Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Podl - Pok

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 23.04.2021 r.
 
 
 • Podlasianka [pseud.]: Księga ostrzeżeń. - patrz w: Proroctwa i przepowiednie. Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu [1983] – s. 2-116; To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie. [po 1983] - s. 111-172. - uw
 • Podlaski Kazimierz [pseud.] - właśc. Bohdan Skaradziński - uw
 • Podlaski Kazimierz [pseud.]: Białorusini - Litwini - Ukraińcy nasi wrogowie czy bracia? Wyd. 2 poprawione i uzupełnione.
  B.m. [Warszawa]: Przedświt [19]’84.
  A5, okł.kart., 90,[1] s., off. z masz., c. 230 zł.
  Poprawiona wersja pracy pt.: Bracia nasi? Rzecz o Białorusinach, Litwinach i Ukraińcach. Warszawa: Słowo 1984.
  Rec.: Cezary Stolarczyk: Jak Paweł i Gaweł. Pogląd Berlin Zach. 1984 nr 23-24/72-73 s. 44-45; Juliusz Urliński: Widzieć daleko z bliska. Archipelag Berlin Zach. 1984 nr 10(15) s. 77-80; Wacław Sztora: Uwagi do książki … Baza. Warszawa 1985 nr 1-2(19) s. 15-17.
  K-2726, G-84/382, Ł-342a, J-3147, BN-5079, HN-000546505, Ka-1943, BJ-4179 - MM
 • Podlaski Kazimierz [pseud.]: Białorusini, Litwini, Ukraińcy Trzecie wyd.
  Londyn: Puls, lipiec 1985.
  22 cm, 109,[3] s.
  Puls politicus; 5.
  Na s. red. podtytuł: Nasi wrogowie czy bracia? ISBN 0-907587-19-4. ISBN 0-907587-19-4.
  - uw - MM
 • Podlaski Kazimierz [pseud.]: Białorusini, Litwini, Ukraińcy. Nasi wrogowie czy bracia? [Wyd. IV].
  B.m. [Katowice]: Głos Śląsko-Dąbrowski; Solidarność 1986.
  A5, okł.kart., [1],3-92,[1] s., stdr. z oryg., c. 370 zł.
  Przedruk z wyd. III: Londyn: Puls 1985.
  Ł-342d, CJ-1256, J-3148, BN-5080, Ka-3741, BJ-4180 - MM
 • Podlaski Kazimierz [pseud.]: Białorusini-Litwini-Ukraińcy nasi wrogowie czy bracia?
  Wrocław: Kret, Ruch Społeczny Solidarność [19]’87
  A5, okł.kart., 82,[1] s., stdr. z masz., c. 400 zł.
  Przedruk z wyd.: Warszawa: Przedświt 1984.
  Ł-342c, KN’87-32, CJ-1257, J-3149, BN-5081, Hoo99/192, Ka-4463, BJ-4181 - MM
 • Podlaski Kazimierz (Bohdan Skaradziński): Białorusini Litwini Ukraińcy. Wyd. VII.
  Białystok: Zakłady Wydawnicze Versus 1990.
  ISBN 83-7045-004-0. Cenzura: U-3.
  - uw - MM
 • Podlaski Kazimierz [pseud.]: Bracia nasi? Rzecz o Białorusinach, Litwinach i Ukraińcach. Wyd. I.
  Warszawa: Wydawnictwo Słowo, czerwiec 1984.
  A5, okł.kart., 118,[1] s., powiel., c. 170+20 zł.
  Do druku oddano 7 maja 1984 r. W kolportażu istniały egzemplarze bez zewnętrznej kartki w składce co powoduje, że brakuje s. tytułowej, redakcyjnej [wtedy brak miejsca i roku wydania] i spisu treści na s. [119]. Okładkę drukowano jasno czerwoną farbą na kartonach: jasnożółtawym lub ciemnoszarym.
  Rec.: Czytelnik [pseud.]: Kresowe problemy odżywają w PRL. Obecność 1985 nr 11 s. 115-117.
  K-2727, BN-5082, BJ-4182, FC-5895, [brak s. tytułowej i spisu treści]: G-84/383, J-3150, HN-000510343, Ka-1942, [brak możliwości określenia odmiany]: Ł-342b - MM
  Posiadam odmiany:
  - 1. - ciemny karton okładki, egzemplarz ze stroną tytułową;
  - 2. - jasny karton okładki, brak strony tytułowej.
 • Podlaski Kazimierz [pseud.] - patrz: Argumenty do dialogu polsko-białoruskiego. Zeszyt 1. Warszawa: Przedświt 1986. - uw
 • Podlaski Marcin: Józef Piłsudski 1867-1935.
  B.m.: Wydawnictwo Narodowe im. Adama Doboszyńskiego b.r.
  30 s.
  Ł-343, Hoo99/192 - op
 • [Podolska Anna]: Jeden polski rok [wiersze].
  B.m.: PAW 1982.
  18 cm, 50,[2] s., ksero z masz.
  Nazwisko autora na załączonej fiszce.
  BJ-3631 - op
 • Podolska Edyta [pseud.] - właśc. Renata Wołoszczak - uw
 • Podolska Edyta [pseud.], Imielnicki Zdzisław [pseud.]: Spisek przeciw prawdzie czyli techniki przemocy propagandowej.
  B.m. [Puławy]: Niezależna Oficyna Wydawnicza N 1 BIS, b.r. [1983].
  A6, okł.kart., 27,[1] s., stdr. z masz., c. 50 zł.
  Tytuł okł. i nagł. Dodano: Salomon Jaworzyński [pseud. - właśc. Jerzy Jedlicki]: Ballada o ekstremie.
  K-2728, {G-83/424*[wg SZ-7], J-2697*, BN-4390*[wg J*], KS-0175*[wg MJ*] - …przeciwko…}, Ka-4446, GFam - op
 • Podolska Edyta [pseud.], Imielnicki Zdzisław [pseud.]: Spisek przeciwko prawdzie czyli Techniki przemocy propagandowej.
  - w: Krytyka 1982 nr 12 s. 71-84. – MM;
  - w: Krytyka Londyn 1982 nr 12 s. 84-100. – MM;
  - w: Miesięcznik 1982, sierpień/wrzesień, [nr 4/5], s. 9-19. – MM.
  – uw
 • Podpalacze świata.
  Wrocław, Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu, 1982.
  A5, okł., 24 s., off. z masz., [c. 70 zł].
  Agencja Informacyjna; (Nr 3). Polska Racja Stanu.
  Tytuł nagł.
  G-82/202*, J-2698, {K-2729, BN-4391*[wg K] - błędnie: Podpalacz świata}, BaBN-1.533.761 - MM
 • Podręczniki dla szkół polskich na sowieckiej Litwie.
  B.m. [Warszawa]: Volumen V, b.r. [1980-1981].
  A5, [3],2-18 s., stdr. z masz., (c. 18 zł).
  S. [1-2] i 17-18: druk niebieski. Przedruk z: Krytyka 1979 nr 5 s. 103-111.
  BJ-3632, FC-7953, Ka-4464, BaBN-1.422.934, ST15-3603, Nukat-3461153 - MM
 • Podsiadło Jacek: Hej! Katowice: Biblioteka Ecce 1987. 19 s. CJ-1258*[wg Obecność nr 20 s. 68], J-2699*, BN-4392*[wg J*], KS-3652*[wg MJ*] - op [jest wątpliwe czy jest to wydawnictwo niezależne, prawdopodobnie wydawcą jest offowa instytucja kulturalna, ale jednak oficjalna]
 • Podsiadło Jacek: Odmowa współudziału [wiersze].
  Opole: Koło „Nowa Kultura” KNK; Wolność i Pokój WiP, 1989.
  A5, okł., 3-23,[1] s., off z masz.
  Biblioteczka Koła "Nowa Kultura".
  BN-4393, KS-3653, Ka-5208[7 s.], BJ-3633 - op
 • Podstawa filozoficzna - kreacjonizm. - patrz: Znicz Władysław [pseud.]: Podstawa filozoficzna - kreacjonizm. - uw
 • Podstawowe informacje prawne dla Komisji Zakładowych NSZZ "Solidarność".
  B.m. [Warszawa]: b.w. [NSZZ „S”], b.r. [ok. 1980].
  A4, 4 s., powiel.
  BJ-3194 - op
 • Podstawowe przepisy działania organizacji związkowych i samorządu załogi w przedsiębiorstwach państwowych.
  Warszawa: Wydawnictwo „Solidarność” Region Mazowsze, październik 1989.
  19 cm, okł.pap., [2],5-70 s., off. ze składopisu.
  Zebrał i opracował Andrzej Jakacki. Druk: Poligrafia Regionu Mazowsze. Zam. Nr 40/89.
  Nukat-784791[BPW] - MM
 • Podstawowe przepisy działania organizacji związkowych i samorządu załogi w przedsiębiorstwach państwowych. Wyd. 2.
  Warszawa: Wydawnictwo „Solidarność” Region Mazowsze, 1990.
  19 cm, 70 s., off. ze skł.
  Zebrał i opracował Andrzej Jakacki.
  BJ-3634, FC-7955, BaBN-b1054224 - uw
 • Podstawy legalności Polskiej Partii Socjalistycznej.
  B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Wiedza, b.r. [maj 1988].
  A5, okł., 3,[1],4,4,7 s., off. z masz.
  Do użytku wewnątrzpartyjnego.
  Na zamówienie Okręgowego Komitetu Robotniczego PPS - W-wa. Zawiera teksty: Decyzja Wydziału Społeczno-Administracyjnego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dn. 1987-11-26 zakazująca założenia i działalności organizacji p.n. Polska Partia Socjalistyczna [z listą adresową 39 osób wnioskujących]; Notyfikacja powstania PPS z dn. 30 listopada 1987 r.; Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich w kwestiach zgłoszonych w piśmie osób określających się jako reprezentacja Polskiej Partii Socjalistycznej z dn. 9 maja 1988 r.; Andrzej Malanowski: Kilka uwag w sprawie legalności PPS (na marginesie stanowiska RPO) [dat. maj 1988 r.].
  J-2700*, Ka-3464/I{[21] s.}, Hoo99/192, BJ-3635- MM
 • Podstawy legalności Polskiej Partii Socjalistycznej. Wyd. drugie, poprawione.
  Warszawa: Wyd. „Wiedza”, [po 30 listopada] 1988.
  A5, [2],14 s., off. z masz.
  Do użytku wewnątrzpartyjnego.
  Nakład 1000 egzemplarzy. Zawiera teksty: Decyzja Wydziału Społeczno-Administracyjnego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dn. 1987-11-26 zakazująca założenia i działalności organizacji p.n. Polska Partia Socjalistyczna [brak drukowanej w pierwszym wyd. listy osób wnioskujących]; Notyfikacja powstania PPS z dn. 30 listopada 1987 r.; Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich w kwestiach zgłoszonych w piśmie osób określających się jako reprezentacja Polskiej Partii Socjalistycznej z dn. 9 maja 1988 r.; Andrzej Malanowski: Kilka uwag w sprawie legalności PPS (na marginesie stanowiska RPO) [dat. maj 1988 r.]; Andrzej Malanowski: Słowo polemiki z prof. Antonim Rajkiewiczem (wywiad w Konfrontacje, nr 11, listopad 1988r.) [dat. 29 listopada 1988 r.].
  J-2701{13 s.}, BN-4394*[wg BUW], Ka-3464/II, Nukat-3804635, [ECS-02928, Nukat-1503513 - bez wyd. 2, m.w. i r.w. pod tekstem] - MM
 • Podstawy świadomości wyborczej.
  B.m.: TKK„S” RS b.r. [1984].
  A5, 8 s., off. z masz.
  J-2702, BN-4395*[wg J] - op
 • Podstawy walki bez przemocy.
  B.m.: b.w., b.r. [1982].
  A4, 4 s., masz.
  Inc.: Po szesnastu miesiącach nadziei …
  - MM
 • Podwyżka cen. Materiały do dyskusji.
  Szczecin: Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Pomorza Zachodniego sierpień 1981.
  A5, [1],9 s., off. z masz.
  Załącznik do Komunikatu nr 16.
  Ka-4465 - MM
 • Poeta nigdy nie kłamie albowiem niczego nie twierdzi.
  Kielce-Piaski: Niezależna Oficyna Wydawnicza [w Zakładzie Karnym] 1982.
  Nakład 30 egz.
  Biblioteka "Solidarności".
  Zbiorek trzech wierszy.
  K-2730*, CD-103[wg K], J-4311*[wg K], BN-4396[wg K], KS-0478[wg CD*] - op
 • Poeta pamięta. Antologia poezji świadectwa i sprzeciwu 1944-1984.
  Londyn: Puls listopad 1984.
  22 cm, 362 s.
  ISBN 0-907587-16-X.
  Rec.: Mikołaj Majewski. Archipelag. Berlin Zach., listopad 1984; Maria Danilewicz-Zielińska: Czytam (3). Dookoła Barańczaka. Kultura 1985 nr 3/450 s. 133-134; Stefan Kuryłło. Dziennik Polski, 19 czerwca 1985; Bronisław Dobrzański. Przegląd Polski [dod. do Nowego Dziennika], 27 czerwca 1985; Adam Czerniawski: Poeta nie zawsze pamięta. Puls. Londyn nr 26, lato 1985, s. 49-53 - Stanisław Barańczak: Odpowiedź antologisty. Puls. Londyn nr 26, lato 1985, s. 53-57; Leszek Szaruga: O czym poeta nie pamięta ? Obecność 1985 nr 10 s. 112-114 - przedr. w: Pogląd Berlin Zach. 1985 nr 20/93 s. 32-34.
  - uw
 • Poeta pamięta. Antologia poezji świadectwa i sprzeciwu 1944-1984.
  Warszawa: Wydawnictwo Niezłomni 1989.
  A5, 362,[9] s., off. z oryg., [c. 24000 zł].
  Wybór i wstęp: Stanisław Barańczak. Przedruk z wyd.: Londyn: Puls 1984.
  CD-104, BN-4397[wg BUW, BŚ, MBPŁ], S-197/1935, KS-0679, BJ-3636 - op
 • Poeta pamięta. [tytuł okł.] - patrz: Poezja odnowy. - uw
 • Poezja dni sierpniowych. W pierwszą rocznicę robotniczego protestu.
  Wrocław: KK NSZZ S NiPO RW [Komisja Koordynacyjna NSZZ Solidarność Nauczycieli i Pracowników Oświaty Regionu Wrocław] 1981.
  A4, [4],18 s.
  Wybór i opracowanie: Krystyna Sławińska.
  BN-4398, KS-0394[wg MJ] - op
 • Poezja i pieśń. Internowany.
  Rybnik: NSZZ "Solidarność" Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, Biuro Terenowe; Infomax, b.r. [2005].
  Facsimile "silva rerum" (zielnika wierszy i pieczątek) Jerzego Frelicha - internowanego z Uherc.
  [wg wiersze-jacka-okonia.republika.pl], [wg (r): Młodzież chce pamiętać. Rocznica stanu wojennego. Gazeta Rybnicka 2006, Nr 1/415, s. 26] - uw
 • Poezja legionowa. Tomik 1-3.
  Kielce: Drukarnia Związkowa CK 1981.
  A5, 15 + 15 + 8 s., off. z masz.
  Opracowanie: Robert Kulak, Grzegorz Małachowski. Opracowanie graficzne: J. Korpas.
  Hoo99/192[t. III], KS-0395[wg MJ*], BJ-3637 - op
 • Poezja Legionów. Strofy o Komendancie.
  Warszawa: Pokolenie 1988.
  A5, okł.kart., [6],3-213 s., off. z masz., [c. 1100 zł].
  Wybrał: Adam Ulina [pseud.]. U góry s. tytułowej: W 120 rocznicę urodzin Józefa Piłsudskiego.
  CD-105, J-2703, BN-4399, Ka-3465, KS-0653, BJ-3638 - MM
 • Poezja odnowy.
  Warszawa: Wydawnictwo im. gen. E. Nila-Fieldorfa 1981.
  A5, okł.kart., [1],4-34 s. off. z masz., [c. 30 zł].
  4 publikacja.
  Tytuł okł.: Poeta pamięta. Zawiera wiersze autorów: Bertolt Brecht, Antoni Marianowicz, Krystian Czerwiński, Ewa Libudzka, Kazimierz Majlinga, Andrzej Waligórski, Włodzimierz Lis, Andrzej Matecki, Kazimierz Pierożek, Czesław Miłosz i anonimowe.
  CD-106, BN-4400, Ka-1944, KS-0396, BJ-3639 - MM
 • Poezja stanu wojennego. Antologia.
  Londyn: Puls czerwiec 1982.
  22 cm, 100 s.
  Puls Publications; 3.
  Tom przygotowany w Polsce. Tom przygotowali: Inga, Jot Em, Spectator. ISBN 0-907587-05-4. Jest to wydanie nieco przeredagowane, pierwsze ukazało się w podziemiu: Antologia wierszy wojennych. Opracowanie: Inga, Jot Em, Spectator [Leszek Szaruga]. Warszawa: Nowa 1982.
  Rec.: Stanisław Barańczak: Norwid nie chce podpisać volkslisty. Aneks 1983 nr 29-30 s. 207-216; przedruk w: Wezwanie 1983 nr 5 s. 41-47; oraz w: tegoż: Przed i po. Londyn: Aneks 1988 s. 91-98.
  - uw - MM
 • Poezja stanu wojennego. Dodatek.
  B.m.: b.w., b.r. [1982].
  A4, masz. przeb.
  Tytuł nagł.
  J-4117*[wg Pil-2079], BN-4401[wg Pil], KS-0479[wg MJ*] - op
 • Poezja wojenna ’81. Nr. 5. - patrz: W milczeniu i nadziei. Poezja wojenna ’81. marzec 1983. - uw
 • Pogląd. [Wybór z numerów 140, 141, 142].
  Warszawa: Wydawnictwo Wolne Pismo Most [19]’88.
  A5, okł., [1],4-68 s., off. z oryg., c. 300 zł.
  Wybór z numerów: 140 - grudzień 1987; 141 - styczeń 1988; 142 - luty 1988. Wstęp: Marian Sabat [pseud. - właśc. Maciej Łukasiewicz].
  BJ-3640, BNWC-2677 - MM
 • Pogląd na kształtowanie cen rolnych i dochodów w rolnictwie.
  Łódź: Z.R. Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”. Ośrodek Badań Działalności Gospodarczej, wrzesień 1981.
  A4, 12 s., ksero z masz.
  W oparciu o ekspertyzę: A[ntoniego] Leopolda. Za zgodność: Jadwiga Szcześkiewicz. W rzeczywistości skserowano maszynopis tekstu autora, a jego nazwisko zamieniono na notę o opracowaniu tekstu. Tekst równolegle albo wcześniej wydrukowano w: Wieś i rolnictwo. 1981, nr 4(33), s. 45-52.
  – MM
 • Pogląd na kształtowanie cen rolnych i dochodów w rolnictwie. – patrz: Leopold Antoni: Pogląd na kształtowanie cen rolnych i dochodów w rolnictwie. - uw
 • Poglądy w sprawie budownictwa mieszkaniowego - grudzień 1980.
  Warszawa: Ośrodek Badań Społecznych przy NSZZ „Solidarność” region Mazowsze 1981.
  A4, 6 s., powiel.
  Opracowała Komisja d/s budownictwa mieszkaniowego O.B.S.
  - MM
 • Pogodny Andrzej [pseud.] - właśc. Krzysztof Popowicz - uw
 • Pogodny Andrzej [pseud.]: "Już mam wszystko". 1981-1984.
  Warszawa: Wydawnictwo CDN 1984.
  A6, okł.kart., [2],50,[1] s., [6] s. rys., [4] s. nut, off. z masz., c. 120 zł.
  Na okładce w tytule brak cudzysłowów. Ilustrował: Kuba. Zbiór piosenek nagranych na kasetę CDN.
  K-2731, G-84/384, CD-1190, J-2704, BN-4402, Ka-2004, Hoo99/192, KS-3688, BJ-3728 - MM
 • Pogorzelski Walery: 43 lata w kapłaństwie: W niewoli rosyjskiej. Wielka wojna. Okupacja austriacka. W wolnej Polsce. Wspomnienia przeżyć, wydarzeń i osób.
  B.m.: b.w., b.r. [1986 ?].
  A5, 238,[1] s., off. z oryg.
  Przedruk z wyd.: Sieradz: nakł. aut. 1935.
  Ł-344, J-2705, BN-4403[wg J], KS-3659 - op
 • [Pogrzeb Józefa Piłsudskiego rok 1935].
  B.m.: b.w., b.r. [1987].
  18 cm, teka [12] k. fotogr., [c. 450 zł].
  CJ-1259, J-2706, BN-4404[wg J] - op
 • Pogrzeb ks. Jerzego Popiełuszki.
  Łódź: Arka 1985.
  Teka fotogr., c. 1350 zł.
  15 pozycja w dorobku wydawnictwa.
  Wydanie trzyczęściowe.
  CJ-1763*, J-2707*, BN-4405[wg J] - op
 • [Pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszki].
  B.m.: b.w., b.r. [po 1984].
  18 x 12 cm, [16] k. fotogr.
  Fotografie przepasane czarną opaską.
  BJ-3641 - op
 • Pokojowa nagroda Nobla. 5 październik 83 - L. Wałęsa.
  Warszawa: Wytwałość b.r. [1983].
  A5, [5] k. fotogr., [c. 150 zł].
  J-2708*[wg Pil-2081], BN-4406[wg Pil], Ka-4726{[6] k.} - op
 • Pokojowa nagroda Nobla. 5 październik 83 - L. Wałęsa.
  Warszawa: Wytwałość b.r. [1984].
  A5, [5] k. fotogr., c. 150 zł.
  J-2709*[wg Pil-2082] - op
 • Pokolenie - patrz: Oficyna Wydawnicza "Pokolenie" [1989]. Informacja o wydawnictwie i spis wydanych tytułów. Wydano z okazji Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie w maju 1989 r. - uw
 • Pokolenie. Oficyna Wydawnicza.
  - Piłka Stanisław: Dlaczego i jak wywołać wojnę? 1983.
  - Brandys Marian: Twardy człowiek. 1983.
  - Bukowski Władimir: Ruch pokoju a Związek Radziecki. 1983.
  - Kropotkin Piotr: Zapiski z ostatnich dni. 1984.
  - Kaczmarski Jacek: Utwory zebrane. 1984.
  - Wójcik Stanisław: Sfałszowane wybory. 1984.
  - Kiersnowski Maciej: Dyktatura rozsądku. [19]85.
  - Cywiński Bohdan: Doświadczenie polskie. 1985.
  - Tarniewski Marek: Cele polityczne. 1985.
  - Mrożek Sławomir: Donosy. 1985.
  - Semper fidelis. Wiersze o Lwowie. 1985. Zebrał: Jerzy Wereszyca.
  - Wardecki Piotr Eugeniusz: Historia P.S.L. 1945 - 1949. 1985.
  - Holzer Jerzy (Wacław Pański): P.P.S. w latach 1944 - 1948. 1985.
  - Od października 1956 do grudnia 1970. Część I: Wokół października. Zeszyt 2. 1985.
  - Kołakowski Leszek: Religia. Część I-II. 1985.
  - Brandys Marian: Z dwóch stron drzwi. 1985.
  - Szeremietiew Romuald: W obcym interesie. 1985.
  - Ostatnie słowa … Proces K.P.N. 23.09-05.10 1982. Tadeusz Jandziszak, Leszek Moczulski, Tadeusz Stański, Romuald Szeremietiew. 1985.
  - Piłsudski Józef: Bibuła. [19]’86.
  - Bryll Ernest: Gołąb pocztowy. 1986.
  - Albert Andrzej: Najnowsza historia Polski. Część III. Polska Ludowa 1945 - 1956. 1986.
  - Albert Andrzej: Najnowsza historia Polski. Część IV. Polska Ludowa 1956 - 1980. 1986.
  - Małaczewski Eugeniusz: Koń na wzgórzu. Opowiadania. Część 1. 1986.
  - Mikes George: Powstanie węgierskie. [19]’86.
  - Mackiewicz-Cat Stanisław: Lata nadziei. (17 Września - 5 lipca 1946). 1986.
  - Mackiewicz-Cat Stanisław: O jedenastej - powiada aktor - sztuka jest skończona. 1986.
  - Mackiewicz-Cat Stanisław: Klucz do Piłsudskiego. 1986.
  - Mackiewicz-Cat Stanisław: Historia Polski od 11 listopada 1918 r. do 17 września 1939 r. Część I i II. 1986.
  - Ostrowski Stanisław: W obronie polskości ziemi lwowskiej. Dnie pohańbienia. 1986.
  - Wierzbicki Piotr: Szary człowiek. 1986.
  - Semper fidelis. Wiersze o Lwowie 1918-1939. Wyd. II rozszerzone. 1986. Zebrał: Jerzy Wereszyca.
  - Cywiński Bohdan: Doświadczenie polskie. Wyd. II. (razem z Wydawnictwem Rytm). 1986.
  - Tarniewski Marek: Płonie komitet. (razem z: Łódź: Solidarność Walcząca). 1986.
  - Bartnicki Z.: Kryzys. (razem z: [Łódź]: NZS Politechniki Łódzka) [19]’86. Zeszyty Samokształceniowe NZS. Zeszyt 2: Ekonomia.
  - Kołakowski Leszek: Religia. [19]’86.
  - Kraśniewska Wiktoria: Po wyzwoleniu … (1944-1956). 1986.
  - Kwaśniewska Wiesława [wybór i oprac.]: Grudzień 1970 w Gdyni. 1986.
  - Kuśmierek Józef: Jak rządzi się gminą. 1987.
  - Moczulski Leszek: Nie przyznaję się do winy. [19]’87.
  - Tomaszewski Bolesław, Węgierski Jerzy: Lwowska AK. Wyd. II. 1987.
  - Malewski Jerzy: Jedynie prawda jest ciekawa. Szkice do portretów. 1987.
  - Krall Hanna: Okna. 1987.
  - Korzeń Jan: Dramat narodów bałtyckich. 1987.
  - Nowakowski Tadeusz: Na skrzydłach nadziei. [1986-7].
  - Zimand Roman: Piołun i popiół /Czy Polacy i Żydzi wzajem się nienawidzą?/. 1987.
  - Drawicz Andrzej: A/Kos czyli szkoła podłości. 1987.
  - Liszewski Karol: Wojna polsko - sowiecka 1939 r. 1987.
  - Koniec Polskiego Państwa Podziemnego. Łódź: Pokolenie [na IV s. okł.] 1987.
  - Rudnicki Klemens: Na polskim szlaku. [1987].
  - Sikorska Grażyna: Prawda warta życia. [1988].
  - Poezja Legionów. Strofy o Komendancie. 1988. Wybrał: Adam Ulina.
  - Nowakowski Tadeusz: Kwiaty dla Pielgrzyma. 1988.
  - Dokumenty tragedii olsztyńskiej. 1988.
  - Nawrocki Grzegorz: Struktury nadziei. 1988.
  - Szejnert Małgorzata: Sława i infamia. 1988.
  - Krall Hanna: Trudności ze wstawaniem. 1988.
  - Jastrun Tomasz: W złotej klatce. 1988.
  - Siemaszko Zbigniew Sebastian: Narodowe Siły Zbrojne. [1988].
  - Krzyżanowski Bronisław: Wileński matecznik 1939 - 1944. 1988.
  - Mękarski Stefan: Lwów. Karta z dziejów Polski. 1988.
  - Leopolis. Dzieje i kultura Lwowa. 1988.
  - Minkiewicz Władysław: Mokotów, Wronki, Rawicz. Wspomnienia 1939-1954. 1988. (razem z Nową).
  - Szulecki Stefan: Cysorz. Wspomnienia kamerdynera. 1988.
  - Divertimento sztokholmskie. Rozmowy z Josifem Brodskim. Zebrał i do druku podał Jerzy Illg. 1988.
  - Dziewanowski Kazimierz: Złom żelazny, śmiech pokoleń. 1989.
  - Leopold Kazimierz: Przywódcy Polski Podziemnej przed sądem moskiewskim. 1989.
  - Raczyński Edward, Żenczykowski Tadeusz: Od Genewy do Jałty. Rozmowy radiowe. 1988.
  - Zieliński Tadeusz: Zakładania związków zawodowych. luty 1989.
  - Fedorowicz Jacek: Felietony i dialogi. 1989.
  - 97 poz. wyd. - Nie możemy milczeć … (z ławy obrończej). marzec 1989. (oprac.) Marek Antoni Nowicki.
  - Kołakowski Leszek: Główne nurty marksizmu. kwiecień 1989. (razem z Wydawnictwem Krąg).
  - 120 poz. wyd. - Walc Jan: Wybierane. listopad 1989.
  - uw
 • Pokój tobie Polsko ! Ojczyzno moja ! Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II artyści wrocławscy, czerwiec 1987.
  Wrocław: Komitet Kultury Niezależnej; Inicjatywa Wydawnicza Aspekt 1987.
  23,5 x 14,5 cm, 35 s., off. z masz., [c. 120-200 zł].
  CJ-1260*, J-2710, BN-4407[wg J], Ka-3466, KS-0638[wg MJ], BJ-3642 - op
 • Pokrętne ścieżki.
  Nowy Jork: Instytut na rzecz Demokracji w Europie Wschodniej 1989.
  18 cm, 200 s.
  Konfrontacje; 9.
  ISBN 0-935417-09-5. Tytuł angielski: "Twisting Paths".
  Zawiera teksty:
  - Joshua Muravchik: Przewodnik antykomunisty: co robić? [tłum. z: The New Republic, 30 listopad 1987].
  - Alexandre de Marenches: Przepowiednie dla świata [tłum. z: Paris Match, 8 wrzesień 1988].
  - Charles Krauthammer: Nie, zimna wojna wcale się nie skończyła [tłum. z: Time, 12 wrzesień 1988].
  - Fareed Zakaria: Rewizja rewizjonistów [tłum. z: The New Republic, 30 maj 1988].
  - Melvin J. Lasky: Cykle zachodniej fantazji. Nasza liberalna ideologia i jej wrodzona choroba [tłum. z: Encounter, luty 1988].
  - Henry Kamm: Rozbity kraj [tłum. z: New York Times, 20 wrzesień 1987].
  - Thomas Keneally: W Erytrei [tłum. z: New York Times, 27 wrzesień 1987].
  - David Roberts, Jr.: Afrykański Kongres Narodowy własnymi słowami [tłum. z: Commentary, lipiec 1988].
  - Harvey J. Feldman: Tajwan: Wielki krok naprzód [tłum. z: The National Interest, jesień 1987].
  - Mario Vargas Llosa: Siła kłamstw [tłum. z: Encounter, grudzień 1987].
  - Walter Haubrich: "Sendero luminoso" - o przemocy i biedzie [tłum. z: Encounter, czerwiec 1988].
  - Michael Novak: Biedni w Ameryce Łacińskiej: przedsiębiorcy, nie proletariusze [tłum. z: Crisis, lipiec/sierpień 1987].
  - Mario Vargas Llosa: Cicha rewolucja peruwiańska [tłum. z: Crisis, lipiec/sierpień 1987].
  - Hernando de Soto: Inna droga [tłum. wstępu do książki: "El otro sendero: La revolucion informal", 1987].
  - uw - MM
 • Pokrętne ścieżki.
  Warszawa: Wydawnictwo Pomost 1989.
  A5, okł.kart., [5],4-200,[1] s., off. z oryg., c. 1600 zł.
  Konfrontacje; 9.
  Red.: Irena Lasota.
  BN-4408, Ka-1945, BJ-3643 - MM
 • Pokrętne ścieżki.
  Warszawa: Wydawnictwo Przedświt 1989.
  A6, okł.kart., [3],4-200 s., off. z oryg., c. 1500 zł.
  Konfrontacje; 9.
  Red.: Irena Lasota.
  BJ-3644 - MM
 • Pokrowski Józef A.: Klątwa Peruna [Иосиф Алексеевич Покровский: Перуново заклятье] - patrz w: De profundis. Z głębokości. Zbiór rozpraw o rosyjskiej rewolucji. Warszawa: Nowa 1988. - uw
 • Pokrzywniak Józef - patrz: Glosariusz. Wrocław: 1986-1992. - uw
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.