A4, 10 s., masz., Biuletyn Małopolski nr specjalny, nakład kilkadziesiąt egz. – RW s.118/3 – uw
 opis książki [Wiersze].
B.m.: b.w., b.r. [1982].
A5, 3-20 s.
Ka-4198 – op
 opis książki [Wiersze 1].
Kielce-Piaski: Niezależna Oficyna Wydawnicza [stempel], 1982.
Biblioteka Solidarności. Poeta nigdy nie kłamie, albowiem niczego nie twierdzi.
J-4318*[wg Pil-2900], BN-5965*[wg Pil], KS-0498*[wg MJ*] – op
 opis książki [Wiersze 2].
Kielce-Piaski: Niezależna Oficyna Wydawnicza [stempel], 1982.
Biblioteka Solidarności. Poeta nigdy nie kłamie, albowiem niczego nie twierdzi.
J-4319*[wg Pil-2901], BN-5967*[wg Pil], KS-0499*[wg MJ*] – op
 opis książki [Wiersze 3].
Kielce-Piaski: Niezależna Oficyna Wydawnicza [stempel], 1982.
Biblioteka Solidarności. Poeta nigdy nie kłamie, albowiem niczego nie twierdzi.
J-4320*[wg Pil-2902], BN-5968*[wg Pil], KS-0500*[wg MJ*] – op
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.