Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Mk - Mocz

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 18.02.2020 r.
 
 
 • Mky Ltd. [tłum.] - patrz: Hayek F[riedrich] A[ugust von]: Liberalizm. Kraków: KTW 1985. - uw
 • ml [krypt.] - patrz: Laurent Maryla - uw
 • Mleczko Andrzej: Porno dla ubogich. 3 części. [Kraków]: b.w., b.r. A6, [32] + [32] + [32] s. Ka-5005 - uw
 • Mleczko Andrzej: Kamasutra. część 1-2: Made in Poland; International. Kraków: Galeria Autorska Andrzeja Mleczki, b.r. A6, [32] + [32] s. Ka-5003 - uw
 • Mleczko Andrzej: Rozmówki Polsko-Polskie. Części 5, 6, 8, 10. [Kraków]: b.w., b.r. A6, [32] + [32] + [32] + [32] s. Ka-5004 - uw
 • Mleczko Andrzej [rys.] - patrz: Jaworski Wit: Sto kwiatów (?). Kraków: KOS 1981; Nowakowski Marek: Z cyklu "Zapiski na gorąco". Warszawa: Grupy Polityczne 1986. - uw
 • Mlynář Zdeněk: Kryzysy w bloku radzieckim i ich przezwyciężanie.
  B.m.[Warszawa]: Wydawnictwo Społeczne Kos; Oświata Niezależna [19]’87.
  A5, okł.kart., [2],IV,53,[1] s., stdr. z masz., [c. 230 zł].
  Zeszyty Edukacji Narodowej. Dyskusje.
  Posłowie do polskiego wydania i aneks: Justyn [pseud. - właśc. Artur Hajnicz].
  KN’87-45, CJ-1179, J-2257, BN-3624, Ka-1613, HN-002197668, BJ-2873, Br-1830 - MM
 • Mlynář Zdeněk: Mróz ze wschodu.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza marzec 1981.
  A4, okł.kart., 185,[1] s., powiel., c. 170 zł.
  Pozycja [wydawnicza Nowej] nr 133.
  Tytuł okł.: Mróz od wschodu. Przełożył Paweł Heartman [pseud. - właśc. Piotr Godlewski]. Tytuł oryg. czeskiego: Mráz přichází z Kremlu. Köln: Index 1978. Tytuł wyd. niemieckiego: Nachfrost. Erfahrungen auf dem Weg von realen zum menschlichen Sozialismus. Frankfurt am Main: Europäische Verlagsanstalt ©1978. Okładka zdobiona ręcznie czerwoną farbą. Zawiera: Prolog; I: Od Chruszczowa do Dubczeka; II: "Praska wiosna" w świecie rządzących; III: Przed sądem Kremla; Epilog.
  Rec.: Światowid [pseud. - właśc. R. Duda]: Mróz ze wschodu. Biuletyn Dolnośląski 1981 nr 7-8/26-27 s. 13-16; DK [właśc. Damian Kalbarczyk]: Granice ostrożności. Res Publica 1981 nr 8 s. 128-130; Niehaszek: Obecność. Wrocław 1983 nr 4 s. 78-80.
  CD-1685, BN-3626, Ka-1614, Hoo99/188, HN-000545127, KS-5389[wg CD], BJ-2875, Br-1832+Br-1831[opr. tw. płótno] - MM [drugi egz. - inna s. 104]
 • Mlynář Zdeněk: Mróz od wschodu. [Zeszyty] 1-3.
  Gdynia: Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni, 1981.
  A5, okł.kart., 3-73 + 3-73 + 3-116 s., off. z masz.
  Zeszyty Problemowe; 1-3.
  Przedruk z wydaw. Nowa. Redaguje Zespół: E. Kubasiewicz, G. Niewiadomy, A. Wiktorska, J. Wilgucka. Sygn.: Druk. ZPG-a 1444/81; 1491/81; 1562/81 - 2000.
  CD-1684[z. 1 - 116 s.], Dun-115, Ka-3817[wg AO: z. 2], KS-5388[wg CD, MJ], BJ-2874[t. 1-2] - MM
 • Mlynář Zdeněk: Mróz ze wschodu. Wyd. 2 poprawione.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza 1989.
  A5, okł.kart., 207,[1] s., off. z masz., c. 2100 zł.
  Przełożył Paweł Heartman [pseud. - właśc. Piotr Godlewski]. Opracowanie graficzne: Studio BE.
  Rec.: Jan Tomkowski: Czeskie sprawy. Tygodnik Solidarność nr 14(51), 01.09.1989 r., s. 12; Halina Floryńska-Lalewicz: O skutkach entuzjazmu. Gazeta Wyborcza nr 76W, 23.08.1989 r., nr 76K, 24.08.1989 r., s. 8.
  CD-1686, BN-3625=BN-3627[wg BUW, BŚ], Ka-3394, KS-5391[wg CD, KB], BJ-2876, Br-1833 - MM
 • Mlynář Zdeněk: Mróz ze wschodu. Wyd. 2 poprawione.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza [druk.: RKW NSZZ "Solidarność" Dolny Śląsk] 1989.
  207,[1] s.
  S-167/2400 - op
 • Mlynář Zdeněk: Perspektywy i konsekwencje "normalizacji" w Polsce.
  B.m.[Warszawa]: Biblioteka Tygodnika Wojennego b.r. [1982].
  A6, 21,[3] s., stdr. z masz., [c. 30-40 zł].
  Z czeskiego przełożył: T. R. - Tomasz Robiński [pseud. - właśc. Andrzej Sławomir Jagodziński]. Podstawa tłumaczenia: Listy: Časopis československé socialistické opozice. 1982 nr 1. Na s. [2]: Oświadczenie w związku z sytuacją w Polsce.
  K-2496, G-82/170, J-2258, BN-3628, Ka-1616, HN-000545530, BJ-2877, Br-1834 - MM
 • Mlynář Zdeněk: Perspektywy i konsekwencje "normalizacji" w Polsce.
  B.m.[Warszawa]: CDN b.r. [1982].
  A6, okł., [2],19 s., stdr. z masz., [c. 40 zł].
  Tłumaczenie [z czeskiego]: Tomasz Robiński [pseud. - właśc. Andrzej Sławomir Jagodziński]. Podstawa tłumaczenia: Listy: Časopis československé socialistické opozice. 1982 nr 1. Na s. 19: Oświadczenie w związku z sytuacją w Polsce.
  K-2497, G-82/171, BN-3629, Ka-1615, BJ-2878 - MM
 • Mlynář Zdeněk: „Praska wiosna” w świecie rządzących.
  Zapowiedzi wydania na tyłach okładek w: Adam Michnik: Cienie zapomnianych przodków, i w: Sándor Kopácsi: 13 dni nadziei - wydanych w 1981 r. przez: Łódź: Mowa Międzyzakładowa Oficyna Wydawnicza. Książka nie ukazała się, materiały wydawnicze wykorzystano przy wyd.: Łódź: Oficyna Szaniec, 1982. - uw
 • Mlynář Zdeněk: „Praska wiosna” w świecie rządzących.
  Łódź: Oficyna Szaniec; [Nasz Głos], sierpień 1982.
  A4, okł.kart., 64 s., powiel., [c. 100 zł].
  Wstęp [podpisany: lipiec 1981 r.]: Maciej Maciejewski. Rozdział z książki pt.: Mróz ze Wschodu. [Nakład 1500 egz.]
  K-2498, BŁ-130, J-2260, BN-3630, Ka-1617, KS-5390*[wg MJ], BJ-2879, DBŁ s. 56-7,121 - MM [różne matryce; pięć typów wstępu]
  - pełny wstęp – MM;
  - nazwisko Maciejewskiego zaczernione – MM;
  - nazwisko Maciejewskiego wycięte – MM;
  - karta ze wstępem wyrwana po oprawieniu – MM;
  - egz. oprawiony bez karty ze wstępem – MM
 • Młoda Polska. Wydawnictwo.
  - Deklaracja ideowa Ruchu Młodej Polski. Gdańsk [wyd. 1 i 2 w 1979], [wyd. 3 w 1980], Łódź 1981.
  - Bądkowski Lech: Twarzą do przyszłości. [ok. 1979].
  - Bartyzel Jacek: "Kryzys" czy "przesilenie"? Łódź 1979.
  - Kuśmierek Józef: O czym wiedziałem. 1979.
  - Cywiński Bohdan: Zatruta humanistyka. [1979-80].
  - Kisielewski Stefan: Stosunki państwo - Kościół w PRL b.r.
  - Abramski Jan, Żywiecki Ryszard: Katyń. Gdańsk 1980, 1981, Śląsk 1981.
  - Zułowski Mieczysław: Wojna z Rosją o niepodległość 1918-1920. 1981.
  - Miłosz Czesław: Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada. 1980 i wyd. specj. czerwiec 1981.
  - Miłosz Czesław: Człowiek wśród skorpionów. [1981].
  - Miłosz Czesław: Wiersze. [1981].
  - Orwell George: Rok 1984. b.r.
  - 1970 grudzień. Czy umiałeś przeżyć, zrozumieć i zapamiętać rzeczy, które Cię spotkały. [1980].
  - Słownik polityczny pod red. Wojciecha Wasiutyńskiego. 1980.
  - Szerer Mieczysław: Komisja do Badania Odpowiedzialności za Łamanie Praworządności w Sądownictwie Wojskowym. 1981. Dokumenty.
  - Czuma Ignacy: O moralne podstawy ustroju. Na marginesie wypowiedzi Marszałka. Łódź 1981. Archiwum Myśli Politycznej.
  - Bartyzel Jacek: Czesław Miłosz: w stronę sceptycznego heroizmu. Łódź 1981.
  - Miłosz Czesław: Miasto bez imienia. Poezje. 1981. Wyd. specjalne z okazji przyjazdu Czesława Miłosza do Polski, czerwiec 1981.
  - Wańkowicz Melchior: Dzieje rodziny Korzeniewskich. 1981. [trzy różne wyd.]
  - Leopold Czesław, Lechicki Krzysztof [zesz. przygot.]: Więźniowie polityczni w Polsce w latach 1945 -1956. 1981. ZZeszyty Historyczne Ruchu Młodej Polski; 1. [dwie wersje]
  - Wasiutyński Wojciech: Rozważania o nacjonalizmie. 1981.
  - Dmowski Roman: Myśli nowoczesnego Polaka. Wyd. ósme. 1981.
  - uw
 • MŁODY [okładka] - patrz: Bregman Aleksander: Najlepszy sojusznik Hitlera. Studium o współpracy niemiecko-sowieckiej 1939-1941. Warszawa: Wydawnictwo im. Konstytucji 3 Maja [1981]. - uw
 • Młody Ruch Narodowo-Liberalny: Deklaracja ideowo-programowa.
  Łódź: Zarząd Krajowy MRNL październik 1989.
  A5, 8 s., off. z masz.
  - MM
 • Młodzi demokraci. Łódź-Wrocław 1979.
  Warszawa: Wydawnictwo IDEA, 1980.
  A4, okł., 9,[1] s., off. z masz.
  Ruch Wolnych Demokratów.
  Zawiera teksty: Adam Pleśnar: Wstęp; Deklaracja ideowo-programowa Związku Młodych Demokratów [wg Tygodnik Demokratyczny 1956 nr 50]; Karol Głogowski, Andrzej Ostoja-Owsiany, Adam Pleśnar: Do młodych demokratów w Polsce [podp. 21 sierpnia 1978 r.]. Dodano: Informacja o Ruchu Wolnych Demokratów.
  Br-2490 - MM
 • Młotek Mieczysław [przedm.] - patrz: Celt Marek: Biali kurierzy. - uw
 • Młynarski Wojciech [wiersze] - patrz w: Na skrzyżowaniu Azji i Europy. Wiersze polskie 1980-84. - uw
 • mm [krypt.] - patrz: Maziuk Marek - uw
 • Mniejsze zło.
  B.m. [Gdańsk]: Solidarność Wybrzeża, 1982.
  A5, okł.kart., 36,[8] s., powiel.
  Druk: Podziemna Drukarnia Wałkowa – kwiecień ’82. Nakład 4000 egz.
  BN-3631, KS-0466*[wg MJ], Ka-4506, Br-1835[fot.], ECS-05253, Nukat-3757592[ECS] - MM
 • Mniejsze zło. - inne wyd. patrz: XYZ: Mniejsze zło. - uw
 • Mnouchkine Arianne - patrz: Komedianci. Rzecz o bojkocie. 1988. - uw
 • Mochnacki Maurycy: Powstanie Narodu Polskiego. Tom I.
  Warszawa: Wydawnictwo Głos 1980.
  A5, okł.kart., [2],218 s., off z. masz.
  Druk: Niezależna Samorządna Drukarnia "Szpak Wiosenny".
  Ł-292/1, BN-3632, S-167/2941, Ka-3395, KS-3252*[wg KB*], BJ-2880, Br-1836/1 - op
 • Mochnacki Maurycy: Powstanie Narodu Polskiego. Tom II.
  Warszawa: Wydawnictwo Krąg 1981.
  A5, okł.kart., [3],2-249,[3] s., off. z masz.
  Druk: Niezależna Samorządna Drukarnia "Szpak Wiosenny". Na s. [250-251]: M.G. [właśc. nazw.: Marek Gumkowski]: Od wydawcy.
  Ł-292/2, BN-3633, Ka-3061, KS-3253*[wg KB], BJ-2881, Br-1836/2 - MM
 • Mochnacki Maurycy: Powstanie Narodu Polskiego w roku 1830 i 1831. Tom 1-2.
  Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1984.
  Opracował i z przedmową poprzedził Stefana Kieniewicza. ISBN 83-06-01038-8.
  Ł-292b - uw
 • Moczar Mieczysław - patrz: Kariera Mikołaja Sergiejewicza Diomko czyli Mieczysława Moczara; Kariera Nikołaja Sergiejewicza Diomko; Łódzki Wacław: Mikołaj Sergiejewicz Diomko alias Mieczysław Moczar; Mikołaj Sergiejewicz Diomko alias Mieczysław Moczar. - uw
 • Moczarski Kazimierz: Po powstaniu.
  B.m.[Warszawa]: Wydawnictwo Głos, b.r. [1980].
  A5, okł.kart., XIII,49 s., powiel., [c. 40 zł].
  Dokumenty do historii ruchu oporu; [1].
  Relacja z pracy BIP-u KG AK od października 1944 do stycznia 1945 r. Na s. II-XIII: Przemówienie Józefa Rybickiego - "Andrzeja" w dniu 2.X.1975 roku na pogrzebie ś.p. Kazimierza Moczarskiego "Rafała". W części nakładu może być niewidoczny druk w dolnej części okładki z nazwą wydawnictwa oraz rokiem wydania.
  Ł-293b, CD-1038, BN-3634, Ka-1619=Ka-2178[b.w.], KS-3257*[wg CD], BJ-2882, Br-1837 - MM
 • Moczarski Kazimierz: Po powstaniu.
  B.m.: Niezależna Oficyna NZS P.P., b.r. [1980].
  A4, VI,21 s., powiel.
  Tytuł okł. Przedruk z wyd.: Wydawnictwo Głos [1980].
  BJ-2883 - op
 • Moczarski Kazimierz: Po powstaniu.
  Warszawa: 12 [Wydawnictwo Maraton] 1984.
  A6, okł., 39 s., off. z masz., c. 80 zł.
  Przedruk z wyd.: Warszawa: Głos 1980. Zawiera również skrót przemówienia Józefa Rybickiego na pogrzebie K. Moczarskiego w dniu 2 X 1975 r.
  K-2499, G-84/304, Ł-293a, CD-1039, J-2261, BN-3635, Ka-1618, KS-3258[wg CD], BJ-2884, Br-1838 - MM
 • Moczarski Kazimierz - patrz: Sprawa Kazimierza Moczarskiego. K - Krakowska Oficyna Studentów [1979] - uw
 • Moczek Marian: Godzina "W".
  B.m.: PW Śląsk, b.r. [po 1981].
  A5, [1],21 s., powiel.
  BJ-2885 - MM
 • Moczek Marian: Godzina "W".
  B.m.: b.w., b.r. [po 1981].
  A4, 10 s., powiel.
  Br-1839 - op
 • Moczulski i jego "konfederacja". Przeciw socjalistycznej Polsce. Dokumentacja.
  B.m.: b.w., b.r. [ok. 1982].
  A5, 48-57,[1] s., ksero z oryg.
  Przedruk komunistycznego druku propagandowego z 1982 r.
  BJ-2886 - op
 • Moczulski Leszek: Będzie niepodległa III Rzeczpospolita.
  Katowice: WP [Wydawnictwo Polskie KPN] 1988.
  A6, 31 s., stdr. ze skł., c. 90 zł.
  Wolny Czyn. Pismo K.P.N. Obszaru V. Biblioteczka.
  Nazwa wydawnictwa w postaci stylizowanego znaku Polski Walczącej. Wywiad przeprowadzony przez Macieja Szumowskiego datowany: luty 1985 r.
  J-4393, BN-3636*[wg J], Ka-1620, BJ-2887, Br-1840 - MM
 • Moczulski Leszek: Będzie niepodległa III Rzeczpospolita.
  Katowice: WP [Wydawnictwo Polskie KPN] 1989.
  A6, 31 s., stdr. ze skł., c. 100 zł.
  Nazwa wydawnictwa w postaci stylizowanego znaku Polski Walczącej.
  BaBN, BJ-2888 - op
 • Moczulski Leszek: Dwie rozmowy z przywódcą KPN Leszkiem Moczulskim: "Niepodległość jest punktem startu", "Opozycja ma wspólny cel".
  Berlin Zach.: Pogląd ©1987.
  18 cm, 31 s.
  Rozmawiały: Janina Frog, Tamara Sochacka. ISBN 3-924686-05-X.
  - uw
 • Moczulski Leszek: Geneza i narodziny PRL.
  Katowice: Wydawnictwo Polskie 1988.
  A5, okł.kart., 3-34 s., stdr. z masz., druk dwułam., c. 220 zł.
  Tytuł okł. Pierwodruki pod pseud.: Natalia Naruszewicz.
  BN-3637[wg BUS], Ka-1622, BJ-2889 - MM
 • Moczulski Leszek: Geopolityka. ZSRR przed wielkim zwrotem. Między Rosją a Polską. - w: Droga nr 14-15, lipiec-grudzień 1984 - uw
 • [Moczulski Leszek]: Geopolityka. ZSRR przed wielkim zwrotem. Między Rosją a Polską. Sprawa niemiecka. - patrz: wyd. anonimowe: [Łódź]: WP Wydawnictwo Polskie grudzień 1985. - uw
 • Moczulski Leszek A.: Geopolityka.
  Karlstad: Wydawnictwo Polskie; Biuro Zagraniczne Konfederacji Polski Niepodległej w Europie Zachodniej 1987.
  20 cm, [2],23,[3] s.
  Seria: Dokumenty.
  Przedruk z wydania podziemnego. Na s. tyt.: ZSRR przed wielkim zwrotem, Między Rosją a Polską, Sprawa niemiecka.
  HN-000640727, Nukat-1083818[KUL] - uw
 • Moczulski Leszek: Geopolityka. ZSRR przed wielkim zwrotem, Między Rosją a Polską, Sprawa niemiecka. Wyd. 2.
  Karlstad: Biuro Zagraniczne Konfederacji Polski Niepodległej w Europie Zachodniej, 1987.
  20 cm, 23 s.
  Seria: KPN. Dokumenty.
  Przedruk z Wydawnictwa Polskiego. ISBN 91-7019-009-7.
  Nukat-1881000[Oss] - uw
 • Moczulski Leszek: Geopolityka. ZSRR przed wielkim zwrotem. Między Rosją a Polską. Sprawa niemiecka.
  Warszawa: Wydawnictwo KPN „Nie chcemy komuny”; druk: RKMN, 1988.
  A5, okł.kart., 23,[1] s., off. z oryg., c. 200 zł.
  Przedruk z: Wydanie zachodnie - styczeń 1987 [Karlstad: Biuro Zagraniczne KPN].
  J-2264, BN-3638*[wg WBP Krak], Ka-1623, {BUŁ-764949, Nukat-3011348[BUŁ] – błędny opis} - MM
 • Moczulski Leszek: Historia zmiecie tę władzę.
  Warszawa: b.w. [Wydawnictwo Polskie] 1982.
  A5, 8 s., powiel., c. 20 zł.
  Biuletyn Wydawnictwa KPN.
  K-2500, G-82/172*, J-2265, BN-3640, Ka-4320 - op
 • Moczulski Leszek: Historia zmiecie tę władzę. Ostatnie słowo L. Moczulskiego przed Sądem Warszawskiego Okręgu Wojskowego.
  B.m.: b.w., b.r. [1982].
  [4] s., masz. przeb.
  J-4104*[wg Pil-1724], BN-3641[wg Pil] - op
 • Moczulski Leszek: Historia zmiecie tę władzę. Ostatnie słowo L. Moczulskiego w procesie przywódców Konfederacji Polski Niepodległej przed Sądem Warszawskiego Okręgu Wojskowego.
  Warszawa: Wolność i Niepodległość 1983.
  A5, [1],7 s.
  Ka-3060 - op
 • Moczulski Leszek: Historia zmiecie tę władzę.
  Wrocław: b.w. 1984.
  A6, 8 s., off.
  Biblioteczka Robotnicza.
  K-2501, J-2267*[wg K - Szeremietiew{?}], BN-3639[wg K] - op
 • Moczulski Leszek: Krajobraz przed bitwą.
  Warszawa: Wydawnictwo Polskie KPN; nakładem Gazety Polskiej 1987.
  A5, okł., 16 s., off. z masz., c. 80 zł.
  Wywiad dla Gazety Polskiej w reakcji na tekst Jacka Kuronia: Krajobraz po bitwie.
  KN’87-75, CJ-1180, J-2268, BN-3642, Ka-1625, Hoo99/188, BJ-2891, Br-1841 - MM
 • Moczulski Leszek: Krajobraz przed bitwą.
  Karlstad: Główne Biuro Zagraniczne Konfederacji Polski Niepodległej, 1988.
  20 cm, 17 s.
  Dokumenty.
  Przedruk z Wydaw. Polskiego. ISBN 91-7019-000-3.
  Nukat-1881001[KUL] - uw
 • Moczulski Leszek: Krajobraz przed bitwą.
  Berlin Zach.: Wydawnictwo Pogląd ©1988.
  18 cm, 24,[3] s.
  ISBN 3-924686-09-2.
  - uw - MM
 • Moczulski Leszek: Leszek Moczulski w Poznaniu.
  B.m.: Lektura Konfederatów Wolna Polska b.r. [1989].
  A4, 9 s.
  BaBN - op
 • Moczulski Leszek: Memoriał.
  Tekst dat.: 21 grudnia 1976 r. Autor przekazał egz. maszynopisu władzom PRL i wg kilku jego wypowiedzi – wydał go w dość dużym powielanym nakładzie Mirosław Chojecki w początkach istnienia NOWej. Nikt tego faktu poza Moczulskim nigdy nie potwierdził, nie notuje również tego żadna bibliografia ani katalog biblioteczny.
  - w: Leszek Moczulski: Czas nadziei, czas goryczy. Wybór tekstów politycznych 1973-1993. Warszawa: Wydawnictwo Polskie KPN, wrzesień 1995, s. 15-49;
  - w: Dokumenty uczestników Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela w Polsce 1977-1981. Kraków: Księgarnia Akademicka; Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, 2005. Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego BCDCN; t. 31, s. 409-427 [ze zbiorów Adama Pleśnara];
  - www.earchiwumkpn.pl/leszek_moczulski/teksty_polityczne/memorial_1976.pdf
  – uw
 • Moczulski Leszek: Nie przyznaję się do winy.
  Warszawa: Oficyna Wydawnicza Pokolenie [19]’87.
  A5, okł.kart., 32 s., off. z masz., c. 130 zł.
  Niniejszy tekst stanowi przemówienie oraz ostatnie słowo L. Moczulskiego wygłoszone w czasie procesu działaczy KPN, który rozpoczął się 3 marca 1986 r.
  CJ-1181, J-2269, BN-3643, Ka-1626, Hoo99/188, HN-002198240, BJ-2892, Br-1842 - MM
 • Moczulski Leszek: Niepodległość. 60 [Sześćdziesiąt] lat później - w obliczu jutra. Wydawnictwo Polskie.
  Wspominane w:
  - Melchior Wańkowicz: Dzieje rodziny Korzeniewskich. Warszawa: Wydawnictwo Polskie 1979, IV s. okł.; Jan Abramski i Ryszard Żywiecki [pseud.]: Katyń. Wyd. IV. Warszawa: Wydawnictwo Polskie, II/1979, IV s. okł. - [w przygotowaniu];
  - zaoczny opis edycji: Kraków: Wydawnictwo Polskie 1981. A4, powiel. BK-427*, BN-3644*[wg BK*].
  – zapewne nie ukazało się – uw
 • Moczulski Leszek: Niezłomność i polityka.
  Warszawa: Wydawnictwo Polskie KPN 1986.
  A5, okł.kart., 48 s., off. z masz., c. 250 zł.
  Biblioteka Drogi.
  G-86/225, CJ-1182, J-2270, BN-3645, Ka-3396, Hoo99/188, BJ-2893, Br-1843 - MM
 • Moczulski Leszek: Odrodzenie Rzeczypospolitej.
  - w: Opinia Krakowska nr 8/9, [listopad-grudzień 1978].
  - uw
 • Moczulski Leszek: Odrodzenie Rzeczypospolitej.
  Kraków: Krakowska Oficyna Studentów k, Powielarnia K.O.S.-ów, listopad 1978.
  A5, okł.kart., [16] s., powiel., c. 20 zł.
  Nakład 1800+50 egz.
  BK-428, BN-3647{s. 15,[1]}, Ka-4126, HN-000509816, BJ-2894, Br-1844[fot.] - MM
 • Moczulski Leszek: Odrodzenie Rzeczypospolitej.
  B.m. [Bydgoszcz]: Bydgoska Sowa, b.r. [1981].
  A5, okł., 8,[1] s., off. z masz., [c. 10 zł].
  Przedruk z wyd.: Krakowska Oficyna Studentów 1978.
  BN-3646, BJ-2895, Br-1845 - MM
 • Moczulski Leszek: Odrodzenie Rzeczypospolitej.
  Kraków: Wydawnictwo Polskie, 1981.
  A6, okł., 39 s., powiel., [c. 20 zł].
  BN-3648*[wg WBP Krak], BJ-2896, Ka-5008, Br-1846 - MM
 • Moczulski Leszek Robert: Odrodzenie Rzeczypospolitej.
  Łódź: Wydawnictwo Polskie, 1981.
  A5, okł., [1],9 s., off. z masz.
  BŁ-132, BN-3649, Ka-1627 - MM
 • Moczulski Leszek Robert: Odrodzenie Rzeczypospolitej.
  Warszawa: Wydawnictwo Polskie, 1981.
  A5, okł., 15,[1] s., off.
  Biblioteka RRN [Robotniczego Ruchu Narodowego]; nr 3-81.
  Przedruk z wyd.: Krakowska Oficyna Studentów 1978.
  Ka-3983, Br-1847 - op
 • Moczulski Leszek: Ostatnie słowo przed sądem warszawskiego okręgu wojskowego, październik 1982. - patrz w: Grot Andrzej: Leszek Moczulski, życie - idea. Katowice: Wydawnictwo Polskie 1986. - uw
 • Moczulski Leszek: Plan stabilizacji gospodarki.
  Kraków: Wydawnictwo Polskie, b.r. [1981-82].
  A5, okł.kart., 24 s., off. z masz., c. 30-50 zł.
  Tytuł okł. Wg Ka i Br: Leszek Robert Moczulski.
  BK-430, J-2272*{wg Pil-1727; off. z oryg.}, BN-3650, S-168/2988[tyt. okł.]=S-169/3147, Ka-3718, BJ-2898, KJ-441*, Br-1849, ECS-05464, ST15-3044, Nukat-4174443 - op
 • Moczulski Leszek Robert: Plan stabilizacji gospodarki.
  Łódź: Wydawnictwo Polskie, b.r. [jesień 1981].
  A5, okł.kart., 24 s., off. z masz.
  Tytuł okł. Okł. na kartonie w kolorze różowym. Na s. [1]-2: Komunikat Centralnego Kierownictwa Akcji Bieżącej Konfederacji Polski Niepodległej [z września 1981 r.].
  {KN’87-76, CJ-1183*, J-2273*, BN-3651, BaBN-b1277806[1987?], ECS-04769, Nukat-737419 - błędnie [1987] i c. 150 zł}, BŁ-133, Ka-1628, BJ-2897+BJ-2899[ksero], FC-8556+FC-8557[ksero], ST15-3045 - MM
 • Moczulski Leszek: Plan stabilizacji gospodarki.
  Warszawa: Druk: Wydawnictwo Polskie, [19]81.
  A5, okł., 42 s., off. z masz.
  Biblioteka RRN [Robotniczego Ruchu Narodowego]; Nr. 2 - 81.
  BN-3653, Br-1848, ECS-03877, Nukat-2111324 - MM
 • Moczulski Leszek: Plan stabilizacji gospodarki.
  Warszawa: Druk: Wydawnictwo Polskie, [19]81.
  A5, [1],42,[1] s., off. z masz.
  Biblioteka RRN [Robotniczego Ruchu Narodowego]; Nr. 2 - 81.
  Ka-1629 - MM
 • Moczulski Leszek: Plan stabilizacji gospodarki.
  Warszawa: Wydawnictwo Polskie [19]81.
  A5, okł.kart., [1],42,[1] s., off. z masz.
  Sygn. druk.: Druk. ZPG-a 1618/81 - 1.500. [Druk w Gdyni].
  ECS-05492, Nukat-4556999 - MM
 • Moczulski Leszek: Plan stabilizacji gospodarki.
  Warszawa: b.w. 1981.
  A5, [32] s.
  Nr. 2 [Biblioteka RRN].
  BN-3652, Hoo99/188 - op
 • Moczulski Leszek: Plan stabilizacji gospodarki.
  B.m.: Kierownictwo Akcji Bieżącej Konfederacji Polski Niepodległej 1981.
  A5, 2-32 s.
  Ka-4565 - op
 • Moczulski Leszek: Polityka niepodległości.
  [nie ukazało się, choć wykazano w spisie w: Alexander M.W.: Państwo policyjne. Wydawnictwo Polskie KPN [19]’89 s. 116.] - uw
 • Moczulski Leszek: Przedmowa. - patrz w: Lipiński Wacław: Walka zbrojna o niepodległość Polski 1905-1918. Warszawa: Wydawnictwo 6 Sierpnia 1987. - uw
 • Moczulski Leszek: Rewolucja bez rewolucji.
  Pierwodruk w: Droga 1979, nr 7, czerwiec, s. 5-49.
  - uw - MM [ksero z epoki]
 • Moczulski Leszek: Rewolucja bez rewolucji.
  Warszawa: Wydawnictwo Polskie, 1979.
  52 s.
  LoC, HN-000509827 - op
 • Moczulski Leszek: Rewolucja bez rewolucji.
  Warszawa: Wydawnictwo Polskie, b.r. [1979].
  26 k. (51) s., fotokopia.
  Na okładce: Wolność i Niepodległość. Przedruk z: Droga 1979 nr 7.
  Br-1851 - op
 • Moczulski Leszek: Rewolucja bez rewolucji.
  B.m.: Wydawnictwo Polskie, b.r. [po 1979].
  A4, 45 s., powiel.
  BJ-2900 - op
 • Moczulski Leszek: Rewolucja bez rewolucji.
  B.m.: KPN, Wydawnictwo 11 listopada, b.r.
  A4, 46 s., powiel.
  Ka-4875 - op
 • Moczulski Leszek: Rewolucja bez rewolucji.
  B.m.[Poznań]: Nakładem "IK" przy wspołpracy WIW [Wielkopolska Inicjatywa Wydawnicza], b.r. [1980-1].
  A4, okł., 42,[1] s., powiel.
  Na s. 41-42: Jan Samsonowicz: O Leszku Moczulskim. S. 39-42 druk. jednostronnie. Przedruk z: Droga czerwiec 1979.
  BN-3658=BN-3660[wg ARP - niepełny opis], Ka-1636, BJ-2908, Br-1853 - MM [drugi egz. inne s. 13 i 37 - na s. II okładki stempel NBA, brak s. 42]
 • Moczulski Leszek: Rewolucja bez rewolucji. Wyd. 2.
  Warszawa: Wydawnictwo Polskie 1980.
  A5, okł.kart., [2],43,2 s., off. z masz.
  Na ostatnich dwóch s.: Deklaracja Ideowa KPN.
  BN-3663, Ka-1630, Br-1852 - MM [brak s. 17 i 28]
 • Moczulski Leszek: Rewolucja bez rewolucji
  B.m. [Bydgoszcz]: Bydgoska Sowa, b.r. [1981].
  A5, okł.kart., 45,[1] s., off. z masz.
  BN-3654*{wg WBPTor - błędnie [1979]}, Ka-4677, Br-1850 - MM
 • Moczulski Leszek: Rewolucja bez rewolucji.
  Gdańsk: Studenckie Warsztaty Wydawnicze Wał; NZSP Akademii Medycznej b.r. [1980-1].
  A4, okł., 40 s., powiel.
  Na s. 39-40: Jan Samsonowicz: O Leszku Moczulskim. Przedruk z: Droga czerwiec 1979.
  - MM
 • Moczulski Leszek: Rewolucja bez rewolucji.
  Kędzierzyn-Koźle: KPN b.r. [1980-1].
  J-2274*[wg Pil-1728], BN-3656[wg Pil] - op
 • Moczulski Robert Leszek: Rewolucja bez rewolucji.
  B.m.[Łódź]: Niezależne Wydawnictwo Studenckie Paragraf; NZS UŁ b.r. [1981].
  A5, okł., 44 s., err., off. z masz., [c. 60 zł].
  BŁ-134, BN-3657*[wg BŁ], BaBN, Ka-1633, BJ-2903, Br-1855 - MM
 • Moczulski Leszek: Rewolucja bez rewolucji.
  B.m.: b.w., b.r. [po 1981].
  A5, 44 s., off. z masz.
  Kopia z wyd.: Niezależne Wydawnictwo Studenckie Paragraf [1981].
  BJ-2912 - op
 • Moczulski Leszek: Rewolucja bez rewolucji.
  Opole: nakładem Niezależnego Zrzeszenia Studentów WSI przy współpracy Komitetu Organizacyjnego Praworządności Społecznej, 1981.
  A5, 44 s., off. z masz.
  Sygn.: Powielono w DW WSI, zam 71/81 1000 egz.
  - MM
 • Moczulski Leszek: Rewolucja bez rewolucji (fragmenty większej całości).
  Polska [Warszawa]: Wolne Wydawnictwo Polowe im. Stanisława Brzozowskiego 1981.
  A4, 10 s. powiel.
  BJ-2904 - op
 • Moczulski Leszek: Rewolucja bez rewolucji. Wyd. [2].
  Polska [Warszawa]: Wolne Wydawnictwo Polowe im. St. Brzozowskiego 1981.
  A4, 10 s. powiel.
  BJ-2905 - op
 • Moczulski Leszek: Rewolucja bez rewolucji.
  Rzeszów: Studencka Oficyna Wydawnicza "Posłanie" 1981.
  A4, [1],47,[1] s., powiel.
  Tytuł okł. Przedruk z: Droga czerwiec 1979. Są egzemplarze bez druku na IV s. okładki.
  BN-3659, Ka-3719, BJ-2906[43 s.] - op
 • Moczulski Leszek: Rewolucja bez rewolucji. Wyd. 3.
  Śląsk: Wydawnictwo Polskie, maj 1981.
  A5, okł.kart., [2],43,[1],2 s., off. z masz.
  Na ostatnich dwóch s.: Deklaracja Ideowa KPN.
  BN-3655, Ka-1632, BJ-2907, Br-1854 - MM
 • Moczulski Leszek: Rewolucja bez rewolucji.
  B.m.: b.w., b.r. [1981].
  A5, [2],43,[1],2 s., off. z masz.
  Kopia z wyd.: Śląsk: Wydawnictwo Polskie 1981.
  BJ-2910 - op
 • Moczulski Leszek: Rewolucja bez rewolucji.
  Toruń: Wydawnictwo NZS UMK 1981.
  A4, [1],39 k., err., druk jednostr.
  Tytuł okł. Przedruk z: Droga czerwiec 1979. Do użytku wewnątrz-uczelnianego.
  BN-3662, S-168/921, Ka-3992 - op
 • Moczulski Leszek: Rewolucja bez rewolucji.
  B.m.[Wrocław]: Robotnicze Wydawnictwo Feniks b.r. [1980-1].
  J-2275*[wg Pil-1729], BN-3666[wg Pil] - op
 • Moczulski Leszek: Rewolucja bez rewolucji.
  B.m.: Pomorska Oficyna Wydawnicza, b.r. [1981].
  A5, okł., 45,[1] s., off. z masz.
  Tytuł okł.
  Ka-1631, BJ-2909, FC-8567 - MM
 • Moczulski Leszek: Rewolucja bez rewolucji.
  B.m.: b.w., b.r. [1981].
  A5, okł., 49 s., off. z masz., [c. 50 zł].
  Na I i IV s. okładki rysunek muru z krzyżem w dolnej części oraz orzeł w koronie.
  BN-3661, Ka-3397, HN-000509820, BJ-2911 - MM
 • Moczulski Leszek: Rewolucja bez rewolucji.
  B.m.: KPN, b.r.
  A4, 73,[1] s.
  Ka-1635 - op
 • Moczulski Leszek: Rewolucja bez rewolucji.
  B.m.: b.w., b.r. [1981].
  A5, okł., 68 s., off. z masz., [c. 50 zł].
  Na okładce postacie w tłumie, w białej ramce - tło zielone.
  S-168/855, BJ-2902 - op
 • Moczulski Leszek: Rewolucja bez rewolucji.
  B.m. [Poznań ?]: WP [Wydawnictwo Polskie ?] 148, b.r. [1980-1].
  A4, okł., 44 s., powiel., (c. 50 zł).
  - MM
 • Moczulski Leszek: Rewolucja bez rewolucji.
  B.m.: Konfederacja Polski Niepodległej, b.r. [ok. 1981].
  A5, 46 s.
  Opis wg okł. Na okł.: Wzywamy wszystkich Polaków - w kraju i na obczyźnie - aby łączyli się we wspólnych działaniach na rzecz wolności i niepodległości. S. 39-42 druk jednostr.
  ECS-05402, Nukat-4117883[ECS] - op
 • Moczulski Leszek: Rewolucja bez rewolucji.
  - wg NiepI s. 108 drukowano przez KPN w Krakowie w 1980 r., 370 egz. na ramce, wydane w tekturowej okładce;
  - wg NiepI s. 219 drukowano przez KPN w Krakowie w końcu 1981 r.;
  być może są to któreś z opisanych powyżej;
  - uw
 • Moczulski Leszek: Rewolucja bez rewolucji.
  Wg NiepI s. 107 Biuro Informacyjne KPN w Oslo wydało dwa nakłady po 1000 egz. drukowane offsetem i potem w 1981 r. profesjonalnym drukiem w nakładzie 2000 egz. - uw
 • Moczulski Leszek: Rewolucja bez rewolucji. - patrz w: Dokumenty, opinie, komentarze o KPN. Niezależna Inicjatywa Wydawnicza NIVA [pocz. 1981]. - uw
 • Moczulski Leszek: Rewolucja bez rewolucji.
  [Berlin Zach.]: Wydawnictwo Pogląd, [1983].
  21 cm, 56 s.
  - uw
 • Moczulski Leszek: Rewolucja bez rewolucji.
  Warszawa: Wydawnictwo Polskie, b.r. [ok. 1987].
  A6, okł.kart., 64 s., off. z masz. i oryg., c. 180 zł.
  Biblioteka Drogi.
  Na okładce zdjęcie tłumu. Okładka powielona na kserografie. Przedmowa: Krzysztof Król. {Przedruk z wyd.: Berlin: Pogląd [1983]}. W tekście przedruku wprowadzono liczne poprawki.
  KN’87-46, CJ-1184, J-2276, BN-3664, BJ-2913, Ka-3398, Br-1856 - MM
 • Moczulski Leszek: Rewolucja bez rewolucji.
  Warszawa: Wydawnictwo Polskie, b.r. [1987-1988].
  A6, okł.kart., 64 s., off. z masz. i oryg., c. 200 zł.
  Biblioteka Drogi.
  Na przodzie okładki jedynie litery na białym tle; na IV s. okładki podobizna L. Moczulskiego. Przedmowa: Krzysztof Król. {Przedruk z wyd.: Berlin: Pogląd [1983]}. W tekście przedruku wprowadzono liczne poprawki.
  BN-3665*[wg BUW] - MM
 • Moczulski Leszek: Rewolucja bez rewolucji.
  Poznań: Wydawnictwo PIK; KPN, 1989.
  A5, okł.kart., 88 s., off. z masz., [c. 4900 zł].
  Ka-1634, BJ-2914, Br-1857 - MM
 • Moczulski Leszek: Rewolucja bez rewolucji.
  Melbourne: Wydawnictwo „Suwerenność”, 1986.
  22 cm, [30],5-61,[1] s.
  Zawiera również teksty: Leszek Moczulski: [inc.] Gdy Polska trwa…; Andrzej Kowalczyk: [Biografia L. Moczulskiego] dat. Paryż, styczeń 1987; Bibliografia Leszka Moczulskiego; Leszek Moczulski wyjaśnia [dot. działalności Juliusza Sokolnickiego]; Akt Konfederacji Polski Niepodległej; Deklaracja Ideowa Konfederacji Polski Niepodległej; Statut Konfederacji Polski Niepodległej. Druk: Chicago: Pollkann Printing 1987.
  BaBN - uw - MM [może istnieć broszura sygnowana w Melbourne licząca jedynie tekst podstawowy, 61 s., ISBN 0731604172]
 • Moczulski Leszek: Rewolucja bez rewolucji.
  Karlstad: Główne Biuro Zagraniczne Konfederacji Polski Niepodległej, [ok. 1988].
  21 cm, 64 s.
  Na s. red.: Niniejsze wydanie jest reprintem „Rewolucji bez rewolucji” wydanej w Oslo, z korektą zamieszczoną w wydaniu krajowym („Wydawnictwo Polskie”, Warszawa 1987).
  - uw
 • Moczulski Leszek: Rewolucja bez rewolucji.
  przedruk w: Hemmerling Zygmunt, Nadolski Marek: Opozycja demokratyczna w Polsce 1976-1980. Wybór dokumentów. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 1994 s. 502-507. - uw - MM
 • Moczulski Leszek: Spojrzenie z boku. - patrz w: Eurokomunizm. Nowa b.r. [1977-8]. - uw
 • Moczulski Leszek: Spotkanie z Leszkiem Moczulskim. O Konfederacji Polski Niepodległej, aktualnej sytuacji, planach na przyszłość.
  B.m.[Łódź]: Wydawnictwo Polska i Polityka maj 1985.
  A6, okł., 16 s., stdr. z masz., [c. 50 zł].
  Tytuł okł.
  K-2503*, G-85/251, CJ s. 273, BŁ-135, J-2277, BN-3667, Ka-3533, BJ-2915 - MM
 • Moczulski Leszek: Sytuacja.
  B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Polskie; Druk: Konfederacja Polski Niepodległej ZGO [Zakłady Graficzne Okręgu] ZGO "Wolność", 1984.
  A5, okł., 22 s., powiel., [c. 45-80 zł].
  Tytuł okł. Tekst podpisano: Barczewo, listopad 1983. Przedruk z: Droga 1984 nr 14.
  CJ-1727, J-2278, BN-3669, Ka-4127, BJ-2916 - MM [ksero]
 • Moczulski Leszek: Sytuacja. Wyd. 2.
  B.m.[Warszawa]: Zakłady Graficzne Okręgu "Wolność" KPN 1985.
  G-85/252*, CJ-1728*, J-2279*, BN-3668[wg J*] - op
 • Moczulski Leszek: Sytuacja.
  Paris: Polski Ośrodek Wydawniczy, 1987.
  - uw
 • Moczulski Leszek: Śni mi się wielka Polska. Słowo ostatnie w I procesie KPN.
  B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Polskie KPN, 1987.
  A5, okł.kart., 38,[2] s., off. z masz., c. 200 zł.
  Biblioteka Drogi.
  CJ-1185, J-2280, BN-3670, Ka-3399, Hoo99/188, BJ-2917, FC- 8575 - MM
  Odmiany nakładów:
  - Karton okł. żółtawy, papier szarożółtawy. – MM;
  - Karton okł. biały jednostronnie satynowany, papier biały prześwitujący. - MM
 • Moczulski Leszek: Trzecia Rzeczpospolita. Zarys ustroju politycznego.
  B.m.[Warszawa]: Wydawnictwo Polskie; Zakłady Graficzne Okręgu "Wolność" KPN b.r. [1986-7].
  A4, okł.kart., [3],2-39,[1] s., powiel., c. 200 zł.
  Tekst podpisano: Barczewo, kwiecień 1984. Wg CJ i J [błędnie]: … Rzeczypospolita.
  CJ-1186, J-2281, BN-3671, Hoo99/188, Ka-3949, HN-000581154, BJ-2918 - MM
 • Moczulski Leszek: Trzecia Rzeczpospolita. Wyd. II (poprawione przez autora).
  Paris: POW Centre Polonais d’Edition, Polski Ośrodek Wydawniczy, 1987.
  20 cm, 132 s.
  Biblioteka POW; tom 11.
  Zawiera: Andrzej Kowalczyk: [wstęp o autorze] oraz teksty: Sytuacja; Trzecia Rzeczpospolita. Zarys ustroju politycznego.
  - uw
 • Moczulski Leszek: Trzecia Rzeczpospolita.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, okł.kart., [4],7-132,[5] s., ksero.
  Zawiera: Andrzej Kowalczyk: [wstęp o autorze] oraz teksty: Sytuacja. - za: Wydawnictwo Polskie, „Wolność” 1984, tekst dat.: Więzienie w Barczewie, listopad 1983; Trzecia Rzeczpospolita. Zarys ustroju politycznego. – za: Wydawnictwo Polskie, „Wolność” [1986], tekst dat.: Więzienie w Barczewie, kwiecień 1984. Kopia wyd.: Paris: Centre Polonais d’Edition, Polski Ośrodek Wydawniczy 1987. Biblioteka POW; tom 11.
  - MM
 • Moczulski Leszek: Trzecia Rzeczypospolita[!] w zarysach (materiał do dyskusji).
  B.m.[Toruń]: Biblioteka Przeglądu Pomorskiego b.r. [1984].
  A6, okł.kart., 70 s., off. z masz., c. 300 zł.
  Tekst podpisano: Barczewo, kwiecień 1984.
  J-2282, BN-3672[wg MBPŁ, BUW], Ka-3984, BJ-2919 - MM
 • Moczulski Leszek: Trzecia Rzeczpospolita.
  B.m.[Warszawa]: Wydawnictwo Polskie KPN b.r. [1990].
  20 cm, [2],90 s.
  ISBN 83-85216-06-5.
  Hoo99/188 - uw
 • Moczulski Leszek: U progu niepodległości. „Rewolucja bez rewolucji” część 2.
  Lublin: Wydawnictwo Polskie KPN, 1990.
  A5, okł.kart., 87,[1] s.
  - uw - MM
  Odmiany okładki:
  - Na IV s. okł. odległość między 4 i 5 wierszem od dołu [od litery „d” do litery „C”]: 5,3 mm; ramka fotografii autora od strony litery „L” jest wygięta. - MM
  - Na IV s. okł. odległość między 4 i 5 wierszem od dołu [od litery „d” do litery „C”]: 6,4 mm; ramka fotografii autora od strony litery „L” jest prosta. - MM
 • Moczulski Leszek: U progu niepodległości. Rewolucji bez rewolucji ciąg dalszy.
  Warszawa: Wydawnictwo Polskie, [19]’90.
  A5, okł.kart., 72 s.
  Hoo99/188 - uw - MM
 • Moczulski Leszek: Walka strajkowa w PRL - r. 1980.
  Warszawa: Wydawnictwo Polskie 1980.
  A4, 17 s.
  CPAA, HN-000509832 - op
 • Moczulski Leszek: Walka strajkowa w PRL - 1980.
  Warszawa: Wydawnictwo Polskie 1980.
  A5, 2-20 s.
  Ka-4785 - op
 • Moczulski Leszek: Walka strajkowa w PRL - r. 1980.
  Katowice: Wydawnictwo Polskie, 1981.
  A5, okł.kart., 19 s., off. z masz.
  Tytuł okł. Tekst podpisano: Warszawa, 5 września [sierpnia] 1980 r. [patrz notka na s. 2].
  Ł-294, BN-3673, BJ-2920, Br-1858, ECS-05216, Nukat-3738440[ECS] - MM
 • Moczulski Leszek: Walka strajkowa trwa - r. 1980.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, 20 s.
  Tytuł nagł. Przedruk z wyd.: Warszawa: Wydawnictwo Polskie, 1980.
  Ka-4856, ECS-04568 - op
 • Moczulski Leszek: Wojna polska. Rozgrywka dyplomatyczna w przededniu wojny i działania obronne we wrześniu-październiku 1939.
  Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1972.
  21 cm, 597 s.
  - uw
 • Moczulski Leszek: Wojna polska. Rozgrywka dyplomatyczna w przededniu wojny i działania obronne we wrześniu-październiku 1939. Wyd. II uzupełnione i poprawione przez autora.
  Londyn: Polska Fundacja Kulturalna, 1987.
  22 cm, 597 s., [16] s. tabl.
  ISBN 0 85065 149 2.
  - MM
 • Moczulski Leszek: Wojna polska. Rozgrywka dyplomatyczna w przededniu wojny i działania obronne we wrześniu-październiku 1939. [Tom] 1-2. Wyd. III.
  Lublin: Fundusz Inicjatyw Społecznych, 1990.
  19 cm, okł.kart., [4],15-282 + [2],283-597 s.
  Przedruk z wyd.: Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1987.
  Ka-4650, Br-1859 - uw - MM
 • Moczulski Leszek: Wojna polska. Rozgrywka dyplomatyczna w przededniu wojny i działania obronne we wrześniu-październiku 1939.
  Warszawa: Wydawnictwo Niezłomni, 1990.
  A5, okł.kart., obw., [2],597,[3] s., [16] s., off z. oryg.
  Przedruk z wyd.: Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1987.
  BJ-2921 - uw - MM
 • Moczulski Leszek: Wojna Polska 1939 [streszcz.] - patrz: Ślęzak Bogdan: Polski wrzesień 1939. Wydawnictwo Polskie 1985. - uw
 • Moczulski Leszek: Wolny Polak = Wolna Polska!
  B.m.: b.w., b.r. [1980].
  A5, [1],9 s., off. z masz.
  W górze s. [1] nota o autorze. Tekst dotyczy organizowania się państwa polskiego w latach 1916-1918.
  - MM [stempelek: Ex Libris Izabelli M. Sawaszkiewicz]
 • Moczulski Leszek: Wywiad… Warszawa, październik 1986. Wyd. I.
  B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Polskie, b.r.
  A5, 12 s.
  Ka-1621 - op
 • Moczulski Leszek - patrz:
  - Cel nadrzędny: "Niepodległość Państwa i Narodu". Platforma wyborcza KPN. Poznań: WKOP 1982;
  - Dokumenty bezprawia stanu wojennego. Proces przywódców Konfederacji Polski Niepodległej wrzesień - październik 1982. Ostatnie słowo oskarżonych. Mówią: Tadeusz Stański, Leszek Moczulski, Tadeusz Jandziszak, Romuald Szeremietiew. Wyd. II. Wydawnictwo Konfederacji Polski Niepodległej - Okręg Zachodni 1984;
  - Dokumenty, opinie, komentarze o KPN. Niezależna Inicjatywa Wydawnicza NIVA [1981];
  - Grot Andrzej [pseud.]: Leszek Moczulski, życie - idea;
  - Konfederacja Polski Niepodległej. Wrocław: NZS, Universitas 1981. Klub Myśli Niepodległościowej; 1;
  - Ostatnie słowa … Proces K.P.N. 23.09-05.10 1982. Tadeusz Jandziszak, Leszek Moczulski, Tadeusz Stański, Romuald Szeremietiew. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Pokolenie 1985;
  - Ostatnie słowo oskarżonych w procesie przywódców Konfederacji Polski Niepodległej przed Sądem Wojskowym w Warszawie. Mówią: Leszek Moczulski, Romuald Szeremietiew, Tadeusz Stański, Tadeusz Jandziszak-Pablo. Wydawnictwo Konfederacji Polski Niepodległej, Okręg Zachodni, 1983;
  - Proces K.P.N. L. Moczulski, T. Jandziszak, T. Stański, R. Szeremietiew - słowo ostatnie. Wydawnictwo Polskie b.r.
  - uw
 • Moczulski Leszek, Szeremietiew Romuald: Historia zmiecie tę władzę…
  B.m. [Wrocław]: b.w., b.r. [1984].
  A6, [2],2-22,[1] s., stdr. z masz., [c. 55 zł].
  Biblioteczka Robotnicza; nr 4.
  Zawiera teksty: Historia zmiecie tę władzę ...... Ostatnie słowo Leszka Moczulskiego przed Sądem Warszawskiego Okręgu Wojskowego; „Ostatnie słowo” Romualda Szeremietiewa wygłoszone w Okręgowym Sądzie Wojskowym w dniach 23-24.09.1982 r.
  CJ s.273, J-2266, BN-3691, Ka-1624, Hoo99/188, BJ-2936 - MM
 • Moczulski Leszek, Szeremietiew Romuald: L[eszek] Moczulski w Łodzi.
  B.m.[Łódź]: b.w., b.r. [1981].
  A5, 8 s., off. z masz.
  Teksty wystąpień i odpowiedzi na pytania wygłoszone w dniu 25.06.1981 r.
  BŁ-131, BJ-2934 - MM
 • Moczulski Leszek, Szeremietiew Romuald: Ostatnie słowo Leszka Moczulskiego i Romualda Szeremietiewa wygłoszone w Okręgowym Sądzie Wojskowym w Warszawie.
  Wrocław-Katowice-Kraków: Oficyna Polityczno-Literacka Przedświt, 1983.
  A5, 30,[1] s., powiel., [c. 60 zł].
  Strona tytułowa wydrukowana na s. [31].
  K-2502, G-83/397, BK-431, J-2271, BN-3692, Ka-3052, Hoo99/191[Ostatnie …], BJ-2935, KJ-442*[wg BK] - op
 • Moczulski Leszek Aleksander [wiersze] - patrz w: Wszystkie seanse zarezerwowane. Wiersze z lat 1970-1980. NZS Politechniki Warszawskiej 1981. - uw
 • Moczydłowski Paweł: Próba podsumowania. - patrz: Zagrożenia ekologiczne. Kraków: Rota 1986. - uw
 • Moczydłowski Paweł, Rzepliński Andrzej: Protesty zbiorowe w zakładach karnych.
  Warszawa: Wydawnictwo Społeczne Kos, b.r. [1986].
  A5, okł.kart., [2],140 s., off. z masz., c. 300 zł.
  [Prawo. Komitet Helsiński w Polsce]; 2.
  J-2286, BN-3693, Ka-1637, BJ-2937, Br-1860 - MM
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.