Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Mię - Miłosł

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 05.07.2017 r.
 
 
 • Między Lizboną a Londynem. Z sekretów dyplomacji polskiej w czasie drugiej wojny światowej. - patrz: Piszczkowski Tadeusz [oprac.]: Między Lizboną a Londynem. Z sekretów dyplomacji polskiej w czasie drugiej wojny światowej. - uw
 • Między młotem a kowadłem.
  B.m.: b.w., b.r. [1984 ?].
  A5, okł., 19 cm, ksero z masz.
  Tytuł okł. Pod tekstem podpis ręczny Żew.
  J-2190, BN-3441[wg J], S-160/2798 - op
 • Między młotem a kowadłem. - patrz też: Laqueur Walter: Między młotem a kowadłem. - uw
 • Między parafią a łagrem. Wspomnienia kapłanów [tytuł okł.]. - patrz: Grabski Ryszard Czesław, O.: Gdyby nie Opatrzność Boża; (Kuczyński Józef: Wspomnienia). [1989]. - uw
 • Między Polską naszych pragnień, a Polską naszych możliwości. Szkic do programu.
  B.m.[Warszawa]: Biblioteka Polityki Polskiej 1983.
  A5, 23 s., off. z masz., [c. 30 zł].
  Podpisano: Wrzesień - październik 83 r. Zespół Polityki Polskiej. Tekst drukowano w: Polityka Polska nr 4.
  Komentarz: Rex: Myśli o nowej prawicy (1). Stańczyk. Pismo konserwatystów i liberałów [w cz. Koliber] nr 4/1986 s. 49-53.
  K-3345, G-83/357(*), J-2191*, BN-3442[wg BŚ], Ka-1540, Hoo99/188, HN-000524088, BJ-2730 - MM
 • Między Polską naszych pragnień, a Polską naszych możliwości. Szkic do programu.
  B.m.[Warszawa]: Solidarność Narodu 1983.
  A4, [2],22 s., powiel., [c. 50 zł].
  Biblioteka Solidarności Narodu.
  Opracował: Zespół redakcji Polityki Polskiej.
  K-3346, J-2192*[wg K], BN-3443[wg K] - op
 • Między Polską naszych pragnień, a Polską naszych możliwości. Zarys programu.
  B.m.[Warszawa]: W[stylizowane] 1983.
  A4, okł., 22 s., powiel., [c. 30 zł].
  Tytuł okł. Podpisano: Zespół Polityki Polskiej.
  J-2193*[wg Pil-1670], BN-3444, BJ-2729, Br-1746 - op
 • Między sierpem a młotem. ZSRR i świat.
  New York: The Committee in Support of Solidarity, 1985.
  18 cm, 309,[1] s.
  [Konfrontacje; 1].
  ISBN 0-935417-00-1. Tytuł ang.: „Between the Hammer and the Sickle. USSR and the World”.
  - uw - MM
 • Między sierpem a młotem. ZSRR i świat.
  Kraków: Wydawnictwo X, 1987.
  A6, okł.kart., obw., 309,[1] s., off. z oryg., [c. 900 zł].
  [Konfrontacje; 1].
  Red.: Irena Lasota. Ilustrował Wiaczesław Sysojew. Przedruk z wyd.: New York: CSS The Committee in Support of Solidarity 1985.
  BK-402, J-4391*[wg BK], BN-3445*[wg BK], BJ-2731, FC-9031, KJ-428* - MM
 • Między sierpem a młotem. ZSRR i świat. Wyd. II zmienione.
  Warszawa: Wydawnictwo CDN 1987.
  A5, okł.kart., 311,[1] s., off. z oryg. i masz., c. 1000 zł.
  Red.: Irena Lasota. Ilustrował Wiaczesław Sysojew. Przedruk z wyd.: New York: CSS The Committee in Support of Solidarity 1985.
  Zawiera:
  - Słowo dla wydawcy krajowego.
  - Robert Conquest, Brian Crozier, John Erickson, Joseph Godson, Gregory Grossman, Leopold Labedz, Bernard Lewis, Richard Pipes, Leonard Schapiro, Edward Shils, P. J. Vatikiotis: Odprężenie. Ocena dokonana przez grupę badaczy problemów międzynarodowych i sowietologicznych [tłum. z: Survey, wiosna-lato 1974] - tłum. Marek Tabin.
  - Anatol Golicyn: Precedens NEP-u.
  - George Watson: Czy Hitler był marksistą ? Refleksje o pokrewieństwach [tłum. z: Encounter, grudzień 1984] - tłum. Marcin Bagienny.
  - Werner Cohn: "Jawna prowokacja". Elementy ezoteryczne w języku komunistycznym [tłum. z: Encounter, maj 1985] - tłum. Marek Tabin.
  - Richard Grenier: Największy ze wszystkich ruchów pokojowych [tłum. z: The American Spectator, marzec 1983] - tłum. Marcin Bagienny.
  - John Barron: Rzeczywistość postawiona na głowie [tłum. rozdz. "Reality Upside Down" z książki: "KGB today". Nowy York: Reader’s Digest Press 1983] - tłum. Marcin Bagienny.
  - Edward Jay Epstein: Dezinformacja, czyli dlaczego CIA nie może kontrolować przestrzegania układów o ograniczeniu zbrojeń ? [tłum. z: Commentary, lipiec 1982] - tłum. Marcin Bagienny.
  - z Jeane Kirkpatrick rozmawia George Urban: Amerykańska polityka zagraniczna w zimnym klimacie [tłum. z: Encounter, listopad 1983] - tłum. Roman Bug.
  - Władimir Bukowski: Najważniejsze - negocjować [tłum. z: The American Spectator, październik 1984] - tłum. Marcin Bagienny.
  - Jean-Francois Revel: Zmienne taktyki: zimna wojna, współistnienie, odprężenie [tłum. z książki: "Comment les democraties finissent". Paris 1983 s. 119-130].
  - Adam Ulam: Europa w oczach Sowietów [tłum. z: Problems of Communism, maj-czerwiec 1983] - tłum. Marcin Bagienny.
  - Arch Puddington: Business, ruch związkowy, a walka z komunizmem [tłum. z: National Review, 27.01.1984] - tłum. Jolanta Jerz.
  - Tom Kahn: Tworzenie mitów a zagrożenie sowieckie: Czy możemy szukać pokoju, nie tracąc z oczu wolności ? [tłum. z: New America, lipiec-sierpień 1983] - tłum. Jolanta Jerz.
  - Jean-Francois Revel: Terroryzm, końca nie widać [tłum. z: Encounter, luty 1985].
  - Stephen J. Morris: Rozmyślania o wojnie w Wietnamie [tłum. z: Policy Review, zima 1983] - tłum. Jolanta Jerz.
  - Timothy Garton Ash: Jaką drogą pójdą Niemcy ? [tłum. z: The New York Review of Books, 31.01.1985] - tłum. Marcin Bagienny.
  - Geoffrey Wheatcroft: Udręczenie Afryki. Rasistowskie dziedzictwo i niedotrzymane obietnice [tłum. z: The New Republic, styczeń 1983] - tłum. Jolanta Jerz.
  - Gordon Crovitz: Zmierzch UNESCO. Relacja z Paryża [tłum. z: Encounter, grudzień 1984] - tłum. Jolanta Jerz.
  - Juliana G. Pilon: Rozwiane złudzenia: Narody Zjednoczone i ZSRR [tłum. z: Survey, jesień-zima 1983] - tłum. Marcin Bagienny.
  - Alain Besancon: Kwestia moralności [tłum. z: L’Express, 2 grudzień 1983] - tłum. Agnieszka Kołakowska.
  KN’87-66, CJ-1168, J-2194, BN-3446, Ka-1298, BJ-2732, Br-1747 - MM
 • Między sierpem a młotem. ZSRR i świat. Warszawa: Wydawnictwo Most 1987. Wykazano w spisie wydawnictwa w: Ash Timothy Garton: Polska Rewolucja. Solidarność. Warszawa: Most listopad 1987 s. [225]. - prawdopodobnie nie ukazało się - uw
 • Między sierpem a młotem. ZSRR i świat. - częściowo przedrukowano w: Pod czerwoną gwiazdą. Wybór. Warszawa: Most 1987. - uw
 • Między Wschodem i Zachodem. - patrz: Europa Środkowa. Zeszyt drugi. Między Wschodem i Zachodem. Warszawa 1988. Konwersatorium „Polska w Europie”. Kościół pw. Świętej Trójcy. - uw
 • Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka. Kraków 25-28 sierpnia 1988. International Human Rights Conference. Cracow 25th-28th August 1988.
  B.m.[Kraków]: b.w., b.r. [1988].
  A5, okł.kart., [2],5-51 s., off. ze skł.
  "Solidarność". Komisja d/s Interwencji i Praworządności. Ruch "Wolność i Pokój".
  Druk dwułamowy w językach polskim i angielskim.
  BK-403, J-2195, BN-3447*[wg BK], Ka-1538, BJ-2733, KJ-429* - op
 • Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka. Uchwały konferencji. Kraków, sierpień ’88 = International Human Rights Conference. Cracow. August ’88.
  Kraków: [Wydawnictwo] X, 1988.
  A5, okł., 22 s., off. z masz.
  Komisja d/s Interwencji i Praworządności.
  Tytuł okł.
  BN-3448*[wg BUW], BJ-4690, KJ-430, Br-1749 - op
 • Międzynarodowa Organizacja Pracy w obronie NSZZ Solidarność. - patrz: Sprawozdanie Komisji powołanej na mocy … [1985 ?]. - uw
 • Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka.
  Gdynia: Wydawnictwo Solidarności Portowców 1981.
  A5, [2],21,[1] s.
  BN-3449 - op
 • Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka.
  B.m.: b.w., b.r. [1981].
  A5, [2],25,[1] s., off. z oryg.
  Na s. [2] dokumenty ratyfikacji. Zawiera: Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych. oraz Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych. Do części nakładu [lub nakładów] załączono luzem dwustronicowy tekst: Uwagi na temat podstawowych praw człowieka.
  BJ-2734+BJ-2735[ksero] - MM
 • Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka.
  B.m.: b.w., b.r. [1981].
  A5, [2],25,[1] s., off. z oryg.
  Zawiera: Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych. oraz Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych.
  - MM
 • Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka.
  B.m.: b.w., b.r. [1981].
  A5, [1],25,[1] s., ksero z oryg.
  BJ-2736 - op
 • Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka.
  B.m.: b.w., b.r. [1981].
  A5, okł., 36 s., off. z masz
  Zawiera: Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych. oraz Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych. Każdy egzemplarz posiada pieczątkę ZU NSZZ "Solidarność" przy Akademii Medycznej w Łodzi.
  BN-3450 - MM
 • Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka.
  Wrocław: Rada Oświaty Niezależnej przy RKS NSZZ "Solidarność" regionu Dolny Śląsk b.r. [1986].
  A5, okł.kart., [5],2-126,[1] s., off. z masz., bezpł.
  Biblioteczka ucznia; Zeszyt nr 11.
  OOpracował Andrzej Sadowski [pseud. - właśc. Jan Koziar].
  CJ-1169*, J-2196*, BN-3451[wg J], Ka-1539 - MM
 • Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych. - patrz: Dziennik Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Umowy międzynarodowe. Nowa b.r. [1978]; Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka. - uw
 • Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych.
  Świnoujście: b.w. (Druk: PPD i UR "Odra"), 1980.
  A5, okł.kart., 44,[3] s., off. z oryg.
  Przedruk z wyd.: Warszawa: Książka i Wiedza 1980.
  BJ-2737, Br-1750[nakł. 200 egz.] - op
 • Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych. Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych. Wyd. I.
  Warszawa: Książka i Wiedza, październik 1980.
  Na s. 29 i 44 noty bibliograficzne dotyczące obu tekstów.
  - uw - MM
 • Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych. - patrz: Dziennik Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Umowy międzynarodowe. Nowa b.r. [1978]; Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka. - uw
 • Międzyrzecki Artur: Strony przydrożne.
  Paryż 1949.
  [18] k.
  WPP - uw
 • Międzyrzecki Artur: Strony przydrożne [wiersze].
  Warszawa: Oficyna Wydawnicza Signum 1981.
  A6, [37] s., off. z oryg.
  Przedruk z wyd.: Paryż 1949.
  KS-2982[wg MJ*], BJ-2738 - op
 • Międzyrzecki Artur - [tłum. wierszy w]: Achmatowa Anna: Requiem [Wybór wierszy]. Nowa 1981. - uw
 • Międzyrzecki Artur [utwory w]: Azja i Afryka. Antologia poezji polskiej na Środkowym Wschodzie. Kraków: Biblioteka Obserwatora Wojennego, 1984. - uw
 • Międzyzakładowy Komitet Strajkowy NSZZ "Solidarność" Region Podbeskidzie: Komunikat specjalny dotyczący ustaleń Specjalnej Komisji …
  A5, 5 k., ksero z masz.
  Podpisano: Bielsko-Biała, dn. 31.01.1981 r. Sygn. masz. JG/1
  - MM
 • Międzyzakładowy Komitet Strajkowy NSZZ "Solidarność" w Bydgoszczy: Komunikat o stanie zdrowia pobitych.
  Bydgoszcz: Prezydium MKZ NSZZ "Solidarność" 1981.
  A6, 4 s., off. z masz.
  Zawiera też: Oświadczenie Prezydium KKP NSZZ "Solidarność" podpisane: Bydgoszcz, 20.03.1981 godz. 4.00; oraz Komunikat podpisany: Bydgoszcz, 20.03.81 r. godz. 6.00.
  - MM
 • Mięguszowiecki Marcin [pseud.] - właśc. Grzegorz Kostrzewa-Zorbas - uw
 • Mięguszowiecki Marcin [pseud.], Milwid Franciszek [pseud.]: Polska i Międzymorze. Wokół dróg działania i programu przyszłości. (odpowiedź grupy założycielskiej WSN na ankietę polityczną "Myśli Niezaleznej").
  B.m. [Warszawa]: Wolność - Sprawiedliwość - Niepodległość, 1984.
  A4, 24 s.
  Ka-4804 - op
 • Mięguszowiecki Marcin [pseud.], Milwid Franciszek [pseud.]: Polska i Międzymorze. Wokół dróg działania i programu przyszłości.
  Wrocław: Wydawnictwo Kret; Ruch Społeczny Solidarność 1986.
  A5, okł., [1],4-25 s., off. z masz., c. 80 zł.
  Podpisano pod tekstem: W imieniu grupy założycielskiej organizacji Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość: Marcin Mięguszowiecki, Franciszek Milwid.
  G-86/266, CJ-1266, J-2723, BN-4437, Ka-1961, Hoo99/193[Polska i …], BJ-3670, Br-1751 - MM
 • Mięguszowiecki Marcin [pseud.]: Wprowadzenie. Koncepcja niezbędna. - patrz w: Mieroszewski Juliusz: O federacji i programie wschodnim. Bibl. WSN [1984-5]. - uw
 • Mihaesco Eugene [rys.] - patrz: Talbott Strobe: Komunizm - widmo i walka. - uw
Mihajlov Mihajlo Martwy dom Dostojewskiego i Sołżenicyna Pzyczynki przyczynki do fenomenologii niewolnictwa Warszawa Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1 1981Mihajlov Mihajlo Martwy dom Dostojewskiego i Sołżenicyna Pzyczynki przyczynki do fenomenologii niewolnictwa Warszawa Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1 1981
 opis książki Mihajlov Mihajlo: Martwy dom Dostojewskiego i Sołżenicyna (Pzyczynki [! – przyczynki] do fenomenologii niewolnictwa).
B.m. [Warszawa]: Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1., b.r. [1981].
A6, okł.kart., [2],4-33 s., off. z oryg., [c. 20-60 zł].
Tłumaczenie z jugosłowiańskiego [! - tj. serwochorwackiego]: Tadeusz i Radmiła Lisiccy. Przedruk z: Kultura 1965 nr 9/215 s. 3-33.
K-2466, CD-1801*[wg K], J-2197, BN-3452, BaBN, Sup-620, Ka-1523, Hoo99/188, HN-000544595, BJ-2739, FC-9039, Br-1762 – MM
 • Mikes George: Powstanie węgierskie.
  Warszawa: Oficyna Wydawnicza Pokolenie [19]’86.
  A5, okł.kart., [4],3-110 s., off. z masz., c. 400 zł.
  Dane wydawnicze jedynie na okładce. S. [2-3], po 7 i po [8] czyste {spowodowane błędem drukarskim}. Na s. [4]: »Tłumaczenie polskie. Copyright by Oficyna Wydawnicza „Pokolenie”, 1985«. Tytuł oryg.: The Hungarian revolution. Londyn: Andre Deutsch Limited 1957. Właściwe imię autora: György.
  K-3652, G-86/217, CJ-1170, J-2198, BN-3453, Ka-1541, Hoo99/188, BJ-2740, FC-9040, Br-1763 - MM
 • Mikes George: Powstanie węgierskie.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, okł.kart., [2],3-110 s., off. z masz.
  Okładka niezadrukowana, blok książki identyczny jak w wyd.: Warszawa: Pokolenie ’86. Na s. [2]: »Tłumaczenie polskie. Copyright by Oficyna Wydawnicza „Pokolenie”, 1985«. Tytuł oryg.: The Hungarian revolution. Londyn: Andre Deutsch Limited 1957. Właściwe imię autora: György.
  - MM
 • Miklaszewska Marta - patrz: Orda Monika [pseud.]: Sprawiedliwość w cieniu pałki. - uw
 • Miklaszewska Maryna - patrz: Kowalski Miłosz [pseud.]: Mikołajek w szkole PRL. (Przygody Mikołajka). - uw
 • Miklaszewska Maryna & Masław [pseud.]: Mikołajek w szkole PRL.
  Warszawa: Tenten, b.r. [1991].
  17 cm, 92,[4] s.
  ISBN 83-85477-08-X. Druk: Warszawa: Dom Słowa Polskiego.
  BaBN - uw
 • Miklaszewska Maryna & Masław [pseud.]: Mikołajek w szkole PRL.
  B.m.: Tenten, b.r. [po 1995].
  16 x 16 cm, 89,[3] s.
  ISBN 83-85477-08-X. Druk i oprawa: Elanders Polska, Płońsk.
  - uw - MM
 • Miklaszewska Maryna [tłum.] - patrz: Kryl Karel: Piosenki. - uw
 • Miklaszewska Maryna [wywiad z T. Konwickim przeprowadzony dla Radia "Solidarność" w maju 1981] - patrz: Konwicki Tadeusz: Mała apokalipsa. [1981]. - uw
 • Mikołaj Sergiejewicz Diomko alias Mieczysław Moczar. B.m.: b.w., b.r. [1981]. A4, 3 s., masz. przeb. Przedruk z: Tydzień Polski. - uw - MM
 • Mikołaj Sergiejewicz Diomko alias Mieczysław Moczar. - patrz również: Kariera Mikołaja Sergiejewicza Diomko czyli Mieczysława Moczara; Kariera Nikołaja Sergiejewicza Diomko; Łódzki Wacław: Mikołaj Sergiejewicz Diomko alias Mieczysław Moczar. - uw
 • Mikołajczyk Stanisław: Diariusz. (Prowadzony przez Marię Hulewicz). Wyd. I.
  Siedlce: Wydawnictwo Metrum 1988.
  A5, okł.kart., 92 s., off. z masz., [c. 700 zł].
  Opracowali Wacław Raszewski [pseud. - właśc. Romuald Turkowski] i Włodzimierz Leń [pseud. - właśc. Włodzimierz Borodziej]. Projekt okładki: K.
  J-2201, BN-3458, Ka-1545, KS-2996, BJ-2744, Br-1764 - MM
 • Mikołajczyk Stanisław: Diariusz Stanisława Mikołajczyka prowadzony przez Marię Hulewiczową.
  Warszawa, Kielce: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Wszechnica Świętokrzyska 2002.
  Wstęp i opracowanie Mieczysław Adamczyk i Janusz Gmitruk. ISBN 83-88274-70-8; 83-87838-48-9.
  - uw
 • Mikołajczyk Stanisław: Gwałt na Polsce.
  Warszawa: Wydawnictwo CDN, 1983.
  A6, okł.kart., [6],269,[1] s., off. z oryg., c. 500 zł.
  Przedruk z wyd.: Polska zgwałcona. Chicago: Wici 1981. Tytuł podstawy przedruku zachował się u góry s. redakcyjnej. Tytuł oryg.: The Rape of Poland. Tłumaczenie z angielskiego - praca zbiorowa przyjaciół Autora.
  K-2467, G-83/358, Ł-285, J-2202, BN-3459, Ka-1546, HN-000441505, KS-2992, BJ-2745, FC-9047 - MM
  Dwie odmiany okładki:
  - 1. - odległość nazwy autora od tytułu: 31 mm; na grzbiecie autor i znak wydawcy; na IV s. okł. spis dotychczasowych wydań Wydawnictwa CDN;
  - 2. - odległość nazwy autora od tytułu: 23 mm; brak druku na grzbiecie; na IV s. okł. jedynie cena.
 • Mikołajczyk Stanisław: Polska zgwałcona.
  Chicago: Wydawnictwo Wici 1981.
  21 cm, [16],291 s.
  Tytuł oryg.: The Rape of Poland. Pattern of Soviet aggression. New York: Whittlesey House [1948-9]. Tłumaczenie z angielskiego - praca zbiorowa przyjaciół Autora. Rysunki Kazimierza Majewskiego.
  - uw - MM
 • Mikołajczyk Stanisław: Polska zgwałcona. 1-2.
  B.m.[Kraków]: Biblioteka Obserwatora Wojennego; Powielarnia Puszcza Niepołomicka, b.r. [1985-6].
  A5, okł.kart., 96 + 95 s., off. z masz., c. 300 + 400 zł.
  Przedruk z wyd.: Chicago: Wydawnictwo Wici 1981.
  K-2468[cz. I], G-86/218, CJ-1171, Ł-286, J-2204, BK-404, BN-3460, Ka-1547, KS-2995*[wg MJ], BJ-2746/II, KJ-431, Br-1765/1[cz. 1] - op[cz. I]; - MM[cz. II]
 • Mikołajczyk Stanisław: Polska zgwałcona. 1. [wyd. 2].
  B.m.[Kraków]: Biblioteka Obserwatora Wojennego; Powielarnia Puszcza Niepołomicka b.r. [1987].
  A5, okł.kart., 96 s., off. z masz., c. 400 zł.
  Przedruk z wyd.: Chicago: Wydawnictwo Wici 1981.
  G-86/218/2, CJ-1171/2, J-2204/2, BJ-2746/I - MM
 • Mikołajczyk Stanisław: Polska zgwałcona.
  B.m.[Wrocław]: BiS b.r. [1985].
  A5, okł.kart., [4],268 s., off. z oryg., c. 700 zł.
  Przedruk bez ilustracji z wyd.: Chicago: Wydawnictwo Wici 1981.
  K-2469, G-85/244*=G-86/219, J-2203, BN-3462, Ka-1548, KS-2994[wg MJ] - MM
 • Mikołajczyk Stanisław: Polska zgwałcona.
  B.m. [Bydgoszcz]: b.w. [Wydawnictwo Nasza Przyszłość], b.r. [1989-90].
  A5, opr. tw., [10],289 s., off. z oryg., [c. 35000 zł].
  Tłumaczenie z angielskiego - praca zbiorowa przyjaciół Autora. Tytuł oryg.: The Rape of Poland. Rysunki Kazimierza Majewskiego. [Przedruk z wyd.: Chicago: Wydawnictwo Wici 1981]. Oprawa twarda z metalowymi narożnikami oraz bez nich.
  BN-3461, KS-2997*[wg KB*], BJ-2748 - MM
  - z metalowymi narożnikami, papier gruby, wyklejki kolorowe - grub. tomu z oprawą: 23 mm; - MM
  - z metalowymi narożnikami, papier cienki, wyklejki białe - grub. tomu z oprawą: 14,9 mm; - MM
  - bez metalowych narożników, papier cienki, wyklejki białe - grub. tomu z oprawą: 14,8 mm - MM
 • Mikołajczyk Stanisław: Polska zgwałcona.
  Poznań: Poznańska Fundacja Wincentego Witosa, b.r. [1990].
  22 cm, [12],1-4,[8],5-21,[1],24-40,[2],42-289 s.
  Przedruk z wyd.: Chicago: Wydawnictwo Wici 1981; z dodaniem tekstu od wydawcy [pisany po 5 maja 1990 r.]. Oprawa twarda bez druku na okładce, przed s. tyt. portret autora, po k. tyt. wklejona kartka informująca, że jest to pierwsza książka Zakładu Poligraficznego w Rogoźnie, tekst: Od wydawcy - po przedmowie między s. 4 i 5.
  - uw - MM
 • Mikołajczyk Stanisław: Polska zgwałcona.
  Poznań: Poznańska Fundacja Wincentego Witosa, b.r. [1990].
  22 cm, [16],21,[1],24-40,[2],42-289 s.
  Przedruk z wyd.: Chicago: Wydawnictwo Wici 1981; z dodaniem tekstu od wydawcy [pisany po 5 maja 1990 r.]. Oprawa półtwarda, na I s. okł. autor i tytuł, tekst: Od wydawcy - po spisie treści, a przed s. 1, na tylnej wyklejce stempelek drukarni: Gminna Spółdzielnia "SCH" / Zakład Poligraficzny / 64-610 Rogoźno.
  - uw - MM
 • Mikołajczyk Stanisław: Polska zgwałcona.
  Warszawa: Wydawnictwo De Facto, 2005.
  25 cm, 195,[2] s.
  ISBN 83-89667-39-8. Na s. red. błędny ISBN 83-89187-39-8.
  - uw - MM
 • Mikołajczyk Stanisław: Zniewolenie Polski. Przykład sowieckiej agresji.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza 3 {glob z cyfrą 3 na IV s. okładki} 1984.
  A5, okł.kart., [4],3-189,[1] s., off. z masz., c. 500 zł.
  Tłumaczenie z angielskiego. Tytuł oryg.: The Rape of Poland. 1949.
  K-2470, G-84/289, Ł-287, J-2205, BN-3463, Ka-1549, HN-000499974, KS-2993, BJ-2749, Br-1766 - MM
 • Mikos Marek [red.] - patrz: Przeszłość wam ręczy imionami swymi. Jednodniówka wydana w 150 rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego 29 XI 1830 - 29 XI 1980. Kraków: NZS 1980. - uw
 • Milczek: O zawodności analogii. - patrz w: Gdzie jesteśmy. Klęska czy następny etap walki? Warszawa: Krąg 1982. - uw
 • Milewicz Ewa: Gdańsk, sierpień ’80.
  Tarnów: Tarnowska Oficyna Wydawnicza 1981.
  A5, [2],29,[1] s.
  Przedruk tekstu pt.: Ja, happening, stocznia. z: Biuletyn Informacyjny Warszawa 1980 nr 6(40) s. 42-56.
  Ka-1550, KS-3001, BaBN - op
 • Milewski Jerzy: Polska Partia Pracy. Czwarta propozycja dyskusyjna w sprawie Polskiej Partii Pracy.
  B.m.: b.w., b.r. [1981].
  A5, [2],3-16 s., off. z masz.
  Podpisano: Gdańsk, 28.V.1981 r.
  BN-3464, BJ-2750 - MM
 • Milewski Jerzy - patrz: Statut tymczasowy Polskiej Partii Pracy. - uw
 • Miller Marek [pomysł] - patrz: Kto tu wpuścił dziennikarzy. Nowa [1985]. - uw
 • Mills Ted: Europejska demokracja przemysłowa. - patrz w: Kooperacyjne stosunki przemysłowe. Wrocław: Kret [19]’89. - uw
 • Milwid Franciszek [pseud.] - właśc. Jerzy Jackl - uw
 • Milwid Franciszek [pseud.] - patrz: Mięguszowiecki Marcin [pseud.], Milwid Franciszek [pseud.]: Polska i Międzymorze. Wokół dróg działania i programu przyszłości. Wrocław: Kret 1986. - uw
 • Milwid Franciszek [pseud.] [oprac.] - patrz: Zawodny Janusz Kazimierz: Katyń. Zagłada w lesie. Warszawa: CDN 1989. - uw
 • Miłe Miasto. Wiersze o Wilnie i Litwie.
  Kraków: b.w., b.r. [ok. 1988].
  A4, 84 s., powiel.
  [Opracował Leszek Bednarczuk].
  BJ-2751, KJ-432*[wg BJ] - op
 • Miłkowski Stanisław: Agraryzm jako forma przebudowy ustroju społecznego.
  B.m.[Warszawa]: b.w., b.r. [1983].
  A5, 86,[1] s., [4] s.[nota o aut.], off. z oryg.
  Przedmowa: Stanisław Thugutt. Przedruk z wyd.: Kraków: Związek Młodzieży Wiejskiej Spółdzielni Oświatowej 1934.
  K-2471, G-83/359*[wg SZ-7], J-2206[brak wkł.], BN-3465[wg K] - op
 • Miłkowski Stanisław: Walka o nową Polskę.
  Warszawa: b.w.; druk: Tomanek, Radom, 1936.
  23 cm, 79 s.
  - uw - MM
 • Miłkowski Stanisław: Walka o nową Polskę.
  B.m.: b.w., b.r. [1983].
  A5, 79 s., [4] s.[nota o aut.].
  Przedruk z wyd.: Warszawa 1936.
  K-2472, G-83/360*[wg SZ-7], Ł-288, J-2207[brak wkł.], BN-3466[wg K] - op
 • Miłkowski Tadeusz - patrz: P.M. [krypt.] - uw
 • Miłobędzka Krystyna [wiersze] - patrz w: Na skrzyżowaniu Azji i Europy. Wiersze polskie 1980-84. Wyd. 2 rozszerzone. Wrocław: Oficyna Wydawnicza im. Grzegorza Przemyka 1988. - uw
 • Miłosław [oprac.] - patrz: Kalendarz historyczny na rok 1984 wydany z okazji 70-lecia powstania Legionów Polskich. Wydawnictwo Przeszłość. - uw
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.