Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Ł - Łom

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 01.05.2020 r.
 
 
 ▬ Ł. [proj. okł.] - patrz: Józef Darski: O komunistycznej dezinformacji. Warszawa: Niepodległość 1989. – uw
 ▬ Łaba Roman – patrz: „Solidarność” a Ukraińcy i inne mniejszości w Polsce. Z Romanem Łabą rozmawia Bohdan Strumiński. – w: Polacy i Ukraińcy. Trudny dialog. Wrocław: Kret 1987 {przedruk z zeszytu w języku polskim pisma Sučasnist [Сучасність] lato 1985, nr 1-2}. – uw
 opis książki Łabądź [właśc. Łabędź] Krzysztof: Koncepcje polityczne w prasie NSZZ „Solidarność” w latach 1980-81. Cz. 1.
Warszawa: Zrzeszenie Studentów Polskich. Rada Naczelna. Wydział Propagandy, 1989.
20 cm, 140 s.
Biblioteka IP; nr 19.
Nukat-1829356 – uw
 opis książki Łabądź [właśc. Łabędź] Krzysztof: Koncepcje polityczne w prasie NSZZ „Solidarność” w latach 1980-81. Cz. 2.
Warszawa: Zrzeszenie Studentów Polskich. Rada Naczelna. Wydział Propagandy, 1989.
20 cm, 140 s.
Biblioteka IP; nr 20.
Nukat-1829427 – uw
 opis książki Łabędź Krzysztof: Koncepcje polityczne w prasie NSZZ „Solidarność” w latach 1980-81.
Toruń: Europejskie Centrum Edukacyjne, © 2003.
ISBN 83-88089-31-5.
– uw
 opis książki Łabędź Krzysztof: Koncepcje polityczne w prasie NSZZ „Solidarność” w latach 1980-81.
Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2004.
ISBN 83-7322-916-7.
– uw
 opis książki Łabędź Krzysztof: Opozycja polityczna w Polsce w okresie stanu wojennego.
Wrocław: Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk Społecznych, 1989.
21 cm, 81,[1] s.
BaBN-1.332.438, Nukat-300547 – uw
 opis książki Łabędź Krzysztof: Opozycja polityczna w Polsce 1980-1983. Informator polityczny.
B.m. [Warszawa]: Zrzeszenie Studentów Polskich. Rada Naczelna. Wydział Propagandy, 1989.
21 cm, 182,[2] s.
Biblioteka BIS; 22.
Hoo99/184, BaBN-1.997.321, Nukat-1374505 – uw
 ▬ Łabędź Leopold – patrz: Odprężenie. Ocena dokonana przez grupę badaczy problemów międzynarodowych i sowietologicznych [tłum. z: Survey, wiosna-lato 1974] – tłum. Marek Tabin. – w: Między sierpem a młotem. ZSRR i świat. 1985. – uw
 ▬ Łabędź Leopold [rozm.] - patrz: Michael Charlton: Czarny orzeł i ptaszki. Kryzys Imperium Sowieckiego - od Jałty do Solidarności. Historia mówiona. Warszawa: CDN 1989. – uw
 ▬ Łada Marek [uwaga w wyd. II s. 4] - patrz: Więźniowie polityczni w PRL 1981-1983. ZK Hrubieszów i inne. Raport z walki o status więźnia politycznego w PRL. – uw
 ▬ Łada-Ideyko Rusalka [przeł., wstępem i przypisami opatrzyła] - patrz: Aniela Kotkowicz: Przeżyłam łagry sowieckie. Warszawa: NIW 1984. – uw
 ▬ Ładniewska-Blankenheimowa Wanda: Z dwu ostatnich lat Boya (Lwów 1939-41). - patrz: Kazimierz Bagiński: Proces szesnastu w Moskwie. Warszawa: Wydawnictwo Grup Politycznych 1985; Michał Borwicz, Wanda Ładniewska-Blankenheimowa: Inżynierowie dusz. Lwów 1939-1941. Kres 1986. – uw
 ▬ Łagowski Bronisław: Odpowiedź [na książkę Mirosława Dzielskiego]. [Kraków 1983]. A4, 3 k., powiel. J-4229*, KJ-359*[wg J*] – uw
 ▬ Łagry i deportacje. Wspomnienia. - patrz: Polacy znad Wilii, Niemna, Narwi i Bugu w łagrach sowieckich w latach 1944-1947. Wspomnienia. Warszawa: Oficyna L J 1989. – uw
 ▬ Łaniewska Katarzyna - patrz: Komedianci. Rzecz o bojkocie. 1988. – uw
 opis książki Łańcucka Katarzyna: Któryś cierpiał dla sprawiedliwości… Pamięci księdza Jerzego Popiełuszki.
Warszawa: b.w., listopad 1984.
A5, 12 k., masz.
Br-1476 – op
 opis książki Łańcucka Katarzyna: Zapiski grudniowe.
Warszawa: b.w., grudzień 1984.
A5, 10 k., masz.
Br-1477 – op
 ▬ Łańcucka Katarzyna: Wstęp. - patrz: Sylwester Zych: Jesteśmy z Wami solidarny. /Kazania z lat 1987-89/. Warszawa: 1989. – uw
 ▬ Łapa Zenon [pseud.] - właśc. Andrzej Roman – uw
 opis książki Łapa Zenon [pseud.]: Misza cudotwórca.
B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Wyzwolenie, 1989.
A5, okł.kart., 21,[1] s., off. ze skł., [c. 500 zł].
Ilustrował Roman Andrzejewski.
CD-838, BN-3069, Ka-3339, Hoo99/185, KS-3795, BJ-3979, FC-7700, Br-1481, ECS-00616, ST15-2478, Nukat-118831 – MM
 ▬ Łapicki Andrzej - patrz: Komedianci. Rzecz o bojkocie. 1988. – uw
 ▬ Łapiński Zdzisław: Jak współżyć z socrealizmem.
- w: Almanach Humanistyczny 1984 nr 1-2 s. 45-54;
- w: tegoż: Jak współżyć z socrealizmem. Szkice nie na temat. Londyn: Polonia 1988 s. 89-96.
– uw
 opis książki Łapiński Zdzisław: Jak współżyć z socrealizmem. Szkice nie na temat.
Londyn: Polonia, styczeń 1988.
22 cm, 107,[2] s.
Wokół literatury; 8.
ISBN 0 902352 63 6.
Rec.: Krzysztof Powoski: Cień Iwana Groźnego. Puls 1988 nr 38 s. 123-127; Marta Waliszewska: Z biblioteczki emigrantki. Pogląd Berlin 1988 nr 11(151) s. 61; Jan Zieliński: Triumf analizy. Res Publica 1989 nr 3 s. 99-100; Wojciech Ligęza: Czytanie ścisłe i subtelne. Arka Kraków 1989 nr 26 s. 128-130.
– uw – MM
 opis książki Łapiński Zdzisław: Jak współżyć z socrealizmem. Szkice nie na temat.
Łódź: Wydawnictwo „Fakt”, b.r. [1989].
A5, okł., [3],8-107 s., off. z oryg., c. 600 zł.
Tytuł okł. Spis treści na III s. okł. Przedruk z wyd.: Londyn: Polonia 1988.
Rec.: Celina Koenigowa: Czy barometr postaw? Czas Kultury 1990 nr 13/14 s. 146-150; Adam Michajłów: Tablica pierwiastków socrealistycznych. Brulion 1990 nr 13 s. 191-195.
CD-839, W-33, BŁ-108, BN-3070, Ka-1364, KS-0042+KS-2656 – MM

 ▬ Łapiński Zdzisław: Między polityką a metafizyką (o poezji Czesława Miłosza). Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa 2, 1980. A6, okł., [1 fot.],43,[1] s., stdr. z masz. Towarzystwo Kursów Naukowych. Wykłady. Tytuł okł.
CD-840, BN-3071, Ka-1365, Hoo99/185, HN-000394683, KS-2654*[wg MJ]=KS-3189*[wg MJ], BJ-2429, FC-9576, Br-1483, ECS-01446, ST15-2479, Nukat-1144888 – brak możliwości określenia typu wyd. – uw
 opis książki Łapiński Zdzisław: Między polityką a metafizyką (o poezji Czesława Miłosza).
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa 2, 1980.
A6, okł., [1 fot.],43,[1] s., stdr. z masz.
Towarzystwo Kursów Naukowych. Wykłady.
W nagłówku tekstu nazwisko autora. Wysokość kolumny druku na okł.: 85 mm.
– MM
 opis książki Łapiński Zdzisław: Między polityką a metafizyką (o poezji Czesława Miłosza).
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa 2, 1980.
A6, okł., [1 fot.],43,[1] s., stdr. z masz.
Towarzystwo Kursów Naukowych. Wykłady.
W nagłówku tekstu brak nazwiska autora. Druk w całej broszurze nieco powiększony. Wysokość kolumny druku na okł.: 95,5 mm.
– MM

 opis książki Łapiński Zdzisław: Między polityką a metafizyką. O poezji Czesława Miłosza.
Londyn: Odnowa, 1981.
22 cm, 45 s.
ISBN [0] 903 705 40 0.
– uw – MM
 opis książki Łapiński Zdzisław: Między polityką a metafizyką. O poezji Czesława Miłosza.
Lublin: Wydawnictwo Vademecum, [19]85.
A5, okł.kart., 38,[1] s., stdr. z oryg., [c. 130-170 zł].
Na s. tytułowej błąd: Międ[z]y polityką… Przedruk z wyd.: Warszawa: Nowa 1980 [w rzeczywistości przedruk z wyd.: Londyn: Odnowa 1981]. Na s. [39] „Oświadczenie” B. Toporskiej-Mackiewicz.
G-85/212, CD-841, BN-3072, Ka-3340, Hoo99/185, HN-000581015, KS-2655*[wg CD]=KS-3197*[wg CD], BJ-2430, FC-9577, ST15-2480, {J-1938, Br-1484, ECS-04830, Nukat-3109633[ECS] - bez okł.} – MM
W sprzedaży były egz. bez okł. z ceną 130-150 zł. Niewykluczone, że okł. wydrukowano ex post, aby częściowo zatuszować błąd na s. tytułowej już wydrukowanego nakładu.
 ▬ Łapiński Zdzisław [art.] pod krypt. zł – patrz w: Literatura polska po 1939 roku. Warszawa: Wydawnictwo PEN 1989. – uw
 opis książki Łaski Stanisław: [Humor rysunkowy].
B.m.: NSZZ Solidarność Huty Katowice, b.r. [1981].
A5, [20] s.
Brak tytułu.
S-142/1901[10 s.], BN-3073 – op
 ▬ Łastowska Anna - patrz: Projekt ustawy o szkolnictwie wyższym. Poznań, Warszawa, Wrocław: [NZS] 1981. – uw
 ▬ Łaszcz A[ndrzej] [pseud.] - właśc. Jerzy Przystawa – uw
 ▬ Łaszcz Andrzej [pseud.]: Konieczność uświadamiana - bez euforii.
B.m. [Wrocław]: Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej, wrzesień 1989.
A5, 8 s., off. ze skł., c. 50 zł.
Biuletyn Dolnośląski. Wydanie specjalne.
Zachowana winieta tytułowa pisma. Numer zamknięto: 17.9.1989 r. Na ostatniej stronie dwa krótkie teksty Kornela Morawieckiego.
– uw – MM
 ▬ Łaszcz Andrzej [pseud.][oprac.] - patrz: Wyrok na Sierpień. Dokumentacja przebiegu procesu Władysława Frasyniuka przed sądem wojewódzkim we Wrocławiu w dniach 15-24 listopada 82. Aspekt 1983. – uw
 ▬ Łaszcz A. [pseud.][rozm.] - patrz w: [Mieczysław Tarnowski]: Najpierw trzeba uwolnić duszę. Rozmowa z M. Tarnowskim - I; Czesław Odrowąż [pseud.]: Cena antracytu; Jesteśmy faktycznie niewolnikami. Rozmowa z M. Tarnowskim - II. Wrocław: Aspekt 1986. – uw
 opis książki Łaszewski Bolesław T.: Kraków. Karta z dziejów dwudziestolecia. Kraków akademicki, młodzieżowy, kulturalny, literacki, artystyczny.
Nowy York: Bicentennial Publishing Corp., 1985.
22 cm, 132,[3] s.
ISBN 0-912757-08-6.
– uw
 opis książki Łaszewski Bolesław T.: Kraków. Karta z dziejów dwudziestolecia. Kraków akademicki, młodzieżowy, kulturalny, literacki, artystyczny.
Kraków: Kooperatywa Wydawnicza ’Panaceum’, 1987.
A6 [16 cm], okł.kart. 78,[2] s., off. z oryg., [c. 250 zł].
Przedruk z wyd.: Nowy York: Bicentennial Publishing Corp. 1985.
CJ-1103, J-1939, BK-337, BN-3074, Ka-3959, KS-0032, BJ-2431, FC-4801, KJ-360*, Br-1485, ST15-2481, Nukat-4195218 – MM
 opis książki Łatyński Marek: Nie paść na kolana. Szkice o opozycji lat czterdziestych.
Londyn: Polonia, luty 1985.
22 cm, 636,[4] s.
ISBN 0 902352 36 9[s. red.]; 0 902352 36 0[błędnie na IV s. okł.].
Rec.: Tadeusz Maks [pseud. - właśc. Ryszard Terlecki]: Pierwsze lata oporu. Arka 1986 nr 16 s. 138-142.
– uw – MM
 opis książki Łatyński Marek: Nie paść na kolana. Szkice o opozycji lat czterdziestych.
Londyn: Polonia, luty 1985.
12 cm, 636,[4] s.
ISBN 0 902352 36 9[s. red.]; 0 902352 36 0[błędnie na IV s. okł.].
– uw – MM
 opis książki Łatyński Marek: Nie paść na kolana. Szkice o opozycji lat czterdziestych.
B.m. [Warszawa]: Piechur, b.r. [1987].
A6, okł.kart., 636,[1] s., off. z oryg., c. 1500 zł.
Brak autora i tytułu na grzbiecie. Przedruk z wyd.: Londyn: Polonia 1985. [Wydano wspólnie z Wydawnictwem Myśl].
CJ-1104, KN’87-44, J-1940, BN-3076, FC-37293*[wg BN], ECS-05172, ST15-2482, Nukat-566779 – MM
 opis książki Łatyński Marek: Nie paść na kolana. Szkice o opozycji lat czterdziestych. [Wyd. 2].
Warszawa: Piechur, 1987.
A6, okł.kart., 636,[1] s., off. z oryg., c. 1500 zł.
Autor i tytuł również na grzbiecie. Przedruk z wyd.: Londyn: Polonia 1985.
CJ-1105, Ł-248, J-1941, BN-3075, Ka-1366, Hoo99/185, BJ-2432, FC-9578, Br-1487, ECS-00617, ST15-2483, Nukat-177016 – MM
 opis książki Łatyński Marek: Nie paść na kolana. Szkice o polskiej polityce lat powojennych. Wyd. 2 rozszerzone.
Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, 2002.
ISBN 83-7095-056-6.
– uw
 opis książki Łatyński Marek: Wariacje na temat Jaruzelskiego.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1987.
A5, okł.kart., 50 s., off. z masz., c. 200 zł.
Rozszerzona wersja serii komentarzy nadanych w 1985 roku przez rozgłośnię polską Radia Wolna Europa, gdzie autor występował jako Michał Suszycki.
CJ-1106, KN’’87-211, J-1942, BN-3077, Ka-1367, Hoo99/185, BJ-2433, FC-9579, Br-1489, ECS-00618, ST15-2484, Nukat-582951 – MM
 ▬ Łatyński Marek: Zamiast wstępu. [oraz przygot. do druku] - patrz: Zaremba Paweł: Historia dwudziestolecia (1918 - 1939). – uw
 opis książki Ławrynenko Jurij: Czarna zamieć. Relacja naocznego świadka dziesiątkowania więźniów politycznych ZSRR w Norylskim Obozie NKWD na Półwyspie Tajmyr na Oceanie Lodowatym w Arktyce. Wyd. I w języku polskim.
Warszawa: Wydawnictwo Niepodległość, 1988.
16,3 x 12,1 cm, okł.kart., 32 s., off. ze skł. komp., c. 250 zł.
[t. 7].
Na okł.: Ławrynenko; na k. tytułowej: Lawrinienko. Tłumaczenie: Zygmunt Pruski. Źródło tłumaczenia w języku ukraińskim: Юрій Лавріненко: Чорна пурга та інші спомини. [Мюнхен]: Сучасність, 1985. Бібліотека Прологу і Сучасність; ч. 142 (Jurij A. Lawrynenko [Lavrinenko]: Chorna purha [Čorna purha; Czorna purga]. Suchasnist’). Nota o autorze na IV s. okł. przedrukowana z: Kultura 1959 nr 3/137 s. 20.
CD-1897, J-1825, BN-2929, Ka-1368, BJ-2320, FC-9452, Br-1491, ECS-00619, ST15-2485, Nukat-1160212 – MM
 opis książki [Ławrynenko Jurij; Lavrinenko Iurii] Лавріненко Юрій: Чорна пурга [Czorna purga].
Warszawa: Wydawnictwo Niepodległość, 1988.
A6, [2],13-56 s., off. z oryg., c. 250 zł.
[t. 9].
W języku ukraińskim. Przedruk z wyd.: Suczastnist’ 1985.
J-1826, S-134/3445, BN-2930*[wg J - błędnie] – op
 ▬ Ławrynenko Jurij: Literatura sytuacji pogranicznych.
- w: Kultura 1959 nr 3/137 s. 5-17.
– uw
 opis książki Ławrynenko Jurij: Literatura sytuacji pogranicznych.
Warszawa: Wydawnictwo Krąg, 1981.
A5, okł.kart., 16 s., off. z oryg., c. 20 zł.
Tytuł okł. i nagł. Zawiera również: Gustaw Herling-Grudziński: Komentarz tłumacza. Przedruk z: Kultura 1959 nr 3/137 s. 5-20.
CD-1898, BN-2931, Sup-539, Ka-1369, Hoo99/185, BJ-2321, FC-9453, Br-1492, ECS-02624, ST15-2486, Nukat-596155 – MM
Odmiany okł. [zmienione rozmieszczenie klisz matrycy na diapozytywie / blasze offsetowej]:
- Odległość dołu litery „y” w tytule na okł. od nazwy wydawnictwa: 47,2 mm - MM;
- Odległość dołu litery „y” w tytule na okł. od nazwy wydawnictwa: 49,3 mm - MM.
 ▬ [Lavrinenko Iurii] Лавріненко Юрій: Література межової ситуації [Literatura mezhovoï sytuatsiï; Literatura sytuacji pogranicznych; Literature of a Borderline Situation].
- w: Простір свободи. Україна на шпальтах паризької „Культури” [Prostir svobody. Ukraïna na shpal’takh paryz’koï „Kul’tury”; Przestrzeń wolności. Ukraina na stronicach paryskiej „Kultury”]. Київ: Критика 2005, s. 377-397. ISBN 966-7679-67-5.
– uw
 ▬ Ławrynowicz Zygmunt [wiersze] - patrz w: Na skrzyżowaniu Azji i Europy. Wiersze polskie 1980-84. – uw
 ▬ Ławrynowicz Wieńczysław [wiersze] - patrz: Wiersze. Gdańsk 1989. 45 rocznica bitwy o Wilno 7.VII.1944-89. – uw
 ▬ Łazarska Irena - patrz: Piekarska Irmina [pseud.] – uw
 opis książki Łączność, sabotaż, dywersja. Kobiety w Armii Krajowej.
London: Zarząd Główny Armii Krajowej, styczeń 1985.
22 cm, 280 s.
ISBN 0 9510184 0 X.
– uw
 opis książki Łączność, sabotaż, dywersja. Kobiety w Armii Krajowej.
Warszawa: OW [Oficyna Wydawnicza] Prom, 1987.
A5, okł.kart., 280 s., err., off. z oryg., c. 1200 zł.
Redaktorka: Halina Martinowa. Komitet redakcyjny: Ewa Bukowska i in. Przedruk z wyd.: Londyn: Zarząd Główny Armii Krajowej 1985.
CJ-1107, KN’87-254, J-1943, BN-3078, Ka-1370, BJ-2434, FC-9583, ST15-2487, Nukat-1636080 – MM [brak err.]
 ▬ Łątka J.: Sprawa Stanisława Pyjasa.
- w: Student, nr 11/12, 7-20 V 1981.
– uw
 opis książki Łątka J.: Sprawa Staszka.

Broszura.
wg maj77 [dostęp 20200501] – op
 ▬ Łełyk Zbigniew [wybór] - patrz: Czesław Miłosz: [Wybór poezji]. [Warszawa 1980-1]. – uw
 ▬ Łepkowski Antoni: Studenci 1980 /Ruch studencki w Polsce między wrześniem a grudniem/. – w: Warszawskie Zeszyty Historyczne. 3. Warszawa: Wydawnictwo Wolne Pismo Most, 1989. – uw
 ▬ Łepkowski Tadeusz: Anatomia polskich powstań narodowych. – patrz w: Zeszyty Studium Nauki Społecznej Kościoła. 11. 1986 s. 11-41. – uw – MM
 ▬ Łepkowski Tadeusz: „Białe plamy” – wiek XIX. - patrz: Białe plamy? I. Materiały ze spotkania w dniu 28 XI 1987 r. II. Dokumenty. Warszawa: 1988. Nasze Dziedzictwo. – uw

 ▬ Łepkowski Tadeusz: Myśli o historii Polski i Polaków. Warszawa: Wydawnictwo CDN, 1983. A5, okł.kart., [3],4-70 s., off. z masz., c. 140 zł.
Rec.: L.D. [krypt.]: Myśli o myślach. Almanach Humanistyczny 1984 nr 1-2 s. 107-118.

K-2344, G-83/317, Ł-249a, J-1945, BN-3079, Ka-1373, Hoo99/185, HN-000441806, BJ-2435, FC-9584, Br-1514[fot.], ECS-02625, ST15-2488, ST15-2489[inny układ tekstu na IV s. okł.], Nukat-1734741 – brak możliwości określenia typu wyd. – uw
 opis książki Łepkowski Tadeusz: Myśli o historii Polski i Polaków.
Warszawa: Wydawnictwo CDN, 1983.
A5, okł.kart., [3],4-70 s., off. z masz., c. 140 zł.
Na s. [2] grubą czcionką bezszeryfową: opublikowano bez wiedzy i zgody Autora / copyright by CDN.
– MM
 opis książki Łepkowski Tadeusz: Myśli o historii Polski i Polaków.
Warszawa: Wydawnictwo CDN, 1983.
A5, okł.kart., [3],4-70 s., off. z masz., c. 140 zł.
Na s. [2] cienkim pismem maszynowym: u góry: Opublikowano bez wiedzy i zgody Autora; w dole: Copyright by Wydawnictwo CDN.
– MM
 opis książki Łepkowski Tadeusz: Myśli o historii Polski i Polaków.
Warszawa: Wydawnictwo CDN, 1983.
A5, okł.kart., [3],4-70 s., off. z masz., c. 140 zł.
Na s. [2] stempel w dole strony: Copyright by Wydawnictwo CDN / Druk bez wiedzy i zgody Autora.
– MM

 opis książki Łepkowski Tadeusz: Myśli o historii Polski i Polaków.
Warszawa: ON; Słowo Podziemne, X.1983.
A5, okł., 47 s., off. z masz., [c. 120 zł].
Biblioteka Słowa Podziemnego. Zeszyt VIII; Zeszyty Edukacji Narodowej.
CJ-1109, J-1944, BN-3080, Ka-1371, FC-37294*[wg BN], Nukat-4204796[BUŁ] – MM
 ▬ Łepkowski Tadeusz: Myśli o historii Polski i Polaków.
- w: Zeszyty Historyczne 1984 nr 68 s. 66-154;
- w: [tegoż:] Rozważania o losach polskich. Londyn: Puls 1987 s. 83-154.
– uw
 ▬ Łepkowski Tadeusz: Myśli o historii Polski i Polaków. Warszawa: Wydawnictwo CDN 1985. Ł-249b[?] – uw - błędny zapis
 ▬ Łepkowski Tadeusz: Polacy wobec klęsk narodowych po 1795 r. - patrz w: Polacy wobec niewoli. Warszawa 1986. Nasze dziedzictwo. – uw – MM
 ▬ Łepkowski Tadeusz: Polska i polacy: Jacy byliśmy i jacy jesteśmy? – patrz w: Zeszyty Studium Nauki Społecznej Kościoła. Archikonfraternia Literacka – Dom w Bydgoszczy. 1. 1985 s. 23-44. – uw – MM
 ▬ Łepkowski Tadeusz: Polska XVIII-XX wieku: naród rewolucyjny.
- w: Puls 1985/86 nr 28 s. 69-75;
- w: [tegoż:] Rozważania o losach polskich. Londyn: Puls 1987 s. 3-14.
– uw
 opis książki Łepkowski Tadeusz: Polska XVIII-XX wieku: naród rewolucyjny?; Dymarski Lech: Porozumienie warszawskie.
Poznań: MR „S”, 1987.
A5, 24 s., off. z oryg., c. 40 zł.
Biblioteka Kwartalnika Komunikat. Zeszyty Historyczne i Polityczne.
Pierwszy tekst jest odczytem wygłoszonym w maju 1985 r. w zakopiańskim KIK-u [przedruk z: Puls 1985/86 nr 28 s. 99-111]; drugi tekst przedrukowano z: Aneks 1986 nr 44 s. 113-133. Od s. 14 druk dwukolumnowy poziomo.
J-1946, S-143/2320, BJ-2436, FC-9585, Ka-4912, Nukat-3482052[UAM] – op
 ▬ Łepkowski Tadeusz: Rewolucja polska 1980 roku. – w: Warszawskie Zeszyty Historyczne. 3. Warszawa: Wydawnictwo Wolne Pismo Most, 1989. – uw
 opis książki Łepkowski Tadeusz: Rewolucje polskie 1944-1982.
Warszawa: b.w., 1983.
A5, okł., 3-47 s., powiel., c. 50 zł.
Tytuł okł. i nagł. [Przedruk trzeciej części książki pt.: Myśli o historii Polski i Polaków. Warszawa: CDN 1983].
K-2345, G-83/318, Ł-250, J-1947, BN-3081, Ka-1372, BJ-2437, FC-9586, Br-1515, ECS-02626, ST15-2490, Nukat-412506 – MM
 opis książki Łepkowski Tadeusz: Rozważania o losach polskich.
Londyn: Puls, marzec 1987.
22 cm, 204,[3] s.
Zawiera m.in.: Polska XVIII-XX wieku: naród rewolucyjny ?; Myśli o historii Polski i Polaków. ISBN 0 907587 32 1.
Rec.: Piotr Wandycz: Nie bójmy się prawdy. Puls 1987 nr 35 s. 97-103.
– uw – MM
 ▬ Łepkowski Tadeusz: Rozważania o Powstaniu Listopadowym. - patrz w: Polska doby rozbiorów. Warszawa: Kuria Metropolitalna Warszawska. Wydział Duszpasterstwa, 1987-1988. Studium Kultury Chrześcijańskiej; Kościół Św. Trójcy w Warszawie. Nasze Dziedzictwo; 7, s. 27-44. – uw – MM
 opis książki Łepkowski Tadeusz: Uparte trwanie polskości. Nostalgie, spory, nadzieje, wartości.
Londyn: Aneks, 1989.
22 cm, 91 s.
ISBN 0 906601 62 2.
– uw – MM
 opis książki Łepkowski Tadeusz: Uparte trwanie polskości. Nostalgie, spory, nadzieje, wartości.
Warszawa: Wydawnictwo Wolne Pismo Most, 1989.
A5, okł.kart., [4],7-97 s., off. z oryg. i masz., c. 1000 zł.
Wydano równolegle z klisz wydawnictwa Aneks; uzupełniono o: Posłowie na s. 91-96.
Rec.: Andrzej Werner: Ach, ci Polacy. Gazeta Wyborcza nr 7(174), 09.01.1990 r., s. 8 oraz errata w nr 8(175), 10.01.1990 r., s. 8.
BN-3082, Ka-1374, BJ-2438, FC-9587, Br-1516, ECS-00620, ST15-2491, Nukat-722410 – MM
 ▬ Łepkowski Tadeusz - patrz w: [Czterdzieści] 40 lat temu. Dwa głosy o Programie Polski Podziemnej. grudzień 1984; Białe plamy. Materiały ze spotkania w dniu 28 XI 1987 r. Warszawa 1988. – uw
 ▬ Łepkowski Tadeusz [red.] - patrz: Widziane i słyszane. Szkice i źródła do historii najnowszej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza MOST 1990. Warszawskie Zeszyty Historyczne; 4. – uw
 ▬ Łepkowski Tadeusz – patrz: Jan Janowicz [pseud.] – uw
 ▬ Łęczycki Jan [przekł.] - patrz: Hélene Carrere d’Encausse: Stalin, państwo terroru. Warszawa: Krąg 1983; Edgar Morin: Myśleć - Europa. Warszawa: Wola 1989. – uw
 opis książki Łobodowski Józef: Kassandra jest niepopularna. Wybór tekstów z Orła Białego z lat 1956-1980.
Poznań: Wydawnictwo im. Lecha Zondka, 1990.
23 cm, 62 s., off. ze skł.
Biblioteka Głosu Poznańskich Liberałów. Publicystyka.
Opracowanie i wstęp: Jan Obszyński.
BaBN-2.248.665, BJ-2439, FC-9588, ECS-03928, ST15-2492, Nukat-598085 – uw – MM
 opis książki Łobodowski Józef: Pieśń o Ukrainie.
Paryż: Instytut Literacki, 1959.
22 cm, 33 s.
– uw
 opis książki Łobodowski Józef: Pieśń o Ukrainie.
B.m. [Toruń]: TO [Toruńska Oficyna], b.r. [1988].
A5, [3],6-33 s., ksero.
Kopia wyd. Paryż: Instytut Literacki 1959. Dodatek do almanachu: Eutopa Toruń 1988 nr 4.
Sup-553, KS-2659*[wg KB*], ST15-2493, Nukat-4218645 – op
 ▬ Łobodowski Józef [przekł. z ros.] - patrz: Mikołaj Arżak: Mówi Moskwa; Aleksander Sołżenicyn: Oddział chorych na raka; Aleksander Sołżenicyn: Zagroda matriony. – uw
 ▬ Łobodowski Józef [przeł. z ukr.] - patrz: Ukraina 1956 - 1968. Oprac. Iwan Koszeliwec. Warszawa: Słowo 1986. – uw
 ▬ Łobodowski Józef [przekłady wierszy] - patrz: Borys Pasternak: Doktor Żiwago. – uw
 ▬ Łobodowski Józef [wiersze w]: Antologia poezji emigracyjnej [Cz.:] (I). Warszawa: Biblioteka Literacka i Historyczna 1981. – uw
 opis książki Łojek Jerzy: Agresja 17 września.
Warszawa: Wydawnictwo Wolne Pismo Most, [19]’88.
A5, okł., 3-71 s., off. z masz., c. 300 zł.
Tytuł okł. Wybór z: Leopold Jerzewski [pseud.]: Agresja 17 września 1939.
J-1950, BN-3083, Ka-3079, Hoo99/186, FC-37296*[wg BN], Nukat-1556510 – MM
 opis książki Łojek Jerzy (Jerzewski Leopold): Agresja 17 września 1939. Studium aspektów politycznych. Wyd. III.
Warszawa: PAX, 1990.
Sygn. cenzora: F-5. Na s. 8-9 - historia tekstu. ISBN 83-211-1394-X (opr. brosz.); ISBN 83-211-1410-5 (opr. płótno).
– uw – MM(opr.pł.)
 ▬ Łojek Jerzy: Dzieje sprawy Katynia.
Poprzednie wydania pod pseud.: Leopold Jerzewski, Leonard Jerzewski oraz Leopold Jeżewski – uw
 opis książki Łojek Jerzy (Jerzewski Leopold): Dzieje sprawy Katynia. Wydanie pośmiertne przejrzane przez Autora w 1986 r.
B.m. [Warszawa]: Instytut Józefa Piłsudskiego w Kraju, 1987.
A5, okł.kart., [4],3-69 s., powiel., c. 300 zł.
CJ-1109, Ł-251, J-1952, BN-3094, Ka-1375, BJ-2452, FC-9601, ECS-04390, ST15-2494, Nukat-2770846 – MM [na s. tyt.: NBA (stemplem).]
 opis książki Łojek Jerzy: Dzieje sprawy Katynia. (Wyd. IV).
Warszawa: Wydawnictwo Głos, 1988.
A5, okł.kart., 83,[4] s., off. z oryg. i masz., c. 500 zł.
Przedruk z wyd. 3: New York: Głos Publ. 1983.
J-1954, BN-3090, Ka-3341 FC-37300*[wg BN], ECS-03811, ST15-2495, Nukat-661680 – MM
 opis książki Łojek Jerzy (Jerzewski Leopold): Dzieje sprawy Katynia. Wyd. szóste. [pod zaklejką: czwarte].
B.m. [Kraków]: MN [Myśli Nieinternowane], b.r. [1987-8].
A5, okł., 83 s., powiel., c. 300 zł.
Początek tekstu: Od wydawcy: Jest to kolejne, prawdopodobnie czwarte [szóste(naklejka)] /biorąc pod uwagę edycję w Stanach Zjednoczonych, sygnowaną przez Głos Publishing/ wydanie książki.
J-1953, BN-3095, Ka-1377, Hoo99/186, BJ-2453, FC-4802, KJ-361*[wg BJ], Br-1573, ECS-02391, ST15-2496, Nukat-880994 – MM
 opis książki Łojek Jerzy (Jerzewski Leopold): Dzieje sprawy Katynia.
Białystok: Zakłady Wydawnicze „Versus”, 1989.
Wyd. poszerzone z przedmową podpisaną 1.11.81 r. Druk ukończono we wrześniu 1989 r. Wydanie pocięte {15 wycięć tekstu; na s. 24, 25, 26, 47, 53, 54, 60, 64, 66[4x],67[3x]} przez cenzurę. Sygn. cenzora: T-4. ISBN 83-7045-001-6.
Komentarz do działania cenzury: Dariusz Boguski: Orędownicy wolnego słowa. Gazeta Wyborcza nr 144W, 28.11.1989 r., s. 5; {rec. :} Stanisław Reyman: Książki z mojej półki. Wieczór Wybrzeża 1989 nr 201 s. 6; Andrzej Werner: Bez litości. Gazeta Wyborcza nr 150W, 06.12.1989 r., s. 8; pć: Wołanie o prawdę. ITD 1989 nr 48 s. 21; Andrzej Krauze: Pytania bez odpowiedzi. Głos Szczeciński 1989 nr 278 s. 3; [to samo w:] Kurier Lubelski 1989 nr 236 s. 2, Słowo Polskie 1989 nr 278 s. 3, Słowo Ludu [Dod. Magazyn] 1990 nr 1585 s. 4; Stanisław Świerad: Spełniony testament. Gazeta Współczesna 1989 nr 239 s. 3; Mieczysław Ciećwierz: Polityka i zbrodnia. Gazeta Współczesna 1989 nr 268 s. 3; Leszek Adamczewski: Z drugiego obiegu. Głos Wielkopolski 1989 nr 284 s. 3-4; Krzysztof Bauer: Trudna historia. Wiadomości Historyczne 1990 nr 3 s. 155-159; Mieczysław Ciećwierz: Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Nauki Społeczno-Polityczne 1990 nr 13 s. 149-151; MT [krypt. - właśc. Marian Turski]: W księgarni. Polityka 1990 nr 2 s. 8.
FC-37298*[wg BN] – uw – MM
 ▬ Łojek Jerzy: Idea federacyjna Józefa Piłsudskiego (referat wygł. na sesji naukowej 11-12 maja 1985 r.). – patrz w: Józef Piłsudski. Warszawa: Kuria Metropolitalna Warszawska 1985. Archikonfraternia Literacka. Zeszyty Studium Nauki Społecznej Kościoła. Zeszyt specjalny. – uw
 ▬ Łojek Jerzy: Kalendarz historyczny.
Wyd. 1 pod pseud.: Jałowiecki Antoni – uw
 opis książki Łojek Jerzy: Kalendarz historyczny. Wyd. II.
Warszawa: Wydawnictwo Głos, czerwiec 1989.
Wg inf. w wyd. Warszawa: Alfa 1994 s. 6 wydano pod pseud.: Jałowiecki Antoni.
– op

 ▬ Łojek Jerzy: Kalendarz historyczny. Wyd. III. Warszawa: Wydawnictwo Głos, wrzesień 1989. A5, okł.kart., [372] s., off. z oryg.
Ka-3342, Br-1574, ECS-02629, Nukat-1476744 – brak możliwości określenia typu wyd. – uw
 opis książki Łojek Jerzy: Kalendarz historyczny. Wyd. III.
Warszawa: Wydawnictwo Głos, wrzesień 1989.
A5, okł.kart., [372] s., off. z oryg., c. 6000 zł {na s. [2] słabo zaczerniona c. 3650 zł}.
ST15-2497 – MM
 opis książki Łojek Jerzy: Kalendarz historyczny. Wyd. III.
Warszawa: Wydawnictwo Głos, wrzesień 1989.
A5, okł.kart., [372] s., off. z oryg., c. 9500 zł {na s. [2] brak ceny}.
BN-3101, ST15-2498 – op
 opis książki Łojek Jerzy: Kalendarz historyczny. Wyd. III.
Warszawa: Wydawnictwo Głos, wrzesień 1989.
A5, okł.kart., [372] s., off. z oryg., c. 17000 zł {na s. [2] brak ceny}.
BJ-2455, FC-9603 – MM

 opis książki Łojek Jerzy: Kalendarz historyczny. Polemiczna historia Polski. Wyd. pierwsze.
Warszawa: Wydawnictwo Alfa; Alfa-Wero, 1994.
ISBN 83-7001-856-4.
– uw – MM
 ▬ Łojek Jerzy: Orientacja rosyjska w polskiej walce niepodległościowej.
poprzednie wydania pod pseud.: Łukasz Jodko – uw
 opis książki Łojek Jerzy: Orientacja rosyjska w polskiej walce niepodległościowej.
Wrocław: Ruch Społeczny Solidarność; Kret, [19]’87.
A5, okł.kart., 30,[1] s., [err.], stdr. z masz., [c. 160-200 zł].
Konfrontacje. Szkice polemiczne.
S. 10 i 12 oraz 21 i 23 zostały zamienione miejscami. Przedruk z wyd.: [Lublin]: Antyk 1985.
CJ-1111, J-1957, BN-3105, Ka-1378, Hoo99/186, BJ-2458, FC-9608, Br-1575, ECS-00621, Nukat-722428 – MM
 ▬ Łojek Jerzy: Potrzeba historii.
- w: Nowe Książki 1980 nr 23 s. 94-96.
– uw
 ▬ Łojek Jerzy: „Potrzeba historii”.
B.m.: b.w., 1981.
A4, 5,[1] s.
Zeszyt Ośrodka Pracy Politycznej RU ZSZP[!?] PS [SZSP Politechniki Szczecińskiej].
W nagłówku nadtytuł: Białe plamy historii Polski.
BaBN-2.298.227, FC-37308*[wg BN] – uw
 ▬ Łojek Jerzy: Szansa Konstytucji 3 Maja.
- w: Zeszyty Studium Nauki Społecznej Kościoła. 3. 1983 s. 14-28.
– uw – MM
 opis książki Łojek Jerzy: Szansa Konstytucji 3 Maja.
Warszawa: Wydawnictwo Głos, 1984.
A5, okł., 9 s., stdr. z masz., c. 30 zł.
Przedruk z: Zeszyty Studium Nauki Społecznej Kościoła. 3. 1983 s. 14-28.
K-2346, G-84/260, Ł-An-11*, S-144/983[pod pseud. Leopold Jerzewski], BN-3107, Ka-3354, BJ-2470, FC-9628, Br-1576, ECS-00622, ST15-2499[druk niebieski], Nukat-588268 – op
 ▬ Łojek Jerzy: Szansa Konstytucji 3 Maja.
- w: Głos 1990 nr 60/61 s. 113-124.
– uw
 ▬ Łojek Jerzy: Utrata nadziei: Ku Powstaniu Listopadowemu. – patrz w: Zeszyty Studium Nauki Społecznej Kościoła. 8. 1985 s. 70-89. – uw – MM
 ▬ Łojek Jerzy - patrz: Antoni Jałowiecki [pseud.], Leopold Jerzewski [pseud.], Leonard Jerzewski [pseud.], Leopold Jeżewski [pseud.], Łukasz Jodko [pseud.] – uw
 ▬ Łomaczewska Danuta Barbara [wybór]: Józef Piłsudski i Lwów. Warszawa: Pokolenie 1989. – uw
 ▬ Łomaczewska Danuta Barbara - patrz: Józef Korczyn [pseud.]; Filip Szczerzec [pseud.]; Jerzy Wereszyca [pseud.]; Adam Ulina [pseud.] – uw
 ▬ Łomnicki Tadeusz - patrz: Komedianci. Rzecz o bojkocie. 1988. – uw
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.