Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Ron - Ró

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 11.07.2019 r.
 
 
 • Rondo. Warszawa 3-5.8.1981.
  B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1984-5].
  13,5 x 9 cm, teka [10] odb. fotogr., [c. 300 zł].
  Foto wspomnienia; Komplet 6.
  K-2884, G-84/420, J-2991, BJ-3994 - op
 • Ronikier Bohdan - patrz: Jaxa-Ronikier Bohdan - uw
 • Ronourt Pierre - patrz: Tardif Emil, Ronourt Pierre, Maindre Filip: Sprawozdanie z pobytu w Medjugorie trzech przedstawicieli z Odnowy Charyzmatycznej w Duchu Św. O. Emila Tardifa, ks. Pierre Ponourt, diakona Filipa Maindre. [1985]. - uw
 • Rood Artur: Na strunach refleksji.
  B.m. [Warszawa]: Unia b.r. [1983].
  A5, okł., 19 s., powiel., c. 40 zł.
  Zeszyty Poezji Robotniczej; Nr 1
  K-2885, G-83/461, CD-1225, J-2992, BN-4832, Ka-2151, KS-3801[wg CD], BJ-3995, Br-2466 - MM
 • Rood Artur [wiersze w:] Zeszyt poezji robotniczej No 3. [Warszawa]: Unia [1983]. - uw
 • Rosen Corey, Quarrey Michael: Jak spisuje się własność pracownicza.
  B.m. [Wrocław]: RKW NSZZ "Solidarność" 1989.
  A5, [4],12 s., off z masz.
  Tytuł oryg.: How well is employee ownership working? Harvard Bussines Review 1987.
  BN-4835, Ka-2152, BJ-3996 - op
 • Corey Rosen, Quarrey Michael: Jak spisuje się własność pracownicza. - patrz w: System ESOP. Wrocław 1990. Demokracja Gospodarcza nr 9. - uw
 • Rosen-Zawadzki Kazimierz: Pierwszy Marszałek Polski nie żyje …
  Warszawa: Świt Niepodległości, RKMN 1988.
  A5, 47,[2] s., off. z masz., c. 300 zł.
  Wydała grupa afiliowana przy KPN im. Andrzeja Szomańskiego. Na s. III okł. nota: W 53 rocznicę / Konfederat Giedymin. Tytuł okł.
  J-2993, BN-4836, Ka-3500 - op
 • Rosenberg Alfred: Przedmowa. - patrz w: Eckart D[ietrich], Kursell O[tto] v[on]: Grabarze Rosji. [1983]. - uw
 • Rosenberg Marjorie: Jak wymyślono homoseksualistę. Tłum. Teresa Hołówka. - patrz w: Commentary. Zeszyt 1. Lipiec - grudzień ’87. Warszawa: Wydawnictwo CDN 1988. - uw
 • Rosenbusch Adam: Kto prosił ruskie. Antologia dowcipu politycznego 40-tu lat Polski Ludowej. [Inny tytuł:] Kto prosił ruskie? (nikt, same przyszli).
  Unterhaching [D-82008]: Adam Rosenbusch 1986.
  314 s.
  - uw
 • Rosenbusch Adam: Radio Erywań odpowiada.
  Warszawa: Wydawnictwo Przedświt, 1989.
  A5, okł.kart., 82,[1] s., off. ze skł., c. 1300 zł.
  BN-4838*[wg BUW, (MBPŁ-błąd, nie ma tego wyd.)], BaBN*b1278950, KS-0682[81 s.][Radio…], BJ-3997, FC-7718, Br-2467, Nukat-2951299 - MM
 • Rosenbusch Adam: Radio Erywań odpowiada. Wyd. drugie.
  Warszawa: Wydawnictwo Przedświt, 1989.
  A5, okł.kart., 82 s., off. ze skł., [c. 2200-2500 zł].
  BN-4837, Ka-3501, BJ-3998, FC-7719, ECS-00928, Nukat-727565 - MM
 • Rosenbusch Adam: Śmiech zakazany. Antologia dowcipu politycznego Polski Ludowej.
  Melbourne: Harold Press 1987.
  21 cm, 253,[2] s.
  ISBN 0-7316-0229-3.
  - uw
 • Rosenkreuzer Maurycy: Polityka polsko-niemiecka Józefa Becka. Szkic historyczny.
  Warszawa: Wydawnictwo Kresy 1985.
  A5, okł., 24 s., off. z masz., c. 50 zł.
  Wstęp datowany: Warszawa, wrzesień 1984 r.
  K-2886, G-85/352, Ł-An-27*[błąd], J-2994, BN-4839, Ka-2153, HN-000510784, BJ-3999, Br-2468 - MM
 • Rosja w oczach Zachodu. - tytuł wspomniany w spisie książek Wydawnictwo Krąg {wg Bliss-Lane Arthur: Widziałem Polskę zdradzoną. Warszawa: Krąg 1984 s. [175]} - nigdzie nie potwierdzone.
 • Rosner Jan: Przeciw dziewiętnastowiecznym praktykom władzy. - patrz w: Na zaproszenie Lecha Wałęsy. Narada przedstawicieli środowisk niezależnych [Warszawa 7.11.1987 r.]. Myśl [1987-8]. - uw
 • Rospuda Mieczysław: Janusz Zabłocki - Polityczna sylwetka byłego Prezesa PZKS.
  Warszawa: b.w. 1985.
  A5, 20,[1] s. off. z masz.
  Tytuł nagł.
  J-2995*, BRP-45774 - op
 • Rostocki Władysław: Konstytucja kwietniowa. - patrz w: Rzeczpospolita Niepodległa. 1. Warszawa 1988. Nasze Dziedzictwo. - uw
 • Rostow Walt [rozm.] - patrz: Charlton Michael: Czarny orzeł i ptaszki. Kryzys Imperium Sowieckiego - od Jałty do Solidarności. Historia mówiona. Warszawa: CDN 1989. - uw
 • Rostworowski Henryk: Kamieniołomy. Wiersze z czasu wojny i niewoli.
  Warszawa: b.w. [nakł. aut.], b.r. [1981].
  A5, [22] k., 8 ilustr. (w tym kolor.)
  Wzorowano na 91 egz. wydania powielonego przez E. Szuberta i J. Gawrona w Oflagu IX B Wielburg nad Lahnem na Wielkanoc 1940 r. [Rysunki oryg.: Jerzy Staniszkis, kopie wykonała Barbara Lis-Romańczukowa].
  CD-1226, BN-4840{[32] s.}, BaBN {[31] i [32] s., druk jednostr.}, KS-3803 - op
 • Rostworowski Marek: Niebo nowe i ziemia nowa? - patrz w: Niebo nowe i ziemia nowa? Wystawa. Warszawa: Parafia Miłosierdzia Bożego 1985; Niebo nowe, ziemia nowa. Warszawa: MEDIUM 1987. - uw
 • Rostworowski Marek - patrz: Ypsilon [pseud.] - uw
 • Rostworowski Tomasz O. SJ: Zaraz po wojnie … Wspomnienia duszpasterza akademickiego z lat 1945-1950.
  Lublin: Wydawnictwo Spotkania 1982.
  A4, okł., IV,20,[27],{48},[8] s., powiel.
  Biblioteka Spotkań BS; [12].
  Wg J: [nakł. 250 egz.] - być może były różne nakłady.
  K-2888, G-82/223, Ł-377[Roztworowski], CD-1227, J-2996, BN-4842*[wg J]=BN-4844, Ka-4026, KS-3806*[wg CD], BJ-4000, Br-2469 - MM
 • Rostworowski Tomasz: Zaraz po wojnie.
  B.m. [Lublin]: Biblioteka Spotkań, b.r. [1985].
  A5, okł.kart., III,49 s., stdr. z masz., c. 150 zł.
  Spis treści na s. III okł. Tytuł okł.
  K-2887, G-84/421=G-85/353, CD-1228, BŁ-173[Łódź ?], J-2997, BN-4841[wg BŁ]=BN-4843, Ka-4149, Hoo99/195, HN-000510796, KS-3807*[wg CD] - MM
 • Rostworowski Tomasz O.: Zaraz po wojnie. Wspomnienia duszpasterza (1945-1956).
  Paris: Spotkania 1986.
  22 cm, 240 s.
  ISBN 2-86914-016-9.
  Rec.: Henryk Kozłowski: Zeszyty Historyczne 1988 nr 86 s. 227-232.
  - uw
 • Rostworowski Tomasz O.: Zaraz po wojnie. Wspomnienia duszpasterza (1945-1956).
  Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm 1988.
  A5, okł.kart., [6],9-240 s., off. z oryg., c. 1350 zł.
  Przedruk z wyd.: Paryż: Spotkania 1986.
  CD-1229, J-2998, BN-4845, Ka-3502, Hoo99/195, HN-001544622, KS-3808[wg CD], BJ-4001 - MM
 • Rostworowski Tomasz O.: Zaraz po wojnie. Wspomnienia duszpasterza (1945-1956).
  Przeredagowany tekst włączono do książki: Rostworowski Tomasz O.: Szerzyć Królestwo. Wspomnienia i dzienniki 1939-1972. Wybór i opracowanie; O. Tadeusz Pronobis i Stanisław Jan Rostworowski. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm, 2004. ISBN 83-7399-043-7. - uw
 • Rosyjska filozofia religijna. Aletheia nr 2, Warszawa: In Plus 1988. - [czasopismo] - uw
 • Roszak Antoni Wujek: Korespondencja własna.
  Wrocław: OJA Oficyna Jednego Autora; druk: Kooperatywa Wydawnicza „Wyzwolenie”, 1980.
  A5, okł., 16 s., powiel.
  Projekt okł. WiR. Na s. II okł.: Od autora – wydawcy, na s. III okł.: Spis treści.
  Ka-4027, HN-002197929, KS-3811*[wg MJ], Br-2470 - MM [stempelek: Ex Libris Izabelli M. Sawaszkiewicz]
 • Roszak Antoni Wujek: Piosenka z pękniętej płyty.
  Wrocław: Oficyna Jednego Autora, druk: Kooperatywa Wydawnicza „Wyzwolenie”, 1981.
  A5, 24 s., off. z masz.
  Zeszyt 3.
  KS-3812 [wg Sumienie 1988 nr 4/5 s. 26], BJ-4002 - op
 • Roszak Antoni Wujek: Taka pamięć.
  Wrocław: Oficyna Jednego Autora; NSP, 1979.
  A5, okł., 16 s., powiel.
  Tytuł okł.
  S-217/2075, KS-3810, BJ-4003, Ka-4689, Br-2471 - op
 • Roszak Antoni Wujek: Taka pamięć.
  Wrocław: Kooperatywa Wydawnicza Wyzwolenie.
  [wg: Bór-Komorowski: Trzy wykłady o AK. Kooperatywa Wydawnicza Wyzwolenie. s. IV okł.] - op [to może odnosić się do wydania poprzedniego]
 • Roszak Antoni Wujek: Tylko do użytku wewnętrznego (Wrocław, Grodków, Brzeg, Wrocław, Grodków, grudzień 1981 - lipiec 1982).
  B.m. [Wrocław?]: b.w., b.r. [1982].
  Samizdat.
  KS-3813 [wg Sumienie 1988 nr 4/5 s. 28] - op
 • Roszkowski Wojciech - patrz: Andrzej Albert [pseud.]; Korzeń Jan [pseud.] - uw
 • Roszkowski Wojciech: Historia Polski 1914-1990.
  Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1991.
  ISBN 83-01-10677-8.
  - uw
 • Roszkowski Wojciech: Ofiarność społeczeństwa drugiej Rzeczypospolitej. - patrz w: Rzeczpospolita Niepodległa. 1. Warszawa 1988. Nasze Dziedzictwo. - uw
 • Rota. Wydawnictwo. Kraków.
  - Kisielewski Stefan: Na czym polega socjalizm? 1983.
  - Kołakowski Leszek: Kłopoty z socjalizmem. [Część] 1-5. [19]83.
  - Mrożek Sławomir: Pogadanki z historii najnowszej; Głowacki Janusz: Moc truchleje. 1983.
  - Marek Krystyna: Jałta po latach. 1983.
  - [Jan Paweł II] Joannes Paulus P.P. II: Homilie. Belweder, Warszawa, Częstochowa, czerwiec 1983. 1983.
  - [Jan Paweł II] Joannes Paulus P.P. II: Homilie 1983. Kraków: Collegium Maius, Błonie Krakowskie, Nowa Huta-Mistrzejowice, Katedra Wawelska, Lotnisko w Babicach. 1983.
  - [Jan Paweł II] Joannes Paulus P.P. II: Homilie 1983. Spotkanie z młodzieżą, Apel Jasnogórski, Poznań, Katowice, Góra Świętej Anny, Wrocław. 1983.
  - Powstanie warszawskie. 1985.
  - Popiełuszko Jerzy: Jestem gotowy na wszystko. 1985.
  - Szałamow Warłam: Opowiadania kołymskie. [19]84.
  - Zaleski-Isakowicz Tadeusz: Oblężenie. Wyd. II. 1985.
  - Zaleski-Isakowicz Tadeusz: Wspomnienia. 1985.
  - Anna Maria S.: Najprostsze techniki współczesnej manipulacji. (Na przykładzie środków masowego przekazu PRL). 1985.
  - Marszałek [Józef Piłsudski] w poezji polskiej. 1985.
  - Kowalski Jan: Metody i praktyki bezpieki w pierwszym 10-leciu PRL. 1986.
  - Zagrożenia ekologiczne. 1986.
  - Piłsudski Józef: Psychologia więźnia. 1986.
  - uw
 • Roter Andrzej. - patrz: Aziewicz Tadeusz, Boczoń Jerzy, Roter Andrzej: Czy społeczeństwo zaakceptuje kapitalizm? Przekaz K [1989]. - uw
 • Roth Philip: Praska orgia.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza 1988.
  A5, okł., 57,[1] s., off. z masz., c. 280 zł.
  Przełożył [z angielskiego] i posłowiem opatrzył Jan Zieliński. Tytuł oryg.: The Prague orgy. London: J. Cape 1985, ISBN 0-224-02815-4. Opracowanie graficzne: Studio Be.
  Rec.: Stanisław Krzysztofowicz [pseud. - właśc. Jan Tomkowski]: Wrócić do Pragi. Kultura Niezależna 1988 nr 45 s. 135-138; Kurs [1988] nr 36 s. 49; Jacek Broeder [pseud. - właśc. Jan Gondowicz]: Sex-appeal komunizmu. Wybór 1988 nr 19 s. 3; Piotr Gazda [pseud. - właśc. Włodzimierz Pawłowski]: Słuchanie czechów. Metrum 1988 nr 6 s. 65-66.
  CD-1594, J-3013, BN-4865, Ka-2154, KS-5065[wg CD, KB], BJ-4023, Br-2472 - MM
 • Roth Philip: Praska orgia.
  Warszawa: Tenten 1991.
  Seria Jana Zielińskiego.
  - uw - MM
 • Rothstein Edward: Znacząca przyjaźń. Tłum. Paula Sawicka. - patrz w: Commentary. Zeszyt 1. Lipiec - grudzień ’87. Warszawa: Wydawnictwo CDN 1988. - uw
 • Rotmistrz Witold Pilecki.
  B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Polskie b.r. [1985 ?].
  A5, [2],16 s., c. 65 zł.
  Nota bibliograficzna na s. 15-16.
  K-2889*, G-An-4[wg Kon-5], Ł-An-26*, J-3014*[wg Kon-5], BN-4866 - op
 • Rottenberg Anda [wywiad w]: Wierzchowska Wiesława: Sąd nieocenzurowany czyli 23 wywiady z krytykami sztuki. Łódź: Film i Literatura 1989. - uw
 • Roux Dominique de - patrz: Witold Gombrowicz - uw
 • Rowecki Stefan: Dzieje oręża polskiego.
  B.m.: Wydawnictwo Wolny Polak b.r. [1983].
  A5, 27 s., off. z masz., [c. 50 zł].
  Tytul nagł. Przedruk z: Dziesięciolecie Polski Odrodzonej. Księga pamiątkowa 1918-1928.
  G-83/462, Ł-376, CJ-1790, J-3015, BN-4876, Ka-3845[b.w.] - op
 • Rowiński Krzysztof [red.] - patrz: Moje zderzenia z bolszewikami we wrześniu 1939 roku. Warszawa: Prom 1987. - uw
 • Rozenfeld Aleksander: Próba reanimacji.
  Kraków: Wydawnictwo ABC 1981.
  A6, okł.kart., 68 s., off. z masz.
  Seria poetycka Wydawnictwa ABC.
  Zawiera: Julian Kornhauser: Wstęp. Rysunki: Bronisław Wojciech Linke.
  CD-1230, BN-4877, Ka-3505, KS-3815, BJ-4024, Br-2475 - MM
 • Rozmowy Komisji Rządowej pod przewodnictwem Kazimierza Barcikowskiego z Międzyzakładowym Komitetem w Szczecinie w dniach 21-30 sierpnia 1980 r. Według transmisji radiowęzła Stoczni im. A. Warskiego w Szczecinie.
  Szczecin: b.w. [Uniwersytet Szczeciński. Wydział Humanistyczny], 1989.
  A5, [2],III,165 s., off. z masz.
  Opracował Andrzej Głowacki.
  BJ-4025 - uw
 • Rozmowy niekontrolowane.
  B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1982].
  A4, [1],321 s., masz. przeb.
  J-4139*[wg Pil-2330], BN-4878[wg Pil] - op
 • Rozmowy niekontrolowane.
  Paryż: Instytut Literacki 1983.
  22 c, 250,[3] s.
  Biblioteka "Kultury"; Tom 382.
  Rozmowy prowadziła Alfa [Kazimiera Kijowska]. Rozmówcy: Beta [Józef Tischner], Gamma [Jarosław Marek Rymkiewicz], Delta [Andrzej Kijowski], Epsilon [Jan Olszewski], Zeta [Antoni Bolesław Fac], Eta [Lech Bądkowski], Theta [Stefan Bratkowski], Iota [Noemi Madejska], Lambda [Dorota Terakowska], Chi [Stanisław Radwan], Omikron [Mirosław Drzewiecki ks.], Ypsilon [Marek Rostworowski], Rho, Tau [Wiktor Klint], Sigma [Aranka Kiszyna], Omega [Ryszard Reiff]. ISBN 2-7168-0038-3.
  - uw - MM
 • Rozmowy niekontrolowane.
  Następne oficjalne wyd. patrz: Jędrychowska Jagoda [pseud. - właśc. Kazimiera Kijowska]: Rozmowy niekontrolowane. Poznań: Kantor Wydawniczy SAWW ©1990. - uw
 • Rozmowy o hinduizmie. Wyd. I.
  Warszawa: Charis, 1983.
  A5, okł.kart., 22 s., off. z masz.
  Duszpasterstwo Akademickie. Sekcja Ekumeniczna. [Zbiór art. i wypowiedzi z kwartalnika Charis i miesięcznika Jednota 1979-1981]. Sygn. druk: ZUPiK zam. 174/B4 nakł. 5.000 egz. Na III s. okł. nota: Materiały duszpasterskie wydane na podstawie Ustawy o Kontroli Publikacji i Widowisk art.4, ust.1, pkt 8 i 10 /Dz.U. nr 20, poz.99 z 81 r./.
  BaBN - uw - MM
 • Rozpłochowski Andrzej - patrz w: Oskarżona Solidarność. Warszawa: Wydawnictwo Mysia 5 ’84. - uw
 • Rozprawa gdańska.
  Polska: b.w., grudzień 1985.
  194 s.
  Komitet Helsiński w Polsce.
  S-219/466[k], Br-2477[fot.] - op
 • Rozprawa gdańska. Cz[ęść] I-II.
  B.m. [Kraków]: Wydawnictwo Libertas b.r. [1987].
  A6, okł.kart., 161 + [3],163-342,[1] s., off. z masz., [c. 340-350 + 360-370 zł].
  Komitet Helsiński w Polsce.
  KN’87-111, CJ-967, BK-576, J-3016, BN-4879, Ka-2159, BJ-4026, Br-2476 - MM
 • Rozterki wewnętrzne i trudne wybory w twórczości Zbigniewa Herberta. - patrz: Katarzyna: Rozterki wewnętrzne i trudne wybory w twórczości Zbigniewa Herberta. Kraków: Biblioteka Staszka 1987. - uw
 • Rozwaga i Solidarność. Strajk Stoczni Gdańskiej. Sierpień 1980.
  B.m. [Gdańsk]: Wolna Drukarnia Stoczni Gdańskiej, b.r. [1981].
  A5, [56] s. w kartonowej teczce-okładce, off. z oryg.
  Tytuł okł. Zawiera reprint kompletu numerów Strajkowego Biuletynu Informacyjnego Solidarność Stocznia Gdańska wydanych w czasie strajku w sierpniu 1980 r. - nr 1-13 i dod. nadzw. Dodano dwie ulotki z 25 sierpnia 1980 r.
  Ka-2160{[30] s.} - MM [Mój egz. ma na II s. okł. wklejoną kartkę (maszynopis) o treści: "Już w pierwszych dniach września 1980 r., staraniem NOW-ej wydano 300 egz. metodą foto. Zaś bezpośrednio po nich wydano 2 nakłady powielaczowe: każdy po 20.000 egz. - Niniejszy egz. - w I-szą rocznicę Strajku Stoczni - imieniem NOW-ej ofiarowuje - Ryszard /Osęk/ Nowicki - 14.VIII.81 r. [+ odręczny podpis: R. Nowicki]".]
  - patrz analogiczne: Sierpień ’80. Biuletyny strajkowe. Gdańsk. [1981].
 • Rozważania o bitwie warszawskiej 1920-go roku.
  Londyn: Komitet Wydawniczy, 1984.
  22 cm, 502 s.
  Wydawnictwa Towarzystwa Imienia Romana Dmowskiego; nr 26.
  Pod red. Jędrzeja Giertycha. Zawiera m.in.: Aleksander Kędzior: Przyczynki do historii wojny 1920 r.
  - uw
 • Rozważania o bitwie warszawskiej 1920-go roku.
  Toruń: Usługi Poligraficzno-Wydawnicze Stanisław Kuczorski, 2000.
  21 cm, 484 s.
  ISBN 83-88708-00-7.
  - uw
 • Rożek Janusz: Apel do chłopów ! Bracia nasi !
  B.m.: b.w., b.r. [1982].
  A4, masz. przeb.
  J-4140*[wg Pil-2332], BN-4880[wg Pil] - op
 • Rożek Janusz: Powstanie Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Lubelskiej.
  B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo im. Konstytucji 3 Maja b.r. [ok. 1980].
  A5, okł., 14 s., off. z masz.
  Biblioteka Ruchu Chłopskiej Samoobrony Społecznej; Zeszyt 1.
  Słowo wstępne: Wanda Ferens.
  Preibisz-37, Ł-378a*, BN-4882, S-219/3098, Ka-3864, Hoo99/195, HN-000397768, BJ-4027, Br-2474[fot.] - op
 • Rożek Janusz: Powstanie Chłopskiego Komitetu Samoobrony Społecznej Ziemi Lubelskiej.
  Londyn: [White Eagle Press, Jutro Polski]; Harrow, Middx.: Pelski [distributor], 1979.
  21 cm, 22 s.
  Biblioteka Ruchu Chłopskiej Samoobrony Społecznej; Zeszyt 1.
  U dołu s. tytułowej i okładki: Warszawa - Lublin 1979.
  Ł-378b, BN-4881[wg Dom] - uw
 • Rożek Janusz [red.] - patrz: Ferens Wanda: Leonid Breżniew o Kazachstanie. Warszawa: (Ruch Chłopskiej Samoobrony Społecznej), kwiecień 1979. - uw
 • Rób to sam. Miniporadnik amatorskiego drukarstwa domowego.
  Kraków: Wydawnictwo Stamtąd luty 1982.
  A4, 6 s., powiel.
  BK-577*[wg Pil-2333], J-3017*, BN-4883[wg BK], BJ-4028 - op
 • Rój Aleksander [pseud. - właśc. Adam Rysiewicz] [przekł.] - patrz: Arendt Hannah: Propaganda totalitarna. Warszawa: CDN 1986. - uw
 • Rój-Porubska Beata [pseud.] - właśc. Andrzej Sławomir Jagodziński - uw
 • Rój-Porubska Beata [pseud.]: [O B. Hrabalu] - patrz w: Hrabal Bohumil: Obsługiwałem angielskiego króla. [Lublin]: FIS [1988]. - uw
 • Rój-Porubska Beata [pseud.] [tłum.] - patrz: Kundera Milan: Księga śmiechu i zapomnienia. Warszawa: Przedświt 1984. - uw
 • Równia Piotr Krystian [pseud.] - właśc. Piotr Krystian Domaradzki - uw
 • Równia Piotr Krystian [pseud.]: Obrona Lwowa.
  B.m.: b.w., b.r. [1981].
  A4, [2],9 s., powiel., [c. 20 zł].
  Tekst datowany: luty 1981. Tytuł napisany na matrycy w grafice czcionką maszynową.
  BN-4885, {BJ-4029, FC-7765 [stdr. z masz.]}, Ka-4947, Br-2473 - MM
 • Równia Piotr Krystian [pseud.]: Obrona Lwowa.
  B.m.: b.w., b.r. [1981].
  A5, [2],9 s., off. z masz. {zmniejszone matryce wg wyd. A4, [2],9 s., powiel.}.
  Tekst datowany: luty 1981.
  Ł-379a, BJ-4030, FC-7766 - MM
 • Równia Piotr Krystian [pseud.]: Obrona Lwowa.
  B.m.: b.w., b.r. [1981].
  A4, [2],8 s., powiel.
  Tekst datowany: luty 1981. Tytuł na matrycy narysowany ręcznie.
  - MM
 • Równia Piotr Krystian [pseud.]: Obrona Lwowa.
  Gorzów Wielkopolski: b.w., 1985.
  A5, 24 s., powiel., [c. 60 zł].
  Wg J: 1984.
  K-2892, Ł-379c, J-3018, BN-4884*[wg K], S-218/3110, BJ-4031, FC-7767 - op
 • Równia Piotr Krystian [pseud.]: Obrona Lwowa.
  – w: Biuletyn informacyjny NSZZ Solidarność K.Z. Z.A. „Puławy” 1981 nr 39 s. 21-32.
  – uw – MM
 • Równia Piotr Krystian [pseud.] - patrz: Abramski Jan, Żywiecki Ryszard [pseud.]: Katyń. Gdańsk: Wydawnictwo „Fakt” 1980 [uzupełnił i poprawił]; Okoń Anna, Równia Piotr Krystian: Obrona Lwowa. Gdańsk: „Roxolania” ’81. - uw
 • Różańska Maria [red. i oprac. indeksu] - patrz: Arendt Hannah: Korzenie totalitaryzmu. Tom 1-2. Warszawa: Nowa 1989. - uw
 • Różański Mariusz [red.] - patrz: System finansowy. Gdynia 1981. - uw
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.