Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Pop - Popiełuszko

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 11.07.2019 r.
 
 
 • Popiel Jacek: Tajne nauczanie w Żółkwi w latach 1942-1944.
  Zabrze: 1984.
  A5, [2],30 s.
  G-An-Hoo-11*, Ł-An-22*, BaBN, Hoo99/193 - op
 • Popiel Jacek: Tajne nauczanie w Żółkwi w latach 1939-1944. Wyd. 2 poprawione i uzupełnione.
  Zabrze: nakł. aut. 1996.
  BaBN - uw
 • Popiel Karol: Generał Sikorski w mojej pamięci.
  Londyn: Odnowa 1978.
  22cm, 197,[2] s., [8] s. tabl.
  ISBN 0 903705 15 X.
  - uw - MM
 • Popiel Karol: Generał Sikorski w mojej pamięci. Wyd. 1 w kraju.
  Warszawa: ODiSS 1983.
  21 cm, 174,[2] s., [8] s. tabl.
  ISBN 83-00-00413-0.
  - uw
 • Popiel Karol: Generał Sikorski w mojej pamięci.
  B.m.[Warszawa]: b.w., b.r. [styczeń 1984].
  A5, 174,[2] s., 8 k. tabl., off. z oryg.
  Przedruk z wyd.: Warszawa: ODiSS 1983.
  K-2753, G-84/387*[wg SK-5], J-2733*, BN-4477[wg K], KS-3677[wg MJ*] - op
 • Popiel Karol: Generał Sikorski w mojej pamięci. Wyd. II w kraju.
  Warszawa: ODiSS 1985.
  21 cm, 174,[2] s. , [8] s. tabl.
  ISBN 83-7012-011-3.
  - uw - MM
 • Popiel Karol: Generał Sikorski w mojej pamięci. Wyd. 3 w kraju.
  Warszawa: ODiSS 1986.
  ISBN 83-7012-015-6.
  - uw
 • Popiel Karol: Droga ideowego piłsudczyka. - patrz: Braun Jerzy, Popiel Karol, Sieniewicz Konrad: Człowiek ze spiżu. - uw
 • Popiełuszko Jerzy ks.: Bać się tylko zdrady Chrystusa.
  Wrocław: Agencja Wydawnicza Jednością Silni 1985.
  A5, okł.kart., 50 s., stdr. z masz., c. 220 zł.
  Na s. [1]: Bogusław Kierc: Świętej pamięci ks. Jerzemu Popiełuszce. J podaje błędnie tytuł: Bać się należy tylko…
  K-2754*, G-85/306*, CJ s. 274, J-2734, BN-4478[wg K], BJ-3700 - MM
 • Popiełuszko Jerzy, ks.: Bóg i ojczyzna. /Publikacja dla duchowieństwa/.
  B.m. [Warszawa]: Kuria Metropolitalna Warszawska. Wydział Duszpasterstwa, 1984.
  20 cm, okł.kart., [4],XVII,[3],21-292 s., off. z masz.
  Sygn. druk. [na s. 2]: KMW/21/D/1984 / Nkł. 500 egz. Konstrukcja książki: 11 skł. po 12 k. + 1 skł. - 16 k. Książka zszyta zszywkami pod okł. Karton okł. jednostr. ciemnoczerwony. Wysokość kolumny druku na okł.: 179,5 mm. Wysokość kolumny druku wraz z paginacją na s. I: 161 mm. Grubość tomu z okładkami: ok. 14 mm.
  - uw - MM
 • Popiełuszko Jerzy, ks.: Bóg i ojczyzna. /Publikacja dla duchowieństwa/.
  B.m. [Warszawa]: Kuria Metropolitalna Warszawska. Wydział Duszpasterstwa, 1984.
  21 cm, okł.kart., [4],XVII,[3],21-292 s., off. z masz.
  Zawiera teksty: Teofil Bogucki, ks.: Msza św. za Ojczyznę w kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu; Nasz ksiądz - wypowiedzi /fragm. art. Jacka Żakowskiego „Śpieszcie się kochać ludzi…”/; Klemens Szaniawski: Świadectwo wolności; Kapelan robotników [wywiad z ks. Jerzym Popiełuszką], rozm. ks. Antoni Poniński [przedr. z: Ład Boży nr 9, 1 maja 1983 r.]; Oświadczenie biskupów polskich i ks. Prymasa; Homilie wygłoszone przez ks. Jerzego Popiełuszkę w czasie Mszy św. za Ojczyznę /kwiecień 1982 - sierpień 1984 r./; Wybór wierszy recytowanych w czasie Mszy św. za Ojczyznę; Korespondencja /wybrane listy i dokumenty/. Druk z tych samych materiałów drukarskich co wydanie powyżej lecz bez sygnatury drukarskiej. Książka złożona z pojedynczych kartek zszyta zszywkami w poprzek przy grzbiecie przez okł. Karton okł. jednostr. jasnoczerwony. Wysokość kolumny druku na okł.: 176 mm. Wysokość kolumny druku wraz z paginacją na s. I: 165 mm. Grubość tomu z okładkami: ok. 21 mm.
  K-2756[zapewne podtytuł opisowy: Kazania patriotyczne], J-2735*[wg K], BN-4480*[wg K], SJP2-3159[wg BKUL], HN-002023850 {w opisach brak informacji o sygn. druk.} - MM
 • Popiełuszko Jerzy ks.: Bóg i Ojczyzna.
  Warszawa: Kościół św. Stanisława Kostki, b.r. [1985].
  A5, [4],XVII,21-138 s.
  Ka-4783 - op
 • Popiełuszko Jerzy ks.: Bóg i Ojczyzna - homilie wygłoszone na mszach św. za Ojczyznę w Kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie-Żoliborzu w latach 1982-84.
  B.m.: b.w., b.r. [1985].
  129 s., c. 300 zł.
  G* i J* nie podaje autora.
  {K-2755*, G-85/32*, J-263*}[wszystkie opisy wg Obecność nr 10 s. 91], BN-4479*[wg K*] - op
 • Popiełuszko Jerzy ks.: Cena miłości ojczyzny.
  B.m. [Rzym]: b.w. [Rzymscy przyjaciele], b.r. [listopad 1984].
  18 cm, [5],6-77,[3] s.
  Zawiera teksty: [Barbara Trojkowiczowa]: List do ks. Jerzego [wiersz]; Droga Krzyżowa na Jasnej Górze podczas pielgrzymki robotników 18.9.1983 r.; Ojczyzno ma. Pieśń śpiewana podczas Mszy św. za Ojczyznę; Wierność ojczyźnie i rodzimej kulturze. Homilia podczas Mszy św. za Ojczyznę 25.9.1983 r.; Cierpienia narodu przynoszą owoce. Homilia podczas Mszy św. za Ojczyznę 27.XI.1983 r.; Wiązać miłość ojczyzny z miłością Boga. Homilia podczas Mszy św. za Ojczyznę 21.I.1984 r.; Odpowiedzialność za wychowanie młodzieży. Homilia podczas Mszy św. za Ojczyznę 26.II.1984 r.; Zawierzamy Ci, Matko… Homilia podczas Mszy św. za Ojczyznę 25.III.1983[! - winno być 1984] r.; Prawda łączy się z miłością. Homilia podczas Mszy św. za Ojczyznę 27.V.1984 r.; Kto jest sprawiedliwy? Homilia podczas Mszy św. za Ojczyznę 24.VI.1984 r.; Zgoda buduje. Homilia podczas Mszy św. za Ojczyznę 22.VII.1984 r. - po ogłoszeniu amnestii; Solidarność narodu. Homilia podczas Mszy św. za Ojczyznę 26.VIII.1984 r.; Szkoła - rodzina - naród. Homilia podczas Mszy św. za Ojczyznę 9.IX.1984 r.; Zło zwyciężaj dobrem. Homilia wygłoszona w Bytomiu 8.X.1984 r.; Prawda kosztuje: O księdzu Jerzym Popiełuszce; Wiktor Woroszylski: *** [O północy kościelny dzwon…] [przedr. z: Tygodnik Powszechny 1984 nr 46]. - Kąt rastra ilustracji na okładce: 48°.
  - uw - MM
 • Popiełuszko Jerzy ks.: Cena miłości ojczyzny.
  Gdańsk: Oficyna Kształt, 1984.
  A5, okł., [1],{6},17-65,[1] s., off. z oryg., c. 100 zł.
  Przedruk z wyd.: [Rzym: 1984] oprócz Drogi krzyżowej oraz części: Prawda kosztuje. Spis treści na III s. okł.
  Dun-142, J-2736*, BN-4481 - MM
 • Popiełuszko Jerzy ks.: Cena miłości ojczyzny.
  B.m.[Kraków]: Wydawnictwo "V", 1985.
  A6, okł., [3],6-77,[1] s., off. z oryg., c. 120 zł.
  Przedruk z wyd.: [Rzym: 1984].
  K-2759, G-85/309, BK-543[błędnie: przedr. z wyd.: Carlsberg: Maximilianum 1984], J-2744, BN-4482, BJ-3704, FC-8025, Ka-4776 - MM
 • Popiełuszko Jerzy ks.: Cena miłości ojczyzny.
  B.m.[Warszawa]: Ad Maiorem Dei Gloriam, b.r. [1985].
  A4, okł.kart., 18 s., off., druk dwułam., [c. 150 zł].
  12 pozycja wydawnicza.
  K-2758, J-2745*[wg K], BN-4487*[wg K], Ka-1973, HN-000510373, Br-2272 - op

 ▬ Popiełuszko Jerzy ks.: Cena miłości ojczyzny. B.m.: b.w., b.r. [1984 ?]. A5 poz., okł., [2],6-77,[1] łamy, off. z oryg., druk dwułam., [c. 200-220 zł]. Na okł. grafika Andrzeja Żarnowieckiego „Requiem” z [3] s. wyd. rzymskiego [liście ostu wyrastające z okna]. Przedruk z wyd.: [Rzym: 1984].
K-2757[format ?], G-85/308, J-2740=J-2739*[wg K], BN-4485=BN-4488*[wg BUW], Ka-1972, {BJ-3703, FC-8024 - [r.w. 1984]}, Br-2271[format ?], ECS-02953, Nukat-510148, Nukat-2151145 – brak możliwości określenia typu wyd. – uw
 opis książki Popiełuszko Jerzy ks.: Cena miłości ojczyzny.
B.m.: b.w., b.r. [1984 ?].
A5 poz., okł.kart., [2],6-77,[1] łamy, off. z oryg., druk dwułam., [c. 200-220 zł].
Wysokość grafiki na okł.: 128 mm. Odległość zewnętrznych krawędzi łamów na s. 42-45 u dołu stron: 396 mm.
– MM
 opis książki Popiełuszko Jerzy ks.: Cena miłości ojczyzny.
B.m.: b.w., b.r. [1984 ?].
A5 poz., okł.pap., [2],6-77,[1] łamy, off. z oryg., druk dwułam., [c. 200-220 zł].
Druk z nieco zmniejszonych blach, brudniejszy i bardziej rozmyty. Wysokość grafiki na okł.: 124,5 mm. Odległość zewnętrznych krawędzi łamów na s. 42-45 u dołu stron: 386 mm.
– MM

 • Popiełuszko Jerzy ks.: Cena miłości ojczyzny.
  B.m.: b.w., b.r. [1984 ?].
  A5 poz., okł.kart., [2],5-39,[3] s., off. z oryg., druk dwułam.
  Na okł. rys. kościoła. Przedruk z wyd.: [Rzym: 1984].
  BN-4486, {J-2742*[wg Pil-2121]=J-2743*[wg Pil-2122]}{7-77,[2] s.} - MM
 • Popiełuszko Jerzy ks.: Cena miłości ojczyzny.
  B.m.: b.w., b.r. [1984-5].
  16 cm, okł.kart., [5],6-77,[3] s., off. z oryg.
  Przedruk [nieco pomniejszona kopia] z wyd.: [Rzym: 1984]. Na okładce fotografia autora, okładka czarna. Nie przedrukowano jedynie grafiki na s. [67]. Kąt rastra ilustracji na okładce: 1,5°.
  K-2760, G-85/310*, J-2741*, BN-4484, Ka-4473, {BJ-3702, FC-8023}[tw. opr.] - MM
 • Popiełuszko Jerzy ks.: Cena miłości ojczyzny.
  B.m.: b.w., b.r. [1984-5].
  A6, okł.kart., [5],6-77,[3] s., off. z oryg.
  Przedruk z wyd.: [Rzym: 1984]. Na okładce fotografia autora, okładka jasna. Książka klejona z pojedynczych kartek, pierwsze dwie strony czyste. Nie przedrukowano jedynie grafiki na IV s. okł. Kąt rastra ilustracji na okładce: 18°.
  - MM
 • Popiełuszko Jerzy ks.: Cena miłości ojczyzny.
  B.m.: b.w., b.r. [1985].
  A6, okł.kart., [3],6-77,[3] s., off. z oryg.
  Przedruk z wyd.: [Rzym: 1984]. Na okładce kopia s. tytułowej. Książka w postaci jednej grubej składki, na końcu po tekście dwie strony czyste.
  - MM
 • Popiełuszko Jerzy ks.: Cena miłości ojczyzny.
  B.m.: b.w., b.r. [1985].
  18 cm, okł.kart., [1],6-75,[1] s., off. z oryg.
  Przedruk z wyd.: [Rzym: 1984]. Zmieniona ilustracja na okł. - fotografia ks. Jerzego zwróconego nieco w lewą stronę. Nie przedrukowano jedynie ilustracji ze s. 67-68 oryg., od s. 67 poprawiona paginacja większymi cyframi.
  - MM
 • Popiełuszko Jerzy ks.: Cena miłości ojczyzny.
  B.m.: b.w., b.r. [1985].
  17x14 cm, okł.kart., [5],6-77,[3] s., kserooff. z oryg.
  Przedruk z wyd.: [Rzym: 1984]. Na okł. tytuł w trzech wierszach, nazwa autora pomiedzy skośnymi liniami w prawym dolnym rogu.
  - MM
 • Popiełuszko Jerzy ks.: Cena miłości ojczyzny.
  B.m.: b.w., b.r. [1985].
  17 cm [A5 obcięte u dołu], okł.kart., [3],6-66,[4],69-77,[3] s., ksero z oryg.
  Kopia z wyd.: [Rzym: 1984]. Nie przedrukowano ilustracji ze s. 67-68 oryg., w to miejsce oprawiono nie pasujące formatem [zagięte u dołu] strony z tekstem Różańca.
  - MM [stemple bez sygnatury: „Biblioteka WSD Wronki, Zakon Braci Mniejszych, Prow. św. Franciszka z Asyżu”]
 • Popiełuszko Jerzy ks.: Cena miłości ojczyzny.
  B.m.: b.w., b.r. [1985].
  A5, okł.kart., [1],6-66,69-67,[1] s., off. z oryg.
  Na okł. fotografia ks. Jerzego siedzącego na krześle zwróconego w lewą stronę z palcem przy ustach. Przedruk z wyd.: [Rzym: 1984].
  - MM
 • Popiełuszko Jerzy ks.: Cena miłości ojczyzny.
  B.m.: b.w., b.r.
  A6, okł., 80 s.
  Na okł. autor i tytuł w kolorze czerwonym, po środku dwie ukośne linie.
  - op
 • Popiełuszko Jerzy ks.: Cena miłości ojczyzny.
  B.m.: b.w., b.r.
  18 cm, okł., 78 s.
  Na okł. rysunek na podstawie fotografii okładki z wydania rzymskiego w grubej czarnej ramce.
  - op
 • Popiełuszko Jerzy ks.: Cena miłości ojczyzny.
  B.m.: b.w., b.r. [1985].
  A6, [3],6-74 s.
  Ka-4474 - op
 • Popiełuszko Jerzy ks.: Cena miłości ojczyzny.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, 77 s., off. z oryg.
  Przedruk z wyd.: [Rzym: 1984]. Brak możliwości wydzielenia typów wydań.
  J-2737*[wg Pil-2757], J-2738*[wg Pil-2123], {BJ-3701, FC-8018}[ok. 1985] - op
 • Popiełuszko Jerzy ks.: Cena miłości ojczyzny. Wydanie drugie, uzupełnione.
  B.m. [Rzym]: b.w. [Rzymscy przyjaciele], styczeń 1985.
  18 cm, [5],6-94,[2] s.
  Zawiera teksty jak w wyd. pierwszym, oraz: Wolność, prawda - sprawiedliwość - solidarność. Homilia podczas Mszy św. za Ojczyznę 28.VIII.1983 r.; Dziękujemy Ci, Ojcze Święty. Homilia podczas Mszy św. za Ojczyznę 30.X.1983 r.; Ostatnie słowa do narodu. Wypowiedziane na kilka godzin przed śmiercią. Bydgoszcz, dnia 19 października 1984 r. Rozważania różańcowe; Jan Paweł II: To świadectwo jest wołaniem. Fragment życzeń Wigilijnych dla Narodu Polskiego na Boże Narodzenie 1984 r. - Kąt rastra ilustracji na okładce: 48°.
  - uw - MM
 • Popiełuszko Jerzy ks.: Cena miłości ojczyzny.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, okł.kart., [5],6-94 s., off. z oryg.
  Przedruk z wyd. 2: [Rzym: 1985]. Na okładce bardzo szkicowe zdjęcie ks. Popiełuszki, półprofil, popiersie zwrócone w prawo. Nazwisko autora na okładce wersalikami, tytuł w jednym wierszu. Spis treści na s. [1]. Wysokość kolumny druku wraz z paginacją na s. 6: 135,8 mm.
  - MM
 • Popiełuszko Jerzy ks.: Cena miłości ojczyzny.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, okł.kart., 94 s., off. z oryg.
  Przedruk z wyd. 2: [Rzym: 1985]. Na okładce bardzo szkicowe zdjęcie ks. Popiełuszki, półprofil, popiersie zwrócone w prawo. Nazwisko autora na okładce wielkim i małymi literami z szeryfami, tytuł w dwóch wierszach. Wysokość kolumny druku wraz z paginacją na s. 6: 140,8 mm.
  - MM
 • Popiełuszko Jerzy ks.: Cena miłości ojczyzny.
  B.m.: b.w., b.r., [1985].
  17 cm, okł.kart., [3],6-94,[2] s., off. z oryg.
  Zawiera też wiersze: List do ks. Jerzego; Wiktor Woroszylski: *** [O północy kościelny dzwon…]. Przedruk z wyd. 2: [Rzym: 1985].
  BN-4483 - MM
 • Popiełuszko Jerzy ks.: Cena miłości ojczyzny.
  B.m.: b.w., b.r. [1986].
  A5, okł.kart., 39,[20] s., off. ze skł., [c. 150 zł].
  Tytuł okł. Na s. 3-[40] zawiera anonimowy tekst o ks. Jerzym Popiełuszko a również: wiersze J. Lechonia, J. Tuwima, J. Słowackiego, M. Konopnickiej, K. Wierzyńskiego, W. Gomulickiego, W. Szymborskiej, Cz. Miłosza i Z. Krasińskiego oraz kopie korespondencji do J. Popiełuszki.
  BN-2695 - MM
 • Popiełuszko Jerzy ks.: Cena miłości ojczyzny. - patrz inne wydanie z tej samej kliszy offsetowej {39,[20] s.}, ale z innym tytułem okł.: Żyć godnie. Opowieść o ks. Jerzym Popiełuszko. - uw
 • Popiełuszko Jerzy: Dokumenty poświęcone pamięci Księdza Jerzego Popiełuszki. Część II: Homilie.
  Poznań: b.w., 1985.
  A5, 63,[1] s., off. z masz., [c. 200 zł].
  Tytuł okł.: Pamięci księdza Jerzego Popiełuszki.
  K-2761, G-85/311, J-2754, BN-4489, BaBN-b1280712, Ka-3050/II, BJ-3705, FC-8026 - MM
  Cz. I wydano pod tytułem okł.
 • Popiełuszko Jerzy ks.: Homilia na mszy św. za ojczyznę w Kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie dn. 30.10.1983 r. wygłoszona przez …
  B.m.[Warszawa]: b.w., b.r. [1983].
  A4, 4 s., ilustr., off. z masz.
  Tytuł nagł.
  J-4256[a]*[wg Pil-2124] - op
 • Popiełuszko Jerzy ks.: Homilia na mszy św. za ojczyznę w Kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie (27.XI.83 r.) wygłoszona przez …
  B.m.[Warszawa]: b.w., b.r. [1983].
  A4, 4 s., ilustr., off. z masz.
  Tytuł nagł.
  K-2762, J-4256[b]*[wg Pil-2125], BN-4490[wg K] - op
 • Popiełuszko Jerzy ks.: Homilia na mszy św. za ojczyznę wygłoszona przez ks. J. Popiełuszkę w Kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie. 25.XII.83 r.
  B.m.[Warszawa]: b.w., b.r. [styczeń 1984].
  A4, 4 s., powiel.
  Tytuł nagł.
  K-2764, J-4250*[wg K], BN-4496[wg K] - op
 • Popiełuszko Jerzy ks.: Homilia na mszy świętej za ojczyznę wygłoszona przez ks. Jerzego Popiełuszkę w Kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie. 29.1.1984 r., 26.2.1984 r., 25.3.1984 r.
  B.m.: b.w., b.r. [1984].
  A5, 12 s.
  CJ-1766*, J-2746*, BN-4492[wg J] - op
 • Popiełuszko Jerzy ks.: Homilia na mszy św. za Ojczyznę wygłoszona przez ks. Jerzego Popiełuszko w kościele św. Stanisława Kostki /29.1.1984 r./.
  B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1984].
  A4, 5 s., off. z masz.
  K-2765, G-84/389*[wg SK-6], J-2747*[wg SK-6], BN-4495*[wg K] - MM
 • Popiełuszko Jerzy ks.: Homilia na mszy św. za ojczyznę wygłoszona przez ks. J. Popiełuszkę w Kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie w dniu 26.II.84 r.
  B.m.[Warszawa]: b.w., b.r. [1984].
  A4, 4 s., powiel.
  Tytuł nagł.
  K-2766, J-4251*[wg K], BN-4497[wg K] - op
 • Popiełuszko Jerzy ks.: Homilia na Mszy św. za Ojczyznę w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie, wygłoszona przez ks. J. Popiełuszko dnia 27 maja 1984 r. B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1984]. A4, 3 s., off. z masz. Tytuł nagł. J-4252*[wg Pil-2127{ale A5}] - MM
 • Popiełuszko Jerzy ks.: Homilia na mszy św. za ojczyznę w Kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie dn. 24 czerwca 1984 r. wygłoszona przez…
  B.m.[Warszawa]: b.w., b.r. [1984].
  A4, 4 s., off. z masz.
  J-4258*[wg Pil-2128] - op
 • Popiełuszko Jerzy ks.: Homilia na mszy św. za Ojczyznę wygłoszona przez ks. J. Popiełuszko 26 sierpnia 1984 r. w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie.
  B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1984].
  A4, 4 s., off. z masz.
  Tytuł nagł.
  J-4259 - MM
 • Popiełuszko Jerzy ks.: Homilia wygłoszona przez Ks. Jerzego Popiełuszko w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie w I rocznicę poświęcenia sztandaru NSZZ „Solidarność” Huty Warszawa. Kościół św. Stanisława Kostki, Warszawa, ul. Hozjusza 2. Niedziela. 25 kwietnia 1982 r.
  B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1982].
  A5, [4] s., off. ze skł. komp.
  K-2768, G-82/175*[Msza… wg SZ-7], J-4260*[wg SZ-7], BN-4499*[wg K], BaBN - MM
 • Popiełuszko Jerzy ks.: Homilia z dnia 19.I.1984 r. [w tym dniu nie wygłaszał homilii].
  Warszawa: Z 1984.
  A6, 18 s.
  Warszawa: Domowe Zakłady Graficzne.
  BN-4500 - op
 • Popiełuszko Jerzy ks.: Homilie.
  B.m.: b.w., b.r. [XI-XII 1984].
  A5, okł.kart., 3-34 s., off. z masz.
  Tytuł okł. Na okładce postać ks. Popiełuszki wpisana w krzyż. Zawiera też anonimowy wiersz: List do ks. Jerzego.
  K-2771, CJ-1769, J-2748, BN-4501, Ka-1974, BJ-3709 - MM

Popiełuszko Jerzy ks.: Homilie. B.m.: b.w., b.r. [1984-1985]. A5, 5-28 s., off. ze skł.
 ▬ 
{J-2749*, Ka-2012, BaBN- pod tytułem nagłówkowym pierwszego tekstu: Homilia na Mszy św[iętej] za Ojczyznę wygłoszona przez ks[iędza] Jerzego Popiełuszkę w Kościele św[iętego] Stanisława Kostki w Warszawie (25. 09. 1983) – brak możliwości określenia typu} – uw
Popiełuszko Jerzy Popieluszko Homilie Homilia Kazania Kazanie Msza św. za Ojczyznę kościół św. Stanisława Kostki w Warszawie 1983 1984
 opis książki Popiełuszko Jerzy ks.: Homilie.
B.m.: b.w., b.r. [1984-5].
A5, okł.kart., 5-28 s., off. ze skł.
Tytuł okł. Zawiera homilie wygłoszone na Mszach św. za Ojczyznę w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie: 25.09.1983; 30.10.1983; 27.11.1983; 29.01.1984; 26.02.1984; 25.03.1984 i 26.08.1984. Na okładce portret ks. Popiełuszki z mikrofonem, wymiar fotografii: 124x109 mm. Broszura spinana zszywkami przy grzbiecie z pojedynczych kartek. Patrz w tym samym układzie tekstu pod tytułem: Kazania.
– MM
Popiełuszko Jerzy Popieluszko Homilie Homilia Kazania Kazanie Msza św. za Ojczyznę kościół św. Stanisława Kostki w Warszawie 1983 1984
 opis książki Popiełuszko Jerzy ks.: Homilie.
B.m.: b.w., b.r. [1984-5].
A5, okł.kart., 5-28 s., off. ze skł.
Tytuł okł. Zawiera homilie wygłoszone na Mszach św. za Ojczyznę w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie: 25.09.1983; 30.10.1983; 27.11.1983; 29.01.1984; 26.02.1984; 25.03.1984 i 26.08.1984. Na okładce portret ks. Popiełuszki z mikrofonem, wymiar fotografii: 145x129 mm. Broszura w postaci jednej składki. Patrz w tym samym układzie tekstu i tym samym zdjęciem na okładce pod tytułem: Kazania.
BJ-3711, FC-8032 – MM

 • Popiełuszko Jerzy ks.: Homilie wraz z wybranymi homiliami i wprowadzeniem Ks. Prałata Teofila Boguckiego.
  Warszawa: Wydawnictwo CDN 1984.
  A5, okł.kart., 139,[1] s., off. z masz., c. 370 zł.
  Słowo wstępne: Klemens Szaniawski: Świadectwo wolności. Okładka czarna. Na s. [2]: Copyright by Słowo. - oraz tekst: Niniejsza pozycja ukazuje się jednocześnie w wydawnictwie "CDN".
  K-2773, G-84/392*, J-2753, BN-4502, Ka-1976, BJ-3706 - MM
 • Popiełuszko Jerzy: Homilie ks. Jerzego Popiełuszki wraz z wybranymi homiliami i wprowadzeniem Teofila Boguckiego oraz słowem wstępnym Klemensa Szaniawskiego. [Wyd. I].
  Warszawa: Słowo 1984.
  A5, 139,[1] s., off. z masz., [c. 390 zł].
  K-2772, G-84/390, J-2750, BN-4507, Ka-3476, BJ-3707 - op
 • Popiełuszko Jerzy ks.: Homilie. [Wyd. II zmienione i poszerzone].
  Warszawa: Słowo 1984.
  A5, 151 s., off. z masz., [410 zł].
  Zawiera: Wprowadzenie i wybrane homilie Teofila Boguckiego oraz słowo wstępne Klemensa Szaniawskiego. Brak słów Jana Pawła II na s. [2].
  G-84/391, CJ-1770, J-2751, BN-4503 - op
 • Popiełuszko Jerzy ks.: Homilie. Wyd. II zmienione i poszerzone.
  Warszawa: Słowo 1984.
  A5, okł.kart., 151 s., off. z masz., [c. 400-450 zł].
  Zawiera: Wprowadzenie i wybrane homilie Teofila Boguckiego oraz słowo wstępne Klemensa Szaniawskiego. Na s. [2] słowa Jana Pawła II z 31.X.1984 r.
  K-2774, G-84/393, J-2752, BN-4504*[wg J], Ka-1975 - MM
 • Popiełuszko Jerzy ks.: Homilie. (Wyd. trzecie).
  Warszawa: Wydawnictwo Słowo [1984].
  A5, 150,[2] s., off., [c. 440 zł].
  K-2769, J-2755*[wg K], BN-4506*[wg K] - op
 • Popiełuszko Jerzy ks.: Homilie. Wyd. trzecie.
  Warszawa: Słowo 1985.
  A5, okł.kart., 150,[2] s., off. z masz., [c. 440-480 zł].
  K-2770, G-85/312, J-2756, BN-4505, Ka-3477, Hoo99/193, BJ-3712 - MM
  Różne okładki:
  - czarny druk na szaro-żółtawym kartonie, na IV s. okł. fotografia ks. Jerzego;
  - biały druk na ciemno szarym kartonie, IV s. okł. czysta. [MM - obie]
 • Popiełuszko Jerzy ks.: Homilie.
  B.m.: b.w. [samizdat], b.r. [1984].
  A4, 22 k., masz.
  Tytuł nagł.
  BJ-3710 - op
 • Popiełuszko Jerzy ks.: Homilie.
  Berlin: Pogląd 1984.
  - uw
 • Popiełuszko Jerzy: Jestem gotowy na wszystko.
  - w: Puls 1983-84 nr 20 s. 67-69.
  - uw - MM
 • Popiełuszko Jerzy: Jestem gotowy na wszystko.
  Kraków: Rota, 1984.
  A5, [2],5,[1] s., powiel., bezpł.
  Przedruk z: Puls 1983-84 nr 20 s. 67-69.
  G-84/396*, BK-544, J-2758[1985 - zapewne mylnie], BN-4511*[wg MBP Byt], Ka-4189, BJ-3713, FC-8034 - MM
 • Popiełuszko Jerzy: Jestem gotowy na wszystko.
  Kraków: Miesięcznik Małopolski, 1985.
  A5, [2],8 s., off. z wersalików, [c. 25 zł].
  Biblioteka Miesięcznika Małopolskiego.
  Przedruk z: Puls 1983-84 nr 20 s. 67-69.
  K-2775, G-85/313*[wg SZ-7], BK-545, J-2757, BN-4510, Ka-1977, HN-000510377, BJ-3714, FC-8035 - op
 • Popiełuszko Jerzy: Jestem gotowy na wszystko.
  - patrz: Jestem gotowy na wszystko. Pogrzeb Ks. Jerzego Popiełuszki. Warszawa 3.11.1984. CDN [1984];
  - patrz w: Ksiądz Jerzy (Popiełuszko). Myśl 1985 s. 46-54. - MM
  - uw

Popiełuszko Jerzy ks.: Kazania. B.m.: b.w., b.r. [ok. 1985]. A5, 83,[5] s., off. z oryg. Na okładce duży fotograficzny portret autora. Jest to przedruk części tekstów z książki: Jerzy Popiełuszko: Kazania patriotyczne. Paryż: Libella 1984.
 ▬ Źródła tekstów:
- okładka - ta sama fotografia w lepszej jakości patrz w: Jerzy Popiełuszko: Kazania 1982-1984. Warszawa: Wydaw. Archidiecezji Warszawskiej 1992, s. 34;
- s. [1] - motto: Próżno […] - ze s. 61 [nie przedrukowano autora i tytułu tego motta];
- s. [2] - fot. JP siedzący pochylony;
- s. 3 - G. Zieliński: Modlitwa dla Polaków, 1861 [wiersz] - ze s. 44;
- s. 3 - Do św. Stanisława, patrona Polski, ze starego zbioru […] [wiersz] - ze s. 44;
- s. 4 - Juliusz Słowacki: Pieśń konfederatów barskich […], 1843 [wiersz] - ze s. 46;
- s. 4 - J. Lechoń: Hymn Polaków na obczyźnie [wiersz] - ze s. 69;
- s. 4 - Z. Krasiński: Cokolwiek będzie [wiersz] - ze s. 61;
- s. 5 - L. Staff: z cyklu: Gniew sprawiedliwy [wiersz] - ze s. 61;
- s. 5-7 - Kapelan robotników. Rozm. ks. Antoni Poniński (Ład Boży, dwutyg. dla rodzin katolickich, 1 maja 1983, nr 9) - ze s. 11-13;
- s. 7 - fot. pięć siedzących w rzędzie osób, w środku trzech księży;
- s. 8 - Proszę Was. Jan Paweł II, Kraków, 10 czerwca 1979 - ze s. 14;
- s. 9-13 - Kwiecień 1982 - ze s. 23-28 z nieco zmienionym układem na końcu;
- s. 14-19 - Sierpień 1982 - ze s. 54-59;
- s. 19 - fot. JP odprawia, z prawej trzy świece;
- s. 20-24 - Wrzesień 1982 - ze s. 63-67;
- s. 25-28 - [Październik 1982 - nie przedrukowano tego tytułu rozdziału] - ze s. 72-65;
- s. 29-35 - Grudzień 1982 - ze s. 85-91;
- s. 36-43 - Styczeń 1983 - ze s. 94-101;
- s. 44-48 - Październik 1983 - ze s. 153-157;
- s. 49-52 - Listopad 1983 - ze s. 158-161;
- s. 53-56 - Grudzień 1983 - ze s. 162-165;
- s. 57-60 - Styczeń 1984 - ze s. 166-169;
- s. 61-65 - Luty 1984 - ze s. 170-174;
- s. 66-68 - Marzec 1984 - ze s. 175-177;
- s. 68 - fot. JP siedzący przed trzema swiecami {lepsza jakość patrz w: Jerzy Popiełuszko: Cena miłości ojczyzny. [Rzym listopad 1984], na okładce};
- s. 69-72 - Maj 1984 - ze s. 178-181;
- s. 73-76 - Czerwiec 1984 - ze s. 182-185;
- s. 77-80 - Sierpień 1984 - ze s. 192-195;
- s. 81-83 - 9 wrzesień 1984 - ze s. 196-198;
- s. [84-88] - pięć fotografii.
{J-2758, BN-4513*[wg J], Ka-1979 – brak możliwości określenia typu} – uw
Popiełuszko Jerzy Popieluszko Homilie Homilia Kazania Kazanie Msza św. za Ojczyznę kościół św. Stanisława Kostki w Warszawie 1983 1984
kąt rastra: 18°
Popiełuszko Jerzy Popieluszko Homilie Homilia Kazania Kazanie Msza św. za Ojczyznę kościół św. Stanisława Kostki w Warszawie 1983 1984
 opis książki Popiełuszko Jerzy ks.: Kazania.
B.m.: b.w., b.r. [ok. 1985].
A5, okł.kart., 83,[5] s., off. z oryg.
Na okładce duży fotograficzny portret autora. Odległość ostatniej litery nazwiska autora od jego ręki w dole okładki: 2,7 mm. Jaśniejszy druk na okładce, kąt rastra ilustracji na okładce: 18°, grub. broszury: 4,7 mm.
– MM
Popiełuszko Jerzy Popieluszko Homilie Homilia Kazania Kazanie Msza św. za Ojczyznę kościół św. Stanisława Kostki w Warszawie 1983 1984
kąt rastra: 68°
Popiełuszko Jerzy Popieluszko Homilie Homilia Kazania Kazanie Msza św. za Ojczyznę kościół św. Stanisława Kostki w Warszawie 1983 1984
 opis książki Popiełuszko Jerzy ks.: Kazania.
B.m.: b.w., b.r. [ok. 1985].
A5, okł.kart., 83,[5] s., off. z oryg.
Na okładce duży fotograficzny portret autora. Odległość ostatniej litery nazwiska autora od jego ręki w dole okładki: 2,7 mm. Ciemniejszy druk, rzadsza zalewająca farba, kąt rastra ilustracji na okładce: 68°, grub. broszury: 6,0 mm. Blok książki drukowany z nieco gorszej kopii ksero klisz/matryc, p. np. s. 7].
BJ-3715, FC- 8036 – MM
Popiełuszko Jerzy Popieluszko Homilie Homilia Kazania Kazanie Msza św. za Ojczyznę kościół św. Stanisława Kostki w Warszawie 1983 1984Popiełuszko Jerzy Popieluszko Homilie Homilia Kazania Kazanie Msza św. za Ojczyznę kościół św. Stanisława Kostki w Warszawie 1983 1984
 opis książki Popiełuszko Jerzy ks.: Kazania.
B.m.: b.w., b.r. [ok. 1985].
A5, okł.kart., 83,[5] s., off. z oryg.
Na okładce duży fotograficzny portret autora. Odległość ostatniej litery nazwiska autora od jego ręki w dole okładki: 0,5 mm.
– op

Popiełuszko Jerzy ks.: Kazania. B.m.: b.w., b.r. [1984-1985]. A5, 5-28 s., off. ze skł.
 ▬ 
{K-2763, J-2759*[wg Pil-2136 i K], BaBN – pod tytułem nagłówkowym pierwszego tekstu: Homilia na Mszy św[iętej] za Ojczyznę wygłoszona przez ks[iędza] Jerzego Popiełuszkę w Kościele św[iętego] Stanisława Kostki w Warszawie (25. 09. 1983) – brak możliwości określenia typu} – uw
Popiełuszko Jerzy Popieluszko Homilie Homilia Kazania Kazanie Msza św. za Ojczyznę kościół św. Stanisława Kostki w Warszawie 1983 1984
 opis książki Popiełuszko Jerzy ks.: Kazania.
B.m.: b.w., b.r. [ok. 1985].
A5, okł.kart., 5-28 s., off. ze skł.
Tytuł okł. Zawiera homilie wygłoszone na Mszach św. za Ojczyznę w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie: 25.09.1983; 30.10.1983; 27.11.1983; 29.01.1984; 26.02.1984; 25.03.1984 i 26.08.1984. Na okładce tylko duży napis: Kazania. Broszura w postaci jednej składki. Patrz w tym samym układzie tekstu pod tytułem: Homilie.
BN-4514=BN-4494, Ka-1978, BJ-3716, FC-8037 – MM
Popiełuszko Jerzy Popieluszko Homilie Homilia Kazania Kazanie Msza św. za Ojczyznę kościół św. Stanisława Kostki w Warszawie 1983 1984
 opis książki Popiełuszko Jerzy ks.: Kazania.
B.m.: b.w., b.r. [ok. 1985].
A5, okł.kart., 5-28 s., off. ze skł.
Tytuł okł. Zawiera homilie wygłoszone na Mszach św. za Ojczyznę w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie: 25.09.1983; 30.10.1983; 27.11.1983; 29.01.1984; 26.02.1984; 25.03.1984 i 26.08.1984. Na okładce nazwisko autora, zdjęcie i tytuł. Broszura spinana zszywkami przy grzbiecie z pojedynczych kartek. Patrz w tym samym układzie tekstu i tym samym zdjęciem na okładce pod tytułem: Homilie.
Ka-638, MBPŁ – MM

 • Popiełuszko Jerzy ks.: Kazania patriotyczne. III.1982 - VIII.1983. Homilie wygłoszone podczas Mszy świętych odprawianych w intencji Ojczyzny w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie na Żoliborzu w każdą ostatnią niedzielę miesiąca.
  Warszawa: b.w., XI 1983.
  A5, okł.kart., [3],2-26 s., off. z masz., c. 100+40 zł.
  Biblioteka Słowa Podziemnego; Zeszyt IX.
  J-2761, BN-4518, Ka-1980 - MM
 • Popiełuszko Jerzy ks.: Kazania patriotyczne.
  Paryż: Libella, 1984.
  22 cm, 198,[1] s.
  [Wydanie przygotowane przez autora]. Msze święte w intencji Ojczyzny w czasie stanu wojennego w Polsce. Styczeń 1982 - sierpień 1984, 9 wrzesień 1984. Słowo Boże. Homilie. Modlitwy. Poezja. Achevé d’imprimer le 17 Novembre 1984. Imprimerie Grafik Plus 93100 Montreuil.
  - uw - MM
 • Popiełuszko Jerzy ks.: Kazania patriotyczne.
  B.m.: b.w., b.r. [1985].
  A5, okł.kart., 101 s., off. z masz., [c. 480 zł].
  Ka-3944 - MM
 • Popiełuszko Jerzy ks.: Kazania patriotyczne.
  B.m. [Częstochowa; Warszawa]: b.w., b.r. [1985-86].
  A5, okł.kart., obw., [2],56,[1],57-101 s., stdr. z masz., c. 300 zł.
  Na nieliczbowanej stronie po s. 56 nuty pieśni „Ojczyzno ma”. [Wg RCz: zebrał i wydał Andrzej Gała; druk w Bielsku-Białej].
  J-2762, BN-4515*[wg J], BaBN-1.846.710, BJ-3718, FC-8039, RCz-13 - MM [dodano dodatkową bardziej czytelną s. 1]
 • Popiełuszko Jerzy ks.: Kazania patriotyczne. [Część] 1-2.
  B.m.: b.w., b.r. [1986].
  A6, [1],66 + [1],67-133 s., off. z oryg., [c. 400 zł].
  Przedruk z wyd.: Paryż: Libella 1984.
  G-86/268, CJ-1272, J-2764, BN-4516[wg J]=BN-4517[cz. I], Ka-2013, BJ-3717[cz. I] - op
 • Popiełuszko Jerzy ks.: Kazania patriotyczne. Drugie wyd. offsetowe.
  Paryż: Libella, ©1984, 1986.
  22 cm, 198,[1] s.
  [Wydanie przygotowane przez autora]. Msze Święte w Intencji Ojczyzny w czasie stanu wojennego w Polsce. Styczeń 1982 - sierpień 1984, 9 wrzesień 1984. Słowo Boże. Homilie. Modlitwy. Poezja. Achevé d’imprimer le 25 juillet 1986. Imprimerie Poréba 75003 Paris.
  - uw - MM
 • Popiełuszko Jerzy ks.: Kazania patriotyczne. Msze Święte w Intencji Ojczyzny w czasie stanu wojennego w Polsce, styczeń 1982 - sierpień 1984, 9 wrzesień 1984. Słowo Boże, homilie, modlitwy, poezja.
  B.m. [Warszawa]: Międzyzakładowa Struktura „Solidarności” V, 1988.
  A5, okł.kart., 198 s., off. z oryg., c. 1200 zł.
  Słowo wstępne: Klemens Szaniawski. Opracowanie graficzne: Andrzej Majewski.
  J-2765, BN-4520, Ka-1981 - MM
 • Popiełuszko Jerzy ks.: Kazania patriotyczne. Msze Święte w Intencji Ojczyzny w czasie stanu wojennego w Polsce, styczeń 1982 - sierpień 1984, 9 wrzesień 1984. Słowo Boże, homilie, modlitwy, poezja. Część [I -] II.
  B.m: b.w., b.r. [1985].
  A5, okł.kart., [2],9-93 + [3],94-198 s., off. z oryg., [c. 400 zł].
  Okł. wg s. tytułowej podstawy przedruku bez motta. Przedruk z wyd.: Paryż: Libella 1984.
  {J-2763*[wg Pil-2139], BN-4519*[wg Pil] – 198 s., brak inf o dwóch cz.} - MM
 • Popiełuszko Jerzy ks.: Kazania patriotyczne. Msze Święte w Intencji Ojczyzny w czasie stanu wojennego w Polsce, styczeń 1982 - sierpień 1984, 9 wrzesień 1984. Słowo Boże, homilie, modlitwy, poezja.
  B.m: b.w., b.r.
  A5 poz., okł.kart., [4],9-198 s., off. z oryg., druk dwułam.
  Na okł. jedynie imię i nazwisko autora oraz tytuł. [Przedruk z wyd.: Paryż: Libella 1984].
  Ka-1982 - MM
  Odmiany nakładów:
  - Druk na okł. w kolorze intensywnie czerwonym, papier szarożółtawy gąbczasty nieprześwitujący, wymiar: 16,1 x 21,8 cm. - MM;
  - Druk na okł. w kolorze szaro-różowym, papier biały gładki nieco prześwitujący, wymiar: 16,6 x 21,9 cm. - MM
 • Popiełuszko Jerzy ks.: Kazania patriotyczne. Msze Święte w Intencji Ojczyzny w czasie stanu wojennego w Polsce, styczeń 1982 - sierpień 1984, 9 wrzesień 1984. Słowo Boże, homilie, modlitwy, poezja.
  B.m: b.w., b.r.
  A5 poz., okł.kart., [97] s, paginacja wg oryg.: [2],9-198 s., off. z oryg., druk dwułam.
  Na okładce: imię i nazwisko autora, tytuł oraz logo wydawnictwa Libella u dołu.
  ECS-05482 - op
 • Popiełuszko Jerzy ks.: Kazania 1982-1984.
  Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, 1992.
  23x18 cm, 173,[2] s.
  Wstęp i opracowanie Jan Sochoń. ISBN 83-85015-92-0.
  - uw - MM
 • [Popiełuszko Jerzy] Ś † P Ksiądz Jerzy Popiełuszko 1947 - 1984.
  B.m.: b.w., b.r. [1984].
  A5, 4 s., off. z masz.
  Wydano w zamian nr 31/123 Wiadomości w technicznym kształcie pisma, lecz bez cech określających numer pisma.
  BNWC-3950 - MM
 • Popiełuszko Jerzy ks.: Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Homilie, wywiady, słowo ostatnie.
  B.m.[Warszawa]: Wydawnictwo Społeczne KOS b.r. [1984-5].
  A5, okł.kart., [8],78,[1] s., stdr. z masz., c. 150 zł.
  Wstęp: Klemens Szaniawski. Wysokość druku na przodzie okładki: 190 mm. Układ druku na okładce uniemożliwia obcięcie książki do normalnego formatu, więc jest to prawdopodobnie pierwszy niezbyt udany nakład.
  - MM [lużne składki z okładką]
 • Popiełuszko Jerzy ks.: Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Homilie, wywiady, słowo ostatnie.
  B.m.[Warszawa]: Wydawnictwo Społeczne KOS b.r. [1984-5].
  A5, okł.kart., [8],78,[1] s., stdr. z masz., c. 150 zł.
  Wstęp: Klemens Szaniawski. Wysokość druku na przodzie okładki: 168 mm (zmniejszone odległości elementów tytułu i centralnej fotografii).
  K-2776, G-85/314, J-2766, BN-4521, Ka-1983, BJ-3720 - MM
 • Popiełuszko Jerzy ks.: Msza święta w intencji ojczyzny. Kościół św. Stanisława Kostki, Warszawa, ul. Hozjusza 2. Niedziela 30 maja 1982 r. Mszę świętą celebrował i homilię wygłosił ks. Jerzy Popiełuszko.
  B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1982].
  A5, 12 s., off. ze skł. komp.
  Recytacje wykonali wybitni aktorzy warszawscy. Scenariusz liturgii Mszy św. przeplatany wierszami autorów: Juliusz Słowacki, Jan Olechowski, Jan Lechoń, Anna Kamieńska, Maria Konopnicka oraz 2 wiersze anonimowe.
  K-2777, G-82/176*, J-2768*, BaBN, SJP2-3168[BN], KS-0468[Msza…], Ka-4475{[1],3-12 s.} - MM
 • Popiełuszko Jerzy ks.: Msza święta w intencji ojczyzny. Kościół św. Stanisława Kostki, Warszawa, ul. Hozjusza 2. Niedziela 27 czerwca 1982 r. Mszę świętą celebrował i homilię wygłosił ks. Jerzy Popiełuszko.
  B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1982].
  A5, 16 s., off. ze skł. komp.
  Recytacje wykonali wybitni aktorzy warszawscy. Scenariusz liturgii Mszy św. przeplatany wierszami autorów: Adam Asnyk, Maria Konopnicka, Gustaw Zieliński, Ernest Bryll, Jan Kasprowicz, Kornel Ujejski, Juliusz Słowacki oraz 3 wiersze anonimowe. G i J przytaczają [zapewnie błędnie] tytuł: „W tym znaku zwyciężysz” - którego nie ma w druku.
  K-2778, G-82/177, J-2769, Ka-1985, BaBN, KS-0467[Msza…] - MM
 • Popiełuszko Jerzy ks.: Msza święta w intencji ojczyzny. Warszawa kościół św. Stanisława Kostki, niedziela 30 maja 1982 i 27 czerwca 1982 r. Mszę świętą celebrował i homilię wygłosił ks. Jerzy Popiełuszko.
  B.m.: b.w., b.r. [1982].
  A5, 32 s., off. z masz.
  Wg BN: 12,16 s., off. z masz. Recytacje wykonali wybitni aktorzy warszawscy.
  J-2770, BN-4522[wg J] - op
 • Popiełuszko Jerzy ks.: Msza święta w intencji ojczyzny. Warszawa kościół św. Stanisława Kostki (31 X 1982). Mszę celebrował i homilię wygłosił ks. Jerzy Popiełuszko.
  B.m.: b.w., b.r. [1982].
  A5, [2],17,[1] s.
  CJ-1768*, J-2767*, BN-4523[wg J], Ka-1987, BaBN, SJP2-3168[KUL] - op
 • Popiełuszko Jerzy: Pamięci księdza Jerzego Popiełuszki. Tom 1.
  Poznań: b.w., 1984.
  A5, 67 s., off. z masz., [c. 200 zł].
  Zawiera: Życiorys; Teksty niektórych homilii ks. Jerzego; Przebieg wydarzeń od 19 XI do pogrzebu, uzupełnione dokumentami.
  G-84/388, CJ-1773, J-2771, BN-4524*[wg J], BaBN-b1278644, Ka-3050/I - op
  Cz. II wydano pod tyt.: Dokumenty poświęcone pamięci Księdza Jerzego Popiełuszki. Część II: Homilie.
 • Popiełuszko Jerzy ks.: Patron Polski udręczonej [ojciec Maksymilian Kolbe]. Msza święta w intencji ojczyzny. Kościół św. Stanisława Kostki, Warszawa, Hozjusza 2. Niedziela, 31.X.1982 r. [na okł. błędnie: 29.VIII. i 26.IX.1982 r.]. Mszę świętą celebrował i homilię wygłosił ks. Jerzy Popiełuszko.
  B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1982].
  A5, okł., 17 s., off. z masz.
  S. 17 na III s. okł. Recytacje wykonali wybitni aktorzy warszawscy. Scenariusz liturgii Mszy św. przeplatany wierszami autorów: Krzysztof Kamil Baczyński, Adam Asnyk, Antoni Słonimski, Adam Mickiewicz oraz wiersze anonimowe. We wszystkich zapisach bibliograficznych nie zauważono błędnej daty na okł.
  CJ-1774, J-2772, BN-4525*[wg J], BaBN - MM
 • Popiełuszko Jerzy ks.: Polski Sierpień. Homilie.
  Warszawa: Kościół św. Stanisława Kostki 1989.
  A5, 16 s.
  Ka-4591 - op
 • Popiełuszko Jerzy ks.: Skrusz kajdany. - patrz: Skrusz kajdany. - uw
 • Popiełuszko Jerzy ks.: Słowa do narodu.
  B.m.: b.w., b.r. [1984].
  A6, okł.kart., 48 s., off. z skł., [c. 50 zł].
  Tytuł okł. Na okładce duża litera P wpisana w krzyż oraz fotografia kościoła na Żoliborzu u dołu po lewej. Przedruk fragmentów z wyd.: Carlsberg: Maximilianum 1984.
  J-2774, BN-4526*[wg WiMBP Kalisz, BUW], BaBN, Ka-2015, Hoo99/193, HN-000547597, BJ-3722, FC-8055, ECS-02949, Nukat-431981 - MM
 • Popiełuszko Jerzy ks.: Słowa do narodu.
  B.m.: b.w., b.r. [1985].
  A6, okł.kart., 32 s., off. z oryg.
  Tytuł okł. Na okładce duża czerwona litera P wpisana w krzyż. Przedruk fragmentów z wyd.: Carlsberg: Maximilianum 1984. Wg BJ: poligrafia kościelna.
  J-2773*[wg Pil-2141], BN-4527, Ka-2014, BJ-3723, FC-8056 - MM
 • Popiełuszko Jerzy: Słowa do narodu. Kazania i rozważania 1982-1984. Wyd. 1.
  Carlsberg: Maximilianum Wydawnictwo Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji Światło-Życie, listopad 1984.
  20 cm, 155,[2] s.
  Biblioteka Prawda - Wyzwolenie. Seria: Świadectwa; Tom 1.
  Opracował ks. Franciszek Blachnicki.
  - uw - MM
 • Popiełuszko Jerzy ks.: Słowa do narodu. Kazania i rozważania 1982-1984.
  B.m. [Kraków]: Wydawnictwo Libertas, b.r. [1985-6].
  A6, okł.kart., [4],7-154,[4] s., off. z oryg., [c. 320-350 zł].
  Opracował ks. Franciszek Blachnicki. Przedruk z wyd.: Carlsberg: Maximilianum 1984. Przestawiono s. [1]-8 i 153-[160].
  G-86/269, BK-547, CJ-1273, J-2776, BN-4528*[wg PBW Krak]=BN-4529*[wg J], BJ-3724, FC-8057 - MM
 • Popiełuszko Jerzy ks.: Słowa do narodu. Kazania i rozważania 1982-1984.
  B.m. [Kraków]: Oficyna Wydawnicza Huty „Solidarność” 1985.
  A5 poz., okł.kart., 4-154,[1] s., off. z oryg., druk dwułam., [c. 250 zł].
  Opracował ks. Franciszek Blachnicki. Przedruk z wyd.: Carlsberg: Maximilianum 1984.
  BK-546, J-4420*[wg BK], BN-4530*[wg BK], BJ-3721, FC-8046 - op
 • Popiełuszko Jerzy ks.: Słowa do narodu. Kazania i rozważania 1982-1984.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, okł.kart., 155,[2] s., ksero z oryg.
  Kopia kserograficzna [poza okł.] wyd.: Carlsberg: Maximilianum 1984. Na białej okł. czerwono czarna litera P wpisana w krzyż. Na IV s. okł. nota o Popiełuszce wraz z jego fotografią. Profesjonalna klejona oprawa książki.
  - MM
 • Popiełuszko Jerzy ks.: Słowa do narodu. Kazania i rozważania 1982-1984.
  B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1985].
  A5, 155,[2] s., off. z oryg.
  Opracował ks. Franciszek Blachnicki. Przedruk z wyd.: Carlsberg: Maximilianum 1984. Być może wyd. tożsame z opisanym powyżej.
  J-2775*[wg Pil-2782] - op
 • Popiełuszko Jerzy ks.: Słowa do narodu. Kazania, modlitwy, zapiski z lat 1980-1984.
  - Wyd. I. Kęty: Wydawnictwo Antyk, © 1991. ISBN 83-900114-0-9;
  - Wyd. 2 popr. i uzup. Warszawa: na zlec. Inst. ks. H. Jankowskiego; Halinów: QLCO, © 2007. ISBN 978-83-60508-09-1. Bibl. Inst. Ks. Prał. H. Jankowskiego.
  Ten zbiór tekstów zredagowany przez Marka Derewieckiego nie ma nic wspólnego poza tytułem [inny podtytuł] z wyd. w oprac. ks. Franciszka Blachnickiego. - uw
 • Popiełuszko Jerzy ks.: W tym znaku zwyciężysz. Msza święta w intencji ojczyzny. Kościół św. Stanisława Kostki, Warszawa, Hozjusza 2. Niedziela, 29.VIII. i 26.IX.1982 r. Mszę świętą celebrował i homilię wygłosił ks. Jerzy Popiełuszko.
  B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1982].
  A5, 32 s., off. ze skł. komp.
  Recytacje wykonali wybitni aktorzy warszawscy. Scenariusz liturgii Mszy św. przeplatany wierszami autorów: Roman Zmorski, Juliusz Słowacki, S. Nulla, Kornel Ujejski, Z. Krasiński, Leopold Staff, Wincenty Pol, Al. Widera, Stanisław Baliński, Adam Asnyk, Jan Lechoń oraz wiersze anonimowe.
  K-2780, G-82/179[Msza…], CJ-1775, J-2777, BN-4531*[wg J], BaBN, Ka-1986, SJP2-3168/2[powołuje się na nieistniejącą sygn. BN] - MM
 • Popiełuszko Jerzy ks.: Wyjątki z homilii śp. ks. Jerzego Popiełuszki na mszach świętych za ojczyznę.
  B.m.: b.w., b.r. [1984].
  A4, 4 s., off. z masz.
  Zawiera też: Życiorys ks. Jerzego Popiełuszki duszpasterza robotników polskich.
  - MM
 • Popiełuszko Jerzy, ks.: Za prawdę i miłość. - patrz: Za prawdę i miłość. Ks. Jerzy Popiełuszko. Częstochowa: Instytut Prymasowski Ślubów Narodu, 1990. - uw
 • Popiełuszko Jerzy ks.: Zapiski 1980-1984.
  B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Społeczne KOS, październik [19]’85.
  A5, okł.kart., 131 s., off. z masz i oryg. zapisków, c. 400 zł.
  Praworządność, Dokumenty; Zeszyt 3.
  [O przekazaniu zysków na pomoc dla więźniów politycznych] Biuletyn Międzywydawniczy 1985 nr 9/10 s. 63.
  G-85/317, CJ-1776, J-2778, BN-4533[wg J], KS s.XXIII=KS-3679, Ka-4958, BNWC-2757 - MM
 • Popiełuszko Jerzy ks.: Zapiski 1980-1984.
  Paryż: Editions Spotkania, ©1985.
  22 cm, 59,[5] s., [58] s. kopii zapisków, [6] s.
  Grzbiet książki bez danych wydawniczych. ISBN 2-86914-008-8. Achevé d’imprimer le 12 décembre 1985. Impr. Grafik Plus. 93100 Montreuil.
  - uw - MM
 • Popiełuszko Jerzy ks.: Zapiski 1980-1984. [Drugie wyd.].
  Paryż: Editions Spotkania, b.r. [1986]; ©1985.
  22 cm, 59,[5] s., [58] s. kopii zapisków, [32] s. fotogr., [6] s.
  Na grzbiecie wydrukowano dane wydawnicze. Dodano [32] s. fotografii. ISBN 2-86914-008-8. Achevé d’imprimer le 31 juillet 1986. Impr. Grafik Plus. 93100 Montreuil.
  - uw - MM
 • Popiełuszko Jerzy ks.: Zapiski 1980-1984.
  B.m.: b.w., b.r. [1986 ?].
  A5, okł.kart., [4],7-57,[1] s., off. z oryg.
  Tytuł okł.: Zapiski 80-84. Na okł.: biało-czerwony krzyż. Przedmowa: Klemens Szaniawski. Przedruk z wyd.: Paryż: Spotkania 1985.
  BN-4532, Ka-1984, Hoo99/193, KS-3680[wg KB], BJ-3725 - MM
 • Popiełuszko Jerzy ks.: Zapiski 1980-1984.
  Warszawa: Recto, 1990.
  20 cm, okł.kart., [4],7-57 s.
  Przedruk z wyd.: Paryż: Spotkania 1985.
  SJP2-740*[KUL], BaBN - uw - MM
 • Popiełuszko Jerzy ks.: Zapiski 1980-1984; Słowa oskarżenia i obrony.
  B.m.[Warszawa]: Jacek Ambroziak; Biura Prasowe Episkopatu Polski, b.r. [1985].
  A5, [5],8-56,[4],56 s., off. z oryg. i masz., [c. 500 zł].
  Na okładce: Ks. Jerzy Popiełuszko, Zapiski 80-84; Słowa oskarżenia i obrony. Przedruk z wyd.: Paryż: Spotkania 1985 oraz z wyd.: Warszawa: Kuria Metropolitalna Warszawska. Wydział Duszpasterstwa 1985.
  BJ-3726 - op
 • Popiełuszko Jerzy ks.: Zginęli byś ty mógł żyć godniej. [błędnie] - patrz: Zginęli byś ty mógł żyć godniej. - uw
 • Popiełuszko Jerzy, ks.: Zło dobrem zwyciężaj. - patrz w: Ks[iądz] Jerzy Popiełuszko. WNK KMW Bóg i Ojczyzna [1985]. - uw
 • Popiełuszko Jerzy - patrz też:
  - Droga krzyżowa Księdza Jerzego Popiełuszki. 19.X.1984. Odprawiana przez robotników Nowej Huty, Warszawy, Gdańska, Lubinia, Śląska, Zakopanego 19.X.1985;
  - Gdzie cię szukać, księże Jerzy?… Wiersze o życiu, męczeńskiej śmierci i testamencie duchowym ś. p. księdza Jerzego Popiełuszki. Kret 1985;
  - Kalwarczyk Grzegorz [oprac.]: Życiorys ks. Jerzego Popiełuszki, duszpasterza robotników polskich: 14.IX.1947 - 19.X.1984;
  - Ksiądz Jerzy (Popiełuszko). Myśl 1985;
  - Ks[iądz] Jerzy Popiełuszko. WNK KMW Bóg i Ojczyzna [1985];
  - Ksiądz Jerzy (Popiełuszko). [1985];
  - Ks[iądz] Jerzy Popiełuszko. Niezależna Agencja Fotograficzna Fotonowa [1985]. No 004;
  - Ksiądz Jerzy Popiełuszko (wokół procesu);
  - Ks[iądz] Jerzy Popiełuszko męczennik Solidarności. [Album fot.] [1985];
  - Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Niezmordowany duszpasterz i brat ludzi uciśnionych (14.IX.1947 - 19.X.1984);
  - Ksiądz Jerzy w poezji i pieśni. Oprac.: Antoni Lewek. Warszawa 1986;
  - Moja Polska rozmodlona. Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Warszawa: Kościół św. Stanisława Kostki 1985;
  - Sikorska Grażyna: Prawda warta życia. Ks. Jerzy Popiełuszko. Pokolenie [1988];
  - Słowa twoje poniesiemy. Biuletyn poświęcony pamięci księdza Jerzego. Tom 1: Kampania oszczerstw; Tom 2: Msze za Ojczyznę. [1985];
  - Zwyciężyłeś - zwyciężaj. [Warszawa]: Adsum 1985;
  - Życiorys ks. Jerzego Popiełuszki, duszpasterza robotników polskich;
  - Żyć godnie. Opowieść o ks. Jerzym Popiełuszko. [1986].
  - uw
 • Popiełuszko Jerzy - pogrzeb - patrz też:
  - Glemp Józef: Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie;
  - Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Pogrzeb;
  - Pan ze mną, cóż uczyni mi człowiek. Warszawa: 1984;
  - " … Solidarność nie zginęła, bo Ty oddałeś za nią swoje życie". L. Wałęsa 3.XI.84. Żolibórz. [1985];
  - Solidarność serc z ks. Jerzym [album zdjęć]. Wydawnictwo 19 października, [1985];
  - Uderzenie w serce narodu.
  - uw
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.