Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Kras - Krą

Data ostatniej korekty tekstu: 04.09.2018 r.
 
 
 • Krasin Wiktor: Sąd.
  Warszawa: Wydawnictwo Krąg 1984.
  A5, okł.kart., [5],4-52 s., off. z masz., c. 100 zł.
  Tłumaczenie: P.S. Tytuł oryg.: Sud. New York: Chalidze Publ. 1983.
  K-2208, G-84/221, CD-1788, J-1612, BN-2615, Ka-791, Hoo99/183, HN-001295930, BJ-2062, Br-1320 - MM
 • Krasiński Andrzej: Europa Środkowa.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, 25 s., off. z masz.
  Konwersatorium „Polska w Europie”, działające w ramach Studium Kultury Chrześcijańskiej w Kościele św. Trójcy w Warszawie.
  Zawiera również dyskusję w której udział wzięli: Stefan Bratkowski, Tadeusz Mazowiecki, Katarzyna Kołodziejczyk, Artur Hajnicz, Bronisław Geremek, Wojciech Giełżyński, Ernest Skalski, Wacław Koc, Kazimierz Dziewanowski, Adam Strzembosz.
  - uw - MM [druk kościelny]
 • Krasiński Andrzej: Wprowadzenie. - patrz w: Europa Środkowa. Zeszyt drugi. Między Wschodem i Zachodem. Warszawa 1988. Konwersatorium „Polska w Europie”. Kościół pw. Świętej Trójcy. - uw
 • Krasiński Andrzej [głos w dyskusji]. - patrz w: Marzec 1968. Warszawa: Nowa 1981 - uw
 • Krasiński Andrzej [przeł.] - patrz: Touraine Alain, Strzelecki Jan, Dubet Francois, Wieviorka Michel: Solidarność. Analiza ruchu społecznego 1980-1981. Europa 1989. - uw
 • Krasiński Józef: Czy w oparciu o „Kazanie na Górze” można rządzić? Wyd. 1.
  Warszawa: Wydawnictwo Periculum październik 1987.
  A5, okł., 10 s., off. z masz., [c. 50-60 zł].
  Zeszyty Katolickiej Nauki Społecznej; z. 1. 15 pozycja wydawnicza.
  Tytuł okł. Wydano na podstawie nagrań oraz ocenzurowanego rozdziału książki tego autora pt. "Przez wiarę i nadzieję ku cywilizacji miłości". Sandomierz 1987.
  CJ-1004, J-1613, BN-2616, BJ-2063, Br-1321 - op
 • Krasiński Zdzisław: Reforma cen żywności, którą zaakceptujemy [tytuł nagł.].
  [Poznań]: b.w. 1981.
  15 s.
  S-120/2507 - op
 • Krasiński Zygmunt: Memoryał dla Napoleona III z października 1854. Kultura Niezależna 1985 nr 7 s. 69-79. Przełożył z języka francuskiego: Stanisław Tarnowski. Tekst wg: Pisma Zygmunta Krasińskiego. Wydanie jubileuszowe. T. VII: Pisma filozoficzne i polityczne. Kraków 1912 s. 551-567. - uw
 • Krasiński Zygmunt: Memoriał dla Napoleona III z października 1854 r.
  Warszawa: [Wydawnictwo] Wiara i Wolność 1984.
  A6, okł., 8,[2] s., off. z masz., [c. 25 zł].
  Posłowie: Marek Saski.
  K-2209, G-84/222, CD-778, J-1614, BN-2617, Ka-792, KS-2431[wg CD], BJ-2064, Br-1322 - MM
 • Krasiński Zygmunt: Memoriały polityczne. Aneks do III tomu „Dzieł zebranych”.
  Siedlce: Wydawnictwo Metrum, 1987.
  A5, okł.kart., 50 s., off. z masz., [c. 220-250 zł].
  Wstęp i opracowanie: Antoni Korwin. Tłumaczenie z franc.: Leopold Staff, Stanisław Tarnowski. Zawiera: Memoriał do Guizota; List do hrabiego Montalembert; List do P.A. de Lamartine; Memoriał do Piusa IX; Memoriał dla Napoleona III; Zbiór ukazów i zarządzeń zwróconych przeciw narodowości polskiej za panowania Mikołaja I. Podstawę tej edycji stanowią: Pisma zebrane. Wydanie jubileuszowe. T. 7. Kraków 1912.
  CD-779, KN’87-30, CJ-1005, J-1615, BN-2618, Ka-793, KS-2432*[wg CD], BJ-2065, Br-1323 - MM
 • Krasiński Zygmunt: Pisma polityczne.
  B.m. [Kraków]: Niezależna Inicjatywa Edytorska NIE, b.r. [1983].
  A6, okł., [2],427-446,533-539,552-567 s., stdr. z masz. i oryg., c. 70 zł.
  Seria Historyczna Wydawnictwa NIE.
  Zawiera: Od wydawcy; Memoryał do Guizota; Listy do W. Ks. Stefanii Badeńskiej; Memoryał dla Napoleona III (z października 1854). Przedruk z wyd.: Warszawa-Kraków: Gebethner i Wolff 1912. K, G, J, CD i KS podają paginację pierwszej cz.: 127-146.
  K-2210, G-83/270[nie podaje s. 552-567], CD-780, J-1616, BK-278, BN-2619*[wg K], KS-2430, BJ-2066, KJ-298* - op
 • Kraska Andrzej [rys.] - patrz: Krynicki Ryszard: Jeżeli w jakimś kraju. Wiersze i apele. Warszawa: Przedświt; WNOPiM 1983. - uw
 • Kraskowska Ewa [art.] pod krypt. ek - patrz w: Literatura polska po 1939 roku. Warszawa: Wydawnictwo PEN 1989. - uw
 • Krasnal Irena: O etyce i moralności opozycji politycznej. Cz. II.
  Warszawa: Socjalistyczna Agencja Wydawnicza 1980.
  A4, 24 s.
  Ka-4471 - op
 • Krasnodębski Zdzisław - patrz: Marek Dębski [pseud.] - uw
 • Krasnowolski Stanisław - patrz: Marek Turbacz [pseud.] - uw
 • Krasnowski Zbigniew [pseud.] - właśc. Tadeusz Gluziński - uw
 • Krasnowski Zbigniew [pseud.]: Światowa polityka żydowska.
  Warszawa: Patria 1934.
  24 cm, 181 s.
  - uw
 • Krasnowski Zbigniew [pseud.]: Światowa polityka żydowska.
  B.m.: b.w., b.r. [1983-5].
  A5, [8],181,[2] s., off. z oryg., [c. 290 zł].
  Przedruk z wyd.: Warszawa: Patria 1934.
  J-4373, BN-1344 - op
 • Krass Aleksander [pseud.] [wybór] - patrz: Schroeder Artur: Orlęta. Łódź: Fakt 1988. - uw
 • Krasso Guörgy - patrz: Lomax Bill: Węgry 1956. Warszawa: CDN 1986. - uw
 • Krasucki Piotr - patrz: Kropotkin Piotr: Zapiski z ostatnich dni. - uw
 • Krasucki Piotr [red. tekstów] - patrz: Ochrona Zdrowia. Warszawa: IWZZ; NSZZ Solidarność Region Mazowsze 1981. - uw
 • Krasuski Andrzej - patrz: Więźniowie polityczni w PRL 1981-1983. ZK Hrubieszów i inne. Raport z walki o status więźnia politycznego w PRL. - uw
 • Kraszewska Zofia [rozm.] - patrz: Kto tu wpuścił dziennikarzy. Nowa [1985]. - uw
 • Kraszewski Z. J. [Zbigniew Józef]: Homilia ks. biskupa Z. J. Kraszewskiego wygłoszona na mszy św. w intencji ocalenia ks. Jerzego Popiełuszki. Warszawa, 24.IX.1984 r. godz. 19.00.
  B.m.: b.w., b.r. [1984].
  A5, 4 s.
  J-4224*[wg Pil-1249], BN-2622[wg Pil] - op
 • Kraśko Nina: "Oceny, szanse, niebezpieczeństwa" - wyniki ankiety Zespołu Badania Opinii Publicznej. - patrz: Z prac Ośrodka Badań Społecznych. Lublin: OBS NSZZ "S" Region Środkowo-Wschodni 1981. Zeszyty Problemowe OBS Nr 1; Oceny, szanse, niebezpieczeństwa. - patrz w: Ruch Związkowy. Warszawa: IWZZ na zlec. OPS-Z 1981; Taktyka Związku a działanie propagandy. - patrz w: Sprawy związkowe. Biuletyn roboczy Zespołu Spraw Związkowych OPS-Z przy KKP NSZZ "Solidarność" pod red.: Sergiusza Kowalskiego i Jacka Kurczewskiego. Warszawa wrzesień 1981. Otwock Świerk: NSZZ "Solidarność" w IBJ 1981. Biblioteka Biuletynu Informacyjnego w IBJ. Tom VII. - uw
 • Kraśniewska Wiktoria [pseud.] - właśc. Barbara Skarga - uw

 ▬ Kraśniewska Wiktoria [pseud.]: Granica. Warszawa 1986. A5, okł.kart., 15,[1] s. Losy Polaków w ZSRR [u dołu okł.]. Tytuł okł. Zawiera: A.U.: [przedmowa] – dat.: 15 styczeń [19]86 r. Przedruk ostatniego rozdziału książki: Wiktoria Kraśniewska: Po wyzwoleniu… 1944-1956. Paryż: Instytut Literacki 1985 s. 256-268. – uw
Krasniewska Kraśniewska Wiktoria pseudonim Barbara Skarga Granica Wydawnictwo im. Olofa Palme 1986 Losy Polaków w ZSRR Po wyzwoleniu 1944-1956 repatriacja repatrianci repatriatio k013475 Muzeum Wolnego Słowa www.m-ws.pl/muzeum/Krasniewska Kraśniewska Wiktoria pseudonim Barbara Skarga Granica Wydawnictwo im. Olofa Palme 1986 Losy Polaków w ZSRR Po wyzwoleniu 1944-1956 repatriacja repatrianci repatriatio k013475 Muzeum Wolnego Słowa www.m-ws.pl/muzeum/
 opis książki Kraśniewska Wiktoria [pseud.]: Granica.
Warszawa: Wydawnictwo im. Olofa Palme, 1986.
Losy Polaków w ZSRR [u dołu okł.].
Grube linie na okł. równomiernie czarne. Tytuł okł. Zawiera: A.U.: [przedmowa] – dat.: 15 styczeń [19]86 r.
BN-5084, Ka-795, Br-1324, ECS-04252, Nukat-771742 – MM
Krasniewska Kraśniewska Wiktoria pseudonim Barbara Skarga Granica Wydawnictwo Grupy Polityczne Wola Wydawnictwo im. Olofa Palme 1986 Losy Polaków w ZSRR Po wyzwoleniu 1944-1956 repatriacja repatrianci repatriatio FC-5897 AR 356
FC AR 356
 opis książki Kraśniewska Wiktoria [pseud.]: Granica.
Warszawa: Wydawnictwo Grupy Polityczne Wola, Wydawnictwo im. Olofa Palme, 1986.
Losy Polaków w ZSRR [u dołu okł.].
Rozjaśnienia wewnątrz grubych linii na okł. Tytuł okł. Zawiera: A.U.: [przedmowa] – dat.: 15 styczeń [19]86 r.
CD-781, CJ-1006*, J-3152*, Sup-891, Ka-4718, KS-3913*[wg CD], BJ-4184, FC-5897, ST15-2124 – op

 • Kraśniewska Wiktoria [pseud.]: Po wyzwoleniu… (1944-1956).
  Paryż: Instytut Literacki, 1985.
  22 cm, 269,[2] s.
  Biblioteka „Kultury”; Tom 409.
  ISBN 2-7168-0072-3.
  Rec.: Jan Pawełczyk: Być człowiekiem na nieludzkiej ziemi. Kultura Niezależna 1987 nr 30-31 s. 101-109; L.B. [krypt. - właśc. Lidia Burska]: Wspomnienia z łagrów Wiktorii Kraśniewskiej. Almanach Humanistyczny 1987 nr 6 s. 114-118.
  - uw
 • Kraśniewska Wiktoria [pseud.]: Po wyzwoleniu… (1944-1956). Wyd. I krajowe poprawione przez autorkę.
  Warszawa: Oficyna Wydawnicza Pokolenie, 1986.
  A6, okł., 5-268 s., off. z oryg., c. 600 zł.
  Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1985.
  G-86/155, CD-782, CJ-1007, Ł-216, J-3153, BN-5085, Sup-892, Ka-794, Hoo99/183, KS-3914, BJ-4185, Br-1325
  różne nakłady okładki:
  - wysokość kolumny druku na okł.: 120,6 mm - MM
  - wysokość kolumny druku na okł.: 118,9 mm - MM
 • Kraśniewska Wiktoria [pseud.] Skarga Barbara [nazw.]: Po wyzwoleniu… (1944-1956). Wyd. 2 krajowe.
  Poznań: W Drodze, [1990].
  ISBN 83-7033-064-9.
  - uw
 • Kraus Gabriel - patrz: Gazda Jan [pseud.] - uw
 • Krauthammer Charles:
  - Grenada i koniec rewolucji [tłum. z książki: "Cutting edges. Making sense of the Eighties". NY 1985 s. 11-17]. - patrz w: Z lewa i z prawa. 1988. - uw
  - Nędza realpolitik [tłum. z: The New Republic, 17 luty 1986] - tłum. Marek Tabin. - patrz w: Oto Ameryka. Polityka i społeczeństwo. 1987. - uw
  - Nie, zimna wojna wcale się nie skończyła [tłum. z: Time, 12 wrzesień 1988]. - patrz w: Pokrętne ścieżki. 1989. - uw
  - Nowa doktryna ? [tłum. z: The International Harald Tribune, 12 marca 1987] - patrz w: Oto Ameryka. Polityka i społeczeństwo. 1987. - uw
  - Rozdarte mocarstwo [tłum. z: The New Republic, 22 grudzień 1986] - patrz w: Oto Ameryka. Polityka i społeczeństwo. 1987. - uw
  - Trzy oblicza terroru [tłum. z książki: "Cutting edges. Making sense of the Eighties". NY 1985 s. 167-170]. - patrz w: Z lewa i z prawa. 1988. - uw
  - Ułaskawianie jako wskaźnik tyranii [tłum. z: International Harald Tribune, 10-11 styczeń 1987] - patrz w: Zagrożenia współczesne. 1987. - uw
  - Wszyscy dziś jesteśmy marksistami [tłum. z książki: "Cutting edges. Making sense of the Eighties". NY 1985 s. 118-120]. - patrz w: Z lewa i z prawa. 1988. - uw
  - Zbiorowa wina, zbiorowa odpowiedzialność [tłum. z książki: "Cutting edges. Making sense of the Eighties". NY 1985 s. 215-217]. - patrz w: Z lewa i z prawa. 1988. - uw
  - Złuda wielostronności [tłum. z: The New Republic, 9 grudzień 1985]. - patrz w: Mieszanka polityczna. Dyskusje na Zachodzie. 1986. - uw
 • Krauze Andrzej: Zeichnungen; Rysunki [tytuł na IV s. okładki].
  Berlin: Galerie Remont; Arbeitsgruppe Solidarność, b.r. [1983?].
  16 x 22 cm.
  - uw
 • Krauze Andrzej: Rysunki ’82.
  Warszawa: Wydawnictwo CDN 1983.
  A6 poz., okł.kart., [40] s., stdr., c. 80 zł.
  Zawiera rysunki A. Krauzego i tekst Krzysztofa Kasprzyka.
  K-2211, G-83/271, J-1619, BN-2623, Ka-798, Br-1326 - MM
 • Krauze Andrzej [projekt okładki] - patrz: Bobkowski Andrzej: Szkice piórkiem. (Francja 1940 - 1944). Warszawa: Pomost 1988; Mackiewicz Józef: Droga Pani. Warszawa: Officyna Liberałów 1988; [ilustracje] Szechter Szymon: Czas zatrzymany do wyjaśnienia. Warszawa: Baza 1988; Toporska-Mackiewicz Barbara: Droga Pani. Warszawa: Officyna Liberałów 1988; Toporska Mackiewicz Barbara: Konfrontacje [tytuł okł.]. Droga Pani [tytuł na k. tyt.]. Wyd. II. Warszawa: Officyna Liberałów 1988. - uw
 • Krauze Enrique: Zemsta rewolucji [tłum. z: The New Republic, 23.VI.1986]. - patrz w: Polityka i świat. 1988. - uw
 • Krauze Ryszard - patrz w: Dyskusja pomiędzy Komisją Międzyresortową pod przewodnictwem Min. Górskiego a Międzyuczelnianą Komisją Porozumiewawczą nad postulatem dotyczącym pociągnięcia do odpowiedzialności winnych krwawego tłumienia wystąpień robotniczych w grudniu 70 i czerwcu 76, w dn. 3 lutego 1981. Łódź: Centralne Strajkowe Biuro Prasowe, 7.02.1981. - uw
 • Krawczak Tadeusz: Katecheza dziejów ojczystych. Papieskie rozważania o historii Polski 1979-1983.
  Warszawa: b.w. [Kuria Metropolitalna Warszawska], 1987.
  A5, 34 s.
  BaBN-b1076315 – uw - MM
 • Krawczak Tadeusz: Katecheza dziejów ojczystych. Papieskie rozważania o historii Polski 1979-1983.
  - w: Warszawskie Studia Teologiczne. Tom 3 (1985-1990), s. 328-340.
  – uw
 • Krawczyk Rafał - patrz: Antyreformistyczny syndrom. Warszawa: "Wola" wrzesień [19]82. Wola; zeszyt 1. - uw
 • Krawczyk Rafał: Co dalej?
  Warszawa: Wydawnictwo Grupy Polityczne W[ola], TUR 1986.
  A5, okł.kart., 28 s., powiel., c. 80 zł.
  K-3615, CJ-1008, J-1621, BN-2626, Ka-3288, BJ-2071, Br-1328 - MM
 • Krawczyk Rafał: Co to znaczy "reforma"?
  Warszawa: Wydawnictwo "W" 1984.
  A5, okł, 20 s., off. z masz., c. 50 zł.
  Biblioteka Ekonomiczna TUR.
  Pierwszy rozdział książki pt.: Krótka historia reformowania gospodarki.
  K-2214, G-83/223, J-1622*, BN-2627, Ka-1271, HN-000510229, BJ-2072, Br-1329[fot.] - MM
 • Krawczyk Rafał: Co to znaczy reforma? [oraz przypisy] - patrz w: Kurowski Stefan et al.: Reforma czego? Warszawa: Officyna Liberałów 1987. - uw
 • Krawczyk Rafał: Czy tak być musiało? Co dalej?
  B.m.[Wrocław]: Wektory 1986.
  A5, 32 s., off. z masz., [c. 120 zł].
  Publikacja ukazuje się przy współpracy Instytutu Konserwatywnego w Polsce.
  G-86/156, CJ-1009, J-1623, BN-2628, Ka-1270, BJ-2073 - op
 • Krawczyk Rafał: Narodowy kompromis czy apokalipsa?
  B.m.[Warszawa]: Druk b.r. [1983].
  A5, okł., 16 s., off. z masz., c. 30 zł.
  Biblioteka Tygodnika Związkowego.
  Tytuł okł. Zawiera tekst: Ocena sytuacji politycznej po 9 miesiącach stanu wojennego. K podaje tyt.: Narodowy kompromis czyli apokalipsa? Wyd. 3.
  K-2215, G-83/274, Dun-83[m.w.: Gdańsk], J-1624, BN-2629, Ka-796, BJ-2074 - MM
 • Krawczyk Rafał: Ocena sytuacji politycznej po 9 miesiącach stanu wojennego. [Wyd. 1].
  Warszawa: Solidarność Narodu wrzesień 1982.
  A5, okł., 16,[1] s., off. z masz., c. 30 zł.
  Biblioteka Solidarności Narodu.
  Tekst podpisano 15 września 1982.
  K-2216, G-82/140, J-1625, S-121/1416, BN-2632, BJ-2075, Ka-4511 - op
 • Krawczyk Rafał: Ocena sytuacji politycznej po 9 miesiącach stanu wojennego. [wyd. 2].
  B.m.[Warszawa]: Wola Solidarność b.r. [1982].
  A5, [1],19 s., off. z masz., [c. 30 zł].
  Zeszyt nr 3.
  J podaje: [przedruk z:] Biblioteka Solidarności Narodu, Warszawa 1982. [w moim egzemplarzu brak takiej informacji]. Spis w: Jerzewski Leopold: Dzieje sprawy Katynia. Warszawa: Wydawnictwo W 1984 s. IV okł. podaje chyba błędnie tytuł: Analiza 9-ciu miesięcy …
  K-2217 [=K-2212* pt.: Analiza polityczna …], G-82/141[=G-83/272* wg Wezwanie nr 7 s. 158 pt.: Analiza 9-ciu miesięcy …], J-1620*[=1626], BN-2631=BN-2624[wg K], Ka-797, HN-000519928, BJ-2076{błędnie 1986}, Br-1330 - MM
 • Krawczyk Rafał: Ocena sytuacji politycznej po 9 miesiącach stanu wojennego.
  B.m.: b.w., b.r. [1983].
  A5, [1],19 s., off. z oryg.
  Przedruk z: Warszawa: Wola Solidarność z. nr 3. [1982].
  J-1627*[wg Pil-1262], BN-2630[wg Pil] - op
 • Krawczyk Rafał: Ocena sytuacji politycznej po 9 miesiącach stanu wojennego. - patrz w: Ślepy zaułek czy "światło w tunelu"? Victoria [1982-3]. - uw
 • Krawczyk Rafał: Ocena sytuacji społeczno-politycznej w Polsce w miesiąc po wprowadzeniu stanu wojennego.
  Warszawa: b.w. 1982.
  7 s., masz.
  HN-000509558 - op
 • Krawczyk Rafał: Powrót do punktu wyjścia.
  Warszawa: Solidarność Narodu 1982.
  A5, okł., 32 s., masz.
  Biblioteka Solidarności Narodu.
  BJ-2077 - op
 • Krąg. Wydawnictwo. Warszawa - układ alfabetyczny.
  - Albert Andrzej: Najnowsza historia Polski. Część I. 1918 - 1939. 1982. [Wyd. 2]. 1983.
  - Albert Andrzej: Najnowsza historia Polski. Część II. 1939 - 1945. 1983.
  - Analizy. 1982. Almanach stanu wojennego nr 2.
  - Bartoszewski Władysław: Dni walczącej stolicy. Kronika Powstania Warszawskiego. 1984.
  - Besançon Alain: Anatomia widma. Ekonomia polityczna realnego socjalizmu. 1984.
  - Bez nienawiści. Almanach literatury czeskiej 1968-1978. [Tytuł okł.: Antologia …]. 1983.
  - Bliss-Lane Arthur: Widziałem Polskę zdradzoną. 1984.
  - Bułhakow Michał: Szkarłatna wyspa. 1981.
  - Bust-Bartels Axel: Powstanie berlińskie - 17 czerwca 1953. 1981.
  - Céline Louis Ferdynand: Podróż do kresu nocy. 1983.
  - Chruszczow Nikita: Fragmenty wspomnień. [Tytuł okł.:] Wspomnienia. 1984.
  - Conrad Joseph: Szkice polityczne. Dzieła. Tom 28. 1981.
  - Cywiński Bohdan: Ogniem próbowane. Tom 1. Korzenie tożsamości. Część 1-2. 1982.
  - Cywiński Bohdan: … potęgą jest i basta. 1981.
  - Cywiński Bohdan: Rodowody niepokornych. [Wyd. 2 uzup.]. 1984.
  - Czapski Józef: Na nieludzkiej ziemi. Wyd. uzup. [Część I - II]. 1982.
  - Czechosłowacja - Sierpień 1968. Wybór dokumentów i publicystyki. Część I. 1981. [w rzeczywistości] 1982. (skonfiskowane przez SB).
  - Czechosłowacja - Sierpień 1968. Wybór dokumentów i publicystyki. Część II. 1981. [w rzeczywistości] 1982. Tytuł okł.: Agresja na Czechosłowację. Sierpień 1968. 2.
  - Drawicz Andrzej: Pytania o Rosję. 1981.
  - Drewnowski Jan: Proces Centralnego Urzędu Planowania w 1948 r. Relacja o początkach stalinizmu w Polsce. 1982. [Krąg nie podaje tej pozycji w spisach publikacji]
  - Carrére d’Encausse Héléne: Stalin, państwo terroru. 1983.
  - Fejtö François, Fišera Vladimir: Praski zamach stanu 1948. 1984.
  - Gdzie jesteśmy. Klęska czy następny etap walki? 1982.
  - Gluza Zbigniew [oprac.]: Ósmy Dzień. 1982.
  - Głowacki Janusz: Moc truchleje. 1981.
  - Gombrowicz Witold: Dziennik 1953-1956, 1957-1961, 1961-1966. Tom 1-3. 1984.
  - Grossman Wasilij: Wszystko płynie… 1984.
  - Grudzień 1981. Relacje. 1. 1982.
  - Havel Václav: Eseje Polityczne. 1984.
  - Heller Michał: Świat obozów koncentracyjnych a literatura sowiecka. 1982.
  - Herbert Zbigniew: Arkusz. 1984.
  - Holzer Jerzy: "Solidarność" 1980 - 1981. Geneza i historia. 1983. [Wyd. II]. 1984.
  - Hrabal Bohumil: Zbyt głośna samotność. 1982.
  - Iranek-Osmecki Kazimierz: Kto ratuje jedno życie … Polacy i Żydzi 1939-1945. 1981.
  - Jedlicki Witold: "Chamy" i "Żydy". 1981.
  - Kersten Krystyna: Historia polityczna Polski. 1944 -1956. (Wyd. 2). 1982.
  - Konarski Stefan: Marksizm jest nagi. 1981.
  - Kongres Kultury Polskiej. 1982. Almanach stanu wojennego nr 1.
  - Konwicki Tadeusz: Rzeka podziemna. 1984.
  - Konwicki Tadeusz: Wschody i zachody księżyca. 1982.
  - Korboński Stefan: Polskie Państwo Podziemne. 1981. (dwa wydania).
  - Korboński Stefan: W imieniu Rzeczypospolitej … 1982.
  - Kołakowski Leszek: Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań. 1983.
  - Kucharzewski Jan: Terroryści. 1-2. 1983.
  - Mackiewicz Stanisław: Klucz do Piłsudskiego. 1984.
  - Mandelsztam Nadieżda: Mój testament. 1981.
  - Mandelsztam Nadieżda: Nadzieja w beznadziejności. Część 1-2. 1982.
  - Maritain Jacques: Humanizm integralny. 1981.
  - Markowski Wojciech T.: W pętli reform. 1981.
  - Mazowiecki Tadeusz: Internowanie. 1982.
  - Michnik Adam: Listy z Białołęki. 1982.
  - Miłosz Czesław: Widzenia nad Zatoką San Francisco. 1981. [dwa wydania, I w Wydawnictwie Głos]
  - Miłosz Czesław: Wiersze zebrane. Tom I-II. 1980.
  - Mochnacki Maurycy: Powstanie Narodu Polskiego. Tom II. 1981. [Tom I w Wydawnictwie Głos]
  - Muller Jean-Marie: Strategia politycznego działania bez stosowania przemocy. 1984.
  - Nowak Jan: Kurier z Warszawy. Tom 1-2. 1982.
  - Nowakowski Marek: Zakon kawalerów mazowieckich. [19]82.
  - Nowosielski Antoni: Powstanie warszawskie. 1981.
  - Obertyńska Beata: W domu niewoli. Tom 1-2. 1981.
  - Orwell George: Rok 1984. 1982.
  - Pobóg-Malinowski Władysław: Najnowsza historia polityczna Polski 1864 - 1945. Tom III. Okres 1939-1945. Zeszyt 1-5. 1981-2.
  - Popper Karl Rajmund: Nędza historycyzmu. 1984. [Wyd. 2] 1989.
  - Pużak Kazimierz: Wspomnienia 1939-1945. 1981.
  - Rosja w oczach Zachodu. - tytuł wspomniany w spisie wg Bliss-Lane Arthur: Widziałem Polskę zdradzoną. Warszawa: Krąg 1984 s. [175] - nigdzie nie potwierdzone.
  - Schnitzler Arthur: Pod Zieloną Papugą. 1981.
  - Šimečka Milan: Przywrócenie porządku. 1982.
  - Steiner Jean-François: Warszawa 44. Powstanie. 1984.
  - Ster Marek {=W[itold]} [oprac.]: Piotrogród - Kronsztad. Trzecia rewolucja. [tytuł okł.] - [tytuł na s. tyt.:] Trzecia rewolucja. Piotrogród - Kronsztad. Luty - marzec 1921. 1981.
  - Surdykowski Jerzy: Notatki gdańskie. 1983.
  - Swianiewicz Stanisław: W cieniu Katynia 1983.
  - Szary Karol: PPS - Polska Partia Socjalistyczna 1892-1982. 1983.
  - Tarniewski Marek: Krótkie spięcie. 1981.
  - Tischner Józef: Polski kształt dialogu. 1981.
  - Tyrmand Leopold: Dziennik 1954. Kondycja własna. 1982.
  - Wat Aleksander: Mój wiek. Pamiętnik mówiony. Część I, tom I. Krąg, Nowa [1981-3].
  - Wat Aleksander: Mój wiek. Pamiętnik mówiony. Część I - II. 1983.
  - Weil Simone: Wybór pism. 1-2. Wyd. drugie rozszerz. 1983.
  - Władimow Georgij: Wierny Rusłan. 1984.
  - Wosleński Michaił: Nomenklatura. Uprzywilejowani w ZSRR. 1983.
  - Zieliński Janusz: Polskie reformy gospodarcze. 1981.
  - Zimand Roman: Miłosz, Tyrmand, Zinowiew. 1982.
  - Zinowiew Aleksander: Rosja i Zachód. 1984.
  -----
  W spisach na okładkach książek jako wydane w Kręgu podaje się wydane w Wydawnictwie Głos:
  - Głos zwyciężonych. Dokumenty: prasa z Powstania Listopadowego. 1980.
  - Grudzień 1970. 1980.
  - Mały poradnik drukarski. 1980.
  - Miłosz Czesław: Widzenia nad Zatoką San Francisco. 1981. [wyd. I]
  - Mochnacki Maurycy: Powstanie Narodu Polskiego. Tom I. 1980.
  - Moczarski Kazimierz: Po powstaniu. [1980].
  - Monod Jacques: Przypadek i konieczność. 1979.
  - Obywatel a służba bezpieczeństwa. [1978].
  - Orwell George: 1984. 1980. [wyd. I]
  - Recenzja z Moskwy. O polskich podręcznikach historii. 1980.
  - uw
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2017. e-mail: muzeum@m-ws.pl ; bibula@incipit.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.
„No framing” - Nie zezwalam na pokazywanie zawartości mojej witryny w ramce (ang. „frame”), umieszczonej w innej witrynie internetowej.