Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Uwagi o kolorach
  tła pod tekstem

Opis druku
niezależnego
posiadanego
w zbiorze
Opis druku
niezależnego
znanego tylko
z bibliografii
Opis książki
związanej
z wydaniami
niezależnymi
posiadanej
w zbiorze
Opis książki
związanej
z wydaniami
niezależnymi
znanej tylko
z bibliografii
Opis książki
z pogranicza
wydawnictw
niezależnych
Odnośniki, uwagi,
opisy druków nie
zaliczanych do
druków zwartych

Przybornik:


Historia tego
  tekstu w:
  web.archive.org:
Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: W_

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 22.12.2018 r.
 
 
 ▬ W.: Nie daj się złamać. – patrz w: Gdzie jesteśmy. Klęska czy następny etap walki? Warszawa: Krąg 1982. – uw
 ▬ W. [przekł.] – patrz: Podhoretz Norman: Dlaczego byliśmy w Wietnamie. Warszawa: Niepodległość 1988. – uw
 opis książki W cieniu Katynia.
Wrocław: Unia Nowoczesnego Humanizmu, b.r. [ok. 1986].
A5, okł., [2],38 s., off. z masz., [c. 120 zł].
Wolni z Wolnymi – Równi z Równymi. Zeszyty Historyczne; nr 14.
Zawiera teksty: 1 – Giovanni Papini „Gog”: Wizyta u Lenina [w spisie treści: Wstęp. Wizyty…]; 2 – Stanisław Świaniewicz [winno być Swianiewicz]: W cieniu Katynia /fragmenty/; 3 – Jan Abramski i Ryszard Żywiecki: Katyń [fragmenty]. Blok książki w obu edycjach jest identyczny, różnią się jedynie okładką.
CJ-1441, J-3619, BN-5410, Sup-956*[wg BN], Ka-2408, KS-4080, BJ-4471, FC-6379=FC-39689*[wg BN] – MM

 ▬ W cieniu Katynia. Wrocław: b.w. [Unia Nowoczesnego Humanizmu], b.r. [ok. 1986]. A5, okł., [2],38 s., off. z masz., [c. 120 zł]. Wolni z Wolnymi – Równi z Równymi. Zawiera teksty: 1 – Giovanni Papini „Gog”: Wizyta u Lenina [w spisie treści: Wstęp. Wizyty…]; 2 – Stanisław Świaniewicz [winno być Swianiewicz]: W cieniu Katynia /fragmenty/; 3 – Jan Abramski i Ryszard Żywiecki: Katyń [fragmenty]. Blok książki jest identyczny jak w wyd. opisanym powyżej, inna jest okładka. Brak jest oznaczenia serii: Zeszyty Historyczne oraz znaku wydawcy.
BN-5411, Sup-957, BJ-4472, FC-6380, Br-2773 – brak możliwości określenia typu wyd. – uw
 opis książki W cieniu Katynia.
Wrocław: b.w. [Unia Nowoczesnego Humanizmu], b.r. [ok. 1986].
A5, okł., [2],38 s., off. z masz., [c. 120 zł].
Wolni z Wolnymi – Równi z Równymi.
Wysokość kolumny druku na okł.: 159,8 mm. Druk nieco brzydszy, brudniejszy.
– MM
 opis książki W cieniu Katynia.
Wrocław: b.w. [Unia Nowoczesnego Humanizmu], b.r. [ok. 1986].
A5, okł., [2],38 s., off. z masz., [c. 120 zł].
Wolni z Wolnymi – Równi z Równymi.
Wysokość kolumny druku na okł.: 162,4 mm. Druk czysty.
– MM [egz. wycięty z prywatnego klocka introligatorskiego]

 opis książki W czterdziestą rocznicę. Agonia, walka i śmierć warszawskiego getta. Marek Edelman: „Getto walczy”.
Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1983.
21 cm, 91 s., [8] s. tabl.
Opracowanie i uzupełnienie Józef Garliński. ISBN 0-85065-123-9.
– uw – MM
 opis książki W czterdziestą rocznicę Powstania Warszawskiego.
B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1984].
A5, 4 s., off. z masz.
Tytuł nagł. J podaje format A4.
J-4290*[wg Pil-2825], BN-5805, BJ-4755, FC-6780, Ka-4772 – op
 opis książki W 46 [czterdziestą szóstą] rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego.
B.m.: b.w., b.r. [1981].
A4, 8 k., stdr. z masz.
Tytuł okł.: Ostatnia droga J. Piłsudskiego. JP 1867-1935.
Br-2979 – op
 opis książki „W czterdziestym nas matko na Sybir zesłali …” Polska a Rosja 1939-42.
Londyn: Aneks, 1983.
22 cm, [3],8-507,[1] s.
Wybór i opracowanie: Jan Tomasz Gross, Irena Grudzińska-Gross. Wstęp: Jan Tomasz Gross. ISBN 0 906601 10 X.
[Rozm. z aut.:] Coś z tego będzie … Bez Dekretu 1985 nr 9/10 s. 3-10; [polem.:] Aleksander Smolar: List do redakcji. Bez Dekretu 1986 nr 13 s. 68; Rec.: Ha-Ka [właśc. Maria Kunowska-Porębna]: Solidarność Nauczycielska 1984 nr 31 s. 6-8; A.L.: 130 dziecięcych wypracowań. Almanach Humanistyczny 1987 nr 7 s. 73-74.
– uw – MM
 opis książki „W czterdziestym nas matko na Sybir zesłali …” Polska a Rosja 1939-42.
B.m. [Warszawa]: Międzyzakładowa Struktura „Solidarności” V, b.r. [1985].
A4, okł.kart., 123,[1] s., off. z oryg., druk dwułam., [c. 700 zł].
Wybór i opracowanie: Jan Tomasz Gross, Irena Grudzińska-Gross. Wstęp: Jan Tomasz Gross. Przedruk z wyd.: Londyn: Aneks 1983. Projekt strony tytułowej: Wojciech Wołyński.
K-3191, G-84/502*, Ł-457b, CD-156*[wg K]=CD-157[Warszawa: MSS 1986], J-3621, BN-5808, Ka-2611, KS-0602*[wg CD*], BJ-4759, FC-6784 – MM
 opis książki „W czterdziestym nas matko na Sybir zesłali …” Polska a Rosja 1939-42.
B.m. [Wrocław]: Spółdzielnia Wydawnicza Profil, Ruch Społeczny Solidarność, b.r. [grudzień 1988].
A5, okł.kart., [3],8-507,[1] s., off. z oryg., [c. 3000 zł].
Wybór i opracowanie: Jan Tomasz Gross, Irena Grudzińska-Gross. Wstęp: Jan Tomasz Gross. Okładka czarno-biała. Przedruk z wyd.: Londyn: Aneks 1983.
CD-158, BN-5807, KS-0661*[wg CD, MJ], BJ-4756, FC-6781 – MM
 opis książki „W czterdziestym nas matko na Sybir zesłali …” Polska a Rosja 1939-42. Wyd. II.
B.m. [Wrocław]: Spółdzielnia Wydawnicza Profil, Ruch Społeczny Solidarność, maj 1989.
A5, okł.kart., [3],8-507,[1] s., off. z oryg., [c. 4500 zł].
Wybór i opracowanie: Jan Tomasz Gross, Irena Grudzińska-Gross. Wstęp: Jan Tomasz Gross. Okładka w kolorze zielonym. Przedruk z wyd.: Londyn: Aneks 1983.
CD-159, BN-5806, Ka-3600, KS-0686*[wg MJ][506 s.], BJ-4757, FC-6782 – MM
 opis książki „W czterdziestym nas matko na Sybir zesłali …” Polska a Rosja 1939-42. Tom 1-2.
Gdańsk: Oficyna Wydawnicza Gdańsk, 1989.
Dun-189, KS-0685*[wg KB*] – op
 opis książki „W czterdziestym nas matko na Sybir zesłali …” Polska a Rosja 1939-42.
B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1984 ?].
A4, okł.kart., 124 s., off. z oryg., druk dwułam., [c. 650-680 zł].
Tytuł okł. Wybór i opracowanie: Jan Tomasz Gross, Irena Grudzińska-Gross. Wstęp: Jan Tomasz Gross. Początek tekstu na s. II okł. Przedruk z wyd.: Londyn: Aneks 1983.
K-3190, G-84/501, Ł-457a, CD-155*[wg K], J-3620, BN-5810, HN-000512136, KS-0573*[wg CD*], BJ-4758, FC-6783, Ka-2612, Br-2980 – MM
 opis książki „W czterdziestym nas matko na Sybir zesłali …” Polska a Rosja 1939-42.
B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1984 ?].
A4, okł.kart., 124 s., off. z oryg., druk dwułam.
Tytuł okł. Wybór i opracowanie: Jan Tomasz Gross, Irena Grudzińska-Gross. Wstęp: Jan Tomasz Gross. Początek tekstu na s. III okł. Przedruk z wyd.: Londyn: Aneks 1983.
BN-5809 – MM
 opis książki W czterdziestym nas matko na Sybir zesłali … Wstęp.
B.m.: b.w., b.r.
A5, okł.kart., [4],96 s., masz. dwustronny.
[Wybór i opracowanie:] Jan Tomasz Gross, Irena Grudzińska-Gross. Przedruk z wyd.: Londyn: Aneks 1983. Okładka rysowana odręcznie.
– MM
 opis książki „W czterdziestym nas Matko na Sibir zesłali”. Polska a Rosja 1939-42. Wyd. 1 krajowe – I rzut.
Warszawa: Libra; Res Publica, 1990.
Wybór i opracowanie: Jan Tomasz Gross, Irena Grudzińska-Gross. Wstęp: Jan Tomasz Gross. ISBN 83-7046-032-1. Cenzura: A-100.
– uw – MM
 ▬ W. D. [zebrał i oprac.] – patrz: Proces Towarzystwa Patriotycznego w Warszawie w roku 1828. Wrocław: Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej; Jednością Silni 1987. – uw
 opis książki W dniach 1-3.X.83 r. odbył się I Krajowy Zjazd Adwokatury.
B.m.: b.w., b.r. [1983 ?].
A4, 4 s., off. z masz.
J-4291*[wg Pil-2827] – op
 opis książki W drugą rocznicę śmierci ojca Honoriusza.
Poznań: b.w., 1985.
27 s., powiel. z masz.
BN-5811*[wg ARP] – op
 opis książki W dwadzieścia lat później z myślą o przyszłości. 1956.
Londyn: Aneks, ©1978.
19 cm, 157,[2] s.
Teksty były pierwotnie przedstawione na kolokwium „1956”, które odbyło się w Paryżu w końcu września 1976 r. z okazji dwudziestolecia rocznicy Rewolucji Węgierskiej i Polskiego Października. Całość ukazała się wcześniej po francusku w tomie przygotowanym przez Pierre Kendego i Krzysztofa Pomiana: „1956 Varsovie-Budapest. La deuxieme revolution d’Octobre”. Paris: Ed. du Seuil 1978.
– uw – MM
 opis książki W dwadzieścia lat później z myślą o przyszłości. 1956.
Kraków: Ość, [19]’81.
A5, okł.kart., 157,[2] s., off. z oryg.
Seria Historyczna Wydawnictwa Ość; Zeszyt pierwszy.
Przedruk z wyd.: Londyn: Aneks ©1978. Zawiera teksty:
– François Fejtö: Od Budapesztu i Warszawy 1956 roku do Pragi roku 1968. Kilka uwag z historii porównawczej;
– Leszek Kołakowski: Świadomość narodowa i rozkład komunizmu;
– Miklos Molnár: Obecność historii;
– Claude Lefort: Pierwsza rewolucja antytotalitarna;
– Włodzimierz Brus: Trwałe konsekwencje Polskiego Października;
– Bronisław Baczko: Mity i rzeczywistość;
– Annie Kriegel: Zachodnioeuropejskie partie komunistyczne. Powrót historii;
– Krzysztof Pomian: Robotnicy i sekretarze;
– Aleksander Smolar: Prosta i koło. O dynamice systemu komunistycznego;
– Adam Michnik: Nowy ewolucjonizm;
– Jiři Pelikan: Perspektywy i możliwości przemian w krajach wschodniej Europy. Reforma czy rewolucja ?
– Pierre Kende: Kształty społeczeństwa postkomunistycznego.
Ł-442, BK-665, BN-5721, Ka-2583, BJ-4686, FC-4073 – MM
 opis książki W dwadzieścia lat później z myślą o przyszłości. 1956. /dwa artykuły/.
Warszawa: Oficyna Polska, 1981.
A5, okł., [20] s., ksero z oryg., [c. 20 zł].
Przedruk wyd.: Aneks 1978. Wznowienie z okazji 25-ej rocznicy Października. Zawiera teksty: Bronisław Baczko: Mity i rzeczywistość; Włodzimierz Brus: Trwałe konsekwencje Polskiego Października.
BaBN – MM
 opis książki W dwadzieścia lat później z myślą o przyszłości. 1956.
Warszawa: Oficyna Polska, 1981.
A5, [2],26 s.
Wybór z: „1956 Varsovie-Budapest. La deuxieme revolution d’Octobre”. Paris: Ed. du Seuil 1978. Przedruk z wyd.: Kraków: Ość [19]’81. Seria Historyczna Wydawnictwa Ość. Z. 1. Wznowienie z okazji 25-ej rocznicy Października.
BN-5722, Ka-3757, Hoo99/169[1956] – op
 opis książki W dwadzieścia lat później z myślą o przyszłości. 1956.
B.m. [Wrocław]: Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Wrocławskim Wydawnictwie Prasowym; Ka-Zet Wydawnictwo Związkowe, b.r. [1981].
A5, okł., 22 s., off. z masz., c. 25 zł.
Zeszyt 2. Do użytku związkowego.
Przedruk z wyd.: Kraków: Ość [19]’81. Zawiera teksty: Leszek Kołakowski: Świadomość narodowa i rozkład komunizmu; Miklos Molnár: Obecność historii.
Hoo99/201, BJ-4760, FC-6785, Nukat-2978848[UWr] – op
 opis książki W dwadzieścia lat później z myślą o przyszłości. 1956.
B.m.: b.w., b.r. [1981].
A6, okł., [1],10-29 s., off. z oryg.
Zawiera teksty: François Fejtö: Od Budapesztu i Warszawy 1956 roku do Pragi roku 1968. Kilka uwag z historii porównawczej; Leszek Kołakowski: Świadomość narodowa i rozkład komunizmu.
– MM
 ▬ W dwadzieścia lat później z myślą o przyszłości. 1956. Artykuły wybrane - przedruk z okazji 25-tej rocznicy Października. Adam Michnik: Nowy ewolucjonizm. – patrz: Adam Michnik: Nowy ewolucjonizm. [1981]. Artykuły wybrane - przedruk z okazji 25-tej rocznicy Października. – uw
 opis książki W dzień stworzenia nocy (antologia najmłodszej poezji polskiej).
B.m.: b.w., b.r. [1986].
A4, [2],2-128 k., manuskrypt.
Opracował Leszek Szaruga [pseud.]. Tytuł nagł.
Br-2981[fot.] – op
 opis książki W hołdzie Józefowi Piłsudskiemu.
Warszawa: b.w., 1984.
A4, 6 s., powiel.
Dodatek do Warszawianki, 3.IV.1984.
Tytuł nagł.
K-3192, G-84/503*[wg SK-6], J-3622*, BN-5812*[wg K], BJ-4761, FC-6786 – op
 opis książki … w imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. [Cz. I].
Warszawa: Komitet Obrony Robotników, kwiecień 1977.
A4, 16,[1] k., powiel. spiryt., druk jednostr.
Tytuł okł.
BN-5813, S-260/2617, Ka-3768, BJ-4762, FC-6787, Br-1178=Br-2982[fot.] – op
 ▬  … w imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. [Cz. I].
– przedruk w: Dokumenty Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”. Warszawa: PWN; Londyn: Aneks, 1994 s. 620-636.
– uw – MM
 opis książki … w imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Cz. II.
Warszawa: Komitet Obrony Robotników, czerwiec 1977.
A4, 22 k., powiel. spiryt., druk jednostr.
Tytuł nagł.
S-260/3453[21 k.], BJ-4763, FC-6788 – op
 ▬  … w imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Cz. II.
– przedruk w: Dokumenty Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”. Warszawa: PWN; Londyn: Aneks, 1994 s. 637-658.
– uw – MM
 ▬ WJ – patrz: Pampolak Wincenty [pseud.]: Wojenne lata. Wrocław: Aspekt 1988. – uw
 ▬ W. J. [krypt.] – właśc. Jan Waszkiewicz [wg RW przypis 623 na s. 253] – uw
 opis książki W. J. [krypt.]: Polska w Europie.
Wrocław: Kooperatywa Wydawnicza „Wyzwolenie”, 1981.
A5, okł., [1],2-21 s., stdr. z masz., [c. 20 zł].
Biblioteczka Biuletynu Dolnośląskiego; nr 1.
Krypt. pod tekstem na s. [1], 17 i 21 w formie: W. J.; na okładce w formie J.W. Wszystkie opisy bibliograficzne notują pod krypt. w postaci: J. W. Zawiera szkice i felietony opublikowane w 1980 r. w Biuletynie Dolnośląskim: Od autora; Drogi do niepodległości /kwiecień 1980/; Czy socjalizm da się uratować ? /styczeń 1980/; Polska w Europie /maj 1980/; Pieszczoszki historii /lipiec 1980/; Józef i Marta K.: Rocznica pewnego listu [dot. listu Fryderyka Engelsa do Karola Marksa z 23 maja 1851 r. o Polakach]; Powszechny obowiązek kochania Polaków /czerwiec 1980/; Niewzruszone imperium /sierpień 1980/; Być sobą /wrzesień 1980/; Jaka Europa ? /październik 1980/; …za zieloną Ukrainą /listopad 1980/; Światowid [pseud. - właśc. Roman Duda]: Polska w Europie, ale jaka?; Co nas dzieli - co łączy ? /grudzień 1980/. S. 21 na III s. okł.
BN-1922, Hoo99/178, BJ-1374, FC-10237, Br-0884 – MM
 ▬ W. K. Ks. [teksty] – patrz: Ksiądz Jerzy w poezji i pieśni. Warszawa 1986. – uw
 ▬ W katyńskim lesie…– patrz: Zygmunt Władysław Kamiński [oprac.]: W katyńskim lesie… Kraków: SŁ.O.W. 1985. – uw
 opis książki W klatce wolności. Almanach poezji strajkowej nr 1.
Poznań: Koło Polonistów przy IFP UAM [instytucja oficjalna], 1981.
A5, [2],17,[1] s., powiel.
Komitet redakcyjny: Dominik Księski, Piotr Michałowski, Ewa Szabelska, Tomasz Tórz, Andrzej Wilewski.
S-260/3102, Ka-3082, KS-0423, BJ-4764, FC-6789, Br-2983 – uw
 ▬ W kręgu filozofii i religii.
Warszawa: b.w., 1987.
A5, 106 s.
Studium Kultury Chrześcijańskiej. Kościół Świętej Trójcy. Nasze Dziedzictwo.
Redakcja: Ks. Marek Kiliszek, Janina Leskiewicz, Anna Sucheni-Grabowska. Zawiera m.in.: Mieczysław Krąpiec: Monizm - pluralizm.
BaBN – uw [wydawnictwo kościelne]
 ▬ W kręgu nauczania Jana Pawła II.
Warszawa: Kuria Metropolitalna Warszawska. Wydział Duszpasterstwa, 1985.
A5, 83,[1] s.
[Studium Kultury Chrześcijańskiej. Kościół Świętej Trójcy]. Nasze Dziedzictwo; 2.
BaBN – uw [wydawnictwo kościelne]
 opis książki W.L. [oprac.]: Sprawozdanie cenzora W. L.
B.m. [Warszawa]: PWA [Przegląd Wiadomości Agencyjnych], b.r. [1985-6].
A6, okł., 3-77,[2] s., stdr. z masz., c. 150 zł.
J podaje [c. 90 zł].
K-3197, G-86/303, CD-199, J-3754, BN-6048, Ka-3030, HN-000551433, BJ-4362[off. z masz.], FC-6211, Br-2696 – MM
 opis książki W.L. [oprac.]: Sprawozdanie cenzora WL.
Lublin: Informator Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”, 1986.
A6, okł.kart., 95 s., stdr. ze skł., c. 200 zł.
Biblioteka Informatora Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”. Seria: Dokumenty.
Przedruk z wyd.: Warszawa: Przegląd Wiadomości Agencyjnych.
G-86/304, CD-200, CJ-1363, J-3753, BN-6047[A5], Ka-3031, Hoo99/197[Sprawozdanie…], BJ-4361[b.r.], FC-6210, Br-2697 – MM
 ▬ W. M.: Przedmowa do wyd. kraj. – patrz: Kisielewski Stefan: Wszystko inaczej. Warszawa: Officyna Liberałów 1986. – uw
 ▬ W. M. [przekł. z franc.] – patrz: Kopacsi Sandor: W imieniu klasy robotniczej. Warszawa: Przedświt 1988. – uw
 ▬ W.M.P. [okł.] – patrz: Liszewski Karol: Wojna polsko – sowiecka 1939. Warszawa: Wydawnictwo Myśl Państwowa 1987. – uw
 ▬ W. Magdalena – patrz: Magdalena W. , Siostra: … do Częstochowy przez pole, las … Wrocław: Agencja Wydawnicza Solidarności Walczącej 1989. – uw
 opis książki W milczeniu i nadziei. Poezja wojenna ’81.
B.m. [Wrocław]: b.w., marzec 1983.
A5, 40 s., powiel., c. 30 zł.
Nr 5.
K-3193, CD-160*[wg K], J-3623*[wg K], BN-5815*[wg K], KS-0541*[wg CD*] – op
 ▬ W nocy z 7 na 8 lutego zginął w tajemniczych okolicznościach Piotr Bartoszcze …[inc.] – patrz: [Bartoszcze Piotr] [Zdjęcia z pogrzebu Piotra Bartoszcze]. [Inc.:] W nocy z 7 na 8 lutego zginął w tajemniczych okolicznościach Piotr Bartoszcze … [Bydgoszcz]: Solidarność [1984]. – uw
 opis książki „W obłokach ducha”. (lirykodyle). Cz. 1.
B.m.: b.w., b.r. [przed 1985].
A5, 26 k., masz. przeb.
Nazwisko autora Jan Suberlak.
J-4148*[wg Pil-2556], BN-5375*[wg Pil], KS-4060*[wg MJ*] – op
 ▬ W obronie ojczyzny. – patrz: Tryliński Władysław: W obronie ojczyzny. Przemyśl 1981. – uw
 opis książki W obronie racji narodowych przed anarchią społeczną i egoizmem partyjnym. Oświadczenie Niezależnej Grupy Politycznej.
Gdańsk: b.w., 04.10.1980.
A5, 3+1 s., off.
W imieniu Niezależnej Grupy Politycznej podpisali: Włodzimierz Hesse, Krzysztof Kaletowski, Wojciech Kloc, Piotr Piesiewicz, Tomasz Potocki, Mariusz Urban.
Dun-190 – op
 ▬ W obronie racji narodowych przed anarchią społeczną i egoizmem partyjnym. Oświadczenie Niezależnej Grupy Politycznej.
Gdańsk–Sopot: Wydawnictwo Niezależnej Grupy Politycznej, 1980.
A5, 3 s., druk typograf.
ST15-4785, Nukat-4165210 – uw
 ▬ W obronie robotników. Dokumenty. – patrz: Czerwiec 1976. Dokumenty. Wydawnictwa NZS Politechnika Warszawska [1981]. BBP Biblioteczka Białych Plam. – uw
 opis książki W oparach absurdu czyli … „Terroryzm po krakowsku”.
Kraków: Biblioteka Obserwatora Wojennego; druk: Powielarnia Puszcza Niepołomicka, maj 1987.
A5, okł.kart., 27 s., off. z masz., c. 100 zł.
Opracowała: Komisja Interwencji i Praworządności NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze [Jan Maria Rokita]. Nakł. 1000 egz. – ponad 800 egz. skonfiskowała SB 2.06.1987 (wiad. DTV 4.06.1987 – wg J).
BK-670, J-3624*, BN-5817*[wg BK], BJ-4765, FC-3971=FC-3972 – op
 ▬ W.P. [Wojciech Pęgiel]: Od wydawcy. – patrz: Daszyński Ignacy (1866-1936): Wielki Człowiek w Polsce. Szkic psychologiczno-polityczny (Rzecz o Piłsudskim). Kraków: „6 Sierpnia” 1986. – uw
 opis książki W poszukiwaniu dróg wyjścia z kryzysu. Głos katolików Polaków – w sprawie tez Rady Prymasowskiej.
Wrocław, Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu, 1982.
A5, okł., 12 s., off. z oryg., [c. 60 zł].
Agencja Informacyjna; nr 4. Polska Racja Stanu.
K-3194, G-82/270*[wg SZ-7], J-3625*, BN-5818 – op
 ▬ WR [okł.] – patrz: Karpiński Wojciech: Szkice o wolności. Kraków: Jagiellonia 1988. – uw
 opis książki W Rocznicę Odzyskania Niepodległości. Materiały repertuarowe.
Lublin: Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, b.r. [1981].
A4, [12] s., powiel.
Zawiera fragmenty 18 tekstów różnych autorów m. in.: Romana Dmowskiego, Józefa Piłsudskiego, Leopolda Staffa, Kazimiery Iłłakowiczówny.
Br-2985 – op
 opis książki W rocznicę poznańskiego czerwca (28.VI.1956).
Poznań: TKZ NSZZ „Solidarność” przy ZNTK w Poznaniu [i] Zakł[adach] Met[alowych] H. Cegielskiego w Poznaniu, b.r. [1984].
A4, 8 s., powiel.
Tytuł nagł.
K-3195, J-3626*[wg K], BN-5819*[wg K] – op
 opis książki W rocznicę poznańskiego czerwca (28.VI.1956). Komunikat TKZ NSZZ „Solidarność” przy ZNTK w Poznaniu [i] przy Zakładach Metalowych H. Cegielskiego w Poznaniu.
B.m.: b.w., b.r. [1984].
A4, 9 k., powiel.
K-3195[8 s.], J-3627*[wg Pil-2829]
– op
[być może istnieją dwie wersje]
 opis książki W rocznicę zbrodni katyńskiej.
B.m. [Warszawa]: b.w., kwiecień 1982.
A4, 21 k., masz. przeb.
Szkice z Najnowszej Historii Polski; zeszyt 1.
K-3196, G-82/271, J-4163, BN-5820*[wg K] – op
 ▬ WSA: Od redakcji. – patrz: Łopiński Maciej, Moskit Marcin, Wilk Mariusz: Konspira czyli rzecz o podziemnej „Solidarności”. Warszawa: BIS 1986. – uw
 ▬ W.S.I. – Radom. Studium pewnej gry. – patrz: Wocial Jerzy: W.S.I. – Radom. Studium pewnej gry; Brykczyński Piotr: O autonomii, demokracji i strajkach w sprawie WSI w Radomiu. [1981]. – uw
 ▬ WSM Gdynia.
– Pow. WSM Gdynia, zam. 515/81, n.1200 egz. F-A5. – Bartoszewski Władysław: Polskie państwo podziemne 1939-1945 /zarys problemu/.Gdynia: NZS WSM w Gdyni [wg s. 20], Latarnia Tygodnik NZS WSM w Gdyni [wg s. I okł.] 1981.
– Greń Jerzy: Sprawa Wilhelma Laubnera. Gdynia: Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Wyższej Szkole Morskiej 1981. Zeszyty Problemowe.
– Sygn. druk.: 743/81 n.1700 i 742/81 n.1700. – Kisielewski Stefan: Na czym polega socjalizm?; Stosunki Kościół – Państwo w PRL. Gdynia: Latarnia, WSM 1981. Biblioteka Latarni.
– Sygn.: NZS WSM Gdynia 742/81 n. 1700. – Kisielewski Stefan: Stosunki Kościół – państwo w PRL. Gdynia: NZS WSM 1981. Biblioteka Latarni.
- Sygn.: WSM Gdynia 756/81 n. 1000. - Kopácsi Sándor: Węgry 1956. 13 dni nadziei. Gdynia: Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy WSM, 1981. Zeszyty Problemowe; nr 1.
– Kurowski Stefan: Doktrynalne uwarunkowania obecnego kryzysu gospodarczego w PRL. Gdynia: KZ NSZZ „Solidarność” przy Wyższej Szkole Morskiej 1981. Zeszyty Problemowe.
– Mlynář Zdeněk: Mróz ze wschodu. Z. 1-3. Gdynia: KZ NSZZ „Solidarność” przy WSM w Gdyni, Druk. ZPG-a 1981. Zeszyty Problemowe; 1-3.
– Sygn. WSM Gdynia 939/81 n. 1000. – Naruszewicz Natalia: Zarys historii PRL. [Cz. I-II]. Gdynia: Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy WSM 1981. Zeszyty Problemowe; nr 2.
– Steinsbergowa Aniela: Widziane z ławy obrończej. Gdynia: KZ NSZZ „Solidarność” przy WSM b.r. [1981]. Zeszyty Problemowe.
– Tarniewski Marek: Porcja wolności. Gdynia: KZ NSZZ „S” WSM 1981. Zeszyty Problemowe.
– uw
 ▬ WSN [Wolność, Sprawiedliwość, Niepodległość] – patrz: Deklaracja polityczna WSN [Wolność Sprawiedliwość Niepodległość]. Grupa założycielska WSN 1 i 3 maja 1983. – uw
 opis książki W sercach ogień zapłonął … 1970 – 1980 – 1981.
Zielona Góra: MKZ NSZZ „Solidarność”, 1981.
38 s.
Zawiera: Zamiast wstępu [na temat poezji ulotnej] oraz wiersze następujących autorów: A.L (Gdańsk), M. Czyż, „Elka”, Jurek M. (Pruszcz Gdański), Zygmunt Kozicki, Krakus, Kroto, Anna Czartek [pseud. – właśc. Krystyna Kuta], Adi Lisab (Gdańsk), Majka, Mali, MC (Wrocław), Jerzy Narbutt, Jadwiga Piątkowska (Gdańsk), Jerzy Podbielski, B. Rawicz (Gdańsk), Z. Jar. (Gdańsk) i anonimowe. [brak odn.].
KS-0424 – op
 opis książki W służbie Ojczyzny ! Niezależna Suwerenna Partia Pracy z siedzibą w Gdańsku. Statut i program.
Gdańsk (Sopot): NSPP, 1989.
A4, [13] k., ksero z oryg.
[Tadeusz Harasimowicz (przewodniczący)].
BJ-3073, FC-8734 – op
 opis książki W służbie Ojczyzny ! Niezależna Suwerenna Partia Pracy z siedzibą w Gdańsku. Statut i program.
Gdańsk (Sopot): NSPP, 1989.
A4, [13] k., ksero z oryg.
Nad tytułem stemplem: „Solidarność”. [Tadeusz Harasimowicz (przewodniczący)].
BJ-3074, FC-8735 – op
 ▬ W sprawie podwyżek cen i poziomu życia narodu. (Gdańsk, 1985.02.25).
A4, 8 s., powiel., c. 20 zł.
Wolna Trybuna nr 37. Dodatek specjalny.
G-85/421, CJ-1830, J-3629, BN-5821*[wg J] – [numer czasopisma] – uw – MM
 ▬ W sprawie samorządów. – patrz: Justyn [oprac.]: W sprawie samorządów. AI„S” [1983]. Dodatek do nr 9. – uw
 opis książki W sprawie zagrożenia kultury narodowej {tytuł na s. [10]}.
B.m.: b.w., b.r. [1981].
A5, [12],5-12,[1],15-31,[1],34-54,[1],57-72,[1],75-80,[1],83-89,[1],92-102,[1],105-107,[1],110-114 s., off. z masz.
Inc. na s. 1: Przedkładając w załączeniu memoriał w sprawie zagrożenia kultury narodowej … Adres dla korespondencji: Marian Szatybełko, Gdynia. Na s. [5]-[7] listy przewodni oraz poparcia podpisane przez Zjednoczenie Patriotyczne „Grunwald”.
– MM
 ▬ W sprawie zagrożenia kultury narodowej [przedruk większości tekstu z uporządkowaną paginacją]. – patrz: Moralne dno kultury PRL. Gdańsk [1986]. – uw
 opis książki W stanie.
Warszawa: Wydawnictwo Przedświt, styczeń 1984.
A5, okł.kart., 86,[1] s., off. z masz., c. 220 zł.
Copyright by Karta. Trzy wersje okładki: I – okł. czyste [kilkaset egz.]; II – znak trefla nad ceną; III – bez znaku trefla.
K-3344, G-84/504, CD-161, J-3630, BN-5822, Ka-2614, Hoo99/201, KS-0574, BJ-4766, FC-6790 – MM [okł. w wersji II i III]
 ▬ W stanie. Karta 1991 nr 4 s. 62-96. – skrócony nieco początek tekstu z okresu: grudzień 1981 – luty 1982. – uw
 opis książki W stanie. Wyd. II (poprawione i rozszerzone).
Warszawa: Wydawnictwo Karta, 1991.
Peerel; 1.
ISBN 83-00-03584-2.
– uw – MM
 ▬ W [sto …] 190 rocznicę uchwalenia konstytucji 3 Maja. [tyt. okł.] – patrz: Ustawa rządowa, prawo uchwalone dnia 3 Maja 1791. – uw
 opis książki W 60-tą [sześćdziesiątą] rocznicę [odzyskania niepodległości]. 10 listopada 1978 r.
B.m. [Warszawa]: Komitet Samoobrony Społecznej KOR, b.r. [1978].
A5, 7,[1] s., off. z masz.
BN-5823, S-260/2641, Ka-2616, BJ-4767, FC-6791 – op
 opis książki W 37 [trzydziestą …] rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Ze wspomnień Jana Nowaka.
Siedlce: Ruch Młodej Polski, b.r. [1981].
6 s.
Hoo99/201 – op
 ▬ W tym znaku zwyciężysz. – patrz: Popiełuszko Jerzy ks.: W tym znaku zwyciężysz. – uw
 ▬ WW – patrz: Wybory ’84. Kraków: Wydawnictwo Myśli Nieinternowanej 1984. – uw
 ▬ W.W. [oprac. graf.] – patrz: Chciuk Andrzej: Ziemia księżycowa. Druga opowieść o Księstwie Bałaku. I wyd. kraj. Warszawa: Gryf 1989. – uw
 ▬ W.Z.B. [krypt.] – patrz: Bruliński Władysław Znicz – uw
 opis książki W.Z.B. [krypt.]: „Antykościół” (Masoneria).
Kraków: Unia Nowoczesnego Humanizmu, b.r. [1985-6].
A5, okł.kart., 52 s., off. z masz., [c. 160 zł].
Zeszyty Historyczne; nr 13.
Tytuł okł. Kryptonim autora pod tekstem. Spis treści na II s. okł.
K-3550, Ł-11, CJ-707, J-336, BN-0517, KJ-53* – MM
 opis książki W.Z.B. [krypt.]: Okres błędów i wypaczeń.
Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu, b.r. [1985].
A5, okł., 125 s., off. z masz., [c. 700 zł].
Wolni z Wolnymi – Równi z Równymi. Materiały do historii.
Kryptonim autora pod tekstem. S. 125 na III s. okł.
J-2520, BN-0531, Ka-1803, BJ-0426, FC-9068, Br-2986 – MM
 opis książki W.Z.B. [krypt.]: Okres błędów i wypaczeń.
Warszawa: b.w. [Unia Nowoczesnego Humanizmu], b.r. [1985].
A5, okł., 125 s., off. z masz., [c. 380 zł].
Zeszyty Historyczne [Unia Nowoczesnego Humanizmu]; nr 9.
Kryptonim autora pod tekstem. Na s. tytułowej tytuł cyklu: Materiały do historii PRL. Tytuł właściwy na s. redakcyjnej.
BN-0530, Hoo99/187[Materiały…], BJ-0427, FC-9069 – op
 opis książki W.Z.B. [krypt.]: Sens życia.
Poznań [właśc. Warszawa]: Unia Nowoczesnego Humanizmu, b.r. [1986].
A5, [3],2-49,[1] s., off. z masz., [c. 150 zł].
Wolni z Wolnymi – Równi z Równymi. Zeszyty Historyczne; nr 15.
CJ-707, J-344{52,[1] s.}, BN-0536, Ka-4605 – MM [egz. wycięty z prywatnego klocka introligatorskiego]
 ▬ W.Z.B. [krypt.]: Uwagi i wnioski. – patrz w: Materiały do historii PRL. Warszawa: [Unia Nowoczesnego Humanizmu 1985]. Zeszyty Historyczne; nr 10. – uw
 opis książki W Z Z [Wolne Związki Zawodowe] a Solidarność.
B.m. [Gdańsk]: Fakt, 1981.
A4, okł., [2],2-19 s., powiel., [c. 20 zł].
Zawiera relację ze spotkania działaczy „Solidarności” i Wolnych Związków Zawodowych w dniu 6 lipca 1981 r. na Uniwersytecie Gdańskim.
Ł-477, Dun-212{18,[2] s., ksero}, BN-6071, Ka-2800, Hoo99/203, HN-000512250, BJ-5053, FC-7336, Br-3159 – MM
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.