Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Kun - Kure

Data ostatniej korekty tekstu: 30.04.2018 r.
 
 
 • "Kuna" - patrz: Kierc Bogusław: Łagodny, miły. (wiersze i mała proza). Wrocław: Robotnicze Wydawnictwo "Feniks" 1986; Szerer Mieczysław: Procesy przed Najwyższym Sądem Wojskowym. Wrocław: Robotnicze Wydawnictwo "Feniks" 1986. - uw
 • Kundera Milan.
  Numer poświęcony twórczości Milana Kundery: Almanach Humanistyczny … bez zgody i wiedzy… 1988 nr 8, 128 s. Na s. 123-126: Polska bibliografia Milana Kundery. - uw
 • Kundera Milan. Księga śmiechu i zapomnienia.
  Pierwodruki:
  - część I: Stracone listy. w: Krytyka 1983 nr 13/14 s. 211-223;
  - część III: Aniołowie. w: Wezwanie 1983 nr 5 s. 81-93.
  - uw
 • Kundera Milan: Księga śmiechu i zapomnienia.
  Warszawa: Wydawnictwo Przedświt, 1984.
  A5, okł.kart., 128,[4] s., off. z masz., c. 330 zł.
  Tłumaczyli z czeskiego: Paweł Heartman [pseud.] (część I), Beata Rój-Porubska [pseud.] (pozostałe części). Podstawa tłumaczenia: Kniha smíchu a zapomnĕní. Toronto: Sixty-Eight Publ. 1981. Tłumaczenie opłacone przez Bank Przekładów Wydawnictw Niezależnych. Okładka i s. tytułowa: J.; opracowanie techniczne: S.
  Rec.: Niehaszek. Obecność 1985 nr 9 s. 117-119; A.S.: Księga rozbitków czeskich. Wybór 1985 nr 2.
  K-2266, G-84/241, CD-1674, J-1756, BN-2812, Ka-841, BJ-2206, Br-1400 - MM
 • Kundera Milan: Księga śmiechu i zapomnienia. Wyd. drugie.
  Warszawa: PIW Państwowy Instytut Wydawniczy, 1993.
  Przełożyli: [z czeskiego]: Piotr Godlewski, Andrzej Jagodziński. ISBN 83-06-02273-4.
  - uw - MM
 • Kundera Milan: Kubuś i jego pan. W hołdzie Denisowi Diderotowi. [Dramat w 3 aktach].
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza n 1988.
  A5, okł.kart., 50,[1] s., off. z masz., c. 300 zł.
  Przełożył Adam Mielczarek. Tytuł oryg.: Jacques et son maître. Hommage a Denis Diderot en 3 actes... Paris: Gallimard 1981. Le Manteau d’Arlequin. Dramat poprzedza: M. Kundera: Wstęp do wariacji. Opracowanie graficzne: Studio Z.
  CD-1675, J-1757, BN-2813, Ka-3287, BJ-2207 - MM
 • Kundera Milan: Kubuś i jego pan. Hołd w trzech aktach dla Denisa Diderota.
  Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2000.
  Przełożył Marek Bieńczyk. ISBN 83-06-02815-5.
  - uw
 • Kundera [Milan]: Materiały z sympozjum zorganizowanego w Katowicach w dn. 25-26 kwietnia 1986 r.
  Londyn: Polonia 1988.
  ISBN 0 902352 65 2. Na s. 199-203: Jacek Baluch [oprac.]: Polska bibliografia Milana Kundery.
  - uw - MM
 • Kundera Milan: Nieznośna lekkość bytu. Powieść.
  Londyn: Aneks, 1984.
  22 cm, 215 s.
  Z czeskiego przetłumaczyła Agnieszka Holland. [Tytuł oryg.: Nesnesitelná lehkost bytí]. ISBN 0-906601-15-0.
  Rec.: Leski Marek: Anty-Kundera. Arka Kraków 1985 nr 11 s. 5-12. Polemika - Jerzy Surdykowski: Nieznośna ciężkość pojmowania. Arka Kraków 1986 nr 14 s. 60-64. Replika - Marek Leski: Jak Libańczyk z Libańczykiem. Arka Kraków 1986 nr 14 s. 65-71; Wiktor Grotowicz: Niekompetencja istnienia. Kontakt Paryż 1985 nr 3/35 s. 64-67; Ewa Szczerkowska: Przezwyciężać lekkość. Pogląd Berlin Zach. 1985 nr 4/77 s. 26-29; (jota): Podpunkt Gdańsk 1985 nr 3 s. 108-109; Ries van der Wouden: Ciężar lekkości - Kundera a paradoks Kierkegaarda. Arka Kraków 1989 nr 27 s. 90-95.
  - uw - MM
 • Kundera Milan: Nieznośna lekkość bytu. Powieść.
  B.m.[Kraków]: Oficyna Literacka 1985.
  A6, okł.kart., 212,[4] s., off. z oryg., [c. 320-400 zł].
  Przekład z czeskiego Agnieszka Holland. Przedruk z wyd.: Londyn: Aneks 1984. BN, BK, BJ, KJ podają: 215 s.
  Rec.: Niehaszek: Mit Europy Środkowej czyli niezgoda na kicz. Obecność 1985 nr 10 s. 105-109; Antynomie Kundery. Miesięcznik Małopolski 1986 nr 9-10 [właśc. 12] s. 102; Ouidam [pseud. - właśc. Bogdan Rogatko]: Es muss sein, czyli na boku szosy. Miesięcznik Małopolski 1986 nr 9-10 [właśc. 12] s. 103-107.
  K-2267, CD-1677, J-1758, BK-308, S-128/534, BN-2816, Ka-4253, HN-000545054, BJ-2209, KJ-323, Br-1402 - op
 • Kundera Milan: Nieznośna lekkość bytu. Powieść.
  Gdańsk: Litery 1985. [na okładce:] 1987.
  A6, okł.kart., 215 s., off. z oryg., (c. 500 zł).
  Przełożyła z czeskiego Agnieszka Holland. Przedruk z wyd.: Londyn: Aneks 1984.
  Rec.: Marian Miszalski: Nieznośna lekkość chwytu. Kurs 1987 nr 32 s. 29-30.
  CD-1676=CD-1678[błąd: r.w. 1978], CJ-1053, KN’87-127, Dun-89, J-1759, BN-2815[wg BŚ - r.w. 1985]=BN-2814[1987], Ka-3009, BJ-2208, Br-1401[r.w. 1985], PA09 s.115 - MM
 • Kundera Milan: Nieznośna lekkość bytu.
  Poznań [Kraków]: b.w. [19]’89.
  A5, okł.kart., 215 s., off. z oryg., [c. 14000 zł].
  Przetłumaczyła Agnieszka Holland. [Przedruk z wyd.: Londyn: Aneks 1984].
  BK-309, BJ-2210, KJ-324*[wg BK] - MM

 ▬ Kundera Milan: Nieznośna lekkość bytu. Powieść. Wrocław: Inicjatywa Wydawnicza Aspekt, 1989. A5, okł.kart., 215 s., off. z oryg. Z czeskiego przetłumaczyła Agnieszka Holland. Przedruk z wyd.: Londyn: Aneks 1984. Projekt okładki Roman Cieślewicz.
BN-2817*[wg BŚ, WiMBP Zgóra], Ka-3298{215,[1] s.}, Nukat-719962 – brak możliwości określenia typu wyd. – uw
 opis książki Kundera Milan: Nieznośna lekkość bytu. Powieść.
Wrocław: Inicjatywa Wydawnicza Aspekt, 1989.
A5, okł.kart., 215 s., off. z oryg., c. 2900 zł.
Okł. drukowana na lekko szarawym kartonie.
ST15-2254 – MM
 opis książki Kundera Milan: Nieznośna lekkość bytu. Powieść.
Wrocław: Inicjatywa Wydawnicza Aspekt, 1989.
A5, okł.kart., 215 s., off. z oryg.
Okł. drukowana na pomarańczowo-żółtym kartonie. Na IV s. okł. brak ceny.
BaBN-b1276995, FC-37008*[wg BN] – MM

 • Kundera Milan: Nieznośna lekkość bytu.
  Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1992.
  Przełożyła Agnieszka Holland. ISBN 83-06-02128-2.
  - uw
 • Kundera Milan: Trzeba zniszczyć Kandyda. - patrz w: Havel Vaclav: Eseje Polityczne. Warszawa: Krąg 1984. - uw
 • Kundera Milan: Walc pożegnalny.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza n; Oficyna WE [Wydawnictwo Enklawa], 1983.
  A5, okł.kart., 114,[2] s., off. z masz., c. 236 zł.
  Tytuł oryg.: Valčík na rozloučenou. Przekład Paweł Heartman [pseud.].
  Rec.: A.Z.: Requiem na trąbkę. Biuletyn Międzywydawniczy 1984 nr 7/8 s. 51; Niehaszek: Czy dobrze jest być Czechem ?. Obecność 1985 nr 6 s. 78-80; R.Z. [krypt. - właśc. Roman Zimand]: Ten cholerny Kundera. Almanach Humanistyczny 1984 nr 1-2 s. 172-178 - przedruk w: [tegoż]: Czas normalizacji. Szkice czwarte. Londyn: Aneks 1989 s. 73-78.
  K-2268, G-83/287, CD-1679, BN-2819, Ka-842, HN-000545056, BJ-2211, FC-9832, Br-1403, ECS-00558, ST15-2255, ST15-2256[okł. bez grzbietu i tylnej kartki], Nukat-844335 - MM
  Odmiany okładek:
  - karton szarożółtawy [cielisty] o grubości 0,25-0,26 mm – MM;
  - karton białycienki o niejednolitej grubości: 0,13-0,16 mm [podobny do szkolnego kartonu rysunkowego], egz. nieobcięty – MM;
  - okł. nie obejmująca grzbietu ze słabego mechacącego się białego papieru o grubości 0,11 mm – MM
 • Kundera Milan: Walc pożegnalny.
  Warszawa: ECCO Sp. z o.o., b.r. [ok. 1989].
  A5, okł.kart., 114,[2] s., off. z masz., [c. 5000 zł].
  ISBN 83-85106-01-04 [błędny, winno być zapewne 83-85106-01-4]. Reprint wyd.: Warszawa: Nowa, WE 1983. Sygn. druk.: ZP sp. z o.o. Pololimp zam. P-28 [sygn. cenzora:] A-85.
  Rec.: Anna Bojarska: Genialna łamaga. Gazeta Wyborcza nr 49(216), 27.02.1990 r., s. 8.
  {BN-2818*[wg MBPŁ], BaBN-b1276996, ECS-05214, Nukat-306424 - błędnie 1983, wydrukowany ISBN nie mógł być wymyślony w 1983 r.}, [BJ-2212, FC-9833 - stdr. ze skł.] - uw - MM
 • Kundera Milan: Walc pożegnalny. Wyd. I.
  Warszawa: Czytelnik, 1990.
  Przełożył Piotr Godlewski. ISBN 83-07-02159-6.
  - uw
 • Kundera Milan: Walc pożegnalny. Wyd. pierwsze w tej edycji.
  Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, © 2001.
  Przełożył Piotr Godlewski. ISBN 83-06-02867-8.
  - uw - MM
 • Kundera Milan: Walc pożegnalny. Wyd. V.
  Warszawa: Wydawnictwo WAB - Grupa Wydawnicza Foksal, © 2013.
  Seria: Don Kichot i Sancho Pansa.
  Przełożył Piotr Godlewski. ISBN 978-83-7881-485-6.
  - uw - MM
 • Kundera Milan: Życie jest gdzie indziej.
  Londyn: Puls luty 1988.
  22 cm, 194,[1] s.
  Seria: Sąsiedzi; 1.
  Tłumaczył Jacek Illg. Tytuł oryg.: Život je jinde. Toronto. Sixty-Eight Publ. 1979. ISBN 0-907587-37-2.
  Rec.: Marta Waliszewska: Z biblioteczki emigrantki. Pogląd Berlin 1988 nr 11(151) s. 62.
  - uw
 • Kundera Milan: Życie jest gdzie indziej.
  B.m.[Kraków]: Oficyna Literacka 1988.
  A6, okł.kart., [2],5-277,[1] s., off. ze skł., [c. 830-850 zł].
  Przełożył Jacek Illg. Tytuł oryg.: Život je jinde. Toronto. Sixty-Eight Publ. 1979. Inna redakcja tekstu niż w wyd.: Londyn: Puls 1988. Brak posłowia. Wg BK: obw. [nie mam].
  Rec.: Elżbieta Morawiec: Człowiek w trybie warunkowym. Kultura Niezależna 1989 nr 51 s. 144-147.
  CD-An-4, J-1761, BK-310, BN-2820, Ka-3073, BJ-2213, KJ-325, Br-1404 - MM
 • Kundera Milan: Życie jest gdzie indziej.
  Warszawa-Wrocław: Wers luty 1988.
  A5, okł.kart., 194,[1] s., off. z oryg., c. 1250 zł.
  Przełożył Jacek Illg. Przedruk z wyd.: Londyn: Puls 1988. Zawiera również: Posłowie {tłumaczył Grzegorz Sowula}. Posłowie stanowi fragment posłowia do wyd. angielskiego: Life is elsewhere. Harmondsworth: Penquin 1986.
  Jacek Illg: List do red. Kultura Niezależna 1990 nr 57 s. 89.
  CD-1680, J-1762, BN-2822, Ka-3299, BJ-2214 - MM
 • Kundera Milan: Życie jest gdzie indziej.
  Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm 1989.
  A5, okł.kart., 194,[1] s., off. z oryg., [c. 6800 zł].
  Przełożył Jacek Illg. Przedruk z wyd.: Londyn: Puls 1988. Projekt okładki i s. tytułowej: Krzysztof Racinowski. Zawiera również: Posłowie {tłumaczył Grzegorz Sowula}. Posłowie stanowi fragment posłowia do wyd. angielskiego: Life is elsewhere. Harmondsworth: Penquin 1986.
  CD-1681, BN-2821, Ka-4237, BJ-2215 - MM
 • Kundera Milan: Życie jest gdzie indziej.
  Warszawa: Wydawnictwo Grup Oporu "Solidarni" 1989.
  A5, okł.kart., 194 s., off. z oryg., [c. 4500 zł].
  Przełożył Jacek Illg. Przedruk z wyd.: Londyn: Puls 1988. Opracowanie graficzne: Joanna Rydz. Zawiera również: Posłowie {tłumaczył Grzegorz Sowula}. Posłowie stanowi fragment posłowia do wyd. angielskiego: Life is elsewhere. Harmondsworth: Penquin 1986.
  Jacek Illg: List do red. Kultura Niezależna 1990 nr 57 s. 89.
  CD-1682, BN-2823, BJ-2216, Ka-4700 - MM
 • Kundera Milan: Życie jest gdzie indziej.
  Warszawa: Czytelnik 1991.
  Przełożył z czeskiego Jacek Illg. ISBN 83-07-02158-8.
  - uw
 • Kunicki-Goldfinger Władysław - patrz: PPS [Polska Partia Socjalistyczna] - propozycje programowe. Wiedza [1988]; Polska Partia Socjalistyczna. Propozycje programowe. Warszawa sierpień 1988; Program Polskiej Partii Socjalistycznej /Propozycja do dyskusji/. Warszawa sierpień 1988. - uw
 • Kuniński Miłowit: Amalrik i rok 1984. Socjologia polityczna i profetyzm. - patrz w: Oblicza Rosji. Lublin: FIS Fundusz Inicjatyw Społecznych [19]87. - uw
 • Kunze Reiner: Cudowne lata. [Miniatury literackie].
  Wrocław: Universitas - Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Wrocławskiego 1988.
  A5, 70 s., off. ze skł. komput., c. 140 zł.
  Przekład H. Niżański [pseud.]. Tytuł oryg.: Die wunderbaren Jahre, 1976. Zawiera również: H. Niżański: Zapiski z codzienności kłamstwa (O "Cudownych latach" Reinera Kunzego i nie tylko). Opracowanie graficzne i projekt okładki: Tadeusz Kuda.
  CD-1724, J-1763, BN-2824[c. 440 zł], Ka-3904 - op
 • Kunze Reiner: Cudowne lata.
  Wiedeń: Księgarnia Polska 1990.
  Przekład Marek Zybura.
  - uw - MM
 • Kunze Reiner: Nokturn i inne wiersze z lat 1959-1981.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza 1987.
  A5, okł.kart., 47,[1] s., off. z masz., c. 200 zł.
  Wybór i przekład Ryszard Krynicki. Opracowanie graficzne: m.j.
  Rec.: Krzysztof Myszkowski: "Tutaj może Pan milczeć". Res Publica 1989 nr 9/12 s. 125-127.
  KN’87-128, CD-1725, CJ-1054, J-1764, BN-2825, Ka-844, BJ-2217, Br-1405 - MM
 • Kunze Reiner: Nokturn i inne wiersze z lat 1959-1981.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza 1989.
  47 s.
  Wybór i przekład Ryszard Krynicki.
  CD-1726 - op
 • Kupczyński Roman: Pogrom na Ukrainie w latach 1972-1980 /ze zbioru dokumentów z serii Zeszyty Samwydawu/.
  Warszawa: Wydawnictwo WIS 1986.
  A5, okł., 36 s., powiel., c. 100 zł.
  Biblioteka "Dialogu".
  Tytuł okł.: Pogrom na Ukrainie 1972-1980. Prawidłowy tytuł serii oryg.: Zoshyty Ukrainskoho Samvydavu. Tłumaczenie z ukraińskiego przedmowy Romana Kupczyńskiego i fragmentów dokumentów dotyczących procesów Vasilja Stusa i Vasilja Romanjuka z antologii: Pohrom v Ukraini, 1972-1979. [Münich]: Suchasnist 1980.
  G-86/167, CJ-1055, J-1765, BN-2826, Ka-3956, Hoo99/184, HN-002198238, BJ-2218, Br-1406 - MM
 • Kupčinskij Roman: V okopach perebudovi.
  Warsaw: Wydawnictwo Recto 1988.
  A6, [1],14,[1] s.
  Tekst podpisano: R.K. Peredr. z: Sučasnist Monachium 1987 nr 7-8.
  BN-2827 - op
 • Kuranda Tadeusz [proj. okł.] - patrz: Falkiewicz Andrzej: Jeden i liczba mnoga. Wrocław: "Kret" 1989; [ilustr.] - Herbst Lothar: Wyznania. Świt 1981. - uw
 • Kuratowska Zofia: Rozważania o etyce lekarskiej /13 marca 1985 r./. – patrz: Wieczory dyskusyjne. Zeszyt 4. Materiały duszpasterskie. Styczeń-Kwiecień 1985. Łódź: Duszpasterstwo Środowisk Twórczych przy Kościele Najświętszego Imienia Jezus Ojców Jezuitów [ok. 1987]. – uw
 • Kuratowska Zofia: Tworzyć fakty dokonane. - patrz w: Na zaproszenie Lecha Wałęsy. Narada przedstawicieli środowisk niezależnych [Warszawa 7.11.1987 r.]. Myśl [1987-8]. - uw
 • Kuratowska Zofia [rozm.] - patrz w: Smoleński Paweł: Szermierze Okrągłego Stołu. Zwątpienia i nadzieje. Warszawa: Most ’89. - uw
 • Kürbis Brygida: Refleksje na polską kulturą średniowieczną. - patrz w: Zeszyty Studium Nauki Społecznej Kościoła. 1. 1983 s. 17-27. - uw - MM
 • Kurczewska Joanna - patrz: Demokracja wewnątrzzwiązkowa. Warszawa: IWZZ 1981. - uw
 • Kurczewski Jacek: Dawny ustrój i rewolucja. - patrz w: Król Marcin, Kurczewski Jacek: Po sierpniu 1980 r. Warszawa: Nowa 2 1981. - uw
 • Kurczewski Jacek: Funkcje społeczne "Solidarności". - patrz w: Sprawy związkowe. Biuletyn roboczy Zespołu Spraw Związkowych OPS-Z przy KKP NSZZ "Solidarność" pod red.: Sergiusza Kowalskiego i Jacka Kurczewskiego. Warszawa wrzesień 1981. Otwock Świerk: NSZZ "Solidarność" w IBJ 1981. Biblioteka Biuletynu Informacyjnego w IBJ. Tom VII. - uw
 • Kurczewski Jacek: Konflikt i "Solidarność".
  Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych; OBS NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze 1981.
  A5. okł.kart., 107,[1] s., off. z masz., nakł. 2000 + 50 egz.
  Zeszyty OBS; 4.
  Zawiera teksty:
  - Słowo wstępne;
  - Dobre państwo jako zagadnienie socjologiczne {Tekst referatu wygłoszonego 21.V.1979 r. na zebraniu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego};
  - Dawny ustrój i rewolucja {Tekst referatu pt. "Konflikt i solidarność 1980" wygłoszonego 12.XII.1980 r. na zebraniu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego; druk. w: Marcin Król, Jacek Kurczewski: Po sierpniu 1980 r. Warszawa: Nowa 1981};
  - W oczach opinii publicznej;
  - "Solidarność", państwo i prawo;
  - Warunki demokracji związkowej.
  Brak sygnatury cenzury. Druk zakończono 28.05.1981 r.
  BN-2828[wg MBPŁ], HN-000499586, BJ-2219 - MM
 • Kurczewski Jacek: "Solidarność" od wewnątrz.
  Wiadomości Dnia. nr 183, 31.08.1981, s. 1-7 [cały numer]. Wydanie specjalne.
  Ośrodek Badań Społecznych i Biuro Informacyjne NSZZ Solidarność Regionu Mazowsze.
  - uw - MM
 • Kurczewski Jacek: "Solidarność" od wewnątrz. - patrz w: Niepodległość Pracy. Ośrodek Badań Społecznych NSZZ Solidarność region Mazowsze wrzesień 1981. - uw
 • Kurczewski Jacek: Struktura terytorialna Związku.
  B.m.: b.w., b.r. [1981].
  A4, 6,[4] s., powiel.
  BJ-2220 - op
 • Kurczewski Jacek: Warunki demokracji związkowej.
  - w: Solidarność Ziemi Puławskiej nr 7(15), 17 II 1981, s. 1-8 [cały numer].
  Tekst podpisany: W-wa, 4.I.1981. Materiał roboczy przygotowany przez Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Przedruk z: N.S.Z.Z. "Solidarność" - Region Mazowsze - styczeń 1981.
  - uw - MM
 • Kurczewski Jacek: Warunki demokracji związkowej. - patrz w: Kurczewski Jacek: Konflikt i "Solidarność". Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych; OBS NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze 1981. - uw
 • Kurczewski Jacek - patrz: Demokracja wewnątrzzwiązkowa. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych 1981; Prawa obywatelskie, praworządność, system obywatelski. [Gdańsk 1981]. - uw
 • Kurdakow Siergiej: Przebacz mi, Nataszo.
  B.m. [Kraków]: Biblioteka Obserwatora Wojennego, b.r. [1986].
  A5, okł.kart., 145,[2] s., stdr. z masz., c. 600 zł.
  Tłumaczenie z języka angielskiego. Okładkę projektował: JANOR. Druk.: Powielarnia "Puszcza Niepołomicka".
  G-86/168, CD-1791, CJ-1056, J-1766, BK-311, BN-2830, Ka-1280, BJ-2221, KJ-326, Br-1407 - MM
  Wyd. 2 zostało skonfiskowane przez SB 2.VI.1987 r.
 • Kurdakow Siergiej: Przebacz mi, Nataszo.
  Gliwice: Wokół Nas 1989.
  A5, okł.kart., 144 s., off. z masz., (c. 2900 [-3900] zł).
  Przedruk z wyd.: Biblioteka Obserwatora Wojennego.
  CD-1792, BN-2829, Ka-4305, BJ-2222, Br-1408 - MM
 • Kurdakow Siergiej: Przebacz mi, Nataszo.
  Toruń: Dabar, 1993.
  21 cm, 141,[1] s.
  ISBN 83-85955-07-0. [okładka drukowana na białym tle].
  - uw
 • Kurdakow Siergiej: Przebacz mi, Nataszo. Wyd. III.
  Toruń: Dabar, b.r.
  161,[5] s.
  ISBN 83-85955-07-0. [okładka drukowana na ciemnoniebieskim tle].
  - uw
 • Kurdakow Siergiej: Przebacz mi, Nataszo.
  Komorów: Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski, 2010.
  21 cm, 282,[1] s.
  ISBN 978-83-89920-78-6. Na podstawie wyd.: Gliwice: Wokół nas 1989.
  - uw
 • Kurdziel Bronisław [proj. okł.] - patrz: Barańczak Stanisław: Ja wiem, że to niesłuszne. Kraków: ABC 1981; Hłasko Marek: Podpalacze ryżu. Kraków: ABC 1981; Kołakowski Leszek: Obecność mitu. Kraków: ABC 1981; [oprac. graf.] - Raina Peter: Kardynał Wyszyński. Kraków ABC 1981. - uw
 • Kurecka Maria: Trzydzieści wierszy.
  B.m.[Kraków]: Oficyna Literacka 1987.
  A5, 39,[1] s., off. z masz., [c. 150 zł].
  Na IV s. okładki: nota o autorce.
  CD-805, CJ-1057, J-1767, BK-312, BN-2831, Ka-846, KS-2515, BJ-2223, KJ-327, Br-1409 - op
 • Kurek Ewa: Ucieczka z zesłania.
  Lublin: Wydawnictwo Clio Sergiusz Matiunin, b.r. [1996-7].
  21 cm, 155,[1] s.
  ISBN 83-905113-1-2. Tekst powieści napisano na podstawie wspomnień nagranych na taśmy magnetofonowe przez Marię Byrską. Poprzednie edycje tekstu były wydawane pod jej nazwiskiem.
  - uw - MM
 • Kurek Ewa: Ucieczka z zesłania.
  Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2014.
  ISBN 978-83-257-0774-3.
  - uw - MM
 • Kurkiewicz Grzegorz: Miłość do małej ojczyzny - podstawa i czynnik składowy patriotyzmu. – patrz w: Polak wobec ojczyzny. Gdańsk 1989. - uw
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2017. e-mail: muzeum@m-ws.pl ; bibula@incipit.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.
„No framing” - Nie zezwalam na pokazywanie zawartości mojej witryny w ramce (ang. „frame”), umieszczonej w innej witrynie internetowej.