Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Re - Rh

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 23.04.2017 r.
 
 
 • Read Herbert Edvard: Filozofia anachronizmu.
  B.m.: Oficyna Prowizorium 1985.
  A6, 3-29 s., powiel.
  J-2940*[wg Pil-2285], BN-4758[wg Pil] - op
 • Reagan Ronald: Przemówienie na sesji rozbrojeniowej ONZ 17.06.82 [wg radia Głos Ameryki] - patrz w: Spadek Jałty. Wybór artykułów. Warszawa 1983. - uw
 • Realista Adam [pseud. - właśc. Grzegorz Kostrzewa-Zorbas]: Pięć płaszczyzn integracji.
  B.m.: b.w., marzec 1984.
  A5, 4 s., off. z masz., c. 10 zł.
  WSN [Wolność Sprawiedliwość Niepodległość]. Idee. Program. Dokumenty; 2.
  BN-4759*[wg Pil] - jest to czasopismo - uw - MM
 • Realizacja porozumień branżowych, Gdańsk, sierpień 1981. - patrz w: [Druga] II Konferencja Krajowych Sekcji Branżowych i Zawodowych NSZZ „Solidarność”, Gdańsk, 30-31 sierpnia 1981 r. Materiały. Ustalenia, wnioski, propozycje, rezolucje, uchwały. Część II. – uw
 • Reb [pseud.]: Mocarstwo podziemne.
  [Łomża: 1920].
  Nakład zniszczony w czasie nawały bolszewickiej.
  - uw
 • Reb [pseud.]: Mocarstwo podziemne. Wyd. 4 ilustrowane.
  Warszawa: b.w.; Druk. Współczesna, 1925.
  18 cm, 61,[1] s.
  BSejm, BaBN - uw
 • Reb [pseud.]: Mocarstwo podziemne. Wyd. 5 ilustrowane.
  Warszawa: b.w.; Druk. Jutrzenka, 1927.
  17 cm, 62 s.
  - uw
 • Reb [pseud.]: Mocarstwo podziemne. Wyd. 6.
  1927.
  - uw
 • Reb. [pseud.]: Mocarstwo podziemne. Wyd. drugie uzupełnione.
  B.w.: b.w., b.r.
  A6, okł., [1],4-61 s., off. z oryg.
  Przedruk z wyd.: Warszawa 1925.
  BUOp - MM
 • Reb [pseud.]: Mocarstwo podziemne. Wyd. drugie uzupełnione.
  B.w.: b.w., b.r. [po 1992].
  16 cm, 81 s., off ze skł.
  Przedruk z wyd.: Warszawa 1925. Zaw. również od s. 66: Żydowskie oblicze dzisiaj.
  UOWydz.Teol., BJasn - uw - MM
 • Reb [pseud.]: Mocarstwo podziemne.
  B.w.: b.w., b.r. [lata 1990-te].
  21 cm, 36 s., off ze skł.
  - uw - MM
 • Reb [pseud.]: Mocarstwo podziemne.
  London; Ontario: Catholic Publishing, b.r. [po r. 2000].
  21 cm, 40 s.
  WSD Kielce - uw
 • Recenzja z Moskwy. O polskich podręcznikach historii.
  Warszawa: Wydawnictwo Głos, 1980.
  A6, okł., IV,20 s., stdr. z masz.
  Zawiera: Uwagi wstępne do naświetlenia historii ZSRR w polskich podręcznikach szkolnych [wydanych w latach 1975-1977].
  Ł-371, BN-4760, Ka-2112, Hoo99/194, HN-000527002, BJ-3941, FC-7662, Br-2419 - MM
  Spis wydań w: Drawicz Andrzej: Pytania o Rosję. Warszawa: Krąg 1981 s. IV okł. wspomina o dwu wydaniach. Posiadam dwie odmiany:
  - wysokość kolumny druku na okładce: 111,7 mm - MM
  - wysokość kolumny druku na okładce: 113,2 mm - MM
 • Recenzja z Moskwy. O polskich podręcznikach historii.
  Siedlce: Wydawnictwo Młodych, 1981.
  A4, 10 s., powiel., c. 10 zł.
  Zawiera: Uwagi wstępne do naświetlenia historii ZSRR w polskich podręcznikach szkolnych opracowanych w 1979 r. Przedruk z wyd.: Warszawa: Głos 1980.
  BJ-3942, FC-7663, SWS - op
 • Reddaway P. - patrz: Kołakowska Tamara: Psychiatria sowiecka i dysydenci. - uw
 • Redemptor hominis. – patrz: [Jan Paweł II]: Encyklika Redemptor hominis Ojca Świętego Jana Pawła II… - uw
 • Redliński Edward: Dolorado.
  Chicago: Contemporary Images INT’L, © 1984.
  21 cm, 80 s.
  Rec.: Hanna Świderska: Eldorado - dolorado. Kultura 1986 nr 6 s. 118-122.
  - uw - MM
 • Redliński Edward: Dolorado.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1985.
  A5, okł.kart., 34,[1] s., off. z masz., c. 110 zł.
  Rec.: T. Nurt [pseud. - właśc. Tomasz Jastrun]: Wezwanie 1987 nr 12 s. 75-76.
  K-2863, G-85/347, CD-1222, J-2841, BN-4762, Ka-2116, HN-001540857, KS-3781*[wg CD], BJ-3943, FC-7664, Br-2420 - MM
 • Redliński Edward: Dolorado.
  Warszawa: AViA, 1989.
  A5, okł.kart., 44,[1] s., typogr.
  Oprac. graf.: Studio IPE. W części nakładu brak druku lub jedynie ślepy odcisk czcionek na s. [2], wtedy brak informacji o oprac. graf. oraz spisu poprzednich wydań.
  BN-4761, Ka-4022, KS-3782*[wg MJ], Br-2421, FC-39005*[wg BN] - MM[+ ślepy odcisk czcionek na s. 2]
 • Redliński Edward: Dolorado.
  B.m.: b.w., b.r. [ok. 1989].
  A5, okł.kart., 80 s., ksero z oryg.
  Kopia wyd.: Chicago: Contemporary INT’L, © 1984. Książka klejona z pięciu składek w karton pochodzący [stempel] z obwoluty do akt.
  – MM
 • Redliński Edward: Dolorado.
  Warszawa: BGW, 1994.
  Wydano wspólnie z: Tańcowały dwa Michały. ISBN 83-7066-573-X.
  - uw
 • Redukcje zatrudnienia. Wyd. I.
  [Warszawa]: Wydawnictwo NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze 1990.
  20 cm, okł., 16 s., off. z masz.
  OBZ Ośrodek Badań Związkowych.
  Hoo99/194 - uw - MM
 • Reduta Śląska: Poezja wojennej zimy. Wyd. 1.
  Gliwice: Wydawnictwo Akademickiej Grupy Oporu Politechniki Śląskiej; druk: WAGO, grudzień 1982.
  A5, okł., 32 s., powiel., c. 200 zł (100 + 100 zł na fundusz dla represjonowanych).
  Tytuł okł. Wydano na zlecenie Gliwickiej Delegatury RKW NSZZ "Solidarność" Region Śląsko-Dabrowski. Zawiera 47 utworów anonimowe powstałych w okresie XII 1981 - II 1982 oraz szopkę satyryczną "Gniazdo wronie". Wybór i opracowanie tekstu - lury 1982, wykonanie matryc - 1982. Nakład 1000 egz. G i J podają podtytuł: Wiersze wojennej zimy. [Twórcami tomiku byli: Andrzej Jarczewski i Tadeusz Drzazgowski - wg http://www.ajarczewski.republika.pl/reduta/27od.htm ]
  K-2864, G-82/217, CD-115, J-2942, BN-4763[wg K], Ka-3037, KS-0481[wg CD], Br-2422 - op
 • Reduta Śląska. Wyd. II.
  Gliwice" Wydawnictwo "AGO", grudzień 1991.
  Wiersze stanu wojennego spisane i wydane przez Andrzeja Jarczewskiego.
  [wg http://www.ajarczewski.republika.pl/reduta/redutaprawa.htm ] - uw
 • Redzisz Bolesław [utwory w]: Azja i Afryka. Antologia poezji polskiej na Środkowym Wschodzie. Kraków: Biblioteka Obserwatora Wojennego, 1984. - uw
 • Reeve Karel van het - właśc. Karel van het Reve - uw
 • Reeve Karel van het: Nieoficjalna Rosja. 1977. Socjalistyczna Agencja Wydawnicza SAW; 5. - uw [czasopismo]
 • Reeve Karel van het: Nieoficjalna Rosja. 1979. Socjalistyczna Agencja Wydawnicza SAW; 5. - uw [czasopismo]
 • Referat sprawozdawczy Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność”.
  B.m. [Gdańsk]: BIPS b.r. [1981].
  A5, 13 s., stdr. z masz.
  Tytuł nagł.
  BJ-3123 - op
 • Referat sprawozdawczy Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność”.
  B.m. [Gdańsk]: Sekretariat KKP NSZZ „Solidarność”, b.r. [1981].
  A5, 34,[1] s., off. z masz.
  Tytuł nagł. [Wydano w czasie I KZD].
  BN-3907, BJ-3129, FC-8937 - op - MM
 • Referat sprawozdawczy Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność”.
  - w: Wprost. Płock 1981 nr 23 s. 1-35 [cały numer].
  - uw - MM
 • „Refleks” [teksty w]: Błogosław Ojczyźnie, wyrwij ją z niewoli … Polskie kolędy patriotyczne 1861 - 1983. KOS [1987]. - uw
 • Reforma, demokracja, pluralizm.
  B.m. [Warszawa]: Duszpasterstwo Ludzi Pracy 1987.
  A5, [8] s.
  Ka-3494, BaBN{[7] s.} - op
 • Reforma gospodarcza a warunki realizacji porozumień społecznych. Krajowa Konferencja NSZZ „Solidarność” grudzień 1980.
  Łódź: NSZZ „Solidarność” MKZ Ziemi Łódzkiej b.r. [1981].
  A5, okł.kart., [3],3-71 s., off. z masz.
  Zeszyty Problemowe NSZZ „Solidarność” MKZ Ziemi Łódzkiej; Nr 1.
  Redakcja: Jacek Wolski. Opracowanie graficzne okł.: Barbara Grzejszczak. Sygn. druk.: ZEiJ Zam 30/81 Łódź.
  BŁ-142, BN-4765, Ka-5097, Br-2423 - MM
  Odmiany okł.:
  - okł. z zielonego kartonu - MM
  - okł. z cienkiego obustronnie kredowanego białego kartonu - MM
 • Reforma gospodarcza a warunki realizacji porozumień społecznych. - patrz: Materiały z Krajowej Konferencji NSZZ "Solidarność" nt. Reforma gospodarcza a warunki realizacji porozumień społecznych, Łódź, grudzień 1980 r. Łódź: UŁ 1981. - uw
 • Reforma i demokracja.
  B.m. [Warszawa]: SKN [Społeczny Komitet Nauki] [19]88.
  A5, 5,[1] s., off. z masz.
  Tytuł nagł.
  J-2943, BN-4766[wg J], Ka-2114, Hoo99/194, BJ-3945, Br-2424 - op
 • Reforma Polskiej Akademii Nauk.
  Kraków: NSZZ "Solidarność" PAN, wrzesień 1981.
  A5, 56 s., off. z masz., c. 30 zł.
  Zeszyty Głosu PAN-u; 1.
  Zeszyt przygotowali: Zygmunt Klimek, Roman Laskowski; redakcja Głosu PAN-u.
  BJ-3946, BNWC-4251 - op
 • Reformy gospodarcze w europejskich krajach socjalistycznych.
  B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Społeczne KOS, ON b.r. [1983].
  A5, okł., 31,[1] s., stdr. z masz., c. 75 zł.
  Zeszyty Edukacji Narodowej; [3]. Ekonomia.
  K-2865, G-83/455, J-2944, BN-4767, Ka-2115, Hoo99/194, HN-000543777{1984}, BJ-3947, Br-2425 - MM
 • (Regis Paweł): [Uwagi]. - patrz: Kłamca czy czciciel? Oficyna Śląska 1/0 (1983). - uw
 • Reglamentacja: Związkowe Komisje Kontroli Społecznej.
  Łódź: ZR Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”. Ośrodek Badań Działalności Gospodarczej, [jesień 1981].
  A4, 6 s., ksero z masz.
  W oparciu o materiały Zespołu Zjazdowego [I KZD] „Ceny, rynek, koszty utrzymania”. Za zgodność: Jadwiga Szcześkiewicz.
  – MM
 • Regulamin Komitetu Założycielskiego Samorządu Pracowniczego. - patrz w: Projekt regulaminu Komitetu Założycielskiego Samorządu Pracowniczego. [1981]. - uw
 • Regulamin obrad walnego zgromadzenia delegatów /projekt/.
  B.m. [Łódź]: UŁ b.r. [1981].
  A4, 6 s., powiel.
  Sygn. druk.: Wyk.UŁ/4463/4464/4465/4466/4467/4468/81 200 egz.
  - MM
 • Regulamin organizacji uczelnianej NZS Politechniki Łódzkiej. Projekt. – patrz w: Program Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Łódzkiej uchwalony na I Sesji Konwentu NZS PŁ dnia … [październik 1981]. Projekt. - uw
 • Regulamin organizacji zakładowej NSZZ Solidarność w AGH. Projekt.
  B.m. [Kraków]: b.w. [NSZZ "S" AGH], b.r. [ok. 1980].
  A4, 9 k., powiel.
  BJ-3168 - op
 • Regulamin wyborów Rady Pracowniczej /Robotniczej/. - patrz: Kowalewski Z[bigniew] M. [oprac.]: Regulamin wyborów Rady Pracowniczej /Robotniczej/. (Stanowisko NSZZ "Solidarność" MKZ Ziemi Łódzkiej). Łódź: NSZZ "Solidarność" MKZ Ziemi Łódzkiej marzec 1981. - uw
 • Regulamin wyboru władz NSZZ "Solidarność" /projekt/.
  Gdańsk: Komisja Regulaminu Wyborczego I Zjazdu Delegatów, 16 maja 1981.
  A4, 4 s., ksero z masz.
  - MM
 • Regulski Jerzy - patrz: Samorządne władze terenowe w zreformowanym ustroju gospodarczym PRL. [Łódź]: Konwersatorium DiP [1981]. - uw
 • Regulski Jerzy [rozm.] - patrz w: Smoleński Paweł: Szermierze Okrągłego Stołu. Zwątpienia i nadzieje. Warszawa: Most ’89. - uw
 • Reguła Jan Alfred [pseud.] - właśc. Józef Mitzenmacher [Josek Mützenmacher].
  Polemika: Witold Binder: Kim był Josek Mützenmacher? Tygodnik Obywatelski Solidarność. Bydgoszcz nr 8, 19.11.1989, s. 14-15.
  - uw
 • Reguła Jan Alfred [pseud.]: Historja Komunistycznej Partii Polski w świetle faktów i dokumentów.
  Warszawa: Druk. Drukprasa, 1934.
  23 cm, 256 s.
  - uw
 • Reguła Jan Alfred [pseud.]: Historja Komunistycznej Partii Polski w świetle faktów i dokumentów. Wyd. 2 rozszerzone i uzupełnione.
  Warszawa: Druk. Drukprasa, 1934.
  24 cm, 343 s.
  - uw
 • Reguła Jan Alfred [pseud.]: Historia Komunistycznej Partii Polski w świetle faktów i dokumentów.
  Wrocław: NWW [Niezależne Warsztaty Wydawnicze] Ogniwo, 1989.
  A5, okł.kart., 343,[1] s., off. z masz., [c. 3700].
  Przedruk z wyd. 2 rozszerzonego i uzupełnionego: Warszawa: [Drukprasa] 1934. Długość tytułu na s. tytułowej: 104,8 mm; wysokość kolumny druku na s. 14 razem z paginacją: 176 mm. Dolna krawędź znaku wydawniczego na IV s. okładki na wysokości pierwszej litery „i” słowa „historia” na grzbiecie.
  BN-4768, Ka-3495, HN-002168222, BJ-2871, FC-8532 - MM
  Dwa rodzaje okładki:
  - druk czerwony - MM;
  - druk czarny - MM
 • Reguła Jan Alfred [pseud.]: Historia Komunistycznej Partii Polski w świetle faktów i dokumentów.
  Wrocław: NWW [Niezależne Warsztaty Wydawnicze] Ogniwo, 1989.
  A5, okł.kart., 343,[1] s., off. z masz., [c. 3700-6000 zł].
  Przedruk z wyd. 2 rozszerzonego i uzupełnionego: Warszawa: [Drukprasa] 1934. Długość tytułu na s. tytułowej: 108,1 mm; wysokość kolumny druku na s. 14 razem z paginacją: 183,5 mm. Druk na okładce słabej jakości.
  - MM
  Odmiany okładki:
  - dolna krawędź znaku wydawniczego na IV s. okładki na wysokości drugiej litery „i” słowa „historia” na grzbiecie, druk ciemnoszary - MM;
  - dolna krawędź znaku wydawniczego na IV s. okładki na wysokości pierwszej litery „i” słowa „historia” na grzbiecie, druk szarozielony - MM
 • Reguła Jan Alfred [pseud.]: Historia Komunistycznej Partii Polski w świetle faktów i dokumentów. Wyd. trzecie.
  Toruń: Wydawnictwo Portal, 1994.
  Ze wstępem Witolda Pronobisa: Kim był naprawdę Jan Alfred Reguła ? Na okładce przedruk s. tytułowej wyd. 2. ISBN 83-901295-0-7.
  - uw - MM
 • Reiff Ryszard: Apel Ryszarda Reiffa do dziennikarzy krajów socjalistycznych pracujących w Polsce. Zgłoszony i poparty przez Zarząd Stowarzyszenia PAX na posiedzeniu w dniu 4 czerwca 1981 r.
  B.m. [Warszawa]: [druk:] Pow. IW PAX, b.r. [1981].
  A4, 9 s. off. z masz.
  - uw - MM
 • Reiff Ryszard: Belweder, po północy (fragment z: Czas Solidarności. Warszawa 1988, s. 328-336) - patrz w: [Trzynasty] 13 grudzień. Wspomnienia. Kraków: 1989. - uw
 • Reiff Ryszard: Czas Solidarności.
  Warszawa: Wola, 1987.
  A5, 336 s., off. z masz., c. 1500 zł.
  CJ-1299*, J-2945*, BN-4771*[wg J*], Ka AO VI/4606 - op
 • Reiff Ryszard: Czas Solidarności.
  Warszawa: Wydawnictwo Grup Politycznych Wola, 1987.
  A5, opr. introlig., 336 s., ksero [s. 1-160], off. ze skł. komp. [s. 161-336].
  Brak spisu treści.
  - MM
 • Reiff Ryszard: Czas Solidarności.
  Warszawa: b.w., 1988.
  A5, okł.kart., 397,[3] s., off. z masz.
  Spis treści na s. [400].
  Br-2426 - MM [na s. tytułowej dedykacja autora dla redaktora [Tygodnika Powszecznego] Macieja Kozłowskiego podpisana 14 XII 1988 r.]
 • Reiff Ryszard: Czas Solidarności.
  Warszawa: b.w., 1988.
  A5, okł.kart., 336 s., off. z skł. komp., (c. 2500 zł).
  Na okł. pod tytułem dwa nieduże czarne kwadraty. Brak spisu treści.
  J-2946, BN-4770, Ka-2117, BJ-3948, FC-7669 - MM
 • Reiff Ryszard: Dualizm, koalicja, pakt antykryzysowy. - patrz w: Na zaproszenie Lecha Wałęsy. Narada przedstawicieli środowisk niezależnych [Warszawa 7.11.1987 r.]. Myśl [1987-8]. - uw
 • Reiff Ryszard: Linia porozumienia. Referat Ryszarda Reiffa wygłoszony na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia PAX w dniu 15.IX.1980 r.
  B.m. [Warszawa]: b.w. [PAX], b.r. [1980].
  A5, 19 s., off. z masz.
  Tytuł nagł.
  BJ-3949 - op
 • Reiff Ryszard: O niezależnych samorządnych związkach zawodowych.
  B.m. [Warszawa]: b.w. [PAX], b.r. [1980].
  A5, [2],12,19 s., off. z masz.
  Zawiera: Polska to całość - przemówienie sejmowe 5. IX. 1980; Linia porozumienia - referat wygłoszony na zebraniu Zarządu Stowarzyszenia Pax 15. IX. 1980.
  BaBN - op
 • Reiff Ryszard: Od demokratyzacji do demokracji.
  B.m. [Warszawa]: Wola, 1988.
  A5, 20 s., off.
  Rozmowa redakcji tygodnika Wola. Tekst dat.: 15 listopada 1988 r.
  Ka-4023, Br-2427 - MM
 • Reiff Ryszard: Od demokratyzacji do demokracji.
  - w: tegoż: Okrągły stół. - uw - MM
 • Reiff Ryszard: Odważny zwrot.
  B.m. [Warszawa]: Wola b.r. [1988].
  A5, 24 s., off. ze skł.
  Tekst podpisano: Warszawa, 6 września 1988 r.
  J-2947, BN-4772*[wg BUW], Ka-2118, BJ-3950, FC-7671, ECS-03985, Nukat-2155544[ECS] - MM
 • Reiff Ryszard: Odważny zwrot. - patrz w: Ryszard Reiff: Okrągły stół. - uw - MM
 • Reiff Ryszard: Okrągły stół.
  Warszawa: Wydawnictwo Grup Politycznych Wola 1989.
  A5, okł.kart., 183,[1] s., off. ze skł., c. 1800 zł.
  Zawiera teksty: „Odważny zwrot” [dat. 6 września 1988 r.]; Państwo ogólnonarodowe [dat. 6 października 1988 r.]; Od demokratyzacji do demokracji [dat. 15 listopada 1988 r.]; Od normalizacji do normalności [dat. 22 listopada 1988 r.]; Pauza polityczna [dat. 27 listopada 1988 r.]; Kompromis zwany historycznym [dat. 30 stycznia 1989 r.]; Demokratyczne wybory warunkiem wychodzenia z kryzysu [dat. 6 lutego 1989 r.]; Przekonać partię [dat. 6 lutego 1989 r.].
  BN-4773, Ka-2119, Hoo99/194, BJ-3952, Br-2428+Br-2429 - MM
 • Reiff Ryszard: Okrągły stół.
  Legionowo: Komitet Obywatelski Jabłonna, Legionowo, Nieporęt, Serock, Skrzeszew 1989.
  A5, okł.kart., 198,[1] s., off. z masz.
  [Przedruk z wyd.:] Warszawa: Wydawnictwo Grup Politycznych Wola 1989.
  Na II s. okł. wklejono kartkę z pieczątką Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" w Legionowie z tekstem: Dochód przeznaczony na budowę Szpitala "Legionowskiego" Legionowo, styczeń 1990 r.
  BJ-3951 - MM
 • Reiff Ryszard: Państwo ogólnonarodowe.
  Warszawa: Wola, b.r. [1988].
  A5, 28 s., off. ze skł.
  Tytuł okł. Tekst podpisano: Warszawa, 6 października 1988 r.
  J-2948, BN-4774[wg J], BaBN, Hoo99/194, BJ-3953 - op
 • Reiff Ryszard: Państwo ogólnonarodowe. - patrz w: Ryszard Reiff: Okrągły stół. - uw - MM
 • Reiff Ryszard: Rozważania ideowe i propozycje polityczne.
  B.m.: b.w., b.r.
  A4, 185 s., powiel.
  Zawiera teksty: Polskie priorytety /czerwiec 1985/; Pluralizm programowy /wrzesień 1986/; Samostanowienie społeczne /październik 1986/.
  Br-2430 - op
 • Reiff Ryszard: Szansa PAXu - czy ostatnia? Ryszard Reiff w rozmowie z red. Andrzejem Wernicem precyzuje na czym polega przejście PAXu od PRL do Rzeczypospolitej Polskiej.
  B.m.: b.w., 1990.
  21 cm, 57 s., off. z masz.
  – uw – MM
 • Reiff Ryszard: W stronę państwa ogólnonarodowego. Przemówienie sejmowe posła Ryszarda Reiffa (Koło PAX).
  B.m.: b.w., b.r. [1982].
  A4, 5 k., powiel.
  BJ-3954 - op
 • Reiff Ryszard: Wybór jutra czyli reforma socjalizmu czy reformy w socjaliźmie.
  Warszawa: Wydawnictwo Grup Politycznych Wola 1988.
  A5, okł.kart., 66,[1] s., off. z masz., c. 500 zł.
  Cenę poprawiono ręcznie na 400 zł.
  Rec.: Jacek Moskwa: Ryszarda Reiffa klucz do przyszłości. Res Publica 1988 nr 10 s. 112-113.
  J-2949, BN-4776, Ka-2120, Hoo99/194, BJ-3955, Br-2431 - MM
 • Reiff Ryszard: Wybór jutra czyli reforma socjalizmu czy reformy w socjaliźmie.
  Warszawa: b.w. 1988.
  A5, okł.kart., 75,[3] s., off. z masz.
  Dane wydawnicze na okładce pismem odręcznym.
  BN-4775[wg MBPŁ], BJ-3956 - MM
 • Reiff Ryszard - patrz: Omega [pseud.] - uw
 • Rejestracja Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Dokumenty.
  B.m. [Warszawa]: Studencka Oficyna Wydawnicza Sowa, UW [Uniwersytet Warszawski] 1981.
  A5, 29,[2] s., off. z masz., err.
  Zebrał i komentarzem opatrzył Jacek Czaputowicz. Opracował Henryk Głowacki. Zawiera także statut NZS. Nakład 1000 egz.
  Ł-372, BN-4777[wg BUS], BaBN, Hoo99/194, HN-000512115, BJ-3089, Ka-4848, Br-2432 - op
 • Rejtan Lech: Pax sovietica. [Wyd. 1].
  B.m. [Katowice]: Niezależne Wydawnictwo Kopalń Śląskich b.r. [1984].
  A5, okł., 3-34 s., off. z masz., c. 60 zł.
  K-2866, J-2961*, BN-4779[wg BŚ, BUW], Ka-2122, HN-000499995, BJ-3957, Br-2433 - MM
 • Rejtan Lech: Pax sovietica. [Wyd. 2].
  B.m. [Katowice]: Niezależne Wydawnictwo Kopalń Śląskich b.r. [1984].
  A4, okł., 3-29 s., powiel., c. 70 zł.
  K-2867, G-85/350[błąd], J-2962[błąd], BN-4778, Ka-2123, Hoo99/195, HN-000581477, BJ-3958, Br-2434 - MM
 • Rejtan Lech: Pax sowietyka.
  Warszawa: Unia 1985.
  A5, okł., 43 s., powiel., c. 100 zł.
  K-2868, G-85/348, J-2963, BN-4780, Ka-2121, Hoo99/194, HN-000546208, BJ-3959[sovietica] - MM
 • Rekolekcje dla studentów 1982/83.
  B.m. [Kraków]: b.w., b.r. [1983].
  A5, 80,[1] s., off.
  Zawiera: Edward Staniek: Nawrócenie, rekolekcje adwentowe 14-18 XII 1982; Adam Boniecki: Wolność, rekolekcje wielkopostne 13-17 III 1983; Józef Tischner: Wspólnota, rekolekcje wielkopostne 27-30 III 1983. Data na podstawie wstępu.
  - uw - wyd. kościelne
 • Reks Józef: Od wydawcy. - patrz w: Nowakowski Marek: Życie hordy. Warszawa: Społeczne Wydawnictwo Niezależne 1984. - uw
 • Rekulski Antoni T. [pseud.] - właśc. Wiktor Kulerski - uw
 • Rekulski Antoni T. [pseud.]: Czy drugi Katyń?
  Paryż: Instytut Literacki, 1980.
  22 cm, 28,[3] s., [15] k. tabl.
  Biblioteka "Kultury"; Tom 316.
  Przedruk z: Rekulski Antoni T. [pseud.]: Starobielsk czy Dergacze? Drugi Katyń. PPN styczeń 1980. PPN; 37.
  - uw
 • Rekulski Antoni T. [pseud.]: Czy drugi Katyń?
  B.m. [Warszawa]: Studencka Oficyna Wydawnicza Sowa, b.r. [1981].
  A6, 23 s., off. z oryg., [c. 20 zł].
  Pierwodruk opublikowano jako opracowanie PPN; 37, styczeń 1980 r. pt.: Starobielsk czy Dergacze? Drugi Katyń. Przedruk bez fotografii z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1980.
  Ł-373, BN-2777, Sup-500, Ka-2124, BJ-2171, FC-9817, Br-2435 - MM
 • Rekulski Antoni T. [pseud.]: Starobielsk czy Dergacze? Drugi Katyń.
  We wspomnieniach Zdzisława Najdera jest mowa o kilkunastu fotografiach do tego tekstu, ale nie znam formy w jakiej to zostało wydane. Nie widziałem takiego wydania. Ilustracje te zostały zreprodukowane w wydaniu Instytutu Literackiego. - uw
 • Rekulski Antoni T. [pseud.]: Starobielsk czy Dergacze? Drugi Katyń. PPN styczeń 1980. A4, 11 s., powiel. PPN; 37.
  BJ-2174, FC-9814 - [czasopismo] - uw - MM
 • Rekulski Antoni T. [pseud.]: Starobielsk czy Dergacze? Drugi Katyń. PPN styczeń 1980. A4, 11 s., powiel. PPN; 37.
  BN-2115, BNWC-259 - bywa współoprawne [może inne wydanie] z: Katyń. [Wrocław]: marzec/kwiecień 1980. Biuletyn Dolnośląski. Dodatek specjalny [do nr 3/10]. - uw
 • Rekulski Antoni T. [pseud.]: Starobielsk czy Dergacze? Drugi Katyń.
  - w: Katyń. Wybór publicystyki 1943-1988. Myśl [1989] s. 175-179 [fragment tekstu];
  - w: Kulerski Wiktor: Bez tytułu. Wybór publicystyki 1981-1991. Warszawa: Wydawnictwo Krąg 1991 s. 187-202.
  - uw
 • Relacja z procesu Mariana Piłki (korespondencja z Rzeszowa).
  B.m. [Warszawa]: Agencja Informacyjna "S" 1983.
  A4, 4 s., powiel. spiryt.
  Agencja Informacyjna "S" AIS. Dodatek do nr 12.
  Tytuł nagł. Wg J: brak s. następnych.
  J-2950*[wg Pil-2295], BN-4781, BNWC-24 - op
 • Relacja z manifestacji 1 i 3 maja 1983 r.
  B.m.: b.w., b.r. [1983].
  A4, 10 s., masz. przeb.
  J-4137*[wg Pil-2294], BN-4782[wg Pil] - op
 • Rembek Stanisław: W polu.
  Warszawa: Instytut Wydawniczy „Biblioteka Polska”, 1937.
  19 cm, 465 s.
  - uw
 • Rembek Stanisław: W polu. Opowieść.
  Paryż: Instytut Literacki, 1958.
  22 cm, 309,[2] s.
  Biblioteka „Kultury”; Tom XXXI.
  - uw - MM
 • Rembek Stanisław: W polu. Opowieść. Tom 1-2.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza kwiecień 1983.
  A6, okł.kart., 211,[4] + [1],212-465 s., off. z oryg., c. 470 zł
  Przedruk z wyd.: Warszawa: Biblioteka Polska 1937.
  K-2869, G-83/456, Ł-374, CD-1223, J-2951, BN-4783, Ka-2125, HN-000499101, KS-3785, BJ-3960, Br-2436 - MM
 • Rembek Stanisław: W polu. Opowieść.
  Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1993.
  ISBN 83-06-02314-5.
  - uw - MM
 • Rembek Stanisław: W polu.
  Warszawa: Towarzystwo Upowszechniania Czytelnictwa, 1996.
  17 cm, 312 s.
  Tzw. seria: Książka z Jeżykiem; 14.
  [Wstęp]: Piotr Kuncewicz. ISBN 83-86962-14-3.
  - uw - MM
 • Rembek Stanisław: W polu. Opowieść.
  Warszawa: Oficyna Wydawnicza Agawa, b.r. [2006].
  20 cm, 361,[2] s.
  BW Biblioteka Współczesna.
  Posłowiem opatrzył Wojciech Chmielewski. ISBN 83-85571-39-6.
  - uw
 • Rembieliński Jan: Historia Polski. Tom 1: Średniowiecze.
  London: ATA Publishers Ltd., 1948.
  18 cm, 334,[1] s., [18] s. tabl.
  - uw
 • Rembieliński Jan: Historia Polski. Średniowiecze.
  Wydawnictwo Jestem Polakiem [1985-89].
  Wiad. wg: Liszewski Karol: Wojna polsko - sowiecka 1939 r. Jestem Polakiem [1989] IV s. okł. - op
 • Rembieliński Jan: Wola wielkości. - patrz: Jan Ludwik Popławski - w osiemdziesiątą rocznicę zgonu. (Wyd. II). Warszawa: druk: Jestem Polakiem 1988
 • Rembiński Jan błędnie wg J - patrz Rembieliński Jan - uw
 • Reminiscencje niesentymentalne o marcu ’68.
  B.m. [Łódź]: Niezależne Wydawnictwo Studenckie [Paragraf] NZS UŁ b.r. [1981].
  A5, okł.kart., 36 s., off. z masz.
  Na okładce: do użytku wewnętrznego. Skrócony przedruk z: Krytyka 1978 nr 1 s. 4-39. Zawiera odpowiedzi na ankietę rozesłaną przez redakcję Biuletynu Informacyjnego następujących osób: Bronisław Baczko, Stanisław Barańczak, Zygmunt Bauman, Włodzimierz Brus, Ludwik Dorn, Urszula Doroszewska, Gustaw Herling-Grudziński, Maria Hercowicz, Zygmunt Karliński, Leszek Kołakowski, Anka Kowalska, Jan Józef Lipski, Jacek Kuroń, Lesław Maleszka, Ks. Stanisław Małkowski, Krzysztof Pomian, Aleksander Smolar, Andrzej Szczypiorski, Marek Turbacz, Jan Walc, Roman Wojciechowski, Wiktor Woroszylski. Opuszczono tekst Adama Michnika.
  Rec.: Marek Marian Skuza: Reminiscencje sentymentalne [oraz odpowiedź Adama Michnika]. Krytyka 1978 nr 2 s. 129-131 - oraz w: Krytyka Londyn 1978 nr 1/2 s. 262-263.
  BŁ-172, BN-4784*[wg BŁ], BaBN, KS-0409 - MM
 • Reminiscencje niesentymentalne o marcu ’68.
  B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1980-1].
  A5, okł.kart., 36 s., off. z masz.
  Na okładce: do użytku wewnętrznego narodu polskiego. Zawartość jak w wyd.: [Łódź]: Niezależne Wydawnictwo Studenckie [Paragraf] NZS UŁ [1981].
  BN-4785, Ka-2126, KS-0408*[wg MJ], BJ-3961, Br-2437 - MM
  + egz. ze stemplem: NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej przy B.P. i R.I. [Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji, ul. Uniwersytecka 2/4] „Chemitex” w Łodzi, sygn. 14. – MM
 • Remiszewska Teresa – patrz: Karpińska Urszula [pseud.] - uw
 • Renard [teksty] - patrz: Ksiądz Jerzy w poezji i pieśni. Warszawa 1986. - uw
 • Reńduda Jerzy [w wyd. II: Renduda] - patrz: Więźniowie polityczni w PRL 1981-1983. ZK Hrubieszów i inne. Raport z walki o status więźnia politycznego w PRL. - uw
 • Reński Edmund - patrz: Mielnicki Ludwik [pseud.] i Mielnicki Zenon [pseud. - błędnie] - uw
 • Reński Edmund: Skradzione sztandary PPS. (Wyd. drugie poszerzone).
  B.m. [Warszawa]: b.w. [PPS], b.r. [1989].
  A5, okł.kart., [4],3-175 s., off. ze skł., [c. 700 zł].
  U góry s. tytułowej i okł.: Robotnik - Centralny Organ PPS.
  BN-4786, BJ-3963, FC-7684, Br-2438 - MM
 • Reportaż z obozu internowania - Białołęka ’82.
  B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1982].
  16 cm, teka (2 s., 21 k. fotogr.).
  Zawiera spis zdjęć.
  K-2870, J-2953*[wg K], BN-4789*[wg K] - op
 • Rerum Novarum. - patrz: Leon XIII: Encyklika Ojca św. Leona XIII o kwestii robotniczej czcigodnym braciom patriarchom, prymasom, arcybiskupom i biskupom świata katolickiego zostającym w łączności ze stolicą apostolską. Warszawa: Wiara i wytrwałość 1981 [właśc. 1983].
 • Res Waldemar [przekł. z franc.] - patrz: Zinowiew Aleksander: Gorbaczowizm. Siła iluzji. [Warszawa]: Ostoja Narodowa 1989. - uw
 • Respublica. Wydawnictwo. Lublin.
  - Kisielewski Stefan: Na czym polega socjalizm? Spostrzeżenia z Warszawy. 1986.
  - Leopold Czesław, Lechicki Krzysztof: Więźniowie polityczni w Polsce 1945 -1956. 1986.
  - Charlton Michael: O źródłach zimnej wojny. 1987.
  - Heller Michał, Niekricz Aleksander: Utopia u władzy. Historia Związku Sowieckiego. Tom I. Część 1 i 2. 1986 [na okł.:] 1987.
  - Brandys Kazimierz: Miesiące: 1980 -1981. [Lublin]: Respublica 1987. [prawdopodobnie nie wydano - Kontakt. Wybór art. z nr. 7-8,9 1987 tego wydawnictwa posiada okładkę wydrukowaną na odwrocie okładki "Miesięcy"]
  - Kontakt. Wybór artykułów z numerów 1-2,3 1987. 1987.
  - Fedoriw Jurij: Pojasnennya cerkownych bohosłużeń i swiatych tajn. Pidrucznyk dla szkoły i domu. (fragment). b.w. [Respublica] 1987.
  - Kontakt. Wybór artykułów z numerów 4,5,6 1987. 1988.
  - Kontakt. Wybór artykułów z numerów 7-8,9 1987. 1988.
  - Bieniasz Stanisław: Ostry dyżur. Opowiadania. 1988.
  - Artykuły usunięte przez cenzurę ze Znaku nr 357 z czerwca 1985 roku. 1988.
  - Haupt Zygmunt: Pierścień z papieru. 1988.
  - Karpiński Jakub: Taternictwo nizinne. 1988.
  - Polityka i świat. Tom I - II. 1988. Konfrontacje 6.
  - Heller Michał: Technika władzy. 1988.
  - Heller Michał, Niekricz Aleksander: Utopia u władzy. Historia Związku Sowieckiego. Tom 2. Część III. [1988].
  - Heller Michał, Niekricz Aleksander: Utopia u władzy. Historia Związku Sowieckiego. Tom 2. Część IV. 1988.
  - Heller Michał, Niekricz Aleksander: Utopia u władzy. Historia Związku Sowieckiego. Tom 2. Część V. 1989.
  - Czornowił W(iaczesław), Penson B(oris): Dialog za drutem kolczastym; Amarlik G(uzel): Spotkanie w łagrze. 1989.
  - Kontakt. Wybór artykułów z nr.nr. 10,11,12/1987. 1989.
  - Kontakt. Wybór artykułów z nr.nr. 1-2,3/1988. 1989.
  - Singer Izaak Baschewis: Ostatni demon. 1989.
  - Kontakt. Wybór artykułów z nr.nr. 4,5,6/1988. 1989.
  - Kontakt. Wybór artykułów z nr.nr. 7-8,9/1988. 1989.
  - Gombrowicz Witold: Varia. Cz. 3. 1989.
  - Sowietskij Sojuz. Tom I - II. 1989. Konfrontacje 7.
  - Kontakt. Wybór artykułów z nr.nr. 10,11,12/1988. 1989.
  - Kontakt. Wybór artykułów z nr.nr. 1-2,3/1989. 1989.
  - Wojnowicz Włodzimierz: Opowiadania. 1989.
  - Kontakt. Wybór artykułów z nr.nr. 4,5,6/1989. 1989.
  - Kontakt. Wybór artykułów z nr.nr. 7-8,9/1989. 1989.
  - Gombrowicz Witold: Varia. Część 2: Opętani. 1989.
  - Pod czerwoną gwiazdą. Komunizm w różnych krajach. 1990.
  - Gombrowicz Witold: Varia. Część 1. 1990.
  - Gombrowicz Witold: Varia. Część 3. Wyd. 2. 1990.
  - uw
 • Reszczyńska-Stypińska Marta: Kartki z pamiętnika zesłańca. Ugar ZSRR.
  B.m.: b.w. 1978.
  KS-3787[wg MJ*] - op
 • Reum W. Robert, Reum Sherry Milliken: ESOP. Plusy i minusy. - patrz w: System ESOP. Wrocław 1990. Demokracja Gospodarcza nr 9. - uw
 • Reutt Marian [przekł. i przedm.] - patrz: Bierdiajew Mikołaj: Nowe średniowiecze. [Kraków 1983]. - uw
 • Reve Karel van het - patrz: Reeve Karel van het - uw
 • Revel Jean-François: Castro: fakty i fantazje [tłum. z: Encounter, czerwiec 1988]. - patrz w: Czerwone życiorysy. 1989. - uw
 • Revel Jean-François: Czy demokracja przetrwa?
  B.m. [Wrocław]: Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej 1986.
  A5, okł., 3-18 s., powiel., [c. 50 zł].
  Tłumaczenie z francuskiego. Wybór z: Comment les démocraties finissent, 1983.
  K-3675, G-86/281, CJ-1300, J-2955, BN-4790, S-215/287, Ka-2128, BJ-3964, Br-2439[fot.] - op
 • Revel Jean-François: Czy demokracje zdołają przetrwać?
  Lublin: Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej 1985.
  A6, okł., 23,[1] s., stdr. z masz., c. 60 zł.
  Biblioteczka SW [Solidarności Walczącej] Lublin; 4.
  Tłumaczenie z angielskiego: y [krypt.]. Przekład rozdziału książki: How democracies perish. za Commentary 1984 vol. 77 Nr 6.
  K-2871=K-3676*, J-2954, BN-4791, Ka-2129, Hoo99/195, BJ-3965, Br-2440 - op
 • Revel Jean-François: Dwadzieścioro przykazań. Jak stawić czoła wyzwaniu totalitarnemu ? (Odczyt z 18 marca 1985) - patrz w: Mieszanka polityczna. Dyskusje na Zachodzie. 1986. - uw
 • Revel Jean-François: Głód i szkoła dyktatorów [tłum. z: Encounter, kwiecień 1987] - patrz w: Zagrożenia współczesne. 1987. - uw
 • Revel Jean-François: Jak giną demokracje [Jak kończą demokracje].
  Revel Jean-François: Comment les democraties finissent. Paris: Bernard Grasset, ©1983. ISBN 224628631X.
  Rec.: A.H. [krypt. - właśc. Aleksander Hall]: Zachód wobec komunizmu - wokół książki Revela. Polityka Polska 1984 nr 6 s. 33-39.
  - uw
 • Revel Jean-François: Jak giną demokracje.
  Warszawa: Wydawnictwo CDN 1987.
  A5, okł.kart., 209,[3] s., off. z masz., c. 750 zł.
  Przełożył [z francuskiego] Feliks Sarnecki [pseud.]. Tytuł oryg.: Comment les démocraties finissent. Paris: Ed. Grasset & Fasquelle 1983.
  Rec.: M.K.: Czy demokracje muszą ginąć? Arka Kraków 1988 nr 22 s. 146-148.
  KN’87-23, CJ-1301, J-2956, BN-4792, Ka-2130, BJ-3966, Br-2441 - MM
 • Revel Jean-François: Niepotrzebna wiedza.
  Warszawa: [1989 ?].
  Tłumaczenie: Izabela Bielicka [pseud.].
  Zapowiedź wg: Katalog 1982 - 1988 i zapowiedzi wydawnicze. Warszawa: CDN 1989; wg SP s. 39 - op [prawdopodobnie nie wydano]
 • Revel Jean-François:
  - Rasizm i jego omamy [tłum. z: Encounter, listopad 1985] - tłum. Renata Gorczyńska. - patrz w: Zagrożenia współczesne. 1987.
  - Terroryzm, końca nie widać [tłum. z: Encounter, luty 1985] - patrz w: Między sierpem a młotem. ZSRR i świat. 1985.
  - Zmienne taktyki: zimna wojna, współistnienie, odprężenie [tłum. z książki: "Comment les democraties finissent". Paris 1983 s. 119-130] - patrz w: Między sierpem a młotem. ZSRR i świat. 1985.
  - uw
 • Revel Jean-François, Paz Octavio: Wyjście z kulturalnych majaczeń [tłum. z: Encounter, lipiec/sierpień 1986] - tłum. Jakub Karpiński. - patrz w: Zagrożenia współczesne. 1987. - uw
 • Rewera M[arcin] [pseud.] - właśc. Andrzej Urbański - uw
 • Rewera M[arcin] [pseud.]: Posłowie. Historia jest w biegu zatrzymaną polityką. - patrz: Albert Andrzej: Wschodnie granice Polski. Warszawa: Wydawnictwo 1984. - uw
 • Rewindykacja majątku NSZZ Solidarność.
  Łódź: ZR Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność" b.r. [1989].
  A5, [1],2,[1] s., ksero z masz., c. 50 zł.
  Seria: Protokóły do ustaleń Okrągłego Stołu; Zeszyt 2.
  - MM
 • Rewolucja kulturalna w IBJ.
  Warszawa: Wydawnictwo "W Okopach" 1983.
  A5, opr., 34,[1] s., off. z masz.
  U góry okładki: Instytut Badań Jądrowych. W kompozycji grafiki okładka nawiązuje do oficjalnych wydawnictw IBJ.
  K-2872*, G-83/457*, CJ s.275, J-2957, BN-4794, Ka-2132, Hoo99/195, BJ-3967, Br-2442 - op
 • Rewolucja kulturalna w IBJ. Wyd. drugie poprawione i rozszerzone.
  Warszawa: Wydawnictwo "W Okopach" 1983. [w rzeczywistości 1984].
  A5, okł.kart., VII,[1],94 s., off. z masz., (c. 200 zł).
  Raport opracowany w porozumieniu z Tymczasową Komisją Wykonawczą NSZZ "Solidarność" IBJ. U góry okładki: Instytut Badań Jądrowych. W kompozycji grafiki okładka nawiązuje do oficjalnych wydawnictw IBJ. Przedmowa do wyd. 2 datowana: marzec 1984.
  Rec.: Spektator Warszawa 1984 nr 6 s. 38-46.
  K-2873, G-83/458, J-2958, BN-4793, Ka-2133, BJ-3968, Br-2443 - MM
 • Rewolucja kulturalna w Instytucie Badań Jądrowych 13.XII.1981 - 1989. Wyd. 3 poprawione i rozszerzone.
  Warszawa: Nowa and Arch 1990.
  A5, okł.kart., 267,[1] s., off ze skł.
  Archiwum "Solidarności"; Tom 37. Seria: Polska Stanu Wojennego.
  Opracowali: Adam Szarkowski, Heniek Pes i Jędrzej Kresowiak.
  Ka-3496, BJ-3969 - MM
 • Rewolucjoniści, rewolucja, spadkobiercy.
  Kraków: Niezależna Oficyna Studentów Czekając 1981.
  A5, okł.kart., 75,[1] s., off. z oryg., [c. 75-80 zł].
  Zawiera teksty: Nadzwyczajne Zgromadzenie Pełnomocników Fabryk i Zakładów m[iasta] Piotrogrodu. Dokument ogłosił: Aleksander Sołżenicyn [przedruk z: Aneks 1976 nr 11 s. 108-134; oryg. opublikowano w: Kontynent 1975 nr 2]; Zygmunt Bauman: Stalin i rewolucja chłopska. Studium dialektyki pana i niewolnika [przedruk z: Aneks 1977 nr 15 s. 102-139]; Aleksander Zinowiew: O Stalinie i stalinizmie [przedruk z: Kultura 1980 nr 1/2 s. 63-70].
  BK-571, BN-3795, Sup-930, Ka-2134, BJ-4324, Br-2444 - MM
  Odmiany szycia:
  - zszywki z drutu w grzbiecie [konieczny zszywacz o długim ramieniu] - MM;
  - zszywki metalowe w poprzek przy grzbiecie [wystarczył krótki zszywacz] - MM
 • Rewolucjoniści, rewolucja, spadkobiercy.
  Kraków: Niezależna Oficyna Studentów Czekając 1983.
  A6, 75,[1] s., off. z oryg.
  J-2959, S-215/2264, Sup-932*=Sup-933[wg Pil - b.m., b.w.]=Sup-931[wg S] - op
 • Reytan. Zarys historii VI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Reytana w Warszawie (lata 1956-1983). Z aneksem. Wyd. III.
  Warszawa: Wydawnictwo Głos 1984.
  A5, okł., 28 s., stdr. z masz., c. 80 zł.
  Opracowali: B.E., K.N., L.N., N.R. [krypt. - właśc. Marek Dudkiewicz, Julita Gredecka, Górska Katarzyna, Marcin Gugulski].
  K-2874, G-84/416, J-2960, BN-4795, Ka-2131, BJ-3970, Br-2445 - MM
 • Rezolucja pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego zrzeszonych w NSZZ "Solidarność".
  B.m. [Kraków]: b.w. [UKZ NSZZ "S" UJ], (Pow. IF UJ), b.r. [1980].
  A5, 6 s., off. z masz.
  [Uczelniana Komisja Założycielska NSZZ Solidarność Uniwersytetu Jagiellońskiego].
  BJ-3169 - op
 • Rho [pseud.] - patrz w: Rozmowy niekontrolowane. PParyż: Instytut Literacki 1983. oraz: Jędrychowska Jagoda [pseud.]: Rozmowy niekontrolowane. Poznań: SAWW ©1990. - uw
 • Rhode Gotthold: Czterdzieści lat Kultury - czterdzieści lat fascynującej lektury. - patrz w: O Kulturze. Wspomnienia i opinie. Warszawa: PoMost 1988. - uw
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.