Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Miłosz [A - P]

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 27.08.2019 r.
 
 
 • Miłosz Czesław: Był raz …
  - w: Kultura 1980 nr 3 s. 107-117;
  - w: Czesław Miłosz: Mowy miane w Sztokholmie; Był raz …; Śmierć Józefa Sadzika; Osobny zeszyt (fragmenty). Lublin: ACK Chatka Żaka 1981 s. 10-15;
  - w: O Kulturze. Wspomnienia i opinie. Warszawa: PoMost 1988 s. 34-43.
  - uw
 • Miłosz Czesław: Czesław Miłosz. Opracowała Małgorzata Bartyzel. A4, 4 s., off. z masz. [część, wkładka do:] Solidarność Ziemi Łódzkiej [1980 nr 10]. KS-3053. - uw
 • Miłosz Czesław: Czesław Miłosz laureatem Literackiej Nagrody Nobla.
  Wrocław: TKZ Niezależnego Samorządnego Związku Studentów Polskich we Wrocławiu 1980.
  A4, [2],11,[1] s., powiel.
  Wybór wierszy i prozy Czesława Miłosza. Materiały o Czesławie Miłoszu przygotował: /jm/ [krypt.].
  Sup-621, Ka-1566, KS-3052, BJ-0699, Br-0445 - op
 • Miłosz Czesław: Człowiek wśród skorpionów. Studium o Stanisławie Brzozowskim.
  Paryż: Instytut Literacki, 1962.
  22 cm, 125 s.
  Biblioteka „Kultury”; Tom LXXVII.
  Zawiera teksty: Linia losu; Młoda Polska; Między wojnami; Filozofia Brzozowskiego; Sprawa „Brzozowskiego”; Podsumowanie; Postscriptum. Wysokość druku na okładce [od góry litery „W” do dołu literki „P” pod kolumną w znaku wydaw.]: 159,5 mm. Tytuł w kolorze brązowym.
  KCM-305 - uw - MM
 • Miłosz Czesław: Człowiek wśród skorpionów. Studium o Stanisławie Brzozowskim.
  B.m. [Gdańsk]: Wydawnictwo Młoda Polska, b.r. [1981].
  A6, [1],7-125 s., off. z oryg.
  Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1962.
  Dun-109, Sup-622, KS-1078*[wg MJ]=KS-3066*[wg MJ], BJ-2754, Ka-6442, Br-1769[b. opr.], Br-1768{okł.kart., [1],7-124 s.}, KCM-310* - op
 • Miłosz Czesław: Człowiek wśród skorpionów. Studium o Stanisławie Brzozowskim. Pierwsze wyd. krajowe.
  Warszawa: Wydawnictwo Głos, 1981.
  A6, okł.kart., obw., [2],7-125 s., off. z oryg., [c. 80 zł].
  Nazwa wydawcy jedynie na obwolucie. Na s. tytułowej nad danymi wydawniczymi podstawy przedruku dodrukowano: „Pierwsze wydanie krajowe / Przedruk z”. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1962. Na obwolucie imię i nazwisko autora u góry w jednym wierszu, wszystkie dane wydawnicze wydrukowane są w większym formacie niż wielkość książki, w związku z czym wystają poza krawędzie pierwszej strony obwoluty.
  Ł-289, CD-943, BN-3468, Sup-623, Ka-1552, Hoo99/188, KS-1079*[wg CD]=KS-3067*[wg CD], BJ-2753, Br-1767, KCM-308* - MM
 • Miłosz Czesław: Człowiek wśród skorpionów. Studium o Stanisławie Brzozowskim. Pierwsze wyd. krajowe.
  Warszawa: Wydawnictwo Głos, 1981.
  A6, okł.kart., obw., [2],7-125 s., off. z oryg., [c. 80 zł].
  Nazwa wydawcy jedynie na obwolucie. Na s. tytułowej nad danymi wydawniczymi podstawy przedruku dodrukowano: „Pierwsze wydanie krajowe / Przedruk z”. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1962. Na obwolucie dane wydawnicze mieszczą się w formacie książki; imię i nazwisko autora w prawym górnym rogu w dwu wierszach.
  Sup-624 - op
 • Miłosz Czesław: Człowiek wśród skorpionów. Studium o Stanisławie Brzozowskim.
  B.m.: b.w., b.r. [1981].
  A5, okł.kart., [4],7-124,[4] s., off. z oryg.
  Kopia wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1962. Wysokość druku na okł. [od góry litery „W” do dołu literki „P” pod kolumną w znaku wydaw.]: 163,5 mm. Litery na okł. drukowane kolorem czarnym, szara siatka na jasnym tle, brak francuskiej ceny w dole IV s. okł.
  CD-944, BN-3467, Sup-625*[wg CD, BN], KS-1077*[wg CD]=KS-3065*[wg CD], KCM-309* - MM
 • Miłosz Czesław: Człowiek wśród skorpionów. Studium o Stanisławie Brzozowskim.
  B.m.: b.w., b.r.
  A6, [1],7-125 s.
  Ka-4986 - op
 • Miłosz Czesław: Człowiek wśród skorpionów. Wyd. 1 krajowe.
  Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1982.
  20 cm, 173,[3] s.
  ISBN 83-06-0745-X [winno być:] 83-06-00745-X.
  KCM-306 - uw - MM
 • Miłosz Czesław: Człowiek wśród skorpionów. Studium o Stanisławie Brzozowskim.
  Kraków: Znak; Wydawnictwo Literackie, 2000.
  Dzieła zebrane.
  ISBN 83-70069-55-X.
  - uw
 • Miłosz Czesław: Człowiek wśród skorpionów. Studium o Stanisławie Brzozowskim. Wyd. pierwsze w tej edycji.
  Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2011.
  Wstęp Cezary Michalski, Sławomir Sierakowski. ISBN 978-83-62467-42-6.
  – uw - MM
 • Miłosz Czesław: Dostojewski i Sartre. Pierwodruk: Kultura 1983 nr 1-2 s. [19]-32.
  List do redakcji: Witold Wirpsza. Kultura 1983 nr 3 s. 170-171.
  - uw
 • Miłosz Czesław: Dostojewski i Sartre.
  B.m. [Kraków]: b.w., b.r. [ok. 1984].
  A6, 14,[1] s., stdr. z oryg., [c. 25 zł].
  Przedruk z: Kultura 1983 nr 1-2 s. 19-32 [BK, BJ, FC, KJ i Br podają błędnie rok podstawy przedruku: 1982].
  K-2474, G-84/290*[wg SZ-7], CD-945, BK-405, J-2209[off.], BN-3469, S-162/1606, Sup-626*[wg BK], Ka-3795, KS-3156*[wg MJ]=KS-5512*[wg MJ]=KS-5879*[wg MJ], BJ-2755, FC-9204, KJ-433*, Br-1772, ECS-05182, Nukat-818869 - op
 • Miłosz Czesław: Dostojewski i Sartre.
  - w: Trzy eseje. Poznań: Chałupniczy Instytut Wydawniczy im. K. Żygulskiego, 1984;
  - w: Czesław Miłosz: Poszukiwania. Wybór publicystyki rozproszonej 1931-1983. Warszawa: CDN 1985.
  - uw
 • Miłosz Czesław: Dziecię Europy.
  Warszawa: Gazeta MERA-PIAP 1981.
  25 cm, 7,[1] s.
  Biblioteka Udzielamy debitu.
  Ka-4175 - op
 • Miłosz Czesław: Dziecię Europy.
  Warszawa: Oficyna Wydawnicza Signum, 1981.
  A5, okł.kart., [6],8 s., off. ze skł., [c. 40 zł].
  Na s. przedtytułowej: Na pamiątkę przyznania doktoratu honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, czerwiec 1981. Wybór z tomu: Światło dzienne. 1953. Projekt graficzny J. Zgorzelski.
  BN-3470, Sup-627, Ka-1555, HN-001218310 [8 s.], KS-3068{[8] s.}, BJ-2756{[4],8 s.} - MM
 • Miłosz Czesław: Gdzie słońce wschodzi i kędy zapada. [błędny tytuł w niektórych katalogach Nowej] - patrz: Miłosz Czesław: Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada. - uw
 • Miłosz Czesław: Gdzie słońce wstaje i kędy zapada. [błędny tytuł w niektórych katalogach Nowej] - patrz: Miłosz Czesław: Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada. - uw
 • Miłosz Czesław: Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada.
  Paryż: Instytut Literacki, 1974.
  22 cm, 88,[8] s.
  Biblioteka „Kultury”; Tom 245.
  KCM-367 - uw
 • Miłosz Czesław: Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada. [Część] I.
  B.m. [Kraków]: NIW, 1979.
  17 x 22 cm, okł.kart., [4],7-26 s., powiel.
  Część 2 nie została opublikowana.
  BK-406, BN-3472, Sup-629*[wg BK, BN], KS-3013*[wg MJ], BJ-2757, KCM-370* - MM
 • Miłosz Czesław: Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada.
  B.m. [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza, b.r. [1979].
  A5, okł.kart., [50] s., off. z oryg.
  Tytuł okł. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1974 s. 39-88.
  CD-946, BN-3473, Sup-628, Ka-1558{[44] s.}, Hoo99/188, HN-000523091, KS-3014*[wg MJ], KCM-371* - MM
 • Miłosz Czesław: Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada.
  Gdańsk: Wyd[awnictwo] Młoda Polska, 1980.
  A6, 19,[1] s., off. z masz., [c. 10 zł].
  Tytuł okł.
  BN-3471, Sup-635, Ka-3796, Hoo99/188, KS-3023*[wg MJ], BJ-2758, Br-1773, KCM-376* - MM [+ jednostronne ksero z tego wydania]
 • Miłosz Czesław: Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada.
  Warszawa: b.w. 1980.
  A5, okł.kart., [2],38 s., off. z masz.
  CD-947, BN-3474, Sup-632, Ka-1559, KS-3024, BJ-2759, KCM-377*
  odmiany oprawy:
  - karton różowożółty, broszura zszyta w grzbiecie. - MM;
  - karton niebieskoszary, broszura zszyta zszywkami w poprzek przy grzbiecie. - MM
 • Miłosz Czesław: Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada!
  B.m.: IWT b.r. 1980.
  A4, 8,[2] k., ksero jednostr.
  Sup-633, KS-3022*[wg KB*], KCM-377* - op
 • Miłosz Czesław: Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada.
  B.m.: b.w., b.r. [1980].
  A5, okł.kart., 88,[5] s., off. z oryg.
  Kopia fotooffsetowa wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1974. Litery na okładce drukowane kolorem czarnym, poddruk: brązowa siatka na białym tle.
  Sup-630, KS-3020*[wg KB], BJ-2763, KCM-373* - MM
  Różne kolory poddruku na okł.:
  - jasnobrązowy kolor siatki – MM;
  - ciemnobrązowy kolor siatki – MM
 • Miłosz Czesław: Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada.
  B.m.: b.w., b.r. [1980].
  A5, okł.kart., [6],9-88,[5] s., off. z oryg.
  Kopia fotooffsetowa wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1974. Litery na okładce drukowane kolorem czarnym, podruk: jasna siatka na szarym tle.
  - MM
 • Miłosz Czesław: Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada.
  B.m.: b.w., b.r. [1980].
  A5, 88,[2] s., off.
  Kopia wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1974.
  Sup-631, KS-3021*[wg MJ], KCM-374* - op
 • Miłosz Czesław: [Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada].
  B.m.: b.w., b.r. [1980].
  A5, 10 k., światłokopia bez okł.
  Sup-634, KS-3019*[wg KB*], KCM-372* - op
 • Miłosz Czesław: Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada.
  Białystok: b.w., 1981.
  KS-3070*[wg MJ*], KCM-379* - op
Miłosz Czesław: Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada. Wydanie specjalne z okazji przyjazdu Czesława Miłosza do Polski czerwiec 1981. Gdańsk: Wydawnictwo Młoda Polska, 1981. [bez okładki ??] - m-ws.pl/muzeum/ Milosz Mloda slonce kedyMiłosz Czesław: Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada. Wydanie specjalne z okazji przyjazdu Czesława Miłosza do Polski czerwiec 1981. Gdańsk: Wydawnictwo Młoda Polska, 1981. FC 9210 AR 5495 Milosz Mloda slonce kedy
egz. m-ws.plegz. FC-9210
 opis książki Miłosz Czesław: Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada. Wydanie specjalne z okazji przyjazdu Czesława Miłosza do Polski czerwiec 1981.
Gdańsk: Wydawnictwo Młoda Polska, 1981.
A6, okł., 79,[1] s., off. z oryg., [c. 50 zł].
Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1974.
Sup-636, KS-3071*[wg MJ], KCM-381*, {BaBN-1.881.604, BJ-2761, FC-9210, ST15-2842 – [2],79,[3] s.}, {ECS-05509, Nukat-207308 – 79,[3] s.} – MM {egz. bez okł. [i bez śladów, że została usunięta], albo z inną okł. niż w FC}
 • Miłosz Czesław: Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, okł.kart., [50] s., off.
  Tyt. okł.
  KS-3069*[wg MJ*: 1981], Br-1774, KCM-378* - op
 • Miłosz Czesław: Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada i inne wiersze. Wyd. I krajowe.
  Kraków: Wydawnictwo Znak, 1980.
  21 cm, okł.kart., obw., 144 s., [1] k. tabl.
  Przedrukowany za zgodą autora pełny tekst dwóch tomów, wydanych przez Instytut Literacki w Paryżu: „Król Popiel i inne wiersze”, 1962 oraz „Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada”, 1974. Cenzura H-20. Podpisano do druku 27 X 80. Druk ukończono w listopadzie 1980. Pierwszy wiersz na s. 144: Album snów.
  KCM-368 - MM
 • Miłosz Czesław: Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada i inne wiersze. Wyd. I krajowe. Dodruk.
  Kraków: Wydawnictwo Znak, 1980.
  21 cm, okł.kart., obw., 144 s., [1] k. tabl.
  Zawartość j.w. Cenzura H-19. Podpisano do druku 12 XII 80. Druk ukończono w grudniu 1980. Pierwszy wiersz na s. 144: British War…
  - uw - MM
 • Miłosz Czesław: Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada i inne wiersze.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza „Troska o Życie”, 1981.
  A5, okł.kart., 143,[1] s., off. z oryg., [c. 150 zł].
  Na s. przedtytułowej kopia okolicznościowego stempla pocztowego - tekst w kartuszu herbowym: „Czesław Miłosz / Doctor / Honoris / Causa / KUL / Lublin 1 ∗ 11•VI•1981”. Przedruk z wyd.: Kraków: Znak 1980. Usunięto stopkę wydawniczą ze s. [4]. Pierwszy wiersz na s. [144]: Album snów.
  CD-948, BN-3476, Sup-637, KS-3072*[wg CD], Ka-4724, KCM-380* - MM
 • Miłosz Czesław: Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada i inne wiersze.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, okł.kart., [4],5-143,[1] s., off. z oryg.
  Wydanie pirackie, kopia fotooffsetowa [bez obwoluty] z wyd.: Kraków: Znak 1980. Zachowano większość danych wydawniczych podstawy przedruku łącznie z sygnaturą cenzora: H-20. Usunięto jedynie cenę z IV s. okł. oraz ze stopki na s. [4]. Pierwszy wiersz na s. [144]: Album snów. Okładka z białego kartonu. Książka klejona.
  BJ-2760, FC-9209 - MM
 • Miłosz Czesław: Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada i inne wiersze.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, okł.kart., [4],5-143,[1] s., off. z oryg.
  Wydanie pirackie, kopia fotooffsetowa [bez obwoluty] z wyd.: Kraków: Znak 1980. Zachowano większość danych wydawniczych podstawy przedruku łącznie z sygnaturą cenzora: H-20. Usunięto jedynie cenę z IV s. okł. Pierwszy wiersz na s. [144]: Album snów. Okładka z szarożółtego kartonu. Książka szyta zszywkami metalowymi w poprzek grzbietu przy grzbiecie pod okładką. Składki czterokartkowe.
  - MM
 • Miłosz Czesław: Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada i inne wiersze.
  B.m.: b.w., b.r. [1982].
  A5, [2],5-143,[1] s., off. z oryg.
  Przedruk z wyd.: Kraków: Znak 1980.
  BN-3475, Sup-638*[wg BN] - op
 • Miłosz Czesław: Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada i inne wiersze.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, okł.kart., [2],5-6,[2],11-143,[1] s., dwustr. ksero z oryg.
  Kopia z wyd.: Kraków: Znak 1980, prywatna oprawa broszurowa. Pierwszy wiersz na s. [144]: Album snów.
  - MM
 • Miłosz Czesław: Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada i inne wiersze.
  B.m.: b.w., b.r. [1981].
  A4 poz, opr., [72] k. = [144] łamy., jednostr. ksero z oryg.
  Przedruk z wyd.: Kraków: Znak 1980.
  BJ-2762 - op
 • Miłosz Czesław: Gucio zaczarowany.
  Paryż: Instytut Literacki, 1965.
  22 cm, 54,[1] s.
  Biblioteka „Kultury”; Tom CXVI.
  KCM-320 - uw

Miłosz Czesław: Gucio zaczarowany.
B.m. [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza n, b.r. [1980].
A5, okł.kart., 36 s., stdr. z oryg.
Sto druga pozycja wydawnicza Nowej [informacja w dole s. 36].
Zawiera także przekłady wierszy Walta Whitmana i Robinsona Jeffersona. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1964 [błędnie – winno być 1965]. Blok książki jest jednakowy, odmiany różnią się jedynie okładkami.
– nie sposób zidentyfikować odmian okładki: CD-949, BN-3481, Sup-639, Ka-1560, HN-000544596, KS-3025, BJ-2764, FC-9213, Br-1775, KCM-321*.
 • Miłosz Czesław: Gucio zaczarowany.
  B.m. [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza n, b.r. [1980].
  A5, okł.kart., 36 s., stdr. z oryg.
  Wymiary loga wydawcy w dolnym rogu okładki: 26 x 9 mm. Odległość góry litery „C” od dołu loga wydawcy na okł.: 186,2 mm; odległość zewnętrznych krawędzi górnej i dolnej linii na IV s. okł. z lewej strony: 160,0 mm; j.w. z prawej strony: 161,0 mm.
  – MM
  – na okł. druk sitowy czarny kryjący – MM;
  – na okł. druk sitowy rozcieńczoną farbą, widoczne nitki siatki – MM
  – egz. bez loga wydawcy - okładka jest tak obcięta, że logo wydawcy w dole okładki jest niewidoczne – FC-9213-AR 5107 – MM
 • Miłosz Czesław: Gucio zaczarowany.
  B.m. [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza n, b.r. [1980].
  A5, okł.kart., 36 s., stdr. z oryg.
  Wymiary loga wydawcy w dolnym rogu okładki: 26 x 9 mm. Odległość góry litery „C” od dołu loga wydawcy na okł.: 189,0 mm; odległość zewnętrznych krawędzi górnej i dolnej linii na IV s. okł. z lewej strony: 161,6 mm; j.w. z prawej strony: 162,8 mm.
  – MM
 • Miłosz Czesław: Gucio zaczarowany.
  B.m. [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza n, b.r. [1980].
  A5, okł.kart., 36 s., stdr. z oryg.
  Wymiary loga wydawcy w dolnym rogu okładki: 33 x 11,5 mm. Egzemplarz ma załączoną ulotkę z oświadczeniem Nowej w sprawie uwięzienia m.in. Jerzego Sychuta ze Szczecina {książka kolportowana po 6.XII.1980 r. [data aresztowania J. Sychuta]}.
  – MM
 • Miłosz Czesław: Gucio zaczarowany.
  B.m. [Łódź]: b.w., b.r. [1980].
  A5, okł.kart., 36 k., ksero jednostr.
  Słaba kopia wyd.: Niezależna Oficyna Wydawnicza n [1980]. Okł. niezadrukowana.
  – MM [stempelek: Ex Libris Izabelli M. Sawaszkiewicz]

 • Miłosz Czesław: Gucio zaczarowany.
  B.m. [Kraków]: Wydawnictwo „Odnowa”, b.r. [1981].
  A5, okł.kart., 23,[2] s., [7] s. ilustr., off. z masz., [c. 40 zł].
  Nie przedrukowano wierszy Walta Whitmana i Robinsona Jeffersona. Grafiki wydrukowano na stronach bez paginacji umieszczonych po s. 5, 8, 11, 15, 18, 21, i [25].
  CD-951, BN-3477, Sup-640{5-20,[3] s., 6 tabl.}, Ka-1562, KS-3074*[wg MJ - 20 s.], BJ-2767, Br-1776, KCM-323*[20 s.] - MM
 • Miłosz Czesław: Gucio zaczarowany. Kraków: NZS AE 1981 - Jest to nr 13 Biuletynu Niezależnego Zrzeszenia Studentów AE. Kraków. [czasopismo] - BNWC-0572 - uw
 • Miłosz Czesław: Gucio zaczarowany.
  Poznań: SiW Studencka Inicjatywa Wydawnicza, 1981.
  A5, okł., [3],4-36 s., powiel., [c. 20 zł].
  Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1964 [błędnie - winno być 1965].
  CD-950, BN-3479*[wg WBPTor], Sup-641*[wg BN*], KS-3075, {BJ-2765, FC-9214 – błędnie: pagin. z okł.}, KCM-324* - MM
 • Miłosz Czesław: Gucio zaczarowany.
  Wrocław: NZS Uniwersytet, 1981.
  A5, okł., 3-33,[1] s., powiel.
  Tytuł okł. Zawiera także przekłady wierszy Walta Whitmana i Robinsona Jeffersona.
  BJ-2766 - MM
 • Miłosz Czesław: Gucio zaczarowany.
  B.m.: b.w., b.r. [1981].
  A5, [1],2-24 s., off. z masz., [c. 25-60 zł].
  Zawiera także przekłady wierszy Walta Whitmana i Robinsona Jeffersona.
  G-85/245, CD-952*[wg G], CJ-1722, J-2210, BN-3480, Sup-642, Ka-1561, KS-3171*[wg MJ], BJ-2768, KCM-322* - MM
 • Miłosz Czesław: Gucio zaczarowany.
  B.m.: b.w., b.r.
  A6, 24 s., off. z masz.
  Zawiera także przekłady wierszy Walta Whitmana i Robinsona Jeffersona.
  KS-3073[wg MJ*][1981] - MM
 • Miłosz Czesław: Gucio zaczarowany, Miasto bez imienia. Wybór.
  B.m.[Kraków]: Wydawnictwo „V”, 1985.
  A5, okł.kart., [2],74,[2] s., [5] k. ilustr., off. z masz., [c. 250-260 zł].
  Wg BK i J: [6] tabl.
  K-2475, CD-953, BK-407, J-2211, BN-3478, Sup-643*[wg BK, BN], Ka-4124, HN-000509794, KS-3172, BJ-2769, KJ-434 - op
 • Miłosz Czesław: Ketman.
  Kraków: Wydawnictwo Alfa 1981.
  A6 poz., okł.kart., 40 s., off. z oryg., [c. 35-45 zł].
  Przedruk z: Kultura 1951 nr 7-8 s. 24-43.
  BN-3482, Sup-644, KS-3153, Ka-3889, BJ-2771, Br-1777, KCM-67*[wg KS] - MM
 • Miłosz Czesław: Kontynenty.
  Paryż: Instytut Literacki, 1958.
  22 cm, 387 s.
  Biblioteka „Kultury”; Tom XXIX.
  KCM-263 - uw
 • Miłosz Czesław: Kontynenty (część trzecia).
  B.m.[Warszawa]: Wydawnictwo MY 1983.
  A5, [7],200-384 s.
  Ka-4357 - op
 • Miłosz Czesław: Korona. Światło dzienne, część 1.
  B.m.[Toruń]: TKZ NSZP [Tymczasowy Komitet Założycielski Niezależnego Zrzeszenia Studentów Polskich] 1980.
  A5 podł. [! chyba A4 podł.], [5] s., off.
  Sup-645 - op
 • Miłosz Czesław: Kroniki.
  Paryż: Instytut Literacki, 1987.
  22 cm, 75,[2] s.
  Biblioteka „Kultury”; Tom 433.
  ISBN 2-7168-0100-2.
  Rec.: Tadeusz Nyczek: Kamienie z Rzeki Heraklita. Brulion 1987/88 nr 4 s. 119-120; Marek Zaleski: Poezja jako wstawiennictwo. Res Publica 1987 nr 5 s. 122-126; Marta Waliszewska: Z biblioteczki emigrantki. Pogląd Berlin 1988 nr 9(149) s. 65; Janina Katz-Hewetson: Sezon u Heraklita. Puls 1988 nr 39 s. 93-96; Paweł Stępień: Tak czy tak - źle. Grizzly 1989 nr 10 s. 23-24.
  KCM-448 - uw - MM
 • Miłosz Czesław: Kroniki.
  Łódź: Wydawnictwo Społeczne Fakt, 1988.
  A5, okł., [6],9-75 s., off. z oryg., c. 450 zł.
  Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1987.
  BŁ-119, W-37, J-2212, BN-3483, Sup-646, KS-3184, Ka-4566 - MM
 • Miłosz Czesław: Kroniki. Wyd. 1 krajowe.
  Kraków: Znak, 1988.
  Sygnatura cenzora: M-11. ISBN 83-7006-188-5.
  Rec.: Opowieść o przemijaniu ludzi i rzeczy. Grizzly 1989 nr 8/9 s. 16-17 - sprostowanie: Grizzly 1989 nr 10 s. 9.
  - uw - MM
 • Miłosz Czesław: Król Popiel i inne wiersze.
  Paryż: Instytut Literacki, 1962.
  22 cm, 55 s.
  Biblioteka „Kultury”; Tom LXXIX.
  KCM-315 - uw - MM
 • Miłosz Czesław: Król Popiel i inne wiersze.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, luty 1979.
  A5, okł., 40 s., off. z oryg.
  Tytuł okł. Spis treści na III s. okł. Druk: Wolna Wałkowo-Bębnowa Drukarnia Polowa im. J.P. Warszawa, luty 1979. Nr zlec. 10/79. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1962. CD, BN, Sup i spisy Nowej podają: 1978.
  CD-954, BN-3486*[wg CD], BaBN, Sup-647, Ka-1563, HN-000510180, KS-3015, BJ-2772, Br-1778[okł. fotok.], KCM-316* - MM
 • Miłosz Czesław: Król Popiel i inne wiersze.
  Warszawa: Oficyna Wydawnicza Signum 1980.
  A6, okł.kart, [2],7-55 s., off. z oryg.
  Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1962. Okładka drukowana na białym kartonie.
  CD-956, Sup-648, Ka-1565, KS-3027*[wg MJ], BJ-2773, Br-1779, KCM-317* - MM
 • Miłosz Czesław: Król Popiel i inne wiersze.
  Warszawa: Oficyna Wydawnicza Signum 1980.
  A6, okł.kart, [4],7-55 s., off. z oryg.
  Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1962. Okładka drukowana na kartonie podkolorowanym.
  BN-3487 - MM
 • Miłosz Czesław: Król Popiel i inne wiersze.
  Suwałki: Q Oficyna Wydawnicza NSZZ „Solidarność” Region Pojezierze 1981.
  A6, okł.kart., 43,[1] s., off. z oryg.
  Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1962.
  BN-3484*[wg WiMBP Wroc], Sup-650[wg BN], KS-3076, Ka-1564, KCM-319* - MM
 • Miłosz Czesław: Król Popiel i inne wiersze.
  B.m.[Szczecin]: b.w., b.r. [1980].
  A5, 40 s., off.[Sup wg CD ?].
  Tytuł na s. II okładki. Koniec tekstu na s. IV okładki. Przedruk z wyd.: Warszawa: Signum 1980 - uzupełniony o wiersze: „Piosenka” i „Gwiazda Piołun”.
  CD-955, BN-3485, Sup-649*[wg CD], KS-3026*[wg CD], KCM-318* - op
 • Miłosz Czesław: Król Popiel i inne wiersze.
  B.m.: b.w., b.r.
  A6, [2],9-54 s.
  Ka-4780 - op
 • Miłosz Czesław: Który skrzywdziłeś [wiersz]. - patrz: Grudzień 1970. Wybór dokumentów: Gdańsk - Gdynia - Elbląg. Wydawnictwo "Gdański sierpień" [1980] s. IV okł. - uw
 • Miłosz Czesław: Kultura masowa. - patrz: Kultura masowa. Przełożył i oprac.: Czesław Miłosz. [1983]. - uw
 • [Miłosz Czesław]: Lekcja Miłosza.
  B.m.: b.w., b.r. [1981].
  A5, [1],16 s.
  BN-3488, Ka-1567, KS-3128[wg KB*] - op
 • Miłosz Czesław: Lud da siłę swojemu poecie. Wiersze i eseje.
  Gdańsk: Społeczny Komitet Budowy Pomnika "Poległych Stoczniowców 1970", 1981.
  A5, okł.kart., 66 s., off. z masz.
  Redaktor: Andrzej Dorniak. Opracowanie graficzne: K. J. Janiszewscy. Zawiera fragmenty tomów: Ziemia Ulro, Rodzinna Europa.
  CD-957, BN-3489*[wg CD], Sup-651*[wg CD], KS-3077*[wg CD], BJ-2774, Br-1780 - op
 • Miłosz Czesław: Miasto bez imienia.
  Paryż: Instytut Literacki, 1969.
  22 cm, 70,[2] s.
  Biblioteka „Kultury”; Tom 178.
  KCM-346 - uw
 • Miłosz Czesław: Miasto bez imienia.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, październik 1978.
  A5, okł., [2],5-45 s., off. z oryg.
  Tytuł okł. S. 47 zawierająca spis rzeczy na III s. okł. Druk: Wolna Wałkowo Bębnowa Drukarnia Polowa im. J. P., październik 1978. Sygn. druk.: Zlec. Nr 1107. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1969. Drukowano z matryc lub klisz przygotowanych na kserografie.
  CD-958, BN-3494, Sup-652, Ka-1568, HN-000523099, KS-3008, BJ-2775, FC-9232, KCM-346*, ECS-02731, Nukat-1175079 - MM
 • Miłosz Czesław: Miasto bez imienia.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, marzec 1979.
  A5, okł., [2],5-46 s., off. z oryg.
  Tytuł okł. S. 47 zawierająca spis rzeczy na III s. okł. Druk: Wolna Wałkowo Bębnowa Drukarnia Polowa im. J. P., październik 1978, marzec 1979. Sygn. druk.: Zlec. Nr 33/79. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1969. Drukowano z matryc lub klisz przygotowanych na kserografie.
  BN-3495*[wg Kultura], Sup-653*[wg BN*], KS-3016*[wg KB*], Br-1781, KCM-347* - MM
 • Miłosz Czesław: Miasto bez imienia.
  Poznań: Oficyna Wydawnicza przy Niezależnym Związku Student[ów] Politechniki Poznańskiej 1980.
  [28] s.
  Sup-657*, KS-3028, KCM-348* - op
 • Miłosz Czesław: Miasto bez imienia.
  B.m.[Warszawa]: [Oficyna Wydawnicza] Signum 1980.
  A6, okł.kart., [2],5-51 s., off. z oryg.
  Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1969. Okładka drukowana na kartonie podkolorowanym.
  Sup-654, Hoo99/188, KS-3029, BJ-2776[51 s.], BJ-2776, KCM-349* - MM
 • Miłosz Czesław: Miasto bez imienia. Poezje.
  Gdańsk: Wydawnictwo Młoda Polska, 1981.
  A6, okł.kart., [4],3-64,[2] s., off. z oryg., [c. 45 zł].
  Wydanie specjalne z okazji przyjazdu Czesława Miłosza do Polski, czerwiec 1981. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1969.
  Dun-110, BN-3490, Sup-659*[wg BN], KS-3084, BJ-2777, Ka-4645, Br-1782, KCM-357* - MM
 • Miłosz Czesław: Miasto bez imienia. Poezje.
  B.m. [Gdańsk]: [M]łoda [P]olska, [1981?].
  A5, 64 s.
  KS-3084[uwaga w opisie, analogiczne wyd. jak w form. A6], – ECS-00028, Nukat-1742121[ECS] - op
 • Miłosz Czesław: Miasto bez imienia.
  Szczecin: Akademicka Agencja Wydawnicza przy współpracy z Niezależną Oficyną Wydawniczą, [19]’81.
  A5, okł., [3],2-31,[1] s., off. z masz.
  BN-3493, Sup-658=Sup-660*[wg BN], KS-3079*[wg MJ], KCM-352* - MM
 • Miłosz Czesław: Miasto bez imienia.
  Warszawa: Oficyna Wydawnicza Signum 1981.
  A6, okł.kart., [2],5-51 s., off. ze skł.
  Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1969. Okładka drukowana na białym kartonie.
  CD-960, BN-3496, Sup-855*[wg BN], KS-3081, KCM-354* - MM
 • Miłosz Czesław: Miasto bez imienia.
  Wrocław: b.w. 1981.
  A6, okł.kart., [2],38 s., off. z masz.
  Na IV s. okładki notka o autorze. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1969.
  KS-3080*[wg KB], KCM-353* - MM
 • Miłosz Czesław: Miasto bez imienia.
  B.m.: O.W. Rozstaje, b.r. [1981].
  A5, okł.kart., [2],38 s., off. z masz.
  Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1969.
  CD-959, BN-3492*[wg CD], BaBN, Sup-656*[wg CD], KS-3078*[wg MJ*], BJ-2779, KCM-351* - MM
 • Miłosz Czesław: Miasto bez imienia. Poezje.
  B.m.: UWR b.r. [1981].
  Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1969.
  KS-3083*[wg MJ*], KCM-356* - op
 • Miłosz Czesław: Miasto bez imienia. Poezje.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, okł.kart., [6],7-70,[1] s., off. z oryg.
  Kopia wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1969. Wysokość druku na okładce [od góry litery „W” do dołu literki „P” pod kolumną w znaku wydaw.]: 164,5 mm. Litery na okładce drukowane kolorem czarnym, poddruk: ciemnoszara siatka, zachowano cenę francuską w dole IV s. okł. i informację o drukarni na s. [71]. Oprawa broszurowa - klejona z obciętych kartek.
  CD-961, BN-3491, Sup-663=Sup-664[odmienne], KS-3082, BJ-2778, KCM-355* - MM
 • Miłosz Czesław: Miasto bez imienia. Poezje.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, okł.kart., [4],7-70 s., off. z oryg.
  Kopia wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1969. Wysokość druku na okładce [od góry litery „W” do dołu literki „P” pod kolumną w znaku wydaw.]: 164,5 mm. Litery na okładce drukowane kolorem czarnym, poddruk: jasna siatka na szarym tle, zachowano cenę francuską w dole IV s. okł. Oprawa broszurowa - klejona z obciętych kartek. Druk z tych samych klisz co w wydaniu opisanym powyżej, lecz znacznie mniej precyzyjny.
  - poddruk na okł. jasnoszary - MM
  - poddruk na okł. ciemnoszary - MM
 • Miłosz Czesław: Miasto bez imienia. Poezje.
  B.m.: b.w., b.r. [1982].
  A5, okł.kart., [6],7-70 s., off. z oryg.
  Kopia wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1969. Wysokość druku na okładce [od góry litery „W” do dołu literki „P” pod kolumną w znaku wydaw.]: 164 mm. Litery na okładce drukowane kolorem czarnym razem z czarną siatką na jasnym tle, w dole IV s. okł. nieczytelny ślad po francuskiej cenie. Oprawa broszurowa - jedna składka zszyta obok grzbietu.
  Ka-3717 - MM - W części nakładu na s. [1] trzywierszowy stempel: „Wydanie / 1982 / okupacyjne” - MM
 • Miłosz Czesław: Miasto bez imienia. Poezje.
  B.m.[Kraków]: b.w., b.r. [ok. 1980].
  A5, okł.kart., [4],7-70,[1] s., ksero.
  Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1969.
  BK-409, Sup-661*[wg BK], KCM-355* - op
 • Miłosz Czesław: Miasto bez imienia. Poezje.
  B.m.: b.w., b.r. [1981].
  A5, [70] s., off.
  Sup-662 - op
 • Miłosz Czesław: Miasto bez imienia. Poezje.
  Szczecin: NZS AR b.r. [1981].
  50 s.
  KS-3085*[wg MJ*], KCM-358* - op
 • Miłosz Czesław: Mowy miane w Sztokholmie; Był raz…; Śmierć Józefa Sadzika; Osobny zeszyt (fragmenty).
  Lublin: ACK Chatka Żaka, 1981.
  A5, okł.kart., 31,[1] s., off. z masz.
  Przedruk: Był raz… - z: Kultura 1980 nr 3 s. 107-117; Śmierć Józefa Sadzika. - z: Kultura 1980 nr 10 s. 91-97; Osobny zeszyt. - z: Kultura 1979 nr 10 s. 3-11, 1980 nr 11 s. 5-11. Na s. [32]: Druk do użytku wewnętrznego; wykonano w Zakładzie Poligrafii UMCS, zam. nr 390/81, n. 1000.
  CD-962, BN-3497*[wg CD], Sup-665, KS-3086*[wg CD], WBPLub - MM
 • Miłosz Czesław: Mowy miane w Sztokholmie przy wręczaniu nagrody Nobla.
  B.m.: b.w.; druk: Puławy: ZA [Zakłady Azotowe] 1981.
  21 x 13 cm, 11,[1] s., druk.
  Wydano z okazji spotkania Czesława Miłosza z Wszechnicą Związkową "Solidarności" Regionu Środkowo-Wschodniego w Lublinie 12.VI.1981 r.
  CD-963, BN-3498[wg CD], KS-3087[wg CD], BJ-2780 - op
 • Miłosz Czesław: Na małą murzynkę grającą Chopina. Z tomu "Światło dzienne".
  B.m.[Kraków]: NZS b.r. [ok. 1980].
  A4, [5] k., powiel.
  Zawiera wiersze z tomów: "Światło dzienne"; "Gucio zaczarowany" i "Miasto bez imienia".
  BJ-2781 - op
 • Miłosz Czesław: Nieobjęta ziemia.
  Paryż: Instytut Literacki, 1984.
  22 cm, 147 s.
  Biblioteka „Kultury”; Tom 370. 370.
  ISBN 2-7168-0061-8.
  Rec.: Leszek Szaruga: Księga. Wybór 1985 nr 8 s. 1-2.
  - uw
 • Miłosz Czesław: Nieobjęta ziemia.
  B.m. [Kraków]: WTO [Wydawnictwo Trzeci Obieg t.j. Krakowskie Towarzystwo Wydawnicze], b.r. [1984-5].
  A6, okł.kart., [2],7-147,[1] s., off. z oryg., [c. 340-360 zł].
  Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1984.
  K-2476, G-85/246, CD-964, BK-410, J-2214, BN-3500, Sup-666, Ka-1569, KS-3173, BJ-2782, KJ-435*, Br-1783 - MM
 • Miłosz Czesław: Nieobjęta ziemia.
  B.m. [Kraków]: Krakowskie Towarzystwo Wydawnicze, [19]’86.
  A6, okł.kart., [2],7-147,[1] s., off. z oryg., [c. 350 zł].
  Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1984.
  Rec.: Stefan Dedalus [pseud. - właśc. Adam Poprawa]: Obejmowanie ziemi. Obecność 1986 nr 15 s. 108-112 - sprostowanie: Obecność 1986 nr 17 s. 120.
  G-86/220*, CD-965, CJ-1172, BK-411, J-2215, BN-3499, Sup-667*[wg BK], KS-3178, BJ-2783, KJ-436*, Br-1784 - MM
 • Miłosz Czesław: Nieobjęta ziemia. Łódź: Wydawnictwo Solidarność Walcząca 1987 [błędnie wg J* i WPP] - patrz: Miłosz Czesław: Tamta ziemia. - uw
 • Miłosz Czesław: Nieobjęta ziemia.
  Kraków: Wydawnictwo Literackie 1988.
  ISBN 83-08-01985-4. Cenzura: M-11-3.
  - uw - MM
 • Miłosz Czesław: O niewiedzy, wyuczonej i literackiej.
  B.m.: b.w., b.r.
  A4, 16 s.
  Ka-5045 - op
 • Miłosz Czesław: Ocalenie.
  Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza »Czytelnik«, grudzień 1945.
  23 cm, 154,[4] s.
  Sygn. cenzury: M-05663.
  - uw - MM
 • Miłosz Czesław: Ocalenie.
  B.m.: b.w., b.r. [po 1981].
  A5, [135] k., ksero z oryg., [c. 1500 zł].
  Przedruk z wyd.: Warszawa: Czytelnik 1945.
  BJ-2786, FC-9243 - op
Miłosz Czesław Milosz Czeslaw Ocalenie Kielce NZS WSP 1981 FC-9241 AR 1803
FC-9241
 opis książki Miłosz Czesław: Ocalenie.
Kielce: Wydawnictwo NZS WSP, 1981.
A5, okł., 24 s., off. z masz.
Biblioteczka NZS WSP Kielce; 1. Do użytku wewnętrznego.
Tytuł okł. Druk na okł. w kolorze czerwonym. [Wybór wierszy z wyd.: Warszawa: Czytelnik 1945].
BN-3502, KS-3088*[wg MJ], BJ-2784, FC-9241, KCM-21*, Nukat-723310[UJK] – op
Miłosz Czesław Milosz Czeslaw Ocalenie 1981 k012838 m-ws.pl Muzeum Wolnego Słowa www.m-ws.pl/muzeum/
 opis książki Miłosz Czesław: Ocalenie.
B.m.: b.w., b.r. [1981].
A5, okł.kart. 24 s., off. z masz.
Tytuł okł. Druk na okł. w kolorze czarnym. Wysokość kolumny druku na s. 5 bez paginacji: 172,5 mm.
– MM
Miłosz Czesław Milosz Czeslaw Ocalenie
z sieci
 opis książki Miłosz Czesław: Ocalenie.
B.m.: b.w., b.r. [1981].
A5, ksero lub kserooff.
Kopia wyd.: Kielce: Wydawnictwo NZS WSP 1981.
– op
 opis książki Miłosz Czesław: Ocalenie.
B.m.: b.w., b.r.
A5, okł., 24 s., off. z masz.
Na I k. okł. tytuł jest wmontowany w ceglany mur ze zniszczonym tynkiem, motyw muru jest też na IV k. okł.
ST15-2870 – op
 opis książki Miłosz Czesław: Ocalenie.
B.m.: b.w., b.r.
A5, okł., 24 s., ksero z masz.
Wyd. jw., ale cegły w murze zaczernione.
ST15-2871 – op
Miłosz Czesław Milosz Czeslaw Ocalenie Niezależny Niezalezny Instytut Wydawniczy NIW 1981 k011366 m-ws.pl Muzeum Wolnego Słowa www.m-ws.pl/muzeum/
 opis książki Miłosz Czesław: Ocalenie.
B.m. [Warszawa]: Niezależny Instytut Wydawniczy NIW, 1981.
A5, okł.kart., [2],24 s., off. z masz., [c. 40 zł].
Pierwsza publikacja NIW.
Tytuł okł.
– MM [stempel: NSZZ „S” Komisja Zakładowa Ośr. Bad.-Rozwoj. Bud. Przem. „Śląsk” Katowice]
Miłosz Czesław Milosz Czeslaw Ocalenie 1981 k004260 m-ws.pl Muzeum Wolnego Słowa www.m-ws.pl/muzeum/
 opis książki Miłosz Czesław: Ocalenie.
B.m.: b.w., b.r. [1981].
A5, okł., 24 s., ksero z masz.
Tytuł okł. Okł. wzorowana [przerysowana grafika] na wyd.: Niezależny Instytut Wydawniczy 1981. Motyw muru jest również na IV s. okł. Tekst jest kopią wyd.: Kielce: NZS WSP 1981. Wysokość kolumny druku na s. 5 bez paginacji: 185,2 mm.
BJ-2785, FC-9242 – MM
 ▬ Miłosz Czesław: Ocalenie. B.m.: b.w., b.r. A5, 24 s. Tytuł okł.
Ka-1571, KS-3030, Br-1786[fot.], KCM-20*, ECS-04918, Nukat-2170778 – brak możliwości określenia typu wyd. – uw
 • Miłosz Czesław: Odczyt wygłoszony w dniu 8 XII 1980 w Akademii Szwedzkiej w Sztokholmie.
  B.m.: b.w., b.r. [1981].
  12 s.
  KS-3089[wg MJ*] - op
 • Miłosz Czesław: Ogród nauk.
  Paryż: Instytut Literacki, 1979.
  22 cm, 255 s.
  Biblioteka „Kultury”; Tom 306.
  Rec.: Witold Wirpsza: A jednak zwada pokoleniowa. Puls 1979 nr 7 s. 72-77.
  KCM-410 - uw
 • Miłosz Czesław: Ogród nauk. Wyd. drugie.
  Paryż: Instytut Literacki, 1981.
  22 cm, 255,[1] s.
  Biblioteka „Kultury”; Tom 332. Dzieła zbiorowe. Tom X.
  Réimprimé en Belgique. Nadruk na I s. okładki: 1981 Nagroda Nobla zaklejony żółtą nalepką: 1980 Nagroda Nobla.
  KCM-411 - uw - MM
 • Miłosz Czesław: Ogród nauk.
  B.m.[Warszawa]: Książnica Literacka 1984.
  A5, okł.kart., 255,[1] s., off. z oryg., c. 640 zł.
  Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1979.
  K-2478, G-84/291, CD-966, J-2218, BN-3503, Sup-668, Ka-1572, KS-3164=KS-4969, BJ-2787 - MM
 • Miłosz Czesław: Ogród nauk.
  Warszawa: Wydawnictwo MY 1983.
  A5, [7],9-253,[2] s.
  Ka-4341 - op
 • Miłosz Czesław: Ogród nauk.
  B.m.: b.w., b.r.
  A4 poz., okł.kart., [3],9-253,[2] łamów, druk dwułam., off. z oryg., [c. 250 zł].
  Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1979. Spis treści ze s. 255-[256] w odwrotnej kolejności na III s. okł.
  Sup-669[wg ILwK] - MM
 • Miłosz Czesław: Ogród nauk. Wydanie krajowe I.
  Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1986.
  Tekst minimalnie przeredagowany […wprowadzono drobne zmiany stylistyczne…] oraz opatrzony przypisami i szczegółowymi danymi bibliograficznymi. Wydanie z zaznaczonymi ingerencjami cenzury na stronach: 116 [usunięty cały rozdział: Biesy], 132, 155, 157, 164, 165, 202 [usunięty cały rozdział: Tomas Venclova: Rozmowa w zimie], oraz w spisie treści. Sygnatura cenzora: F-2. ISBN 83-00-00670-2.
  - uw - MM
 • Miłosz Czesław: Ogród nauk. Wyd. 3.
  Paryż: Instytut Literacki, 1988.
  Biblioteka „Kultury”; Tom 332. Dzieła zbiorowe. Tom X.
  Nukat-751973 - uw
 • Miłosz Czesław: Ogród nauk. 1 pełne wyd. krajowe.
  Lublin: Norbertinum 1991.
  ISBN 83-85131-03-5.
  - uw
 • Miłosz Czesław: Osobny zeszyt (fragmenty).
  - w: Kultura 1979 nr 10 s. 3-11, 1980 nr 11 s. 5-11;
  - w: Czesław Miłosz: Mowy miane w Sztokholmie; Był raz…; Śmierć Józefa Sadzika; Osobny zeszyt (fragmenty). Lublin: ACK Chatka Żaka, 1981 s. 20-31.
  - uw
 • Miłosz Czesław: Osobny zeszyt: Gwiazda Piołun.
  B.m.: b.w., b.r. [1984].
  A5, okł., 2-11 s., off. z masz., [c. 10 zł].
  Tytuł okł. Przedruk z: Kultura 1980 nr 11 s. 5-11.
  K-2479, G-84/293*, CD-967, J-2219, BN-3504, Sup-670, KS-3165, Ka-4498, BJ-2788, Br-1787 - MM
 • Miłosz Czesław: Pieśń nad pieśniami.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza „Troska o Życie”, 1981.
  A7, okł.plast., 63,[1] s., off. ze skł.
  [Tłumaczenie z hebrajskiego]. Słowo wstępne tłumacza dat.: Berkeley, wrzesień 1980.
  BN-0294, Ka-4499, FC-37593*[wg BN][szara okł.], ST15-2875[cerata beżowa], ST15-2876[cerata szara], Nukat-207873 - MM [okł. jasnobrązowa] [ze stemplem NSZZ „Solidarność” Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej poświadczającym wpisaną odręcznie intencję cegiełki za 100 zł]
 • Miłosz Czesław: Pieśń nad pieśniami.
  B.m. [Wrocław]: b.w., b.r. [1981].
  A7, okł.kart., 61,[1] s., off. ze skł.
  [Tłumaczenie z hebrajskiego]. Słowo wstępne tłumacza dat.: Berkeley, wrzesień 1980.
  Hoo99/188, ECS-05331, Nukat-1206074 - MM
 • Miłosz Czesław: Pieśń obywatela.
  Kraków: Świt, 1983.
  A5, [1],8 k., masz. przeb. opr.
  BN-3505, KS-3159, KJ-437*[wg BN-3505] - op
 • Miłosz Czesław: Pieśń obywatela.
  Kraków: Świt; RDA, 1983.
  A5, [12] k., stdr. z masz. [wg K, J i BJ: powiel.].
  Tytuł okł.
  K-2480[zawiera 9 wierszy], G-83/361{[10] k.}, CD-968*[wg K], BK-412, J-2220{[13] k.}, BN-3506*[wg BK], KS-3158*[wg CD*], BJ-2789, KJ-438* - op
 opis książki Miłosz Czesław: Po drugiej stronie [wybór wierszy].
Łódź: Wydawnictwo NZS UŁ Kaktus, 1981.
A5, okł., [4],7-66 s., err., off. z masz., c. 80 zł.
Do użytku wewnętrznego.
Zamieniono miejscami s. 30 z 32 oraz 37 z 39. Do części nakładu dodano niewielką erratę z tą informacją. Tom zawiera wiersze: Po drugiej stronie; Zmieniał się język; *** [Była zima…]; Biedny chrześcijanin patrzy na getto; Rzeki maleją; Nigdy od ciebie miasto; I świeciło to miasto; Te korytarze; Ustawią tam ekrany; Kresy; Sentencje; Trzy rozmowy o cywilizacji; *** [Dużo śpię i czytam Tomasza z Akwinu…]; Gucio zaczarowany; Dytyramb; Miasto uczt; Słyszałem Was uroczyście i słodko brzmiące organy; Opowiedziała mi Matka; Równina; W malignie; Kraina poezji; Pożegnanie; Walc; Campo di Fiori; Obrazki; Przypowieść o maku; Noc na preriach; Dzieci Adama (fragment); Kochaj dzikiego łabędzia; Pożar w górach; Rozdzierać życie; Pełnia księżyca; Królestwo ptaków; Słońce; Piosenka o końcu świata; Oko; Wieczorny odpływ; Pieśń obywatela; Tor House; Radość; Biedny poeta; O śliczna skało; Kawiarnia; Przedmieście; Miejscowa legenda; Skarga dam minionego czasu; Ucieczka; Rozmowa płocha; W obronie złych snów.
BŁ-120, MBPŁ-1279 CDN, BN-3507*[wg MBPŁ], Sup-671*[wg Nie, BŁ], KS-3090, ECS-04767, Nukat-2333828 – MM
Dwie odmiany okładkowe:
- okładka z tego samego papieru co całość książki - MM;
- okładka kartonowa jednostronnie zadrukowana na czerwono - MM.
 • Miłosz Czesław: Poezje ✳.
  Paryż: Instytut Literacki, 1981.
  Biblioteka „Kultury”; Tom 336. Dzieła zbiorowe; Tom I. 1980 Nagroda Nobla.
  22 cm, 292,[1] s.
  KCM-845 - uw - MM
 • Miłosz Czesław: Poezje ✳✳.
  Paryż: Instytut Literacki, 1981.
  Biblioteka „Kultury”; Tom 339. Dzieła zbiorowe; Tom II. 1980 Nagroda Nobla.
  22 cm, 238,[1] s.
  KCM-846 - uw - MM
 • Miłosz Czesław: Poezje.
  Rzeszów: Studencka Oficyna Wydawnicza Posłanie, 1981.
  A5, okł.kart., [6],7-46,[1],47,47,[1],48,[1],49-74,[6] s., off. z masz., [c. 90 zł].
  Tytuł okł.: Wiersze wybrane. Ilustrował Kuchniak. Dwie kolejne s. oznaczono tym samym liczbowaniem: 47. Dane wydawnicze jedynie na IV s. okł.
  CD-969, BN-3508, Sup-673*[wg BN], KS-3092, BJ-2790 - MM
 • Miłosz Czesław: Poezje.
  Szczecin: staraniem studentów NZS AR, b.r. [1981].
  A5, okł.kart., [2],50 s., powiel.
  Tytuł okł.
  CD-970, BN-3509 - MM
 • Miłosz Czesław: Poezje.
  B.m.: b.w., b.r. [1981].
  A5, 74,[4] s., 5 tabl., off.
  Tytuł okł.: Wiersze wybrane. Ilustrował Kuchniak. Wybór z: Poezje, T. 1. Paryż 1981.
  Sup-672, KS-3091*[wg MJ]{74,[6] s.} - op
 • Miłosz Czesław: Poezje. Wyd. I.
  Warszawa: Czytelnik, 1981.
  Sygnatura cenzora: O-128. Oddano do składania 10 XI 1980 r. Podpisano do druku w styczniu 1981. Druk ukończono w marcu 1981 r. ISBN 83-07-00510-8.
  - uw - MM
 • Miłosz Czesław: Poszukiwania. Wybór publicystyki rozproszonej 1931-1983.
  Warszawa: Wydawnictwo CDN 1985.
  A5, okł.kart., IX,[1],215,[1] s., off. z masz., c. 700 zł.
  Opracował Konrad Piwnicki [pseud. - właśc. Krzysztof Kopczyński].
  Zawiera teksty:
  - Bulion z gwoździ. Żagary 1931 nr 5 s. 1-2;
  - Sens regionalizmu. Piony 1932 nr 2 s. 1;
  - O milczeniu. Ateneum 1938 nr 2 s. 138-143;
  - Zejście na ziemię. Pióro 1938 nr 1 s. 16-24 - przedruk w: Archiwum Literackie, t. XXIV. Oprac. Tadeusz Kłak. Wrocław 1981 s. 200-208;
  - Radość i poezja. Pion 1939 nr 17 s. 1;
  - Dystans spojrzenia. Zaczyn 1939 nr 24 s. 1-2;
  - Zawikłane ślady. Gazeta Codzienna. Wilno 1940 nr 51 s. 5-6;
  - Czas. Kurier Wileński 1940 nr 133 s. 4;
  - Od tłumacza. w: Jacques Maritain: Drogami klęski. Warszawa [1942] s. 5-9;
  - Przeżycia wojenne. Nowa Polska. Londyn 1946 nr 1 s. 39-45 {fragment nie drukowanej książki „Szkice”, powstałej jako zbiór esejów czytanych na zebraniach literackich w okupowanej Warszawie};
  - Śmierć Kassandrze. Odrodzenie 1945 nr 21 s. 7;
  - Polska z Nowego Jorku. Polska Wyzwolona. Buenos Aires 1946 nr 66 s. 6;
  - O stanie polskiej poezji. Kuźnica 1950 nr 3 s. 3;
  - Nie. Kultura 1951 nr 5 s. 3-13;
  - Poezja i dialektyka. Kultura 1951 nr 6 s. 32-39;
  - Valka, czyli poza czasem. Kultura 1955 nr 4 s. 5-17;
  - Literatura pracy. Kultura 1956 nr 3 s. 61-65;
  - Antysemityzm w Polsce. Przekład z angielskiego: Anti-semitism in Poland. Problems of Communism 1957 nr 3 s. 35-40 {tłumaczył Franciszek Nabielak};
  - Opóźnione procesy. Kultura 1959 nr 10 s. 3-10;
  - List do polskich komunistów. Kultura 1959 nr 11 s. 99-100;
  - Kwestia ciągłości. Kultura 1960 nr 6 s. 140-146;
  - Powikłania jednej porażki. Kultura 1963 nr 4 s. 23-38;
  - Dwustronne porachunki. Kultura 1964 nr 6 s. 7-34;
  - Punkt widzenia, czyli o tak zwanej Drugiej Awangardzie. Oficyna Poetów. Londyn 1967 nr 1 s. 7-17;
  - Przemówienie wygłoszone na Recontre Mondiale de Poesie {World Poetry Conference} w Montrealu, wrzesień 1967, w języku francuskim. Oficyna Poetów. Londyn 1967 nr 4 s. 14-15;
  - Podzwonne. Kultura 1969 nr 9 s. 6-11;
  - Science fiction i przyjście Antychrysta. Kultura 1970 nr 12 s. 5-17;
  - Szestow, albo czystość rozpaczy. Zapis. Warszawa 1979 nr 11 s. 57-67 [w wydaniu londyńskim s. 82-96]. W języku angielskim: Shestov, or the Purity of Despair. Tri-Quarterly 1973 nr 38 s. 460-480 oraz w książce „Emperor of the Earth. Modes of Eccentric Vision”. Berkeley: Univ. of California Press ©1977 s. 99-119;
  - Noty o wygnaniu. Kultura 1981 nr 3 s. 3-8. W języku angielskim: Notes on Exile. Books Abroad 1976 nr 2 s. 281-284. Przekład polski ukazał się po raz pierwszy w Nowym Dzienniku w Nowym Jorku;
  - Poeta między Wschodem i Zachodem. W języku angielskim: Poet between East and West. Michigan Quarterly Review 1977 nr 3 s. 263-271 {tłumaczył Franciszek Nabielak};
  - O niewiedzy, wyuczonej i literackiej. Kultura 1980 nr 6 s. 29-41;
  - Mowy miane w Stockholmie przy wręczaniu Nagrody Nobla. Kultura 1981 nr 1-2 s. 13-22, 25-27;
  - Nowe zadania poezji polskiej. Kultura 1982 nr 4 s. 132-135;
  - O podboju. Aneks 1983 nr 29-30 s. 3-8;
  - Dostojewski i Sartre. Kultura 1983 nr 1-2 s. 19-32;
  - Przemówienie na paryskiej Sorbonie 26 10 1983 /w ramach kolokwium „Nauka i pokój: odpowiedź laureatów Nobla”/. Kultura 1983 nr 12 s. 126-128.
  K-2481, G-85/247, CD-971, J-2221, BN-3510, Sup-674, Ka-1574, HN-000509811, KS-3174, BJ-2791 - MM
 • Miłosz Czesław: Prywatne obowiązki.
  Paryż: Instytut Literacki, 1972.
  22 cm, 254,[2] s.
  Biblioteka „Kultury”; Tom 215.
  KCM-360 - uw
 • Miłosz Czesław: Prywatne obowiązki.
  Paryż: Instytut Literacki, 1972.
  14 cm, 254,[2] s.
  Biblioteka „Kultury”; Tom 215.
  Nukat-2685740 - uw
 • Miłosz Czesław: Prywatne obowiązki. Wyd. drugie.
  Paryż: Instytut Literacki, 1980.
  22 cm, 254,[2] s.
  Biblioteka „Kultury”; Tom 328. Dzieła zbiorowe; Tom VII. 1980 Nagroda Nobla.
  Réimprimé en Belgique.
  KCM-361 - uw - MM
 • Miłosz Czesław: Prywatne obowiązki.
  B.m. [Kraków]: b.w., b.r. [1981].
  A6, okł.kart., [2],7-254,[2] s., off. z oryg., [c. 160-180 zł].
  Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1972. Okładka identyczna jak strona tytułowa. Książka klejona z pojedynczych kartek.
  CD-972, BK-413, BN-3511, Sup-675*[wg CD, BK], KS-0011=KS-3093, BJ-2792, Br-1789, KCM-365* - MM
 • Miłosz Czesław: Prywatne obowiązki.
  B.m. [Kraków]: b.w., b.r. [1981].
  A6, okł.kart., [2],7-254,[2] s., off. z oryg.
  Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1972. Na okładce brak paryskich danych wydawniczych. Tomik w całosci spięty w poprzek grzbietu łącznie z okładką zszywkami z grubego drutu.
  - MM
 • Miłosz Czesław: Prywatne obowiązki.
  B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1983].
  A4, okł.kart., 62 s., off. z oryg., druk dwułam., [c. 500 zł].
  Tytuł okł. [Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki].
  K-2482, G-83/362*[wg SK-5], CD-973*[wg K], J-2222, BN-3512, Sup-676, Ka-3976, KS-0019*[wg CD]=KS-3160*[wg CD], BJ-2793, KCM-366* - MM
 • Miłosz Czesław: Prywatne obowiązki. Wyd. trzecie foto-offsetowe.
  Paryż: Instytut Literacki, 1985.
  Biblioteka „Kultury”; Tom 328. Dzieła zbiorowe; Tom VII. 1980 Nagroda Nobla.
  ISBN 2-7168-0077-4.
  KCM-362 - uw - MM
 • Miłosz Czesław: Prywatne obowiązki.
  B.m.: b.w., b.r. [ok. 1987].
  CD-974 - op
 • Miłosz Czesław: Prywatne obowiązki. Wyd. pierwsze krajowe.
  Olsztyn: Pojezierze 1990.
  ISBN 83-7002-411-4.
  KCM-363 - uw - MM
 • Miłosz Czesław: Przedmowa. - patrz w: Wat Aleksander: Mój wiek. Pamiętnik mówiony. - uw
 • Miłosz Czesław: Przemówienie w Sztokholmie, 8 grudnia 1980.
  - w: Głos 1981 nr 1(34) s. 22-27.
  - uw - MM
 • Miłosz Czesław: Przemówienie w Sztokholmie.
  Warszawa: Głos 1981.
  A6, okł.kart., [2],3-12,[3] s., druk typogr., [c. 20 zł].
  CD-976[Głosy], BN-3513*[wg WBPTor, Dom], KS-3094*[wg MJ], BJ-2794, Ka-5176 - MM
 • Miłosz Czesław: Przemówienie w Sztokholmie. 8.12.1980.
  Lublin: Lotnia 1981.
  14 s.
  [Przedruk z: Głos 1981 nr 1(34)].
  CD-975, BN-3514[wg CD], Hoo99/188, KS-3095[wg MJ] - op
 • Miłosz Czesław: Przemówienie wygłoszone na posiedzeniu Królewskiej Akademii Szwedzkiej w Sztokholmie.
  - w: Bratniak 1980 nr 26 s. 38-43.
  - uw - MM
 • Miłosz Czesław: Przemówienie wygłoszone podczas bankietu w dniu 10.12.1980 po wręczeniu Literackiej Nagrody Nobla.
  B.m.: b.w., b.r. [1980].
  KS-3032[wg MJ] - op
 • Miłosz Czesław: Przemówienie wygłoszone przez Laureata Nagrody Nobla Czesława Miłosza na posiedzeniu Akademii Szwedzkiej [w Sztokholmie].
  B.m.: b.w., b.r. [1980].
  6 s.
  KS-3033[wg MJ*] - op
 • Miłosz Czesław: Przemówienie wygłoszone przez laureata Nagrody Nobla Czesława Miłosza na posiedzeniu Królewskiej Akademii Szwedzkiej.
  - w: Miłosz Czesław: Wybór utworów. Warszawa: UW, Sowa 1981.
  - uw - MM
 • Miłosz Czesław: [Przemówienie w Sztokholmie] - [inc.:] Moje znalezienie się na tej trybunie [...]
  B.m.: b.w., b.r. [1980-1].
  A4, 8 s., powiel. jednostr., c. 5 zł.
  KS-3031[wg MJ], BJ-2770 - op
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.