Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Uwagi o kolorach
  tła pod tekstem

Opis druku
niezależnego
posiadanego
w zbiorze
Opis druku
niezależnego
znanego tylko
z bibliografii
Opis książki
związanej
z wydaniami
niezależnymi
posiadanej
w zbiorze
Opis książki
związanej
z wydaniami
niezależnymi
znanej tylko
z bibliografii
Opis książki
z pogranicza
wydawnictw
niezależnych
Odnośniki, uwagi,
opisy druków nie
zaliczanych do
druków zwartych

Przybornik:


Historia tego
  tekstu w:
  web.archive.org:
Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Ste - Sto

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 22.07.2017 r.
 
 
 ▬ Stefaniak Krystyna – patrz: Ciasna Ewa [tekst], Stefaniak Krystyna [rys.]: Komiks wyborczy nr 1 kwiecień 1984. Wydawnictwo ZeZ. – uw
 ▬ Stefanowska Zofia: Dziennik Herlinga-Grudzińskiego. - patrz w: Literatura źle obecna. (Rekonesans). – uw
 ▬ Stefański Lech – patrz: Kto tu wpuścił dziennikarzy. Nowa [1985]. – uw
 ▬ Stefański Stanisław [pseud.] – właśc. Włodzimierz Suleja – uw
 opis książki Stefański Stanisław [pseud.]: „Solidarność” na Dolnym Śląsku.
Wrocław: Inicjatywa Wydawnicza Aspekt, 1986.
A5, okł.kart., 258,[2],259-280 s., off. z masz., c. 1000 zł.
Archiwum Solidarności; Tom 8. Seria: Relacje i opracowania.
Na IV s. okł. nota: Brak aneksu II (237-258) / Przepraszamy.
Rec.: Jan Waszkiewicz: Korzenie „Solidarności”. Obecność 1987 nr 20 s. 59-68; 1988 nr 21 s. 73-82; nr 22 s. 97-104, 120; Krzysztof Turkowski: Obecność 1987 nr 20 s. 69-72.
CJ-1367, J-3330, BN-5382, Ka-2368, {BJ-4443 i FC-6279 [brak aneksu 2]}, Br-2720 – MM
– zapis w BJ i FC oraz nota na IV s. okł. wskazują, że część nakładu była kolportowana bez ilustracji.
 opis książki Stefański Stanisław [pseud.]: „Solidarność” na Dolnym Śląsku.
Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza Profil; Ruch Społeczny Solidarność, 1986.
A5, okł.kart., [4],3-258,[2],259-280 s., [1] k. tabl., off. z masz., [c. 1250-1300 zł].
Archiwum Solidarności; Tom 8. Seria: Relacje i opracowania.
Druk z klisz z tego samego maszynopisu co w wyd. Wrocław: Aspekt 1986.
Ł-398, CJ-1368, J-3331, BN-5381, Ka-2367, Hoo99/197, BJ-4444, FC-6280, Br-2721 – MM
Odmiany nakładów:
- Copyright oraz m. i r.w. na odwocie s. przedtytułowej, kolejność stron z ilustracjami pomylona: 237,250,239-246,nlb.[wolność],248,249,238,251-258,247. - MM;
- Copyright oraz m. i r.w. na odwocie s. przedtytułowej, układ ilustracji prawidłowy. – MM;
- Copyright oraz m. i r.w. na odwocie s. 3 z opisem Archiwum Solidarności, układ ilustracji prawidłowy. – MM
 ▬ Następna wersja książki – patrz: Suleja Włodzimierz: „Solidarność” na Dolnym Śląsku 1980-2010. Wrocław: Wydawnictwo „Profil”, © 2010. – uw
 opis książki Steiner Jean-Francois: Warszawa – 44 rok. Powstanie.
B.m.: b.w., b.r. [po 1977].
A4, okł.kart., [9],2-119,119a,120-187 k., ksero z masz.
Przełożył z franc. NN - inne tłumaczenie niż w wyd.: Krąg 1984. Pierwsze zdanie przedmowy: Warszawa 1944 rok: powstanie przeciwko nazistowskiemu okupantowi, krwawo znaczącemu od pięciu lat swoją tu obecność.
– MM
 opis książki Steiner Jean-François: Varsovie 44. Powstanie.
B.m.: b.w., b.r.
A4, okł.kart., [4],2-165 k., masz. przeb.
Jest to nieco inaczej zredagowany tekst jak w późniejszym wyd.: Krąg 1984. Jest to zapewne wczesna wersja tekstu z okresu gdy książka w 1981 r. miała ukazać się w Łodzi w wydaw. Mowa. Pierwsze zdanie przedmowy: Warszawa 1944: Powstanie przeciwko trwającej już pięć lat okupacji nazistowskiej.
MBPŁ-2330 CDN [dar Władysława Barańskiego] – op
 ▬ Steiner Jean-François: Varsovie. Powstanie 1944.
Zapowiedzi wydania na tyłach okładek w: Adam Michnik: Cienie zapomnianych przodków, i w: Sándor Kopácsi: 13 dni nadziei – wydanych w 1981 r. przez: Łódź: Mowa Międzyzakładowa Oficyna Wydawnicza. Książka nie ukazała się. – uw
 opis książki Steiner Jean-François: Warszawa. Powstanie 44.
Warszawa: Wydawnictwo Krąg, 1984.
A5, okł.kart., 157,[1] s., off. z masz., c. 320 zł.
Biblioteka Kwartalnika Politycznego Krytyka.
Zawiera: Jan Seret [pseud.]: Polska – Niemcy – Rosja – Powstanie [wstęp]. Tłumaczenie z franc. [Marta Kłyszewska]. Tytuł oryg.: Varsovie 44. L’insurrection. Flammarion 1975. Na okł. tytuł w formie: Warszawa 44. Powstanie.
Rec.: J. T. [krypt. - właśc.. Jacek Trznadel]: Ostatnia reduta Drugiej Rzeczypospolitej (Powstanie Warszawskie, czyli akt ostatni - śmierć Hamleta). Almanach Humanistyczny 1984 nr 1-2 s. 99-106; /J - J/ [pseud.]: Termopile 1944. Promieniści 1984 nr 2(41) s. 13-16; Andrzej S. Strzałka [pseud. - właśc.. Tadeusz Łepkowski]: Książka Steinera uczczeniem 40 rocznicy Powstania Warszawskiego? Myśl Niezależna 1986 nr 1/24/ s. 46-50; Tzvetan Todorov: Umrzeć w Warszawie. Tłum H.S. [krypt. - właśc.. Hanna Sikorska]. Kultura Niezależna 1989 nr 49 s. 9-32 - [polem.]: Jacek Trznadel: Tzvetan Todorov: Une Historie a dormir debiut /czyli białe niedźwiedzie w Powstaniu Warszawskim/. Kultura Niezależna 1989 nr 50 s. 87-93; [polemika] Leja Magda: Polemika - w: Zeszyty Studium Nauki Społecznej Kościoła. 11. 1986 s. 99-100.
K-3019, G-84/454, Ł-399, J-3289, BN-5322, Ka-2369, BJ-4397, FC-6240, Br-2722, ECS-01010, ST15-4358, Nukat-655446 – MM
 opis książki Steiner Jean-François: Warszawa 1944. Wyd. 2.
Warszawa: Wydawnictwo Krąg, 1991.
Biblioteka Kwartalnika Politycznego Krytyka.
Przekład [z franc.] Marta Kłyszewska. Wstęp: Andrzej Friszke. ISBN 83-85199-08-X.
– uw – MM
 opis książki Steinsbergowa Aniela: Proces KSS KOR – refleksje i analogie.
Warszawa: Wydawnictwo CDN, 1983.
A5, okł., 53,[2] s., powiel., c. 100 zł.
KSS KOR – Komitet Samoobrony Społecznej „KOR”. Zawiera: Sprawa KSS KOR; Uwagi na marginesie Memoriału doktora Mieczysława Szerera złożonego w dniu 13 maja 1957 r. Komisji do Badania Odpowiedzialności za Łamanie Praworządności w Sądownictwie Wojskowym [druk. w: Zeszyty Historyczne 1983 nr 66 s. 100-111]; Akt oskarżenia przeciwko Jackowi Kuroniowi s. Henryka, Adamowi Michnikowi s. Ozjasza, Henrykowi Wujcowi s. Józefa, Zbigniewowi Romaszewskiemu s. Józefa. [Podpisano:] Prokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej płk. Kubala, dnia 27.IX.1983 r.
K-3020, G-83/504, Ł-400, J-3290, BN-5323, Ka-2370, Hoo99/197, HN-000511146, BJ-4398, FC-6241, Br-2723 – MM
 ▬ Steinsbergowa Aniela: Uwagi na marginesie memoriału doktora Mieczysława Szerera, złożonego w dn. 13 maja 1957 roku w Komisji do Badania Odpowiedzialności za Łamanie Praworządności w Sądownictwie Wojskowym.
– w: Zeszyty Historyczne 1983 nr 66 s. 100-111.
– w: Steinsbergowa Aniela: Proces KSS KOR – refleksje i analogie. Warszawa: Wydawnictwo CDN 1983, s. 11-23.
– w: Szerer Mieczysław: Memoriał w sprawie odpowiedzialności za łamanie praworządności w sądownictwie wojskowym. Lublin: Region Środkowo-Wschodni NSZZ Solidarność 1985, s. 3-10.
– uw
 opis książki Steinsbergowa Aniela: Widziane z ławy obrończej.
Paryż: Instytut Literacki, 1977.
22 cm, 95 s.
Biblioteka „Kultury”; Tom 273.
– uw – MM
 opis książki Steinsbergowa Aniela: Widziane z ławy obrończej.
Warszawa: WA [Wydawnictwo Archiwum], 1978.
A4, okł.kart., [3],3-54 s., powiel. spiryt., powiel. jednostr., koszt 14 zł.
Przemilczana Przeszłość; 1.
Przedruk z wyd. Paryż: Instytut Literacki 1977.
Sup-938*[wg S], Ka-3538, KS-4015*[wg KB], BJ-4400, FC-6243, Br-2725 – MM
 opis książki Steinsbergowa Aniela: Widziane z ławy obrończej.
Gdynia: Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Wyższej Szkole Morskiej, b.r. [1981].
A5, okł., 65 s., off. z masz.
Zeszyty Problemowe.
Przedruk z wyd. Paryż: Instytut Literacki 1977.
Dun-163, BN-5324, Sup-942, Hoo99/197, KS-4016*[wg KB], BJ-4401, FC-6244, Br-2726 – MM
 opis książki Steinsbergowa Aniela: Widziane z ławy obrończej.
Toruń: Toruński Komitet Obrony Więzionych za Przekonania, 1981.
A4, okł., [4],3-56 s., powiel., okł. typo., k. tyt. ksero., [c. 50 zł].
Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1977. Wg: Kalendarz Współczesny II. 1987. [Toruń]: Kwadrat [1987] s. 39 – nakł. 1200 egz.
Rec.: Jan Wyrowiński: Procesy polityczne w PRL okresu stalinowskiego widziane z ławy obrończej. Wolne Słowo. Serwis informacyjny. Toruń 1981 nr 123 s. 18-20.
BN-5328*[wg WBPTor], BaBN, Sup-941, Ka-2372, KS-4017*[wg KB] – MM
 opis książki Steinsbergowa Aniela: Widziane z ławy obrończej.
B.m. [Toruń]: b.w. [ZU NZS], b.r. [1981].
A5, [84] s., off.
BN-5329*[wg Kultura], Sup-940, KS-4018*[wg KB*] – op
 opis książki Steinsbergowa Aniela: Widziane z ławy obrończej.
Lublin: IRŚW NSZZ „Solidarność”, 1984.
A5, okł.kart., [1],6-7,9-89 s., stdr. z oryg., c. 160 zł.
Biblioteka Informatora Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”; [4].
Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1977.
K-3021, G-84/455, J-3291, BN-5325*[wg BUW], BaBN, Sup-943[off.], Ka-2371, KS-4019, HN-000511153, BJ-4402, FC-6245, Br-2727 – MM
 opis książki Steinsbergowa Aniela: Widziane z ławy obrończej.
B.m.: b.w., b.r. [ok. 1986].
A5, okł.kart., 53 s., off. z oryg., [c. 250 zł].
[Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1977]. Na okładce i s. tytułowej nazwa serii Instytutu Literackiego: Bez Cenzury.
KS-4020 – MM
 opis książki Steinsbergowa Aniela: Widziane z ławy obrończej.
B.m. [Wrocław]: Wyd. Agencja Informacyjna SW, b.r. [1987].
A6, [2],86 s., off. z masz., c. 220 zł.
Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1977.
Ł-401, CJ-1369, J-3292, BN-5330, Sup-944*[wg Ł], KS-4021*[wg MJ], BJ-4403[stdr.], FC-6246[stdr.] – op
 opis książki Steinsbergowa Aniela: Widziane z ławy obrończej.
B.m.: b.w., b.r. [ok. 1977].
A4 poz., bez okł., [1],7-88,[1] s., off. z oryg., druk dwułam.
Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1977.
BN-5326, Sup-937, Ka-3758, Hoo99/197, KS-4014*[wg KB] – MM
 opis książki Steinsbergowa Aniela: Widziane z ławy obrończej.
B.m.: b.w., b.r. [po 1977].
A4, okł.kart., 20 s., off. z oryg., druk dwułamowy, pięć s. na jednej.
Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1977.
BN-5327, Sup-939*[wg BN], KS-4013*[wg KB], Ka-4374, BJ-4399, FC-6242, Br-2724 – MM
 opis książki Steinsbergowa Aniela: Widziane z ławy obrończej.
B.m.: b.w., b.r.
A4, okł., 52 s.
Tytuł okł. Spis treści na I s. okł. Koniec tekstu na III s. okł. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1977. Na okł. nazwa serii z podstawy przedruku: Bez Cenzury.
ECS-04641 – op
 ▬ Steinsbergowa Aniela [wstęp] – patrz: Szerer Mieczysław: Memoriał w sprawie odpowiedzialności za łamanie praworządności w sądownictwie wojskowym. Lublin: Region Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność 1985. – uw
 ▬ Stelm Paweł [pseud.], Dębski Maciej [pseud.] – właśc. Andrzej Ajnenkiel, Jerzy Ciemniewski – uw
 opis książki Stelm Paweł [pseud.], Dębski Maciej [pseud.]: Samorząd terytorialny.
B.m. [Warszawa]: Biblioteka Tygodnika Wojennego, 1984.
A6, 15,[1] s., stdr. z masz., c. 10 zł.
K-3022, G-84/456, J-3293, BN-5331, Ka-2374, HN-000511161, BJ-0015, FC-4813, Br-2729 – MM
 opis książki Stelm Paweł [pseud.], Dębski Maciej [pseud.]: Samorząd terytorialny. Cz. 1.
B.m. [Warszawa]: Biblioteka Tygodnika Wojennego, b.r. [1984].
A5, [8] s., stdr. z masz.
Matryca zmontowana z tego samego maszynopisu co wyd. A6 {15,[1] s.}. Wydane jako wkładka do Tygodnika Wojennego.
J-3295*[wg Pil-2536], BJ-0016/1, FC-4814/1, Ka-2204/1, Br-2728/1 – MM
 opis książki Stelm Paweł [pseud.], Dębski Maciej [pseud.]: Samorząd terytorialny. Cz. 1.
B.m. [Warszawa]: Biblioteka Tygodnika Wojennego, b.r. [1984].
A6, 8 s.
Liczbowanie stron w przeciwnym kierunku do treści.
BaBN – op
 opis książki Stelm Paweł [pseud.], Dębski Maciej [pseud.]: Samorząd terytorialny. Cz. 1.
B.m. [Warszawa]: Biblioteka Tygodnika Wojennego, b.r. [1984].
A4, 8 s., powiel.
K-3023, J-3294*[wg K, Pil-2535], Br-2730 – MM
 opis książki Stelm Paweł [pseud.], Dębski Maciej [pseud.]: Samorząd terytorialny. Cz. II.
B.m. [Warszawa]: Biblioteka Tygodnika Wojennego, b.r. [1984].
A5, [3],12-14,[2] s., stdr. z masz.
Matryca zmontowana z tego samego maszynopisu co wyd. A6 {15,[1] s.}. Wydane jako wkładka do Tygodnika Wojennego.
J-3297*[wg Pil-2538], BJ-0016/2, FC-4814/2, Ka-2204/2, Br-2728/2 – MM
 opis książki {Stelm Paweł [pseud.], Dębski Maciej [pseud.]}: Samorząd terytorialny. Cz. 2.
B.m. [Warszawa]: Biblioteka Tygodnika Wojennego, b.r. [1984].
A6, 9-16 s.
Pseudonimy autorów pod tekstem w części 1. Liczbowanie stron w przeciwnym kierunku do treści.
BaBN – op
 opis książki Stelm Paweł [pseud.], Dębski Maciej [pseud.]: Samorząd terytorialny. cz. II.
B.m. [Warszawa]: Biblioteka Tygodnika Wojennego, b.r. [1984].
A4, 5 s., powiel.
J-3296*[wg Pil-2537] – op
 opis książki Stelmach, Ambrozja, s.: Albertyńska pustelnia na Kalatówkach.
S[anta] Severa (Roma): Wyd. i druk „Rycerza Niepokalanej”, b.r.
21 cm, 14 lub 15 s.
Tytuł okł.
BWTUS S II/2782 – uw
 opis książki Stelmach, Ambrozja, s.: Albertyńska pustelnia na Kalatówkach.
B.m.: b.w., b.r. [ok. 1981].
A5, okł.pap., 12,[2] s., off. z masz.
Tytuł okł. Przedruk z wyd.: S[anta] Severa (Roma): Wyd. i druk „Rycerza Niepokalanej”. [dane wydawn. podstawy przedruku na IV. s. okł.].
BaBN-b3062076 – MM
 ▬ Stelmachowa Stanisława [pseud.] – właśc. Anna Patrzałek, Tadeusz Patrzałek – uw
 ▬ Stelmachowa Stanisława [pseud.] [oprac. red.] – patrz: Glosariusz. Wrocław 1986-1992; Na skrzyżowaniu Azji i Europy. Wiersze polskie 1980-84. – uw
 ▬ Stelmachowski Andrzej: Problemy prawne rolnictwa indywidualnego. – patrz w: Zeszyty Studium Nauki Społecznej Kościoła. 9. 1986 s. 70-78. – uw – MM
 ▬ Stelmachowski Andrzej: Tezy dotyczące reformy społeczno-politycznej. – patrz w: Na zaproszenie Lecha Wałęsy. Narada przedstawicieli środowisk niezależnych [Warszawa 7.11.1987 r.]. Myśl [1987-8]. – uw
 ▬ Stelmachowski Andrzej [rozm.] – patrz w: Smoleński Paweł: Szermierze Okrągłego Stołu. Zwątpienia i nadzieje. Warszawa: Most ’89. – uw
 ▬ Stembrowicz Jerzy - patrz: Prawa obywatelskie, praworządność, system obywatelski. [Gdańsk 1981]. – uw
 ▬ Stembrowicz Kazimierz – patrz: Kołyczew Filip [pseud.]; Ster Marek {=W[itold]} [pseud.] – uw
 ▬ Stempowski Jerzy – patrz: Paweł Hostowiec [pseud.], Furatyk Leon [pseud.] – uw
 opis książki Stempowski Jerzy: Eseje.
Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 1984.
ISBN 83-7006-136-2. Przedruk esejów z tomów: „Eseje dla Kassandry” i „Od Berdyczowa do Rzymu”. Wybór i wstęp Wojciech Karpiński. W tomie jest 12 zaznaczonych ingerencji cenzury.
– uw – MM
 opis książki Stempowski Jerzy (Paweł Hostowiec): Eseje dla Kassandry.
Paryż: Instytut Literacki, 1961.
22 cm, 300 s.
Biblioteka „Kultury”; Tom 65.
– uw
 opis książki Stempowski Jerzy (Paweł Hostowiec): Eseje dla Kasandry.
Kraków: Wydawnictwo ABC, 1981.
A6, okł.kart., [4],7-310,[1] s., off. z oryg., [c. 180 zł].
Opracowanie graficzne: Jakub Meissner. Przedruk z tomu: Eseje dla Kassandry. Paryż: Instytut Literacki 1961. Na s. przedtytułowej tytuł jak w źródle przedruku; CD, Sup, KS, BJ i FC notują jedynie tytuł: Eseje dla Kassandry.
CD-1271, BK-622, BN-5332, Sup-945[cz. nakł. sygn.: Kos], Ka-2375, Hoo99/197, KS-4022*[wg CD, MJ], BJ-4404, FC-4043, Br-2731 – MM [białe strony: 26-27, 30-31]
 opis książki Stempowski Jerzy (Paweł Hostowiec): Od Berdyczowa do Rzymu.
Paryż: Instytut Literacki, 1971.
22 cm, 415,[1] s.
Biblioteka „Kultury”; Tom 210.
– uw
 ▬ Stempowski Jerzy: Od Berdyczowa do Rzymu.
Kraków: ABC 1981.
{spis wydaw. w: Hłasko Marek: Podpalacze ryżu. Kraków: ABC 1981 s. [222] – zapewne nie wydano} – uw
 opis książki Stempowski Jerzy (Paweł Hostowiec): Od Berdyczowa do Rzymu. [cz. 1].
B.m. [Łódź]: b.w., b.r. [lata 1980-te].
A5, opr.tw. introl., [3],7-9,11-99 s., ksero jednostr.
Kopia fragm. wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1971.
– MM
 ▬ Stenka Stanisław [tekst] – patrz w: Grudzień w 15 rocznicę. Środowiska Twórcze Wybrzeża [1985]. – uw
 ▬ Stenogram rozmowy Wałęsy z bratem.
B.m.: b.w., b.r. [1982].
wg BJ s. 10 przypis 29 jest to SB-cka fałszywka – uw
 ▬ Stepek Jan Andrzej: Wstęp. – patrz: Jakunin Gleb O.: O aktualnym stanie Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego i perspektywach odrodzenia religijnego w ZSRR. Spotkania 1981; Jakunin Gleb O.: Rosyjski kościół prawosławny. Perspektywy religijnego odrodzenia Rosji. „Vademecum” [19]85. – uw
 ▬ Stepek Jan Andrzej [przygot. do dr.] – patrz: Komedianci. Rzecz o bojkocie. Paryż: Spotkania 1988. – uw
 ▬ Ster Marek {=W[itold]} [pseud.] – właśc. Kazimierz Stembrowicz – uw
 opis książki Ster Marek {=W[itold]} [pseud.] [oprac.]: Piotrogród – Kronsztad. Trzecia rewolucja. [tytuł okł.] – [tytuł na s. tytułowej:] Trzecia rewolucja. Piotrogród – Kronsztad. Luty – marzec 1921.
Warszawa: Wydawnictwo Krąg, 1981.
A4, okł.kart., [2],2-8,8a,9-66,[1] s., mapa, powiel., c. 50 zł.
Seria: Sąsiedzi.
Zawiera teksty:
– Od wydawcy;
– Kronsztadt. Położenie i znaczenie;
– Tomasz Parczewski: Kronsztadt na tle rewolucji rosyjskiej /fragmenty z wyd.: Warszawa: Kasa im. J. Mianowskiego 1935/;
– Borys Orłow: „Luty siedemnastego” w przeddzień NEP-u [tłumaczenie z: Kontinent 1976 nr 9];
– Stefan Petriczenko: Prawda o wydarzeniach kronsztadzkich [tłumaczenie z: Kontinent 1976 nr 10];
– Tomasz Parczewski: Powstanie w Kronsztadzie [kronsztadzkie} /fragment z wyd. j.w./.
BN-5658, Ka-1923, Hoo99/198, BJ-4652, FC-5771, Br-2908 – MM
 opis książki Ster Marek: Kronsztad – Trzecia rewolucja.
B.m.: GNOS, [19]81.
[38] s.
S-239/938 – op
 opis książki Sterling Claire: Anatomia zamachu. Dociekania na temat prawdy niezależnej od prawd oficjalnie uznanych.
Roma-Milano: Edizioni Mundus 1985.
21 cm, 386,[4] s.
Tytuł oryg.: The Time of the Assassins. Holt, Reinhart and Wiston.
– uw – MM
 opis książki Sterling Claire: Anatomia zamachu. Dociekania na temat prawdy niezależnej od prawd oficjalnie uznanych.
B.m.: b.w., b.r. [1986].
A5, opr. tw., [4],5-386,[4] s., off. z oryg., [c. 1200 zł].
Przedruk z wyd.: Roma-Milano: Edizioni Mundus [wg G, CJ, J i BN: błędnie: Mindus] 1985. Tytuł oryg.: The Time of the Assassins.
G-86/305, CJ-1370, J-3298, BN-5333*[wg J], BJ-4405, FC-6247 – MM

Sterling Claire Czas morderców Kulisy zamachu na Papieża Warszawa Wydawnictwo Głos, 1985 m-ws.pl Muzeum Wolnego Słowa papież zamach Watykat 1981 Jan Paweł II
 opis książki
Sterling Claire: Czas morderców. Kulisy zamachu na Papieża. Warszawa: Wydawnictwo Głos, 1985. A5, okł.kart., [5],6-188,[2] s., off. masz., c. 800 zł. 129-ta publikacja Wydawnictwa Głos. Przełożyła [z ang.]: Anna Podgórska. Tytuł podstawy przedruku: The Time of the Assassins. Wyd. II: London, Sydney, Melburne: Angus and Robertson Publ. [Wyd. I: USA, Kanada: Holt, Rinehart and Winston 1984]. Jest to inne tłumaczenie niż książki pod tytułami: Anatomia zamachu i Zamach.
Rec.: Janusz Jankowiak: Mogą. Kultura Niezależna 1986 nr 20 s. 71-77.
Uwagi:
- blok książki złożony jest pięciu składek po 16 k., jednej – 14 k. oraz pojedynczej kartki zawierającej informacje o dotychczas wydanych książkach, która w różnych egzemplarzach jest oprawiana w różne strony. Stąd możliwa jest paginacja: [5],6-188,[1] s. [z czystą stroną ostatnią] lub [5],6-188,[2] s. [z czystą stroną przedostatnią];
- kartonowa okł. była drukowana offsetem, ale matryce lub klisze/diapozytywy przed drukiem były ręcznie odrysowane z jakiegoś projektu i powstały nieco się różniące się od siebie odmiany okł. Najbardziej charakterystyczne różnice widoczne są w drugiej literze „R” i literze „Ó” w tytule oraz w sygnecie wydawcy na IV s. okł.
K-3024, G-85/382, J-3299, BN-5334, Ka-2378, Hoo99/198, {BJ-4406 i FC-6248 ([4],188,[2] s.)} – brak możliwości określenia typu wyd. – uw
Sterling Claire Czas morderców Kulisy zamachu na Papieża Warszawa Wydawnictwo Głos, 1985 m-ws.pl Muzeum Wolnego Słowa papież zamach Watykat 1981 Jan Paweł II
 opis książki Sterling Claire: Czas morderców. Kulisy zamachu na Papieża.
Warszawa: Wydawnictwo Głos, 1985.
A5, okł.kart., [5],6-188,[2] s., off. masz., c. 800 zł.
Dolne prawe zakończenie drugiej litery „R” w tytule na okł. jest poziome. Kreska nad „Ó” ma kształt kreski. Sygnet wydawcy na IV s. okł. widoczny jest na ilustracji.
– MM
Sterling Claire Czas morderców Kulisy zamachu na Papieża Warszawa Wydawnictwo Głos, 1985 m-ws.pl Muzeum Wolnego Słowa papież zamach Watykat 1981 Jan Paweł II
 opis książki Sterling Claire: Czas morderców. Kulisy zamachu na Papieża.
Warszawa: Wydawnictwo Głos, 1985.
A5, okł.kart., [5],6-188,[2] s., off. masz., c. 800 zł.
Dolne prawe zakończenie drugiej litery „R” w tytule na okł. jest odchylone do dołu. Kreska nad „Ó” ma kształt trójkąta. Sygnet wydawcy na IV s. okł. widoczny jest na ilustracji.
– MM

 opis książki Sterling Claire: Czas morderców. Kulisy zamachu na Papieża.
Warszawa: Wydawnictwo Głos, 1990.
17 cm, 327,[1] s.
Przekład [z angielskiego]: Anna Podgórska. Tytuł oryg: The Time of the Assassins. USA, Kanada: Holt, Rinehart and Winston 1984. ISBN 83-85088-02-4.
– uw – MM
Uwagi:
- blok książki złożony jest pięciu składek po 16 k., jednej – 14 k. oraz pojedynczej kartki zawierającej informacje o dotychczas wydanych książkach, która w różnych egzemplarzach jest oprawiana w różne strony. Stąd możliwa jest paginacja: [5],6-188,[1] s. [z czystą stroną ostatnią] lub [5],6-188,[2] s. [z czystą stroną przedostatnią];
- kartonowa okł. była drukowana offsetem, ale matryce lub klisze/diapozytywy przed drukiem były ręcznie odrysowane z jakiegoś projektu i powstały nieco się różniące się od siebie odmiany okł. Najbardziej charakterystyczne różnice widoczne są w drugiej literze „R” i literze „Ó” w tytule oraz w sygnecie wydawcy na IV s. okł.
 opis książki Sterling Claire: Kto chciał zabić papieża?
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Przedświt; HM [zapewne od nazwisk założycieli wydaw.: Wacława Holewińskiego i Jarosława Markiewicza], b.r. [grudzień 1982].
A5, okł.kart., 11,[1] s., off. z masz., [c. 40 zł].
[Pierwsza pozycja wydawnictwa].
Nazwisko autorki jest wymienione jedynie w tekście wprowadzającym. Tekst wg Selection du Reader’s Digest 1982, wrzesień, nr 9.
K-3025, G-82/146, J-3300, BN-5336, Ka-825[Kto chciał…], BJ-4407, FC-6249, Br-2732 – MM
 opis książki Sterling C[laire]: Kto chciał zabić papieża?
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Przegląd, b.r. [1983].
A5, 10,[2] s., off., [c. 30-35 zł].
Tytuł okł. Wg Selection du Reader’s Digest 1982 nr 9.
K-3026, G-83/505*, J-3301*[wg SZ-7], BN-5335*[wg J], SJP2-2765[KUL], HN-000585222, {BJ-4408 i FC-6250 [stdr. z masz.]} – op
 ▬ Sterling Claire: Sieć terroru.
B.m. [Bielsko-Biała]: b.w. [Solidarność Podbeskidzia], b.r. [1981].
A4, 10 s., off. z masz.
Cykl opracowany na podstawie książki wydanej w Nowym Jorku. Publikowano w 5 odcinkach w Solidarność Podbeskidzia 1981 nr nr 14[?], 15-17 i 20. Odcinek 1 ma sygn. druk.: Powielono:OWPT Bielsko-Biała 10000egz./276/81r.
– uw – MM [zszyty komplet – tak też mogło być rozprowadzane]
 opis książki Sterling Claire: Sieć terroru.
Warszawa: Wydawnictwo Głos, 1987 [1986 wg s. red.].
A5, okł.kart., 248 s., off. z masz., c. 900 zł.
140-ta pozycja wydawnicza Wydawnictwa Głos.
Tłumaczyli: A. i B. Cielenkiewiczowie [pseud.]. Tytuł oryg.: The terror network. Holt, Rinehart and Winston 1981 [wyd. II: Berkley Books 1982]. Posłowie od Wydawnictwa Głos: /Z.P./. Okładka wg projektu N. L.
Rec.: Janusz Jankowiak: Zrób to sam. Kultura Niezależna 1987 nr 29 s. 65-73.
KN’87-112, CJ-1371, J-3302, BN-5337, Ka-2377, BJ-4409, FC-6251, Br-2733 – MM
 opis książki Sterling Claire: Sieć terroru. Prawda o międzynarodowym terroryzmie.
Warszawa: Wydawnictwo Głos, 1990.
21 cm, 342,[2] s.
Tłumaczyły [z angielskiego] Małgorzata Fogg i Elżbieta Petrajtis-O’Neill. Tytuł oryg.: The terror network. Berkley Books 1982. ISBN 83-85088-03-2.
– uw – MM
 opis książki Sterling Claire: Zamach.
Kraków: Oficyna Wydawnicza Symbol, 1991.
21 cm, [8],7-315,[3] s.
Na okładce: 10 rocznica strzałów na Placu św. Piotra. ISBN 83-900223-0-3. Tytuł oryg.: The Time of the Assassins. [Przedruk z wyd. pod tytułem: Anatomia zamachu. Dociekania na temat prawdy niezależnej od prawd oficjalnie uznanych. Roma-Milano: Edizioni Mundus 1985].
– uw – MM
 ▬ Stern Anatol – [tłum. wierszy w]: Achmatowa Anna: Requiem [Wybór wierszy]. Nowa 1981; Czukowska Lidia: Zapiski o Annie Achmatowej. Warszawa: Przedświt 1989. – uw
 opis książki Sterna-Wachowiak Sergiusz: Wieża ciemności. Wiersze.
Poznań: Wydawnictwo Głosy, 1986.
A5 poz., [1],27 k., ksero z masz., [c. 150 zł].
Bibliofilska seria poetycka. 90 egz. numerowanych.
Rec.: P.M.: Wezwanie 1988 nr 14 s. 98.
KS-4025, BJ-4410, FC-6252 – op
 opis książki Stępczak Kazimierz: Elektrownia atomowa w Wielkopolsce.
Poznań: b.w., 1987.
A5, 4 s., powiel., c. 10 zł.
Tytuł nagł. Wg BN: Elektrownie atomowe w Wielkopolsce. Poznań, wrzesień 1987. 3,[1] s., ksero.
KN’87-117, J-3303, BN-5338*[wg BUW] – op
 opis książki Stępień Jerzy: „Przez cienkie szkło skazańcy idą”.
B.m. [prawdopodobnie: Kielce]: b.w., b.r. [1985].
A5, okł., 22 s., off. z masz.
[o zagrożeniu alkoholizmem]. Tytuł zaczerpnięto z poematu Czesława Miłosza „Traktat moralny”.
BN-5339*[wg BUW], Ka-4934, UJK – MM
 ▬ Stępiński Zygmunt – patrz: M. Zymowicz [pseud.] – uw
 ▬ Stęple[!] z pierdla. – patrz: Dokumenty … Stęple[!] z pierdla. Kielce: Wolne Słowo 1983. – uw
 ▬ Stepnowska Teresa Anna – patrz: Sarnecki Feliks [pseud.] – uw
 ▬ Stg. Pepper [pseud.] [wiersze w]: Antologia wierszy wojennych. Warszawa: Nowa 1982. (w wyd.: Londyn: Puls 1982 pseud. w formie: Sgt. Pepper) – uw
 ▬ Stiller Robert: Semantyka zbrodni. Nota katyńska z 25 kwietnia 1943 i sowiecki sposób myślenia. – poprzednie wyd. pod pseud. Tomasz Harasiuk – uw
 opis książki Stiller Robert: Semantyka zbrodni. Nota katyńska z 25 kwietnia 1943 i sowiecki sposób myślenia. Wyd. 5., pierwsze legalne i autoryzowane z posłowiem „W labiryntach bezpieki”.
Kraków: Wydawnictwo vis-à-vis/Etiuda, 2007.
Czarne Jest Czarne; t. 1.
ISBN 978-83-89640-81-9.
– op
 ▬ Stiller Robert – patrz: Tomasz Harasiuk [pseud.]; Antoni Banasiak [pseud.]; Włodzimierz Dobiesławski [pseud.]; Józef Salmanowicz [pseud.]; Jerzy Szperak [pseud.]. – uw
 ▬ Stiller Robert [tłum.] – patrz: Carré John Le: Ze śmiertelnego zimna. Powieść. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1990; Burgess Anthony: Mechaniczna pomarańcza. Wersja R. alternatywa [1989]. – uw
 ▬ Stipal Stefania: Harcerki Chorągwi Lwowskiej w walce z okupantem w l. 1939-1941. – patrz w: Leopolis. Dzieje i kultura Lwowa. Warszawa: Pokolenie 1988. – uw
 opis książki [Sto jedenaście] 111 piosenek 111 SDGH.
Poznań: Przystań. Duszpasterstwo Akademickie Dominikanów, 1981.
96 s.
KS-0410*[wg MJ] – op
 opis książki 118 [Sto osiemnasta] rocznica wybuchu Powstania Styczniowego.
Warszawa: Uniwersytet Warszawski (Pow. UW), 1981.
A5, 19 s., off. z masz.
Opracowanie: Ewa Toniak, Mirosław Sobolak, Andrzej Wroński. Na okładce: „1863” i trójczłonowy herb z koroną. [oficjalne wydawnictwo uniwersyteckie]
BaBN, BJ-4411, FC-6253 – op
 opis książki 150 [Sto pięćdziesiąta] rocznica bitwy pod Grochowem.
Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 1981.
A5, okł.kart., 17 s., off. z masz.
Do użytku wewnątrzuczelnianego.
Na okładce: „1831” i orzeł z mieczem. Opracowanie: Ewa Toniak, Mirosław Sobolak, Andrzej Wroński. Zawiera teksty: [wstęp]; Andrzej Wroński: Polskie Termopile; Sejm do wojska [Nowa Polska, nr 55, 28 lutego]; Drugi dzień bitwy pod Grochowem [Nowa Polska, nr 48, 21 lutego 1831]; Pola Grochowskie /wiersz po bitwie 25 II 1831/; W poszukiwaniu źródeł listopadowej insurekcji [fragm. z pamiętników Leonarda Rettela, Seweryna Goszczyńskiego, Maurycego Mochnackiego i Piotra Wysockiego]; Polska. Wiadomości urzędowe od wojska [Nowa Polska, nr 54, 27 lutego]; Rajnold Suchodolski: Polonez. Sygn. druk.: Pow. UW. Zam. Nr 488/81 Nakład 200 egz. Broszura ma na odwrocie przedniej okł. przypiętą zszywkami kartkę ksero z tytułem Orzeł Biały Nr. 2. Warszawa dnia 25 II 1981 [numer i data wpisana ręcznie kolorowym mazakiem].
BJ-4412, FC-6254 – op – MM
 ▬ Stochel Stanisław [teksty w]: Geniusz niepodległości 1918-1933. W piętnastą rocznicę zmartwychwstania Polski. AViA Reprint 1989. – uw
 ▬ Stocznia Gdańska – patrz: Materiał do dyskusji nad programem działalności organizacji zakładowej NSZZ „Solidarność” w Stoczni Gdańskiej. Gdańsk: luty 1981. I Zakładowe Zebranie Delegatów. – uw
 ▬ Stola Dariusz: Emigracja jako forma buntu. – w: Widziane i słyszane. Szkice i źródła do historii najnowszej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza MOST 1990. Warszawskie Zeszyty Historyczne; 4. – uw
 ▬ Stolarski Rafał E. – patrz: Olbromski Błażej [pseud.] – uw
 ▬ Stomma Stanisław [rozm.] - patrz w: Żakowski Jacek: Anatomia smaku czyli o losach Tygodnika Powszechnego 1953-1956. Lublin: Informator Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” 1986; tegoż: Anatomia smaku czyli rozmowy o losach zespołu Tygodnika Powszechnego w latach 1953-1956. Wyd. poprawione i uzupełnione. Warszawa: Wydawnictwo Wolne Pismo Most ’88. - uw – uw
 ▬ Stoper Stiopa [ilustr.] – patrz: Szpotański Janusz: Szmaciak w mundurze. Część 1. Wojna pcimska. [Wyd. 2]. Warszawa: Nowa 1983. – uw
 opis książki Stopnie harcerskie.
Warszawa: 1981.
Wydano dla potrzeb KIHAM.
– op
 opis książki Stoppard Tom: Lekcja muzyki. Sztuka na aktorów i orkiestrę; Faul taktyczny.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1989.
A5, okł.kart., 70,[2] s., off. ze skł., c. 1300 zł.
Przełożyła Elżbieta Jasińska. Tytuł oryg.: Every good boy deserves favour. A play for actors and orchestry; Professional Foul. A Play for Television. Faber and Faber Ltd. 1978. Opracowanie graficzne: Jan Bokiewicz (Studio Be).
CD-1651, BN-5343, Ka-2381, Hoo99/198, KS-5247*[wg CD], BJ-4413, FC-6255, Br-2734 – MM
 opis książki Stoppard Tom: Lekcja muzyki. Faul taktyczny.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1991.
A5, 70,[2] s.
Przełożyła Elżbieta Jasińska.
BŚ-BSK_MA I 787461 – uw
 opis książki Stosunki polsko-ukraińskie 1917-1947. Od tragedii do współpracy. [Praca zbiorowa].
B.m.: Wydawnictwo „Perturbancii”; Prawy Margines, 1990.
A5, [4],124 s., off. z masz.
Biblioteka Perturbancyi; 1.
BJ-4414, FC-6256 – uw
 opis książki Stosunki pracy w urzędach administracji państwowej. (Badanie wstępne na przykładzie wybranych jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa).
Kraków: b.w., 1981.
A5, 49 s., [10] s. + [1] k. złoż., off. z masz.
NSZZ „Solidarność” Koło Zakładowe przy Urzędzie Miasta Krakowa. Społeczny Zespół Badawczy. Zofia Kosarska.
BJ-4415, FC-4044 – op
 ▬ Stosunki sowiecko-niemieckie [tom pierwszy obejmujący okres VIII-IX 1939 r.].
W całości skonfiskowany przez SB w czasie rewizji w czerwcu 1979.
inf. wg BJ-4416, FC-6257, Br-2736 – uw
 opis książki Stosunki sowiecko-niemieckie październik 1939 – czerwiec 1941. Dokumenty niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
B.m. [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza, b.r. [1979-80].
A5, okł.kart., 151 s., powiel.
Tytuł okł.
Ł-402, BN-5344, Ka-2382, Hoo99/198, HN-000528827, BJ-4416, FC-6257, Br-2736[chyba błędnie – 32 s.] – MM
 ▬ Stosunki sowiecko-niemieckie 1939-1940. – patrz: Dokumenty. Stosunki sowiecko-niemieckie 1939-1940. Wydawnictwo im. J. Łojka. – uw
 ▬ Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich – patrz: Dokumenty S.D.P. [1983]. – uw
 ▬ Stowarzyszenie Ochrony Człowieka i Środowiska „Ruch Zielonych” – patrz: Dokumentu Stowarzyszenia Ochrony Człowieka i Środowiska „Ruch Zielonych”; Teza 16 pt. Związek walczy o skuteczną ochronę środowiska człowieka (fragment programu NSZZ „Solidarność” uchwalonego przez I Krajowy Zjazd Delegatów). Ruch Zielonych [1981]. – uw
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.