Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Komp - Konf

Data ostatniej korekty tekstu: 03.09.2018 r.
 
 
 • Komp Hans-Dieter: Dzieje Kościoła grecko-katolickiego na Ukrainie po II wojnie światowej.
  Warszawa: Wydawnictwo imienia Olofa Palme, 1985.
  A4, okł.kart., 28 s., powiel., c. 180 zł.
  Tytuł okł.: Kronika Kościoła grecko-katolickiego na Ukrainie. Nazwa autora na s. redakcyjnej. Opracowanie i przygotowanie do druku: Opracowanie i przygotowanie do druku: Polska Oficyna Wydawnicza „Powiew” Instytutu Europy Wschodniej. Redaktor: Tadeusz Lubicz [pseud.]. Tytuł oryg.: „Die kommunistische Religionspolitik gegenüber der unierten griechisch-katholischen Kirche der Ukraine seit 1944”. München 1979.
  K-2142, G-85/66[Dzieje], J-1476[c. 130], J-1478*[?], BN-2389, Ka-1274, {BJ-1531, FC-10367 – inf. o błędnym nazwisku autora [Kamp] w książce, w moim egz. jest właściwe}, ECS-04375, ST15-1912, Nukat-2008254 - MM
 • Komp Hans Dieter: Dzieje Kościoła greckokatolickiego na Ukrainie od 1944 r. [tytuł okł.:] Kościół unicki po 1944.
  B.m.[Warszawa]: LOS wrzesień 1985 [na okł.:] 1986.
  A5, okł., 3-42 s., stdr. z masz., c. 150 zł.
  Seria Sowietologiczna Instytutu Europy Wschodniej; nr 1.
  Przekładu dokonano na zlecenie redakcji Obozu, 1984. Redaktor: Fr. Łuszczewski. Tytuł oryg. niemieckiego: "Die kommunistische Religionspolitik gegenüber der unierten griechisch-katholischen Kirche der Ukraine seit 1944". München 1979. Na okładce błędne nazwisko autora: Kamp [tak opisują: K, G, CJ, Ka i Hoo].
  K-3593, G-85/135, CJ-905, J-1479, BN-2391, Ka-618, Hoo99/179, Br-1189 - MM
 • Komp Hans-Dieter: Dzieje Kościoła grecko-katolickiego na Ukrainie po II wojnie światowej.
  Warszawa: [Wydawnictwo] W 1985.
  A4, okł., 3-28 s., powiel., c. 180 zł.
  Seria Sowietologiczna Instytutu Europy Wschodniej; zeszyt nr 1.
  Opracowanie i przygotowanie do druku: Polska Oficyna Wydawnnicza "Powiew" Instytutu Europy Wschodniej. Redaktor: Tadeusz Lubicz [pseud.]. Tytuł oryg.: "Die kommunistische Religionspolitik gegenüber der unierten griechisch-katholischen Kirche der Ukraine seit 1944". München 1979.
  K-2143, J-1477, BN-2388, Ka-1043, Br-1190 - MM [brak s. 27-28]
 • Komp Hans Dieter: Dzieje Kościoła greckokatolickiego na Ukrainie od 1944 r.
  Warszawa: Polska Oficyna Wydawnicza Instytutu Europy Wschodniej Powiew 1985.
  J-1478*, BN-2390[wg J] - op
 • Kompleks śląski. Kraków: Libertas 1984. - patrz "Wujek": Kompleks śląski. - uw
 • Komuna i szopa [tytuł okł.] - patrz: Przymanowski Janusz K … [pseud.]: "40 lat minęło". [1984]. - uw
 • Komunikat (z 18.V.81 r.) - patrz: Komisja Mandatowo-Wyborcza [NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej]: Komunikat (z 18.V.81 r.). Łódź 1981. - uw
 • Komunikat Komitetu Helsińskiego. - patrz: Komitet Helsiński w Polsce: Komunikat Komitetu Helsińskiego. Warszawa [podp.:] 7.0.5.1983[!] r. - uw
 • Komunikat o stanie zdrowia pobitych. - patrz: Międzyzakładowy Komitet Strajkowy NSZZ "Solidarność" w Bydgoszczy: Komunikat o stanie zdrowia pobitych. Bydgoszcz: Prezydium MKZ NSZZ "Solidarność" 1981. - uw
 • Komunikat specjalny dotyczący ustaleń Specjalnej Komisji … [31.01.1981 r.] - patrz: Międzyzakładowy Komitet Strajkowy NSZZ "Solidarność" Region Podbeskidzie: Komunikat specjalny dotyczący ustaleń Specjalnej Komisji … - uw
 • Komunikat w sprawie postulatów uczelnianych rozpatrzonych na wspólnym posiedzeniu Komitetu Jedności Studenckiej UŁ i władz UŁ w dniu 10.I.1981 r.
  B.m. [Łódź]: b.w., 1981.
  A4, 6 s., powiel.
  Porozumienie podpisali: w imieniu Komitetu Jedności Studenckiej - Wojciech Walczak; w imieniu władz UJ, Rektor UŁ - R[omuald] Skowroński.
  O powstaniu tego tekstu: Roman Kowalczyk: Studenci '81. Warszawa: Rytm 2000. Wyd. II poszerz. i uzup. ISBN 83-87893-72-2. - s. 93-101.
  - MM
 • Komunikaty Towarzystwa imienia Romana Dmowskiego pod redakcją Jędrzeja Giertycha. Wydawnictwa nieperiodyczne. Zeszyt I.
  B.m.[Warszawa]: b.w., b.r. [1982].
  A5, opr., 718,[1] s., ksero.
  Przedruk z wyd.: Londyn: nakładem Jędrzeja Giertycha 1970.
  J-4369, BN-2392[wg J] - op
 • Komunizm. [oprac.:] Consilium Pro Patria.
  Wrocław: Wydawnictwo "Vist" 1987.
  A5, [2],21,[1] s., off. z masz., c. 100 zł.
  Zeszyty Edukacji Narodowej. Oświata Niezależna ’87.
  Rozdział opracowania pt. "Analiza stanu obecnego i perspektywy rozwoju sytuacji w Polsce". Warszawa: ZEN, KOS, 1984, wykonanego przez zespół fachowców Consilium Pro Patria (CPP).
  CJ-738, KN’87-269, J-1480, BN-2393[wg J], Ka-715=Ka-3264, BJ-1872 - op
 • Konador Anna: Pozdrowienia z Poznania. - patrz w: Siedlecka Joanna [wybór i oprac.]: Jaworowe dzieci. Warszawa: Nowa 1988. - uw
 • Konador Tadeusz [oprac. muzyczne] - patrz: Śpiewnik polski. Pieśni powstania listopadowego. [ok. 1984]. - uw
 • Konarska-Łosiowa Krystyna [wiersze] - patrz w: Na skrzyżowaniu Azji i Europy. Wiersze polskie 1980-84. Wyd. 2 rozszerz. Wrocław: Oficyna Wydawnicza im. Grzegorza Przemyka 1988. - uw
 • Konarski Jan [pseud.] - właśc. Ryszard Legutko - uw
 • Konarski Kazimierz: Maciej Rataj - ministrem. - patrz w: Czarne plamy. Warszawa: Kuria Metropolitalna Warszawska. Wydział Duszpasterstwa, 1989. Studium Kultury Chrześcijańskiej; Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Nasze Dziedzictwo; 9, s. 23-28. - uw - MM
 • Konarski Marian: Osobowość narodu w sztuce i kulturze.
  B.m.[Kraków]: b.w. 1980.
  A5, [2],9,[1] s., off. z masz.
  Tytuł okł.
  S-110/2088, KS-2277, BJ-1873 - op
 • Konarski Marian: Rapsod sierpniowy. 1980. Poemat.
  B.m.: b.w., b.r. [1980].
  [6] s.
  [Dedykacja:] L. Wałęsie i Stoczniowcom Gdańskim.
  KS-2278 - op
 • Konarski Stefan: Marksizm jest nagi.
  Warszawa: Wydawnictwo Krąg 1981.
  A5, okł.kart., [5],4-89 s., powiel., c. 50 zł.
  Różnice w posiad. egz.: [nr str.]III
  s. 23 i 66- 23 -23
  s. 31 i 58- 31 -31
  s. 32 i 57- 32 -32
  BN-2394, Ka-716, HN-001212498, Hoo99/181, BJ-1874[c. 70 zł ?], Br-1191 - MM
 • Kondratowicz Michał: Wilno. reminiscencje.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, 25 s.
  Ka-4647 - op
 • Koneczny Feliks: Bizantynizm niemiecki.
  Warszawa: Wydawnictwo Narodowe "Chrobry" 1986.
  A5, [2],16 s., off. z masz.
  Przedruk z wyd.: Londyn: Wydawnictwo im. R. Dmowskiego 1982, t. 21. Tekst pisany w okresie międzywojennym.
  J-1481 - op
 • Koneczny Feliks: Cywilizacja bizantyńska.
  Londyn: Towarzystwo im. Romana Dmowskiego, 1973.
  Wydawnictwo Towarzystwa im. Romana Dmowskiego; nr 8.
  - uw
 • Koneczny Feliks: Cywilizacja bizantyńska. [Tom I: Geneza].
  B.m.: b.w., b.r. [1989-90].
  A5, okł.kart., [2],5-168 s., ksero z oryg.
  Kopia wyd.: Londyn: Komitet Wydawniczy Towarzystwa im. Romana Dmowskiego 1973, kopia z egz. z charakterystycznymi zaznaczeniami i poprawkami w tekście.
  - MM
 • Koneczny Feliks: Cywilizacja bizantyńska. Rozdziały XIII-XVII.
  Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu, 1981/1982. [właśc.: 1982].
  A5, [1],336-404 s., off. z oryg., [c. 100-160 zł].
  Wolni z Wolnymi - Równi z Równymi.
  Przedruk z wyd.: Londyn: Komitet Wydawniczy Towarzystwa im. Romana Dmowskiego 1973.
  K-2144, G-82/129, J-1482, BN-2395*[wg J] - op
 • Koneczny Feliks: Cywilizacja bizantyńska. Rozdziały XIII-XVII.
  Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu, b.r. [1984 ?].
  A5, [1],336-404,[2] s., off. z oryg., [c. 160 zł].
  Wolni z Wolnymi - Równi z Równymi.
  Wysokość kolumny druku na okł.: 162,5 mm, wysokość znaku wydawcy na okł.: 34,5 mm. [Przedruk z wyd.: Londyn: Komitet Wydawniczy Towarzystwa im. Romana Dmowskiego 1973].
  J-1483, BN-2396, Ka-3000, Hoo99/181 - MM
 • Koneczny Feliks: Cywilizacja bizantyńska. Rozdziały XIII-XVII.
  Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu, b.r. [1988-1989].
  A5, [1],336-404 s., off. z oryg.
  Wolni z Wolnymi - Równi z Równymi.
  Wysokość kolumny druku na okł.: 148,5 mm, wysokość znaku wydawcy na okł.: 35,5 mm. Druk na białym grubym papierze. [Przedruk z wyd.: Londyn: Komitet Wydawniczy Towarzystwa im. Romana Dmowskiego 1973].
  - MM [egz. wycięty z prywatnego klocka introligatorskiego]
 • Koneczny Feliks: Cywilizacja bizantyńska.
  Komorów: Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski, b.r. [ok. 1996].
  A5, 440,[5] s.
  ISBN 83-86482-22-2. Reprint wyd.: Londyn: Komitet Wydawniczy Towarzystwa im. Romana Dmowskiego 1973.
  - uw - MM
 • Koneczny Feliks: Cywilizacja bizantyńska.
  Komorów: Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski, b.r. [ok. 2000].
  ISBN 83-87809-54-3.
  - uw
 • Koneczny Feliks: Cywilizacja bizantyńska.
  Komorów: Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski, © 2006.
  A5, 440,[5] s., err.
  ISBN 83-86482-22-2.
  - uw
 • (Koneczny Feliks): Cywilizacja chrześcijańska. - patrz: Cywilizacja chrześcijańska. /Problem z dziedziny filozofii historii/. Część II. Warszawa: Ruch Reform Narodowo-Społecznych 1979. - uw
 • (Koneczny Feliks): Cywilizacja łacińska. - patrz: Cywilizacja łacińska. /Problem z dziedziny filozofii historii/. Część I. Warszawa: Ruch Reform Narodowo-Społecznych 1979. - uw
 • (Koneczny Feliks): I. Cywilizacja łacińska. II. Cywilizacja chrześcijańska.
  Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu, b.r. [1983?].
  A5, okł., 52 s., off. z masz. [c. 130-150 zł].
  Wolni z Wolnymi - Równi z Równymi.
  Tytuł okł. Opracowano na podstawie dzieł Feliksa Konecznego. Wysokość kolumny druku na okł.: 146 mm. Druk na białym grubym papierze.
  K-2145, G-83/246*, J-1484, BN-0777, Ka-2999, [Hoo99/173, BJ-0634, FC-10822 – Cywilizacja…], ECS-04249 - MM
 • Koneczny Feliks: Cywilizacja żydowska.
  Londyn: b.w., 1974.
  22 cm, 439,[1] s.
  Wydawnictwa Towarzystwa Imienia Romana Dmowskiego; nr 9.
  - uw
 • Koneczny Feliks: Cywilizacja żydowska. Rozdział XXXIV. Judeopolonia [- XXXIX].
  Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu, 1981 [właśc. 1982].
  A5, [1],352-409 s., off. z oryg., druk. dwułam., [c. 100 zł].
  Wolni z Wolnymi - Równi z Równymi.
  Wg BJ z dod.: Jędrzej Giertych: Odpowiedź „Dziennikowi Polskiemu”, 8 s.
  J-1485*[wg Pil-1157], BN-2401, BJ-1875, Nukat-253450 - op
 • Koneczny Feliks: Cywilizacja żydowska. T. I-III.
  Warszawa: b.w. [Unia Nowoczesnego Humanizmu], b.r. [1985].
  A5, okł.kart., 129 + [8],133-248 + [6],251-418 s., off. z oryg., [c. 390 + 360 + 500 zł].
  T. I - Cztery religie; T. II - Nabytki Golusa wśród chrześcijan; T. III - Walka o byt - ekspansja. Przedruk z wyd.: Londyn: Wydawnictwo Towarzystwa im. Romana Dmowskiego 1974.
  K-2146, J-1486*[wg K], BN-2397*[wg K]+BN-2398*[wg K]+BN-2399*[wg K], HN-001547332[t. I], Hoo99/181[t. III], Br-1192 - MM-64 [t. I i III]
 • Koneczny Feliks: Cywilizacja żydowska. T. I-III w 2 wol.
  Warszawa: b.w. [Unia Nowoczesnego Humanizmu], b.r. [1988].
  A5, okł.kart., 129,[7],133-248 + [6],251-439,[1] s., off. z oryg.
  T. I - Cztery religie; T. II - Nabytki Golusa wśród chrześcijan; T. III - Walka o byt - ekspansja. Przedruk z wyd.: Londyn: Wydawnictwo Towarzystwa im. Romana Dmowskiego 1974. Cz. 1 - tytuł na okł. z kolorze czarnym, IV s. okł. czysta; w cz. 2 tytuł w kolorze czerwonym, na IV s. okł. spis wydawnictw.
  BN-2400, FC-36885*[wg BN][na okł. w obu tomach tytuł w kolorze czerwonym] - MM
 • Koneczny Feliks: Cywilizacja żydowska. Wyd. II.
  Warszawa: Wydawnictwo Ojczyzna, 1995.
  A5, 439,[1] s.
  ISBN 83-86449-05-5. [Reprint z wyd.: Londyn: Wydawnictwo Towarzystwa im. Romana Dmowskiego 1974].
  - uw - MM [istnieją nakłady różniące się okładką: z gwiazdą Dawida i bez niej]
 • Koneczny Feliks: Cywilizacja żydowska.
  Komorów: Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski, 1997.
  21 cm, 439,[6] s.
  ISBN 83-86482-43-5. [Reprint z wyd.: Londyn: Wydawnictwo Towarzystwa im. Romana Dmowskiego 1974].
  - uw - MM
 • Dalsze wydania:
  - 1999 - Komorów: Antyk. ISBN 83-87809-17-9.
  - 2001 - Komorów: Antyk. ISBN 83-87809-17-9.
  - 2006 - t. 1-3. Krzeszowice: Ostoja. ISBN 83-60048-60-6, 83-60048-65-7, 83-60048-70-3.
  - uw

 • Koneczny Feliks: Synopsis of „The Jewish civilization”.
  London: Committee for Publication of Koneczny’s post-humous work, 1975.
  21 cm, 32 s.
  English summary of his Cywilizacja Żydowska.
  - uw
 • Koneczny Feliks: Cywilizacja żydowska /Streszczenie/.
  Warszawa: b.w., 1981.
  A4, [2],2-24 s., off. z masz., druk jednostronny.
  Tytuł nagł. Na okł. podtytuł: Synteza dzieła tłumaczona z j. angielskiego.
  - MM [wygląda podobnie do ksero, ale zaszarzenia jak w offsecie oraz farba rozpływa się po niektórych włóknach papieru]
 • Koneczny Feliks: Synopsis cywilizacji żydowskiej Feliksa Konecznego.
  Poznań: Wydawnictwo Wers, 1999.
  21 cm, 29 s.
  Rewizja Historii; tom 14.
  Tłumaczenie z jęz. ang. zostało wykonane przez Ruch Narodowy. ISBN 83-86906-80-4.
  - uw
 • Koneczny Feliks: Synopsis cywilizacji żydowskiej Feliksa Konecznego.
  Krzeszowice: Dom Wydawniczy Ostoja, 2003.
  21 cm, 33 s.
  Biblioteka Wszechpolaka.
  ISBN 83-88020-34-X.
  - uw

 • Koneczny Feliks: Dzieje narodu polskiego opowiedziane dla młodzieży przez Dr. Feliksa Konecznego.
  Warszawa, Kraków: Gebethner i Wolff, 1905.
  20 cm, XV,[1],314 s.
  - uw
 • Koneczny Feliks: Dzieje narodu polskiego opowiedziane dla młodzieży przez Dr. Feliksa Konecznego.
  Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu, b.r. [1983].
  A5, XV,[1],314 s., off. z oryg., [c. 530-700 zł].
  Wolni z Wolnymi - Równi z Równymi.
  Przedruk z wyd.: Warszawa: Gebethner i Wolff 1905.
  G-83/247*, CJ-1685, J-1487, BN-2402, Ka-3916, BJ-1876 - MM
 • Koneczny Feliks: Feliksa Konecznego porównawcza wiedza o cywilizacjach.
  B.m.: b.w., b.r.
  A4, [2],2-37.
  Ka-4805 - op
 • Koneczny Feliks: Kościół jako polityczny wychowawca narodów. (Wyd. I po wojnie).
  B.m.: Instytut Narodowy im. Romana Dmowskiego b.r. [1985].
  A5, okł., 10,[1] s., off. z masz., [c. 100 zł].
  Wg wyd.: Warszawa: Archidiecezjalny Instytut Akcji Katolickiej 1938. [Być może jest to wydane przez Wydawnictwo Jestem Polakiem - wg: Liszewski Karol: Wojna polsko - sowiecka 1939 r. Jestem Polakiem [1989] s. IV okł.]
  J-1488, BN-2403[wg MBPŁ] - op
 • Koneczny, Feliks: O ład w historii. Z dodatkami o twórczości i wpływie Konecznego.
  Londyn: Towarzystwo im. Romana Dmowskiego, 1977.
  22 cm, 202,[1] s.
  Wydawnictwa Towarzystwa im. Romana Dmowskiego; nr 13.
  - uw
 • Koneczny Feliks: O ład w historii. Z dodatkami o twórczości i wpływie Konecznego.
  Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu, b.r. [1983].
  A5, 5-188 s., off. z oryg.
  Wolni z Wolnymi - Równi z Równymi.
  Przedruk z wyd.: Londyn: Wydawnictwo im. Romana Dmowskiego 1977. W dodadku teksty tłum. z ang., fr., niem. i wł. Nie przedrukowano indeksu.
  G-83/248*, CJ-1686*, J-1489*, BN-2404, BJ-1877, Ka-4936 - op
 • Koneczny Feliks: O ład w historii. [Fragm.].
  Gdańsk: Victoria, b.r.
  Dun-76 - op
 • Koneczny Feliks: O ład w historii. Z dodatkami o twórczości i wpływie Konecznego.
  Warszawa-Struga: Michalineum, 1991.
  20 cm, 196 s.
  Na okł.: r.w.: 1992. ISBN 83-7019-053-7.
  - uw - MM
 • Koneczny Feliks: O wielości cywilizacyj.
  Kraków: skł. gł. Gebethner i Wolff, 1935.
  24 cm, [4],320,[2] s.
  - uw
 • Koneczny Feliks: O wielości cywilizacji.
  B.m.: b.w., b.r. [1987 ?].
  A5, [4],319 s., ksero z oryg.
  Przedruk z wyd.: Kraków: Gebethner i Wolff 1935.
  J-1490, BN-2405[wg J; ale Warszawa: Officyna Liberałów], wg spisu wydaw. {Korwin-Mikke Janusz: Historia i zmiana. Officyna Liberałów 1982 s. IV okł.; Djilas Milovan: Nowa klasa. Wyd. II. Warszawa: Officyna Liberałów 1981 [właśc. 1984] s. IV okł.} - op
 • Koneczny Feliks: O wielości cywilizacyj.
  Kraków: Wydawnictwo WAM; Księża Jezuici, 1996.
  24 cm, [4],VIII,320,[4] s.
  ISBN 83-7097-239-X. Przedruk fotooffsetowy, z wyd.: Kraków: Gebethner i Wolff 1935.
  - uw
 • Koneczny Feliks: O wielości cywilizacyj.
  Komorów: Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski, b.r. [ok. 2000].
  21 cm, [5],2-320,[4] s.
  ISBN 83-86482-25-7. Reprint wyd.: Kraków: Gebethner i Wolff 1935.
  - uw - MM
 • Koneczny Feliks: O wielości cywilizacyj. Wyd. 5.
  Warszawa; Komorów: Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski, 2002.
  21 cm, 371 s.
  ISBN 83-87809-69-1.
  - uw
 • Koneczny Feliks: Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej. Wydanie nowe i poprawione.
  Komorów: Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski 1997.
  21 cm, 259 s.
  Zawiera dwa niedrukowane wcześniej teksty: Państwo w cywilizacji łacińskiej; Zasady prawa w cywilizacji łacińskiej. Zostały one przeredagowane przez Macieja Giertycha. ISBN 83-86482-45-1. [Poprawiony przedruk za wyd.: Państwo w cywilizacji łacińskiej; Zasady prawa w cywilizacji łacińskiej. Londyn: Towarzystwo im. Romana Dmowskiego 1981].
  - uw - MM
 • Koneczny Feliks: Państwo w cywilizacji łacińskiej; Zasady prawa w cywilizacji łacińskiej.
  Londyn: Towarzystwo im. Romana Dmowskiego 1981.
  21 cm, VI,165 s.
  Wydawnictwa Towarzystwa im. Romana Dmowskiego; nr 20.
  - uw
 • Koneczny Feliks: Państwo w cywilizacji łacińskiej.
  B.m.[Wrocław]: „Wektory” [1988].
  A5, okł.kart., III,[1],II,[2],144 s., off. z masz., [c. 800 zł].
  Tytuły na s. tytułowej i okładce: Państwo w cywilizacji łacińskiej; Zasady prawa w cywilizacji łacińskiej. - odnoszą się do podstawy przedruku, opublikowanego: Londyn 1981. Z oryginału przejęto również tytuł serii: Wydawnictwa im. Romana Dmowskiego nr 20. Londyn 1981.
  J-1491, BN-2406, Ka-3266, BJ-1878 - MM
 • Koneczny Feliks: Państwo w cywilizacji łacińskiej.
  Wydawnictwo Jestem Polakiem [1985-89].
  Wiad. wg: Liszewski Karol: Wojna polsko - sowiecka 1939 r. Jestem Polakiem [1989] IV s. okł. - op
 opis książki Koneczny Feliks: Prawa dziejowe; oraz dodatek Bizantynizm niemiecki.
Londyn: Komitet Wydawniczy Towarzystwa im. Romana Dmowskiego, 1982.
21 cm, [2],IV,II,377,[1] s.
Wydawnictwa Towarzystwa imienia Romana Dmowskiego; nr 21.
– uw

 ▬ Koneczny Feliks: Prawa dziejowe. Część I: Rządy abstraktów. Rozdziały I-VII. Warszawa: [Unia Nowoczesnego Humanizmu, 1985]. A5, okł.kart., [3],2-187,[1] s., off. z masz. Przedruk z wyd.: Londyn 1982.
K-2147/I, Nukat-892342 – brak możliwości określenia typu wyd. – uw
 opis książki Koneczny Feliks: Prawa dziejowe. Część I. Rządy abstraktów. Rozdziały I-VII.
Warszawa: b.w. [Unia Nowoczesnego Humanizmu], b.r. [1985].
A5, okł.kart., [3],2-187,[1] s., off. z masz., [c. 560 zł].
Na okł. tytuł w kolorze czerwonym. S. tytułowa maszynopiśmienna. Na okł. nazwa serii podstawy przedruku: Wydawnictwa Towarzystwa imienia Romana Dmowskiego; Nr 21, oraz w dole: Londyn –1982. Książka klejona z pojedynczych kartek.
BN-2407[dane wydaw. wg inf. W. Brulińskiego], FC-36886*[wg BN], Br-1193/1 – MM
 opis książki Koneczny Feliks: Prawa dziejowe. Część I. Rządy abstraktów. Rozdziały I-VII.
Warszawa: b.w. [Unia Nowoczesnego Humanizmu], b.r. [1985].
A5, okł.kart., [3],2-187,[1] s., off. z masz., [c. 550 zł].
Na okł. teksty dużymi wersalikami w kolorze czarnym. S. tytułowa maszynopiśmienna. Blok książki spięty zszywkami przy grzbiecie pod oklejającą grzbiet okładką.
J-1492/I – MM

 ▬ Koneczny Feliks: Prawa dziejowe. Część II: Prawa cywilizacji. Warszawa: [Unia Nowoczesnego Humanizmu, 1985]. A5, okł.kart., [3],2-245 s., off. z masz. Zawiera: Rozdziały VIII-XV. Przedruk z wyd.: Londyn 1982.
K-2147/II, G-86/144*[cz. II], Nukat-879629 – brak możliwości określenia typu wyd. – uw
 opis książki Koneczny Feliks: Prawa dziejowe. Część [II:] Prawa cywilizacji.
Warszawa: b.w. [Unia Nowoczesnego Humanizmu], b.r. [1985].
A5, okł.kart., [3],2-245 s., off. z masz., [c. 700-730 zł].
Brak wydrukowanego numeru części. Na okł. tytuł w kolorze czerwonym. Na s. tytułowej teksty dużymi wersalikami. Na okł. nazwa serii podstawy przedruku: Wydawnictwa Towarzystwa imienia Romana Dmowskiego; Nr 21, oraz w dole: Londyn –1982. Książka klejona z pojedynczych kartek.
Br-1193/2 – MM
 opis książki Koneczny Feliks: Prawa dziejowe. Część II: Prawa cywilizacji. Rozdziały VIII-XV.
Warszawa: b.w. [Unia Nowoczesnego Humanizmu], b.r. [1985].
A5, okł.kart., [3],2-245 s., off. z masz., [c. 700].
Na okł. teksty dużymi wersalikami w kolorze czarnym. S. tytułowa maszynopiśmienna. Blok książki spięty zszywkami przy grzbiecie pod oklejającą grzbiet okładką.
J-1492/II, BN-2408, BJ-1879, FC-10130 – MM

 opis książki Koneczny Feliks: Prawa dziejowe. Cz. III: Magistra vitae.
Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu, b.r. [1983?].
A5, okł., [3],2-99 s., off. z masz.
Wolni z Wolnymi - Równi z Równymi.
Na okł. błędnie: Konieczny. Tytuł na okł. w kolorze czarnym. S. 99 na III s. okł. Przedruk z wyd.: Londyn 1982.
J-4370 – MM
 opis książki Koneczny Feliks: Prawa dziejowe. Cz. III: Magistra vitae.
Warszawa: b.w. [Unia Nowoczesnego Humanizmu], b.r. [1988].
A5, okł., [3],2-99 s., off. z masz.
Tytuł na okł. w kolorze czerwonym. Przedruk z wyd.: Londyn 1982. Na okł. nazwa serii podstawy przedruku: Wydawnictwa Towarzystwa imienia Romana Dmowskiego; nr 9 [błędnie - właśc. 21].
BN-2409, BaBN-b1280657[dane wydaw. wg inf. W. Brulińskiego], FC-36887*[wg BN] – op
 opis książki Koneczny Feliks: Prawa dziejowe. Wyd. 1. w tej edycji.
Komorów: Wydawnictwo Antyk - Marcin Dybowski, 1997.
ISBN 83-86482-44-3.
– uw
 opis książki Koneczny Feliks: Prawa dziejowe.
Komorów: Wydawnictwo Antyk - Marcin Dybowski, 2001.
ISBN 83- 87809-50-0.
– uw
 • Koneczny Feliks: Rozwój moralności.
  B.m. [Wrocław]: Wydawnictwo Związkowe „Victoria” 1983.
  A6, [2],5,[1] s., druk ze skł.
  NSZZ „Solidarność” Nauka - Oświata - Kultura. Zeszyty pomocnicze dla kursów samokształceniowych; 2.
  Tytuł nagł. Fragmenty książki pt.: „O ład w historii”.
  G-83/249*, CJ-1687*, J-1493*, BN-2410*[wg J*], Br-1194, [ECS-04948, Nukat-3339586[ECS] – Zeszyty…, bez inf. o tytule tekstu] - op
 • Koneczny Feliks: Skrót do nauki historyi polskiej.
  B.m.: b.w., b.r. [ok. 1989].
  A5, 52 s., off. z masz., c. 300 zł.
  Tytuł okł. Przedruk z wyd.: Wilno: Księgarnia J. Zawadzkiego.
  BJ-1880 - op
 • Koneczny Feliks: Święci w dziejach narodu polskiego. Tom I-VIII.
  Miejsce Piastowe: Towarzystwo św. Michała Archanioła 1937-1939.
  24 cm, 703,[1] s.
  - uw - MM
 • Koneczny Feliks: Święci w dziejach narodu polskiego. Tom I-VIII.
  B.m.[Warszawa]: b.w. [Unia Nowoczesnego Humanizmu] b.r. [wrzesień 1985].
  A5, 82 + [3],86-192 + [3],194-270 + [3],272-352 + [2],355-446 + [3],448-512 + [2],513-608 + [2],609-703,[1] s., off. z oryg., [c. 2050 zł].
  Przedruk z wyd.: Miejsce Piastowe: Towarzystwo św. Michała 1937.
  K-2148, J-1494*[wg K], BN-2411[wg K], BJ-1881[1-3, 5-8] - op
 • Koneczny Feliks: Święci w dziejach narodu polskiego. Wyd. drugie skrócone i uwspółcześnione.
  Kraków, Warszawa, Struga: Michalineum 1985.
  24 cm, 281,[2] s.
  ISBN błędny: 7019-005-7, winno być 83-7019-005-7. Redakcja i uwspółcześnienie tekstu: Tomasz Wołek. Sygn. druk.: Zam. 1384/85, T-72.
  - uw - MM
 • Koneczny Feliks: Święci w dziejach narodu polskiego. [Wyd. III].
  Warszawa/Struga - Kraków: Michalineum 1988.
  21 cm, 591,[1] s.
  ISBN 83-7019-005-7. Redakcja i uwspółcześnienie tekstu: Tomasz Wołek. Wstęp, przypisy: Jacek Bartyzel. Sygn. druk.: Zam.3988/87 K-7.
  - uw - MM
 • Koneczny Feliks: Święci w dziejach narodu polskiego.
  Komorów: Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski b.r. [ok. 1996].
  A5, 703,[1] s.
  ISBN 83-86482-24-9. Reprint z wyd.: Miejsce Piastowe: Towarzystwo św. Michała Archanioła 1937.
  - uw - MM
 • Koneczny Feliks: Święci w dziejach narodu polskiego. Rozdział 35.
  Warszawa: Pod Prąd, 1989.
  A5, 15,[1] s.
  Biblioteka Miesięcznika „Pod Prąd”; nr 6.
  Dodatek do edycji Wydawnictwa Michalineum. [W wydaniach Wydaw. Michaelineum z 1985 i 1988 r. nie ukazał się ostatni 35 rozdział zatytułowany: Niepodległość odzyskana].
  S-110/2577, BaBN - op
 • [Konfederacja Polski Niepodległej]. [Tytuły nagł.:] Deklaracja ideowa Konfederacji Polski Niepodległej; Platforma wyborcza Konfederacji Polski Niepodległej; Wywiad Spiegel z politykiem opozycyjnym - Leszkiem Moczulskim.
  B.m.: b.w., b.r. [1981].
  A5, 2,7,2 s., off. z masz.
  Bez okładki. Wysokość kolumny druku na s. z tekstem Deklaracji ideowej: 159 mm.
  BJ-1884[stdr.] - MM
 • Konfederacja Polski Niepodległej.
  B.m.: b.w., b.r. [1981].
  A5, okł.kart., 2,7,2 s., stdr. z masz.
  Tytuł okł. Druk na papierze kredowym. Zawiera: Deklaracja ideowa Konfederacji Polski Niepodległej; Platforma wyborcza Konfederacji Polski Niepodległej; Wywiad Spiegela [na matrycy dopisano brakującą literę "A"] z politykiem opozycyjnym - Leszkiem Moczulskim w tłumaczeniu Konrada Marusczyka. Druk offsetowy z tego samego maszynopisu co w wyd. poprzednim. Wysokość kolumny druku na s. z tekstem Deklaracji ideowej: 163 mm.
  BJ-1883 - MM
 • Konfederacja Polski Niepodległej] KPN. Wolność dla więźniów politycznych.
  B.m.: b.w., b.r. [1981].
  A5, okł.kart., 2,7,2 s., stdr. z masz.
  Tytuł okł. Na s. [1] okł. rysunek ukrzyżowanego orła w koronie, w górze krzyża: KPN, w dole: Wolność dla więźniów politycznych. Zawiera: Deklaracja ideowa Konfederacji Polski Niepodległej; Platforma wyborcza Konfederacji Polski Niepodległej; Wywiad Spiegela [na matrycy dopisano brakującą literę „A”] z politykiem opozycyjnym - Leszkiem Moczulskim w tłumaczeniu Konrada Marusczyka. Druk offsetowy z tego samego maszynopisu co w wyd. poprzednim. Wysokość kolumny druku na s. z tekstem Deklaracji ideowej: 163 mm. Na s. II okł.: Rezolucja uczestników manifestacji patriotycznej w opolski amfiteatrze… dat.: Opole, dnia 3 maja 1981 r.; na III s. okł.: Rezolucja Rady Politycznej Konfederacji Polski Niepodległej ogłoszona 17 września 1979 r.; na IV s. okł.: Krajowa Komisja Porozumiewawcza w sprawie więzionych za przekonania.
  - MM
 • Konfederacja Polski Niepodległej. Wolność dla więźniów politycznych. Wyd. 2.
  Opole: KOPS (Komitet Organizacyjny Praworządności Społecznej) b.r. [ok. 1981].
  A5, [4],7,[5] s.
  Oss 627.717 - op
 • Konfederacja Polski Niepodległej.
  Wrocław: NZS, Universitas 1981.
  A6, okł.kart., 100,[1] s., off. z masz.
  Klub Myśli Niepodległościowej; 1. Na IV s. okł.: 6 [pozycja wydawnicza].
  Zawiera: Akt Konfederacji Polski Niepodległej. 1 września 1979; Deklaracja ideowa KPN; Tymczasowy statut KPN; Platforma wyborcza KPN. Luty 1980; Rezolucje Rady Politycznej KPN. 22 stycznia 1980; Oświadczenie Rady Politycznej KPN. Maj 1980; Komunikat Rady Politycznej KPN. 17 maja 1980; Oświadczenie Rady Politycznej KPN. 22 listopada 1980; Warunki przezwyciężania kryzysu. 21.11.1980; Komunikat Kierownictwa Akcji Bieżącej KPN. 12 stycznia 1981; Wywiad Leszka Moczulskiego dla zachodnioniemieckiego pisma "Der Spiegel" z dnia 15 września 1980 r.: "ZSRR powinien się wycofać"; Do uczestników Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Madryt 1980. 11 listopada 1980; Wywiad z Tadeuszem Jandziszakiem przeprowadzony 26 czerwca 1981 r.; Akt oskarżenia przeciwko Robertowi Leszkowi Moczulskiemu, Romanowi Szeremietiewowi, Tadeuszowi Stańskiemu, Tadeuszowi Jandziszakowi. 6 marca 1981 r.; Proces.
  BN-2416, Br-1195 - MM
 • Konfederacja Polski Niepodległej. Deklaracja ideowa. Statut.
  Warszawa: Wydawnictwo Polskie KPN 1989.
  A6, 30 s., stdr. z masz.
  Na okładce godło KPN i cytat-motto.
  S-47/1933[32 s.], BJ-1886, Br-1197 - op
 • Konfederacja Polski Niepodległej. Deklaracja ideowa. Statut.
  Warszawa: Wydawnictwo Polskie KPN 1989.
  A6, 30 s., stdr. ze skł., c. 250 zł.
  BJ-1890 - op
 • Konfederacja Polski Niepodległej. Deklaracja ideowa. Statut.
  B.m.: Wydawnictwo Polskie KPN b.r. [1990].
  A6, okł.kart., 32 s., stdr. ze skł.
  Na s. 31-32: Deklaracja członkowska.
  - uw - MM
 • Konfederacja Polski Niepodległej. Deklaracja ideowa. Statut. Program.
  Warszawa: Wydawnictwo Polskie 1989.
  A5, okł.kart., 115 s., off. z masz., [c. 2600-3000 zł].
  Biblioteka Drogi.
  Na s. tyt.: Program. Zawiera: Akt Konfederacji Polski Niepodległej. 1 września 1979; Deklaracja ideowa KPN. 1 września 1979; Program KPN uchwalony przez III Kongres KPN. Warszawa-Kraków, 4 luty - 4 marzec 1989 r.; Uchwały polityczne; Statut KPN.
  BN-2418, BJ-1889 - MM
 • Konfederacja Polski Niepodległej. Deklaracja ideowa. Statut. Program.
  Warszawa: Wydawnictwo Polskie 1989(1990).
  A5, 82,[2] s.
  Biblioteka Drogi.
  Ka-3267{wyd. III}, Hoo99/181 - op
  patrz analogiczne: Konfederacja Polski Niepodległej. Program. Deklaracja ideowa. Statut.
 • Konfederacja Polski Niepodległej. Deklaracja ideowa. Tymczasowy statut. Platforma wyborcza.
  Łódź: KPN, b.r. [1980].
  A5, [3],2-3,[1],2-17,[1] s., ksero z masz.
  Tytuł wg s. [2]. Na s. [1] rysunek ukrzyżowanego orła w koronie, w górze krzyża: KPN, w dole: Wolność dla więźniów politycznych. Na IV s. okł.: Wolność dla politycznych. Na części stron widoczna jest u góry wpisana odręcznie na matrycy ciągła paginacja: [2],2-20,[3] s. Tekst powielony z tego samego maszynopisu, co opisane poniżej łódzkie wyd. z sierpnia 1981 r.
  BŁ-72, BN-2412*[wg BŁ], MBPŁ_3120 CDN - MM
 • Konfederacja Polski Niepodległej. Komunikaty Kierownictwa Akcji Bieżącej KPN. sierpień ’81. Kraków. A4, 7 s., powiel. BN-2415, BJ-1895 - uw - MM [zaliczono do czasopism]
 • Konfederacja Polski Niepodległej. Platforma wyborcza. Deklaracja ideowa. Tymczasowy statut.
  B.m. [Łódź]: b.w., sierpień 1981.
  A5, [3],4-23 s., off. z masz.
  Tytuł okł. Na s. [1] rysunek orła w koronie ze znakiem „Polski Walczącej” na piersi. Zawiera teksty w innej kolejności: Deklaracja ideowa; Tymczasowy statut; Platforma wyborcza. Tekst powielony z tego samego maszynopisu, co opisane powyżej wyd. kserograficzne: Łódź: KPN [1980].
  BN-2417, BJ-1885, FC-10139 - MM
 • Konfederacja Polski Niepodległej. Platforma wyborcza. Deklaracja ideowa. Tymczasowy statut.
  Wrocław: Międzyzakładowy Komitet Obrony Więzionych za Przekonania, sierpień 1981.
  A4, 14 s., powiel.
  Na s. 2 wstęp podpisany przez: Międzyzakładowy Komitet Obrony Więzionych za Przekonania.
  {BJ-1896, FC-10139 [brak inf. o wyd. drugim]} - MM
 • Konfederacja Polski Niepodległej. Program. Deklaracja ideowa. Statut. Wyd. 3.
  Warszawa: Wydawnictwo Polskie KPN 1989.
  A5, 82,[2] s., off. ze skł.
  Biblioteka Drogi.
  BN-2419, BJ-1891{1990(1989)} - op
  patrz analogiczne: Konfederacja Polski Niepodległej. Deklaracja ideowa. Statut. Program.
 • Konfederacja Polski Niepodległej - trochę faktów.
  Lublin: Studencki Komitet Obrony Więzionych za Przekonania przy NZS AR; Całym zdaniem, [kwiecień] 1981.
  A4, okł., 32 s., off. z masz.
  Do użytku wewnątrzuczelnianego.
  Wydano za zgodą Rektora Akademii Rolniczej w Lublinie. Prac. Poligraf. AR-Lublin zam. 180 n. 750. Zawiera teksty: Od wydawcy; Oświadczenie Ogólnopolskiego Studenckiego Komitetu Obrony Osób Więzionych za Przekonania złożone na posiedzeniu plenarnum I Ogólnopolskiego Zjazdu NZS w Krakowie - dn. 6.04.1981 r.; Kim są więzieni działacze KPN?; Skrócony tekst deklaracji ideowej Konfederacji Polski Niepodległej; Program na dziś /w oparciu o „Platformę wyborczą” KPN, Warszawa, luty 1980 r.; Oświadczenie KAB [Kierownictwo Akcji Bieżącej] KPN z dn. 13.I.1981 r.; R[omuald] Szeremietiew: Warunki przezwyciężenia kryzysu /omówienie/; Leszek Moczulski: Rewolucja bez rewolucji /fragmenty/; Wywiad L. Moczulskiego dla Der Spiegel »Sowieci powinni ustąpić« /nr 38, 15.09.80 r./; Polemiki [przedruki z lubelskiego pisma KPN Słowo]: Marek Miszczak - ze Sztandarem Ludu (nr 43); Kazimierz Kuźba: List otwarty do pułkownika Juliana Sokoła autora artykułu pt. „Konfederacja politycznej prowokacji” {Żołnierz Wolności, nr 239/9237/, Warszawa 15.10.1980 r.}.
  BN-2423a - MM
 • Konfederacja Polski Niepodległej. Wybór dokumentów programowych.
  Warszawa: Wydawnictwo Polskie 1987.
  A6, okł.kart., 63,[1] s., off. z masz., c. 200 zł.
  Biblioteka Drogi.
  Tytuł okł.: KPN. Wybór dokumentów. Zawiera: Akt Konfederacji Polski Niepodległej. 1 września 1979; Deklaracja ideowa. 1 września 1979; Statut KPN; Uchwały organizacyjne; Uchwała polityczna II Kongresu KPN. Grudzień 1984; Memorandum jałtańskie. Styczeń 1985; Rezolucja w sprawie wyborów. 9 marca 1985; Rezolucja w sprawie prawnego charakteru działań KPN. Listopad 1986; Oświadczenie. Sytuacja polityczna w kraju. Listopad 1986; Rezolucja. W sprawie integracji opozycji. 7 marca 1987.
  CJ-970, J-1495, BN-2421, Ka-782=Ka-1229, HN-001319642, BJ-1888, Br-1202 - MM
 • Konfederacja Polski Niepodległej. - patrz:
  - Akt, Deklaracja, Tymczasowy Statut [KPN]. Wolność i Niepodległość [ok. 1979];
  - Akt, deklaracja, tymczasowy statut, wolność i niepodległość. [ok. 1979];
  - Akt Konfederacji, deklaracja, tymczasowy statut. Warszawa: KPN 1979;
  - Akt Konfederacji, deklaracja ideowa i statut KPN. [Kraków]: Wydawnictwo Polskie 1987;
  - Akt Konferderacji Polski Niepodległej, deklaracja ideowa, statut, uchwały Nr 2 - 3 - 4. II Kongres KPN - grudzień 1984. Karlstad: Biuro Zagraniczne Konfederacji Polski Niepodległej, 1984;
  - Cel nadrzędny: „Niepodległość Państwa i Narodu”. Platforma wyborcza KPN. Poznań: WKOP 1982;
  - Deklaracja ideowa KPN. [1 września 1979]. Warszawa 1980;
  - Deklaracja ideowa i platforma wyborcza KPN. (1979). Poznań: CND [1984];
  - Deklaracja ideowa. Platforma wyborcza KPN. Poznań: SIW 1981;
  - Deklaracja ideowa. Tymczasowy statut KPN. Wydawnictwo Śląsk [19]81;
  - Deklaracja ideowa. Tymczasowy statut KPN. Śląsk: Wydawnictwo Polskie [1981];
  - Deklaracja ideowa. Tymczasowy statut KPN. A4, 8 s.;
  - Dokumenty, opinie, komentarze o KPN. Niezależna Inicjatywa Wydawnictwo NIVA [pocz. 1981];
  - Dokumenty KPN. Kraków: Wydawnictwo Polskie;
  - Dokumenty K[onfederacji] P[olski] N[iepodległej]. B.m.: b.w., b.r.;
  - Platforma Wyborcza KPN. 1980. {kilka różnych};
  - Porozumienie. Jakie? Kogo? Z kim? Warszawa: Wydawnictwo Polskie 1988;
  - Program KPN. Obszar V - Śląsk. Gliwice: Wydawnictwo Polskie; Oficyna im. M. Grażyńskiego 1989;
  - Program KPN. 1979-1989. [Warszawa]: Wydawnictwo Polskie 1989;
  - Proces K.P.N. L. Moczulski, T. Jandziszak, T. Stański, R. Szeremietiew - słowo ostatnie. Wydawnictwo Polskie;
  - Robotniczy Ruch Narodowy. Dokumenty; Robotniczy Ruch Narodowy. Dokumenty. KPN;
  - Statut KPN i wybrane uchwały II Krajowego Kongresu KPN - grudzień 1984. Zakł. Graf. Okręgu "Wolność" KPN 1985;
  - [Trzeci] III Kongres KPN. Warszawa 1989;
  - Tymczasowy statut KPN. A5, 4 s.;
  - Tymczasowy Statut; Deklaracja ideowa; Platforma wyborcza Konfederacji Polski Niepodległej;
  - Tymczasowy Statut KPN. Deklaracja ideowa KPN. Przedruk NSZZ "Solidarność" [1980-1];
  - Uchwała programowa III Kongresu KPN. [1989];
  - Wolność i niepodległość. Dokumenty programowe KPN (1 wrzesień 1979 - 22 styczeń 1980). Warszawa: Wydawnictwo Polskie 1980.
  - uw
 • Konfederacja 1987. Kalendarium działań KPN.
  Gliwice: "Konfederat Śląski" [po 1987].
  A4, 6 s., off. z masz., egz. bezpł.
  Druk: Wydawnictwo Polskie.
  BJ-1899 - MM
 • Konferencja jałtańska w polskiej perspektywie.
  Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm 1986 [okł.], 1985 [s. tyt.].
  A5, okł.kart., [2],II,99,[1] s., off. z masz., c. 250 zł.
  Zeszyty Edukacji Narodowej - Historia.
  Autorem jest: Krystyna Kersten. Patrz tejże: Jałta w polskiej perpektywie. Nowa 1989 s. [2].
  G-86/143*, Ł-193, CJ-971, J-1496, BN-2424, Ka-719, HN-001326041, Hoo99/182, BJ-1901, Br-1068 - MM
 • Konferencja Krajowych Sekcji Branżowych i Zawodowych NSZZ „Solidarność” - patrz: [Druga] II Konferencja Krajowych Sekcji Branżowych i Zawodowych NSZZ „Solidarność”, Gdańsk, 30-31 sierpnia 1981 r. Materiały. Ustalenia, wnioski, propozycje, rezolucje, uchwały. – uw
 • Konferencja Organizacji i Działaczy Niepodległościowych. Austria maj 1989. Dokumenty.
  B.m.: b.w., b.r. [1989].
  25 s.
  – uw – MM [fot. z sieci]
 • Konferencja Organizacji i Działaczy Niepodległościowych. Austria maj 1989. Dokumenty. - patrz: Dokumenty Konferencji Organizacji i Działaczy Niepodległościowych. [1989 ?]. Polska Partia Niepodległościowa. – uw
 • Konflikt sumienia w związku ze służbą wojskową na świecie.
  Wrocław: Wolność i Pokój [19]’87.
  A5, okł.kart., 34 s., stdr. z masz., [c. 100-120 zł].
  Prawo każdego - {obowiązek każdego [na III s. okł.]}. Biblioteka WiP.
  Na s. II okł.: podano jako autorów: Katarzyna X, Leszek Y, Maciek Z, Marek Q. Wg BJ tytuł: Konflikt sumienia w związku z odmową służby wojskowej [?].
  J-1497, BN-2425, Ka-720, BJ-1902, Br-1203 - MM
 • Konflikt w WSI w Radomiu. Ustawa o Szkolnictwie Wyższym.
  Łódź: NZS UŁ, (listopad) 1981.
  A5, [2],2-6 s., off. z masz.
  SNAP [Studencka Niezależna Agencja Prasowa] NZS UŁ [Uniwersytet Łódzki]. Informacje.
  BŁ-73 - MM
 • Konflikt w WSI w Radomiu. Ustawa o Szkolnictwie Wyższym.
  B.m. [Radom]: b.w. [WSI], b.r. [1981].
  A5, [1],6 s.
  BN-2426, BaBN - op
 • Konfrontacje.
  - [1] - Między sierpem a młotem. ZSRR i świat. 1985.
  - 2 - Pod czerwoną gwiazdą. Komunizm w różnych krajach. 1985.
  - 3 - Mieszanka polityczna. Dyskusje na Zachodzie. 1986.
  - 4 - Oto Ameryka. Polityka i społeczeństwo. 1987.
  - 5 - Zagrożenia współczesne. 1987.
  - 6 - Polityka i świat. 1988.
  - 7 - Sowietskij Sojuz. 1988.
  - 8 - Z lewa i z prawa. 1988.
  - 9 - Pokrętne ścieżki. 1989.
  - 10 - Czerwone życiorysy. 1989.
  - 11 - Kremlowskie kuranty 1990.
  - 12 - Arabowie i Żydzi. 1990.
  - 13 - Czy koniec historii ? 1991.
  - 14 - Nie ma trzeciej drogi. 1991.
  - uw
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2017. e-mail: muzeum@m-ws.pl ; bibula@incipit.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.
„No framing” - Nie zezwalam na pokazywanie zawartości mojej witryny w ramce (ang. „frame”), umieszczonej w innej witrynie internetowej.