Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Os - Ó

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 26.04.2017 r.
 
 
 • Osęka Andrzej: Kryzys sztuki i nadzieja.
  Warszawa: Wydawnictwo Komitetu Kultury Niezależnej grudzień 1985.
  A5, okł., 20 s., powiel., c. 50 zł.
  Biblioteka Kultury Niezależnej. Próby; [5].
  Tekst odczytu wygłoszonego we wrocławskim Klubie Inteligencji Katolickiej 24 listopada 1985 r.
  K-2653, G-85/294, CD-1146, J-2568, BN-4184, Ka-1840, Hoo99/191, KS-3508, BJ-3455 - MM
 • Osęka Andrzej: Racje i siły. - patrz w: Rubikon ’81. - uw
 • Osęka Andrzej [wywiad w]: Wierzchowska Wiesława: Sąd nieocenzurowany czyli 23 wywiady z krytykami sztuki. Łódź: Film i Literatura 1989. - uw
 • Osiatyński Jerzy: "Solidarność" wobec reformy gospodarczej. - patrz: Dyskusja nad programem i taktyką związku. Gdańsk: BIPS 08.[19]81. - uw
 • Osiatyński Jerzy - patrz: Skir Jan [pseud.] - uw
 • [Osiemdziesiąt] ’80. Wiersze.
  B.m.[Gdańsk]: Wolna Drukarnia Stoczni Gdańskiej 1984.
  A5, okł.kart., 24 s., powiel., c. 60 zł.
  Tytuł okł. Nota wydawnicza na s. II okł., spis treści na s. III okł.
  K-3148*[23 s.], CD-152[wg K], Dun-183, J-2569, BN-4185=BN-5958[wg K][Wiersze ’80], KS-0564[wg MJ]=KS-0563[wg MJ] - MM
 • Osipow Władimir: Trzy postawy wobec ojczyzny.
  - w: Aneks 1974/75 nr 7-8 s. 195-203.
  - uw - MM
 • Osipow Władimir: Trzy postawy wobec ojczyzny. - patrz: Archipelag Wolnej Myśli 2. Kraków: Kos 1981. Przedruk z: Aneks 1974-5 nr 7-8. - uw
 • Oskarżenie. Sprawa Edmunda Bałuki.
  B.m.: b.w., b.r. [198?].
  A4, 30 s., ksero z masz.
  Tytuł nagł.
  J-2571*[wg Pil-1962] - op
 • Oskarżona Solidarność.
  Warszawa: Wydawnictwo Mysia 5, [19]’84.
  A5, okł.kart., 88 s., off. z masz., c. 240 zł.
  Dotyczy losów oskarżonej "jedenastki": Andrzej Gwiazda, Seweryn Jaworski, Marian Jurczyk, Jacek Kuroń, Adam Michnik, Karol Modzelewski, Jan Józef Lipski, Grzegorz Palka, Andrzej Rozpłochowski, Jan Rulewski, Henryk Wujec.
  K-2654, G-84/360, BN-4186, Ka-1841, Hoo99/191, HN-000510267, BJ-3457 - MM
 • Osmańczyk Edmund Jan: Polska i Izrael. Wydanie pierwsze.
  Paryż: Wydawnictwo Kontakt sierpień 1988.
  21 cm, 85,[2] s.
  ISBN 2 907495 01 1.
  - uw - MM
 • Osmańczyk Edmund Jan: Polska i Izrael.
  B.m.[Kraków]: Wszechnica Społeczno-Polityczna 1989.
  A5, okł.kart., [4],7-85 s., off. z oryg., [c. 1600 zł].
  Przedruk z wyd.: Paryż: Wydawnictwo Kontakt 1988.
  BK-490, BN-4187, Ka-3444, BJ-3458, KJ-504* - MM
 • Osmańczyk Edmund Jan: Polska i Izrael.
  B.m.[Łódź]: Fakt 1989.
  A5, 85 s.
  Ka-4358 - op
 • Osmańczyk Edmund Jan: Wielkie rozłączenie. Polska-Niemcy. Polska-Rosja. Bilans lat 1939-1989.
  Warszawa-Nowy Jork: Bicentennial Publishing Corp., Nowy Dziennik 1989.
  24 cm, 51,[1] s.
  Biblioteka Polityczna Nowego Dziennika.
  ISBN 0-912757-23-X.
  - uw
 • Osmańczyk Edmund Jan: Wielkie rozłączenie. Polska-Niemcy. Polska-Rosja. Bilans lat 1939-1989.
  B.m.[Kraków]: Wszechnica Społeczno-Polityczna 1989.
  A5, okł.kart., 51,[1] s., off. z oryg., [c. 650 zł].
  Posłowie: Bolesław Wierzbiański. Przedruk z wyd.: Warszawa-Nowy Jork: Bicentennial Publishing Corp. 1989.
  BK-491, BN-4188, Ka-1842, BJ-3459, KJ-505* - MM
 • Osmańczyk Edmund Jan: Wielkie rozłączenie. Polska-Niemcy. Polska-Rosja. Bilans lat 1939-1989.
  B.m. [Opole]: Wydawnictwo Ostoja Narodowa 1989.
  A5, okł., 51,[1] s., off. z oryg., [c. 500 zł].
  Posłowie: Bolesław Wierzbiański. Przedruk z wyd.: Warszawa-Nowy Jork: Bicentennial Publishing Corp. 1989.
  BJ-3460 - op
 • Osowski Jakub: Posłowie. - patrz: Barańczak Stanisław: Przywracanie porządku. - uw
 • Osóbka-Morawski Edward: "Sprawa granic" - fragment "Dzienników" wg PPN nr 40 z marca 1980 r. Przedruk z: Zeszyty Historyczne 1980 nr 53. - patrz: Albert Andrzej: Wschodnie granice Polski. Warszawa: Wydawnictwo 1984. - uw
 • Osóbka-Morawski Edward [wywiad] - patrz: Spisane będą czyny i rozmowy … Krakowskie Towarzystwo Wydawnicze [1982-3]. - uw
 • Ossendowski F[erdynand] A[ntoni]: Lenin.
  B.m.: b.w., b.r. [1986 ?].
  A5, okł.kart., [9],2-471 s., [16] k. tabl., off. z oryg., [c. 2000-2500 zł].
  Przedruk z wyd. 2: Poznań: Wydawnictwo Polskie 1930. Brak przedmowy autora.
  K-2655*, G-An-3*, CD-1147[wg CJ], CJ-1231 oraz s. 274, J-2572, BN-4189, KS-3515[wg MJ], BJ-3461 - MM
 • Ossendowski Ferdynand Antoni: Lenin. Tom I-II.
  Chicago - Toronto - Warszawa: Andy Grafik 1990.
  [Reprint z wyd.: Poznań: Wydawnictwo Polskie 1930.
  - uw - MM
 • Ossendowski Ferdynand Antoni: Lenin. Wyd. I w tej edycji.
  Gdańsk: Oficyna Wydawnicza Graf 1990.
  Reprint fotooffsetowy z wyd. III: Poznań: Wydawnictwo Polskie 1930. ISBN 83-85130-00-4. Na s. I-XVI przedmowa autora.
  - uw - MM
 • Ossendowski Ferdynand Antoni: Lenin. Wyd. pierwsze powojenne.
  Warszawa: Wydawnictwo Alfa 1990.
  Reprint z wyd.: Poznań: Wydawnictwo Polskie 1930. ISBN 83-7001-354-6. Brak przedmowy autora. Na s. V-VIII: Witold St. Michałowski: Banicja za "Lenina". Cenzura: F-22.
  - uw - MM
 • Ossendowski Ferdynand Antoni: Lenin.
  Warszawa: Wydawnictwo Maj 1990.
  Reprint offsetowy z wyd. 1: Poznań: Wydawnictwo Polskie 1930. Na końcu tomu tekst "Postscriptum" datowany: kwiecień 1930.
  - uw - MM [opr. miękka i twarda]
 • Ossendowski Ferdynand Antoni: Ludzie, zwierzęta, bogowie. 1: Męczeńska włóczęga.
  Poznań: Wydawnictwo Polskie /R. Wegner/ b.r. [1929-30].
  17 cm, 183,[1] s.
  - uw
 • Ossendowski F[erdynand] A[ntoni]: Ludzie, zwierzęta, bogowie. [Tom] I: Męczeńska włóczęga.
  Warszawa: Wydawnictwo Słowo 1986.
  A6, okł.kart., 183,[1] s., off. z oryg., [c. 540-560 zł].
  Biblioteka Reportera.
  Przedruk z wyd.: Poznań: Wydawnictwo Polskie /R. Wegner/ b.r. [1929-30].
  G-86/246, CD-1148, CJ-1232, J-2573, BN-4190, Ka-1849[1988], KS-3516*[wg CD], BJ-3462 - MM
 • Ossendowski, Ferdynand Antoni: Ludzie, zwierzęta, bogowie. Cz. 1: Męczeńska włóczęga.
  Warszawa: "BS", 1990.
  16 cm, 183, XX s.
  - uw
 • Ossendowski, Ferdynand Antoni: Zwierzęta, ludzie, bogowie.
  Białystok: "Łuk", 1991.
  21 cm, 246,[2] s.
  Zawiera: Męczeńska włóczęga; Przez kraj szatana; Krwawy Generał.
  - uw
 • Ossowska Karolina: Posłowie. - patrz w: [Abramski Jan, Żywiecki Ryszard:] Katyń. Gdańsk: Wydawnictwo Polskie 1981 i w innych wydaniach - uw
 • Ossowska Maria: O pewnych przemianach etyki walki.
  Warszawa: Książka i Wiedza 1957.
  18 cm, 41 s.
  - uw
 • Ossowska Maria: O pewnych przemianach etyki walki. Wyd. 2.
  B.m.[Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza n 1977.
  A4, 16 [t.j. 15] k., powiel. spiryt. jednostr.
  Tytuł okł.
  BN-4191, BJ-3463, Ka-4524[b.w.] - op
 • Ostapowicz Agnieszka [rozm.] - patrz: Kto tu wpuścił dziennikarzy. Nowa [1985]. - uw
 • Ostaszewicz-Kaz Kazimierz - patrz: Kaz-Ostaszewicz Kazimierz - uw
 • Ostaszewski Jan [red.] - patrz: Demokracja a ideał społeczny. Wybór tekstów. Krakowskie Towarzystwo Wydawnicze [1983]. - uw
 • Ostaszewski J[an] [tłum.] - patrz: Brogan D[enis] W[illiam], Verney D[ouglas] V.: Cztery wielkie demokracje. Krakowskie Towarzystwo Wydawnicze 1984. - uw
 • Ostatnia droga J. Piłsudskiego. JP 1867-1935. - patrz: W 46 rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego. [1981]. - uw
 • Ostatnie dni bez ZOMO.
  Pierwodruk pod tytułem: Ostatnie posiedzenie KK, ukazał się w: Arka 1983 nr 1 s. 3-21.
  - uw - MM
 • Ostatnie dni bez ZOMO. Obrady Komisji Krajowej Gdańsk 11-12 XII ’81.
  B.m. [Kraków]: L, b.r. [1984].
  A5, okł. z pap. pakowego wliczona w paginację, 23,[1] s., stdr. z masz., c. 65 zł.
  Przedruk z: Arka 1983 nr 1 s. 3-21. Druk zorganizowany przez Józefa Śreniowskiego.
  K-2656, G-84/361, BK-492, J-2574, BN-4192, Ka-3998, BJ-3465, KJ-506 - MM
 • Ostatnie dni bez ZOMO. Obrady Komisji Krajowej Gdańsk 11-12 XII ’81.
  Łódź: Oficyna Solidarność Walcząca, 1984.
  A5, 23,[1] s., stdr. z masz., c. 65 zł.
  Druk z materiałów drukarskich przekazanych z wyd.: [Kraków]: L [1984]. Przepisano s. 11 i 15, niewielkie zmiany są również na s. 9, 18, 20, 21 i [24]. [Nakład 1500 egz.]
  K-2657, G-84/362, W-43, BŁ-143, J-2575, BN-4193*[wg MBPŁ], BaBN, Ka-1846, BJ-3466, DBŁ s. 122 - MM
 • Ostatnie miesiące Związku Polskich Artystów Plastyków. Wstęp, kalendarium, dokumenty, refleksje.
  Warszawa: Oficyna Sztuk Pięknych [19]’83.
  A5, okł.kart., 102 s., powiel., c. 200 zł.
  K-2658, G-83/396, J-2576, BN-4194, Ka-1847, Hoo99/191, HN-000510276, BJ-3467 - MM
 • Ostatnie półwiecze historii Polski. [seria] - patrz: Wybuch II wojny światowej. Zeszyt nr 1. Łódź: Wydawnictwo Polonia [1984]. - uw
 • Ostatnie słowa… Proces K.P.N. 23.09-05.10 1982. Tadeusz Jandziszak, Leszek Moczulski, Tadeusz Stański, Romuald Szeremietiew.
  Warszawa: Oficyna Wydawnicza Pokolenie, 1985.
  A5, okł., 33 s., off. z masz., c. 85 zł.
  Teksty w kolejności: Romuald Szeremietiew, Tadeusz Stański, Tadeusz Jandziszak, Leszek Moczulski.
  K-2659, J-2577, BN-4195, Ka-556, Hoo99/191, HN-000510281, BJ-3468 - MM
 • Ostatnie słowo oskarżonych w procesie przywódców Konfederacji Polski Niepodległej przed Sądem Wojskowym w Warszawie 1982 rok. Mówią: Leszek Moczulski, Romuald Szeremietiew, Tadeusz Stański, Tadeusz Jandziszak-Pablo.
  B.m.: Wydawnictwo Konfederacji Polski Niepodległej, Okręg Zachodni, 1983.
  A4, okł., [34] s., powiel., [c. 120 zł].
  Teksty w kolejności: Tadeusz Stański, Leszek Moczulski, Tadeusz Jandziszak, Romuald Szeremietiew.
  {BJ-3469, FC-8375 [32] s.} - MM
 • Następne wydanie patrz: Dokumenty bezprawia stanu wojennego. Proces przywódców Konfederacji Polski Niepodległej wrzesień - październik 1982. Ostatnie słowo oskarżonych. Mówią: Tadeusz Stański, Leszek Moczulski, Tadeusz Jandziszak, Romuald Szeremietiew. Wyd. II. Wydawnictwo Konfederacji Polski Niepodległej - Okręg Zachodni 1984. - uw
 • "Ostoja" [pseud. - właśc. Tadeusz Marian Klimowski]: Burza wołyńska. - patrz: "Burza" (Drogi cichociemnych). Grot 1984; Burza Wołyńska. Wspomnienia cichociemnych. Warszawa: [Maraton] 1983. - uw
 • Ostoja-Owsiany Andrzej: Drogi do niepodległości.
  Warszawa: KPN Wydawnictwo Polskie [19]’89.
  A5, okł.kart., 208 s., off. z masz., (c. 3500-3700 zł).
  Biblioteka Drogi.
  BN-4196, Ka-1850, HN-001862187, BJ-3470 - MM
 • Ostoja-Owsiany Andrzej: Rok 1920 w krzywym zwierciadle propagandy i w rzeczywistości.
  - w: Aspekt. Łódź 1980 [1981] nr 4-5 s. 128-201.
  - uw - MM
 • Ostoja-Owsiany Andrzej: Rok 1920 w krzywym zwierciadle propagandy i w rzeczywistości.
  Bydgoszcz: MKZ NSZZ "Solidarność" Region Bydgoszcz; "Bydgoska Sowa" 1981.
  A5, 55 s.
  wg: Rok dwudziesty. Wojna polsko-sowiecka. [Wyd. 3]. Bydgoszcz: BNOW-UKOS-II 1984, Ka-4482[b.r.] - op

 ▬ Ostoja-Owsiany Andrzej: Rok 1920 w krzywym zwierciadle propagandy i w rzeczywistości. Warszawa: Wydawnictwo im. Konstytucji 3-Maja, 1981. A5, okł.kart., 76 s. Biblioteka Aspektu. Tytuł okł.: Rok 1920. Przedruk z: Aspekt. Łódź 1980 [1981] nr 4-5 s. 128-201.
Ł-324, BN-4200, BaBN-b1278341[odmiany], Ka-1851, HN-000394616, BJ-3471, FC-8377, Nukat-447546 – brak możliwości określenia typu wyd. – uw
 opis książki Andrzej: Rok 1920 w krzywym zwierciadle propagandy i w rzeczywistości.
Warszawa: Wydawnictwo im. Konstytucji 3-Maja, 1981.
A5, okł.kart., 76 s., off. z masz.
Wysokość kolumny druku na s. tytułowej: 180,2 mm. Odległość dwóch dolnych wierszy na okł.: 12 mm. Jasnozielony karton okł. Konstrukcja książki: jedna gruba składka spięta w grzbiecie zszywką.
– uw – MM [dedykacja autora dla Anatola Gupieńca z dn. 15/7/81]
 opis książki Andrzej: Rok 1920 w krzywym zwierciadle propagandy i w rzeczywistości.
Warszawa: Wydawnictwo im. Konstytucji 3-Maja, 1981.
A5, okł.kart., 76 s., off. z masz.
Wysokość kolumny druku na s. tytułowej: 176,1 mm. Odległość dwóch dolnych wierszy na okł.: 12 mm. Konstrukcja książki: oprawa klejona z pojedynczych kartek bez spięcia zszywkami.
– uw – MM
 opis książki Andrzej: Rok 1920 w krzywym zwierciadle propagandy i w rzeczywistości.
Warszawa: Wydawnictwo im. Konstytucji 3-Maja, 1981.
A5, okł.kart., 76 s., off. z masz.
Wysokość kolumny druku na s. tytułowej: 171,1 mm. Odległość dwóch dolnych wierszy na okł.: 12 mm. Konstrukcja książki: jedna gruba składka spięta w grzbiecie zszywką.
– uw – MM
 opis książki Andrzej: Rok 1920 w krzywym zwierciadle propagandy i w rzeczywistości.
Warszawa: Wydawnictwo im. Konstytucji 3-Maja, 1981.
A5, okł.kart., 76 s., off. z masz.
Wysokość kolumny druku na s. tytułowej: 177,9 mm. Odległość dwóch dolnych wierszy na okł.: 18 mm. Konstrukcja książki: oprawa klejona z pojedynczych kartek spiętych zszywkami pod okładką przy grzbiecie.
– uw – MM
 opis książki Andrzej: Rok 1920 w krzywym zwierciadle propagandy i w rzeczywistości.
Warszawa: Wydawnictwo im. Konstytucji 3-Maja, 1981.
A5, 76,[4] s., ksero z masz.
Cztery ostatnie s. czyste.
– uw – MM

 • Ostoja-Owsiany Andrzej: Rok 1920: w krzywym zwierciadle propagandy i w rzeczywistości.
  B.m.[Łódź]: b.w., b.r. [1981].
  A5, okł., 108 s., off. z masz.
  Przedruk z: Aspekt. Łódź 1980 [1981] nr 4-5 s. 128-201.
  BŁ-153, BN-4198=BN-4199*[wg BŁ], Ka-4404 - MM
 • Ostoja-Owsiany Andrzej: Rok 1920.
  Bydgoszcz: Bydgoska Inicjatywa Wydawnicza 1983.
  A5, 7 s.
  J-4406*[wg BB-14 - tu błędnie nazwisko autora], BN-4197*[wg BB] - op
 • Ostoja-Owsiany Andrzej - patrz: Młodzi demokraci. Łódź-Wrocław 1979. Łódź-Wrocław-Warszawa: "Idea" 1980. - uw
 • Ostoja-Owsiany Andrzej [oprac.] - patrz: Wzorcowa ordynacja wyborcza NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej. - uw
 • Ostojewski Antoni: Wstęp. - patrz: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dniu 23.04.1935 r. Wydanie jubileuszowe. Warszawa: Organizacja Służby Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej 1985. - uw
 • Ostowiak Tomasz [pseud.] - patrz: Glosariusz. Wrocław: 1986-1992. - uw
 • Ostrołęcka Ewa [pseud.]: właśc. Stefan Niesiołowski - uw
 • Ostrołęcka Ewa [pseud.]: "Ruch" przeciw totalizmowi.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa 1985.
  A4, okł.kart., 214 s., powiel., c. 480 zł.
  Rec.: Wśród książek. Początki opozycji: Ruch. Kurs 1985 nr 17 s. 39-41; Z.S.: Łódzki epizod. Almanach Humanistyczny 1986 nr 5 s. 76-78.
  K-2660, Ł-325, G-85/295, J-2396, BN-3865, Ka-1843, HN-000510286, BJ-3062 - MM
 • Ostrołęcka Ewa [pseud.]: Ruch przeciw totalizmowi. Wyd. II krajowe.
  Warszawa: Wydawnictwo RKMN Słowo Niepodległe 1988.
  A5, okł.kart., [4],3-268,[2] s., off. z masz., c. 1500 zł.
  J-2397, BN-3867, BJ-3063 - MM
 • Ostrołęcka Ewa [pseud.]: „Ruch” przeciw totalizmowi. Wyd. III poprawione.
  Warszawa: Wydawnictwo Niezłomni, 1989.
  A5, okł.kart., obw., [4],3-225,[5] s., off. z masz.
  BN-3866, Ka-1848, BJ-3064, FC-8725 - MM
 • Ostrołęcka Ewa [pseud.]: „Ruch” przeciw totalizmowi. Wyd. III poprawione. Warszawa: Wydawnictwo Niezłomni 1989. - część nakładu, być może później, opatrzono stemplem na s. tytułowej właściwym nazwiskiem autora: Stefan Niesiołowski - patrz: Niesiołowski Stefan - Ostrołęcka Ewa [pseud.]: „Ruch” przeciw totalizmowi. Wyd. III poprawione. Warszawa: Wydawnictwo Niezłomni, 1989. - uw
 • Następne wydanie pod właściwym nazwiskiem: Stefan Niesiołowski - uw
 • Ostromęcki Bogdan - [tłum. wierszy w]: Achmatowa Anna: Requiem [Wybór wierszy]. Nowa 1981. - uw
 • Ostrowska Bronisława: Bohaterski miś czyli przygody pluszowego niedźwiadka na wojnie. Dla dzieci od lat 10 do 100.
  - Warszawa: E. Wende; Druk. Narodowa w Krakowie b.r. [ok. 1919]. 22 cm, 156,[3] s. Zilustrował Kamil Mackiewicz. [mogło być kilka nakładów, egz. BJ z nakł.: Dziewiąty tysiąc];
  - [wyd. 2]. Lwów: Książnica Polska Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych 1922. 22 cm, 156,[3] s. Zilustrował Kamil Mackiewicz.
  - uw
 • Ostrowska Bronisława: Bohaterski miś czyli przygody pluszowego niedźwiadka na wojnie. Dla dzieci od lat 10 do 100. Wyd. trzecie.
  Lwów-Warszawa: Książnica-Atlas, 1925.
  21 cm, [4],142,[2] s. Biblioteka Iskier; 5.
  Zilustrował Kamil Mackiewicz.
  - uw - MM
 • Ostrowska Bronisława: Bohaterski miś czyli przygody pluszowego niedźwiadka na wojnie. Dla dzieci od lat 10 do 100.
  - Wyd. 4. Lwów: Książnica-Atlas 1927. 22 cm, [4],142,[2] s. Biblioteka Iskier; 5;
  - Wyd. 5. Lwów: Książnica-Atlas [ok. 1936]. 22 cm, 143,[1] s.;
  - Włochy: Sekcja Wydawnicza 2 Korp. 1945. 16 x 20 cm, [6],142 s., err., maszyn. powiel. Przedruk z wyd. 4: Lwów-Warszawa: Książnica-Atlas 1927. [mogły być dwa nakłady, w BN notują: nakł. 2].
  - uw
 • Ostrowska Bronisława: Bohaterski miś czyli przygody pluszowego niedźwiadka na wojnie. Dla dzieci od lat 10 do 100.
  B.m.: Wydawnictwo Kurs, b.r. [1984].
  A5, okł.kart., 143,[1] s., off. z oryg., c. 320 zł.
  Ilustrował Kamil Mackiewicz. {Przedruk z wyd. 5: Lwów-Warszawa: Książnica-Atlas [ok. 1936]}.
  K-2661, G-84/363, CD-1149, BŁ-154, J-2578, BN-4201, Ka-1853, Hoo99/191, KS-3522*[wg CD], BJ-3472, FC-8378, ECS-04409, ST15-3451, Nukat-2027700 - MM
  Odmiany:
  - druk na dość grubym papierze, grubość książki ok. 98 mm. - MM;
  - druk na cienkim białym prześwitującym papierze, grubość książki ok. 54 mm. - MM
 • Ostrowska Bronisława: Bohaterski miś czyli przygody pluszowego niedźwiadka na wojnie. Dla dzieci od lat 10 do 100.
  Londyn: Polska Fundacja Kulturalna, 1988.
  22 cm, 156 s.
  Zilustrował Kamil Mackiewicz.
  Przedruk fotooffsetowy z wyd.: Lwów; Warszawa: Książnica Polska Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych 1922. ISBN 0-85065-182-4.
  Rec: Maja Elżbieta Cybulska: Tydzień Polski Londyn 1988 s. 11.
  - uw
 • Ostrowska Bronisława: Bohaterski miś czyli przygody pluszowego niedźwiadka na wojnie. Dla dzieci od lat 10 do 100.
 • - Poznań: GMP Oficyna Wydawnicza [ok. 1995]. 21 cm, 109,[1] s. Ilustr. Agata Dorobek. ISBN 83-85311-13-0;
 • - Radom: POLWEN - Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2004. 21 cm, 118,[3] s. Biblioteka Młodego Polaka. Oprac. red. Donat Niewiadomski. Ilustr. Kamil Mackiewicz. ISBN 83-88822-75-6;
 • - Poznań: Zysk i S-ka, © 2011. 20 cm, 201,[3] s. Ilustrowała Olga Reszelska. ISBN 978-83-7506-902-0 – uw – MM;
 • - Szczecin: Volumina 2012. 24 cm, 160 s. Reprint z wyd.: Dziewiąty tysiąc. 1919. EAN 978-83-62905-58-4 [edycje: kolekcjonerska i luksusowa].
  - uw
 • Ostrowska Bronisława [teksty] - patrz w: Lektury naszych dziadków. Wybór opowiadań. Łódź: Wydawnictwo „Solidarność Walcząca” 1987. - uw
 • Ostrowski Jan [red.] - patrz: Kaczmarski Jacek: Kosmopolak. Gdańsk: Nowa Fala 1988. - uw
 • Ostrowski Kazimierz [wybór i oprac.] - patrz: KIHAM - zarys wydarzeń, wybór dokumentów i relacji. Warszawa: Bratnie Słowo 1987. - uw
 • Ostrowski Marek - patrz: Czerwony terror. Warszawa: Gryf 1989 s. IV okł.; [wyboru dokonał] - patrz: Mackiewicz Józef: Gdybym był chanem … Antologia. Warszawa: Gryf 1989. - uw
 • Ostrowski Stanisław: W obronie polskości ziemi lwowskiej. Dnie pohańbienia 1939-1941. Wspomnienia.
  Warszawa: Pokolenie 1986.
  A5, okł.kart., 84 s., off. z masz., c. 300 zł.
  Biblioteka Lwowska; Tom I.
  Przedruk z: Zeszyty Lwowskie 1973 nr 4. Zawiera: Adam Treszka: Słowo o autorze [przedruk z: Biuletyn Koła Lwowian. 1983 nr 46].
  K-3664, G-86/247, CD-1150, CJ-1233, Ł-326, J-2579, BN-4202, Ka-1852, Hoo99/191, KS-3524[wg MJ], BJ-3473 - MM
 • Ostry zakręt. - patrz: Robakiewicz Lech Z.: Ostry zakręt. Dramat w sześciu scenach i trzynastu zwrotach. [Wyd. 2]. Warszawa: My 1984. - uw
 • Oszajca Wacław - patrz: Jakub Nadbystrzycki [pseud.] - uw
 • Oszajca Wacław: …Ty za blisko, my za daleko… Wybór wierszy. B.m. [© Lublin]: Nakładem Duszpasterstwa Akademickiego, 1985. 21 cm, 159,[1] s. Sygn. cenzora: N-53. J-2581*[wg Obecność nr 13 s. 92], KS-3527*[wg MJ*] – uw - MM [cenzurowane wydaw. kościelne]
 • Ośrodek Badań Społeczno-Zawodowych [inc.].
  Łódź: b.w., b.r. [1981].
  A4, 5 s., powiel. jednostr.
  Zawiera opis działania Ośrodka oraz propozycję tematów badań.
  - MM
 • Ośrodek internowania działaczy Regionu Mazowsze, Białołęka 1982. - patrz: Internowani. Białołęka 2. Ośrodek internowania działaczy Regionu Mazowsze, Białołęka 1982. Niezależne Studio Fotograficzne "ŁÓDŹ" kwiecień 1983. - uw
 • Oświadczenie. - patrz: Komitet Samoobrony Społecznej "KOR". - uw
 • Oświadczenie. 21 sierpnia 1980 r. Polskie Porozumienie Niepodległościowe. PPN [1980]. A4, [2] s., powiel. PPN; 46.
  BJ-3693, FC-8014 - [czasopismo] - uw
 • Oświadczenie. 21 sierpnia 1980 r. Polskie Porozumienie Niepodległościowe. PPN [1980]. A4, [2] s., ksero z masz. PPN; 46.
  - [czasopismo] - uw - MM [w segregatorze - sierpień 1980]
 • Oświadczenie. 21 sierpnia 1980 r. Polskie Porozumienie Niepodległościowe.
  - w: Kultura 1980 nr 10/397 s. 148-150.
  - w: PPN. Czy dialog z władzą jest możliwy? Oświadczenia programowe i prognozy. Tom pierwszy. Libertas 1988 s. 157-161;
  - w: Polskie Porozumienie Niepodległościowe PPN. Wybór tekstów. Londyn: Polonia 1989 s. 361-363 [błędna data: 1 sierpnia].
  - uw
 • Oświadczenie. [luty 1985]. Zespół redakcji Polityki Polskiej.
  B.m.: b.w. 1985.
  A5, 4 s., off. z masz.
  G-85/462, CJ-1865, J-4245, BN-4205[wg J], S-282/2508 - op
 • Oświadczenie i platforma programowa Polskich Socjalistów 1979.
  B.m.[Warszawa]: Wydawnictwo Wolność b.r.[1979].
  5 s.
  Zawiera także: Komunikat.
  Hoo99/191 - op
 • Oświadczenie Krajowej Komisji Porozumiewawczej w sprawie propozycji rządowej o wolnych sobotach.
  Kielce: NSZZ "Solidarność" Komitet Założycielski w FŁT [po 19.11] 1980.
  A5, 4 s., off. z masz.
  Oświadczenie datowane: Szczecin, dn. 19.11.1980 r. Zawiera też: Zygmunt Skirzyński, Michał Strzeszewski, Edmund Wnuk-Lipiński [oprac.]: Stanowisko NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze wobec rządowej propozycji zatytułowanej: "Podstawowe założenia pięciodniowego tygodnia pracy" /opublikowanej w dn. 10.XI.1980/. Na s. 1, 2 i 4 kopia wpisu: za zgodność i pieczątki: NSZZ "Solidarność" Kom. Założycielski w F[abryce] Ł[ożysk] T[ocznych] Kielce.
  - MM
 • Oświadczenie. Polskie Porozumienie Niepodległościowe. Sierpień 1976. [oprac. Zdzisław Najder]. PPN [sierpień 1976]. PPN; [2].
  - [czasopismo] - uw
 • Oświadczenie. Polskie Porozumienie Niepodległościowe. Sierpień 1976. [oprac. Zdzisław Najder].
  - wg: Polskie Porozumienie Niepodległościowe PPN. Paryż: Instytut Literacki 1978 s. 7 - z uwagi na małą ilość kolportowanych egzemplarzy tekst nie dostępny za granicą;
  - w: PPN. Czy dialog z władzą jest możliwy? Oświadczenia programowe i prognozy. Tom pierwszy. Libertas 1988 s. 41-43 [brak zakończenia tekstu];
  - w: Polskie Porozumienie Niepodległościowe PPN. Wybór tekstów. Londyn: Polonia 1989, brak tego tekstu pomimo odnotowania go w przedmowie oraz braku informacji o jego nieumieszczeniu w przypisie na s. [III]. Pomimo podania w przedmowie na s. II, że publikuje się 38 tekstów, opublikowano ich jedynie 37.
  - uw
 • Oświadczenie. Polskie Porozumienie Niepodległościowe. Grudzień 1976. [oprac. Zdzisław Najder]. PPN [grudzień 1976]. A6, 5 k., odb. fotogr. PPN; [3].
  BJ-3691, FC-8012 - [czasopismo] - uw
 • Oświadczenie. Polskie Porozumienie Niepodległościowe. Grudzień 1976. [oprac. Zdzisław Najder].
  – w: Ruch oporu. Paryż: Instytut Literacki 1977. s. 187-193;
  - w: Polskie Porozumienie Niepodległościowe PPN. Paryż: Instytut Literacki 1978 s. 27-34;
  - w: PPN. Czy dialog z władzą jest możliwy? Oświadczenia programowe i prognozy. Tom pierwszy. Libertas 1988 s. 44-52;
  - w: Polskie Porozumienie Niepodległościowe PPN. Wybór tekstów. Londyn: Polonia 1989 s. 16-22.
  - uw
 • Oświadczenie. Polskie Porozumienie Niepodległościowe. Grudzień 1977. [oprac. Andrzej Kijowski]. PPN grudzień 1977. A4, [6] k., powiel. PPN; 12.
  BJ-3692, FC-8013 - [czasopismo] - uw
 • Oświadczenie. Polskie Porozumienie Niepodległościowe. Grudzień 1977. [oprac. Andrzej Kijowski].
  - w: Polskie Porozumienie Niepodległościowe PPN. Paryż: Instytut Literacki 1978 s. 35-45;
  - w: PPN. Czy dialog z władzą jest możliwy? Oświadczenia programowe i prognozy. Tom pierwszy. Libertas 1988 s. 104-116;
  - w: Polskie Porozumienie Niepodległościowe PPN. Wybór tekstów. Londyn: Polonia 1989 s. 76-84.
  - uw
 • Oświadczenie Polskiego Związku Wspólnoty Narodowej. - patrz: Tejkowski Bolesław: Oświadczenie Polskiego Związku Wspólnoty Narodowej. Warszawa: Polski Związek Wspólnoty Narodowej, 1987. - uw
 • Oświata niezależna. - patrz: Kulerski Wiktor: Oświata niezależna. KOS [1983]. - uw
 • Oto Ameryka. Polityka i społeczeństwo.
  New York: CSS/IDEE 1987.
  Konfrontacje; 4.
  18 cm, 200 s.
  ISBN 0-935417-04-4. Tytuł ang.: That’s America. Politics and Society.
  Rec.: Marta Waliszewska: Z biblioteczki emigrantki. Pogląd Berlin 1988 nr 10(150) s. 62.
  - uw - MM
 • Oto Ameryka. Polityka i społeczeństwo.
  Warszawa: Wydawnictwo Most 1988.
  A5, okł.kart., [5],4-200 s., off. z oryg., c. 900 zł.
  [Konfrontacje; 4.]
  Redakcja: Irena Lasota. Przedruk z wyd.: New York: CSS/IDEE 1987. Tę pozycję przypisuje sobie Wydawnictwo PoMOST.
  Zawiera teksty:
  - Karl Deutsch: Polityka w Stanach Zjednoczonych [tłum. z książki: "Politics and Government. How people decide their fate". Wyd. III. Boston 1980, fragm. ze s. 231-300] - tłum. Jakub Karpiński.
  - George Shultz: Amerykańska polityka zagraniczna. Prawa człowieka i kwestia moralności [tłum. przemówienia z 22 lutego 1984, "Current Policy", No. 551, Washington].
  - Charles Krauthammer: Rozdarte mocarstwo [tłum. z: The New Republic, 22 grudzień 1986].
  - Richard Pipes: Zespół B: Rzeczywistość poza mitologią [tłum. z: Commentary, październik 1986] - tłum. Jakub Karpiński.
  - Adam B. Ulam: Zespół B: Czterdzieści lat burzliwego współistnienia [tłum. z: Foreign Affairs, jesień 1985] - tłum. Roman Bug.
  - Charles Krauthammer: Nowa doktryna ? [tłum. z: The International Harald Tribune, 12 marca 1987].
  - Charles Krauthammer: Nędza realpolitik [tłum. z: The New Republic, 17 luty 1986] - tłum. Marek Tabin.
  - Tom Kahn: Związki zawodowe jako struktura pośrednicząca [tłum. z książki: "Democracy and Mediating Structures. A Theological Inquiry". Michael Novak (ed.). Washington 1983, s. 125-134] - tłum. Jakub Karpiński.
  - Tom Kahn: O pracy przymusowej w ZSRR [tłum. oświadczenia z 9 lipca 1985 r.].
  - Peter Collier, David Horowitz: Kolejna podła, nieuczciwa dekada lewicy [tłum. z: Commentary, styczeń 1987].
  - "TNR": O kwestii rasowej. Artykuł redakcyjny [tłum. z: The New Republic, 9 luty 1987].
  - William L. O’Neill: Stalinizm i amerykańscy intelektualiści 1943-1945 [tłum. z książki: "A Better World". New York: Simon and Schuster 1984, s. 98-103].
  - Arnold Beichman: Demonizacja Ameryki [tłum. z: Encounter, styczeń 1987].
  - Paul Johnson: Maccartyzm [tłum. z książki: "A History of the Modern World from 1917 to the 1980s". London 1984 s. 456-460].
  - Harvey Klehr: Wojna pomiędzy FBI i KGB {rec. książki: Robert J. Lamphere, Tom Shachtman: "The FBI-KGB War: A Special Agent’s Story". Random House 1986} [tłum. z: Commentary, listopad 1986].
  - Paul Johnson: Watergate [tłum. z książki: "A History of the Modern World from 1917 to the 1980s". London 1984 s. 650-653].
  - Charlton Heston: Konserwatysta w Hollywood [tłum. z: Policy Review, wiosna 1986].
  - Paul Johnson: Korporacje wielonarodowe [tłum. z książki: "A History of the Modern World from 1917 to the 1980s". London 1984 s. 693-694].
  - Roy Godson: Epidemia antyamerykańskich kłamstw o AIDS [tłum. z: International Harald Tribune, 27 styczeń 1987].
  - Tom Bethel: Postępowcy i kościół katolicki [tłum. z: The American Spectator, marzec 1987].
  J-2583, BN-4206, Ka-1854, Hoo99/191, BJ-3476 - MM
 • Oto Ameryka. Polityka i społeczeństwo. Wyd. II.
  Warszawa: Wydawnictwo Myśl Państwowa, 1988.
  A6, okł.kart., 216 s., off. z oryg. i masz., c. 600 zł.
  [Konfrontacje; 4.]
  Redakcja: Irena Lasota. Przedruk z wyd.: New York: CSS/IDEE 1987. Dodano: Od wydawcy krajowego.
  J-2584*, BN-4207, Ka-4000, BJ-3477 - MM
 • Oto Ameryka. Polityka i społeczeństwo.
  Lublin: Wydawnictwo Respublica 1990.
  21 cm, 200 s.
  Konfrontacje; 4.
  - uw
 • Oto jest wolności śpiew.
  B.m.: Wydawnictwo Polskie b.r. [1982 ?].
  A6, okł., [2],73 s., off. z masz.
  Śpiewnik. Teksty powstały głównie w ośrodkach internowania.
  BN-4208, KS-0472[wg MJ*] - MM
 • Oto jest wolności śpiew. Śpiewnik internowanych 1981-1982 r. Obóz: Nysa, Grodków, Głogów, Uherce, Kamienna Góra, Opole, Zabrze Zaborze, Gołdap, Łupków.
  Opole: Sindruk 2003.
  15 cm, 143 s.
  Oprac. Bogusław Bardon.
  - uw
 • Oto jest wolności śpiew. Część 1: Hymny.
  B.m.[Kraków]: Ruch Oporu Społecznego Wolność, Niepodległość b.r. [1982].
  A5, 7,[1] s., powiel., c. 110 zł.
  Tytuł nagł. Drukarnia Polowa nr 44 im. T. Kościuszko. Zawiera: Śpiew legionistów z 1798 r.; Boże coś Polskę; Pieśń konfederatów; Rota; Warszawianka. G i J podają nazwę wydawnictwa: Ruch Oporu Społecznego Wolność i Niepodległość.
  K-2662, G-82/190, CD-91[wg K], BK-493, J-2585, BN-4209[wg K], Ka-4137, KS-0473[wg CD*], BJ-3478, KJ-507* - op
 • Wyd. 2 zmienione - patrz: I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego. Stamtąd marzec [19]83. - uw
 • Otrębski Andrzej: Obozownictwo. Poradnik dla organizatorów.
  Katowice: ZHP Komenda Chorągwi, 1967.
  30 cm, 92 s. wiele liczb., masz. powiel.
  Było kolportowane w postaci dwu odrębnych broszur: [rysunki] i Część opisowa – bądź w postaci współoprawionej.
  BŚ BG 279360 - uw
 • Otrębski Andrzej: Obozownictwo czyli krótki podręcznik pionierki obozowej. Wyd. II.
  Katowice: staraniem Kręgu Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego [KIHAM], lipiec 1981.
  A5, okł.kart., [7],2-43,[3]+[2],8,2,2,3,1,6,3,9,4,19 s., off. z masz.
  Harcerz Śląski proponuje. Do użytku wewnętrznego.
  Przedruk z wyd.: Katowice: ZHP Komenda Chorągwi 1967. Projekt okł.: hm Ewa Tecław-Majeran. Do druku przygotował: phm Paweł Wieczorek-Kohub. Słowo wstępne datowane błędnie: 15 lipca 1918 [winno być 1981] r. Na ostatniej s. części rysunkowej [s. 46] sygn. druk.: DUS [Drukarnia Uniwersytetu Śląskiego ?] z. 1165/81 n. 1000 egz. Dalej: Obozownictwo. Poradnik dla organizatorów. Część opisowa. Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Chorągwi w Katowicach – o wielu liczbowaniach s. Na IV s. okł. sygn. druk.: DUS z. 1849/81 n. 2000 egz.
  - MM
 • Otto Jan: Emisja dwutlenku siarki w Polsce. Szkodliwość i możliwości przeciwdziałania.
  B.m.: Przekaz K, b.r. [1989].
  A5, 5 s.
  Materiały Informacyjne dla Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Raporty Studyjne.
  BaBN-b1913835 - op
 • Otto Jan: Realne przedsięwzięcia dla ochrony środowiska. Na przykładzie województwa szczecińskiego.
  B.m.: Przekaz K, b.r. [1989].
  A5, 10 s., ksero z masz.
  Materiały Informacyjne dla Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Raporty Studyjne.
  Kolportaż wewnętrzny.
  BJ-3479, BaBN-b1898122 - op
 • Owoc Władysław: Krakowska Narodowa Organizacja Wojskowa. Wojna i konspiracja. (Wspomnienia).
  Paryż: b.w. 1977.
  21 cm, 62,[2] s.
  - uw
 • Owoc Władysław: Krakowska Narodowa Organizacja Wojskowa. Wojna i konspiracja. (Wspomnienia).
  Warszawa: Biblioteka Miesięcznika Pod Prąd 1988.
  A5, okł.kart., 62 s., off. masz. i oryg., [c. 650-750 zł].
  Pozycja czwarta Biblioteki Miesięcznika Pod Prąd.
  Zawiera: K. K.: Od wydawcy. Słowo wstępne: Tadeusz Bielecki. Wyd. 2 wg wyd. 1: Paryż 1977.
  CD-1151, BN-4210, Ka-1855, KS-3532[wg CD], BJ-3480 - MM
 • Owsianko Stanisław Andrzej [przeł.] - patrz: Dürrenmatt Friedrich: Upadek. - uw
 • Owsiński Jan Marek [tekst] - patrz: Fedorowicz Jacek [rys.]: Solidarność - 500 pierwszych dni. Olsztyn: Ethos b.r.[1989]. - uw
 • Ozon P.T. - patrz: P.T.Ozon - uw
 • Ozorowski Marcin [proj. okł. i graf.] - patrz: Radwański Andrzej: Pamięć polskich pól. Kraków: 1985. - uw
 • Ozorowski Robert: Krzyk.
  Załęże: Niezależne Wydawnictwo im. St. Brzozowskiego grudzień 1981.
  A6, 10 s., rkps.
  J-4310*[wg Pil-1978], BN-4211[wg Pil], KS-3535[wg MJ*] - op
 • Ożóg Zenon [słowo wstępne] - patrz w: Ogród snu. Almanach poetycki. Rzeszów: 1988. - uw
 • Ósme spotkanie porozumienia na rzecz przeprowadzenia demokratycznych wyborów w NSZZ "Solidarność". Referaty i uchwały.
  Wrocław: AISW [Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej], WiS 1990.
  A5, [1],26,[1] s., stdr. ze skł. komp., c. 700 zł.
  Zawiera wystapienia i listy ze spotkania we Wrocławiu 13 stycznia 1990 r.:
  - Jerzy Przystawa: Porozumienie: Próba bilansu;
  - Piotr Bielawski, Romuald Lazarowicz: Ostatnia szansa "Solidarności" ?;
  - Andrzej Wiszniewski: "Solidarność" - związek zawodowy, legenda, czy atrapa ?;
  - Leszek Żołyniak: "Solidarność" a rozszerzanie obszaru nędzy;
  - Edward Mizikowski: W ósmą rocznicę stanu wojennego;
  - Kornel Morawiecki: List;
  - Jan Rulewski: List;
  - Uchwały.
  MBPŁ-3127CDN, BJ-3481, FC-8387, SJP2-3171 - uw - MM
 • [Ósmego] 8 września 1968 r. żywa pochodnia na Stadionie X-lecia. - patrz: Siwiec Wit: 8 września 1968 r. żywa pochodnia na Stadionie X-lecia. Mowa Młodzieżowa Oficyna Wydawnicza [1981]. - uw
 • ÓW Yan [= Yan ÓW] [pseud. - właśc. Grzegorz Nawrocki] - uw
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.