Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Kowalski - Koź

Data ostatniej korekty tekstu: 13.08.2018 r.
 
 
 • Kowalski Andrzej: Polska i Zachód: uczucia i realia.
  B.m.: b.w., b.r. [198?].
  5 s.
  J-1580*[wg Pil-1218], BN-2576*[wg Pil] - op
 • Kowalski Andrzej S. - patrz: Surowiec Andrzej [pseud.] - uw
 • Kowalski August: Komunistyczna Partia Polski czyli ani R, ani P.
  Wwa: MSS Międzyzakładowa Struktura "Solidarności" 1984.
  A5, okł., 12 s., powiel., c. 30 zł.
  Tytuł okł. Wg BJ nazwa autora jest pseudonimem.
  K-2196, G-84/217, Ł-An-8*, J-1581, BN-2577, Ka-1262, HN-000543843, BJ-2024, Br-1295 - MM
 • Kowalski August: Komunistyczna Partia Polski czyli ani R, ani P.
  Warszawa: MSS [Międzyzakładowa Struktura "Solidarności"] 1984.
  A5, okł., 8 s., off. z masz.
  Tytuł okł. Wg BJ nazwa autora jest pseudonimem.
  BJ-2025 - op
 • Kowalski Grzegorz [oprac.]: Szkolnictwo artystyczne w PRL. PPN kwiecień 1980. PPN; 41. - uw
 • Kowalski Ireneusz - patrz: KAIR [pseud]. - uw
 • Kowalski J. - patrz w: Dąbrowski W., Kowalski J.: Sierpień po Grudniu. Łódź: Wydawnictwo NZS 1983. - uw
 • Kowalski Jacek: Blokomachia albo Liryka czyli śpiewniczek bloczno-obłoczny z czasów heroicznych ... itd.
  Kraków, Poznań: Grono Przyjacielskie 1990.
  A6, 40,[1] s., off. ze skł., c. 2000 zł.
  Monogramista JK Jacek Kowalski.
  BK-271, BJ-2026, KJ-289* - uw
 • Kowalski Jacek: Simfonie Dawidowe.
  Kraków, Poznań: b.w., 1986.
  A5, 19,[1] s., off. z rękopisu.
  Text: Jacek Kowalski, [Zespół] Monogramista JK. Melodiae Jacek Kowalski & Wiesław Wolnik.
  BK-272, J-4371*[wg BK], BN-5053*[wg BK], KS-2391*[wg MJ*] - op
 • Kowalski Jacek: Śpiewniczek sarmacki Jacka Kowalskiego. Z nutami i chwytami gitarowymi.
  Poznań, Kraków: Grono Przyjacielskie 1988.
  A5, okł., 32 s., off. z rękopisu.
  BK-273, J-3409*, BN-2578*[wg BK], S-247/1832, KS-2392*[wg MJ*], BJ-2027, KJ-290* - op
 • Kowalski Jan [pseud.]: - właśc. Zieliński Jan - uw
 • Kowalski Jan [pseud.]: Leksykon polskiej literatury emigracyjnej. Wyd. I.
  Lublin: Fundusz Inicjatyw Społecznych 1989.
  A5, okł.kart., [6],5-167 s., off., c. 2000 zł.
  CD-1530a, BN-6339, Ka-772, HN-001991447, KS-0126 - MM
 • Następne wydanie pod właściwym nazwiskiem autora: Zieliński Jan. - uw
 • Kowalski Jan [pseud.]: - właśc. Bartoszewski Władysław - uw
 • Kowalski Jan [pseud.]: Metody i praktyki bezpieki w pierwszym dziesięcioleciu PRL.
  Pierwodruk: Puls Londyn 1984 nr 22/23 s. 113-127. Tekst ten w nieco zmienionej formie wszedł w skład pracy: Z.Z.Z. [krypt.]: Syndykat zbrodni. Kartki z dziejów UB i SB w czterdziestoleciu PRL. - uw
 • Kowalski Jan [pseud.]: Metody i praktyki bezpieki w pierwszym dziesięcioleciu PRL.
  Łódź: BŁ [Biuletyn Łódzki], [19]’85.
  A6, okł.kart., [2],44,[2] s., stdr. z masz., c. 40 zł.
  Przedruk z: Puls Londyn 1984 nr 22/23 s. 113-127. [Nakład 1500 egz.]
  K-2197, G-85/173, BŁ-87, J-117, BN-0204, Ka-773, Hoo99/183, HN-000509540, BJ-0172, FC-11598, DBŁ s. 120, ECS-01438 - MM
  Przykłady różnych okładek:
  - karton szarożółtawy - MM;
  - gruba niebieskawa tektura [okł. od jakiejś teczki, na odwrocie widoczne nadruki: Zakłady Papiernicze w Jeleniej Górze i cena produktu] – MM
 • Kowalski Jan [pseud.]: Metody i praktyki bezpieki w pierwszym dziesięcioleciu PRL. [tytuł nagł.].
  Warszawa: Wydawnictwo Grup Politycznych Wola wraz z OKOR S 1985.
  A6, okł.kart., 15 s., off. z oryg., c. 50 zł.
  Tytuł okł.: Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. Przedruk z: Puls Londyn 1984 nr 22/23 s. 113-127. CJ i J podają błędnie r. w.: 1986.
  K-2198, G-86/150, Ł-213, CJ-989, J-120, BN-0206, Ka-774=Ka-3953, BJ-0173, FC-11599, Br-1297 - MM
 • Kowalski Jan [pseud.]: Metody i praktyki bezpieki w pierwszym 10-leciu PRL.
  Kraków: Rota 1986.
  A5, okł., 32 s., powiel., c. 130 zł.
  [Przedruk z: Puls Londyn 1984 nr 22/23 s. 113-127].
  K-3613*, G-86/152*, CJ-991, J-119, BK-274, BN-0203*[wg MBP Byt]=BN-0207, BJ-0170, FC-452, Ka-4811, KJ-25*, Br-1296 - MM
 • Kowalski Jan [pseud.]: Metody i praktyki bezpieki w pierwszym dziesięcioleciu PRL.
  B.m.: Wydawnictwo Apel 1986.
  A5, 19,[1] s., stdr. z masz. i oryg., c. 66 zł.
  Przedruk z: Puls Londyn 1984 nr 22/23 s. 113-127.
  K-3612, G-86/151, Ł-212, CJ-990, J-118, BN-0205, Ka-3282, BJ-0174, FC-11600, Br-1298, ECS-04968, Nukat-744022 - MM
 • Kowalski Jan [pseud.]: Metody i praktyki bezpieki w pierwszym dziesięcioleciu PRL.
  B.m.: b.w., b.r. [po 1984].
  A6, 22 s., stdr. z masz., c. 40 zł.
  Przedruk z: Puls Londyn 1984 nr 22/23 s. 113-127.
  BJ-0171, FC-11597 - op
 • Kowalski Jan, Malinowski Andrzej [pseud.] - właśc. Henryk Szlajfer. - uw
 • Kowalski Jan, Malinowski Andrzej [pseud.]: Normalizacja, przetrwanie i kilka innych uwag.
  Warszawa: b.w. luty 1984.
  A5, 12 s., powiel., c. 30 zł.
  Polityka nr 1.
  Tytuł nagł.
  K-2199, G-84/468, J-3388, BN-5458a*[wg K] - op
 • Kowalski Jan, Malinowski Andrzej [pseud.]: Pod wojskową dyktaturą. (Między "zamrożeniem" a "restauracją"). Warszawa grudzień 1981 - styczeń 1982.
  B.m.[Warszawa]: b.w., b.r. [1982].
  18 x 14 cm, [1],135 s., ksero.
  K-2200, G-82/249*[wg SK-3], J-3389*, BN-5458b*[wg K], Ka-775 - op
 • Kowalski Jan - patrz: Kowalski Jan, Malinowski Andrzej [pseud.]: Pod wojskową dyktaturą. - oraz: Brzoza Witold, Dobry Stanisław, Kowalski Jan, Malinowski Andrzej [pseud.]: Sierpień po grudniu. w: Analizy. Warszawa: Krąg 1982. Almanach stanu wojennego nr 2; Brzoza Witold, Dobry Stanisław, Kowalski Jan, Malinowski Andrzej [pseud.]: Sierpień po grudniu. Program walki o Państwo Porozumienia Narodowego. B.m.: b.w., 1982; Brzoza Witold, Dobry Stanisław, Kowalski Jan, Malinowski Andrzej [pseud.]: Sierpień po grudniu. Program walki o Państwo Porozumienia Narodowego. Łódź: Wydawnictwo NZS [1982]. - uw
 • Kowalski Jerzy [tłum.] - patrz: Brzeziński Zbigniew: Plan gry. Warszawa: Głos 1987. - uw
 • Kowalski Józef: Zamordowanie księdza Jerzego, analiza polityczna. Warszawa-Kraków: Zakł[ady] Graf[iczne] im. "Obrońców Wujka" październik-listopad 1984. A4, [2],8 s., powiel., c. 20 zł. Niepodległość - Dodatek nadzwyczajny do nr 34/35. G-84/218, CJ-1690, J-1582, BK-275*[wg G], BN-2581*[wg J], KJ-291*[wg J*] - to jest czasopismo - uw - MM
 • Kowalski Krzysztof [przekł. z fr.] - patrz: Carrére d’Encausse Héléne: Wielkie urągowisko. Bolszewicy i narody 1917-1930. Warszawa: Wolne Pismo Most [19]89. - uw
 • Kowalski Miłosz [pseud.] - właśc. Maryna Miklaszewska-Chylak [zobacz list dotyczący praw autorskich: Gazeta Wyborcza nr 137 A, 15.06.1990 r., s. 5] - uw
 • Kowalski Miłosz [pseud.]: Mikołajek w szkole PRL. (Przygody Mikołajka).
  Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm 1986.
  A5, okł.kart., 53,[2] s., off. z masz., c. 300 zł.
  Rysunki Masław [pseud.]. Red. wyd.: Hanna Eger. U góry s. I okładki: Przygody Mikołajka - spolszczony tytuł cyklu francuskich książeczek R. Goscinnego i J. J. Sempé.
  G-86/153, CJ-992, CD-942a, J-2199, BN-3457, Ka-3283, Hoo99/188[Mikolajek …], HN-000617548, KS-2987[wg MJ], BJ-2741, Br-1299 - MM
 • Kowalski Miłosz [pseud.]: Mikołajek w szkole PRL. Wyd. 2.
  Londyn: Wydawnictwo Aneks 1987.
  22 cm, 56,[3] s.
  ISBN 0 906601 44 4.
  Rec.: Marta Waliszewska: Z biblioteczki emigrantki. Pogląd Berlin Zach. 1988 nr 8(148) s. 66.
  - uw - MM
 • Kowalski Miłosz [pseud.]: Mikołajek w szkole PRL. (Przygody Mikołajka).
  Gdańsk: Suplement 2 1987.
  A5, okł.kart., 53,[2] s., off. z masz, rys., c. 300 zł.
  Tytuł okł. Rysunki Masław [pseud.]. Przedruk z wyd.: Londyn: Aneks 1987.
  CJ-993, CD-942b, Dun-82, J-2200, BN-3454, KS-2988[wg MJ], BJ-2742, Ka-4628 - MM
 • Kowalski Miłosz [pseud.]: Mikołajek w szkole PRL.
  Gliwice: Niezależne Wydawnictwo "Wokół nas" 1989.
  A5, okł.kart., 56,[3] s., off. z oryg., [c. 1900 zł].
  Rysunki Masław [pseud.]. Przedruk z wyd.: Londyn: Aneks 1987.
  BN-3455, KS-2989[wg MJ], BJ-2743 - MM
 • Kowalski Miłosz [pseud.]: Mikołajek w szkole PRL.
  B.m.[Łódź]: Fakt 1989.
  A5, okł.kart., 56,[3] s., off. z oryg., [c. 1800 zł].
  Rysunki Masław [pseud.]. Przedruk z wyd.: Londyn: Aneks 1987.
  W-36*, BŁ-118*, BN-3456[wg BŁ], KS-2990[wg MJ] - MM
 • Następne oficjalne wydania - patrz: Maryna Miklaszewska & Masław: Mikołajek w szkole PRL. Tenten [1991]. - uw
 • Kowalski Piotr [pseud.] - właśc. Jan Józef Szczepański - uw
 • Kowalski Piotr [pseud.]: Porozumienie. - druk w: Miesięcznik Małopolski 1984 nr 9/10 s. 88-95. - uw
 • Kowalski Piotr [pseud.]: Porozumienie.
  B.m.[Kraków]: Miesięcznik Małopolski 1984.
  A5, [1],7 s., stdr. z masz., c. 30 zł.
  Biblioteka Miesięcznika Małopolskiego; 1/1984.
  K-2201, G-84/219, J-1583, BK-276, BN-5434, Ka-777, Hoo99/183, HN-000519875, KS-4115, BJ-2028, Br-1300 - MM
 • Kowalski S.: Żydzi chrzczeni.
  Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu b.r. [1983].
  A5, 178 s., off. z oryg., [c. 420 zł].
  Wolni z Wolnymi - Równi z Równymi.
  Przedruk z wyd.: Warszawa: Druk Kooperatywa Pracowników Drukarskich 1935. G i J podają: … ochrzczeni.
  K-2202, G-83/268, J-1584, BN-2582 - op
 • Kowalski Stanisław: Polskie perspektywy. 1-2.
  B.w.: b.w., b.r. [1982].
  A4, 5 + 3 s., masz.
  Br-1301 - op
 • Kowalski Stanisław: Refleksje o dwudziestoleciu 1918-1939. Zapis odczytu.
  Toruń: RKW Solidarność 1986.
  A5, okł.kart., 3-18 s., off. z masz., c. 50 zł.
  Zeszyty Wszechnicowe.
  J-1585, BN-2583*[wg J], Ka-778, Br-1302 - MM
 • Kowalski Tadeusz [pseud.] - właśc. Tomasz Studnicki-Gizbert. - uw
 • Kowalski Tadeusz [pseud.], Majewski Wacław [pseud.]: Pięć miesięcy stanu wojennego w Małopolsce.
  Kraków: b.w., czerwiec 1982.
  A4, 152 k., masz. przeb.
  G-82/137*, J-4091*, BN-2584*[wg J*], BJ-1040, KJ-134* - op
 • Kowalski Tadeusz [pseud.], Majewski Wacław [pseud.], Nowakowa Magdalena [pseud.] (Materiały źródłowe zebrali i oprac.): Drugie pięć miesięcy stanu wojennego w Małopolsce.
  Kraków: b.w., listopad 1982.
  A4, 135 k., masz. przeb.
  K-1735, G-82/138, J-4089, BN-1015*[wg K], KJ-130*[wg J] - op
 • Kowalski Tadeusz [pseud.], Majewski Wacław [pseud.], Nowakowa Magdalena [pseud.] (Materiały źródłowe zebrali i oprac.): Drugie pięć miesięcy stanu wojennego w Małopolsce.
  Kraków: b.w., 1982.
  A4, 291 k., masz. przeb.
  J-4090*[wg Pil-1230], BN-1014*[wg Pil], KJ-129*[wg J*] - op
 • Kowalski Tadeusz [pseud.], Majewski Wacław [pseud.], Nowakowa Magdalena [pseud.] (Materiały źródłowe zebrali i oprac.): Drugie pięć miesięcy stanu wojennego w Małopolsce.
  Kraków: b.w., grudzień 1982.
  A4, skoroszyt, 132 k., powiel.
  BK-276a, J-4372*[wg BK], BJ-1041, KJ-131*, Br-0521, ECS-05248, Nukat-3757142[ECS] - op
 • Kowalski Tadeusz [pseud.], Majewski Wacław [pseud.], Nowakowa Magdalena [pseud.] [oprac.]: Dziesięć miesięcy stanu wojennego. Część 1. - patrz: Dziesięć miesięcy stanu wojennego. Część - 1. [Kraków]: Biblioteka Małopolska [1983]. - uw
 • Kowalski Tadeusz [pseud.], Majewski Wacław [pseud.], Nowakowa Magdalena [pseud.] [oprac.]: Dziesięć miesięcy stanu wojennego. Część 2.
  B.m. [Kraków]: b.w. [Biblioteka Małopolska], b.r. [1983].
  A6, [2],3-135 s., off. z masz., [c. 150 zł].
  SZ-7(s. 180), K-1755/2, J-1586/2, G-83/117*[wg SZ-7], BK-105/2{cz. 1-2 – [c. 300 zł]}, BN-1073/2, BaBN-b1280610/2, Ka-341/2, Hoo99/175[Dziesięć…], BJ-1042/2, FC-683/2, KJ-132/2*, Br-0552/2, Nukat-697153[Oss] - MM
 • Kowalski Tadeusz [pseud.], Majewski Wacław [pseud.], Nowakowa Magdalena [pseud.] [materiały źródłowe zebrali i oprac.]: Dziesięć miesięcy stanu wojennego. Cz. 1-2. (Wydanie 2). B.m. [Kraków]: Biblioteka Małopolska, b.r. [1983-1984]. A6, [2],70 + 135 s., off., c. 140 + 150 zł.
  SZ-7(s. 180), K-1756, G-84/114*[wg SZ-7], J-1587*, BN-1072*[wg K], KJ-133*[wg J*] – jedynym pierwotnym źródłem niejasnych informacji, nigdy nie potwierdzonych, są SZ-7 i K, nie daje to możliwości określenia cech wyróżniających to wydanie - uw
 • Kowalski Tadeusz [pseud.], Majewski Wacław [pseud.], Nowakowa Magdalena [pseud.]: Pięć miesięcy stanu wojennego w Małopolsce.
  Kraków: b.w., czerwiec 1982.
  A4, [1],70 k., masz. przeb.
  G-82/139, J-4092, BN-2585*[wg J], KJ-135*[wg J] - op
 • Kowalski Tadeusz [pseud.], Majewski Wacław [pseud.], Nowakowa Magdalena [pseud.], Piekarska Irmina [pseud.], Sokołowski Artur [pseud.] [oprac.]: Pięć miesięcy „zawieszonego stanu wojennego” w Małopolsce.
  Kraków: b.w., maj 1983.
  A4, 120 k., masz. przeb.
  J-4115*[wg Pil-2024], BN-4307*[wg Pil] - op
 • Kowalski Tadeusz [pseud.], Majewski Wacław [pseud.], Nowakowa Magdalena [pseud.], Piekarska Irmina [pseud.], Sokołowski Artur [pseud.] [oprac.]: Pięć miesięcy „zawieszonego stanu wojennego” w Małopolsce.
  Kraków: b.w., maj 1983 [druk: 1984].
  A5, okł.kart., [1],197 + A-E s., powiel., [c. 300 zł].
  Część stron jest powielana jednostronnie.
  K-2696, G-83/412*[wg SK-6], BK-513, J-2640*, BN-4306, Ka-3702, Hoo99/192, BJ-3549, ST15-2093 - MM
 • Kowalski Wiktor: Dziennik z obozów dla internowanych pisany od 28.12.1981 r. do 24.07.1982.
  B.m.: b.w., b.r. [198?].
  A4, [3],66,[1] s., masz. przeb.
  J-4093*[wg Pil-1233], BN-2586*[wg Pil], KS-2394*[wg MJ*] - op
 • Kowalski Wiktor: Dziennik z obozów dla internowanych pisany od 28.12.1981 r. do 24.07.1982. Areszt śledczy - Wrocław; Zakład Karny - Wrocław ul. Kleczkowska; Zakład Karny - Nysa; Zakład Karny - Strzelce Opolskie; Zakład Karny - Nowy Łupków; Wojewódzki Areszt Śledczy - Załęże k/Rzeszowa; Wojewódzki Areszt Śledczy - Kielce-Piaski.
  Wrocław: Inicjatywa Wydawnicza Aspekt IWA, 1983.
  A5, okł.kart., 56 s., off. z masz., c. 100 zł.
  K-2203, G-83/269, CD-762/765, J-1588, BN-2587, Ka-3284, Hoo99/183, KS-2395, BJ-2029, Br-1303[błędnie: Dziennik z obozu…] okładki drukowane sitodrukiem z różnych sit: - wys. druku na I s. okł.: 203,2 mm, okładka z grubego kartonu - MM - wys. druku na I s. okł.: 200,3 mm, okładka z papieru - MM
 • Kowalski Wiktor - patrz: Sprawa Wiktora Kowalskiego. Fragmenty. [1985]. - uw
 • Kowalski Włodzimierz: Losy wysiedlonych na wschód /opowieść o faktach historycznych/. - patrz w: Zeszyt problemowy Myśli Niezależnej. Nr 1. Historia. Warszawa: CDN 1986. - uw
 • Kowalski Zenon: Zawód milicjant [błędnie wg BN-2588]. - patrz: Kowaliński Zenon: Zawód milicjant. - uw
 • Kowecki Jerzy: Kilka myśli w rocznicę Konstytucji 3 Maja. Pozyskiwanie opinii publicznej dla Konstytucji 3 Maja.
  Warszawa: Kuria Metropolitalna Warszawska. Wydział Duszpasterstwa, 1985.
  A5, [2],44,[1] s.
  Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Nasze Dziedzictwo. Wykłady Studium Kultury Chrześcijańskiej; z. 3.
  Tytuł okł.: O Konstytucji 3-go Maja 1791.
  BaBN - uw [wydawnictwo kościelne]
 • Kozak Jolanta - patrz: Tarczyńska Maria [pseud.]; Andrzej Winiarski [pseud.]. - uw
 • Kozakiewicz Jerzy: Po wojnie … Program Polski Podziemnej.
  B.m.[Wwa]: Oficyna Wydawnicza Rytm b.r. [1985].
  A5, okł.kart., [5],4-12,[1] s., powiel., c. 50 zł.
  K-2204, G-85/174, J-1590, BN-2589, Ka-1263, Hoo99/183, HN-000509548, BJ-2030, Br-1304 - MM
 • Kozakiewicz J[erzy] [oprac.] - patrz: [Czterdzieści] 40 lat temu. Dwa głosy o Programie Polski Podziemnej. grudzień 1984. - uw
 • Kozakiewicz Władysław: „Dam sobie radę”.
  - w: Pogląd Berlin Zach. 1986 nr 22(120) s. 56-62.
  - uw - MM
 • Kozakiewicz Władysław: „Dam sobie radę”.
  B.m. [Wrocław]: Ag Inf SW [Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej], b.r. [1987].
  A5, 8 s., stdr. z oryg., c. 30 zł.
  Rozmawiał Krzysztof Wągrodzki. Przedruk z: Pogląd Berlin Zach. 1986 nr 22(120) s. 56-62.
  CJ-994, J-1591, BN-2591, Ka-779, KS-2397, BJ-2031, Br-1305 - MM
 • Kozakiewicz Władysław: „Dam sobie radę”.
  B.m. [Górny Śląsk]: Wydawnictwo Głos Śląsko-Dąbrowski, b.r. [1987].
  A5, 8 s., stdr. z oryg., c. 30 zł.
  Rozmawiał Krzysztof Wągrodzki. Przedruk z: Pogląd Berlin Zach. 1986 nr 22(120) s. 56-62.
  CJ-995*, J-1592*, BN-2590, KS-2398, Br-1306, ECS-03846, Nukat-1534414 - MM
 • Kozakiewicz Kozakiewicz Władysław: Pokazałem im "wała".
  w: Promieniści nr 4(98) s. 2 - przedruk z: Pogląd Berlin Zach. 1986 nr 22(120) s. 56-62.
  - uw
 • Kozanecki Stanisław: Polska 1980-82. Światła i cienie.
  Overijse: St. Kozanecki, b.r. [1983].
  25 cm, [2],72,[1] s.
  Tytuł okł.: Polska 1980-1982. Tłumaczenie wydania francuskiego: Pologne 1980-1982. Ombres et lumieres. Lens: Narodowiec [1982].
  BaBN - op
 • Kozanecki Stanisław: Polska 1980-82. Światła i cienie. Wyd. drugie (polskie).
  Overijse: St. Kozanecki, b.r. [1984].
  25 cm, [4],72 s.
  Tytuł okł.: Polska 1980-1982. Tłumaczenie wydania francuskiego: Pologne 1980-1982. Ombres et lumieres. Lens: Narodowiec [1982] - poszerzone i uzupełnione nowym rozdziałem p.t.: W poszukiwaniu "wspólnego".
  - MM
 • Kozanecki St[anisław]: Polska 1980-1982. Światła i cienie. Wyd. drugie.
  B.m.: b.w., b.r. [1984].
  A5, [3],3-72 s., ksero.
  Tłumaczenie wydania francuskiego poszerzone i uzupełnione nowym rozdziałem p.t.: W poszukiwaniu "wspólnego". Przedruk z wyd.: Overijse: St. Kozanecki. Na k. tytułowej brak autora, podano jedynie tytuł: Polska 1980-1982. Wg SJP2 wydawcą jest: Solidarność. Wszystkie opisy podają błędnie nawisko: Kazanecki zamiast Kozanecki.
  CJ-1677, J-1327, BN-2149[wg J], SJP2-1591[KUL] - op
 • Kozarynowa Zofia [przekład z włoskiego] - patrz: Silone Ignazio: Wybór towarzyszy. [1989]. - uw
 • Koziar Jan: Nowoczesne związki zawodowe. Czym są i czym się zajmują.
  Wrocław: b.w. [RKW NSZZ "Solidarność"] 1989.
  A5, [2],13,[1] s.
  Ka podaje tytuł: Czym są i czym się zajmują nowoczesne związki zawodowe.
  BN-2592, Ka-3954 - op
 • Koziar Jan (Sadowski Andrzej): Dokąd zmierzamy ? W obronie samorządu i własności pracowniczej.
  Wrocław: Wydawnictwo Kret 1990.
  A5, [2],21 s., off. z masz.
  BJ-2033 - uw
 • Koziar Jan - patrz: W[ładysław] Michalczyk [pseud.]; Andrzej Sadowski [pseud.] - uw
 • Koziarscy Magdalena i Grzegorz - patrz: Gabriela i Adam Głośniccy [pseud.]; Anna i Tytus Wrońscy [pseud.] - uw
 • Kozicki Stanisław: Historia Ligi Narodowej (okres 1887-1907).
  London: Myśl Polska 1964.
  21 cm, 622,[1] s., err.
  - uw
 • Kozicki Stanisław: Historia Ligi Narodowej (okres 1887-1907).
  B.m.: b.w., b.r.
  Okł., 326 s.
  Przedruk z wyd.: London: Myśl Polska 1964.
  - op
 • Kozicki Stanisław - patrz: Chrzanowski Ignacy, Kozicki Stanisław: Roman Dmowski. Zarys biograficzny. - uw
 • Kozicki Stefan - patrz: Kto tu wpuścił dziennikarzy. Nowa [1985]. - uw
 • Koziej Emil: Pamiętniki.
  Górny Śląsk [właśc. Katowice]: Głos Śląsko-Dąbrowski; Zakłady Graficzne GŚD, [19]85.
  A5, okł., 17 s., stdr. z masz., c. 90 zł.
  Wyboru dokonano na podstawie książki: Od Kijowa - do Berlina. Pamiętniki. Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze Rubikon 1933.
  K-2205, G-85/175, CD-766, J-1593, BN-2593, Ka-1266, Hoo99/183, HN-000537785, KS-2401*[wg CD], BJ-2043, Br-1307 - MM
  - dodatkowo egz. z zamienionymi stronami 7 i 10.
 • Kozielewski Jan - patrz: Karski Jan [stały od 1943 r. pseud.] - uw
 • Kozieł Jacek: O Józefie Mackiewiczu - piórem sympatyka.
  Łódź: Wydawnictwo Społeczne „Fakt”, 1989.
  A5, 27,[1] s., off. z masz., c. 110 zł, nakł. 3000 egz.
  Łódzki Zespół Oświaty Niezależnej.
  Tekst dat.: październik 1987. Fragment drukowano wcześniej pod pseud.: Michał Stankiewicz w: Nike Łódź 1988 nr 2 s. 29. Zawiera również tekst: Józef Mackiewicz: Droga Pani… [przedruk z: Wiadomości Londyn 1967 nr 10 (1092)].
  Rec.: [nota] Oświata Niezależna. Łódź 1989, 17 V, s. 6.
  CD-767, BŁ-88, W-25, BN-2594*[wg MBPŁ, BUW], Ka-780, KS-2789*[wg CD], BJ-2044 - MM
 • Kozłowski Jan. Dokumenty Komisji Helsińskiej w Polsce.
  Rzeszów: Regionalny Komitet Obrony Więzionych za Przekonania b.r. [pocz. X.1981].
  A5, 7 s., off. z masz.
  Dotyczy sprawy Jana Kozłowskiego. M.in. przedruk Aneksu V. 7 z: O przestrzeganiu praw człowieka i obywatela w PRL. Warszawa: Wydawnictwo im. Konstytucji 3-Maja, 1980 s. 245-251. Druk: MKR "Solidarność" Rzeszów.
  BN-1770, BJ-1391, Ka-5147 - MM
 • [Kozłowski Jan]. Sprawa Jana Kozłowskiego.
  Komitet Samoobrony Społecznej "KOR" [styczeń 1979].
  - op
  Przedruk w: Dokumenty Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej "KOR". Warszawa-Londyn: Państwowe Wydawnictwo Naukowe - Aneks 1994 s. 713-721.
 • Kozłowski Krzysztof: Czy legalna opozycja w Polsce jest możliwa?
  Wrocław: Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej; druk: Jednością Silni 1987.
  A5, [1],7 s., stdr. z masz., c. 25 zł.
  CJ-996, J-1594, BN-2595[wg J], Ka-3703, BJ-2045 - op
 • Kozłowski Krzysztof [rozm.] - patrz w: Smoleński Paweł: Szermierze Okrągłego Stołu. Zwątpienia i nadzieje. Warszawa: Most ’89. - uw
 • Kozłowski Maciej: Zdziczenie obyczajów. - patrz w: Sprawa ks. Tadeusza Zaleskiego z Mistrzejowic. Kraków: Biblioteka Obserwatora Wojennego, 1985. - uw
 • Kozłowski Maciej [red.] - patrz: Dane o stanie środowiska naturalnego Polski i propozycje przeciwdziałania narastania katastrofy ekologicznej. Górny Śląsk. Biblioteczka "Po prostu". - uw
 • Kozłowski Ryszard - patrz: Skarski Wojciech [pseud.], Szutnik Narcyz [pseud.] - uw
 • Kozłowski Stefan: Regiony szczególnego zagrożenia. - patrz: Zagrożenia ekologiczne. Kraków: Rota 1986. - uw
 • Kozłowski Stefan - patrz: Raport o stanie zagrożenia środowiska przyrodniczego w Polsce. Lublin: Wszechnica Związkowa przy MKZ NSZZ "Solidarność" Regionu Środkowo-Wschodniego [1980-1]. - uw
 • Kozłowski Stefan [oprac.] - patrz: Dane o stanie środowiska naturalnego Polski i propozycje przeciwdziałania narastania katastrofy ekologicznej. Górny Śląsk. Biblioteczka "Po prostu". - uw
 • Kozłowski Stefan [rozm.] - patrz w: Smoleński Paweł: Szermierze Okrągłego Stołu. Zwątpienia i nadzieje. Warszawa: Most ’89. - uw
 • Kozłowski Waldemar: Sztuka negocjowania.
  Warszawa: b.w., 1990.
  A5, 80 s., off. ze skł., c. 2000 zł.
  Edukacja dla Demokracji; nr 1.
  BaBN-b1029397, BJ-2048, FC-9691, Ka-4568, Nukat-2632782 - uw
 • Kozłowski Waldemar: Sztuka negocjacji. Wyd. II.
  Katowice: Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, listopad 1990.
  inf. w wyd. IV - uw
 • Kozłowski Waldemar: Sztuka negocjacji. Wyd. III.
  Katowice: Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, luty 1990.
  inf. w wyd. IV - uw
 • Kozłowski Waldemar: Sztuka negocjacji. Wyd. IV.
  Katowice: Biuro Konsultacyjno-Negocjacyjne przy Zarządzie Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, czerwiec 1991.
  Materiały Szkoleniowe dla Komisji Zakładowych.
  - uw - MM
 • Kozłowski Waldemar: Sztuka negocjowania. Wyd. 1.
  Warszawa: Fundacja Edukacja dla Demokracji, 1993.
  - uw - MM
 • Kozłowski Waldemar - patrz: Grzegorzewski Aleksander [pseud.] - uw
 • Kozłowski-Lis Stanisław - patrz: Lis-Kozłowski (kpt. Mścigniewicz) [Stanisław] - uw
 • Koźmian Marta [pseud.]: właśc. Anna Markowa - uw
 • Koźmian Marta [pseud.]: Przeznaczeni ogniowi [wiersze]. [przygotowano do wydania wg: Gazda Jan: Polska jeszcze nie zginęła … czyli dzwon na trwogę. Oficyna Śląska 1988 s. IV okł.; brak informacji o ukazaniu się] - uw
 • Koźmian Marta [pseud.] [wiersze] - patrz w: Na skrzyżowaniu Azji i Europy. Wiersze polskie 1980-84. Wyd. 2 rozszerz. Wrocław: Oficyna Wydawnicza im. Grzegorza Przemyka 1988. - uw
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2017. e-mail: muzeum@m-ws.pl ; bibula@incipit.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.
„No framing” - Nie zezwalam na pokazywanie zawartości mojej witryny w ramce (ang. „frame”), umieszczonej w innej witrynie internetowej.