Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Rak - Raź

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 18.03.2021 r.
 
 
 • Rakowiecki Jerzy - patrz: Komedianci. Rzecz o bojkocie. 1988. - uw
 • Rakowski Krystian: "Zawodowe niebezpieczeństwo" władzy. - patrz w: Wokół rewolucji rosyjskiej. Nowa 1980. - uw
 • Rakowski Mieczysław: Alternatywne propozycje wyjścia z kryzysu.
  Warszawa: Wszechnica Robotnicza "Solidarność". Region Mazowsze, listopad 1981.
  A5, 32 s.
  Biblioteka Wszechnicy.
  BaBN, Br-2402[fot.] - op
 • Rakowski Mieczysław (Instytut Planowania): Alternatywne propozycje wyjścia z kryzysu.
  B.m.: b.w., b.r. [1981].
  A5, 32 s., off. z masz.
  BN-4736, HN-002273863 - MM
 • Rakowski M[ieczysław] doc. dr hab.: Obecny kryzys i jego przezwyciężenie.
  B.m.: b.w., b.r. [1980].
  9 s.
  Hoo99/194 - op
 • Rakowski Mieczysław doc. dr hab.: Obecny kryzys i jego przezwyciężenie.
  - w: Niezależność 1980 nr 5 s. 2-3; nr 6 s. 1-2; nr 7/8 s. 5-6 [dwa ostatnie odcinki pt.: Kryzys i jego przezwyciężenie].
  - uw - MM
 • Rakowski Mieczysław: Tajny referat Rakowskiego [tytuł okł.].
  B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Myśl, b.r. [1987-8].
  A5, 36 s., off. z masz., (c. 200 zł).
  Na s. 7 tytuł referatu: Uwagi dotyczące niektórych aspektów politycznej i gospodarczej sytuacji PRL w drugiej połowie lat osiemdziesiątych. Zawiera też: Krzysztof Wolicki: [Wstęp].
  KN’87-77, J-2923, BN-4737, Ka-2509, Hoo99/199[Tajny…], BJ-4593, Br-2403 - MM
 • [Rakowski Mieczysław]: Tajny referat M. F. Rakowskiego.
  Warszawa: Niezależny Ruch Społeczny "Solidarność" im. Ks. J. Popiełuszki 1988.
  A5, 3-36 s.
  Ka-4456 - op
 • Rakowski Mieczysław: Wystąpienie w Telewizji Polskiej - w dniu 27.8.80 r. Dziennik Telewizyjny.
  B.m.: b.w., b.r. [1980].
  A4, 4 s., powiel. jednostr.
  - uw - MM [nie jest to wydawnictwo podziemne]
 • Rakowski Mieczysław Franciszek, Fallaci Oriana: Wyjdziemy z tego krok po kroku.
  B.m.: b.w., b.r. [1982].
  A4, 9 s., masz. przeb.
  Wywiad Oriany Fallaci z Mieczysławem Rakowskim zamieszczony w belgradzkiej "Ilustrowanej Polityce" z 2.03.1982 r.
  J-4134*[wg Pil-2270], BN-4738[wg Pil] - op
 • Rakowski Mieczysław Franciszek, Fallaci Oriana: Wywiad z v-ce premierem PRL Mieczysławem Rakowskim przeprowadziła Oriana Fallaci.
  B.m.: b.w., b.r. [1982].
  A4, 8 k., masz. przeb.
  Wywiad zamieszczony w The Times z 22.02.1982.
  J-4133*[wg Pil-2269], BN-4739[wg Pil] - op
 • Rakowski Mieczysław: Wywiad [Mieczysława F. Rakowskiego] dla Oriany Fallaci „Gdybyśmy nie wprowadzili stanu wojennego, krew popłynęłaby rzeką” (Times, 22 i 23 lutego 1982 r. - patrz w: Jan Ordyński; Henryk Szlajfer: Nie bądźcie moimi sędziami. Rozmowy z Mieczysławem F. Rakowskim. Warszawa: Rosner i Wspólnicy, 2009. ISBN 978-83-60336-37-3, s. 263-285 - uw - MM
 • Rakowski Mieczysław - patrz: Fallaci Oriana: Dwa wywiady. Samodzielna Oficyna Literacka 1982; Fallaci O.: Wywiad z M. Rakowskim. Gdańsk: Ząb 1982. - uw
 • Rakowski Mieczysław (Jaką tragiczną postacią jest pan, panie Rakowski. Wywiad Oriany Fallaci z Mieczysławem Rakowskim {przedruk [i tłumaczenie] z Welt am Sonntag z 28 lutego 1982}). - patrz w: Ślepota. Warszawa: CDN 1982. - uw
 • Rakowski Stefan - patrz: B.H. [krypt.], Lubicz Tadeusz [pseud.], Sorski Nil [pseud.] - uw
 • Ramowy regulamin wyboru delegatów na walne zebranie delegatów regionu Mazowsze przez organizacje zakładowe NSZZ "Solidarność".
  A5, 4 s., off. z masz.
  Tekst podpisany dnia 10.04.81.
  - MM
 • "Rampasta" - patrz: Grek "Rampasta": reportaż z zaświatów. Sprawozdanie z seansów. Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu [1982 ?]. - uw
 • Rand Ayn: Anatema.
  - w: Fikcje. Śląski Klub Fantastyki. 1983 nr 7-9.
  Tytuł oryg.: Anthem. 1946. Następnie ten tekst wydawano pod tytułem: Hymn.
  - uw
 • Rand Ayn: Cnota egoizmu. Pierwsze wyd. polskie.
  Warszawa: Officyna Liberałów 1987.
  A5, okł.kart., 96 s., off. z masz., [c. 500 zł].
  Tłumaczenie [z angielskiego]: pięć niezależnych osób. Tytuł oryg.: The virtue of selfishness. A New Concept of Egoism. Wprowadzenie: Janusz Korwin-Mikke. Druk: Wolna Drukarnia im. Adama Heydla.
  KN’87-22, CJ-1294, J-2924, BN-4741, Ka-2095, BJ-3922, Br-2404 - MM
 • Rand Ayn: Cnota egoizmu. II wyd. polskie.
  Warszawa: Officyna Liberałów 1989.
  A5, okł.kart., 96 s., off. z masz., [c. 6000 zł].
  Tłumaczenie [z angielskiego]: pięć niezależnych osób. Tytuł oryg.: The virtue of selfishness. A New Concept of Egoism. Wprowadzenie: Janusz Korwin-Mikke. Druk: Wolna Drukarnia im. Adama Heydla.
  BN-4740, BJ-3923 - MM
 • Rand Ayn: Cnota egoizmu. Nowa koncepcja egoizmu.
  Poznań: Zysk i S-ka 2000.
  Na podstawie wydania Oficyny Liberałów. ISBN 83-7150-840-9.
  - uw
 • Rand Ayn: Hymn. - wcześniej drukowane pod tytułem: Anatema. - uw
 • Rand Ayn: Hymn. Opowiadanie z naszej przyszłości.
  Warszawa: Kontra luty 1985.
  A5, okł.kart., IV,63,[1] s., off. z masz., c. 200 zł.
  Przełożył z angielskiego Antoni Banasiak [pseud. - właśc. Robert Stiller]. Tytuł oryg.: Anthem. 1946. Druk z tego samego maszynopisu co w wyd.: Warszawa: Antyk 1986.
  Rec.: Lektor: Wolne słowo. Tygodnik Mazowsze 1985 nr 129 s. 2; M. Czelny: O kłopotach z pisaniem antyutopii... Stańczyk 1987 nr 5 s. 55-58.
  K-2854, G-85/341, CD-1592, J-2925, BN-4743, Ka-2096, KS-5060[wg CD], BJ-3924, Br-2406 - MM
 • Rand Ayn: Hymn.
  Warszawa: Antyk 1986.
  A5, okł.kart., [4],64 s., off. z masz., [c. 250-2000 zł].
  {2 pozycja wydawnicza [wg G*]}.
  Przełożył z angielskiego Antoni Banasiak [pseud. - właśc. Robert Stiller]. Tytuł oryg.: Anthem. 1946. Druk z tego samego maszynopisu co w wyd.: Warszawa: Kontra 1985.
  G-86/280*, CD-1593, CJ-1295*, J-2926*, BN-4742, Ka-2097, KS-5061, BJ-3925, Br-2405 - MM
 • Rand Ayn: Hymn.
  B.m.: b.w. [na s. tyt. znak: "pik"], b.r. [1986-8].
  A5, okł.kart., 51,[1] s., off. ze skł.
  Tłumaczenie [z angielskiego] Sylwia Bijak. Na s. [2] nota: Na prawach rękopisu.
  - MM
 • Rand Ayn: Hymn.
  Poznań: Zysk i S-ka © 2001.
  Tłumaczenie Sylwia Bijak. ISBN 83-7150-594-9.
  - uw
 • Rapacki Marek: Początek. - patrz w: Rubikon ’81. - uw
 • Rapaport Solomon Zainwil - patrz: An-ski Salomon: Dybuk. - uw
 • Rapnicki Marek: Z notatnika pielgrzyma wyłowione.
  B.m. [Warszawa]: [Wydawnictwo] Kret b.r. [1985].
  A5, okł., 5-33 s., stdr. z masz., c. 70 zł.
  Wg K tytuł w formie: Wyłowione. Z notatnika pielgrzyma. Wg Ka tytuł w formie: Z notatnika pielgrzyma. Wyłowione.
  K-2855, G-85/342, CD-1221, J-2927, BN-4744, S-212/517, Ka-2098, KS-3776, BJ-3926, Br-2407 - op
 • Raport "Amnesty International" 1984. Europa Środkowo-Wschodnia.
  Warszawa: Spółka Wydawnicza Amnestia 1985.
  A5, okł., 32 s., stdr. z masz., c. 100 zł.
  Przekładu [z angielskiego] dokonał: Apolinary Glinka. Jest to część 362-stronicowego "Raportu Amnestii Międzynarodowej 1984".
  K-2856, G-85/343, J-2928, BN-4745, Ka-2099, Hoo99/194, BJ-3928, Br-2408 - MM
 • Raport częściowy Komisji Specjalnej Kongresu Stanów Zjednoczonych do Zbadania Sprawy Masakry Katyńskiej - patrz: Raporty Komisji Specjalnej Kongresu Stanów Zjednoczonych do Zbadania Sprawy Mordu w Katyniu; Katyń. Raport katyński. [Łódź]: Niezależne Wydawnictwo Studenckie [1981]. - uw
 • Raport Gollerta: Powstanie Warszawskie 1944.
  Warszawa: Oficyna Wydawnicza Signum 1981.
  A6, okł.kart., [3],6-30 s., off. z oryg.
  W obcych oczach; Zeszyt 1.
  Autor opracowania: Friedrich Gollert. Tłumaczenie z niemieckiego: Paweł Korzec. Tytuł oryg.: Aufstand der polnischen Widerstandsbewegung in Warschau. Przedruk z: Zeszyty Historyczne 1978 nr 43 s. 182-205. Tłumaczenie z: Politisches Archiv - Bonn. W tekście na s. 7 [za Zeszyty Historyczne] oraz w: Ł i BN podano błędnie imię: Friedriech.
  Ł-366, BN-1367[Gollert], Sup-148, Ka-2100, BJ-1065, Br-2409 - MM
 • Raport grupy roboczej: "Prawo, praworządność i gwarancje prawne" 5 sierpnia 1981. - patrz: Konwersatorium "Doświadczenie i przyszłość" przy Collegium TWWP: Raport grupy roboczej: "Prawo, praworządność i gwarancje prawne" 5 sierpnia 1981. NSZZ "Solidarność" Ośrodek Prasowo-Wydawniczy "Małopolska" [1981]. - uw
 • Raport Komisji powołanej na zebraniu zarządu Regionu Mazowsze w dn. 17.04.81 r. do zbadania działalności Warszawskiej Sekcji Związkowej Pracowników Gastronomii i Hotelarstwa NSZZ „Solidarność”. Region Mazowsze.
  Warszawa: b.w., 1981.
  A4, 5 s., ksero masz.
  Datowano: 23.04.[19]81 r. Raport oryginalny podpisany odręcznie długopisem przez członków Komisji: Wincenty Kazańczuk, Ireneusz Kosmal, Piotr Szczepański, Witold Świtalski.
  - MM
 • Raport Komisji Specjalnej Kongresu Stanów Zjednoczonych do Zbadania Sprawy Mordu w Katyniu. - patrz: Raporty Komisji Specjalnej Kongresu Stanów Zjednoczonych do Zbadania Sprawy Mordu w Katyniu. - uw
 • Raport końcowy Komisji Specjalnej Kongresu Stanów Zjednoczonych do Zbadania Sprawy Masakry Katyńskiej - patrz: Raporty Komisji Specjalnej Kongresu Stanów Zjednoczonych do Zbadania Sprawy Mordu w Katyniu. - uw
 • Raport - Lipiec ’82. Konwersatorium "Doświadczenie i Przyszłość".
  Warszawa: Wydma październik 1982.
  A4, 6 s., powiel.
  G-82/215, K-2857, J-2929, HN-000510132, BJ-1920[różne matryce], Br-1218 - MM
 • Raport - Lipiec 82. Konwersatorium "Doświadczenie i Przyszłość". - patrz w: Ślepy zaułek czy "światło w tunelu"? Victoria [1982-3]. - uw
 • Raport madrycki o przestrzeganiu praw człowieka i obywatela w Polsce. [Tytuł okł.]. - patrz: O przestrzeganiu praw człowieka i obywatela w PRL. Warszawa: Wydawnictwo im. Konstytucji 3-maja 1980. Komisja Helsińska w Polsce. Dokument nr 1. - uw
 • Raport nr 3 Tymczasowej Komisji Kontroli Związkowej MKZ [Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego] Katowice.
  B.m. [Katowice]: b.w. MKZ, druk: ZG. Pol. Śl., b.r. [1981].
  A5, 17 s., off. z masz.
  Tytuł nagł.
  BJ-3931 - op
 • Raport nr 3 Tymczasowej Komisji Kontroli Związkowej MKZ Katowice. - patrz: Pająk Jan, Śliwka Jan: Raport nr 3 Tymczasowej Komisji Kontroli Związkowej MKZ Katowice. Katowice: TKKZ 1981. - uw
 • Raport o amnestii w PRL.
  B.m. [Kraków]: b.w., b.r. [1984].
  Masz. przeb.
  Komitet Helsiński w Polsce wydał i ogłosił 1 września b.r. …
  Dodatek do Przegląd Radiowy SI RKS Małopolska nr 2, 23.10.84.
  J-4136*[wg Pil-2277] - op
 • Raport o Łodzi.
  Łódź: Duszpasterstwo Środowisk Twórczych przy Kościele Najświętszego Imienia Jezusa 1987.
  A5, okł., 30 s., off. z masz.
  [Przedmowa] Stefan Miecznikowski.
  BŁ-171, KN’87-7, BN-4747[wg BUW, MBPŁ], Ka-3492, HN-001545173 - MM
 • Raport o naprawie budownictwa mieszkaniowego.
  Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych 1981.
  A4, okł.kart., 47,[1] s., off. z masz.
  Zeszyty OBS; 6.
  Raport opracowany społecznie w okresie listopad 1980 - marzec 1981. W spisach występuje także pt.: Raport o stanie budownictwa mieszkaniowego.
  Br-2410 - MM
 • Raport o stanie budownictwa mieszkaniowego. - patrz: Raport o naprawie budownictwa mieszkaniowego. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych 1981. - uw
 • Raport o stanie gospodarki polskiej.
  B.m. [Bydgoszcz]: b.w., b.r.
  A4, 9 s., powiel.
  Opracowanie: Komitet Obrony "Solidarności".
  Br-2411 - op
 • Raport o stanie narodu i PRL.
  Paryż: Instytut Literacki 1980.
  22 cm, 221,[3] s.
  Biblioteka "Kultury"; Tom 313.
  Zawiera m. in.: Stefan Kurowski: Doktrynalne uwarunkowania obecnego kryzysu gospodarczego PRL; Konwersatorium "Doświadczenie i przyszłość": Raport o stanie Rzeczypospolitej i o drogach do jej naprawy - wersja wstępna. 19 maja 1979 r.; Józef Kuśmierek: O czym wiedziałem [przedruk z: Krytyka 1978/9 nr 3]; Robotnicy nabrali odwagi… [rozmowy gazety Rote Fahne Kolonia z Bogdanem Borusewiczem - przedruk z: Robotnik nr 37 z dn. 13.9.1979 {niewyjaśniona niedokładność nr i daty}].
  - uw - MM
 • Raport o stanie Rzeczypospolitej i drogach do jej naprawy. - patrz: Konwersatorium "Doświadczenie i przyszłość": Raport o stanie Rzeczypospolitej i drogach do jej naprawy. - uw
 • Raport o stanie Socjalistycznego Związku Studentów Polskich.
  Kraków: Krakowska Oficyna Studentów 1980.
  4 s.
  Ł-368 - op
 • Raport o stanie SZSP.
  Wrocław: SKS, b.r. [III 1980].
  A4, 6 s., powiel.
  Biuletyn Informacyjny SKS we Wrocławiu; Supplement do Podaj Dalej; nr 4.
  Opracowanie ogłoszone 15 III 1979.
  RW-273, BNWC-354 - op
 • Raport o stanie szpitalnictwa. - patrz: Stan szpitalnictwa. [Głos]. - uw
 • Raport o stanie środowiska w Zagłębiu Miedziowym.
  Wrocław: Wydawnictwo =Vist= 1985.
  A5, okł., 3-18 s., off. z masz., [c. 40-50 zł].
  Ruch Społeczny Solidarność Wrocław-Lubin.
  K-2858, G-85/344, J-2930, BN-4750, Ka-2106, Hoo99/194, HN-000510762, BJ-3933, Br-2412 - MM
 • Raport o stanie technicznym transportu kolejowego. Synteza /wg stanu na 31.3.1986/.
  B.m. [Warszawa]: Oficyna Wydawnicza Rytm październik 1986.
  A5, okł., 39,[1] s., off. z masz.
  Prawdopodobnie omyłkowo w CJ, J i BN[wg J] podano błędną ilość stron: 35.
  CJ-1296, J-2931, BN-4751=BN-4752[wg J], Ka-4021, Hoo99/194, HN-001326050, BJ-3934 - MM
 • Raport o stanie zagrożenia środowiska przyrodniczego w Polsce.
  Lublin: Wszechnica Związkowa przy MKZ NSZZ "Solidarność" Regionu Środkowo-Wschodniego, b.r. [1980-1].
  A5, okł., 11 s., off. z masz.
  Pod tekstem podpisali się: prof. dr Wacław Brzeziński; prof. dr Zbigniew Wierzbicki; prof. dr Stefan Kozłowski. Sygn.: Intrograf Lublin zam. 4296 nakład 1000, [cenzura]W-3/785.
  - MM
 • Raport. Polska 5 lat po Sierpniu.
  B.m. [Warszawa]: druk: Międzyzakładowa Struktura "Solidarności" V, © 1985.
  A4, okł.kart., 161 s., off. z masz., druk dwułam., c. 800 zł.
  Słowo wstępne: Lech Wałęsa - dat.: Gdańsk, sierpień 1985.
  Polemiki i rec.: Janusz Jankowiak: Szaro. Kultura Niezależna 1986 nr 18 s. 26-31; Nad Raportem: Polska 5 lat po Sierpniu. Obecność. 1985 nr 11 s. 75-80. Recenzent: "Polska po pięciu latach". Kilka uwag o ekonomicznej części raportu "Gospodarka w kryzysie". Kultura 1986 nr 4/463 s. 75-81. Przedruk fragmentów części II pt.: Raport Wałęsy. Kurs 1985 nr 16 s. 16-25.
  K-2859, G-85/345, BN-4458, Ka-2105, BJ-3927, Br-2413 - MM
 • Raport. Polska 5 lat po Sierpniu. Informacje o tekście Raportu.
  B.m.: Inicjatywa Wydawnicza "Zdanie" b.r. [1985].
  A4, [1],8 s., off. z masz.
  Zawiera: Lech Wałęsa: [Wprowadzenie]; Streszczenie opracowania pt.: Raport. Polska 5 lat po Sierpniu.
  J-2933*, BJ-3929 - op
 • Raport. Polska 5 lat po Sierpniu. - patrz: Wałęsa Lech: Raport. Polska 5 lat po Sierpniu. [1985 ?]. - uw
 • Raport. Polska 5 lat po Sierpniu. Drugie wydanie.
  Londyn: Aneks 1986.
  ISBN 0 906601 26 6.
  - uw - MM
 • Raport RKS NSZZ "Solidarność" r[egion] Dolny Śląsk o wypadkach w kopalniach rud miedzi LGOM [Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego] w latach 1985-1987.
  Wrocław: RKS NSZZ "Solidarność" maj 1987.
  A5, [1],7 s., off. z masz.
  CJ-1297, J-2934, BN-4753[wg J], S-213/585, HN-002199276, Br-2414 - op
 • Raport TKZ NSZZ "Solidarność" Kolejarzy Wrocław dotyczący realizacji przez Ministerstwo Komunikacji porozumienia zawartego 27.X.1980 r. między Międzyokręgową Komisją Porozumiewawczą Kolejarzy NSZZ "S" i Komisją Rządową.
  Wrocław: TKZ NSZZ "Solidarność" Kolejarzy 1987.
  A5, 2-8 s.
  Ka-5205 - op
 • Raport z mordowanego miasta. - patrz: Ruch "Wolność i Pokój": Raport z mordowanego miasta = Report from the dying city. Kraków: Wolność [1987]. - uw
 • Raporty katyńskie ambasadora O’Malley’a.
  Kraków: Wydawnictwo Krzyża Nowohuckiego 1980.
  A4 poz., 18 łamów, druk jednostr. dwułam., ksero z masz.
  Instytut Katyński w Polsce.
  BK-473, BN-4059[wg BK] - op
 • Raporty katyńskie ambasadora O’Malley’a. [wyd. 1, rzut 2].
  Kraków: Wydawnictwo Krzyża Nowohuckiego 1980.
  A5, okł., 3-18 s., off. z masz.
  Instytut Katyński w Polsce.
  Zawiera: Od Wydawcy - na s. [2] = II s. okł.; LT: Posłowie - na s. 18. W tekście charakterystyczny błąd: pierwsze słowo w punkcie 9 tekstu na s. 5: "Natsępnym" zamiast "Następnym".
  BK-474, BN-4060[wg BK], BJ-3396+BJ-3397[jednostr. ksero z tego wyd.] - MM
 • Raporty katyńskie ambasadora O’Malley’a.
  Kraków: Wydawnictwo Krzyża Nowohuckiego 1980.
  A4, [2],17,[1] k., druk jednostr.
  Instytut Katyński w Polsce.
  Tytuł oryg.: Katyn: despatches of Sir Owen O’Malley to the British Government.
  BN-4061, Ka-3493 - op
 • Raporty katyńskie ambasadora O’Malley’a.
  Kraków: Wydawnictwo Krzyża Nowohuckiego 1980.
  A4, 17 k., ksero z masz.
  Instytut Katyński w Polsce.
  BJ-3398[ślady po okł.] - op
 • Raporty katyńskie ambasadora O’Malley’a. Wyd. II.
  Kraków: Wydawnictwo Krzyża Nowohuckiego 1981.
  A5, okł., [1],3-18 s., off. z masz., [c. 30 zł].
  Instytut Katyński w Polsce.
  Zawiera: Informacja o wydawnictwie - na II s. okł.; Od Wydawcy - na s. [2]; LT: Posłowie - na s. 18 = III s. okł. W tekście charakterystyczny błąd: pierwsze słowo w punkcie 9 tekstu na s. 5: "Natsępnym" zamiast "Następnym".
  Ł-370, BK-475, BN-4058, Ka-3818, Hoo99/194, HN-001298538, BJ-3399=BJ-3400[druk w sepii]=BJ-3401=BJ-3402 - MM
 • Raporty katyńskie ambasadora O’Malley’a.
  Warszawa: Wydawnictwo Młodzieżowego Frontu Niepodległościowego "Korba" 1981.
  A4, [2],20 s., off. z masz.
  Przedruk z wyd.: Kraków: Wydawnictwo Krzyża Nowohuckiego 1980. Tytuł oryg.: Katyn: despatches of Sir Owen O’Malley to the British government.
  BN-4062, Ka-2107, HN-000540114, BJ-3403 - op
 • Raporty katyńskie ambasadora O’Malley’a.
  B.m.: Of. Erzymawa [?] 1981.
  A4, 20 k., powiel.
  Na okładce wielokrotność tytułu w kształcie krzyża.
  BJ-3404 - op
 • Raporty katyńskie ambasadora O’Malley’a.
  B.m.: b.w., b.r. [1981].
  A4, [12] k., powiel.
  Na okł.: Katyń oraz grafika z widokiem grobu.
  BJ-3405 - op
 • Raporty katyńskie [ambasadora O’Malley’a].
  - w: Wolny Związkowiec 1981 nr 19-20(52,53) s. 1-6.
  - uw
 • Raporty katyńskie [ambasadora O’Malley’a].
  B.m.: b.w., b.r. [1981].
  A4, 12 s., powiel.
  Przedruk z: Wolny Związkowiec 1981 nr 19-20(52,53) s. 1-6; W nagł.: Kwiecień miesiącem pamięci narodowej.
  BJ-3407 - op
 • Raporty katyńskie ambasadora O’Malley’a.
  A4, 14 s., powiel.
  Instytut Katyński w Polsce.
  Ka-4732 - MM [brak końca - po s. 10]
 • Raporty katyńskie ambasadora O’Malley’a.
  B.m.: b.w., b.r. [1981].
  A4, 12 s., powiel.
  BJ-3406 - op
 • [Raporty katyńskie ambasadora O’Malley’a.] Katyń.
  B.m.: b.w., b.r. [1981].
  A4, [16] s.
  BN-4057 - op
 • Raporty katyńskie ambasadora O’Malley’a. - patrz w: [Abramski Jan, Żywiecki Ryszard [pseud.]:] Katyń. Wydawnictwo Polskie "Jesteśmy" [ok. 1983].- uw
 • Raporty Komisji Specjalnej Kongresu Stanów Zjednoczonych do Zbadania Sprawy Mordu w Katyniu. Część I-II.
  B.m. [Warszawa]: NIW Niezależny Instytut Wydawniczy 1980.
  A4, 9 + 24 s., powiel., c. 30 zł.
  Instytut Katyński w Polsce.
  Ł podaje tytuł: Raport…
  BK-570, Ł-369, BN-4754[wg BUS], BaBN, BJ-3936, Br-0876 - op
 • Raporty Komisji Specjalnej Kongresu Stanów Zjednoczonych do Zbadania Sprawy Mordu w Katyniu.
  B.m. [Warszawa]: NIW 1980.
  A4, [3],9,24 s., współopr., ksero z powiel.
  Instytut Katyński.
  BJ-3937 - op
 • Raporty Komisji Specjalnej Kongresu Stanów Zjednoczonych do Zbadania Sprawy Mordu w Katyniu.
  Poznań: Biblioteka NZS - AR [Akademii Rolniczej], 1981.
  A4, okł.kart. [2],12,25 s., powiel.
  Biblioteka NZS A.R.; 4. Do użytku wewnątrzorganizacyjnego.
  Przedruk z wyd. NIW 1980. Zawiera teksty: Raport końcowy Komisji Specjalnej Kongresu Stanów Zjednoczonych do Zbadania Sprawy Masakry Katyńskiej /II Repertorium Nr 2430 Kongresu USA/; Raport częściowy Komisji Specjalnej Kongresu Stanów Zjednoczonych do Zbadania Sprawy Masakry Katyńskiej /II Repertorium No 2430 Kongresu USA/. Teksty są wynikiem prac komisji pod nazwą: Select Committee to Investigate and Study the Facts, Evidence, and Circumstances of the Katyn Forest Massacre, w latach 1951-2.
  - MM
 • Rappoport Salomon Zeinwel [właśc. nazwisko autora] - patrz: An-ski Salomon: Dybuk - uw
 • Raptularz wojenny. - patrz: Kamieńska Anna: Raptularz wojenny. [1982]. - uw
 • Raschke Paweł [pseud.] - właśc. Aleksander Jędrzejczak - uw
 • Raschke Paweł [pseud.] - Chleb albo socjalizm.
  - w: Verbum. Pismo Mazowieckiej Konfederacji "Solidarność" 1983 nr 2 s. 3-11; nr 3 s. 11-19.
  - uw - MM
 • Raschke Paweł [pseud.]: Chleb albo socjalizm.
  Warszawa: Ślad 1984.
  A5, okł., 24 s., stdr. z masz., c. 50 zł.
  Przedruk z: Verbum MK"S" 1983 nr 2 s. 3-11; nr 3 s. 11-19.
  J-2937, BN-4756[wg BUW], Ka-2110, BJ-1458, Br-2416 - MM
 • Raschke Paweł [pseud.]: Chleb albo socjalizm !?
  B.m. [Warszawa]: Oficyna Wydawnicza Rytm b.r. [1985].
  A6, okł., 33 s., powiel., c. 60 zł.
  Przedruk z: Verbum MK"S" 1983 nr 2 s. 3-11; nr 3 s. 11-19.
  K-2861, G-85/346[błąd], J-2938, BN-4755, Ka-2109, Hoo99/194, HN-000546203, BJ-1459, Br-2417 - MM
 • Rasiewicz Henryk "Kim" [wiersze w:] Do kraju tego… Miejsce postoju 1987. - uw
 • Rasz Nina - patrz: Kto tu wpuścił dziennikarzy. Nowa [1985]. - uw
 • Raszewski Wacław [pseud. - właśc. Romuald Turkowski] [oprac.] - patrz: Mikołajczyk Stanisław: Diariusz. (Prowadzony przez Marię Hulewicz). Siedlce: Wydaw. Metrum 1988. - uw
 • Raś Jacek: Analiza ankiety na temat zasad podwyżek cen i rekompesat; Analiza ankiety na temat kartek żywnościowych. - patrz: Z prac Ośrodka Badań Społecznych. Lublin: OBS NSZZ "S" Region Środkowo-Wschodni 1981. Zeszyty Problemowe OBS; Nr 1. - uw
 • Ratajczak Jacek – patrz: Bogdan Luft, Jacek Ratajczak: Nasza wspólna troska o Kościół. w: Wieczory dyskusyjne. Zeszyt 3. Materiały duszpasterskie. Styczeń-Maj 1984. Łódź: Duszpasterstwo Środowisk Twórczych przy Kościele Najświętszego Imienia Jezus Ojców Jezuitów [ok. 1985]. – uw
 • Ratuszyńska Irena (Irina Ratuszinskaja): Mój ty kraju znienawidzony !
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, nowa 1987.
  A5, okł.kart., 56,[3] s., [4] k. tabl., off. ze skł., c. 200 zł.
  Wybrał i przełożył [z rosyjskiego] Wiktor Woroszylski. Opracowanie graficzne: Studio Be.
  Rec.: Ziemowit Fedecki: Krzyk lat osiemdziesiątych. Tygodnik Solidarność nr 49(116), 07.12.1990 r., s. 16-17.
  KN’87-135, CD-1809, CJ-1298, J-2939, BN-4757, Ka-2111, BJ-3938, Br-2418 - MM
 • Ratuszyńska Irena (Irina Ratuszinskaja): Mój ty kraju znienawidzony. (Wiersze).
  Londyn: Aneks, 1987.
  21 cm, 70 s.
  Wybrał i przełożył z rosyjskiego Wiktor Woroszylski. Ilustracje Irena Lewandowska. ISBN 0-906601-43-6.
  Rec.: Rayska [pseud. - właśc. Tadeusz Nyczek]: Wiersze Ratuszyńskiej. Arka. Kraków 1988 nr 22 s. 151-152.
  - uw - MM [egz. z dedykacją I. Ratuszyńskiej dla Ewy Bierezin; autograf]
 • Ratuszyńska Irena (Irina Ratuszinskaja): Mój ty kraju znienawidzony (wiersze).
  Londyn: Aneks; Warszawa: „T.P” 1995.
  15 cm, [17] s.
  - uw
 • Ratzinger Joseph - patrz: Kongregacja Nauki Wiary. Instrukcja o niektórych aspektach "teologii wyzwolenia". - uw
 • Ratzinger Joseph - patrz: Messori Vittorio: Raport o stanie wiary; także: Raport o wierze. - uw
 • Rawicki A. G.: Pomysły na działalność związkową. - patrz w: Wujec Henryk: "Solidarność" w zakładach pracy. Warszawa: Wydawnictwo im. Olofa Palmego 1987. - uw
 • Rawicz B. [wiersze] - patrz w: Grudzień - Sierpień. Piosenki i wiersze Wybrzeża. Warszawa: BL i H 1980; Pieśni ’80. Solidarność. Poznań: NZS AWF [1980]; Przestańcie stale nas przepraszać … Wiersze. Sierpień 1980, Ka-Zet [pseud.][oprac.]: … Póki my żyjemy ! Zbiór wierszy i piosenek regionu Śląsko-Dąbrowskiego 1981-1982. Oficyna Śląska 1986. - uw
 • Rawicz Juliusz - patrz: Turno Jan [pseud.] - uw
 • Rayski Stefan [teksty w]: Geniusz niepodległości 1918 -1933. W piętnastą rocznicę zmartwychwstania Polski. AViA Reprint 1989. - uw
 • Raźny Anna: Warłam Szałamow i świat Kołymy. - patrz w: Oblicza Rosji. Lublin: FIS Fundusz Inicjatyw Społecznych [19]87. - uw
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.