Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Kre - Krw

Data ostatniej korekty tekstu: 14.08.2018 r.
 
 
 • Kreisky B.: Nie ufam komunistom. - patrz w: Eurokomunizm. Nowa b.r. [1977-8]. - uw
 • Kremlowskie kuranty.
  Nowy York: Instytut na Rzecz Demokracji w Europie Wschodniej 1990.
  19 cm, 211 s.
  Konfrontacje; 11.
  ISBN 0-935417-11-7. Tytuł ang.: "Kremlin’s Chimes".
  - uw
 • Kremlowskie kuranty.
  Warszawa: Wydawnictwo PoMost 1990.
  18 cm, 211 s.
  Konfrontacje; 11.
  Zawiera teksty:
  - Richard Pipes: Gorbaczow a strategia amerykańska [tłum. z: Policy Review, zima 1989].
  - Alain Besancon: Gorbaczow bez złudzeń [tłum. z: Commentary, kwiecień 1988].
  - Walter Laquer: Głasnost’ i jej granice [tłum. z: Commentary, lipiec 1988].
  - Angelo M. Codevilla: Czy zagrożenie sowieckie trwa? [tłum. z: Commentary, listopad 1988].
  - John Galvin: Trzymać proch w pogotowiu [tłum. z: Time, 29 maja 1989].
  - Robert G. Kaiser: Zmierzch ZSRR [tłum. z: Foreign Affairs, zima 1988/89].
  - Witalij Rapoport: Dokąd zmierzasz, towarzyszu Gorbaczow? [tłum. z: Pieriestrojka Statii, London 1989, s. 7-32].
  - Thomas Firestone: Czwórka sowietologów - wprowadzenie [tłum. z: The National Interest, zima 1988/89].
  - Adam Ulam: Zmuszać do uczciwości - w hołdzie Leo Łabędziowi [tłum. z: The National Interest, zima 1988/89].
  - Joshua Muravchik: Głasnost’, KGB i "Nation" [tłum. z: Commentary, czerwiec 1988].
  - Walter C. Clemens jr.: Estonia, miejsce godne uwagi [tłum. z: The National Interest, jesień 1988].
  - Joseph Shattan: Sprawa Kirowa [tłum. z: The American Spectator, grudzień 1988].
  - Michael Johns: Śmierć głodowa Etiopii i udział w niej Sowietów [tłum. z: Policy Review, lato 1988].
  BJ-2078 - uw - MM
 • Kresowiak Jan [pseud.] – właśc. Tadeusz Zaleski-Isakowicz {[wg FC, Nukat]; Andrzej Izdebski [wg KJ]; BaBN - nie rozwiązuje pseud.} - uw
 • Kresowiak Jan [pseud.]: Leopolis semper fidelis. Lwów zawsze wierny.
  Kraków: Biblioteka Promienistych, 1985.
  A6, 40,[1] s., stdr. z masz., c. 65 zł.
  K-2218, G-85/177, Ł-217, J-1628, BK-279, BN-2633, Ka-1272, Hoo99/183, HN-000509564, BJ-5081, FC-4090, KJ-194, Br-1331, ECS-02519, ST15-2134, Nukat-220173 - MM
 • Kret A. - patrz: Społeczeństwo wobec stanu wojennego. Zeszyt 7: Okiem obiektywu, część 3 i 4. Kraków: Niezależne Wydawnictwo Literackie 1982. - uw
 • Kręcioch Andrzej - patrz: Charłampowie A. i S. [pseud.] - uw
 • Krężlewski Jerzy - patrz: Marek Kir [pseud.] - uw
 • Kriegel Annie:
  - Komuniści a basen śródziemnomorski [tłum. z: Commentaire, zima 1986/7] - tłum. Roma Fiszer. - patrz w: Zagrożenia współczesne. 1987. - uw
  - Zachodnioeuropejskie partie komunistyczne. Powrót historii. - patrz w: W dwadzieścia lat później z myślą o przyszłości. 1956. Kr.: Ość [19]’81. - uw
 • Kriele Martin: Nikaragua - krwawiące serce Ameryki.
  Warszawa: Wydawnictwo Niepodległość; Prawy Margines Wydawnictwo Organizacji Solidarność Walcząca - druk wspólny, 1987.
  A5, okł.kart., 119 s., off. z masz., c. 470 zł.
  Tłumaczenie: P.M. [krypt. - właśc. Tadeusz Miłkowski]. Tytuł oryg.: Nicaragua - das blutende Herz Amerikas. München; Zürich: © R. Piper 1985. Tłumaczenie wg 3-go wydania z marca 1986 r. Wydano staraniem LDP "Niepodległość".
  KN’87-40, CJ-1010, J-1630, BN-2635, Ka-1273, BJ-2080, Br-1332 - MM
 • Kriele Martin: Nikaragua - krwawiące serce Ameryki. Wyd. II.
  Warszawa: Wydawnictwo Niepodległość; Maraton, 1988.
  A5, okł.kart., 119 s., off. z masz., [c. 600-630 zł].
  Tłumaczenie: P.M. [krypt. - właśc. Tadeusz Miłkowski]. Tytuł oryg.: Nicaragua - das blutende Herz Amerikas. München; Zürich: © R. Piper 1985. Tłumaczenie wg 3-go wydania z marca 1986 r.
  J-1631, BN-2636*[wg PBW Krak, MBPŁ], BaBN, Ka-1273/II, BJ-2081 - MM
 • Kristol Irving: Liberalizm a Żydzi amerykańscy [tłum. z: Commentary, październik 1988] - patrz w: Arabowie i Żydzi. 1990. - uw
 • Kristol Irving: Wyznania jedynego prawdziwego neokonserwatysty.
  B.m.[Wrocław]: Instytut Konserwatywny w Polsce, Wektory 1987.
  A5, okł.kart., 127 s., off. z masz., [c. 530 zł].
  Zawiera: R.S.: Wstęp.
  CJ-1011, J-1632, BN-2637, Ka-3289 - MM
 • Krockow Christian Graf von: Czas kobiet. Wspomnienia z Pomorza 1944-1947. Według relacji Libussy Fritz-Krockow.
  Warszawa: Wydawnictwo CDN 1990.
  A5, okł.kart., 160,[6] s., off. ze skł.
  Przełożyła Iwona Burszta-Kubiak. Tytuł oryg.: Die Stunde der Frauen. Bericht aus Pommern 1944 bis 1947. Nach einer Erzählung von Libussa Fritz-Krockow. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt 1988.
  Hoo99/183, BJ-2082 - uw - MM
 • Krockow Christian Graf von: Czas kobiet. Wspomnienia z Pomorza 1944-1947. Według relacji Libussy Fritz-Krockow. Wydanie II.
  Warszawa: Agencja Wydawnicza "Tu" 1995.
  21 cm, 217 s.
  Seria: Pamięć Europy. Sylwetki.
  Przełożyła Iwona Burszta. Tytuł oryg.: Die Stunde der Frauen. Bericht aus Pommern 1944 bis 1947. Nach einer Erzählung von Libussa Fritz-Krockow. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt 1988. ISBN 83-902971-1-6.
  - uw
 • Kronika bezprawia. Łódź 1 Maja 1984.
  Łódź: Wydawnictwo Łódź 1984.
  18 cm, teka 20 fot.
  BŁ-90, J-4374[wg BŁ], BN-2638[wg BŁ] - op
 • Kronika Kościoła grecko-katolickiego na Ukrainie. [tytuł okł.] - patrz: Komp Hans-Dieter: Dzieje Kościoła grecko-katolickiego na Ukrainie po II wojnie światowej. Warszawa: Wydawnictwo im. Olofa Palme 1985. - uw
 • Kronika Kościoła Katolickiego na Litwie.
  B.m.[Warszawa]: Wydawnictwo Grup Politycznych b.r. [1985].
  A5, okł., 64 s., powiel., c. 170 + 10 zł na FPS.
  Tytuł okł. Wydano staraniem E.G. Okładka wykonana sitodrukiem: duża ramka dookoła strony. Jest to tłumaczenie z nr 59 (1983) podziemnego pisma wydawanego na Litwie pod tym samym tytułem. Na s. IV okładki komunikat o połączeniu wydawnictw datowany: W-wa, 22.07.1985.
  K-2219, G-85/178II, J-1633/II, BN-2639, Ka-800, Hoo99/183, BJ-2083, Br-1341 {K, BN, Hoo, Br - która wersja ?} - MM
 • Kronika Kościoła Katolickiego na Litwie.
  B.m.[Warszawa]: Wydawnictwo Grup Politycznych b.r. [1985].
  A5, okł.kart., 64 s., powiel., c. 170 + 10 zł na FPS.
  Tytuł okł. Wydano staraniem E.G. Okładka drukowana offsetem: krajobraz z kapliczką. Jest to tłumaczenie z nr 59 (1983) podziemnego pisma wydawanego na Litwie pod tym samym tytułem.
  G-85/178I, J-1633/I, BJ-2084, Ka-799 - MM
 • Kropiwnicki Jerzy: Aby Związek był związkiem. Z Jerzym Kropiwnickim rozmawia Marek Zagajewski. [dalszy ciąg pt.: Przez zieloną granicę]
  - w: Sprawy i Ludzie. Wrocław 1989, nr 47(398), 23 listopada 1989, s. 16.
  – uw
 • Kropiwnicki Jerzy: Aby Związek był związkiem. Z Jerzym Kropiwnickim rozmawia Marek Zagajewski.
  Łódź: NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej 1989.
  A5, [2],2-5,[2] s., ksero z oryg. i masz.
  Przedruk z: Sprawy i ludzie Wrocław nr 47(398) z dn. 23.XI.1989 r.
  - MM
 • Kropiwnicki Jerzy: Przemówienie Jerzego Kropiwnickiego na Walnym Zebraniu Delegatów w dn. 22.IX.1981 r.
  B.m.[Łódź]: [NSZZ "Solidarność"] b.r. [1981].
  A5, 4 s., off. z masz.
  - MM
 • Kropiwnicki Jerzy: Przez zieloną granicę. Z Jerzym Kropiwnickim rozmawia Marek Zagajewski.
  - w: Sprawy i Ludzie. Wrocław 1989, nr 49(400), s. 5.
  – uw
 • Kropiwnicki Jerzy: Zachować tożsamość. Prelekcja Jerzego Kropiwnickiego wygłoszona w DLP w Legnicy 15.03.1989 r.
  B.m. [Lubin]: Wydawnictwo Gazety Lubińskiej, b.r. [1989].
  A5, okł., [2],18 s., off. z masz., c. 200 zł.
  Ka-3704 - MM
 • Kropiwnicki Jerzy: Zapis protestu. [Wyd. 1].
  Warszawa: Wydawnictwo Słowo 1986.
  A5, okł.kart., 156,[1] s., off. z masz., [c. 560-600 zł].
  Biblioteka Reportera; Tom 1.
  Okł. proj.: Wu. Wydano przy pomocy Społecznej Komisji Zdrowia NSZZ "Solidarność" {wg zapisu w wyd.: Nakładem własnym 1991: Wydawnictwo Słowo nie dotrzymało zobowiązań ani wobec w/w Komisji ani wobec autora}.
  G-86/157, CD-783, CJ-1012, J-1634, BN-2640, Ka-801, KS-2447[wg CD], BJ-2085 - MM [długa dedykacja autora z maja 1986 r.]
 • Kropiwnicki Jerzy: Zapis protestu.
  Londyn: Aneks 1987.
  22 cm, 223 s.
  Przedruk z wyd.: Warszawa: Słowo 1986. ISBN 0 906601 35 5.
  - uw - MM
 • Kropiwnicki Jerzy: Zapis protestu. Wyd. II, poprawione i poszerzone o Załącznik i Posłowie.
  Warszawa: Wydawnictwo Słowo 1986.
  A5, okł.kart., 168,[1] s., off. z masz.
  Biblioteka Reportera; Tom I.
  Okł. proj.: Wu.
  - MM [częściowo kolportowano w początku 1990 r.]
 • Kropiwnicki Jerzy: Zapis protestu. Wyd. 3, poprawione i poszerzone o Załącznik i Posłowie.
  Warszawa: Wydawnictwo Słowo 1988.
  A5, okł.kart., 168,[1] s., [c. 900-1000 zł].
  Biblioteka Reportera.
  Okł. proj.: Wu.
  CD-784, BN-2641, KS-2448[wg CD], BJ-2086, Br-1342 - MM
 • Kropiwnicki Jerzy: Zapis protestu. Wyd. III.
  B.m.: Nakładem własnym (1991).
  21 cm, 223 s., err., nakł. 1000 egz.
  Przedruk z wyd.: Londyn: Aneks 1987. Egzemplarze numerowane numeratorem w górnej części s. [3]. Wydrukowane na s. tytułowej dane wydawnicze podstawy przedruku: "Aneks Londyn 1987" były zaklejane nieprzezroczystą naklejką.
  - uw - MM{[nr] 0711 z dedykacją autora}
 • Kropiwnicki Jerzy [tłum.] - patrz: Bergland David: ABC… Libertarianizm. Kurs 1988 [także pod tytułem: Jedna lekcja libertarianizmu, Libertarianizm w jednej lekcji]; Gilder Jerzy: Bogactwo i ubóstwo. Warszawa: Officyna Liberałów. - uw
 • Kropiwnicki Jerzy - patrz: Więźniowie polityczni w PRL 1981-1983. ZK Hrubieszów i inne. Raport z walki o status więźnia politycznego w PRL. - uw
 • Kropotkin Piotr: Zapiski z ostatnich dni. Zapis 1981 nr 18 s. 119-127 [w wyd. Londyn lipiec 1982 s. 146-155]; nota o rzeczywistym charakterze tekstu. Zapis 1981 nr 19. Londyn sierpień 1982 s. 147-148. [Piotr Kropotkin - autor fałszywy; rzeczywisty - Piotr Krasucki, ukryty jest pod pseudonimem fikcyjnego tłumacza z francuskiego K. Spruciaka] - uw
 • Kropotkin Piotr: Zapiski z ostatnich dni.
  Kraków: Biblioteka Obserwatora Wojennego 1984.
  A5, okł.kart., 31,[1] s., powiel., c. 70 zł.
  Tłumaczenie: K. Spruciak. Na s. 3-13: M. Ch.: P. A. Kropotkin - szkic biografii. Okł. proj.: JANOR. Przedruk z: Zapis 1981 nr 18 s. 119-127; w wyd. londyńskim: s. 146-155. Na s. 2 błędnie podano datę numeru: czerwiec zamiast kwiecień. Druk - "Powielarnia Puszcza Niepołomicka".
  K-2220, G-84/225, CD-1789, J-1617, BK-280, BN-2620, Ka-803, KS-2437*[wg MJ], BJ-2069, KJ-299*, Br-1343 - MM
 • Kropotkin Piotr: Zapiski z ostatnich dni.
  Warszawa: Oficyna Wydawnicza "Pokolenie" 1984.
  A5, [1],14 s., stdr. z masz., c. 25 zł.
  Tłumaczenie: K. Spruciak. Na s. 1-2: Wstęp. Przedruk z: Zapis 1981 nr 18 s. 119-127; w wyd. londyńskim: s. 146-155.
  K-2221, G-83/224, CD-1790, J-1618, BN-2621, Ka-802, HN-000552418, KS-2438[wg MJ], BJ-2068, Br-1344 - MM
 • Kroto [wiersze] - patrz w: Grudzień - Sierpień. Piosenki i wiersze Wybrzeża. Warszawa: BL 1980. - uw
 • Król Aniela [oprac. graf.] - patrz: Biński Jan Al[l]: Pieśni nagminne. Wolny Warsztat Wydawniczy [19]84; Biński Jan Al: Stolice państwa kukieł. Warszawa: Art EMISJA 1986. [pod pseud. A K A B A]. - uw
 • Król Jan: Świadectwo.
  Warszawa: b.w. 1989.
  A5, okł., V,[1],105,[2] s., off. z masz.
  Spis treści na III s. okładki. Zawiera także: Maria Walendowska: Zamiast wstępu.
  S-121/1427, BN-2642, BJ-2087, Ka-4510 - op
 • Król Krzysztof: Droga do sukcesu - Biografia Georga Busha. - patrz: Bush George: Polsko - będziesz wolna. Warszawa: Wydawnictwo Polskie, KPN 1987. - uw
 • Król Krzysztof: Program dla Gorbaczowa. I inne programy.
  Warszawa: Wydawnictwo Polskie, KPN 1988.
  A6, 47,[1] s., off. z masz., c. 150 zł.
  Biblioteka Drogi.
  Podtytuł tylko na okładce. Zawiera teksty:
  - Program dla Gorbaczowa [pierwodruk w: Gazeta Polska nr 6/37, 15 IV 1988, s. 1-3];
  - Kto będzie następcą Jaruzelskiego ?
  - Rewolucja faktów dokonanych;
  - Integracja - cel główny opozycji [pierwodruk w: Droga 1987 nr 25 s. 19-22];
  - Czy płk. Kukliński kłamał ? [pierwodruk w: Kukliński Ryszard Jerzy: Mówi pułkownik Kukliński. Warszawa: Wydawnictwo Polskie 87];
  - Gorzej niż kryzys /wywiad z prof. Stefanem Kurowskim [pierwodruk w: Droga 1987 nr 25 s. 22-24].
  J-1638, BN-2646, Ka-1252=Ka-3290, Hoo99/183, BJ-2090, Br-1333 - MM
 • Król Krzysztof: Przedmowa. - patrz w: Kukliński Ryszard Jerzy: Mówi pułkownik Kukliński. Warszawa: Wydawnictwo Polskie, KPN [19]87; Moczulski Leszek: Rewolucja bez rewolucji. Warszawa: Wydawnictwo Polskie [ok. 1987]. - uw
 • Król Krzysztof - patrz: Andrzej Grot [pseud.] - uw
 • Król Marcin: Ewolucja myśli i postawy politycznej Józefa Piłsudskiego (9 listopada 1983 r.). – patrz: Wieczory dyskusyjne. Zeszyt 2. Materiały duszpasterskie. Wrzesień-Grudzień 1983. Łódź: Duszpasterstwo Środowisk Twórczych przy Kościele Najświętszego Imienia Jezus Ojców Jezuitów [ok. 1985]. – uw
 • Król Marcin: Inna rewolucja. - patrz w: Król Marcin, Kurczewski Jacek: Po sierpniu 1980 r. Warszawa: Nowa 2 1981. - uw
 • Król Marcin: Józef Piłsudski: ewolucja myśli politycznej.
  B.m.[Warszawa]: b.w., b.r. [1980 ?].
  A5, [2],28 s.
  Towarzystwo Kursów Naukowych. Wykłady. Biblioteka Myśli Niezależnej.
  BN-2650, Ka-3006 - op
 • Król Marcin: Józef Piłsudski: ewolucja myśli politycznej.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa 2 1981.
  A6, okł., 27 s., stdr. z masz.
  Towarzystwo Kursów Naukowych. Wykłady.
  Ł-218a, BN-2648, Ka-804, HN-000395027, BJ-2091, Br-1334 - MM
 • Król Marcin: Józef Piłsudski: ewolucja myśli politycznej.
  B.m.[Warszawa]: NIW [Niezależna Inicjatywa Wydawnicza] 1981.
  A6, okł., 28 s., off. z masz.
  BN-2649 - MM

 ▬ Król Marcin: Józef Piłsudski: ewolucja myśli politycznej. Warszawa: b.w. [Maraton], 1984. A6, okł.kart., 22 s., off. z masz., c. 40 zł. 16 [pozycja wydawnicza]. Przedruk z wyd.: Warszawa: Nowa 2 1981.
K-2222, G-84/226, Ł-218b, J-1639, BN-2647, Ka-805, BJ-2092, FC-9723, ECS-02525, ST15-2151, Nukat-1955499 – brak możliwości określenia typu wyd. – uw
 opis książki Król Marcin: Józef Piłsudski: ewolucja myśli politycznej.
Warszawa: b.w. [Maraton], 1984.
A6, okł.kart., 22 s., off. z masz., c. 40 zł.
16 [pozycja wydawnicza].
Tytuł okł. Długość słowa „Piłsudski” razem z dwukropkiem na okł.: 112,8 mm.
– MM
 opis książki Król Marcin: Józef Piłsudski: ewolucja myśli politycznej.
Warszawa: b.w. [Maraton], 1984.
A6, okł.kart., 22 s., off. z masz., c. 40 zł.
16 [pozycja wydawnicza].
Tytuł okł. Długość słowa „Piłsudski” razem z dwukropkiem na okł.: 118,5 mm.
– MM

 • Król Marcin: Józef Piłsudski: ewolucja myśli politycznej.
  Warszawa: Międzywydziałowe Koło Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego "Wiedza" 1985.
  A5, 21,[3] s.
  Zespół Badań nad Myślą Konserwatywną i Liberalną.
  Ka-1253, Br-1335 - uw [nie bibuła]
 • Król Marcin: Nie liczę na radykalne zmiany. - patrz w: Na zaproszenie Lecha Wałęsy. Narada przedstawicieli środowisk niezależnych [Warszawa 7.11.1987 r.]. Myśl [1987-8]. - uw
 • Król Marcin: O „tezach” kilka uwag krytycznych. - patrz: Dyskusja nad programem i taktyką związku. Gdańsk: BIPS 08.[19]81. - uw
 • Król Marcin: Podróż romantyczna.
  Paryż: Libella, 1986.
  22 cm, 231 s.
  Historia i Teraźniejszość; 12.
  ISBN 2-903332-02-9.
  - uw - MM
 • Król Marcin: Podróż romantyczna. - Fragmenty drukowano w: Kontur 1988 nr 1 s. 53-62,49. - uw
 • Król Marcin: Podróż romantyczna. [Szkice].
  B.m.[Kraków]: Oficyna Literacka 1988.
  A6, okł.kart., 231 s., off. z oryg., [c. 720-850 zł].
  Przedruk z wyd.: Paryż: Libella 1986.
  Rec.: Andrzej Werner: Cień klęski. Krytyka 1988 nr 28/29 s. 232-238; Grzegorz Pikora: Jak wyjść z domu niewoli. Grizzly 1989 nr 8/9 s. 15-16.
  CD-785, J-1640, BK-281, BN-2651, Ka-806, KS-0038, BJ-2093, KJ-301*, Br-1337 - MM
 • Król Marcin: Słownik demokracji.
  B.m. [Kraków]: WSP Wszechnica Społeczno-Polityczna, 1983.
  A6, okł.kart., [4],7-79 s., off. z masz., [c. 110-120 zł].
  K-2223, G-83/275, G-84/227[? błędnie 1984], J-1641, BK-282, BN-2652, Ka-807, Hoo99/183, BJ-2094, FC-4807, KJ-302, Br-1338, ST15-2153, {ECS-00532, Nukat-567841 - 79,[3] s.} - MM
 • Król Marcin: Słownik demokracji. Wyd. I.
  Kraków: Znak, 1989; 1988[s. red.].
  Druk typograficzny. ISBN 83-7006-093-5. Sygn. cenzora: M-11.
  Nukat-1631928[1988]=Nukat-248481[1989] - uw - MM
 • Król Marcin: Słownik demokracji. Wyd. IV.
  Warszawa: Res Publica, 1991.
  19 cm, 103,[1] s.
  ISBN 83-7046-152-2. Fotooffsetowa kopia wyd.: Znak 1989. Na s. [4] błędne dane o poprzednich wydaniach, m.in.: Znak 1983, WSP 1984.
  - uw - MM
 • Król Marcin: Słownik demokracji. Wyd. 5 rozsz.
  Warszawa: Pavo, 1994.
  19 cm, 103,[1] s.
  ISBN 83-85950-06-0.
  - uw
 • Król Marcin: Słownik demokracji. Wyd. VI, poprawione i uzupełnione.
  Warszawa: Prószyński i S-ka, 1999.
  Edukacja Obywatelska.
  ISBN 83-7255-017-4.
  - uw - MM
 • Król Marcin: Style politycznego myślenia. Wokół Buntu Młodych i Polityki.
  Paryż: Libella, 1979.
  22 cm, 124 s.
  Historia i Teraźniejszość; 3.
  Rec.: Tao d’Aqui [pseud. - właśc. Wojciech Arkuszewski]: Neokonserwatyzm lat osiemdziesiątych. Głos 1980 nr 3/4 s. 54-56; PS: Polityka w cylindrze. Res Publica 1980 nr 7 [s. 48-56 w wyd. londyńskim]; Jacek Bartyzel: Sympatie i antypatie. Bratniak 1981 nr 27 s. 31-39.
  - uw
 • Król Marcin: Style politycznego myślenia. Wokół Buntu Młodych i Polityki. Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1979.
  Takie wydanie notują katalogi wydawnictwa z 1987 i 1989 r., Ludzie Nowej z 2007 i 2010 r., Obieg Nowej. 2013 – ale żaden zasób biblioteczny [w 2016 r.] tego nie notuje. Zapisy dotyczą zapewne wspólnego wyd. z Niezależną Spółdzielnią Wydawniczą 1, ale ta edycja ukazała się nie wcześniej niż na przełomie 1980 i 1981 r. – uw
Król Marcin Style politycznego myślenia Wokół Buntu Młodych i Polityki Niezależna Oficyna Wydawnicza Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1 1981Król Marcin Style politycznego myślenia Wokół Buntu Młodych i Polityki Niezależna Oficyna Wydawnicza Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1 1981
 opis książki Król Marcin: Style politycznego myślenia. Wokół Buntu Młodych i Polityki.
B.m. [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza; Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1., b.r. [1981].
A5, okł.kart., [5],10-117,[1] s., stdr. [termofaks] z oryg., [c. 80-85 zł].
Przedruk z wyd.: Paryż: Libella 1979.
Ł-219, BN-2653, Ka-808, Hoo99/183, HN-000510224, KS-0009, BJ-2095, FC-9734, Br-1339 – MM
 • Król Marcin: Style politycznego myślenia. Wokół Buntu Młodych i Polityki.
  Wrocław: Universitas NZS, 1981.
  A5, okł.kart., [9],10-124,[4] s., off. z oryg., [c. 100 zł].
  8 [pozycja wydawnicza].
  Przedruk z wyd.: Paryż: Libella 1979.
  BN-2654, KS-0008*[wg KB*], Ka-3907, BJ-2096, FC-9735, Br-1340 - MM
 • Król Marcin: W poszukiwaniu racjonalnej nadziei. [przedruk z: Aneks 1984 nr 36 s. 42-49]. - patrz w: Opozycja. Jej możliwości, ograniczenia i błędy. Kraków: [Wydawnictwo] Kraków [1985]; Inteligencja, "Solidarność", władza. Profil [1986]. - uw
 • Król Marcin [głos w dyskusji]. - patrz w: Marzec 1968. Warszawa: Nowa 1981 - uw
 • Król Marcin [red. naukowy] - patrz: Arendt Hannah: Korzenie totalitaryzmu. Tom 1-2. Warszawa: Nowa 1989. - uw
 • Król Marcin [tłum.] - patrz: Ash Timothy Garton: Polska Rewolucja. Solidarność. Warszawa: Most 1987. - uw
 • Król Marcin [wybór] - patrz: Piłsudski Józef: Pisma. Warszawa: Polityka [1985]. - uw
 • Król Marcin - patrz: IBM [pseud.][tłum.], Andrzej K. Drucki [pseud.] - uw
 • Król Marcin, Kurczewski Jacek: Po sierpniu 1980 r.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa 2 1981.
  A6, okł.kart., 36 s., stdr. z masz.
  Towarzystwo Kursów Naukowych. [Wykłady].
  Zawiera: Marcin Król: Inna rewolucja; Jacek Kurczewski: Dawny ustrój i rewolucja. Przedruk z: Res Publica Warszawa 1980 nr 7 s. 3-13; w wydaniu londyńskim: s. 36-47.
  BN-2655, Ka-809, Hoo99/183, HN-000499272, BJ-2097, Br-1336 - MM
 • Królik Ludwik: Zarys dziejów Kościoła Powszechnego i Polski od I do XV wieku. Wyd. II.
  Warszawa: Periculum styczeń 1987.
  17 x 12 cm, 128 s., off. z masz., [c. 420 zł].
  10 pozycja wydawnicza.
  Oprac. graf.: Wdr.
  CJ-1013, J-1642, BN-2656 - op
 • Krótki rys historyczny tajnej organizacji "Odwet - Jędrusie" (1939 - 1945). [tytuł okł.].
  B.m.: b.w., b.r.
  8 s.
  S-122/3353 - op
 • Krubski Krzysztof [rozm.] - patrz: Kto tu wpuścił dziennikarzy. Nowa [1985]. - uw
 • Kruczek Adam [pseud.] - patrz: Heller Michał - uw
 • Kruczek Adam [pseud.]: Gorbazm.
  Warszawa: Maraton 1989.
  A5, okł.kart., [2],71 s., off. z oryg., c. 650 zł.
  Przedruk artykułów z: Kultura 1988 nr 1-12. Proj. okł.: ES.
  BN-1251, Sup-140, Ka-3292, BJ-0996, Br-1346 - MM
 • Kruczek Adam [pseud.]: Upadek imperium sowieckiego. - [słowo wstępne do]: Amalrik Andrej: Czy Związek Sowiecki przetrwa do roku 1984? - uw
 • Kruczek Adam [pseud.]: W sowieckiej prasie.
  - w: Kultura 1983 nr 7/430-8/431 s. 123-129.
  - uw - MM
 • Kruczek Adam [pseud.]: W sowieckiej prasie. - patrz w: Unger Leopold: Jałta - Helsinki - Madryt; Jodko Łukasz [pseud.]: Monument; Kruczek Adam [pseud.]: W sowieckiej prasie. [Tytuł okł.:] Archiwum polityczne: "Kultura" paryska - wybór. Gdańsk: (J) 1984. - uw
 • Krüger Edmund - patrz: Jezierski Edmund [pseud.]: A gdy komunizm zapanuje … Powieść przyszłości. - uw
 • Kruk Joachim [pseud. - właśc. Hanna Świda-Ziemba]: Metody zniewalania społeczeństwa. - patrz w: Gdzie jesteśmy. Klęska czy następny etap walki? Warszawa: Krąg 1982. - uw
 • Kruk Krzysztof [pseud.] - właśc. Maciej Iłowiecki - uw
 • Kruk Krzysztof [pseud.]: Karli realizm.
  Łódź: Wydawnictwo Solidarność Walcząca 1986.
  A6, [4],4-21 s., off. z oryg., c. 80 zł.
  Przedruk z: Kultura 1985 nr 7/8 s. 32-50.
  K-3618, W-27, BŁ-91, CJ-1014, J-1643*, BN-2657[wg BUW], Sup-457, Ka-3293, KS-0192, Br-1347 - MM
 • Krukowski Stanisław: Kształtowanie granic Rzeczypospolitej 1918-1922. – patrz w: Rzeczpospolita Niepodległa. 2. Warszawa 1988. Nasze Dziedzictwo. – uw
 • Krukowski Stanisław: Spór wokół form demokracji w latach 1918-1921. - patrz w: U progu Niepodległości. Warszawa: Kuria Metropolitalna Warszawska. Wydział Duszpasterstwa, 1985. Studium Kultury Chrześcijańskiej; Kościół Św. Trójcy w Warszawie. Nasze Dziedzictwo; 4, s. 55-[76]. - uw - MM
 • Krupiński Józef: Do tej co Jasnej broni Częstochowy i w Ostrej świeci Bramie.
  B.m.: b.w., b.r. [1984].
  A5, [7] s., off. z masz.
  Tytuł okł. Wiersze ku pamięci zamordowanego księdza Jerzego Popiełuszki.
  J-1644*[wg Pil-1276], BN-2658[wg BŚ - [8] s.], KS-2457[wg MJ*], BJ-2099 - op
 • Krupiński Józef: Wiersze krzyżowej drogi polskiej.
  B.m.: b.w. 1982.
  A5, [7] s., masz. przeb.
  Zawiera: 7 wierszy.
  K-2224, G-82/142, CD-786[wg G], J-4094, BN-2659[wg K], KS-2456[wg MJ] - op
 • Kruszyński Józef: Dlaczego występuję przeciwko Żydom?
  Kielce: nakł. Dyrekcji T-wa „Rozwój”, 1923.
  15 cm, 52 s.
  - uw
 • Kruszyński Józef: Dlaczego występuję przeciwko Żydom?
  B.m.: b.w., b.r. [1988].
  A6, okł., 52 s., off. z oryg.
  Z przedmową dyrektora Towarzystwa „Rozwój” Edwarda Zajączka. Przedruk z wyd.: Kielce: Tow. „Rozwój” 1923.
  J-4375[błędnie: Edmunda, zamiast Edwarda], BN-2660*[wg MBPŁ], BaBN-b1276840 - MM
 • Kruszyński Józef: Dlaczego występuję przeciwko Żydom? Repr.
  Warszawa: Milla, 2001.
  ISBN 83-88160-11-7.
  - uw
 • Kruszyński Józef: Stanisław Staszic a kwestia żydowska.
  B.m.[Warszawa]: Instytut Dokumentacyjno-Wydawniczy „Polska Myśl Narodowa” b.r. [ok. 1986]; wg Ł [1982].
  A5, 53,[1],2 s., off. z masz. i oryg.
  Przedruk z wyd.: Lublin: Nakładem Lubelskiego Komitetu Obchodu Setnej Rocznicy Zgonu Stanisława Staszica 1926.
  Ł-220, J-1645*, BN-2661*[wg J*], BJ-2100 - op
 • Kruszyński Józef: Talmud. Co zawiera i co naucza.
  Lublin: b.w., 1925.
  20 cm, 76,[3] s.
  - uw
 • Kruszyński J[ózef]: Talmud. Co zawiera i co naucza.
  B.m.: b.w., b.r. [1986 ?].
  A6 [15 cm], 76 s., off. z oryg.
  Przedruk z wyd.: Lublin 1925.
  J-1646, BN-2662, BaBN-b2768888[18 cm] - MM [xero]
 • Kruszyński Józef: Talmud. Co zawiera i co naucza.
  Krzeszowice: Ostoja, 2001.
  Biblioteka Wszechpolaka.
  ISBN 83-88020-32-3.
  - uw
 • Kruszyński Józef: Talmud. Co zawiera i co naucza.
  Krzeszowice: Ostoja, 2003.
  Biblioteka Wszechpolaka.
  ISBN 83-88020-32-3.
  - uw
 • Krwawy raj komunistyczny.
  Górny Śląsk: Po Prostu 1986.
  A6, 98-112 s.
  Biblioteczka Po Prostu; t. 9.
  CJ-1015*, J-1647*, BN-2663[wg PBW Krak] - op
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2017. e-mail: muzeum@m-ws.pl ; bibula@incipit.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.
„No framing” - Nie zezwalam na pokazywanie zawartości mojej witryny w ramce (ang. „frame”), umieszczonej w innej witrynie internetowej.