Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: O - Ob

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 07.06.2018 r.
 
 
 • O. [tłum. z ros.] - patrz: Heller Michał: Kamienie milowe 70-lecia. Zarys radzieckiej historii politycznej. Wroclaw: ON Oficyna Niepokornych [19]’88. - uw
 • O. Ch. [tłum.] - patrz: Jakunin Gleb O.: O aktualnym stanie Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego i perspektywach odrodzenia religijnego w ZSRR. Spotkania 1981. - uw
 • O czym myśleć nie lubimy czyli o niektórych dylematach zasady narodowej.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa 2 1980.
  A5, okł.kart., 37 s., stdr. z masz.
  Towarzystwo Kursów Naukowych. Zeszyty Naukowe. Seria - Kolokwia.
  Opracowali: Stefan Amsterdamski i Tadeusz Kowalik. Zawiera referat i dyskusję z kolokwium, które odbyło się w Warszawie w kwietniu 1979 r.
  BN-4063, Ka-1782, Hoo99/190, HN-000395038, KS-4773, BJ-3339, Br-2066 - MM
 • O czym myśleć nie lubimy czyli o niektórych dylematach zasady narodowej.
  Warszawa [Lublin]: Spotkania 1980.
  A5, 53,[1] s.
  Towarzystwo Kursów Naukowych. Zeszyty Naukowe. Seria - Kolokwia.
  Ka-1781, KS-4774 - op
 • O czym myśleć nie lubimy czyli o niektórych dylematach zasady narodowej.
  B.m.[Wrocław]: b.w., b.r. [1983].
  A5, okł., 37,[1] s., off.
  Towarzystwo Kursów Naukowych. Zeszyty Naukowe. Seria - Kolokwia.
  Przedruk z wyd.: Warszawa: Nowa 1980.
  K-2611, G-83/388*[wg SK-4], J-2493*, BN-4064[wg K], KS-4777[wg MJ*] - op
 • O Kulturze. Wspomnienia i opinie.
  Londyn: Puls wrzesień 1987.
  22 cm, 178,[2] s.
  Seria: Świadectwa; 3.
  ISBN 0-907587-35-6.
  Rec.: Marta Waliszewska: Z biblioteczki emigrantki. Pogląd Berlin 1988 nr 10(150) s. 61.
  - uw
 • O Kulturze. Wspomnienia i opinie. Pierwsze wyd. krajowe.
  Warszawa: Wydawnictwo PoMOST, kwiecień 1988.
  A5, okł.kart., 162,[3] s., off. z oryg., c. 600 zł.
  Materiały zebrali i ułożyli: Grażyna i Krzysztof Pomianowie. Przygotowanie do druku: Anka Kowalska, Andrzej Mietkowski, Krzysztof Pomian i Ewa Rutkowska. Zawiera teksty: Wacław A. Zbyszewski: Zagubieni romantycy [Kultura 1959 nr 10]; Zofia Romanowiczowa: Popołudnie z przeszłości; Czesław Miłosz: Był raz … [Kultura 1980 nr 3]; Philippe Ariés: Mądrość Czapskiego; Wojciech Karpiński: Jeleński i jego szkice [Tygodnik Powszechny 1981 nr 9]; Stefan Kisielewski: Spotkania z Jerzym Giedroyciem [Puls 1986 nr 30 s. 7-19]; Jan Nowak: Giedroyć i Kultura; Zbigniew Brzeziński: Z okazji czterdziestolecia Kultury; Jan Józef Lipski: Książę; Anka Kowalska: Bez znieczulenia; Lidia Ciołkoszowa: W oczach stałego czytelnika; Bolesław Wierzbiański: Rocznica widziana zza oceanu; Daniel Beauvois: Z perspektywy sympatyka; Andrzej Drawicz: Wojna czterdziestoletnia o świadomość Polaków; Antoni Pawlak: 91, Avenue de poissy; Janusz Anderman: Leczenie u Giedroycia; Wiktor Kulerski: Latająca biblioteka; Irina Iłowajska: * * *; Władimir Maksimow: Miesięcznik Kultura - 40 lat; Natalia Gorbaniewska: Kultura w Moskwie; Pavel Tigrid: Głos mego mistrza; Tadeusz Nowakowski: Nazwiska, nazwiska. Kultura w Niemczech; Aleksander Uschakow: Stosunki polsko-niemieckie z perspektywy Kultury; Richard Breyer: Pozdrowienia dla Kultury z okazji jej czterdziestolecia; Karl Dedecius: Nie palcie książek; Gotthold Rhode: Czterdzieści lat Kultury - czterdzieści lat fascynującej lektury; Marek Zieliński: Na wschodzie zmiana; Józef Garliński: Fenomen Kultury. Przedruk z wyd.: London: Puls 1987.
  Rec.: Marek Pieczara: O "Kulturze" za bardzo jubileuszowo. Kultura Niezależna nr 47 s. 123-128.
  CD-86, J-2494, BN-4065, Ka-1783, Hoo99/190, BJ-3338, Br-2067 - MM
 • O młodzieży i dla młodzieży.
  Warszawa: b.w., 1980.
  A5, [2],66 s., off. z masz.
  Zawiera teksty: Władysław Piwowarski: Ideały współczesnej młodzieży; Kazimierz Czapliński: Współczesna młodzież akademicka w oczach średniego pokolenia inteligencji; Hubert Czuma: Życie współczesnej młodzieży; Andrzej Koprowski: Wobec problematyki czasu wolnego.
  BJ-3340, BaBN - op
 • O niepodległość i wolność. Wieczór historyczny. /wybór tekstów/. [tytuł nagł.]
  B.m. [Kraków]: Solidarność, b.r. [1981].
  30 x 10 cm, okł., 12 s., off. z masz.
  Tytuł okł.: O wolność i niepodległość. 1863. Wybór tekstów zaprezentowanych podczas wieczoru historycznego z okazji rocznicy Powstania Styczniowego. Scenariusz: Katarzyna Brykowicz-Waksmundzka; reżyseria: Wojciech Markiewicz, Stanisław Markowski; komentarz historyczny: Krystian A. Waksmundzki.
  BK-472, BN-4066*[wg MBPŁ]=BN-4071*[wg BK], BJ-3345 - MM
 • O Polskę bez więźniów politycznych.
  Wrocław: MKS NSZZ "Solidarność" 1981.
  A5, 4 s., off. z masz.
  Podpisano: 26 II 1981 r. Zawiera m.in.: Z działalności Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania.
  - MM
 • O poznawaniu drugiego człowieka.
  B.m.: b.w., b.r. [ok. 1981].
  A5, okł.kart., 60 s., off. z oryg., [c. 40 zł].
  Zawiera teksty: Martin Buber: Słowa - zasady; Max Scheler: Rola miłości w odsłanianiu wartości; Edmund Husserl: Zagadnienie wczucia; Jean-Paul Sartre: Spojrzenie; Emmanuel Levinas: Bliskość. Przedruk z pisma Znak 1974 nr 3/237; 1976 nr 1/259.
  BJ-3341[dziwna paginacja: 31-60, 30 s.] - MM
 • O przesłuchaniach. [autorem jest Jan Olszewski].
  B.m.: b.w., b.r. [1977].
  A4, [4] k.
  Tytuł nagł.
  BaBN - op
 • O przesłuchaniach. [autorem jest Jan Olszewski].
  - w: Kultura 1977 nr 7/8 s. 125-130;
  - tekst ten wszedł w zmienionych wersjach w drugą i trzecią wersję poradnika: Obywatel a służba bezpieczeństwa, jako rozdział pt.: Przesłuchania.
  - uw
 • O przesłuchaniach. [autorem jest Jan Olszewski].
  B.m. [Kraków]: b.w. [SKS AGH], b.r. [1977].
  A4, [5] k., masz.
  Przedruk z: Kultura 1977 nr 7/8 s. 125-130.
  BJ-3342, FC-8228 - op
 • O przesłuchaniach. [autorem jest Jan Olszewski]. B.m.: b.w., b.r. [1977], A4, [3] k. Tytuł nagł. BN-4067 - uw
 • O przestrzeganiu praw człowieka i obywatela w PRL.
  Warszawa: Wydawnictwo im. Konstytucji 3-Maja, październik 1980.
  A5, okł.kart., [2],II,265 s., off. z masz.
  Komisja Helsińska w Polsce. Dokument Nr 1.
  Tytuł okł.: Raport madrycki o przestrzeganiu praw człowieka i obywatela w Polsce. Materiał zebrali i opracowali: Ludwik Cohn, Edward Lipiński, Zbigniew Romaszewski, Aniela Steinsbergowa. Ł-367, Ka, Hoo, HN, BJ, FC notują pod tytułem: Raport madrycki…
  Ł-189[Komisja…]=Ł-367, BN-4068, Ka-1220, Hoo99/194, HN-000510757, BJ-3930, FC-7655, Br-2069 - MM
 • O przestrzeganiu praw człowieka i obywatela w PRL.
  B.m.: b.w., b.r. [1980].
  A5, okł.kart., [4],II,265 s., ksero.
  Komisja Helsińska w Polsce. Dokument Nr 1.
  Kopia z wyd.: Warszawa: Wydawnictwo im. Konstytucji 3-Maja 1980 oprawiona w niezadrukowaną okładkę i z tego powodu książka ma dwie strony tytułowe. Tytuł pierwszej s. tytułowej będącej kopią okładki podstawy przedruku: Raport madrycki o przestrzeganiu praw człowieka i obywatela w Polsce. Materiał zebrali i opracowali: Ludwik Cohn, Edward Lipiński, Zbigniew Romaszewski, Aniela Steinsbergowa.
  - MM
 • O przestrzeganiu praw człowieka i obywatela w PRL.
  Warszawa: Wydawnictwo im. Konstytucji 3-Maja, październik 1980.
  A4, okł.kart., [2],II,265 s., off. z masz.
  Komisja Helsińska w Polsce. Dokumenty; 1.
  Tytuł okł.: Raport madrycki o przestrzeganiu praw człowieka i obywatela w Polsce. Materiał zebrali i opracowali: Ludwik Cohn, Edward Lipiński, Zbigniew Romaszewski, Aniela Steinsbergowa.
  Br-2068 - op-5
 • O przestrzeganiu praw człowieka i obywatela w PRL.
  Warszawa: Wydawnictwo im. Konstytucji 3-Maja, październik 1980.
  A4, [3],186 s.
  Dokument nr 1.
  Materiał zebrali i opracowali: Ludwik Cohn, Edward Lipiński, Zbigniew Romaszewski, Aniela Steinsbergowa.
  Br-2070[fot.] - op
 • O ratunek dla Śląska.
  B.m.: b.w., b.r. [1986-7].
  A5, okł., 20 s., off. z masz., [c. 50 zł].
  Zawiera: Damian Zimoń: List pasterski Biskupa Katowickiego: 28.IX.1986 r. [przedruk z: Tygodnik Powszechny nr 40 z dn. 5.X.1986]; Ewa Berberyusz: Nie zabijaj. Tropem listu pasterskiego Biskupa Katowickiego z 28.IX.86 r.
  CJ-1523[Berbrryusz], J-3954[Berbrryusz], BN-4069, Ka-2876 - op
 • O równopartnerstwo polskich sił politycznych. Dialog przy "okrągłym stole".
  Wrocław: Wydawnictwo Alternatywy Demokratycznej 1988.
  A4, [1],15 s., powiel.
  Ruch Wolnych Demokratów.
  Zawiera dokumenty Ruchu Wolnych Demokratów z lat 1982-1988. Wprowadzenie: Adam Pleśnar.
  J-2495, BN-4901 - op
 • O ruchu robotniczym w Rosji i w Polsce [tytul okł.] - patrz: Solidarność. O ruchu robotniczym w Polsce i w Rosji. Warszawa: UOW Brzask 1985. - uw
 • O. Ryszard [tekst w]: Grudzień [19]70. Wydanie specjalne. [1980]. - uw
 • O stosunkach z Niemcami raz jeszcze. [autorami są: Zdzisław Najder, Andrzej Kijowski, Władysław Bartoszewski]. PPN luty 1980. A4, 5 s., powiel. PPN; 38.
  BJ-1696, FC-9970 - [czasopismo] - uw - MM
 • O stosunkach z Niemcami raz jeszcze. [autorami są: Zdzisław Najder, Andrzej Kijowski, Władysław Bartoszewski].
  - w: Kultura 1980 nr 5/392 s. 75-81. [reakcje na tekst:] Listy do red.: Stefan Marcinkowski. Kultura 1980 nr 7/394-8/395 s. 236-237; Marian Kowalski. Kultura 1980 nr 11/398 s. 145-146;
  - w: Polityka niepodległościowa. Wybór tekstów. Warszawa: Wydawnictwo CDN 1983 s. 75-79;
  - w: Polskie Porozumienie Niepodległościowe PPN. Wybór tekstów. Londyn: Polonia 1989 s. 277-282.
  - uw
 • O taktyce strajku czynnego.
  Sosnowiec: Wydawniczy Instytut Robotniczy W-I-R 1981.
  A5, 8 s., off. z masz., c. 5 zł.
  Wydrukowany anonimowo skrót tekstu wydanego poprzednio: Kowalewski Zbigniew M.: O taktyce strajku czynnego. Łódź: NSZZ "Solidarność" ZR Ziemi Łódzkiej 1981.
  BJ-3344 - MM
 • O wolne wybory w PRL. Zbiór dokumentów (1980-1989).
  Wrocław: Wydawnictwo Alternatywy Demokratycznej 1989.
  A5, 94,[1] s.
  Ka-4213 - op
 • O wolność.
  B.m.: b.w., b.r. [1981 ?]
  A5, okł., [2],20,[2],21-44,[2] s., off. z masz.
  Antologia zawiera utwory następujących autorów: Krystyna Krahelska, Krzysztof K. Baczyński, Kazimierz Wierzyński, Diana K. Ritchie, Halina Terlecka, Józef Wittlin, Jan Lechoń, Ziutek z „Parasola”, Leonia Jabłonkówna, Ziemowit Skibiński, Stanisław Barańczak, Zbigniew Herbert.
  BN-4070*[wg MBPŁ], Ka-3054, KS-0383, ECS-04780, Nukat-3089998[ECS] - MM
  Odmiany wyd.:
  - S. 16/31 i 18/29 są zamienione miejscami oraz do góry nogami. - MM
  - K. ze s. [1] jest odbiką fotograficzną; s. 16/31 i 18/29 są zamienione miejscami oraz do góry nogami; s. 9/38 i 10-37 są powiększonymi kopiami ksero – paginacja na matrycy tych stron wpisana ręcznie. - MM
 • O wolność i niepodległość. - patrz: O niepodległość i wolność. Wieczór historyczny. /wybór tekstów/. - uw
 • O wyborach do sejmu w PRL [autorem jest Jan Józef Szczepański]. PPN luty 1980. A4, 3,[1],5 s., powiel. PPN; 39.
  BJ-4491, FC-6454 - [czasopismo] - uw - MM
 • O wyborach do sejmu w PRL [autorem jest Jan Józef Szczepański].
  - w: Polskie Porozumienie Niepodległościowe. Niepodległość na codzień [!]. Warszawa: maj 1981 s. 33-36;
  - w: PPN. Czy dialog z władzą jest możliwy? Oświadczenia programowe i prognozy. Tom pierwszy. Libertas 1988 s. 125-131 [… do Sejmu …];
  - w: Polskie Porozumienie Niepodległościowe PPN. Wybór tekstów. Londyn: Polonia 1989 s. 283-287 [… do Sejmu …].
  - uw
 • O zdobywaniu wiadomości. Poradnik społeczny PPN [oprac. Zdzisław Najder]. PPN listopad 1977. PPN; 11.
  - [czasopismo] - uw
 • O zdobywaniu wiadomości. Poradnik społeczny PPN [oprac. Zdzisław Najder].
  - w: Polskie Porozumienie Niepodległościowe PPN. Paryż: Instytut Literacki 1978 s. 141-146.
  - uw
 • O życiu pozagrobowym. - patrz: Fulla Horak: O życiu pozagrobowym; Fulla Horak: Świętych obcowanie. O życiu pozagrobowym; [tytuł okł.] - patrz: [Fulla Horak]: Związek jasnych duchów. [ok. 1988]. - uw
 • Obara Teofil (Teoś): Dziennik z Wykusu.
  Kielce: Dom Środowisk Twórczych, 1989.
  A5, okł.kart., 78 s.
  Brak pozwolenia cenzury, chociaż wydawca oficjalny.
  Br-2071 - uw - MM
 • Obecność. Rozmowy o filozofii, rozmowy o dziedzictwie, rozmowy o teraźniejszości, rozmowy o życiu i życiorysach. Leszkowi Kołakowskiemu w 60 rocznicę urodzin.
  B.m.[Kraków]: Wszechnica Społeczno-Polityczna 1987.
  A5, opr. tw., obw., [6],3-309 s., off. z masz., (c. 1500 zł).
  Projekt graficzny: Zofia Góralczyk.
  KN’87-214, CD-87, CJ-1223, BK-476, J-2496, BN-4072, Ka-4134, KS-2261, BJ-3346, KJ-491* - MM
 • Obecność. Leszkowi Kołakowskiemu w 60 rocznicę urodzin.
  Londyn: Aneks 1987.
  ISBN 0 906601 41 X.
  Rec.: Marta Waliszewska: Z biblioteczki emigrantki. Pogląd Berlin Zach. 1988 nr 4(144) s. 72-73.
  - uw - MM
 • Obecność Kołakowskiego. 211 s., Aletheia nr 1, Warszawa: In Plus 1987. KS-2260 - [czasopismo] - uw
 • Obercowa Maria – patrz: Katarzyna [pseud.] - uw
 • Obertyńska Beata (Marta Rudzka): W domu niewoli.
  Rzym: Oddział Kultury i Prasy 2 Korpusu A. P.; Biblioteka Orła Białego 1946.
  23 cm, 354 s.
  - uw
 • Obertyńska Beata (Marta Rudzka): W domu niewoli. Wyd. drugie.
  Chicago: Nakładem Grona Przyjaciół, 1968.
  23 cm, [6],491,[2] s., err.
  - uw - MM
 • Obertyńska Beata (Marta Rudzka): W domu niewoli. Tom 1: Przez więzienia. Tom 2: Na tak zwanej wolności.
  Warszawa: Wydawnictwo Krąg, 1981.
  A5, okł.kart., [2],251 + [2],253-451,[3] s., off. z oryg., c. 400 zł.
  Przedruk z wyd.: Marta Rudzka: W domu niewoli. Rzym: Biblioteka Orła Białego 1946.
  Rec.: /T/: Notatki czytelnika. Solidarność Dolnośląska 1981 nr 44(58) s. 11.
  Ł-320, CD-1130, BN-4073+BN-4074, Ka-1785, HN-001213950, KS-3463*[wg CD], BJ-3347, Br-2072[t. 2] - MM
 • Obertyńska Beata (Marta Rudzka): W domu niewoli.
  Wrocław: Inicjatywa Wydawnicza Aspekt, [19]’87.
  A5, okł.kart., [6],9-354 s., mapa, off. z oryg., c. 1200 zł.
  [Przedruk z wyd.: Marta Rudzka: W domu niewoli. Rzym: Biblioteka Orła Białego 1946]. Sprostowanie braku podania podstawy przedruku patrz: Obecność 1987 nr 17 s. 120.
  CD-1131, CJ-1224, J-2497, BN-4075*[wg J], Ka-1786, KS-3464*[wg CD], BJ-3348, Br-2073 - MM
 • Obertyńska Beata (Marta Rudzka): W domu niewoli. Wyd. 3.
  Londyn: Veritas 1988.
  ISBN 0-948202-16-5.
  - uw
 • Obertyńska Beata (Marta Rudzka): W domu niewoli.
  Warszawa: PAX 1991.
  ISBN 83-211-1404-0.
  - uw - MM
 • Oblicza Rosji.
  Lublin: FIS Fundusz Inicjatyw Społecznych, [19]87.
  A5, okł.kart., [6],6-63 s., stdr. z masz., [c. 250 zł].
  Materiały z sesji literacko-historycznej zorganizowanej przez Towarzystwo Humanistyczne NZS i Instytut Filologii Rosyjskiej UJ która odbyła się w UJ w Krakowie w dniach 11-12.12.1981 r. Zawiera teksty: Józef Smaga: Lew Trocki /1879-1940/; Andrzej Drawicz: Aleksander Isajewicz Sołżenicyn - człowiek, dzieło, sprawa; Grzegorz Przebinda: Rozkaz: zapomnieć czyli dlaczego nie opublikowano "Oddziału chorych na raka" Aleksandra Sołżenicyna; Miłowit Kuniński: Amalrik i rok 1984. Socjologia polityczna i profetyzm; Anna Raźny: Warłam Szałamow i świat Kołymy; Ryszard Łużny: Włodzimierz Maksimow i inni. Nurt religijny we współczesnej literaturze rosyjskiej; Lucjan Suchanek: Aleksander Zinowiew i "Świetlana przyszłość".
  CJ-1225, J-2498, BN-4076, Ka-1787, Hoo99/190, Br-2074 - MM
 • Oblicza Rosji. [seria]. Warszawa: Warszawska Oficyna Wydawnicza Gryf.
  - Tom 1 - Czerwony terror [tytuł okł.]. Marian Zdziechowski: Czerwony terror; Paweł Wieczorkiewicz: Od Dzierżyńskiego do Berii, z historii czerwonego terroru. 1989;
  - Tom 2 - Karol Wędziagolski: Pamiętniki. Wojna i rewolucja, kontrrewolucja, bolszewicki przewrót, warszawski epizod [tj. epilog]. Wyd III, pierwsze krajowe. 1989.
  - uw
 • Oblicze kryzysu. Warszawa: Wydawnictwo Polskie. [wybór artykułów i prac studialnych o współczesnej gospodarce PRL]
  – w przygotowaniu [wg: Melchior Wańkowicz: Dzieje rodziny Korzeniewskich. Warszawa: Wydawnictwo Polskie 1979, IV s. okł.; Jan Abramski i Ryszard Żywiecki [pseud.]: Katyń. Wyd. IV. Warszawa: Wydawnictwo Polskie, II/1979, IV s. okł.] – [nie ukazało się] – uw
 • Obozowe pieczęcie.
  Kraków: b.w. 1983.
  12 cm, teka [11] k. fotogr., c. 300 zł.
  K-2612*, G-83/389, J-2499, BN-4077[wg K], KJ-492*[wg J] - op
 • Obóz - patrz: Biblioteka Obozu - uw
 • O’Brien Connor Cruise: Mokra robota [tłum. z: The New Republic, grudzień 1985] - tłum. Barbara Śniadower. - patrz w: Zagrożenia współczesne. 1987. - uw
 • Obrońca nienarodzonych … - patrz w: Jabłoński Marian: Ks. Jerzy Popiełuszko obrońca nienarodzonych; Tworkowski Stanisław: Do przemyślenia. 1985. - uw
 • Obserwator: "Solidarność" na wojennym zakręcie. - patrz w: Solidarność w stanie wojennym. Warszawa: CDN luty 1982. - uw
 • Obserwator Wielkopolski. Aneks 1/83. - patrz: Kołakowski Leszek: Jak być konserwatywno-liberalnym socjalistą? Sprawa Polska. Obserwator Wielkopolski, NSZZ Solidarność [1983]. - uw
 • Obserwator Wielkopolski. Aneks 2/83.
  Poznań: Wydawnictwo O. W. [Obserwator Wielkopolski], [19]’83.
  A4, [2],33 s., powiel.
  Zawiera: Od redakcji; Mieroszewski Juliusz: Wariant sytuacyjny drugi; Kisielewski Stefan: Czy geopolityka straciła znaczenie?; Timur [pseud.]: Niemcy; PPN: Niemcy a Polska.
  K-2614, J-3305*[wg Pil-2545], Sup-808, BNWC-3593, Br-1761[fot.] - op
 • Obst Jan [tłum.] - patrz: Muckermann Friedrich: Wspomnienia ks. Muckermanna z bolszevickiej [!] nievoli [!]. Międzyzakładowa Struktura Solidarności [1985 ?]. - uw
 • Obwieszczenie o wprowadzeniu stanu wojennego (z narodem) ...
  B.m.: b.w., b.r. [1984].
  A6, teka [10] fotogr., [c. 300 zł].
  Foto wspomnienia; Komplet 10.
  W CJ, J i BN opisano pod sfingowanym tytułem: [Stan wojenny w Polsce].
  CJ-1808, J-3281, BN-5304[wg J], BJ-3350 - op
 • Obywatel a SB. - patrz: Obywatel a służba bezpieczeństwa. Wrocław: Wydawnictwo Świt, 1981. - uw
 • Obywatel a służba bezpieczeństwa. [autorem jest Jan Olszewski]. Poradnik społeczny PPN. PPN lipiec-wrzesień 1977. A4, [6] k., powiel. spiryt. PPN; 8.
  BJ-3389, FC-8287 - [czasopismo] - uw
 • Obywatel a służba bezpieczeństwa. [autorem jest Jan Olszewski]. Poradnik społeczny PPN. PPN lipiec-wrzesień 1977. A4, [6] k., powiel. PPN; 8.
  BJ-3390, FC-8288 - [czasopismo] - uw
 • Obywatel a służba bezpieczeństwa. [autorem jest Jan Olszewski]. Poradnik społeczny PPN. PPN 1977. 18 cm, [6] k., fotogr. PPN; 8.
  {BJ-3391, FC-8289 + BJ-3392, FC-8290 [dwie wersje kopii fotograficznych]} - uw
 • Obywatel a służba bezpieczeństwa. [autorem jest Jan Olszewski]. Poradnik społeczny PPN. lipiec-wrzesień 1977.
  - w: Kultura 1977 nr 9/360 s. 73-79; nr 11/362 s. 61-63;
  - w: Polskie Porozumienie Niepodległościowe PPN. Paryż: Instytut Literacki 1978 s. 131-140;
  - w: Polskie Porozumienie Niepodległościowe PPN. Wybór tekstów. Londyn: Polonia 1989 s. 54-61.
  - uw
 • Obywatel a służba bezpieczeństwa. [autorem jest Jan Olszewski].
  B.m. [Warszawa]: b.w. (Głos), b.r. [1978].
  A5, 20 s., powiel.
  [Biblioteka Głosu].
  Tekst pierwszy: Obywatel a służba bezpieczeństwa, jest przedrukiem z zeszytu 8 (lipiec-wrzesień 1977) Polskiego Porozumienia Niepodległościowego; tekst drugi: O przesłuchaniach, był drukowany anonimowo w: Kulturze 1977 nr 7/8 s. 125-130, a przedruku dokonano według maszynopisu, jaki krążył po Warszawie wiosną 1977 roku.
  BN-4079, Sup-810=Sup-812*[wg BN], Ka-1793, Hoo99/190, BJ-3393, FC-8291 - MM
 • Obywatel a służba bezpieczeństwa. [autorem jest Jan Olszewski].
  B.m.: b.w., b.r. [1980].
  A5, 7 s.
  Pod tekstem: Poradnik społeczny PPN.
  Tytuł nagł. Nad nagłówkiem: Kraj.
  BN-4112 - op
 • Obywatel a służba bezpieczeństwa. [autorem jest Jan Olszewski].
  B.m.: b.w., b.r. [1980].
  A4, [8] s., powiel.
  (Biblioteka NZS).
  Przedruk z wyd.: Warszawa: Biblioteka Głosu 1980.
  BJ-3394, FC-8292 - op
 • Obywatel a służba bezpieczeństwa. O wezwaniach, zatrzymaniach, przeszukaniach i przesłuchaniach.
  B.m. [Warszawa]: b.w. [Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa], 1978.
  A5, okł., 17 s., powiel.
  Strona tytułowa jest na s. II okładki. Paginacja jest widoczna jedynie na s. 4-5, 13 i 17[=III s. okł.]. Jest to druga wersja poradnika. Zawiera: na s. [1] krótki wstęp datowany: luty-marzec 1978 i podpisany: Roman Wojciechowski, Mirosław Chojecki; Wezwanie; Zatrzymanie; Przeszukanie; Przesłuchanie {w niewielkim stopniu zmieniony tekst: O przesłuchaniach [Kultura 1977 nr 7/8 s. 125-130]}.
  BN-4081, Sup-809=Sup-811*[wg BN], Ka-1794, BJ-3351, FC-8238, BN-2077 - MM
 • Trzecia wersja tekstu zawiera następujące części: Wstęp [niepodpisany, o nieco zmienionej treści]; Wezwanie [tekst nieco przeredagowany]; Zatrzymanie [tekst praktycznie całkiem zmieniony]; Przeszukanie [tekst nieco rozszerzony]; Przesłuchanie [tekst zmieniony]; Zakończenie. - uw
 • Obywatel a służba bezpieczeństwa.
  Gdynia: b.w. 1981.
  A6, okł.kart., [4],2-21 s., off. z masz.
  Jest to trzecia wersja poradnika.
  Sup-816 - MM
 • Obywatel a służba bezpieczeństwa. Poradnik życia społecznego w PRL.
  B.m.: b.w., b.r. [1980 ?].
  A6, [2],18 s., off. z masz., [c. 10 zł].
  Na okładce dwie twarze z profilu. Jest to 3 wersja poradnika.
  BN-4082, Sup-815*[wg BN], Ka-1790, {BJ-3355, FC-8242 + BJ-3356, FC-8242 [reprint z tego wyd.]} - op
 • Obywatel a służba bezpieczeństwa. Poradnik życia społecznego w PRL. [Wyd. III].
  B.m. [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza, b.r. [1980].
  A6, XXIII,[1] s., stdr. z masz.
  Na I s. okł.: druk wezwania; na IV s. okł. jedynie znak firmowy Nowej. Poplątana kolejność stron: I s. okł., VIII, III, IV, XI, VI, VII, czysta, IX, X, [V], [XII], XIII, [XX], XV, [XVI], XXIII, XVIII, XIX, XIV, XXI, XXII, XVII, IV s. okł.
  Sup-813, BJ-3352, FC-8239, Br-2078 - MM
 • Obywatel a służba bezpieczeństwa. Poradnik życia społecznego w PRL.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1980.
  A6, XXIII s., stdr. z masz.
  Na I s. okł.: druk wezwania; na IV s. okł. informacja o Nowej bez napisu: Wydanie IV.
  BJ-3353, FC-8240 - op
 • Obywatel a służba bezpieczeństwa. Poradnik życia społecznego w PRL. Wyd. IV.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, wrzesień 1980.
  A6, okł., III-XXIII s., stdr. z masz., [c. 10 zł].
  Jest to trzecia wersja poradnika. Na I s. okł.: druk wezwania; na IV s. okł.: informacja o Nowej z napisem: Wydanie IV.
  BN-4083, Sup-814, Ka-1791, HN-000510234, BJ-3354, FC-8238, Br-2079 - MM
 • Obywatel a służba bezpieczeństwa.
  Bydgoszcz: MKZ NSZZ "Solidarność", 1981.
  Wg: Serwis Informacyjny NSZZ „Solidarność” Bydgoszcz nr 31, 21.05.1981 r., s. 1. - op
 • Obywatel a służba bezpieczeństwa. Poradnik życia społecznego w PRL.
  Tarnów: Tarnowska Oficyna Wydawnicza, 1981.
  A6, 28,[2] s., off. z masz.
  Biblioteka Wiadomości Tarnowskich.
  Przedruk z wyd.: Warszawa: Nowa.
  BJ-3360, FC-8244 - op
 • Obywatel a służba bezpieczeństwa.
  Toruń: Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność”, 1981.
  Wg: Kalendarz Współczesny II. 1987. [Toruń]: Kwadrat [1987] s. 39. - op
 • Obywatel a służba bezpieczeństwa. Poradnik życia społecznego w PRL.
  B.m. [Warszawa]: Niezależny Instytut Wydawniczy, 1981.
  A6, okł.kart., 21 s., off. z masz., [c. 15 zł].
  S. 21 na III s. okł. Jest to trzecia wersja poradnika.
  Ka-1789, BJ-3359, FC-8247 - MM
 • Obywatel a służba bezpieczeństwa.
  Wrocław: Wydawnictwo MKZ NSZZ „Solidarność”, b.r. [1981].
  A6, okł., 17 s., off. z masz.
  Tytuł okł. Przedruk z wyd.: Warszawa: Nowa.
  BN-4078, Sup-818*[wg BN], {BJ-3357, FC-8245 + BJ-3358, FC-8246 [ksero z tego wyd.]}, Br-2076 - op
 • Obywatel a służba bezpieczeństwa.
  Wrocław: Wydawnictwo Świt, 1981.
  A6, okł., [4],3-18 s., off. z masz., c. 10 zł.
  11 [pozycja wydawnicza].
  Na s. tyt.: Obywatel a SB. Jest to trzecia wersja poradnika. Przedruk z wyd.: Warszawa: Nowa.
  BN-4080, Sup-817, Ka-1792, BJ-3361, FC-8248, Br-2075 - MM
 • Obywatel a służba bezpieczeństwa czyli poradnik życia społecznego w PRL.
  - w: Solidarność Ziemi Puławskiej nr 40(48), 17 VII 1981, s. 5-12.
  Przedruk z wyd. IV. Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza wrzesień 1980.
  - uw - MM
 • Obywatel a służba bezpieczeństwa [wersja trzecia].
  - w: Obywatel i prawo. Gdańsk, Warszawa: BIPS 1981 s. 4-17.
  - uw - MM
 • Obywatel i prawo.
  Gdańsk, Warszawa: BIPS 1981.
  A5, okł.kart., [4],4-17,[2],19-50,[2] s., off. z masz.
  Zeszyty Informacyjne BIPS. Seria: Praworządność.
  Redakcja: Andrzej Dorniak, Antoni Pawlak. Opracowanie graficzne: Jerzy Janiszewski. Zawiera tekst pt. Obywatel a służba bezpieczeństwa, w wersji trzeciej [przedruk z wyd.: Warszawa: Nowa]; oraz artykuły zamieszczone w Tygodniku Solidarność nr 3-16 pod wspólnym tytułem "Ja i moje prawo" autorstwa: Jerzego Jedlickiego, Lecha Falandysza i Jolanty Strzeleckiej. Sygn. druk.: ZRiWDB. Zam. 769 z 1.IX.81 r.
  Dun-126, BN-4084, Sup-819, Ka-3945, BJ-3362, BN-2080 - MM
 • Obywatel i prawo.
  Gdańsk, Warszawa: BIPS 1981.
  A5, okł.kart., 52 s., off. z masz.
  Zeszyty Informacyjne BIPS. Seria: Praworządność.
  Brak sygnatury drukarskiej. Słaby przedruk offsetowy z wyd.: Gdańsk, Warszawa: BIPS 1981.
  Sup-820{[Toruń: 1981] - może odnosi się do tego przedruku} - MM
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.