Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Mart - Marz

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 07.08.2020 r.
 
 
 ▬ Martini Dorota [ilustr.] - patrz: Stanisław Barańczak: Sztuczne oddychanie. [wyd. 2 popr.] Krakowska Oficyna Studentów k [1980]. – uw
 ▬ Martinowa Halina [red.] - patrz: Łączność, sabotaż, dywersja. Kobiety w Armii Krajowej. Warszawa: OW Prom 1987. – uw
 ▬ Martowa Ida [pseud.]: Marzec 1968. Nieudana próba zamachu stanu.
- wcześniejsza red. tekstu patrz: J. Ginzburg, B. Possowicz, M. Sebełowicz [pseud.]: Ze stygmatem wodzów; KSS KOR - Klub Oszukiwaczy Rewolucji; Marzec 1968 - nieudana próba zamachu stanu w Polsce. – uw
 opis książki Martowa Ida [pseud.]: Marzec 1968. Nieudana próba zamachu stanu.
Warszawa: b.w., 1981.
24 cm, 31,[1] s., druk typogr.
BN-3302[A5], Ka-3846, ECS-03781, ST15-2684, Nukat-64640, wg BJ s. 10 przypis 29 jest to SB-cka fałszywka – MM
Na s. 5 w prawie całym nakładzie usuwano nazwisko: A. Menc- / wela - autora tekstu „Sprawa Komandosów”:
- przez zamazanie czarnym tuszem – MM;
- wytarcie wierzchniej warstwy papieru – MM;
- rzadko można znaleźć egzemplarz z nieusuniętym nazwiskiem Mencwela - MM
 ▬ Martowa Ida [pseud.]: Marzec 1968. Nieudana próba zamachu stanu. Warszawa: b.w., 1981. 31,[1] s., ksero. - uw – MM
- Broszura powstała przez sklejenie jednostronnych kart A4 do formatu A5. Kopia egz. z zaczernionym nazwiskiem Mencwela i obok na marginesie wpisanym pionowo tym nazwiskiem. – MM;
- Spięty plik jednostronnych kopii ksero [kserograf płytowy] formatu A4 z egz. z zaczernionym nazwiskiem Mencwela. – MM
 opis książki Martowa Ida [pseud.]: Marzec 1968. Nieudana próba zamachu stanu.
Warszawa: b.w. [Unia Nowoczesnego Humanizmu], 1981.
A5, [2],50 s.
BN-3303, wg BJ s. 10 przypis 29 jest to SB-cka fałszywka – op
 ▬ Martowa Ida [pseud.]: Marzec 1968. Nieudana próba zamachu stanu. /z komentarzem/.
[Szczecin: Pomorska Oficyna Studentów i Młodej Inteligencji, 1981].
Zeszyt Ośrodka Pracy Politycznej RU SZSP Politechniki Szczecińskiej.
wg: Lizak Wojciech: Węgry 1956. Próba zapisu wydarzeń. Szczecin 1981, s. [56]. - uw [bibułopodobny druk SZSP]
 ▬ Marty Jan [pseud.] - właśc. Jarosław Markiewicz – uw
 opis książki Marty Jan [pseud.]: Wszędzie jest ziemia.
Warszawa: Bez cenzury, 1982.
A6, okł.kart., [4],3-11,[3] s., off. z masz., [c. 20 zł].
Okł.: czarny kart. bez nadruku. Nazwa wyd. na s. [3]. Ilustracja podpisana: collage z collage. Zawiera 9 wierszy: To co zostaje; Data; Wszędzie jest ziemia; 14.12.1981; Kantyczka; Czego jeszcze nie było; Nie ku gwiazdom; Na schodach; Styczeń.
Rec.: Pseudonim [pseud. – właśc. Włodzimierz Bolecki]: Arka Kraków 1984 nr 7 s. 71-72.
[K-2413*, G-82/159*, CJ s.273, J-4101*, CD-919 - 14 s., masz. przeb.], J-2105, BN-3290, Ka-1481, KS-2858, ST15-2685, Nukat-1276511 – op
 ▬ Marty Jan [pseud.] [wiersze w]: Antologia wierszy wojennych. Warszawa: Nowa 1982; Na skrzyżowaniu Azji i Europy. Wiersze polskie 1980-84; Świadectwa. Polska po 13 grudnia w fotografii. Przegląd Wiadomości Agencyjnych 1986. – uw
 opis książki Marucha-Poleski Józef: Czas skończyć z prowizorium.
B.m. [Kraków]: Wydawnictwo Krajowe KON, 1989.
A5, [5],21 s., ksero, c. 1000 zł.
Komitet Ocalenia Narodowego. Eureka; Z. 11.
BK-365, BN-3304*[wg BK], BaBN-1.848.182, Hoo99/173[Czas…], KJ-398* – op
 opis książki Marucha-Poleski Józef: Do posłów i senatorów Zgromadzenia Narodowego PRL.
B.m. [Kraków]: Wydawnictwo Krajowe KON, 1989.
A5, [4],46 s., ksero, c. 1000 zł.
Komitet Ocalenia Narodowego. Eureka; Z. 7.
BK-366, BN-3305*[wg BK], BaBN-1.848.184, KJ-399* – op
 opis książki Marucha-Poleski Józef: Droga ocalenia narodu.
B.m. [Kraków]: Wydawnictwo Krajowe KON, 1989.
A5, [3],39 s., ksero, c. 1000 zł.
Komitet Ocalenia Narodowego. Eureka; Z. 13.
BK-367, BN-3306*[wg BK], BaBN-1.848.179, KJ-400* – op
 opis książki Marucha-Poleski Józef: Kryzys czy krach socjalizmu.
B.m. [Kraków]: Wydawnictwo Krajowe KON, 1989.
A5, [3],48 s., ksero, c. 1000 zł.
Komitet Ocalenia Narodowego. Eureka; Z. 1.
BK-368, BN-3307*[wg BK], BaBN-1.848.848, KJ-401* – op
 opis książki Marucha-Poleski Józef: List otwarty do pana M. Gorbaczowa.
B.m. [Kraków]: Wydawnictwo Krajowe KON, 1989.
A5, [4],26 s., ksero, c. 1000 zł.
Komitet Ocalenia Narodowego. Eureka; Z. 5.
BK-369, BN-3308*[wg BK], BaBN-1.848.183, Ka-713[bez nazw. autora], KJ-402* – op
 ▬ Marucha-Poleski Józef: List otwarty do wszystkich uczestników „okrągłego stołu”. Hańczowa: b.w., 1989. A4, 3 k. Dat.: Hańczowa, marzec 1989. Motto: „O buntownicy, carskiemu słowu przysięgli, przysięgli na zgubę laszą…”. Nukat-3040094[BUW] – uw
 opis książki Marucha-Poleski Józef: Mowy do narodu polskiego.
B.m. [Kraków]: Wydawnictwo Krajowe KON, 1989.
A5, [3],35 s., ksero, c. 1000 zł.
Komitet Ocalenia Narodowego. Eureka; Z. 2.
Mowa XX. Przesłanie do narodu.
BK-370, BN-3310*[wg BK], BaBN-1.848.178, Ka-712, KJ-404* – op
 opis książki Marucha-Poleski Józef: Mowy do narodu polskiego.
B.m. [Kraków]: Wydawnictwo Krajowe KON, 1989.
A5, [4],38 s., ksero, c. 1000 zł.
Komitet Ocalenia Narodowego. Eureka; Z. 8.
Mowa XVIII. Do idealistów marksistowskich.
BK-371, BN-3309*[wg BK], KJ-403* – op
 opis książki Marucha-Poleski Józef: Mowy do narodu polskiego. Na bezdrożu…
Hańczowa: b.w., 1995.
ISBN 83-901593-3-3.
– uw
 opis książki Marucha-Poleski Józef: Myśli.
B.m. [Kraków]: Wydawnictwo Krajowe KON, 1989.
A5, [2],53 s., ksero, c. 1000 zł.
Komitet Ocalenia Narodowego. Eureka; Z. 12.
BK-372, BN-3311*[wg BK], KJ-405* – op
 opis książki Marucha-Poleski Józef: Myśli.
Hańczowa: Komitet Ocalenia Narodowego, 1993.
ISBN 83-901593-2-5.
– uw
 opis książki Marucha-Poleski Józef: Myśli Polaka.
B.m. [Kraków]: Wydawnictwo Krajowe KON, 1989.
A5, [2],32 s., ksero, c. 1000 zł.
Komitet Ocalenia Narodowego. Eureka; Z. 3.
BK-373, BN-3312*[wg BK], BaBN-1.848.913, KJ-406* – op
 opis książki Marucha-Poleski Józef: O naprawę Rzeczypospolitej.
Warszawa: nakł. aut.; Wydawnictwo Krajowe KON, 1992.
20 cm, okł.kart., 64 s., druk.
Komitet Ocalenia Narodowego. Eureka.
Zawiera teksty: O naprawę Rzeczypospolitej; Primum Philosophari; Polonia Liquidata. Na s. 44-45 autor przedstawia pokrótce historię swych tekstów.
– uw – MM
 opis książki Marucha-Poleski Józef: Quo vadis, Polonia?
B.m. [Kraków]: Wydawnictwo Krajowe KON, 1989.
A5, [3],23 s., ksero, c. 1000 zł.
Komitet Ocalenia Narodowego. Eureka; Z. 6.
BK-374, BN-3313*[wg BK], BaBN-1.848.914, KJ-407* – op
 opis książki Marucha-Poleski Józef: Słowo o polityce polskiej.
B.m. [Kraków]: Wydawnictwo Krajowe KON, 1989.
A5, okł., [1],15 s., ksero, c. 1000 zł.
Komitet Ocalenia Narodowego. Eureka; Z. 9.
BK-375, BN-3314*[wg BK], [BJ-2628, FC-8910 - off. z masz.], KJ-408* – op
 opis książki Marucha-Poleski Józef: U progu III Rzeczypospolitej.
B.m. [Kraków]: Wydawnictwo Krajowe KON, 1989.
A5, [2],21 s., ksero, c. 1000 zł.
Komitet Ocalenia Narodowego. Eureka; Z. 10.
BK-376, BN-3315*[wg BK], BaBN-1.848.187, KJ-409* – op
 opis książki Marucha-Poleski Józef: Wokół kantów „Okrągłego stołu”.
B.m. [Kraków]: Wydawnictwo Krajowe KON, 1989.
A5, okł., [2],21 s., ksero z masz., c. 1000 zł.
Komitet Ocalenia Narodowego. Eureka; Z. 4.
BK-377, BN-3316*[wg BK], BJ-2629, FC-8911, KJ-410* – op
 opis książki Marucha-Poleski Józef: Zmierzch mitów.
Hańczowa: Komitet Ocalenia Narodowego, 1993.
ISBN 83-901593-0-9.
– uw
 ▬ Marucha-Poleski Józef - patrz: Poleski Michał [pseud.]: Memoriał do narodu polskiego. Kraków: Wydawnictwo Polskie [1980?]. – uw
 ▬ Marucha-Poleski Józef - patrz: Bogusz Lech [pseud.] – uw
 ▬ „Maruda”: Obława. - patrz: Drogi cichociemnych. – uw
 ▬ „Maruda”Maruda” [pseud. - właśc. Bernard Wiechuła]: Szewce. - patrz: „Burza” (Drogi cichociemnych). Grot 1984. – uw
 ▬ Marusczyk Konrad [tłum.] - patrz w: Konfederacja Polski Niepodległej. [1981]. – uw
 ▬ Maryan Maciej [wybór] - patrz: Czesław Miłosz: Wybór utworów. Warszawa: Sowa, UW 1981. – uw
 opis książki Marynowicz Krzysztof: Kościół wciąż na celowniku.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza imienia Armii Krajowej, 1983.
A4, okł., 56 s., powiel., c. 150 zł.
Tytuł okł. i nagł. Spis treści na 3 s. okł.
K-2414, G-83/336, J-2114, BN-3317, Ka-1479, BJ-2630, FC-8912, Br-1687, ECS-04720, Nukat-3033882 – MM
 opis książki Marzec. Kalendarium wydarzeń 1968 roku.
B.m.: b.w., b.r. [1981].
A4, okł., 10 k., powiel.
Tytuł okł.
S-155/1573, ST15-2686, Nukat-4228645[UMK] – op [być może tożsame z poz. poniżej]
 opis książki Marzec. Kalendarium wydarzeń 1968 roku.
B.m.: b.w., b.r. [198?].
A4, 10 s., masz. powiel.
Z Historii Ruchu Młodzieżowego w PRL.
BN-3317a*[wg ARP, brak w 2020 r.][Kalendarz wydarzeń…], BaBN-1.397.992 – op [być może tożsame z poz. powyżej]
 opis książki Marzec 1968.
Poznań: Biblioteka NZS AR, 1981.
A4, [1],19 s., powiel.
Do użytku wewnątrzorganizacyjnego.
Zbiór dokumentów, publicystyki i wierszy dotyczących marca 1968. Autorzy tekstów: Roman Bratny, Paweł Jasienica, Stefan Kisielewski, Ryszard Krynicki, Władysław Machejek.
KS-0380, BJ-2636, FC-8921, Nukat-4508256[UMK] – op
 opis książki Marzec 1968.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa 2, 1981.
A5, okł.kart., 64 s., stdr. z masz., c. 60 zł.
Towarzystwo Kursów Naukowych. Zeszyty Naukowe. Seria: Kolokwia. 148 [pozycja wydawnicza].
Tytuł okł. Wstęp oraz spis treści na II s. okł. Zawiera teksty referatów wygłoszonych na kolokwium TKN 17 lutego 1981 r. w Warszawie oraz autoryzowany stenogram dyskusji nad nimi, a także trzy referaty wygłoszone na sesji zorganizowanej w Uniwersytecie Warszawskim w dn. 8-22 marca 1981 z okazji trzynastej rocznicy wydarzeń marcowych. Zeszyt przygotował do druku: Stefan Amsterdamski. Zawiera: Jacek Bocheński: Marzec; Adam Michnik: Refleksje o marcu; Krzysztof Śliwiński, Adam Kersten, Krzysztof Wolicki, Marcin Król, Tomasz Burek, Andrzej Werner, Andrzej Krasiński, Stefan Amsterdamski, Artur Hajnicz, Maria Janion - głosy w dyskusji; wypowiedzi: Jan Górski, Stanisław Krajewski; Jerzy Jedlicki: Organizowanie nienawiści; Andrzej Drawicz: Marzec w prasie PRL; Stefan Amsterdamski: Marzec w filozofii i filozofia Marca.
Ł-266, BN-3326, Ka-1485, Hoo99/187, HN-000484791, KS-0095, BJ-2633, FC-8918, Br-1688, ECS-02689, ST15-2687, Nukat-198769 – MM
 opis książki Marzec 1968.
B.m. [Warszawa]: Odrodzenie, b.r. [1981].
A4, 18 s.
Ka-1480 – op
 opis książki Marzec 1968. Dokumenty. I - Odezwy i ulotki; II - W poszukiwaniu programu odnowy. Satyra studencka; III - Relacje z wydarzeń. Procesy.
B.m. [Warszawa]: NZS PW [Politechniki Warszawskiej], b.r. [1981].
A5, 62,[2] + 63,[1] + 63,[1] s., off. z oryg., [c. 260 zł].
/do użytku wewnętrznego/.
Sygnatura drukarska ta sama we wszystkich częściach: ZPD PW. z.6454, n.2000. Przedruk z: „Wydarzenia marcowe 1968” i „Polskie przedwiośnie”. Paryż: Instytut Literacki 1969.
BN-3327+BN-3328+BN-3329, Sup-585, Ka-1486, Hoo99/187, HN-000510069, BJ-2635, FC-8920, Br-1689, ECS-02687+02690+02688, ST15-2688[cz. I, II], Nukat-1175447+1175450+1175453 – MM
Odmiany oprawy:
- Całość oprawiona w karton - MM;
- Egz. oprawione w formie A4 podł. w kart. bez nadruku. ST15-2689 - op
 opis książki Marzec 1968. Kalendarium wydarzeń w ośrodkach akademickich w Polsce.
B.m. [Kraków]: Powielarnia KU NZS UJ, 1981.
A4, [4] s., powiel.
Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
BJ-2637, FC-8922, Br-1690[fot.], ST15-2690, Nukat-4228660[UMK] – op
 opis książki Marzec ’68.
Olsztyn: NZS Akademia Rolniczo-Techniczna 1981.
A4, 36 s., powiel.
Na podstawie: „Polskie przedwiośnie”. Paryż: Instytut Literacki 1969.
Sup-584, ST15-2695 – op
 opis książki Marzec 68. Jednodniówka NZS.
B.m. [Kraków]: NZS AM, b.r. [1981].
A5, [16] s., off. z masz., [c. 10 zł].
Redakcja: Joanna Okolska, Dariusz Fenikowski. Na s. [2-14]: Andrzej Friszke: Marzec 1968. [przedruk z: Głos Wolny, Wolność Ubezpieczający. Warszawa 1980 nr 4-5]. Druk w kolorze czarnym. Według BJ różne kolory druku [czarny, sepia].
BK-378, BN-3318*[wg BK], BJ-2638+BJ-2639{m.w. [Warszawa]}, FC-8923, FC-8924[w sepii], ST15-2691 – MM
 opis książki Marzec ’68. Jednodniowka Niezależnego Zrzeszenia Studentow.
Poznań: NZS, [19]88.
A5, [4] s., stdr. ze skł.
BNWC-2088, ST15-2692, Nukat-4205648[UMK] – op
 opis książki Marzec ’68. Kalendarium wydarzeń.
B.m.: b.w., b.r. [1981].
A4, [1],11 s., powiel.
Tytuł okł. Zawiera też: Kariera Mikołaja Sergiejewicza Diomko (s. 8–11).
ST15-2693, Nukat-4215598[UMK], ST15-2694[inna matryca s. 11] – op
 opis książki Marzec ’68. Satyra studencka.
Warszawa: b.w., 1981.
A5, [1],119-139 s.
Ka-3972 – op
 opis książki Marzec ’68. Sesja na Uniwersytecie Warszawskim. Zeszyt 1.
Warszawa: Studencka Oficyna Wydawnicza Sowa, 1981.
A5, okł.kart., 48 s., off. z masz.
Do użytku wewnątrzuczelnianego.
Tytuł okł. i nagł. Zawiera: Jacek Kuroń: Między Październikiem 56 a Marcem 68; Kazimierz Dejmek: Casus „Dziady”; Andrzej Braun: Co działo się na nadzwyczajnym walnym zebraniu Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich; Stefan Amsterdamski: Marzec w filozofii i filozofia Marca; Władysław Krajewski: Skutki Marca dla filozofii polskiej; Jan Józef Lipski: Kwestia żydowska. Sygn. druk.: Pow. UW. Zam. nr 1055/81 Nakład 1000 egz. Broszura została wydana tuż przed 13 grudnia i w większości trafiła do czytelników już w stanie wojennym.
Ł-265/1, BN-3321, Ka-1483/1, Hoo99/187, KS-0096*[wg KB], BJ-2631/1, FC-8916/1, Br-1693, ECS-02685, ST15-2696, Nukat-578604 – MM
 opis książki Marzec ’68. Sesja na Uniwersytecie Warszawskim. Zeszyt 2.
Warszawa: Studencka Oficyna Wydawnicza Sowa, 1981.
A5, okł.kart., 56 s., off. z masz.
Do użytku wewnątrzuczelnianego.
Tytuł okł. i nagł. Zawiera: Jan Lityński: Jak doszło do wydarzeń marcowych; Jan Walc: Ruszamy z posad bryłę świata; Zbigniew Bujak: Robotnicy 1968; Jerzy Jedlicki: Organizowanie nienawiści; Andrzej Drawicz: Marzec w prasie PRL; Kazimierz Wóycicki: Młodzież, Kościół, Marzec; Adam Michnik: Dziedzictwo Marca; Krzysztof Wolicki: Dziedzictwo Marca; Samorządność Uniwersytetu przed Marcem, po Marcu i perspektywy na przyszłość - dyskusja panelowa (Wacław Gajewski, Andrzej Bogusławski, Stefan Jackowski, Włodzimierz Kołos, Adam Sikora, Jerzy Szacki). Sygn. druk.: Pow. UW. Zam. nr 1293/81 Nakład 1000 egz. Broszura została wydana tuż przed 13 grudnia i w większości trafiła do czytelników już w stanie wojennym.
Ł-265/2, BN-3322, Ka-1483/2, Hoo99/187, KS-0096*[wg KB], BJ-2631/2, FC-8916/2, Br-1694, ECS-00039, ST15-2697, Nukat-616854 – MM
 ▬ Marzec ’68. Sesja na Uniwersytecie Warszawskim. Zeszyt 3. Warszawa: Studencka Oficyna Wydawnicza Sowa, 1981. A5, okł.kart., 24 s., off. z masz. Do użytku wewnątrzuczelnianego. BJ-2631/3, FC-8916/3 =? BJ-0941, FC-10714 – opis BJ i FC sugeruje, że jest to Folklor marcowy. Marzec ’68, w form. A5 i okł. jak z. 1 i 2. – uw
 opis książki Marzec 68. Sesja na Uniwersytecie Warszawskim 1981.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza nowa; ON, b.r. [1983].
A5, okł.kart., 66,[2] s., off. z masz., c. 110 zł.
Zeszyty Edukacji Narodowej; [5]. Dokumenty.
Tytuł okł. Sesja w dniach 8-28 marca 1981 r. Zawiera teksty:
- Jacek Kuroń: Między Październikiem 56 a Marcem 68;
- Kazimierz Dejmek: Casus „Dziady”;
- Andrzej Braun: Co działo się na nadzwyczajnym walnym zebraniu Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich;
- Stefan Amsterdamski: Marzec w filozofii i filozofia Marca;
- Jan Józef Lipski: Kwestia żydowska;
- Oświadczenie w związku z notatką PAP z dnia 9.III.1981 r. [podp.:] Stanisław Krukowski;
- Jan Walc: Ruszamy z posad bryłę świata;
- Zbigniew Bujak: Robotnicy 1968;
- Jerzy Jedlicki: Organizowanie nienawiści.
S. 3 i 4 oraz 21 i 22 zamienione miejscami [błąd układu stron na matrycy].
K-2415, G-83/337, Ł-264a, J-2115, BN-3320, Ka-1482, Hoo99/187, HN-002197634, KS-0097, BJ-2634, FC-8919, Br-1691=Br-1692, ECS-02691, ST15-2698, Nukat-744295 – MM
Odmiany okł. drukowanej offsetem:
- w dole IV s. okł. cena: 110 zł - MM;
- w dole IV s. okł. brak ceny, zapewne dalszy, przy inflacji, nakład - MM [stemple własn.: Szpigiel Halina (1929-17.07.2015, „S” UŁ)].
 opis książki Marzec 68. Referaty z sesji na Uniwersytecie Warszawskim w 1981 roku.
Warszawa: Otwarta Rzeczpospolita - Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii, 2008.
21 cm, 192 s.
Red. tekstów i noty o aut. Marek Gumkowski, Maria Ofierska. Teksty referatów wygłoszonych na sesji „Marzec 68” w dniach 8, 11, 13, 18, 20, 21, 22 i 23 marca 1981 r. podajemy w wersji ogłoszonej wówczas w wydawnictwach drugiego obiegu, z drobnymi poprawkami językowymi i interpunkcyjnymi. Wprowadzenie Andrzeja Friszkego „Sesja marcowa 1981” zostało napisane w 2008 r. specjalnie dla tej książki.
– uw – MM
 opis książki Marzec 68. Sesja na Uniwersytecie Warszawskim 1981.
B.m. [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza nowa; ON b.r. [1984].
A5, okł.kart., 66,[2] s., ksero. z masz., [c. 110 zł].
Zeszyty Edukacji Narodowej. Dokumenty.
J-2116, KS-0099*[wg MJ] – op
 opis książki Marzec 68. Sesja na Uniwersytecie Warszawskim 1981.
B.m. [Kraków]: b.w., b.r. [1984].
A5, 66,[2] k., ksero jednostr., [c. 200 zł].
Przedruk z wyd.: Nowa.
BK-379*[wg Pil], J-2117*[wg Pil-1601], BN-3319*[wg BK*], KS-0098*[wg MJ*], KJ-411* – op
 opis książki Marzec 68. Wyjęte z nr. 28-29 kwartalnika politycznego Krytyka.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1989.
A5, [21]-67 s., off. z masz., [c. 200 zł].
Tytuł okł. Nadbitka. Zawiera: Jerzy Szacki: 8 marca 1988 roku; Adam Michnik: Sakrament byka; Henryk Szlajfer: Marzec jako doświadczenie osobiste; Wojtek Lamentowicz: Moje przeżycie Marca; Grojse odezwe apele; Rafał Zakrzewski: Pytania, które nie padły; Andrzej Paczkowski: 1968: marzec kontra maj? Jan Kofman: Żydzi, Marzec, ZEN-y.
S-155/1615, BN-3324*[wg MBPŁ, BUW], BaBN-2.952.489, KS-0674[67 s.], BJ-2632, FC-8917, ST15-2699, Nukat-4072406[UMK] – op
 ▬ Marzec ’68. - patrz: Władysław Bieńkowski: Marzec ’68. [Warszawa]: druk: Wydawnictwo Wrzesień [1981]. – uw
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.