Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Kop - Korb

Data ostatniej korekty tekstu: 15.11.2017 r.
 
 
 • Kopacki Andrzej - patrz: Kiedan Wiktor [pseud.]; Wander Michał [pseud.] - uw
 • Kopácsi Sándor: Trzynaście dni nadziei. Wydawane pod różnymi wersjami tytułu tłumaczenie artykułu z Der Spiegel nr 35 z 27.08.1979 oraz dwu numerów następnych - nr 36 i 37. Tytuł węgierski: Az 1956-os magyar forradalom és a Nagy Imre. - uw
 • Kopácsi Sándor: Węgry 1956: Trzynaście dni nadziei.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa, lipiec 1980.
  A5, okł., 53 s., powiel.
  Biuletyn Informacyjny Przegląd Prasy Zagranicznej. Numer Specjalny. Dziewięćdziesiąta pierwsza pozycja wydawnicza Nowej.
  Tytuł nagł. Tytuł okł.: Węgry 1956. Trzynaście dni nadzieji[!]. S. 53 na III s. okł. Druk. W.W.B.D.im. J.P. Wydanie powielane z maszynopisu bardzo podobnego do wydania Nowej opisanego poniżej, pisanego na innej maszynie do pisania. To wydanie ma nieco mniejszą czcionkę i mniej czytelny tekst. Długość trzeciego wiersza tekstu kończącego się: „[…]Kopácsi,” razem z przecinkiem wynosi: 116,1 mm. Wysokość kolumny tekstu na s. 1 bez paginacji: 167,2 mm.
  BN-2478, BaBN-mf. 60532, Ka-4727[51 s.], Hoo99/182, HN-000545072, BJ-1944, FC-10191, Br-1243 - MM
 • Kopácsi Sándor: Węgry 1956: Trzynaście dni nadzieji[!].
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa; lipiec 1980. [dane z podst. przedr.].
  A5, okł.kart., [2],53,[1] s., ksero z powiel.
  Biuletyn Informacyjny Przegląd Prasy Zagranicznej. Numer Specjalny. Dziewięćdziesiąta pierwsza pozycja wydawnicza Nowej.
  Tytuł nagł.: Węgry 1956: Trzynaście dni nadziei. Kserograficzna kopia z dodaniem kartonowej okładki. Charakterystyczne jest skopiowanie po prawej stronie u dołu s. tytułowej odręcznie wpisanej ceny: 30 zł.
  - MM
 • Kopácsi Sándor: Węgry 1956: Trzynaście dni nadziei.
  B.m. [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza N[owa], b.r.
  A5, okł.kart., 52 s., err. [na III s. okł.], powiel., c. 35 zł.
  Tytuł nagł. Tytuł okł.: 13 dni nadziei. Koniec tekstu na III s. okł. Wydanie powielane z maszynopisu bardzo podobnego do wydania Nowej opisanego powyżej, pisanego na innej maszynie do pisania. To wydanie ma nieco większą czcionkę i czyściejszy, dużo bardziej czytelny tekst. Długość trzeciego wiersza tekstu kończącego się: „[…]Kopácsi,” razem z przecinkiem wynosi: 118,5 mm. Wysokość kolumny tekstu na s. 1 bez paginacji: 165,1 mm.
  - MM
 • Kopácsi Sándor: Węgry 1956. Trzynaście dni nadzieji[!].
  B.m.: Wydawnictwo Polskie, b.r. [ok. 1981].
  A5, 53,[1] s., ksero z powiel.
  Tytuł okł. Przedruk z wyd.: Warszawa: Nowa 1980.
  BJ-1949, FC-10195 - op
 • Kopácsi Sándor: Węgry 1956. 13 dni nadziei.
  Gdańsk: Studenckie Wydawnictwo „Vacat”, 1981.
  A5 poz., okł., 52 s., powiel.
  Do użytku wewnętrznego.
  Tytuł okł. Przedruk z wyd.: Warszawa: Nowa 1980.
  Dun-78, Ka-3950{[2],46 s.}, BJ-1953, FC-10196, Br-1245, Nucat-212182 - op

Kopacsi Sandor Wegry Magyarorszag Hungary Ungarn Węgry 1956 Trzynaście dni nadziei Węzeł Wezel 1981 13 dni nadziei Powstanie węgierskie Hungarian Revolution Ungarischer Volksaufstand k012915 Muzeum Wolnego Słowa m-ws.pl
 opis książki Kopacsi Sandor: Węgry 1956: Trzynaście dni nadziei.
B.m. [Gdańsk]: Wydawnictwo Węzeł, b.r. [1981].
A4, okł. ksero, 1-28 s., powiel.
Tytuł nagł. Tytuł okł.: Węgry 56. 13 dni nadziei. Jeden z charakterystycznych błędów na matrycy na s. 2, w. 17 od dołu: zaiksowane pięć liter po „KPZR”. Przedruk z wyd.: Warszawa: Nowa, lipiec 1980. Zachowano na s. 28 informacje o wydawnictwach Nowej.
– MM
Kopacsi Sandor Wegry Magyarorszag Hungary Ungarn Węgry 1956 Trzynaście dni nadziei Węzeł Wezel 1981 13 dni nadziei Powstanie węgierskie Hungarian Revolution Ungarischer Volksaufstand k012915 Muzeum Wolnego Słowa m-ws.pl
 opis książki Kopacsi Sandor: Węgry 1956: Trzynaście dni nadziei.
B.m. [Gdańsk]: Wydawnictwo Węzeł, b.r. [1981].
A4, okł., 28 s., powiel. jednostr.
Tytuł nagł. Tytuł okł.: Węgry ’56. 13 dni nadziei. Okł. powiel. z matrycy rysowanej odręcznie. To wydanie jest wtórne do opisanego wyżej, zachowany został rozład tekstu na strony. Maszynopis na matrycach niestaranny, zwłaszcza na stronach 16, 19, 23, i 25 gdzie tekst został skrócony. Nie przepisano na s. 28 informacji o wydawnictwach Nowej.
– MM
 opis książki Kopácsi Sándor: Węgry 1956: Trzynaście dni nadziei.
B.m.: Węzeł, b.r.
A4, okł., 27 s., powiel.
Tytuł okł.: Węgry 56. 13 dni nadziei. Nazwa wydawcy slabo czytelna.
ST15-2008 – op
 opis książki Kopacsi Sandor: Węgry 1956: Trzynaście dni nadziei.
B.m.: Waze, b.r.
A4, 1-29 s.
Nazwa wydawcy Waze to zapewne nieczytelny zapis nazwy: Węzeł.
Ka-4640 – op

 • Kopácsi Sándor: Węgry 1956: Trzynaście dni nadziei.
  Gdynia: Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy WSM, 1981.
  A5, okł.kart., 35,[1] s., off. z masz.
  Zeszyty Problemowe; nr 1. Do użytku wewnątrzorganizacyjnego.
  Tytuł nagł. Tytuł okł.: Węgry 1956. 13 dni nadziei. Przedruk z Nowej. Sygn. druk.: WSM Gdynia 756/81 n. 1000.
  BaBN, ECS-04574, FC-36909*[wg BN] - MM
 • Kopacsi Sandor: Trzynaście dni nadziei. Węgry 1956.
  Gdynia: b.w., 1981.
  A5, okł.kart., 28 s., off. z masz.
  Tytuł okł. Tytuł nagł.: Węgry 1956: Trzynaście dni nadziei. Przedruk z wyd.: Nowa 1980.
  BN-2470, Ka-731, ECS-03999, Nukat-2154404 - MM
 • [Kopácsi Sándor]: Trzynaście dni nadziei. Węgry 1956.
  Katowice: b.w. 1981.
  A6, [1],63 s., off. z masz.
  Brak nazwiska autora. Tytuł nagł.: Węgry 1956: Trzynaście dni nadziei.
  BJ-1940, FC-10161 - MM
 • Kopácsi Sándor: Węgry 1956: Trzynaście dni nadziei.
  Kraków: Instytut Wydawniczy Sympozjon B. [19]81.
  A5, okł.kart., 49 s., off. z masz.
  Tytuł okł.: Trzynaście dni nadziei.
  BK-262, BN-2471*[wg BK], BJ-1941, FC-4195 - op
 • [Kopácsi Sándor]: Trzynaście dni nadziei.
  B.m. [Kraków]: B.w. [Instytut Wydawniczy Sympozjon B], b.r. [1981].
  A5, 49 s., off. z masz., [c. 25 zł].
  Kolportowano bez okładki. Brak nazwy autora.
  BJ-1945, FC-4196 - op
 • Kopácsi Sándor: Węgry 1956: Trzynaście dni nadziei.
  Łódź: Mowa Międzyzakładowa Oficyna Wydawnicza, 1981.
  A5, okł.kart., 35 s., off. z masz., c. 40 zł.
  Tytuł nagł. Tytuł okł.: 13 dni nadziei. Przedruk z numeru specjalnego Biuletynu Informacyjnego Przegląd Prasy Zagranicznej. Warszawa - lipiec 1980 (wyd. NOW-a). Powyższą informację wydrukowano na II s. okł. W dużej części nakładu II s. okładki jest czysta, brak wtedy informacji o miejscu i roku wydania.
  BŁ-78, BN-2468*[wg MBPŁ], Ka-3002[b.m., b.r.] - MM [obie odmiany]
 • Kopácsi Sándor: Węgry 1956: Trzynaście dni nadziei.
  Łódź: Wydawnictwo NZS UŁ Kaktus, 1981.
  A5, okł., 43 s., off. z masz., koszt prod. ok. 50 zł.
  Do użytku wewnętrznego.
  Tytuł nagł. i okł. Na okł. w tytule: …Trzynascie… Ładny czysty druk offsetowy. Wysokość kolumny druku na s. [1]: 168 mm. Na s. 5 cyfra paginacji nad literą „r” w słowie „minister”.
  BŁ-79, BN-2476, Ka-732, BJ-1946, FC-10190 - MM + egz. nieobcięty. - MM
 • Kopácsi Sándor: Węgry 1956: Trzynaście dni nadziei.
  Łódź: Wydawnictwo NZS UŁ Kaktus, 1981.
  A5, okł., 43 s., off. z masz., koszt prod. ok. 50 zł.
  Do użytku wewnętrznego.
  Tytuł nagł. i okł. Na okł. w tytule: …Trzynascie… Przedruk offsetowy z matryc wyd. opisanego powyżej, druk mnie precyzyjny. Wysokość kolumny druku na s. [1]: 160 mm. Nowy masz. s. 5, 6, 39, 40. Na s. 5 cyfra paginacji nad literą „P” w słowie „Piros”.
  - MM [egz. nieobcięty]
 • Kopácsi Sándor: Węgry 1956. Trzynaście dni nadzieji[!].
  Rzeszów: Posłanie, 1981.
  A4, 26 s., powiel.
  Tytuł okł.
  BJ-1952, FC-10194 - op
 • Kopácsi Sándor: Węgry 1956. Trzynaście dni nadziei.
  B.m. [Rzeszów ?]: Posłanie, 1981.
  A5, okł., 53 s., powiel.
  Tytuł okł.
  BJ-1947, FC-10193 - op
 • Kopácsi Sándor: Węgry 1956: Trzynaście dni nadziei.
  Szczecin: Akademicka Agencja Wydawnicza, 1981.
  A5, [2],26 s.
  Wydano przy współpracy z Nową.
  Ka-3790 - op
 • Kopácsi Sándor: Węgry ’56: Trzynaście dni nadziei.
  Szczecin: Szczecińska Oficyna Wydawnicza SOWa, b.r. [1981].
  A5, 53 s.
  Ka-5150 - op
 • Kopácsi Sándor: 13 dni nadziei. Budapest 1956.
  Warszawa: Stop, 1981.
  A4, okł.kart., 28,[1] s., powiel.
  Tytuł okł.
  BaBN - MM
 • Kopácsi Sándor: 13 dni nadziei…
  Wrocław: Wydawnictwo Świt, 1981.
  A5, okł., 32 s., off. z masz., c. 25 zł.
  10 [pozycja wydawnicza].
  Tytuł okł.: Węgry 56. 13 dni nadziei. Przedruk z wyd.: [Warszawa]: Nowa [1980].
  BN-2481, Ka-739, BJ-1937, FC-10158 - MM
 • Kopácsi Sándor: 13 dni nadziei … Węgry 1956.
  B.m.: Wydawnictwo „Odnowa”, b.r. [1981].
  A5, okł.kart., 41 s., off. z masz., [c. 45 zł].
  Tytuł okł. Ostatnia s. tekstu na III s. okł.
  Ka-736{m.w. [Kraków]}, BJ-1951, FC-10197, Br-1238 - MM
 • Kopácsi Sándor: Węgry 1956: Trzynaście dni nadziei.
  B.m.: PWP, b.r. [1981].
  A5, okł., 21 s., off. z masz., [c. 20 zł].
  Tytuł nagł. Tytuł okł.: „Trzynaście dni nadziei„. We[!]gry 1956.
  J-1524*[r.w. 1984 ?; wg: Solidarność żyje s. 22], BN-2473*[wg WBPTor], Ka-738=Ka-3791, HN-000545024, BJ-1939, FC-10160, Br-1242 - MM
 • Kopácsi Sándor: Węgry 1956: Trzynaście dni nadziei.
  B.m.: biblioteka NZS, b.r. [1981].
  A5, [2],3-32 s., off. z masz., [c. 70 zł].
  Tytuł nagł. Tytuł okł.: Węgry 1956. Trzynaście dni nadzieji[!].
  Ka-1237, BJ-1948, FC-10192, MBPŁ-3551 CDN {m.w.: [Poznań]}, BaBN - MM

Kopácsi Sándor Węgry 1956 Trzynaście dni nadziei 1981 13 dni nadziei m-ws.pl k003103 Solidarnosc Solidarność Muzeum Wolnego Słowa sitodruk
powiększony
fragment prawej
kreski na wysokości
litery „i”
Kopácsi Sándor Węgry 1956 Trzynaście dni nadziei 1981 13 dni nadziei m-ws.pl k003103 Solidarnosc Solidarność Muzeum Wolnego Słowa sitodruk
 opis książki Kopácsi Sándor: Węgry 1956: Trzynaście dni nadziei.
B.m. [Łódź]: b.w., b.r. [1981].
A5, okł.kart., 35 s., off. z masz., [c. 40 zł].
Tytuł nagł. Tytuł okł.: 13 dni nadziei. Blok książki taki sam jak w wyd.: Łódź: Mowa 1981. Karton okł. żółtawy. Okł. druk. sitodrukiem, sito gęste, ok. 49 pkt/cm, układ włókien prawie pionowy.
– MM
Kopácsi Sándor Węgry 1956 Trzynaście dni nadziei 1981 13 dni nadziei m-ws.pl k003103 Solidarnosc Solidarność Muzeum Wolnego Słowa sitodruk
powiększony
fragment prawej
kreski na wysokości
litery „i”
Kopácsi Sándor Węgry 1956 Trzynaście dni nadziei 1981 13 dni nadziei m-ws.pl k003103 Solidarnosc Solidarność Muzeum Wolnego Słowa sitodruk
 opis książki Kopácsi Sándor: Węgry 1956: Trzynaście dni nadziei.
B.m. [Łódź]: b.w., b.r. [1981].
A5, okł.kart., 35 s., off. z masz., [c. 40 zł].
Tytuł nagł. Tytuł okł.: 13 dni nadziei. Blok książki taki sam jak w wyd.: Łódź: Mowa 1981. Karton okł. biały kredowany. Okł. druk. sitodrukiem, sito rzadkie, ok. 24 pkt/cm, nachylenie włókien pod kątem 41° w prawo od pionu.
BJ-1936, FC-10157 – MM

 • Kopácsi Sándor: Węgry 1956: Trzynaście dni nadziei.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, okł., 48 s., off. z masz., [c. 50 zł].
  Tytuł nagł. Tytuł okł.: Węgry 1956. Trzynas[!]cie dni nadziei. [w dole okł. pod kreską:] Przedruk: Der Spiegel nr.[!] 35.
  - MM
 • Kopácsi Sándor: Trzynaście dni nadziei. Węgry 1956.
  B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1981].
  A4, okł., 28 s., powiel.
  S-114/1695{[28],1 s.}, Ka-4521 [1-29 s.], Br-1237{28,[2] s.} - op
 • Kopácsi Sándor: Węgry 1956. 13 dni nadziei.
  B.m.: b.w., b.r. [1980-1].
  A5, 23 s.
  BN-2477 - op
 • Kopácsi Sándor: Węgry ’56. Trzynaście dni nadziei.
  B.m.: Wydawnictwo Cykl, b.r. [1983].
  A6, 41 s., off. z masz., [c. 80 zł].
  Koniec tekstu na III s. okł.
  K-2161, G-83/253*, J-1525*[wg. SZ-7 s. 186], BN-2475*[wg K] - op
 • Kopácsi Sándor: Węgry 1956: 13 dni nadziei.
  B.m. [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza, b.r. [1984].
  A5, 52 s., err.
  Tytuł nagł. Część opisów nie podaje w tytule: „1956”. Tytuł okł.: Trzynaście dni nadziei. Koniec tekstu na III s. okł.
  Ka-735, Br-1244, BaBN, FC-36910*[wg BN], Nucat-1835810 - op
 • Kopácsi Sándor: Węgry 1956: Trzynaście dni nadziei.
  B.m. [Warszawa]: Oficyna Wydawnicza Post Scriptum, b.r. [1984].
  A5, okł.kart., 43 s., off. z masz., [c. 100-110 zł].
  Tytuł nagł. Tytuł okł.: Węgry 1956. 13 dni nadziei. [Przedruk z wyd.: Warszawa: Nowa 1980]. Część nakładu ma okładkę z papieru.
  K-2160*, G-84/207, CJ-2160[uzup.], J-1522, BN-2472*[wg K - niepełny opis]=BN-2479, Ka-733=Ka-3789, BJ-1950, FC-10198, Br-1241 - MM [okł. pap. oraz kart.]
 • Kopácsi Sándor: „Trzynaście dni nadziei”. Węgry 1956.
  B.m. [Warszawa]: Międzyzakładowa Struktura „Solidarności”, b.r. [1985].
  A5, okł.kart., 56 s., powiel., c. 150 zł.
  Tytuł okł.: 13 dni nadziei. Przedruk z wyd.: Oficyna Wydawnicza Post Scriptum.
  K-2158, G-85/166, J-1523, BN-2473a, Ka-740, BJ-1942, FC-10199, Br-1239, ECS-02483, Nukat-557524 - MM
 • Kopácsi Sándor: 13 dni nadzieii[!]…
  B.m. [Warszawa]: Unia, b.r. [1984-5 ?].
  A5, okł., 72 s., powiel., c. 150 zł.
  Tytuł okł.: 13 dni nadziei. Węgry 56. Przedruk z wyd: Nowa [1980] za pośrednictwem wyd.: Wrocław: [Wydawnictwo Świt] 1981.
  K-2159, G-84/206, J-1521, BN-2480=BN-2469*[niepełny opis wg BUW], Ka-737, BJ-1938, FC-10159 - MM
 • Kopácsi Sándor: W imieniu klasy robotniczej.
  Warszawa: Wydawnictwo Przedświt, 1988.
  A5, okł.kart., 186 s., off. ze skł. komput., c. 830 zł.
  Przekład z francuskiego: W.M. Tytuł oryg.: „Au nom de la classe ouvriére. Les mémoires du préfet de police de Budapest en 1956”. Paris: Robert Laffont 1979. W przekładzie wykorzystano opublikowane fragmenty książki pt. „Trzynaście dni nadziei”.
  CD-1902, J-1526, BN-2474, Ka-741, BJ-1943, Br-1240 - MM
 • Kopalnia Wujek. (Kopalnia Wujek-81. Grudzień 1981 w kopalniach polskich. Relacje.)
  B.m.[Warszawa]: Wydawnictwo Wojenne b.r. [1982].
  A4, 20,[2] s., plan, powiel. jednostr.
  K-2162, G-82/132, J-1527, BN-2482, Ka-3003, Br-1234{dołączona książeczka [21x10,5 cm] z wierszami} - op
 • Kopalnia Wujek. Grudzień 1981 w kopalniach polskich. Wiersze. - patrz: KWK[Kopalnia Węgla Kamiennego] Wujek. (Grudzień 1981 w kopalniach polskich. Wiersze). Wydawnictwo Wojenne [1982]. - uw
 • Kopczyński Krzysztof – patrz: Drogosz Andrzej [pseud.]. - uw
 • Kopczyński Krzysztof - patrz pod pseud. Mirecki Andrzej w: Bielski Kazimierz, Janowski Tomasz, Mirecki Andrzej: Gra w Uniwersytet. Szkic dziejów Uniwersytetu Warszawskiego w okresie od 13 grudnia 1981 do czerwca 1986 roku. Warszawa: CDN 1986. - uw
 • Kopczyński Krzysztof - patrz: Konrad Piwnicki [pseud.]: Tych parę kroków w słońcu. [wstęp] w: Hłasko Marek: Piękni dwudziestoletni. Warszawa: CDN 1988; [oprac.] Miłosz Czesław: Poszukiwania. Wybór publicystyki rozproszonej 1931-1983. Warszawa: CDN 1985. - uw
 • Kopiec Józefa Piłsudskiego w Krakowie 22 marca 1981 r. Przebieg uroczystości odtworzony z taśmy magnetofonowej. Dokumentacja.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, okł., 22 s., masz.
  Br-1236 - op
 • Kopernik Małgorzata, Krzystek Waldemar: Czas kary. Scenariusz filmu dyplomowego. Wyd. pierwsze.
  Wrocław: Inicjatywa Wydawnicza Aspekt 1984.
  A5, okł.kart., 44 s., off. z masz., (c. 100 zł).
  Opracowanie graficzne nakago.
  K-2163, G-84/208, CD-741, J-1529, BN-2484, Ka-746, Hoo99/182, HN-000517669, KS-2311[wg CD], BJ-1954, Br-1235 - MM
 • Kopówka Edward: Memento mori. [Wiersze].
  B.m. [Siedlce]: b.w. [Wydaw. im. Grzegorza Przemyka], 1985.
  A5, [20] s.
  S-115/3481, SWS[tu pokazana okł.] - op
 • Kopówka Edward: Memento mori. Wyd. II uzupełnione.
  Siedlce: Wydawnictwo im. Grzegorza Przemyka, A.D. MCMLXXXVI [1986].
  A5, [30] s., off. z masz., [c. 50 zł].
  CJ-979, CD-742[27 s.], J-1530, BN-2485, Ka-3275{[28] s.}, Hoo99/182{[14] k.}, KS-2312, BJ-1955{[28] s.}, SWS - op
 • Kopówka Edward: Wędrówka neofity. [Wiersze].
  Siedlce: Wydawnictwo im. Grzegorza Przemyka, 1988.
  A5, [16] s., off. z masz., c. 50 zł.
  Na s. 3 okł. nota o autorze.
  Rec. (lf): Wybór 1988 nr 20 s. 2. [wg PBL].
  [wiad. wg Kontakt Paryż 1989 nr 11(91) s. 118], J-1531*[wg: Obecność nr 24 s. 26], BN-2486*[wg J]*, KS-2313*[wg MJ*], SWS[tu pokazana okł.] - op
 • Koprowski Andrzej: Wobec problematyki czasu wolnego. - patrz w: O młodzieży i dla młodzieży. Warszawa: 1980. - uw
 • Koprowski Marek [rozm.] - patrz: Słowik Andrzej: Noc, która wstrząsnęła Polską … Relacja Andrzeja Słowika przewodniczącego Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność". [1990]. - uw
 • Kopystyńska Rena [pseud.] - właśc. Chmieleńska Irena - uw
 • Kopystyńska Rena [pseud.]: Słowo wstępne. - patrz: (Zbyszewska Zofia) Jan Długosz [pseud.]: Dzieje Polski w latach 1900 - 1950. Wrocław: Oficyna Niepokornych 1988. - uw
 • KOR [Komitet Obrony Robotników]. Opracowano na podstawie wydanej przez NOW-ą książki Jana Józefa Lipskiego: KOR.
  B.m.[Warszawa]: Wydawnictwo Myśl b.r. [1987].
  A5, okł., 80 s., off. z masz., c. 200 zł.
  Ł-196, KN’87-72, CJ-1091, J-1897, BN-2373, Ka-748, Hoo99/182, KS-2621[wg MJ], BJ-2397, Br-1246 - MM
 • Korab-Żebryk Roman: Epilog. Wileńszczyzna 1944.
  Warszawa: Biblioteka Literacka i Historyczna 1981.
  A6, okł.kart., 95 s., off. z masz.
  Na s. 3-16 zawiera: J.B.: Wstęp.
  Ł-197, BN-2487, Ka-3951, Hoo99/182, BJ-1956 - MM
 • Korab-Żebryk Roman: Operacja Wileńska. Epilog.
  Gdańsk: b.w. 1981.
  Dun-79 - op
 • Korab-Żebryk Roman: Operacja Wileńska AK.
  Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1985.
  ISBN 83-01-04946-4.
  List - polemika: B.m.: Okręg Wilno. Kultura Niezależna 1986 nr 24-25 s. 109-111.
  - uw - MM
 • Korab-Żebryk Roman: Operacja Wileńska 1944. Epilog.
  B.m.[Kraków]: Wydawnictwo MN [Myśli Nieinternowanej], b.r. [1986].
  A5, okł., [2],45,[1] s., err., powiel., c. 170 zł.
  Ostatni rozdział rozprawy doktorskiej powstałej w 1976 r. na Uniwersytecie Warszawskim. W książce p.t. "Operacja wileńska AK". Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1985 rozdział ten został usunięty przez cenzurę. Tekst został udostępniony wydawnictwu przez Bibliotekę Miesięcznika Małopolskiego. Jest to tekst oparty na wyd. w 1981 r. pt. "Epilog. Wileńszczyzna 1944", nieco skrócony, bez przypisów autora, w zamian dodano przypisy od wydawcy.
  K-3608, G-86/147, Ł-198, CJ-981, J-1534, BN-2493, Ka-749, Hoo99/182, HN-000581157, BJ-1960, KJ-281*[wg BJ], Br-1248 - MM
 • Korab-Żebryk Roman: Operacja Wileńska AK. Wyd. 2 poprawione i rozszerzone.
  Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1988.
  ISBN 83-01-08401-4; na okładce nieaktualny ISBN z pierwszego wydania z 1985 r.
  Tekst uzupełniony o usunięty przez cenzurę w I wyd. rozdział "Epilog".
  - uw - MM
 • Korab-Żebryk Roman - patrz: Epilog wileńskiej Armii Krajowej. - uw
 • Koraszewski, A[ndrzej] [tekst]: Katyń.
  Lund: b.w., b.r. [1980].
  8,1 x 6,6 cm, okł.kart., 5,[1],[13] s. fot.,[1] s.
  Tytuł okł. Zawiera 12 zdjęć zrobionych w Katyniu w kwietniu 1943 r. Zdjęcia Polski Instytut źródłowy w Lund.
  BaBN-b5204291, ECS-04492, Nukat-2784781 - uw - MM
 • Korboński Stefan: Podziemie wczoraj i dziś.
  Warszawa: b.w. 1983.
  A5, okł., [1],7 s., powiel., c. 20 zł.
  Przedruk z: Kultura 1983 nr 4 s. 132-137.
  K-2164, G-83/255, J-1535, BN-2494, Sup-427, Ka-750, HN-001209469, BJ-1961, Br-1249 - MM
 • Korboński Stefan: Polskie Państwo Podziemne. Przewodnik po Podziemiu z lat 1939-1945.
  Paryż: Instytut Literacki 1975.
  22 cm, 282,[3] s.
  Biblioteka „Kultury”; Tom 253.
  - uw - MM
 • Korboński Stefan: Polskie Państwo Podziemne. Przewodnik po Podziemiu z lat 1939-1945. Cz. I-III.
  Kraków: Wydawnictwo Kos 1981.
  A6, okł.kart., [2],9-76,[2] + [2],77-154 + [2],155-246,[1] s., off. z oryg., [c. 190-200 zł].
  Obwoluta na cz. III, obwolutka na całość. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1975. Brak skorowidza skrótów i wykazu źródeł.
  Ł-199d, BK-263, BN-2496, Sup-430, Ka-752[cz. I-II], BJ-1962, Br-1253/1-2, Br-1254/1-3[off. z masz. ?] - MM
 • Korboński Stefan: Polskie Państwo Podziemne. Przewodnik po Podziemiu z lat 1939-1945. Cz. I-III.
  Kraków: Wydawnictwo Kos 1981.
  A6, okł.kart., [2],9-76,[4],77-154,[2],155-246,[1] s., off. z oryg.
  Edycja jednotomowa. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1975. Brak skorowidza skrótów i wykazu źródeł.
  BJ-1963 - op
 • Korboński Stefan: Polskie Państwo Podziemne. Przewodnik po Podziemiu z lat 1939-1945.
  Warszawa: Wydawnictwo Głos [na okładce:] Wydawnictwo Krąg 1981.
  A4, okł., 138 s., powiel., [c. 120 zł].
  Wykaz źródeł s. 126-133. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1975. Wg BJ i BaBN brak s. 29.
  Ł-199c, BN-2500, Sup-428, Ka-751, BJ-1964, Br-1255 - op
 • Korboński Stefan: Polskie Państwo Podziemne. Przewodnik po Podziemiu z lat 1939-1945. Wyd. 2.
  Warszawa: Wydawnictwo Krąg 1981.
  A4, okł.kart., 137 s., powiel., c. 150 zł.
  Wykaz źródeł s. 125-132. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1975.
  Ł-199b, BN-2499, Sup-429, Ka-752, BJ-1965, Br-1252 - MM
 • Korboński Stefan: Polskie Państwo Podziemne. Część I-II.
  Gdańsk: »Solidarność Wybrzeża«, 1983.
  A5, okł.pap., 4-91 + 91-162 s., off. z masz., [c. 150-160 zł].
  Tytuł okł. W cz. I: s. 4 na II s. okł., s. 91 na III s. okł.; w cz. II: początek tekstu [s. 90] na II s. okł., s. 161-162 na III-IV s, okł. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1975.
  K-2165, G-83/256*[cz. I][wg SK-5], Ł-199e[cz. I], Dun-80, J-1536, BN-2495, BaBN-b1280658[cz. I], Sup-431, Br-1250, ECS-03907+04977, Nukat-3661396[cz. II][UG], Nukat-568824[Dokument nie jest „klockiem” introgligatorskim(?)] - MM
 • Korboński Stefan: Polskie Państwo Podziemne. Przewodnik po Podziemiu z lat 1939-1945. [Wyd. drugie].
  Philadelphia: Wydawnictwo Promyk, 1983.
  21 cm, 8,[4],9-277 s.
  Przedruk fotooffsetowy z wyd. Paryż: Instytut Literacki 1975. Brak informacji, że jest to reedycja tekstu oraz gdzie ukazało się wydanie pierwsze. Dodano teksty: Od autora do wydania drugiego; Antoni Gładysz: Od wydawnictwa. Obydwa teksty są datowane: sierpień 1983 r.
  - uw - MM
 • Korboński Stefan: Polskie Państwo Podziemne. Przewodnik po Podziemiu z lat 1939-1945.
  Luwr - właśc. Lublin: Wolna Spółka Wydawnicza WSW "Radiator", 1986.
  A5, okł.kart., [2],7-271,[5] s., off. z oryg., c. 1000 zł.
  [Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1975].
  K-3609*, G-86/148, CJ-982, J-1537, BN-2497*[wg K], Sup-432=Sup-433*[wg anon. spisu] - MM
  - okładka bywa z kartonu: a - białego gładkiego, b - żółtawego lekko żeberkowanego;
  - informacja wydawnicza drukowana z matrycy białkowej na IV s. okł. jest w dwu odmianach: 1 - pomiędzy czcionką: "zł" a poniższym ukośnikiem jest kreska podkreślenia, 2 - brak znaku podkreślenia pomiędzy "zł" a "/".
  - posiadam odmiany: a1, b1, b2.
 • Korboński Stefan: Polskie Państwo Podziemne. [Przewodnik po Podziemiu z lat] 1939-1945.
  Wrocław: Oficyna Wydawnicza NZS UWr [Uniwersytetu Wrocławskiego], 1987.
  A5, okł.kart., [2],7-271,[5] s., off. z oryg., c. 1200 zł.
  [Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1975].
  Ł-199a, CJ-983, KN’87-250, J-1538, BN-2501*[wg J]=BN-2502, Sup-437, BJ-1969, FC-10183[opr. introl. tw.], ECS-04194, Nukat-2472871 - MM
 • Korboński Stefan: Polskie Państwo Podziemne. Przewodnik po Podziemiu z lat 1939-1945.
  Bydgoszcz: Wydawnictwo Nasza Przyszłość b.r. [1989-90].
  A5, opr.tw., [2],258 s., off. z oryg.
  [Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1975]. Nie przedrukowano s. 259-277 - w tym indeksu nazwisk, spis treści umieszczono na s. 1-5.
  Sup-436, BaBN, BJ-1967, Br-1251 - MM
  Różne okładki:
  - na okł. nazwa autora wersalikami, tytuł na grzbiecie długości: 145 mm [drukowano z tych samych matryc w wielu różnych układach kolorystycznych]. – MM;
  - na okł. tytuł na tle znaku Polski Walczącej, jedynie pierwsze litery imienia i nazwiska wersalikami, tytuł na grzbiecie długości: 178 mm. - MM
 • Korboński Stefan: Polskie Państwo Podziemne. Przewodnik po Podziemiu z lat 1939-1945.
  Wrocław: Wydawnictwo Kret 1989.
  A5, okł.kart., [4],277 s., off. z oryg., [c. 15000 zł].
  Wstęp: Antoni Gładysz. Przedruk z wyd. drugiego: Philadelphia: Promyk 1983.
  Sup-434[A6], BJ-1966 - MM
 • Korboński Stefan: Polskie Państwo Podziemne. Przewodnik po Podziemiu z lat 1939-1945.
  B.m.: b.r., b.w. [1989-90].
  A5, okł.kart., 8,[4],9-277 s., off. z oryg., [c. 13000-18000 zł].
  Zawiera: Antoni Gładysz: Od wydawnictwa. Przedruk z wyd.: Philadelphia: Promyk 1983. Na okładce oraz s. tytułowej pozostawiono dane wydawnicze podstawy przedruku.
  BN-2498, Sup-435*[wg BN], BJ-1968 - MM
 • Korboński Stefan: Polskie Państwo Podziemne. Przewodnik po Podziemiu z lat 1939-1945.
  Łódź: Wydawnictwo Polskie 1990.
  5-271,[5] s.
  - uw - MBPŁ
 • Korboński Stefan: Przedmowa. - patrz: Lerski Jerzy: Emisariusz Jur. - uw
 • Korboński Stefan: W imieniu Kremla.
  Paryż: Instytut Literacki, 1956.
  22 cm, 381,[2] s.
  Biblioteka „Kultury”; Tom XIII.
  - uw - MM
 • Korboński Stefan: W imieniu Kremla. Warszawa: Krąg 1983. – Takie wydanie wymieniono na stronie redakcyjnej w edycji: Warszawa: Rytm; Bellona 1997. – Może odnosi się to do któregoś wydania anonimowego. - uw
 • Korboński Stefan: W imieniu Kremla.
  B.m. [Kraków]: Vademecum, [19]’84.
  A6, okł.kart., [4],9-381,[1] s., err., off. z oryg., [c. 650-800 zł].
  Dane wydawnicze jedynie na okładce. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1956.
  K-2166, G-84/209, Ł-200, CD-744, J-1539, BK-264, BN-2503, Sup-439, Ka-1239, KS-2320*[wg CD], BJ-1970, FC-4201, KJ-282*, Br-1256, [ECS-02490, Nukat-772228 – błędnie dodany wielokropek po tytule] - MM
 • Korboński Stefan: W imieniu Kremla.
  B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1983-4].
  A4, okł.kart., 2-87 s. druk. dwuszp., off. z oryg., [c. 450 zł].
  Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1956. S. 2 na 2 s. okł., s. 87 na III s. okł.
  BJ-1971, FC-10186, {K-2167, G-84/210, CD-743, J-1540, BN-2504, Sup-438, Ka-753, HN-001228961, KS-2321, ECS-03689, Nukat-1377308 – opisy nie wyróżniają odmian} - MM
 • Korboński Stefan: W imieniu Kremla.
  B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [ok. 1984].
  A4, okł. papierowa, 2-87 s. druk. dwuszp., off. z oryg., [c. 750-1000 zł].
  Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1956. S. 2 na 2 s. okł., s. 87 na III s. okł.
  BJ-1972, FC-10231 - MM
 • Korboński Stefan: W imieniu Kremla [fragment powieści).
  B.m.: b.w., b.r.
  A6, 3-22 s.
  Ka-1240, KS-2322*[wg MJ], BaBN-b1897705, FC-36920*[wg BN] - op
 • Korboński Stefan: W imieniu Kremla. Pierwsze polskie wyd. [oficjalne].
  Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm; Dom Wydawniczy Bellona, 1997.
  25 cm, 391 s., [12] s. tabl.
  Poszerzono o aparat naukowy. Przypisy Andrzej Krzysztof Kunert. ISBN 83-86678-16-X; 83-11-08568-2.
  - uw - MM
 • Korboński Stefan: W imieniu Rzeczypospolitej…
  Paryż: Instytut Literacki 1954.
  491 s.
  - uw
 • Korboński Stefan: W imieniu Rzeczypospolitej…
  Paryż: Instytut Literacki 1954.
  22 cm, szara kartonowa okładka, 491,[2] s.
  Część nakładu przeznaczona dla kraju.
  - uw
 • Korboński Stefan: W imieniu Rzeczypospolitej… Wyd. 2 przejrzane i uzupełnione.
  London: Gryf 1964.
  21 cm, 458 s.
  - uw
 • Korboński Stefan: W imieniu Rzeczypospolitej…
  Warszawa: Wydawnictwo Krąg 1982.
  A4, okł.kart., [2],203 s., powiel., c. 250 zł.
  [Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1954 lub Londyn: Gryf 1964].
  K-2168, G-82/134, Ł-201, CD-745, J-1541, BN-2505, Sup-440, Ka-754, KS-2318*[wg CD], BJ-1973, Br-1257[tw. opr.], Br-1258 - MM
 • Korboński Stefan: W imieniu Rzeczypospolitej…
  B.m.: b.w., b.r. [1989-90].
  A5, okł.kart., obw., [6],9-491,[1] s., off. z oryg., [c. 27000 zł].
  Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1954.
  Sup-441, KS-2328*[wg MJ], BJ-1974 - MM
 • Korboński Stefan: W imieniu Rzeczypospolitej… Wyd. I krajowe.
  Warszawa: Wydawnictwo Bellona, 1991.
  Czarna okładka z rysunkami scen strzelania. Wg informacji na IV s. okł. okladkę projektował Paweł Osiński, natomiast na s. redakcyjnej jest informacja, że okładkę […] projektowała Anna Skurpska-Ekes. Książka bez ISBN. Druk precyzyjniejszy niż w wyd. poniżej.
  - uw - MM
 • Korboński Stefan: W imieniu Rzeczypospolitej… Wyd. I krajowe.
  Warszawa: Wydawnictwo Bellona 1991.
  Szara okładka z orłem w koronie po lewej stronie u góry. ISBN 83-11-07924-2 [na IV s. okładki]. Druk nieco bardziej rozlany niż w wydaniu powyżej. Okładkę […] projektowała Anna Skurpska-Ekes [wg s. redakcyjnej].
  - uw - MM
 • Korboński Stefan: Wybory 1947. Fragment wspomnień "W imieniu Kremla".
  B.m.[Bydgoszcz]: Catacumbus 1984.
  Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1956.
  K-2170*, G-84/212*, J-1543*, BN-2507[wg J], Sup-442[wg BB], KS-2324[wg MJ*] - op
 • Korboński Stefan: Wybory 1947.
  Warszawa: b.w. [Maraton], 1984.
  A5, [2],21,[1] s., powiel., c. 50 zł.
  [Tom] (11) [stemplem].
  Przedruk fragmentów książki "W imieniu Kremla", z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1956.
  K-2171, J-1543a, BN-2506, Sup-443, Ka-1241, KS-2325[wg MJ], BJ-1975 - MM
 • Korboński Stefan: Z dziejów łączności radiotelegraficznej Warszawa - Londyn w latach 1939-1945.
  Kraków: Promieniści 1984.
  A6, okł., 3-18 s., stdr. z oryg., c. 20 zł.
  Biblioteka Promienistych.
  Przedruk z: Zeszyty Historyczne 1983 z. 66 s. 220-235.
  K-2172, Ł-202, J-1544, BK-265, BN-2508, Sup-444, Ka-1242, HN-000509522, KS-2326*[wg MJ], BJ-1976, KJ-283 - MM
 • Korboński Stefan: Za murami Kremla. Opowieść fantastyczna.
  New York: Bicentennial Publishing Corp., ©1983.
  22 cm, [8],7-181,[6] s.
  ISBN 0-912757-04-3.
  - uw - MM
 • Korboński Stefan: Za murami Kremla. Opowieść fantastyczna.
  B.m.[Warszawa]: Międzyzakładowa Struktura „Solidarności” V, 1987.
  A6, okł.kart., 181,[2] s., off. z oryg., c. 550 zł.
  Przedruk z: Nowy Jork: Bicentennial Publishing Corp. 1983.
  Rec.: Adam Helsiński [pseud. - właśc. Maria Kunowska-Porębna]: Z literatury niazależnej. Solidarność Nauczycielska 1988 nr 71.
  CJ-984, CD-746, KN’87-177, J-1545, BN-2509, Ka-755, KS-2327*[wg CD], BJ-1977, Br-1259 - MM
 • Korboński Stefan: Za murami Kremla. Opowieść fantastyczna.
  Warszawa: Agencja Omnipress, 1990.
  Skład wg Bicentennial Publishing Corp. - New York bez zmian redakcyjnych. ISBN 83-85028-9-0 [winno być: 83-85028-90-0].
  - uw - MM
 • Korboński Stefan: Związek Radziecki a Powstanie Warszawskie.
  Kraków: Resursa 1983.
  A5, okł.kart., 12 s., off. z masz., c. 30 zł.
  Przedruk fragmentów książki "W imieniu Rzeczypospolitej". Paryż: Instytut Literacki 1954.
  KS-2319[wg KB] - MM
 • Korboński Stefan: W imieniu Kremla [fragment]; Wójcik Stanisław: Na 30-lecie wyborów w Polsce. [Całość pod tytułem:] "Wolne" wybory 1947.
  Warszawa: Biblioteka Historyczna i Literacka 1981.
  A6, okł.kart., 72 s., off. z oryg. i masz.
  Zawiera również: A. K.: Wstęp. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1956 oraz Zeszyty Historyczne 1978 nr 43 s. 16-43.
  Ł-466, BN-6128[wg BUW - niepełny opis], Sup-445=Sup-1027[wg BN], Ka-2747, KS-2317[wg KB], BJ-1978, Br-3104 - MM
 • Korboński Stefan: W imieniu Kremla [fragment]; Wójcik Stanisław: Na 30-lecie wyborów w Polsce. [Całość pod tytułem:] Wolne wybory 1947.
  Warszawa: b.w. 1984.
  A5, okł.kart., [2],69 s., powiel., [c. 100-110 zł].
  Zawiera również: A. K.: Wstęp. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1956 oraz Zeszyty Historyczne 1978 nr 43 s. 16-43.
  K-2169, G-84/527, J-1542{[Wydawnictwo] * * * [?]}, BN-6070, Sup-446, Ka-2748, KS-2323[wg MJ], BJ-1979, Br-3105 - MM
 • Korboński Stefan - patrz: [Czterdzieści] 40 lat temu. Dwa głosy o Programie Polski Podziemnej. grudzień 1984. - uw
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2017. e-mail: muzeum@m-ws.pl ; bibula@incipit.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.
„No framing” - Nie zezwalam na pokazywanie zawartości mojej witryny w ramce (ang. „frame”), umieszczonej w innej witrynie internetowej.