Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Mar - Mars

Data ostatniej korekty tekstu: 26.07.2018 r.
 
 
 • Mar Felicja [rys.] - patrz: Korczak Małgorzata: Krople. 1983. - uw
 • Mar Jan: Nobel dla Wałęsy - "osoba prywatna". - patrz w: Nobel dla Wałęsy ! Unia 1983. - uw
 • Maracewicz Tomasz: Rozmowy z drużynowym.
  Warszawa: b.w. [Wydawnictwo Harcerskie], 1989.
  Biblioteczka Drużyny Harcerskiej; nr 2.
  BAF07 s. 298 - op
 • Maraton. Wydawnictwo. [do nr 18 nie jest podawana nazwa wydawnictwa]
  - 1. - Marek Krystyna: Jałta po latach. Mińsk 1983.
  - 2. - Sokołowski Jerzy "Mira", Pilch Adolf "Góra": Sprzymierzeńcy. Wspomnienia cichociemnych. 1983.
  - 3. - Burza Wołyńska. Wspomnienia cichociemnych. 1983.
  - 4. - Boryczka Adam "Brona": Wojna wileńska. 1983.
  - 5. - Zaremba Paweł: Rok 1920. 1983.
  - 6. - Unger Leopold: Mój anty-raport o stanie wojennym. 1983.
  - 7. - Żenczykowski Tadeusz: Geneza WiN. 1983.
  - 8. - Piłka Stanisław: Jak i dlaczego wywołać wojnę? (Warszawa 13.12.1981). [1984].
  - 9. - [Friedman] Freedman[!] Milton: Kapitalizm & wolność. 1984.
  - 10. - Radomski Ursyn [pseud.]: Czerwiec 1976. Protest i propaganda. 1984.
  - 11. - Korboński Stefan: Wybory 1947. 1984.
  - 12. - Moczarski Kazimierz: Po powstaniu. 1984.
  - 13. - Bukowski Władimir: Pacyfiści kontra pokój. [1984].
  - 14. - Proces 12. Kraków 3 maja 1946. 1984.
  - 15. - U źródeł Solidarności. Czerwiec - październik 1980. [19]’84.
  - 16. - Król Marcin: Józef Piłsudski: ewolucja myśli politycznej. 1984.
  - 17. - Cywiński Bohdan: Z dziejów Kościoła Katolickiego w Polsce niepodległej. 1984.
  - 18. - Żenczykowski Tadeusz: Dwa komitety 1920 1944. Polska w planach Lenina i Stalina. [ok. 1985].
  - 19. - Dembiński Ludwik: Prawo i władza. [1985].
  - 20. - Ukraińcy w Polsce wobec Solidarności. 1985.
  - 21. - Jóźwiak Franciszek, Gomułka Władysław: Nowotko - Mołojec. Z początków PPR. Relacje Franciszka Jóźwiaka i Władysława Gomułki. Posłowie Leopolity. [Tytuł okł.:] Kto zabił I sekretarza ? Relacje F. Jóźwiaka i W. Gomułki. 1985.
  - 22. - Jędrzejewicz Wacław: Józef Piłsudski 1867-1935. Życiorys. 1985.
  - 23. - Łopiński Maciej, Moskit Marcin, Wilk Mariusz: Konspira. Rzecz o podziemnej "Solidarności". 1985.
  - 24. - Widmo komunizmu. O wojnie w Afganistanie. ’85.
  - 25. - Mackiewicz Józef antykomunista, kontrrewolucjonista: Wybór artykułów. ’86.
  - 26. - Kucharzewski Jan: Od białego do czerwonego caratu. Wyd. skrócone przez autora. Cz. 1-2. 86.
  - 27. - Szare Szeregi. Związek Harcerstwa Polskiego w czasie II wojny światowej. 1986 i 1987.
  - 28. - Mackiewicz Józef: Lewa wolna. 1986.
  - 29. - Mackiewicz Józef: Droga donikąd. 1987.
  - 30. - Mackiewicz Józef: Nie trzeba głośno mówić. 1987.
  - 31. - Szechter Szymon: Szechterezada. 1987.
  - uw
 • Marchlewski Wojciech - patrz: J. Wojtek [pseud.] [wg BJ-2609 oraz SPP-V] - uw
 • Marcickiewicz Jerzy: Obrachunki z systemami bolszewicko-faszystowskim w Polsce.
  Poznań: Wydawnictwo WiS 1990.
  20 cm, 56 s.
  HN-002531253 - uw
 • Marcickiewicz Jerzy: Wojna domowa w Polsce 1944-53. T. I.
  Poznań: KPN, b.r. [marzec lub kwiecień 1990].
  A5, okł., 27 s., off. z masz.
  BN-3276, Ka-1467, BJ-2610/1, FC-8891, Br-1674/1 - uw - MM
 • Marcickiewicz Jerzy: Wojna domowa w Polsce 1944-53. Tom II. Lata 1947-1948; Tom II. Aneks. Stanisław Sojczyński - „Warszyc”, żołnierz dwóch konspiracji. Niepełna lista ofiar Zakładu Karnego we Wronkach. Indeks nazwisk i pseudonimów; Tom III. Lata 1949-1953.
  B.m. [Poznań]: b.w. [KPN], © 1990 [t. II]; Poznań: Wydawnictwo Konfederacji Polski Niepodległej; Instytutu Badań Zbrodni Radzieckich na Narodzie i Państwie Polskim; Stowarzyszenia Kombatantów Oddziałów Leśnych - Rzeczypospolitej; Poznańskiego Klubu Historycznego im. dra Franciszka Witaszka, maj 1990 [t. III].
  A5, okł., [2],38,[2],25 s., off. z masz.
  Redaktorzy: Henryk Rychlewski [t. II], Dariusz Szyndler [t. II-III], Jarosław Rolewski [t. III].
  BJ-2610/2-3, FC-8891/2-3 - uw - MM
 • Marcinkowski, Stefan: Ewolucja stosunków polsko-niemieckich.
  Chicago: Instytut Romana Dmowskiego. Oddział, 1989.
  21 cm, 23,[1] s., err.
  Odczyt wygł. w Instytucie Romana Dmowskiego w listopadzie 1988 r.
  - uw - MM
 • Marcinkowski, Stefan: Ewolucja stosunków polsko-niemieckich.
  B.m. [Świdnica]: Wydawnictwo Narodowe Reduta, b.r. [1990].
  A5, okł.kart., 19,[1] s., druk typogr.
  Przedruk z wyd.: Chicago: Instytut Romana Dmowskiego 1989, Sygn. druk.: DZG [Dolnośląskie Zakłady Graficzne] 2713-396-4-0573 15.000 8 90.
  - uw - MM
 • Marciszuk Piotr [tłum. z ang.] - patrz: P.M. [krypt.] - uw
 • Marczenko Anatol: Świadectwo robotnika [tłum. z: Workers under Communism, wiosna 1982] - tłum. Joanna Inglot. - patrz w: Pod czerwoną gwiazdą. Komunizm w różnych krajach. 1985. - uw
 • ------------
 • Richard Wurmbrand, dysydent rumuński, na emigracji od 1964 r. napisał tekst wielokrotnie wydawany od połowy lat 1970-tych pod kilkoma podobnymi tytułami, m.in. [tyt. ang.]: Was Karl Marx a Satanist?; Marx and Satan. Był on tłumaczony na wiele języków. Tekst ten, przeredagowany, ukazał się w jęz. polskim pod pseud. Georgij Marczenko: Kim jestem? Dusza Marksa.
 • Marczenko Georgij [pseud.]: Kim jestem? Dusza Marksa.
  Kreuzlingen: C.M.C.W. [ok. 1976].
  - uw
 • Marczenko Georgij [pseud.]: Kim jestem? (Szkic o Karolu Marksie).
  M.w.[?]: wydaw. [?], r.w. [ok. 1984].
  A5, 45 s., off. z masz.
  Tytuł okł.
  J-2089, BN-3274*[wg K{brak takiego opisu}], BaBN, Ka-4925 - op
 • Marczenko Georgij [pseud.]: Kim jestem? Dusza Marksa.
  B.m.: b.w., b.r. [1984].
  16 cm, 61 s., off. z oryg.
  Przedruk z: Kreuzlingen: C.M.C.W. [po 1976].
  K-2396*, J-2090*[wg Pil-1576], BN-3271*[wg K*], BJ-2607, FC-8888 - op
 • Marczenko Georgij [pseud.]: Kim jestem? Dusza Marksa.
  Warszawa: Wydawnictwo Rewers, 1985.
  A6, okł.kart., 61 s., off. z oryg., [c. 110-165 zł].
  {Przedruk z: Kreuzlingen: C.M.C.W. [po 1976]}.
  K-2395, G-85/234*, J-2093*, BN-3272, BJ-2608, FC-8889, Ka-4546 - MM
 • Marczenko Georgij [pseud.]: Kim jestem.
  B.m. [Wrocław]: b.w., b.r. [1984].
  A6, okł., 8 s., stdr. z masz., [c. 20 zł].
  Biblioteczka Robotnicza; 2.
  /Streściła J./ [na podstawie:] Georgij Marczenko: Kim jestem?, stron 61, bez miejsca i roku wydania.
  G-An-Hoo/9, CJ-1714, J-2091, BN-3270a*[wg J], BaBN, Ka-1468 - MM
 • Marczenko Georgij [pseud.]: Kim jestem.
  Wrocław: Oficyna Wydawnicza im. Grzegorza Przemyka, 1984.
  A6, 8 s., stdr. z masz., bezpł.
  Biblioteczka Wyrostka; 3.
  /Streściła J./ [na podstawie:] Georgij Marczenko: Kim jestem?, stron 61, bez miejsca i roku wydania.
  K-2397, J-2092*, BN-3273*[wg K], Hoo99/186, BJ-2606, FC-8887 - MM
 • Marczenko Georgij [pseud.] - patrz teksty wydawane pod nazw. autora: Richard Wurmbrand - uw
 • ------------
 • Marczewski Jan: Ustrój gospodarczy Polski wyzwolonej.
  B.m.[Łódź]: Wydawnictwo Polskie 1988.
  A5, okł.kart., 3-30 s., stdr. z masz., c. 150 zł.
  Zeszyty Myśli Politycznej KPN. Seria B: Ustrój Trzeciej Rzeczypospolitej; Nr 2.
  BŁ-114, J-2094, BN-3277, Ka-1469, Hoo99/186, HN-002198382, BJ-2611, Br-1675 - MM
 • Marecka Elżbieta [proj. okł.] - patrz: Czego nie ma w podręcznikach … Historia. Wyd. II. Kraków: Wydawnictwo Krzyża Nowohuckiego 1981. - uw
 • Marek Andrzej [pseud.] - właśc. Andrzej Chojnowski - uw
 • Marek Andrzej [pseud.]: Z dziejów walki Ukraińców w Rosji o niepodległość. - patrz: Sobczak Janusz, Lewicki Piotr [pseud.]: Wschód; Marek Andrzej [pseud.]: Z dziejów walki Ukraińców w Rosji o niepodległość. [1983 ?]. - uw
 • Marek Bogdan: Wyznaje jeden materializm, a Marks jest jego prorokiem … Marksizm-Leninizm w świetle marksistowskiego przede wszystkim religioznawstwa. Wyd. pierwsze.
  B.m.: b.w. kwiecień 1985.
  A5, [2],55 s., masz. przeb.
  Staraniem Redakcji Miesięcznika Społecznego Stowarzyszenie Publicystów Politycznych w Polsce. [?]
  J-4100*[wg Pil 1579], BN-3278*[wg Pil] - op
 • Marek Jan Paweł: Uwaga „Polityka” !
  Warszawa: b.w., 1984.
  A5, okł.kart., [3],2-247 s., ksero z masz.
  Ł-262, J-2095 - MM
 • Marek Krystyna: Jałta po latach.
  Kraków: Biblioteka Promienistych, 1983.
  A6, 20 s., stdr. z oryg., c. 20-30 zł.
  Przedruk z: Kultura 1982 nr 5/416 s. 54-71.
  K-2399, G-83/333, BK-362, J-2096, BN-3280*[wg K]=BN-1767[błędny opis wg K-1946*], Sup-573, BJ-2615[1985, off. z oryg.], KJ-198*[wg K-1946*]=KJ-393* - op
 • Marek Krystyna: Jałta po latach.
  Kraków: Wydawnictwo Rota, 1983.
  A5, okł.kart., 25 s., powiel., c. 50 zł.
  Tytuł okł. Na s. 4 okł. fikcyjny numer ISBN 83-104-0010-9. Przedruk z: Kultura 1982 nr 5/416 s. 54-71.
  K-2400, G-83/332, Ł-263c [oraz 15 s., b.r. Ł-263b], BK-363, J-2097, BN-3281[opis zgubiony w wyd. książkowym], Sup-574[wg Ł - 15 s.]=Sup-575, Ka-1472, BJ-2612, KJ-394 - MM
 • Marek Krystyna: Jałta po latach.
  Mińsk [właśc. Warszawa]: b.w. [Maraton] 1983.
  A5, 20 s., powiel., c. 40 zł.
  1 [pozycja wydawnicza].
  Przedruk z: Kultura 1982 nr 5 s. 54-71 z niewielkimi zmianami.
  K-2401=2402*[CJ s. 273], G-83/331, Ł-263a, J-2098, BN-3284[wg K], Sup-576, BJ-2614, Ka-4837 - op
 • Marek Krystyna: Jałta po latach. Wrocław: Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej 1983. A4, 10 s., powiel., c. 20 zł. Biblioteka aro 6. Pismo Akademickiego Ruchu Oporu we Wrocławiu. Druk ukończono we wrześniu 1983 r. J-2100*[wg Pil-1583], BN-3286[wg Pil], Sup-577[wg Pil] - uw[jest to czasopismo BNWC-0200] Zobacz w PBI
 • Marek Krystyna: Jałta po latach.
  B.m.[Warszawa]: Głos b.r. [1983].
  A5, okł., 15,[1] s., stdr. z masz., c. 50 zł.
  Przedruk z: Kultura 1982 nr 5 s. 54-71.
  K-2403, G-83/334, Ł-263a, J-2099, BN-3283, Sup-578[off.]=Sup-579{[1985], stdr. - wg Pil}, Ka-1471, Hoo99/186, HN-000509731, BJ-2613, Br-1676 - MM
 • Marek Krystyna: Jałta po latach.
  B.m.[Bydgoszcz]: (Catacumbus) 1984.
  A6, 23,[1] s., stdr. z oryg. i masz., c. 60 zł.
  Przedruk z: Kultura 1982 nr 5 s. 54-71.
  K-2398*, G-84/277*[wg SZ-7], J-2101, BN-3279[wg J], Sup-580 - op
 • Marek Krystyna: Jałta po latach.
  B.m.[Poznań]: Niezależna Inicjatywa Wydawnicza Errata [19]’85.
  A5 poz., [2],30 s., powiel., c. 60 zł.
  Przedruk z: Kultura 1982 nr 5 s. 54-71.
  G-85/236, CJ-1715, J-2102, BN-3282[wg J], Sup-582, Ka-1470, BJ-2616 - op
 • Marek Krystyna: Jałta po latach.
  B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1984].
  A6, 36 s., powiel., [c. 50 zł].
  [Mały Zen].
  Nazwisko autora pod tekstem na s. 35. Przedruk z: Biblioteka [ARO] nr 6, Pismo Akademickiego Ruchu Oporu we Wrocławiu.
  K-2404, G-85/235, J-2103, BN-3285=BN-1769[błędny opis wg K-1947*], Sup-581{[Wrocław]}, Ka-554[Jałta…], Hoo99/178[Jałta…], HN-000542868, BJ-2617, Br-1677 - MM
 • Marek Krystyna: Jałta po latach. - patrz w: Jałta wczoraj i dziś. Wybór publicystyki 1944-1985; Spadek Jałty. Wybór artykułów. Warszawa 1983. - uw
 • Marek Q - patrz: Konflikt sumienia w związku ze służbą wojskową na świecie. Wrocław: Wolność i Pokój ’87. - uw
 • Marenches Alexandre de: Przepowiednie dla świata [tłum. z: Paris Match, 8 wrzesień 1988]. - patrz w: Pokrętne ścieżki. 1989. - uw
 • Marer Paul: Stosunki gospodarcze między ZSRR a Europą Wschodnią. - patrz w: Ekonomia wyzysku. Dokumenty. Profil [1986]; Kamar J., Marer Paul: Ekonomia wyzysku. Dokumenty. Olsztyn: Niezależny Instytut Wydawniczy 1981. - uw
 • Margański Jerzy [współtłum.] - patrz: Hayek Friedrich August von: Droga do niewolnictwa. Warszawa: Niepodległość. - uw
 • Marginess.
  Szczecin: Wydawnictwo Wolność i Pokój 1989.
  [24] s.
  S-154/3374 - op
 • Marianowicz Antoni [wiersze w:] Poezja odnowy. Warszawa: Wydawnictwo im. gen. E. Nila-Fieldorfa 1981. - uw
 • Marianowicz Piotr [ilustr.] - patrz: Pożarski Paweł: O Królewnie Śnieżce i 10 mln [dziesięciu milionach] krasnoludków. Warszawa: Rytm. 1985; Pożarski Paweł: O złym królu Wojcieszku i dzielnym rybaku Leszku. Warszawa: Rytm. 1985 - uw
 • Mariański Antoni [pseud.] - właśc. Ryszard Terlecki - uw
 • Mariański Antoni [pseud.]: Czterdziesty siódmy.
  - w: Arka 1985 nr 10 s. 124-131; nr 11 s. 70-79; nr 12 s. 86-95; 1986 nr 14 s. 89-96; nr 15 s. 73-79; nr 16 s. 85-90; 1987 nr 17 s. 93-98; nr 18 s. 54-60; nr 20 s. 72-77; 1988 nr 21 s. 72-77; 1988 nr 23 s. 99-104; 1989 nr 25 s. 92-98; nr 28 s. 108-117. - ten tekst w nieco zmienionej postaci opublikowano jako: Terlecki Ryszard: Dyktatura zdrady. Polska w 1947 roku. Kraków: Arka 1991.
  - uw
 • Maritain Jacques: Drogami klęski.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza 1983.
  A5, okł.kart., 92 s., powiel., c. 70 zł.
  Tytuł oryg.: Á travers le désastre. 1941. [Tłumaczenie z francuskiego i wstęp: Czesław Miłosz]. Przedruk z wyd.: Warszawa: Polska Oficyna 1942. [Chojnacki poz. 449]. Na s. tytułowej błędnie imię: Jaques.
  K-2405, G-83/335, CD-1700, J-2104, BN-3287, Ka-1476, HN-000544583, KS-3162[wg CD], BJ-2618, Br-1678 - MM
 • Maritain Jacques: Humanizm integralny. Zagadnienia doczesne i duchowe nowego świata chrześcijańskiego.
  Londyn: Veritas, 1960.
  19 cm, 222 s.
  Biblioteka Polska. Seria Niebieska; t. 14.
  Przekład z hiszpańskiego: Tytuł oryg.: Problemas espirituales y temporales de una nueva cristiandad.
  - uw
 • Maritain Jacques: Humanizm integralny.
  Warszawa: Wydawnictwo Krąg 1981.
  A5, okł.kart., [2],V,188 s., off. z masz., c. 200 zł.
  Przedmowa: January Budzisz. Przedruk z wyd.: Londyn: Veritas 1960.
  BN-3288, Ka-1477, BJ-2619, Br-1679 - MM
 • Maritain Jacques: Humanizm integralny. Zagadnienia doczesne i duchowe nowego świata chrześcijańskiego.
  B.m.[Warszawa]: Wydawnictwo Zbliżenia 1981.
  A5, okł.kart., [2],7-222 s., off. z oryg., c. 240 zł.
  Przedruk z wyd.: Londyn: Veritas 1960.
  BN-3289[b.r.], BJ-2620 - op
 • Markiewicz Jarosław - patrz: Jot Em [krypt.], Marty Jan [pseud.] - uw
 • Markiewicz Wojciech: Co się wydarzyło w Lubinie.
  B.m. [Warszawa]: Oficyna WE [Wydawnictwo Enklawa], b.r. [1982 ?].
  A5, [1],5,[2] s., c. 30 zł.
  Tytuł okł. Prezentowany tekst wyszedł spod pióra…
  {J-2106*[A6], BN-3291 – błędnie tytuł: …w Lublinie}, BaBN-b1277456, Ka-3778, ECS-04247, Nukat-973963 - op
 • Markiewicz Wojciech: Co się wydarzyło w Lubinie? [art. zdjęty przez cenzurę z tyg. Polityka nr 30 z dn. 11.09.1982 r.]
  - anonimowo w: Biuletyn Dolnośląski nr 8(39), VIII/XI 1982, s. 4-7;
  - w: Nie nr 2, wrzesień 1982;
  - w: Zbrodnie stanu wojennego. Wydawnictwo im. Orląt Lwowskich [1982].
  - uw
 • Markiewicz Zbigniew M. - patrz: Znaki Kościoła w Tatrach. - uw
 • Markovic Daniel Julij [właśc. nazwisko] - patrz: Arżak Mikołaj - uw
 • Markowa Anna: Rozwałka.
  Katowice: Oficyna Śląska 1989.
  A5, okł.kart., 158,[1] s., off. z masz., nakł. 2500 egz., [c. 5000 zł].
  Biblioteka Wolnego Słowa.
  Opracował graficznie: Jerzy Miciak. Skład i druk: Gliwice: Niezależne Wydawnictwo Wokół Nas.
  BN-3292[wg MBPŁ], KS-2864[wg MJ], Ka-4246, HN-002063303, BJ-2621, Br-1680 - MM
 • Markowa Anna - patrz: Marta Koźmian [pseud.] - uw
 • Markowska M. [teksty w]: Błogosław Ojczyźnie, wyrwij ją z niewoli… Polskie kolędy patriotyczne 1861-1983. KOS [1987]. - uw
 • Markowski Jan: Nie iść czy?
  Wrocław: Nakładem ACA, 1984.
  A4, [1],5 s., powiel., c. 20-[30] zł.
  Tytuł można również odczytać: Nie iść? czy. Dotyczy wyborów do Sejmu i Rad Narodowych.
  Br-1681 - MM
 • Markowski L. [teksty w]: Błogosław Ojczyźnie, wyrwij ją z niewoli… Polskie kolędy patriotyczne 1861-1983. KOS [1987]. - uw
 • Markowski Michał Piotr [pseud. - właśc. Irena Bajerowa]: Jak oduczamy się mówić i myśleć - czyli o nowomowie w PRL. - patrz w: [Czterdzieści] 40 lat władzy komunistycznej w Polsce. Myśl [1987]. - uw
 • Markowski Paweł [oprac. graf.] - patrz: Sorokin W[ładimir]: Kolejka. Oficyna Literacka 1988. - uw
 • Markowski Stanisław: A mury runą, runą, runą… Zapis fotograficzny z lat 1980-1989. [druk towarzyszący wystawie].
  Kraków: Związek Polskich Artystów Fotografików, NSZZ "Solidarność" Region Małopolska październik 1989.
  A5, 8 s.
  Zawiera tekst Elżbiety Morawiec i 10 zdj.
  Rec. wystawy: Jerzy Sadecki: Świadectwo. Tygodnik Solidarność nr 22(59), 3.XI.1989 r., s. 18.
  Hoo99/186, Ka-3955, Br-1682 - MM
 • Markowski Stanisław, Górka Witold: Gdańsk Sierpień ’80.
  Poznań: Galeria Fotografii "Od Nowa"; NSZZ "Solidarność" MKZ - Wielkopolska luty 1981.
  30 x 17 cm, okł., [16] s., druk.
  Zawiera noty o autorach, wiersz "Postulat 22" oraz 36 fotografii. Projekt i opracowanie graficzne: Adam Borowski. Sygn. druk.: PZGK 6 - 3209/81 - 3000 - P-17/226.
  Hoo99/175[Gdańsk…] - MM
 • Markowski Stanisław - patrz: Górka Witold, Markowski Stanisław: "Gdańsk - sierpień 80". (30.VIII-1.IX Stocznia im. Lenina). Kraków: Galeria ZPAF październik - listopad 1980; Wystawa fotografii p.t. "Księdzu Jerzemu", Mistrzejowice XI-XII 1984 rok. [Kraków 1984]. - uw
 • Markowski Stanisław [opracowanie] - patrz w: Świadectwa. Polska po 13 grudnia w fotografii. Przegląd Wiadomości Agencyjnych 1986. - uw
 • Markowski Tadeusz - patrz: Samorządne władze terenowe w zreformowanym ustroju gospodarczym PRL. [Łódź]: Konwersatorium DiP [1981]. - uw
 • Markowski Wojciech T[omasz]: W pętli reform.
  Warszawa: Wydawnictwo Krąg 1981.
  A5, okł.kart., [2],47 s., powiel., [c. 30-45 zł].
  BN-3294, Ka-1473, Hoo99/186, HN-000391418, BJ-2622, Br-1683 - MM
 • Markowski Zbigniew [pseud.] - właśc. Andrzej Krawczyk - uw
 • Markowski Zbigniew [pseud.]: Od realizmu do zwątpienia. Pięć szkiców z najnowszej historii Czechosłowacji.
  B.m.[Lublin]: Wydawnictwo Antyk b.r. [1986].
  A5, okł.kart., [1],1,[1],2-74 s., stdr. z masz., c. 250 zł.
  Biblioteka ABC.
  Zawiera: Powstanie praskie; Luty 1948; Proces Slanskiego; Praska wiosna [druk w Vacat w 1984]; Normalizacja [anonimowy druk jako samodzielna broszura w 1982 r. pt.: Normalizacja po czesku].
  K-3647, G-86/211, CJ-1159, J-2108, BN-3295, Ka-1475, Hoo99/186, BJ-2623, Br-1684 - MM
  Odmiany okł.:
  – Okł. drukowana kolorem jasnobrązowym – MM;
  – Okł. drukowana kolorem szarobrunatnym – MM
 • Markowski Zbigniew [pseud.][przekł. i wstęp] - patrz: Heller Michaił, Niekricz Aleksander: Historia ZSRR. Rządy utopii. Warszawskie Wydawnictwo Historyczne [1985]. - uw
 • Marks Karol, Engels Fryderyk: Marks do Engelsa; Engels do Marksa w Londynie [dwa listy].
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, 303-313 s.
  Ka-4493 - op
 • Marksizm a rzeczywistość. [tytuł sfingowany w BN] - patrz: Michalczyk W.: Filozofia. Łódź: NZS Politechniki Łódzkiej [po 1986]. - uw
 • Marksizm i szatanizm. I - Marks i Szatan; II - Epilog wielkiej gry.
  Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu 1981.
  A5, 43 s.
  Tytuł nagł. Autorem drugiej części jest Helena Grott-Nowomiejska.
  BN-3296, Hoo99/186 - op
 • Marksizm i szatanizm. I - Marks i Szatan; II - Epilog wielkiej gry.
  Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu b.r. [1982].
  A5, 43 s., off. z masz.
  Wolni z Wolnymi - Równi z Równymi.
  Autorem drugiej części jest Helena Grott-Nowomiejska.
  K-2409[r.w. 1982], G-82/158*[SZ-7], J-2109[r.w. 1982], BN-3297, Ka-3063[r.w. 1982] - op
 • Marksizm i szatanizm. I - Marks i Szatan; II - Epilog wielkiej gry.
  Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu b.r. [lata 1990-te].
  A5, 43 s., ksero.
  Autorem drugiej części jest Helena Grott-Nowomiejska.
  - uw - MM
 • Markus Jan [pseud.] - właśc. Ryszard Legutko - uw
 • Marsz Pierwszej Kompanii Kadrowej 6-12 sierpnia 1914-1983.
  B.m. [Kielce - wg Pil; Kraków - wg BJ]: b.w., b.r. [1983].
  A4, s. A-F., [10] s., powiel.
  J-2110*[wg Pil 1592], BJ-2624{[10 s.]}, KJ-395*[wg BJ] - op
 • Marsz protestacyjny. 17-22.VIII [1981]. Wolność dla więźniów politycznych.
  Opole: Opolski Komitet Obrony Więzionych za Przekonania, 1981.
  A5, 4 s., stdr. z masz.
  Zawiera: Apel i Instrukcję dotyczącą marszu protestacyjnego.
  - MM
 • Marsz protestacyjny. 17 - 22 VIII [1981]. - patrz też: Ogólnopolski marsz protestacyjny. - uw
 • Marszałek Edward Śmigły-Rydz. 1886-1986. B.m. [Kraków]: b.w. [Związek Legionistów Polskich], b.r. [1989]. 24 cm, 32 s. Przedruk z wyd. Londyn: Instytut J. Piłsudskiego 1986. BN-3298*[wg MBPŁ], BaBN, KJ-396*[wg BN*] - uw [jest to przedruk oficjalny, cenzurowany, nosi sygnaturę cenzury: O-12]
 • Marszałek J. Piłsudski do Przedstawicielstwa Narodowego.
  Łódź: Niezależne Wydawnictwo Studenckie Paragraf 1981.
  A5, okł., 12 s., off. z masz.
  NZS UŁ [Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Łódzkiego].
  Zawiera wystąpienia Józefa Piłsudskiego w Sejmie w dniach: 10 lutego 1919 r.; 20 lutego 1919 r.; 22 listopada 1922 r.; 28 listopada 1922 r.; 29 maja 1926 r. Wybór na podstawie wyd.: Warszawa: Centralne Biuro Wyborcze BBWzR 1928.
  BŁ-160, BN-4322, Ka-1478=Ka-1907, BJ-3561 - MM
  + kopia ksero oprawiona w kartonową okł. ze stemplem: NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej przy B.P. i R.I. [Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji, ul. Uniwersytecka 2/4] „Chemitex” w Łodzi, sygn. 30. – MM
 • Marszałek Polski Józef Piłsudski w Białymstoku.
  Białystok: Białostocka Oficyna Wydawnicza maj 1985.
  A5, okł., [3],2-5,[1] s., stdr. z masz., c. 25 zł.
  Tytuł okł. Przedruk z: Na Szerokim Świecie 1935 nr 31 i 33.
  K-2411, G-85/237*, Ł-An-14*, J-2111, BN-3299, HN-000509739, Ka-5071, Br-1685 - MM
 • Marszałek [Józef Piłsudski] w poezji polskiej.
  Kraków: [Wydawnictwo] Rota, 1985.
  A5, okł., 3-26 s., powiel., c. 85 zł.
  Wyboru dokonał: Krzysztof A[ndrzej] Jeżewski. Autorzy tekstów: Włodzimierz Perzyński, Julian Tuwim, Światopełk Karpiński, Maria Jasnorzewska (Pawlikowska), Emil Zegadłowicz, Allan Kosko, Władysław Sebyła, Józef Czechowicz, Jan Lechoń, Marian Hemar, Kazimierz Wierzyński, Czesław Miłosz, Krzysztof A. Jeżewski. Przedruk z: Kultura 1985 nr 5 s. 3-19.
  K-2410, G-85/238, CD-74*[wg K], BK-364, J-2112, S-155/2797, BN-3300, Sup-583, Ka-3971, KS-0590, BJ-2625, FC-8907, KJ-397[błędnie: Jerzewski], Br-1686 - op
 • Marsze głodowe. Łódź, Grudziądz. [teka zdjęć].
  B.m.[Warszawa]: b.w., b.r. [1984].
  A6, 10 odb. fotogr., [c. 300 zł].
  Foto Wspomnienia; Komplet 5.
  K-2412*[10 k., 5 fot.], G-84/279, J-2113, BN-3301[wg K], BJ-2626 - op
 • Marszycki Janusz: Od wydawcy. - patrz: Mazowiecki Tadeusz: Internowanie. Rzymskokatolickie Wydawnictwo im. Ignacego Loyoli 1989. - uw
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2017. e-mail: muzeum@m-ws.pl ; bibula@incipit.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.
„No framing” - Nie zezwalam na pokazywanie zawartości mojej witryny w ramce (ang. „frame”), umieszczonej w innej witrynie internetowej.