Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Korz - Kowalska

Data ostatniej korekty tekstu: 06.03.2018 r.
 
 
 • Korzec Paweł [tłum.] - patrz: Raport Gollerta: Powstanie Warszawskie 1944. Warszawa: Signum 1981. - uw
 • Korzeniewski Bohdan: Książki i ludzie.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa 1989
  A5, okł.kart., 121,[2] s., off. z masz., c. 990 zł.
  Dotyczy: okresu okupacji i 1945 r. - m. in. losów książek z Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Przedruk rozdziałów: Pagórek; Powrót; Wyzwolenie z: Kultura 1985 nr 1/2 s. 40-63, nr 5 s. 44-69, 1986 nr 1/2 s. 51-69; - rozdziałów: Powstanie; Książki z: "Walka o dobra kultury. Warszawa 1939-1945". Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1970 - T. 1 s. 348-363; T. 2 s. 285-333 [uzupełniono fragmentami wykreślonymi przez cenzurę - te były wydrukowane w: Krytyka 1986 nr 21 s. 232-242].
  CD-753, BN-2541, Sup-450, Ka-761, Hoo99/182, HN-001991515, KS-2353, BJ-2002, Br-1279 - MM
 • Korzeniewski Bohdan: Książki i ludzie.
  Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1993.
  ISBN 83-06-02324-2.
  - uw - MM
 • Korzeniewski Bohdan: Powrót.
  Lubl.: Sigillum, 1988.
  A6, 28 s., stdr. z oryg., [c. 60 zł].
  Przedruk z: Kultura 1985 nr 5 s. 44-69.
  J-1564[błędnie: Sigllum; przedr. z: Kultura 1985 nr 1/2], {BN-2542*[wg J], Sup-451*[wg J], KS-2352*[wg MJ] – błędnie: Siglum}, [ECS-05271, Nukat-1615011 - przedr. z: Kultura 1985 nr 1/2] - op
 • Korzeniewski Bohdan - patrz: Szejnert Małgorzata: Sława i infamia. Rozmowa z prof. Bohdanem Korzeniewskim. Warszawa: Pokolenie 1988. - uw
 • Korzeniewski Tadeusz: Primaaprilis. Puls nr 2 s. 54-62 - w wyd. Londyn 1978 s. 66-74. - uw
 • Korzeniewski Tadeusz: W Polsce. Zapis 1978 nr 5 s. 1-27 - w wyd. Londyn 1978 s. 5-44; Dlaczego napisałem "W Polsce". Zapis 1978 nr 6 s. 74-79 - w wyd. Londyn 1978 s. 127-136 - uw - MM
 • Korzeniewski Tadeusz: W Polsce. Powieść.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1981.
  A5, okł., [1],4-67 s., off. z masz., [c. 60 zł].
  S. 67 na III s. okł. Zawiera także: Dlaczego napisałem „W Polsce”; Primaaprilis; Niezwykłe przygody utworu „Primaaprilis”.
  CD-754, BN-2543, Ka-762, Hoo99/182, KS-2355*[wg CD], BJ-2003, Br-1280, ECS-04919, Nukat-1215805 - MM
 • Korzeniewski Tadeusz: W Polsce. Powieść.
  Londyn: Puls, b.r. [styczeń 1983].
  22 cm, 81,[2] s.
  Puls Publications; 4.
  ISBN 0-907587-06-2.
  - uw - MM
 • Korzeniowski A. [teksty w]: Błogosław Ojczyźnie, wyrwij ją z niewoli … Polskie kolędy patriotyczne 1861 - 1983. KOS [1987]. - uw
 • Korzeń Jan [pseud.]: - właśc. Wojciech Roszkowski - uw
 • Korzeń Jan [pseud.]: Dramat narodów bałtyckich.
  Warszawa: Wydawnictwo "Pokolenie" 1987.
  A5, okł.kart., 73 s., off. z masz., [c. 350 zł].
  CJ-987, KN’87-65, J-1565, BN-2544, Ka-763, BJ-4005, Br-1278 - MM
 • Kos. Krakowska Oficyna Studentów k. Wydawnictwo. Kraków.
  Rozmowa o wydawnictwie: Własne życie. Tygodnik Solidarność nr 22(59), 3.XI.1989 r., s. 19.
  - Amalrik Andriej: Ideologie w społeczeństwie radzieckim. 1979.
  - Barańczak Stanisław: Nie podlegać nicości i inne szkice. 1980.
  - Barańczak Stanisław: Sztuczne oddychanie. [wyd. 2 popraw.]. [przed VIII. 1980].
  - Barańczak Stanisław: Tryptyk z betonu, zmęczenia i śniegu. [Wiersze]. [1980].
  - Besançon Alain: Krótki traktat sowietologiczny, na użytek władz cywilnych, wojskowych i religijnych. [po VIII] 1980.
  - Besançon Alain: Krótki traktat sowietologiczny, na użytek władz cywilnych, wojskowych i religijnych. [Wyd. 2]. 1981.
  - Dürrenmatt Friedrich: Upadek. [przed VIII.]1980.
  - Dürrenmatt Friedrich: Upadek. Wyd. II. 1981.
  - Gombrowicz Witold: Operetka. 1981.
  - Hłasko Marek: Cmentarze. Ość [KOS] 1981.
  - Hłasko Marek: Drugie zabicie psa. ABC, kos [na okł.] 1981.
  - Hłasko Marek: Następny do raju. [przed VIII] 1980.
  - Hłasko Marek: Piękni dwudziestoletni. 1981.
  - Hłasko Marek: Wszyscy byli odwróceni. 1981.
  - Jaworski Wit: Sto kwiatów (?). 1981.
  - Karpiński Wojciech: Słowiański spór. 1981.
  - Karpiński Wojciech: Szkice o wolności. 1981 [1982].
  - Krynicki Ryszard: Nasze życie rośnie. Wiersze. [po VIII] 1980.
  - Krynicki Ryszard: Niewiele więcej. Wiersze z notatnika 78/79. [Wyd. 1 i 2]. 1981.
  - Mielnicki Zenon: W polskich oczach. 1981.
  - Mielnicki Zenon: W polskich oczach. Wyd. II. 1981.
  - Miłosz Czesław: Rodzinna Europa. [1981].
  - Miłosz Czesław: Rodzinna Europa. KOS 1981.
  - Miłosz Czesław: Zdobycie władzy. [po VIII] 1980.
  - Moczulski Leszek: Odrodzenie Rzeczypospolitej. listopad 1978.
  - Nadzwyczajne Zgromadzenie Pełnomocników Fabryk i Zakładów m[iasta] Piotrogrodu. 1979.
  - Orwell George: Pisarze i Lewiatan. Zabójcy słowa. 1979.
  - Orwell George: 1984. 1981.
  - Po Sierpniu. [1981].
  - Sprawa Kazimierza Moczarskiego. [1979].
  - Szaruga Leszek: Nie ma poezji. 1981.
  - Wierzbicki Piotr: Wybór studiów gnidologicznych. 1981.
  - Zagajewski Adam: List. [19]79.
  - uw
 • KOS. Wydawnictwo społeczne - patrz: Wydawnictwo Społeczne KOS - uw
 • Kosarska Zofia - patrz: Stosunki pracy w urzędach administracji państwowej. (Badanie wstępne na przykładzie wybranych jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa). Kraków: 1981. - uw
 • Kosim Andrzej - patrz: Korwin Michał [pseud.] - uw
 • Kosiński Bogdan - patrz: Kto tu wpuścił dziennikarzy. Nowa [1985]. - uw
 • Kosiński Jerzy: Kroki.
  Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1989.
  Tłum.: Henry Dasko. ISBN 83-06-01920-2. Poprzednio wydano pt. "Stopnie" w innym tłumaczeniu.
  Rec.: Andrzej Nowakowski: Czy Jerzy Kosiński jest "nasz". Świat 1989 nr 15 s. 10.
  - uw - MM
 • Kosiński Jerzy: Malowany ptak.
  Wrocław: Wydawnictwo Wolnych Przemysłowców „Odra”, 1990.
  20 cm, okł.kart., [8],7-250,[1] s. off. z oryg.
  BaBN-b1065087 - uw - MM [prawdopodobnie jest to edycja piracka, a nazwa wydawnictwa jest świadectwem dobrego humoru organizatorów produkcji tego wydania]
 • Kosiński Jerzy: Malowany ptak.
  B.m.: b.w., b.r. [1989-1990].
  A5, okł.kart., [4],7-250,[1] s., off. z oryg.
  Na okł. dane umieszczone są skośnie w górę. Po środku jest ilustracja przedstawiająca stadko indyczek. Jest to kserooffsetowa piracka edycja udająca wydawnictwa niezależne z klisz / matryc drukarskich wyd. Czytelnika z 1989 r. druk. w Zakładach Graficznych w Gdańsku.
  ST15-2061, Nukat-4120160[UMK] - uw - MM {na ostatniej s. datownik numerator: 1990-06-05 [w cz. nakł.]}
 • Kosiński Jerzy: Pojedynek. Wyd. 1 [w języku polskim].
  Łódź: Wydawnictwo Społeczne Fakt, 1988.
  A5, okł., 15,[1] s., off. z masz., c. 70 zł., nakł. 3000.
  Z angielskiego tłumaczył: P.S. Tekst jest pierwszym rozdziałem książki pt.: „Cocpit” napisanej i wydanej w języku angielskim w USA. Tytuł pochodzi od tłumacza. Proj. okł.: A.K.
  CD-1581, BŁ-80, W-24, J-1566, BN-2546, Ka-3838, KS-5035*[wg CD], BJ-2005, Br-1282, ECS-04779, Nukat-719021 - MM
 • Kosiński Jerzy: Stopnie. Wyd. pierwsze.
  [B.m.] Gdzieś w Polsce: @reset Wolna Spółka Wydawnicza, wiosna 1988.
  A5, okł.kart., 142,[2] s., off. ze skł. komput., c. 835 zł.
  Tłum. [z ang.]: A.K. [krypt. - właśc. Andrzej Kępski] na podstawie wyd.: Steps. Random House 1968.
  J-1567, BN-2549, KS-5036*[wg MJ], BJ-2006, Br-1283, ECS-03865, Nukat-2058827 - MM
 • Kosiński Jerzy: Stopnie. Wyd. II.
  Gdzieś w Polsce: @reset Wolna Spółka Wydawnicza lato 1989.
  A5, okł.kart., 142 s., off. ze skł., [c. 3500 zł].
  Przekł.: Andrzej Kępski. Wyd. oryg.: Steps. Random House 1968. Na s. 5-6: Marek Sowa: Nota od wydawcy.
  BN-2547, KS-5037*[wg MJ] - MM
 • Kosiński Jerzy: Stopnie. Wyd. III.
  B.m.: Wydawcza Ósemka 1989.
  A5, okł.kart., 142 s., off. ze skł., [c. 5000 zł].
  Przekł.: Andrzej Kępski. Na s. 5-6: Marek Sowa: Nota od wydawcy. Przedruk z klisz wyd.: Gdzieś w Polsce: @reset Wolna Spółka Wydawnicza.
  CD-1582, BN-2548, KS-5038*[wg CD], BJ-2007, Ka-4719 - MM
 • Kosiński Jerzy: Stopnie. - następne wydanie w innym tłumaczeniu patrz: Kosiński Jerzy: Kroki. - uw
 • Kosiński Karol [wiersze] - patrz: Wiersze. Gdańsk 1989. 45 rocznica bitwy o Wilno 7.VII.1944-89. - uw
 • Kossak-Szczucka Zofia: Pożoga. Wspomnienia z Wołynia 1917-1919.
  Do 1939 r. ukazały się następujące wydania:
  [wyd. 1] - Kraków: Nakładem Krakowskiej Spółki Wydawniczej 1922.
  wyd. 2 - Kraków: Nakładem Krakowskiej Spółki Wydawniczej 1923.
  wyd. 3 - Kraków: Nakładem Krakowskiej Spółki Wydawniczej 1923.
  wyd. 4 - Kraków: Nakładem Krakowskiej Spółki Wydawniczej 1927.
  oraz bez podtytułu:
  wyd. 1 [właśc. 5] - Warszawa: Rój 1935.
  wyd. 2 [właśc. 6] - Warszawa: Rój 1939.
  - uw
 • Kossak-Szczucka Zofia: Pożoga. Wspomnienia z Wołynia 1917-1919.
  Kraków: Wydawnictwo "X" 1985.
  A6, okł.kart., III-IX,[1],387,[1] s., off. z oryg., [c. 950-1000 zł].
  Przedruk z wyd. 3: Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza 1923. Przedmowa: Stanisław Estreicher.
  Ł-208, G-85/170, CJ-1689, CD-755, J-1568, BK-269, BN-2550*[wg WBP, BUW], Ka-3306, KS-2362*[wg CD], BJ-2008, KJ-286*, Br-1284 - MM
 • Kossak-Szczucka Zofia: Pożoga. Wspomnienia z Wołynia 1917-1919. Część 1-2.
  Warszawa: Wydawnictwo Głos 1988.
  A6, okł.kart., XXI,[3],226 + [4],227-387,[5] s., off. z masz. i oryg., c. 1400 zł.
  Przedruk z wyd. 4: Krakow: Krakowska Spółka Wydawnicza 1927. Przedmowa: Stanisław Estreicher.
  CD-756, J-1569, BN-2551, Ka-1264, Hoo99/183, KS-2363*[wg MJ], Br-1285 - MM
 • Kossak-Szczucka Zofia: Pożoga. Wspomnienia z Wołynia 1917-1919. Wydanie I.
  Katowice, Cieszyn: Księgarnia św. Jacka; Towarzystwo im. Zofii Kossak, 1990.
  ISBN 83-7030-041-3.
  - uw - MM
 • Kossak-Szczucka Zofia: Pożoga. Wspomnienia z Wołynia 1917-1919.
  Łódź: Artus 1990.
  Tekst na podstawie II edycji [?]: Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze "Rój" 1935. ISBN 83-85132-05-8.
  - uw - MM
 • Kossak-Szczucka Zofia: Pożoga. Wspomnienia z Wołynia 1917-1919.
  Rzeszów: Resovia 1990.
  Z przedmową Stanisława Estreichera. ISBN 83-4079-009-3.
  - uw
 • Kossmann Alfons: "W nieszczęściu jedyny". W 60 rocznicę śmierci gen. T[adeusza Jordan] Rozwadowskiego.
  Warszawa: [Miesięcznik "Pod Prąd"] 1988.
  A5, 22,[2] s., off. z masz., [c. 120 zł].
  Biblioteka Miesięcznika Pod Prąd; 3.
  W aneksach listy gen. T. Rozwadowskiego z 1926 roku. Przedruk z: Gazeta Niedzielna. Londyn 1986 nr 32/34. (źródło: WPH nr 3/66).
  J-1570, BN-2552 - op
 • Kossobudzka Halina - patrz: Komedianci. Rzecz o bojkocie. 1988. - uw
 • Kosterski Rafał [błędnie] - patrz: Kasterski Rafał - uw
 • Kostrzewa Robert: Od Regana do Gorbaczowa.
  Zapowiedź wg: Katalog 1982 - 1988 i zapowiedzi wydawnicze. Warszawa: CDN 1989.
  - uw[nie wydano]
 • Kostrzewa-Zorbas Grzegorz - patrz: Andrzej (WSN) [pseud.], Mięguszowiecki Marcin [pseud.], Realista Adam [pseud.] - uw
 • Kosut Henryk: Słowo wstępne. - patrz w: Ferens Wanda: O koncepcjach związku zawodowego rolników. Warszawa: 1981. - uw
 • Koszeliwec Iwan [oprac.] - patrz: Ukraina 1956 - 1968. Warszawa: Słowo 1986. - uw
 • Koszutska Olga - patrz: Kalisz Olgierd [pseud.] - uw
 • Kościałkowski Stefan: Marian Zdziechowski. - patrz w: Zdziechowski Marjan: Widmo przyszłości. Rosja, bolszewizm, Polska. Warszawa: Głos 1988. - uw
 • Kościelniak Zdzisław: Uwagi do Statutu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w Gdańsku.
  B.m.: b.w., [1980].
  A5, 4,7,[1] s., off. z masz.
  Sygn. druk.: Druk Z.K. zam.602/80 n.1300. Zawiera również: Stanowisko NSZZ "Solidarność" w sprawie uwag Sądu Wojewódzkiego z dnia 1.10.1980 r.
  - MM
 • Kościelniak Zdzisław: Uwagi do Statutu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w Gdańsku.
  B.m.: b.w., [1980].
  A5, 8 s., off. z masz.
  Sygn. druk.: SKP zam. 746 5000 [???] 15.10.1980. Zawiera również: Stanowisko NSZZ "Solidarność" w sprawie uwag Sądu Wojewódzkiego z dnia 1.10.1980 r. Na maszynopisie z którego kopiowano tekst widoczne jest u góry nazwisko: Łagowski.
  - MM
 • Kościesza Krzysztof: Dzieci słońca i kałuży nie bójcie się burzy... [Poezje].
  B.m. [Podkowa Leśna]: b.w. [nakładem autora; Oficyna Wydawnicza P. T.], b.r. [1980].
  A5, okł.kart., 12 s., off. z rękopisu.
  Na okładce: [Seria Poetycka;] 8.
  Tytuł na IV s. okł.
  BN-2553[wg BUW], Ka-4170, KS-4888[bez tyt.] - MM
 • Kościół a państwo po wyborze Jana Pawła II. [autorem jest Jacek Woźniakowski]. PPN sierpień 1980. A4, 13,[1] s., powiel. PPN; 44.
  BJ-2009, FC-9652 - [czasopismo] - uw
 • Kościół a państwo po wyborze Jana Pawła II. [autorem jest Jacek Woźniakowski].
  - w: Polskie Porozumienie Niepodległościowe. Niepodległość na codzień [!]. Warszawa: maj 1981 s. 36-48;
  - w: PPN. Czy dialog z władzą jest możliwy? Oświadczenia programowe i prognozy. Tom pierwszy. Libertas 1988 s. 132-156; - w: Polskie Porozumienie Niepodległościowe PPN. Wybór tekstów. Londyn: Polonia 1989 s. 343-360.
  - uw
 • Kościół i katolicy w Polsce Ludowej. [autorem jest Tadeusz Mazowiecki]. PPN 1977. A4, 5 k., masz. PPN; 5.
  {BJ-2010, FC-9653 [odpis]} - [czasopismo] - uw
 • Kościół i katolicy w Polsce Ludowej. [autorem jest Tadeusz Mazowiecki].
  - w: Kultura 1977 nr 6/357 s. 146-152;
  - w: PPN. Opracowania Zespołów Problemowych. Warszawa: Nowa 1978 s. 15-19;
  - w: Polskie Porozumienie Niepodległościowe PPN. Paryż: Instytut Literacki 1978 s. 54-61;
  - w: Polskie Porozumienie Niepodległościowe. Niepodległość na codzień [!]. Warszawa: maj 1981 s. 6-10;
  - w: PPN. Czy dialog z władzą jest możliwy? Oświadczenia programowe i prognozy. Tom pierwszy. Libertas 1988 s. 62-70;
  - w: Polskie Porozumienie Niepodległościowe PPN. Wybór tekstów. Londyn: Polonia 1989 s. 29-34.
  - uw
 • Kościół katolicki a masoneria. Cz[ęść] I - Wybór z dokumentów kościelnych.
  Warszawa: Instytut Dokumentacyjno-Wydawniczy Polska Myśl Narodowa, 1983.
  A5, okł., V,[3],2-7,[3],3-14 s., off. z masz. i oryg., [c. 60-70 zł].
  Tytuł okł. S. 14 na III s. okł., zakończenie tekstu na IV s. okł. Zawiera teksty: Wydawca: Przedmowa; Kilka uwag o masonerii i jej działalności w życiu współczesnej Polski. [Przedruk z:] Warszawa: Kuria Metropolitalna 1980-1982 [W przedmowie na s. II podano nieprawdziwie, że jest to przedruk z broszury: O młodzieży i dla młodzieży. Warszawa 1980 wydanej dla potrzeb duszpasterstwa akademickiego pod auspicjami Warszawskiej Kurii Metropolitalnej. Także informacja o wydawcy podstawy przedruku jest fałszywa]; O. J[ózef] Warszawski, SJ: Zwięzły komentarz do wydanej przez Kongregację Doktryny Wiary „Deklaracji” o przynależności do stowarzyszeń masońskich.
  J-1571, BN-2555*[wg J], Ka-5153{V,[2],2-14 s.} - MM
 • Kościół katowicki w latach stalinowskiego terroru. [przygotowano do wydania - wg: Gazda Jan: Polska jeszcze nie zginęła … czyli dzwon na trwogę. Oficyna Śląska 1988 s. IV okł.] - uw
 • Kościół na Litwie. Poznań: "Głosy" 1985. - patrz: Sapietis Marite, Bociurkiw Bohdan R.: Kościół na Litwie. Poznań: Głosy 1985. - uw
 • Kościół od wewnątrz zagrożony.
  Warszawa: Instytut Dokumentacyjno-Wydawniczy Polska Myśl Narodowa, 1984.
  A5, okł., 27 s., off. z masz.
  Zawiera teksty: Jan Kazimierz Tarnowski [pseud.]: Kościół od wewnątrz zagrożony; Józef Warszawski: Zwięzły komentarz do wydanej przez Kongregację Doktryny Wiary "Deklaracji" o przynależności do stowarzyszeń masońskich.
  BJ-2012 - op
 • Kościół - Odnowa - Solidarność. - patrz: Konwersatorium Kościół - Odnowa - Solidarność. Kraków: Krzyż Nowohucki 1981. - uw
 • Kościół odpowiedzialny za prawdę. - patrz: Jan Paweł II: Kościół odpowiedzialny za prawdę. Wydawnictwo im. Konstytucji 3 maja, [1979]. A5, 85,[15] s., [3] tabl. kolor. Przegląd. Nr 3. Wydanie specjalne. - [czasopismo] - uw
 • [Kościół św. Stanisława Kostki] [Zdjęcia napisów na transparentach umieszczonych na ogrodzeniu Kościoła św. Stanisława Kostki i szopkę wystawioną w Kościele].
  B.m.[Wwa]: b.w., b.r. [1985].
  A6, teka [10] fotogr., [c. 300 zł].
  G-85/460, CJ-1863, J-3931 - op
 • Kościół unicki po 1944. [tyt. okł.] - patrz: Komp Hans Dieter: Dzieje Kościoła greckokatolickiego na Ukrainie od 1944 r. LOS 1986. - uw
 • Kościół w Polsce.
  B.m.: b.w. 1980.
  A4, 51 s.
  Tytuł nagł. Opracowanie: Andrzej Świecicki przy współpracy Bohdana Cywińskiego [i in.].
  SJP2-1356[KUL] - op
 • Kościuszkowcy. - patrz: Kulerski Wiktor [oprac.]: Kościuszkowcy. - uw
 • Kot Anna [rozm.] - patrz: Kto tu wpuścił dziennikarzy. Nowa [1985]. - uw
 • Kot Maria - patrz: Brałkowska Danuta, Cziwel Marta, Kot Maria: Warunki życia, praca i świat wartości kobiet wiejskich. - patrz w: Kobieta polska lat osiemdziesiątych. Warszawa: Nowa 1988. - uw
 • Kot Wiesław - patrz: Glosariusz. Wrocław: 1986-1992. - uw
 • Kotarba Janusz [oprac.] - patrz: Pieśni polskie. MOWA - Medyczna Oficyna Wydawnicza [1981]; Śpiewnik 1918 - 1920. Poznań [Kraków]: Wydawnictwo Spółdzielnia 1982. - uw
 • Kotarbiński Tadeusz: Dialogi z profesorem czyli "Wesołe smutki"; Zieliński Kazimierz: "Smutne wesołostki". [Wiersze].
  B.m.[Warszawa]: Studium Teologii Odrodzenia Społecznego STOS, Uniwersytet Warszawski b.r. [1981].
  A5, 44 s., err.
  W 95 rocznicę urodzin [T. Kotarbińskiego]. Książka ilustrowana fotografiami dzieł z wystawy intarsji "Myśli w drewnie" S. Seweryn. Warszawa, maj 1980 [wg CD - wg KS: maj 1981 r.]. Wg CD tytuł tekstów Zielińskiego: "Smutki wesołostki"; wg Ka "Smutne wesołości".
  CD-757, BN-2557, KS-2371, Ka-4331 - op
 • Kotkowicz Aniela: Przeżyłam łagry sowieckie. /Fragmenty wspomnień/.
  Warszawa: NIW Niezależna Inicjatywa Wydawnicza 1984.
  A5, okł.kart., 38,[2] s., off. z masz., c. 100 zł.
  Z białoruskiego przełożyła, wstępem i przypisami opatrzyła Rusalka Łada-Ideyko.
  K-2189, G-84/216, CD-1599[wg K], J-1572, BN-2558, Ka-765, BJ-2013, Br-1036 - MM
 • Kotkowicz Aniela: Przeżyłam łagry sowieckie.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Sztuk Pięknych 1984.
  38 s.
  Ł-An-7*, NNZ-105[być może wg Ł*] - op
 • Kotlarczyk Mieczysław: Reduta słowa. Kulisy dwu likwidacji Teatru Rapsodycznego w Krakowie (karty z pamiętnika).
  Londyn: Odnowa 1980.
  17 cm, XV,[1],231,[1] s.
  ISBN 0 903705-36-2. Tipolitografia «Abilgraf», Roma.
  - uw - MM
  [Posiadam również dziwną odmianę tego wydania. Druk identyczny na lepszym bielszym papierze. Książka oprawiona jest bezsensownie w obcą okładkę pierwszego tomu rosyjskiego wydania „Archipelagu Gułag" bardzo podobną do okładek wydawanych w latach 1973-1989 w paryskim wydawnictwie YMCA-Press. Okładka różni się od tych wydań głównie krojem liter „A”] - MM
 • Kotlarczyk Mieczysław: Reduta słowa. Kulisy dwu likwidacji Teatru Rapsodycznego w Krakowie (karty z pamiętnika).
  B.m.: b.wyd., b.r. [1981-1985].
  17 cm, oprawa twarda płótno introligatorska, XV,[1],231,[1] s., ksero.
  Jest to kompletna (bez okładki) dwustronna kopia ksero książki wykonana z rozłożonych oryginalnych składek. Przedruk z wyd.: Londyn: Odnowa 1980.
  - MM
 • Kotlarewski Sergiusz Andriejewicz: Uzdrowienie [Сергей Андреевич Котляревский: Оздоровление] - patrz w: De profundis. Z głębokości. Zbiór rozpraw o rosyjskiej rewolucji. Warszawa: Nowa 1988. - uw
 • Kotow Piotr: Widziałem Kotłas i Workutę.
  Gdańsk: Oficyna "Kształt" 1989.
  A6, okł.kart., obw., 170 s., off. z masz., c. 600 zł.
  Wiersze w języku rosyjskim i w tłumaczeniu polskim.
  Dun-81, BN-2559, Ka-766 - MM
 • Kotow Piotr: Widziałem Kotłas i Workutę.
  Gdynia: Poligraf 1994.
  ISBN 83-901469-0-8.
  - uw
 • Kotowska Maria - patrz: M.K. [pseud.]; M.K. - Mata [pseud.]; MKS [pseud.] - uw
 • Kott Jan: Kamienny potok. Szkice.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa maj 1981.
  A5, okł.kart., 141,[1] s., off. z masz., c. 120 zł.
  145-ta poz. wydaw. Nowej.
  Przedruk szkiców z lat 1965-1980 głównie z Wiadomości i Nowego Dziennika Londyn, a także z Zapisu 1980 nr 13.
  CD-758, BN-2560, Ka-767, Hoo99/183, HN-000391997, KS-0007=KS-2372, BJ-2014, Br-1286 - MM
 • Kott Jan: Kamienny potok. Eseje.
  Londyn: Aneks 1986.
  Wydanie przepracowane przez autora i uzupełnione o nowe eseje. ISBN 0 906601 28 2.
  Rec.: Marek Adamiec: Stony Brook - czyli Kamienny potok. Impuls Gdańsk 1988 nr 16 s. 7-8.
  - uw - MM
 • Kott Jan: Kamienny potok. Eseje o teatrze i pamięci. Wyd. 2 krajowe rozszerzone.
  Kraków: Wydawnictwo Literackie 1991.
  ISBN 83-08-02372-X.
  - uw
 • Kotulczyk Benedykt [pseud.] – właśc. Ludwik Dorn - uw
 • Kotulczyk Benedykt [pseud.]: Wojsko w Październiku 1986.
  Warszawa: Wydawnictwo Głos 1983.
  A5, 8 s., off. z masz., [c. 15-20 zł].
  Przedruk z: Głos 1982 nr 5/40 s. 20-25.
  K-2190, G-83/264, Ł-210, J-1573, BN-2561, Ka-768, Hoo99/183, HN-000509530, BJ-2015, Br-1287 - MM
 • Kotulczyk Benedykt [pseud.]: Wojsko w Październiku 1956. - patrz w: Kersten Krystyna, Kotulczyk Benedykt [pseud.], Jedlicki Witold: Polska, rok 1956. Wybór tekstów. [1984]. - uw
 • Kowalak Tadeusz: Mondragon.
  Wrocław: Oficyna Eksperymentalna 1988.
  A5, 7 s.
  Przedruk z: Spółdz. Kwart. Nauk. 1982 nr 1/2. Tekst skrócony (bez ostatniego rozdz.). Tytuł okł.
  BN-2562 - op
 • Kowalak Tadeusz: Pracownicy - właściciele. Przykład mondragonu. - patrz w: Własność pracownicza. Dwa sposoby tworzenia. Wrocław: Kret [1989]. - uw
 • Kowalczuk Piotr [przeł.] - patrz: Singer Izaak Baschewis: Ostatni demon. Respublica 1989. - uw
 • Kowalczyk Andrzej - patrz: Glosariusz. Wrocław: 1986-1992. - uw
 • Kowalczyk Ireneusz [oprac. muz.] - patrz: Piosenki partyzanckie. Gdańsk 1989. - uw
 • Kowalczyk Kazimierz [oprac.]: Formy działania zakładowej organizacji związkowej w świetle przepisów kodeksu pracy. (Materiał szkoleniowy).
  Częstochowa: Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność"; HCz, 1990.
  A5, 20 s.
  U góry okładki czerwony stempel: Solidarność. Nakład 400 egz.
  RCz-5 - uw
 • Kowalczyk Roman: Łódzki strajk studencki.
  Warszawa: Nowa 1992.
  Archiwum "Solidarności".
  ISBN 83-7054-035-X.
  - uw - MM
 • Kowalczykowa Alina [art.] pod krypt. ak - patrz w: Literatura polska po 1939 roku. Warszawa: Wydawnictwo PEN 1989. - uw
 • Kowalewski Lech - patrz: K.D. [krypt.] - uw
 • Kowalewski Z[bigniew] M. [oprac.]: Krótka historia likwidacji rad robotniczych w latach 1957-1975. (Stanowisko NSZZ "Solidarność" MKZ Ziemi Łódzkiej).
  [Łódź]: NSZZ "Solidarność" MKZ Ziemi Łódzkiej 1981.
  A4, 5 s., powiel. jednostr.
  Tekst dat.: 16 lutego 1981 r.
  Br-1345 - MM
 • Kowalewski Zbigniew: Linia fabryk.
  Wrocław: Ruch Społeczny Solidarność - Sekcja Organizacyjna, 1983.
  A4, 16 s., powiel., c. 30 zł.
  Przedruk z: Inprekor Międzynarodowa Korespondencja Prasowa, [Montreuil, Francja] 1983 nr 8/9 styczeń-maj 1983.
  K-2191, G-83/265*, J-1574*, BN-2563*[wg K] - op
 • Kowalewski Zbigniew M.: O taktyce strajku czynnego. Łódź: Druk: Zakład Małej Poligrafii ZR NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej, 1981.
  BŁ-82[A4 - błędnie], BN-2564{oraz błędne opisy: BN-2565*[wg MBPŁ] i BN-2566*[wg WBPTor, MBPŁ]}, Ka-4685{[1],2-17 s.}, Br-1288 – nie można określić typu wydania - uw
 • Kowalewski Zbigniew M.: O taktyce strajku czynnego.
  Łódź: Druk: Zakład Małej Poligrafii ZR NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej, 1981.
  A5, [2],2-17 s., off. z masz.
  Tytuł okł. w jednym wierszu. Przypisy są na s. 16-17. Datowanie pod tekstem: Łódź, dn. 9 sierpnia 1981 r.
  - MM
 • Kowalewski Zbigniew M.: O taktyce strajku czynnego.
  Łódź: Druk: Zakład Małej Poligrafii ZR NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej, 1981.
  A5, [2],2-17 s., off. z masz.
  Tytuł okł. w dwu wierszach. Tekst zmieniono – uzupełniono – na s. 15 i 16, przypisy są w całości na s. 17 oraz dodano erratę na s. 17. Datowanie pod tekstem: Łódź, dn. 9 sierpnia 1981 r.
  - MM
 • Kowalewski Zbigniew M.: O taktyce strajku czynnego.
  B.m.: b.w., b.r. [ok. 1981].
  A5, 17 s., ksero.
  Kopia wyd. uzupełnionego: Łódź: NSZZ „Solidarność” Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej 1981.
  BJ-2016, FC-9659, Ka-4834[2-17 s.] - op
 • Kowalewski Zbigniew M.: O taktyce strajku czynnego.
  - w: Wolne Słowo. Serwis informacyjny. Toruń 1981 nr 94, 23.09, s. 7-10; nr 95, 25.09, s. 9-13.
  - uw - MM
 • Skrót tego tekstu wydany anonimowo - patrz: O taktyce strajku czynnego. Sosnowiec: Wydawniczy Instytut Robotniczy W-I-R 1981. - uw
 • Fragmenty tekstu pod tytułem: Taktyka strajku czynnego.
  - w: AS Biuletyn Pism Związkowych i Zakładowych. 1981 nr 30 s. 403-405.
  - w: NTO 1981 nr 10 s. 60-68 [Strajk czynny; O taktyce strajku czynnego].
  - w: Solidarność Dolnośląska 1981 nr 46/60 s. 8-10.
  - w: Solidarność Ziemi Puławskiej 1981 nr 60/68 s. 7-12.
  - w: Wprost. Płock 1981 nr 20 s. 14-18.
  - uw - MM
 • Kowalewski Z[bigniew] M. [oprac.]: Rada Robotnicza lub pracownicza jako organ walki załogi o samorząd. (Stanowisko NSZZ „Solidarność” MKZ Ziemi Łódzkiej).
  Łódź: NSZZ „Solidarność” MKZ Ziemi Łódzkiej, 1981.
  A4, 7 s., powiel. jednostr.
  Tekst datowany: 17 lutego 1981 r.
  BŁ-83, BN-2567[wg BŁ] - MM
 • Kowalewski Z[bigniew] M. [oprac.]: Regulamin wyborów Rady Pracowniczej /Robotniczej/. (Stanowisko NSZZ „Solidarność” MKZ Ziemi Łódzkiej).
  Łódź: NSZZ „Solidarność” MKZ Ziemi Łódzkiej marzec 1981.
  A5, okł.pap., 12 s., off. z masz.
  Biblioteka „Solidarności”.
  Sygn. druk.: Druk. MPG - 488/81 2000 egz. Na s. 12 poza erratą zamieszczono wykaz wydawnictw MKZ.
  - MM
 • Kowalewski Z[bigniew] M. [oprac.]: Regulamin wyborów Rady Pracowniczej /Robotniczej/. (Stanowisko NSZZ „Solidarność” MKZ Ziemi Łódzkiej).
  Łódź: NSZZ „Solidarność” MKZ Ziemi Łódzkiej marzec 1981.
  A4, 12,[1] s., off. jednostr. z masz.
  Biblioteka „Solidarności”.
  Przedruk. Sygn. druk.: ELTA-573-50 -81-030. Na s. [13] zamieszczono erratę oraz wykaz wydawnictw MKZ.
  - MM
 • Kowalewski Zbigniew M.: Samorząd pracowniczy: doświadczenia i propozycje. Raport sporządzony dla MKZ.
  Łódź: MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej 1981.
  Off. z masz.
  BŁ-84*, BN-2568[wg BŁ] - op
 • Kowalewski Zbigniew M.: „Solidarność” a współzarządzanie przedsiębiorstwem.
  Łódź: MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej 1981.
  Off. z masz.
  BŁ-85*, BN-2569[wg BŁ] - op
 • Kowalewski Zbigniew M. [oprac.]: „Solidarność” a współzarządzanie przedsiębiorstwem.
  [Łódź: MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej 1981].
  A4, 6 k., powiel. spiryt.
  Stanowisko NSZZ „Solidarność” MKZ Ziemi Łódzkiej. Podpisano: 17 lutego 1981 r.
  - MM
 • Kowalewski Zbigniew M.: „Solidarność” i walka o samorząd załogi.
  Łódź: b.w. [NSZZ „Solidarność” MKZ Ziemi Łódzkiej] 1981.
  A5, 49 s., off. z masz.
  Tekst od autora datowany: 1 września 1981 r. Zawiera przeredagowane teksty wydane wcześniej: Zamiast wstępu. Stanowisko Prezydium MKZ Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” z 28 stycznia 1981 roku w sprawie samorządu robotniczego; Krótka historia likwidacji rad robotniczych w latach 1957-1975; „Solidarność” a współzarządzanie przedsiębiorstwem; Rada Robotnicza jako organ walki załogi o samorząd i kontroli nad produkcją; Wewnątrzzakładowy samorząd pracowniczy i wewnątrzzakładowy rozrachunek gospodarczy; Dodatek. O samorządzie pracowniczym i „Solidarności” Ziemi Łódzkiej (fragmenty artykułu: Cyril Smuga, Paul Botterman: „Sytuacja w przeddzień IX Zjazdu PZPR” drukowanego w: Inprecor - Intercontinental Press, nr 106 z 20 lipca 1981 r. - przeł. Zbigniew M. Kowalewski).
  BŁ-86, BN-2570, HN-001231576, BJ-2017, Ka-4981, Br-1289 - MM
 • Kowalewski Z[bigniew] M. [oprac.]: Statut Rady Pracowniczej /Robotniczej/.
  Łódź: NSZZ „Solidarność” MKZ Ziemi Łódzkiej, marzec 1981.
  A5, [1],10 s., off. z masz.
  Teksty datowane: 5 i 6 marca 1981 r.
  Br-2060 - MM
 • Kowalewski Zbigniew M.: Więzienie narodów wali się - oby raz na zawsze. Socjalizm robotniczy a niepodległość narodów ujarzmionych ZSRR.
  Łódź: Idee 1990.
  - uw - MM
 • Kowalik Jan: Żołnierz w todze [przedruk z: Zeszyty Historyczne 1979 nr 49 s. 229-232]. - patrz w: Zawodny Janusz Kazimierz: Katyń. Zagłada w lesie. Warszawa: Wydawnictwo CDN 1989. - uw
 • Kowalik Tadeusz: O możliwości przejścia od komunizmu do socjalizmu.
  B.m.: Niezależna Agencja Wydawnicza b.r. [1980].
  [1],14 s.
  S-117/954, Hoo99/183 - op
 • Kowalik Tadeusz: Próba kompromisu (o Komisji Ekspertów MKS w Gdańsku).
  B.m.[Warszawa]: Tygodnik Wojenny b.r. [1983].
  A6, okł., 3-27 s., stdr. z oryg., c. 40 zł.
  Biblioteka Tygodnika Wojennego.
  Przedruk z: Zeszyty Literackie 1983 nr 2 s. 95-119.
  K-2192, G-83/266, J-1575, BN-2571, Ka-769, HN-000509533, BJ-2018, Br-1290 - MM
 • Kowalik Tadeusz: Spory o ustrój społeczno-gospodarczy Polski 1944-1948.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza 1980.
  A5, okł.kart., 98,[1] s., stdr. z masz.
  Zeszyty Towarzystwa Kursów Naukowych. 95-ta poz. wydaw. Nowej.
  Druk: Zakłady Graficzne NOWA sierpień 1980.
  Ł-211, BN-2572, Ka-770, Hoo99/183, HN-000537888, BJ-2019, Br-1291 - MM
 • Kowalik Tadeusz [oprac.] - patrz: Burek Tomasz: Jaka historia literatury jest nam dzisiaj potrzebna? Warszawa: Nowa 1979; Język propagandy. Warszawa: Nowa 1979; O czym myśleć nie lubimy czyli o niektórych dylematach zasady narodowej. Warszawa: Nowa 2 1980; Plotka a monopol informacji. Warszawa: Nowa 2; Krąg 1981. - uw
 • Kowaliński Zenon: Zawód milicjant.
  B.m.: MiChał Niepokorny Mikrodruk Chałupniczy 1981.
  A4, [6] s., powiel.
  Na s. [4]: Wydanie I.
  BN-2588[Kowalski], Ka-3020, BJ-2020 - MM
 • Kowalkowski Alojzy - patrz: Mirosław Jesko [pseud.] - uw
 • Kowalska Anka: Bez znieczulenia. - patrz w: O Kulturze. Wspomnienia i opinie. Warszawa: PoMost 1988. - uw
 • Kowalska Anka: Racja stanu. Wiersze z lat 1974-1984.
  Warszawa: Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy; Wydawnictwo Przedświt, 1985.
  20x10 cm, okł.kart., obw., 26,[3] s., off. z masz., c. 70 zł.
  Zawiera 4 litografie Barbary Zbrożyny. Oprac. graf.: P.
  K-2193, G-85/172, CD-759, J-1576, BN-2573, Sup-453, Ka-771, Hoo99/183, KS-2380, BJ-2021, FC-9664, Br-1293, ESC-04265, Nukat-1541868 - MM [2 egz. - duże różnice w kolorze grafik]
 • Kowalska Anka: Racja stanu 1974-1984.
  B.m. [Wrocław]: Agencja Wydawnicza Solidarności Walczącej, 1986.
  A5, 16 s., stdr. z masz., c. 120 zł.
  K-3611, CJ-988, CD-760, J-1577, BN-2574, Sup-454, Ka-3281, KS-2381*[wg CD], BJ-2022, FC-9664, Br-1292[fot.], ECS-00511, Nukat-1562710 - MM
 • Kowalska Anka: Wiersze z obozu internowanych.
  B.m. [Kraków]: b.w., b.r. [1982].
  A4, 9 s., masz. przeb.
  J-4088*[wg Pil-1218], KJ-287*[wg J*] - op
 • Kowalska Anka: Wiersze z obozu internowanych.
  Kraków: Obserwator Wojenny, 1983.
  A5, okł., 12 s., powiel., c. 35 zł.
  Biblioteka Obserwatora Wojennego.
  Druk: Powielarnia Puszcza Niepołomicka. Przedruk z: Kultura 1982 nr 11 s. 42-50.
  K-2194, G-83/267, CD-761, J-1578, BK-270, BN-2575, Sup-455, Ka-4110, KS-2379, BJ-2023, FC-3905, KJ-288, Br-1294, Nukat-852467 - MM
 • Kowalska Anka [wiersze] - patrz w: Na skrzyżowaniu Azji i Europy. Wiersze polskie 1980-84. Wyd. 2 rozszerz. Wrocław: Oficyna Wydawnicza im. Grzegorza Przemyka 1988. - uw
 • Kowalska Anka - patrz: Komitet Samoobrony Społecznej "KOR". Kraków: Inicjatywa Wydawnicza 1984; Reminiscencje niesentymentalne o marcu ’68. - uw
 • Kowalska (Helena) Faustyna S[iostra] M[aria]: Dzienniczek Sługi Bożej S.M. Faustyny Kowalskiej Profeski wieczystej Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.
  B.m.[Warszawa]: b.w., b.r. [luty 1983].
  18 x 13 cm, [3],XII-XLVIII, 727,[1] s., ksero., [nakł. 10 egz.]. Kopia z wyd.: Kraków-Stockbridge-Rzym.
  K-2195, J-1579*[wg: K; Pil-1218{!?}], BN-1136[wg K], KS-2387[wg MJ*] - op
 • Kowalska Małgorzata [proj. okł., s. tyt. oraz ilustr.] - patrz: Bryll Ernest: List. Warszawa: Nowa 1985. - uw
 • Kowalska Maria [oprac. graf.] - patrz: Sadowska Barbara: Stupor. Warszawa: Nowa 1981; Wierzyński Kazimierz: Krzyże i miecze. Nowa 1981. - uw
 • Kowalska Marianna [pseud.] - patrz: Glosariusz. Wrocław: 1986-1992. - uw
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2017. e-mail: muzeum@m-ws.pl ; bibula@incipit.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.
„No framing” - Nie zezwalam na pokazywanie zawartości mojej witryny w ramce (ang. „frame”), umieszczonej w innej witrynie internetowej.