Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Uwagi o kolorach
  tła pod tekstem

Opis druku
niezależnego
posiadanego
w zbiorze
Opis druku
niezależnego
znanego tylko
z bibliografii
Opis książki
związanej
z wydaniami
niezależnymi
posiadanej
w zbiorze
Opis książki
związanej
z wydaniami
niezależnymi
znanej tylko
z bibliografii
Opis książki
z pogranicza
wydawnictw
niezależnych
Odnośniki, uwagi,
opisy druków nie
zaliczanych do
druków zwartych

Przybornik:


Historia tego
  tekstu w:
  web.archive.org:
Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Star - Staw

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 30.04.2021 r.
 
 
 ▬ Starczewska Krystyna: Manipulacja czy wychowanie. – patrz w: Manipulacja i obrona przed manipulacją. Sesja na Uniwersytecie Warszawskim 1981. Adsum [1984]. – uw
 ▬ Starczewski Stefan [oprac.] – patrz: Akty przemocy i bezprawia w PRL. – uw
 ▬ Starowolski Szymon: Aneks – Ofiary Wronek. – patrz w: Z.Z.Z.: Syndykat zbrodni. Kartki z dziejów UB i SB w czterdziestoleciu PRL. – uw
 ▬ Stary Siset: Od wydawcy. – patrz: Zakrzewska Helena: Dzieci Lwowa. Warszawa: ABC 1985. – uw
 opis książki „Stary Testament”.
Słupsk: NSZZ „Solidarność” Region Słupsk, b.r. [1981].
A4, [22] k. + 1 k.[42 cm], odb. ozalid.
Teka zawierająca faksymile druków dotyczących ruchu robotniczego od końca XIX w. do 1945.
BJ-4393, FC-6237 – op
 opis książki Starym ojców naszych szlakiem. 6.VIII.1914 – 6.VIII.1964.
Londyn: b.w. [Stowarzyszenie Polskich Kombatantów], 1964.
21 cm, 39,[1] s.
Komitet 50-lecia Czynu Zbrojnego Józefa Piłsudskiego.
BaBN – uw
 opis książki Starym, ojców naszych szlakiem.
Kraków: b.w. [Wydawnictwo „6 Sierpnia”], 1984.
A6, [4],82 s., off ze skł., [c. 300 zł].
Śpiewnik. Koło Naukowe Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. [Oprac.: Wojciech Pęgiel, Adam Roliński, Wacław Przemysław Turek].
BK-621*, J-4433*[wg BK*], BN-5321*[wg BK*], KS-0566*[wg MJ*], BJ-4394, FC-4042 – op
 ▬ Starzec Krzysztof – patrz w: Gospodarka. Zeszyty OBS; 3. – uw
 ▬ Starzewski Stanisław – patrz: Zamorski Kazimierz, Starzewski Stanisław: Sprawiedliwość sowiecka. Warszawa: Baza 1989. – uw
 opis książki Starzyński Jerzy: Twardy manekin.

[alternatywny tomik poetycki].
wg Brulion 1989 nr 11-12 s. 148 – op
 ▬ Starzyński Roman: Narodziny niepodległej Łodzi. – patrz: Wstań Polsko moja. 70. Łódź: Fakt 1988. – uw
 ▬ Starzyński Wojciech – patrz: Fedorowicz Jacek [rys.]: Solidarność – 500 pierwszych dni. Olsztyn: Ethos b.r. [1989]. – uw
 ▬ Starża Konstanty – patrz: Lewica demokratyczna. I – Co to jest marksizm? II – Światowa sieć konspiracji. III – Inne materiały. Warszawa: [1985]. – uw
 ▬ Stasiak Andrzej: Obowiązkowy zaszczyt. – patrz w: Książeczka wojskowa. <Antologia wspomnień z LWP>. Siedlce: Metrum 1987. – uw
 ▬ Stasiński Z. [ilustr. i oprac. graf.] – patrz: Kierc Bogusław: Łagodny, miły. <wiersze i mała proza>. Wrocław: Robotnicze Wydawnictwo „Feniks” 1986; Szerer Mieczysław: Procesy przed Najwyższym Sądem Wojskowym. Wrocław: Robotnicze Wydawnictwo „Feniks” 1986. – uw
 opis książki Stasiuk Andrzej: Prison is hell.
B.m.: b.w., b.r. [ok. 1989].
A5, 7 s., [16] s. tabl., off. z masz.
Biblioteka „A Cappelli”.
BJ-4395, FC-6238, Br-2719 – op
 opis książki Staszewska Anna Danuta: W drodze 13 XII 1981. Cykl. Obrazy i grafika.
B.m.: b.w., b.r. [1984].
19 x 14 cm, teka [24] k. fotogr., [c. 1500 zł].
Reprodukcje wykonano z wystawy „Sierpień 84” bez wiedzy i zgody autorki. Całkowity dochód przeznaczono na pomoc represjonowanych.
BJ-4396, BJ-6239 – op
 ▬ Staszewski Stefan [wywiad] – patrz: Spisane będą czyny i rozmowy … Krakowskie Towarzystwo Wydawnictwo [1982-3]. – uw
 ▬ Statucki S. [teksty w]: Błogosław Ojczyźnie, wyrwij ją z niewoli … Polskie kolędy patriotyczne 1861 – 1983. KOS [1987]. – uw
 ▬ Statut Klubu.
Gdańsk: b.w., 1988.
14 cm, 15,[1] s.
Klub Inteligencji Katolickiej w Gdańsku.
ECS-04989, Nukat-3482041[ECS] – uw
 opis książki Statut Klubu Politycznego „Wolność i Solidarność”.
B.m.: b.w., b.r. [1989].
A4, [10] s., wydruk komp.
Statut zawiera 41 paragrafów. Dołączono deklarację [członkowską] oraz Deklarację ideowo-programową Klubu Politycznego „Wolność i Solidarność”.
– MM {brak druku na s. [5] – brak §§ 27-36}
 opis książki Statut Konfederacji Polski Niepodległej i wybrane uchwały II Krajowego Kongresu KPN – grudzień 1984.
B.m.: Zakł[ady] Graf[iczne] Okręgu „Wolność” KPN; KAB Okręgu „Wolność” KPN Sekcja Informacji, 1985.
A6, 22,[1] s., powiel.
J-3288[błędnie: …Sekcja Informacyjna], Hoo99/197, HN-000525122 – MM
 opis książki Statut Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Mazowsza.
B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [wrzesień 1980].
A4, 4 s., powiel.
Zawiera 29 paragrafów.
BJ-3201, FC-10362 – MM
 opis książki Statut Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Kinematografii. Projekt.
B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [przed 10 września 1980].
A4, 5 s., ksero masz.
[…] opiera się na statucie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego opracowanego przez MKS w Gdańsku. […] zostaje poddany pod dyskusję Zebraniu Założycielskiemu w WFD [Wytwórni Filmów Dokumentalnych w Warszawie] dn. 10 września 1980 r. […] podpisani są: [48 osób, m.in.] Janusz Kijowski, Agnieszka Holland, Janusz Zaorski, Henryk Kluba, Stanisław Bareja, Jacek Zygadło, Andrzej Mularczyk.
– MM [z papierów Wiesława Drymera]
 opis książki Statut Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Woj. Łódzkiego. Projekt.
B.m. [Łódź]: b.w., b.r. [przed 15 września 1980].
A4, 8 s., masz.
Zawiera 31 paragrafów. Dołączono: Infomacja w sprawie uprawnień do świadczeń socjalnych związanych z działalnością Związków Zawodowych – oraz dane kontaktowe.
– MM [z papierów KZ „S” Instytutu Elektrotechniki, Oddział w Łodzi]
 opis książki Statut. Niezależne Samorządne Związki Zawodowe. Projekt.
B.m. [Gdańsk]: b.w., b.r. [wrzesień 1980].
A5, 7,[1] s., off. z masz.
Tekst zawiera 38 paragrafów.
– MM
 opis książki Statut. Niezależne Samorządne Związki Zawodowe. Projekt.
Gdańsk: b.w., b.r. [wrzesień 1980].
A5, 7,[1] s., off. z masz.
Tekst zawiera 38 paragrafów. Sygn. druk.: Powielono Zarząd Portu Gdańsk 428/500/80. Przedruk z wydania poprzedniego.
– MM
 opis książki Statut. Niezależne Samorządne Związki Zawodowe. Projekt.
B.m. [Lublin]: b.w., b.r. [wrzesień 1980].
A4, 10,2,2 s., powiel.
Tekst zawiera 38 paragrafów. Zawiera też: Komunikat z dnia 22 września 1980 r.
– MM
 opis książki Statut. Niezależne Samorządne Związki Zawodowe.
B.m. [Wrocław]: b.w., b.r. [wrzesień 1980].
A4, 9,[1] s., powiel.
Tekst zawiera 44 paragrafy. Zawiera też: Wyjaśnienie. [Inc.:] W związku z uchwaleniem w dniu 22.IX.1980 r. w Gdańsku …
– MM
 opis książki Statut. Niezależne Samorządne Związki Zawodowe „Solidarność”.
B.m. [Wrocław]: b.w., b.r. [wrzesień 1980].
A4, 10,2 s., światłokopia z masz.
Tekst zawiera 44 paragrafy. Zawiera też: Wyjaśnienie. [Inc.:] W związku z uchwaleniem w dniu 22.IX.1980 r. w Gdańsku …
– MM
 opis książki Statut Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka. Konwencje nr 87, 98, 105 MOP.
Wrocław: RKS NSZZ „Solidarność” regionu Dolny Śląsk, luty 1989.
A5, 39,[1] s., off. z masz., c. 150 zł.
– MM
 ▬ Statut NSZZ Rolników „Solidarność Wiejska” – patrz: Rolnicy. [Kraków: NSZZ „Solidarność Wiejska”] 1980. – uw
 opis książki Statut NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”.
B.m.: b.w., b.r. [1981].
A5, 11 s., off. z masz.
Tekst podpisano: Poznań, dnia 9 marca 1981 r. Zawiera 33 paragrafy. Zawiera też: Uchwała Zjazdu w sprawie struktury organizacyjnej Związku na szczeblu ogólnopolskim z dnia 9 marca 1981 r.
BN-3893*[wg MBPŁ] – MM
 opis książki Statut Niezależnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”.
B.m.: b.w., b.r. [1981].
A5, 14,[2] s.
BaBN – op
 opis książki Statut NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Zarejestrowany w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie dnia 12 maja 1981 r.
Warszawa: Biuro Rzecznika Prasowego OKZ NSZZ RI „Solidarność”; nakładem „Rola”, b.r. [1981].
A5, okł., 13 s., off. z masz.
Zawiera 35 paragrafów.
Hoo99/197, Br-2019 – MM
 opis książki Statut NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”.
B.m.: b.w., b.r. [1989].
A5, 22 s., off. z masz., [c. 200 zł].
Tekst podpisano: Warszawa, dnia 19 marca 1989 r. Zawiera 58 paragrafów.
– MM
 opis książki Statut. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.
B.m.: b.w., b.r. [wrzesień 1980].
A5, 8 s., ksero z masz.
Tekst datowany: Gdańsk, dnia 22.IX.1980 r. Zawiera 44 paragrafy. Nazwa „Solidarność” wpisano ręcznie na maszynopisie przy tytule. W § 1 brak jeszcze słowa: Solidarność.
– MM
 opis książki Statut. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.
B.m.: b.w., b.r. [wrzesień 1980].
A4, 10 s., ksero z masz.
Tekst datowany: Gdańsk, dnia 22.IX.1980 r. Zawiera 44 paragrafy. W § 1 brak jeszcze słowa: Solidarność.
– MM
 opis książki Statut. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy [„Solidarność”].
B.m.: b.w., b.r. [wrzesień 1980].
A4, 10 s., powiel. spiryt.
Zawiera 44 paragrafy. W nagłówku i w § 1 słowo „Solidarność” dopisano ręcznie.
– MM
 opis książki Statut. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy [„Solidarność”].
B.m.: b.w., b.r. [wrzesień 1980].
A4, 9 s., powiel.
Zawiera 44 paragrafy. W nagłówku i w § 1 słowo „Solidarność” dopisano ręcznie.
– MM
 opis książki Statut. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.
B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1980].
A4, 12 s., powiel.
Zawiera 44 paragrafy.
– MM
 opis książki Statut. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. Projekt.
B.m.: b.w., b.r. [1980].
A4, 13 s., powiel.
Tekst datowany: Gdańsk, dnia 22.IX.1980 r. Zawiera 44 paragrafy. W § 1 brak jeszcze słowa: Solidarność. Sygn. masz.: 4700/JK.
– MM
 opis książki Statut. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.
B.m.: b.w., b.r. [1980].
A4, 8,8a,9-11 s., światłokopia na uczulonym papierze.
Tekst datowany: Gdańsk, dnia 22.09.1980 r. Zawiera 44 paragrafy. W § 1 brak jeszcze słowa: Solidarność. Egz. pochodzi z Łodzi. Na s. 8a umieszczono opuszczone na s. 8 paragrafy 26-28.
– MM
 opis książki Statut. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.
B.m. [Bielsko-Biała]: b.w., b.r. [1980].
A5, 11 s., off. z masz.
Tekst datowany: Gdańsk, dnia 22.09.1980 r. Zawiera 44 paragrafy. W § 1 brak jeszcze słowa: Solidarność. Sygn. druk.: FSM 1084/ZF/1000/80.
– MM
 opis książki Statut. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.
B.m.: b.w., b.r. [1980].
A5, 8 s., druk typogr.
Tekst datowany: Gdańsk, dnia 22.09.1980 r. Zawiera 44 paragrafy. Statut przedstawiony do rejestracji w Sądzie Wojewódzkim Miasta Stołecznego Warszawy w dniu 24.09.1980 r. [Drukowano prawdopodobnie w Częstochowie, Udziałowa].
– MM
 opis książki Statut. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.
B.m. [Łódź]: b.w., b.r. [1980].
A4, 9 s., powiel.
Zawiera 44 paragrafy. Pod tekstem: Statut NSZZ „Solidarność” zatwierdzony przez MKZ Gdański i Komisję Porozumiewawczą /ogólnopolską/ i obowiązujący na terenie kraju. Statut zgłoszony do rejestracji. Za zgodność z odpisem oryginału /podpis nieczytelny/ mgr Mieczysław Malczyk – Kierownik Punktu Konsultacyjnego dla Niezależnego Samorządnego Ruchu Związkowego przy Klubie Inteligencji Katolickiej w Łodzi.
– MM
 opis książki Statut. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.
B.m. [Górny Śląsk]: b.w., b.r. [1980].
A5, okł.kart., 11 s., off. masz.
Zawiera 44 paragrafy. Sygn. druk: RIWM 644/80/11x250 [cztery pierwsze litery mogą nie być dokładnie odczytane].
– MM [pochodzi z zasobów archiwalnych Kazimierza Świtonia]
 opis książki Statut Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.
Bielsko-Biała: b.w., 1980.
A6, okł.kart., 20 s., off. z masz.
Zawiera 43 paragrafy oraz Załącznik. Sygn. druk.: FSM 1217/ZF/3000/80.
Br-2053 – op
 opis książki Statut. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.
B.m. [Katowice]: b.w., b.r. [1980].
A6, okł.kart., 3-26 s., druk.
Zawiera 43 paragrafy oraz Załącznik. Sygn. druk.: Drukarnia, „Prodryn” B-3 Bytom zam. nr 3143-80 10.000.
– MM
 opis książki Statut. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.
B.m. [Białystok]: b.w., b.r. [1980].
A5, 14,[1] s., druk.
Zawiera 43 paragrafy oraz Załącznik. Sygn. druk.: B.Z.Graf. Zam. 1905/80 r. 50 000 egz.
– MM
 opis książki Statut. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.
B.m. [Gdańsk]: b.w., b.r. [1980].
A5, [2],3-15,[1] s., druk typogr.
Zawiera 43 paragrafy oraz Załącznik. Sygn. druk.: Zakłady Graficzne w Gdańsku. Zam. 3521/80. 100.000 egz. Na s. [1] druk w kolorze czarnym i czerwonym.
BN-3896*[wg BUG], BJ-3147, Br-2045 – MM
 opis książki Statut. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.
B.m.: b.w., b.r. [1980].
A5, [2],3-15,[1] s., off. z oryg.
Zawiera 43 paragrafy oraz Załącznik. Przedruk z wyd.: sygn. druk.: Zakłady Graficzne w Gdańsku. Zam. 3521/80. 100.000 egz. [zachowana sygnatura]. Na s. [1] druk jedynie w kolorze czarnym.
– MM
 opis książki Statut. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.
B.m. [Lubin, Legnica ?]: b.w., 1980.
A5, [2],3-15,[1] s., off. z oryg.
Zawiera 43 paragrafy oraz Załącznik. Przedruk z wyd.: sygn. druk.: Zakłady Graficzne w Gdańsku. Zam. 3521/80. 100.000 egz. Na miejscu poprzedniej sygn. jest: Druk CKK zlec. 211/80 n. 2000. Na s. [1] druk jedynie w kolorze czarnym.
– MM
 opis książki Statut. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.
B.m.: b.w., 1980.
A6, 19,[1] s.
Ka-4009 – op
 opis książki Statut Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych „Solidarność”.
Gdańsk: b.w., 1980.
A6, 37 s.
ECS-04908, Nukat-3339507[ECS] – op
 opis książki Statut Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” / z akt sprawy Sądu Wojewódzkiego Sygn.INs-rz 15/80.
B.m. [Gostynin]: b.w., b.r. [1980].
A4 cm, 13 k., powiel. jednostr.
Zawiera 43 paragrafy oraz Załącznik. Sygn. druk.: Pow.Polam nr 481/80.
– MM
 opis książki Statut Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.
B.m. [Łódź]: b.w., b.r. [1980].
23-25 cm, 11,[5] s., druk.
Zawiera 43 paragrafy oraz Załącznik. Sygn. druk.: 3095/80 – ŁDA – 5.12.80 r. – 1000+100 egz. [ŁDA – Łódzka Druk. Akcydensowa]. Po s. 11 cztery s. czyste. Nad tytułem przekreślone słowo: Dokumentacja.
– MM [druk w kolorze czarnym lub niebiesko-zielonym]
 opis książki Statut. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.
B.m. [Łódź]: AM [Akademia Medyczna], b.r. [1981].
A5, 11,[1] s., off.
Zawiera 43 paragrafy oraz Załącznik. Przedruk z wyd.: ŁDA. Sygn. druk.: IMS AM ŁÓDŹ zam. nr. 6/81 nakł 500. Nad tytułem czerwone logo NSZZ Solidarmość.
– MM
 opis książki Statut Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.
Łódź: WPHW [Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego], 1980.
A5, okł.kart., [2],22 s., off. z masz.
/do użytku wewnętrznego/.
Zawiera 43 paragrafy oraz Załącznik. Przedruk z „Głosu Pracy” nr 256 z dnia 17.XI.1980 r. Sygn. druk.: WPHW 814/80 1200.
– MM
 opis książki Statut. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.
B.m. [Łódź]: b.w., b.r. [1980].
A4, 9 s., powiel. jednostr.
Zawiera 43 paragrafy.
– MM
 opis książki Statut. Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.
Warszawa: NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze, listopad 1980.
A5, okł.kart., [1],3-16,[1] s., ksero. jednostr. z masz.
Zawiera 43 paragrafy. Wykonano w powielarni COIK Warszawa, Al. Jerozolimskie 140, w grudniu 1980 r. Nakład 60 egz. Zam. Nr 630/80.
– MM
 opis książki Statut. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.
B.m.: b.w., b.r. [1980].
A6, okł., 3-31,[1] s., druk.
Zawiera 43 paragrafy oraz Załącznik. Sygn. druk.: ZGK 2018/3/80 – 300.000 egz.
– MM
 opis książki Statut Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.
B.m.: b.w., b.r. [1980].
A6, okł.kart., 14,2,[2],{2},[1] s., off. z masz.
Zawiera 43 paragrafy oraz załączniki: Postanowienia Konwencji nr 87 i 98 Międzynarodowej Organizacji Pracy; Cz. 1 pkt 1-7 Porozumienia zawartego przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy z Komisją Rządową. Sygn. druk.: LZG, Z-3, 13.
– MM
 opis książki Statut. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.
B.m.: b.w., b.r. [1980-1].
A6, okł.kart., [2],3-28,[4] s., druk typograf.
Zawiera 43 paragrafy oraz Załącznik. Cztery ostatnie nieliczbowane strony czyste.
– MM
 opis książki Statut. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.
B.m.: b.w., b.r. [1981].
11,5 cm, okł.kart., 15 s., druk typograf.
Zawiera 43 paragrafy bez załączników. Pod tekstem nota: Za zgodność / Kierownik Sekretariatu Wydziału I / Sąd Najwyższy – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych / (Maria Dobrzeniecka).
– MM
 opis książki Statut. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.
B.m.: b.w., b.r. [1981].
A5, 15,[1] s.
Do użytku związkowego.
Zawiera 43 paragrafy oraz Załącznik. Na s. 4 okł.: Drukarnia Wydawnicza. Zam. 2657/81. 30 000.
ECS-04187, Nukat-3410566 – op
 opis książki Statut. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.
B.m.: b.w., b.r. [1981].
A6, okł.kart., 64 s., druk typograf.
Zawiera 43 paragrafy i Załącznik, a w nim: I. Postanowienia Konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy…; II. Postanowienia Konwencji nr 98 Międzynarodowej Organizacji Pracy…; III. Cz. 1 pkt 1-7 Porozumienia zawartego przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy z Komisją Rządową w dniu 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku; oraz: Protokół Porozumienia zawartego przez Komisję Rządową i Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w dniu 31 sierpnia 1980 roku w Stoczni Gdańskiej; Protokół Ustaleń w sprawie wniosków i postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z Komisją Rządową w Szczecinie; Protokół Porozumienia zawartego przez Komisję Rządową i Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w dniu 3 września 1980 roku w Kopalni Węgla Kamiennego „Manifest Lipcowy”.
– MM [podpisy dat.: 29.09.1981]
 opis książki Statut NSZZ Solidarność. Protokół porozumienia zawartego przez Komisję Rządową i Międzyzakładowy Komitet strajkowy w dniu 31 sierpnia 1980 roku w Stoczni Gdańskiej. Protokół Ustaleń z MKS w Szczecinie oraz w Jastrzębiu.
B.m. [Gdynia]: Stocznia im. Komuny Paryskiej, 1980.
A6, 63,[1] s.
ECS-05083, Nukat-3571142[ECS] – op
 opis książki Statut [NSZZ „Solidarność”] poprawiony i uzupełniony. I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”.
B.m. [Gdańsk]: BIPS Biuro Informacji Prasowej Solidarność , b.r. [1.10.1981 r.].
A5, okł., [1],2,2,2,[1],15 s., ksero z masz.
Tytuł okł. Na IV s. okł. drukowanej offsetem: Z braku laku okładkę projektował Paweł Lewtak. Tekst drukowany charakterystyczną dla druków I KZD pochyłą czcionką. Jest to zapewne pierwsza oficjalna publikacja ratyfikowanego na zjeździe Statutu datowanego: Gdańsk 30.09.1981. Obok nagłówka statutu jest przekreślony numer kolejny dokumentów zjazdu: 43/81. Przed tekstem Statutu zamieszczono dokumenty Komisji Statutowej z 1 października 1981 r.: Uchwałę [stwierdzająca ratyfikację poprawionego Statutu i postanowienie o rozwiązaniu się Komisji]; Protokoł [z plenarnego zebrania Komisji]; skład Komisji Statutowej; skład zespołów roboczych oraz Wykaz regionów które nie przekazały dokumentów ratyfikujących Statut.
– MM
 opis książki Statut NSZZ „Solidarność”. Poprawiony i uzupełniony. I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”.
Gdańsk: 1981.
A5, okł., [1],2-17 s., off. z masz.
Do użytku wewnątrzzwiązkowego.
S. 17 na III s. okł. Zawiera 41 paragrafów oraz [Załącznik]. Koniec tekstu na III s. okładki. Notka o poprawkach na s. II okł.
Ka-4977[brak inf. o technice druku] – MM
 opis książki Statut NSZZ „Solidarność”. Poprawiony i uzupełniony. I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”.
Gdańsk: 1981.
A5, okł., [1],2-17 s., ksero z masz.
Do użytku wewnątrzzwiązkowego.
Kserokopia wykonana z matrycy wydania offsetowego opisanego powyżej. Takie wydanie kolportowano wśród delegatów na I KZD.
{BJ-3145, FC-9221[opisano jako off., ale skan egz. AR 2249 wskazuje na ksero]} – MM
 opis książki Statut NSZZ „Solidarność”. Poprawiony i uzupełniony. I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”.
Gdańsk: 1981.
A5, okł., 2-17 s., off. z masz.
Do użytku wewnątrzzwiązkowego.
Zawiera 41 paragrafów oraz [Załącznik]. Tekst statutu zaczyna się na II s. okładki. Notka o poprawkach na s. III okł.
BN-3914*[wg BUG] – MM
 opis książki Statut [NSZZ „Solidarność”] poprawiony i uzupełniony. I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”.
B.m.: b.w., b.r. [1981].
A5, okł.kart., 21,[3] s., druk.
Do użytku wewnątrzzwiązkowego.
Zawiera 41 paragrafów oraz [Załącznik]. Sygn.: Druk: KZG zam. nr 2795-11, 10.000 egz. A5.
– MM
 opis książki Statut NSZZ „Solidarność”. Poprawiony i uzupełniony. Uchwała programowa z aneksem. Dokumenty zjazdu. I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”.
Gdańsk: BIPS Biuro Informacji Prasowej Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, 1981.
A5, okł.kart., 151,[1] s., druk.
Zeszyty Informacyjne BIPS. Seria Dokumenty. Do użytku wewnątrzzwiązkowego.
Właściwy tytuł: Statut. Uchwała Programowa z Aneksem. Dokumenty Zjazdu. Sygn. druk.: DRP. Zam. 965/10/81.
BN-3916, Hoo99/197, Br-2036 – MM
 opis książki Statut NSZZ „Solidarność”. Region Toruński 1989.
Toruń: Wydawnictwo Wolne Słowo, 1989.
16 cm, [1],18,[1] s.
S-239/936 – op
 opis książki Statut NSZZ „Solidarność”. Poprawiony i uzupełniony.
Warszawa: druk: Verba Sp. z o.o., 1989.
A5, 20 s., off. ze skł. i masz., [c. 200 zł].
Zawiera 41 paragrafów, [Załącznik] oraz Uchwały KKW z 23 kwietnia 1989.
BN-3899, Br-2028 – MM
 opis książki Statut Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze, b.r. [po kwietniu 1990].
A5, 23 s.
Na s. [2]: […] Stanie się takim [tj: obowiązującym] dopiero po zatwierdzeniu zmian wniesionych przez II KZD [19-24 kwietnia 1990 r.] przez regiony […].
Hoo99/197 – uw - MM
 opis książki Statut Niezależnego Zrzeszenia Studentów.
B.m. [Łódź]: Uczelniany Komitet Założycielski PWSSP, b.r. [1980].
A5, [8] s., druk.
Projekt przyjęty 21 X przez Uczel.[niany] Komitet Założycielski PWSSP. Zawiera 26 paragrafów. Sygn. druk.: pwssp z. 57 500.
– MM
 opis książki Statut Niezależnego Zrzeszenia Studentów.
B.m. [Łódź]: UŁ [Uniwersytet Łódzki], b.r. [1980].
A4, 5 s., powiel.
W nagłówku datowanie: Warszawa, 19.1o.198o r. Na s. 5: Projekt statutu Ogólnopolskiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów przyjęty 21.X. na spotkaniu przedstawicieli 21 kierunków NZS przy UŁ. Podpisano: Z upoważnienia UKZ Dariusz Rządziński. Dodano: Uzupełnienia tych paragrafów które mogły być nieobjęte na poprzednich matrycach. Sygn.: 3986-3990 UŁ.
– MM
 opis książki Statut Niezależnego Zrzeszenia Studentów.
B.m.: b.w., b.r. [1980-1].
A5, 4 s., stdr. z masz.
Zawiera 26 paragrafów.
– MM
 opis książki Statut Niezależnego Zrzeszenia Studentów.
B.m. [Łódź]: NWS Paragraf, b.r. [1981].
A5, [1],4,[3] s., off. z masz.
Zawiera 30 paragrafów. Układ tekstu: strona tytułowa, strona zawierająca nazwę zrzeszenia, cztery numerowane strony tekstu statutu, strona niezadrukowana oraz strona z danymi wydawniczymi mogąca pełnić rolę tylnej okładki. Drukowano w formacie A3, błędny układ stron nie pozwala na złożenie tekstu w jakiejkolwiek logicznej kolejności.
BŁ-141, BN-3883*[wg MBPŁ] – MM
 opis książki Statut Niezależnego Zrzeszenia Studentów.
B.m. [Gliwice]: b.w., b.r. [koniec marca 1981].
A5, 4 s., off. z masz.
Zawiera 30 paragrafów. Sygn. druk.: ZG.Pol.Śl.z.391/81-3000.
– MM
 opis książki Statut Niezależnego Zrzeszenia Studentów.
B.m.: b.w., b.r. [1981].
A5, 4 s., off. z masz.
Zawiera 30 paragrafów. Pochodzi z Łodzi.
– MM
 opis książki Statut Niezależnego Zrzeszenia Studentów.
B.m.: b.w., b.r. [ok. 1980].
A4, [6] s., powiel.
BJ-3076, FC-8737 – op
 opis książki Statut Polskiego Stronnictwa Narodowego.
Warszawa: PSN, 1987.
A4, 8 s., ksero z masz.
Podpisano: Warszawa, 10.X.1987 r.
BN-4472*[wg MBPŁ] – op
 opis książki Statut Polskiego Związku Wspólnoty Narodowej.
Poznań, Warszawa, Kraków: PZWN, 1981.
A5, okł.kart., [2],70 s., off. z masz.
Dołączono „pismo wiodące”, A4, 1 s., dat.: 11 września 1981 zawiadamiające o Zjeździe Założycielskim w dn. 10 października 1981 r.
BN-4459, BJ-3684, FC-8005 – MM
 ▬ Statut Rady Pracowniczej /Robotniczej/. - patrz: Kowalewski Z. M. [oprac.]: Statut Rady Pracowniczej /Robotniczej/. Łódź: NSZZ „Solidarność” MKZ Ziemi Łódzkiej marzec 1981. – uw
 opis książki Statut tymczasowy Polskiej Partii Pracy. [nadtyt.:] Propozycja dyskusyjna.
B.m.: b.w., b.r. [VIII.1981].
A6, 16 s., off. z masz.
Pod tekstem statutu: Gdańsk, 12.08.1981 r. Jerzy Milewski. Zaw. też: Komentarz.
– MM
 ▬ Statut tymczasowy Polskiej Partii Pracy. – patrz: Tymczasowy Statut Polskiej Partii Pracy. [Gdańsk]: Rozwaga i Solidarność SG [ok. VIII.1981]. Rozwaga i Solidarność. Zeszyt problemowy; nr 1. – uw
 opis książki Statut ZHR.
Sopot: 1989.
BAF07 s. 506 – op
 ▬ Stavisky Nikita [Słowo wstępne i przypisy oprac.] – patrz: Jerofiejew Wieniedikt: Moskwa – Pietuszki. Wydawnictwo Nieobecnych 1983. – uw
 ▬ Stawiarski Andrzej [fotogr.] – patrz: Wystawa fotografii pt: „Księdzu Jerzemu”, Mistrzejowice XI-XII 1984 rok. [Kraków 1984]. – uw
 ▬ Stawiczek Barbara [pseud.] – patrz: Barańczak Stanisław: Książki najgorsze (1975-1980). – uw
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.