Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Kołł - Komo

Data ostatniej korekty tekstu: 11.08.2018 r.
 
 
 • Kołłontaj Aleksandra: Opozycja robotnicza.
  Warszawa: OPP "Sigma"; SZSP Uniwersytetu Warszawskiego 1981.
  Archiwum Lewicy; 5.
  Sygn. druk.: Pow. UW. Zam. nr 1485/81 Nakład 1000 egz.
  - uw - MM
 • Koło Marcin [krypt. większego zespołu - wyjaśnienie w nr 4 s. 2]: Szkic o ideach WSN /wolność, pluralizm, demokracja, samorządność, uspołecznienie/.
  B.m.: b.w., 23 luty 1984.
  A5, 7,[1] s., off. z masz., c. 15 zł.
  WSN. Idee. Program. Dokumenty;. 1.
  J-1465*[wg Pil-1146], BN-2360*[wg Pil] - jest to czasopismo - uw - MM
 • Kołodziejczyk Leszek [?] [prawdop. relacja] - patrz: Budapeszt ’56 oczami polskich dziennikarzy. Warszawa: Most 1986. - uw
 • Kołodziejski Jan [fotogr.] - patrz: Czas próby. Wielkopolska 13.XII.1981-4.VI.1989. Poznań: 1989. - uw
 • Kołodziejski Janusz - patrz: Kto tu wpuścił dziennikarzy. Nowa [1985]. - uw
 • Kołos Włodzimierz [dyskusja panelowa] - patrz w: Marzec ’68. Sesja na Uniwersytecie Warszawskim. Zeszyt 2. Warszawa: Sowa 1981. - uw
 • Kołyczew Filip [pseud. - właśc. nazw.: Kazimierz Stembrowicz] [przekł.] - patrz: Heller Michał, Niekricz Aleksander: Utopia u władzy. Historia Związku Radzieckiego od roku 1917 do naszych czasów. Cz. pierwsza: Do roku 1938. Warszawa: CDN 1986. - uw
 • Kołyma. Wspomnienia Akowców. - patrz: S. L.: Kołyma. 1981. - uw
 • Kołyszko Anna [fragm. z ang. przeł.] - patrz: Nabokov Vladimir: Tamte brzegi. Oficyna Literacka 1986. - uw
 • Komar Michał: Zmęczenie. Wyd. I.
  B.m.[Kraków]: Wszechnica Społeczno-Polityczna 1985.
  A6, okł.kart., 275 s., off. z masz., [c. 490-500 zł].
  Rec.: Piotr Winter [pseud. - właśc. Daniel Grinberg]: Dziecka rewolucji opowiadania o przemocy. Krytyka 1986 nr 21 s. 293-296; J.J. [krypt. - właśc. Marcin Kula]: Ma jeszcze siły. Almanach Humanistyczny 1987 nr 6 s. 125-126; Marek Zieliński. Wezwanie 1988 nr 13 s. 83-84.
  K-2137, G-85/157, J-1466, BK-254, BN-2361, Ka-1293, Hoo99/181, KS-2267, BJ-1842, KJ-275, Br-1158 - MM
 • Komar Michał: Zmęczenie.
  Paryż: Libella 1986.
  Historia i teraźniejszość; 10.
  ISBN 2-903332-00-2.
  Rec.: Marek Zieliński: Wezwanie 1988 nr 13 s. 83-84.
  - uw - MM
 • Komar Michał [rozm.] - patrz: Komedianci. Rzecz o bojkocie. 1988. - uw
 • Komar Zenon: Jak się robi pieniądze? O inwestowaniu, ryzyku i instumentach finansowych.
  Londyn: Puls 1989.
  ISBN 0 907587 49 6.
  - uw - MM
 • Komar Zenon: Jak się robi pieniądze? O inwestowaniu, ryzyku i instumentach finansowych.
  B.m.[Kraków lub Wrocław]: b.w., b.r. [1990].
  A5, okł.kart., 78,[7] s., off. z oryg., c. 13000 zł.
  Przedruk z wyd.: Londyn: Puls 1989.
  BK-255, BJ-1843, KJ-276* - uw
 • Komar Zenon: Jak się robi pieniądze? O inwestowaniu, ryzyku i instumentach finansowych. Wyd. 1 krajowe poprawione i uzupełnione.
  Warszawa: Thaurus 1990.
  Międzynarodowa Fundacja Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych w Polsce - Centrum Prywatyzacji.
  BaBN - uw
 • Komarnicki Tytus: Przedmowa. - patrz w: Orłowski Leon: O polityce. Warszawa: Nowa 1983. - uw
 • Komedianci. Rzecz o bojkocie.
  Paryż: Spotkania ©1988.
  Do druku przygotowali: Jacek Bierezin i Jan Andrzej Stepek. Opracowanie: Andrzej Roman przy współpracy Mariana Sabata [pseud.] oraz zespół: Alicja Balińska, Maria Bojarska, Anna Borkowska, Wiesława Czapińska, Tadeusz Gawar [właśc. Gawor], Jerzy Jachowicz, Michał Komar, Roma Przybyłowska, Paweł Smoleński, Ewa Szemplińska, Teresa Torańska, Aleksander J. Wieczorkowski. Rozmówcami byli: Arianne Mnouchkine, Maria Chwalibóg, Izabella Cywińska, Krzysztof Chamiec, Ewa Dałkowska, Mariusz Dmochowski, Adrianna Godlewska, Ignacy Gogolewski, Adam Hanuszkiewicz, Zygmunt Hübner, Gustaw Holoubek, Krystyna Janda, Emilian Kamiński, Maja Komorowska, Halina Kossobudzka, Zofia Kucówna, Bogusław Linda, Katarzyna Łaniewska, Andrzej Łapicki, Tadeusz Łomnicki, Olgierd Łukaszewicz, Anna Nehrebecka, Daniel Olbrychski, Szymon Pawlicki, Wojciech Pszoniak, Jerzy Rakowiecki, Danuta Rinn, Andrzej Seweryn, Joanna Szczepkowska, Andrzej Szczepkowski, Andrzej Wajda, Stefania Woytowicz, Zbigniew Zapasiewicz, Andrzej Falkiewicz, Andrzej Makowiecki. Na s. [4] informacja, że książka ukazuje się jednocześnie w wydawnictwie Most. Tam ukazała się uzupełniona o trzy teksty w 1989. ISBN 2-86914-040-1.
  Rec.: Wanda Zwinogrodzka: Pars pro toto. Puls 1989 nr 41 s. 125-128; Anna Nasiłowska: Teatr, którego nie ma. Res Publica 1989 nr 8 s. 136-138.
  - uw - MM
 • Komedianci. Rzecz o bojkocie. I wyd. krajowe.
  Warszawa: Wydawnictwo Wolne Pismo Most 1989.
  A5, okł.kart., [2],5-281 s., off. z oryg. i masz., c. 2200 zł.
  Przedruk z wyd.: Paryż: Spotkania 1988. uzupełniony o trzy rozmowy (Hanna Skarżanka, Jerzy Stuhr, Jerzy Trela) przeprowadzone w lutym 1989 r. Okładka: Szymon Kobyliński.
  Rec.: Andrzej Osęka: Wielka rola komediantów. Kultura Niezależna 1989 nr 53 s. 79-83; Joanna Lerska: …albo nie być. Kultura Niezależna 1989 nr 53 s. 84-97; W.Cz.: Bestseller. Rzecz o bojkocie. Gazeta Wyborcza nr 2, 09.05.1989 r., s. 8.
  CD-58, BN-2364, Ka-1217, BJ-1844, ECS-03812, Nukat-402239 - MM
 • Komedianci. Rzecz o bojkocie. I wyd. krajowe.
  B.m. [Warszawa]: Prawy Margines, Wydawnictwo Organizacji Solidarność Walcząca, b.r. [1989].
  A5, okł.kart., [2],5-281,[1] s., off. z oryg. i masz., c. 2200 zł.
  Przedruk z wyd.: Paryż: Spotkania 1988, uzupełniony o trzy rozmowy (Hanna Skarżanka, Jerzy Stuhr, Jerzy Trela) przeprowadzone w lutym 1989 r. Blok książki identyczny, bez znaku wydawnictwa w dole s. tytułowej, jak w wyd. Warszawa: Wydawnictwo Wolne Pismo Most 1989.
  BN-2363*[wg BUW], BaBN, Ka-707, Br-1159 - MM
 • Komedianci. Rzecz o bojkocie.
  Toruń: Wydawnictwo Wolne Słowo b.r. [1989-90].
  A5, okł.kart., [2],5-269 s., off. z oryg., [c. 7000-8500 zł].
  Przedruk z wyd.: Paryż: Spotkania 1988.
  CD-59, BN-2362, Ka-3263, BJ-1845, Br-1160, ECS-02472, Nukat-183292 - MM
 • Komedianci. Rzecz o bojkocie. Wyd. V.
  Warszawa: Agencja Omnipress & Zakłady Wydawnicze "Versus" 1990.
  Cenzura A-86. ISBN 83-85028-18-8.
  - uw - MM
 • Komendant Tadeusz: Zostaje kantyczka. Eseje z pogranicza czasów.
  B.m.[Kraków]: Oficyna Literacka 1987.
  A6, opr.tw., obw., 233,[3] s., off. z masz., [c. 520-600 zł].
  Na s. [236] wykaz pierwodruków. Także w oprawie miękkiej z obwolutą.
  Rec.: Marek Adamiec: Ktoś z własną piosenką. Res Publica 1988 nr 10 s. 116-117.
  CJ-960, CD-726, KN’87-142, J-1467, BK-256, BN-2365, Ka-708, KS-0071, BJ-1846, KJ-277*, Br-1161 - MM[oprawa miękka i oprawa twarda w cenie niższej]
 • Komendantowi. [tytuł okł.] - patrz: Wybór wierszy z okazji 120 rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego. [1867-1987]. Skarżysko-Kamienna: Skarżyska Oficyna Wydawnicza 1987. - uw
 • Komentarz filozoficzny. - patrz: Kołakowski Leszek: Komentarz filozoficzny. - uw
 • Komięga Marcin [pseud.] - właśc. Jerzy Ficowski. - uw
 • Komięga Marcin [pseud.]: Pojutrznia. (Wiersze).
  Warszawa: b.w. 1982.
  Masz. przeb.
  G-82/127*, CJ-1682*, J-4056A[*][wg Wezwanie nr 2/3 s. 114], BN-1147[wg J], KS-1380[wg MJ*] - op
 • Komięga Marcin [pseud.]: Przepowiednie. (Wiersze).
  Warszawa: b.w. 1982.
  Masz. przeb.
  G-82/128*, CJ-1683-4*, J-4057*[wg Wezwanie 1982 nr 4 s. 133], BN-1150*[wg J ?], KS-1382[wg MJ*] - op
 • Komięga Marcin [pseud.]: Przepowiednie. (Wiersze).
  Polska: b.w. 1982.
  35 s., powiel.
  J-722*[wg Zeszyty Literackie 1983 nr 3 s. 162], BN-1150*[wg J ?], KS-1381[wg MJ*] - op
 • Komięga Marcin [pseud.]: Przepowiednie. Pojutrznia.
  Londyn: Libra Books 1983.
  Rec.: Leszek Szaruga: Segmenty. Sen. Obecność 1985 nr 11 s. 104-106; Stanisław Barańczak: Zreprywatyzować mit. w: tegoż: Przed i po. Londyn: Aneks 1988.
  - uw
 • Komięga Marcin [pseud.]: Przepowiednie. Pojutrznia.
  Warszawa: Wydawnictwo Głos 1983.
  A5, okł.kart., 13,[1],14-34 s., ksero ze skł., okł. stdr., [c. 100 zł].
  Rec.: Leszek Szaruga: Sen. Obecność 1985 nr 11 s. 104-106.
  K-2138, G-83/245, CD-727=CD-433a, J-723[off. ze skł.], BN-1149, Ka-1218, HN-001218312, KS-1383[wg CD], BJ-0925[off. ze skł.], Br-1162[fot.], ECS-04306, Nukat-2679772 - MM
 • Komięga Marcin [pseud.]: Przepowiednie. Pojutrznia. Wyd. II przejrzane.
  Warszawa: Wydawnictwo Głos 1985.
  20 x 10 cm, okł.kart., obw., 35,[1] s., stdr. ze skł., c. 100 zł.
  Rec.: Stanisław Barańczak: Zreprywatyzować mit. Kultura 1986 nr 10 s. 139-143; przedruk w: [tegoż]: Przed i po. Londyn: Aneks 1988 s. 117-121.
  K-2139, G-85/158, CD-728=CD-433b, J-724, BN-1148, Ka-1219, Hoo99/181, KS-1384, BJ-0926, Br-1163, ECS-02473, Nukat-714750 - MM
 • Komiks wyborczy nr 1 kwiecień 1984. patrz: Ciasna Ewa [tekst], Stefaniak Krystyna [rys.]: Komiks wyborczy nr 1 kwiecień 1984. Wydawnictwo ZeZ - uw
 • Komisja d/s Interwncji i Praworządności. - patrz: Solidarność. Informacja październik 87 - kwiecień 88 nr nr 1-25; Solidarność. Informacja nr nr 26-36. [1988]. - uw
 • Komisja Helsińska w Polsce - patrz: Dokumentacja w sprawie bojówek SZSP. Fragmenty Raportu Madryckiego o przestrzeganiu Praw Człowieka i Obywatela w Polsce; Kozłowski Jan. Dokumenty Komisji Helsińskiej w Polsce. Rzeszów: [1981]; O przestrzeganiu praw człowieka i obywatela w PRL. październik 1980. - uw
 • Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”. Posiedzenie w dniach 23-24 marca 1981 [tytuł okł.]; Posiedzenie Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” 23-24 marca 1981 r. [tytuł na k. tytułowej].
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza 1986.
  A5, okł.kart., XXII,129 s., off. z masz., c. 600 zł.
  Archiwum „Solidarności”; 7. Seria: Dokumenty.
  G-86/140, Ł-352, CJ-961, J-1468, BN-3908, Ka-710, Hoo99/193[Posiedzenie…], BJ-3744, ECS-02474, Nukat-598179 - MM
 • Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”. Posiedzenie w dniach 22-23 października 1981 r.
  Warszawa: Wydawnictwo Przedświt 1987.
  A5, XXI,225 s., off. z masz., c. 1000 zł.
  Archiwum „Solidarności”; 9. Seria: Dokumenty.
  Ł-190, CJ-963, J-1471, S-108/782, BN-3904, Ka-711, Oss-701.759, BJ-1847, Br-1168 - op
  Wersja mikrofilmowa tego tomu ukazała się w 1986 r. nakładem Nowej.
 • Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”. Posiedzenie 3-4 listopada 1981 r.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza „Nowa” 1999.
  Archiwum „Solidarności”. Dokumenty.
  Oprac. red. Tomasz Tabako, Maciej Włostowski. Wstęp Andrzej Paczkowski. ISBN 83-7054-138-0.
  - uw
 • Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”. Posiedzenie w dniach 11-12 grudnia 1981 r.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa 1986.
  A5, okł.kart., XXIII,300 s., off. z masz., c. 1000 zł.
  Archiwum „Solidarności”; 6. Seria: Dokumenty.
  G-86/141, Ł-An-23*, CJ-962, J-1472, BN-3902, Ka-709, BJ-1848, Br-1167, ECS-02475, Nukat-660328 - MM
 • Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”. Posiedzenie w dniach 11-12 grudnia 1981 r. Wyd. 2 uzupełnione.
  Warszawa: ISP PAN 2003.
  Archiwum „Solidarności”. Dokumenty.
  Opracowanie redakcyjne Tomasz Tabako. Wstęp Andrzej Paczkowski. ISBN 83-88490-40-0.
  - uw
 • Komisja Mandatowo-Wyborcza [NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej]: Komunikat (z 18.V.81 r.).
  Łódź: NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej 1981.
  A4, [1],[1],5,[1],4 s., powiel., off. z masz.
  Komunikat zawiera w załączeniu: Lista kandydatów na Przewodniczącego Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej. [sygn.:] ŁZR/TO/96/81-1500 egz; Lista kandydatów na członków Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej; Lista kandydatów do Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej; Lista kandydatów na Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. {patrz również: Lista wyborcza nr 4 na delegatów na Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, [Łódź 1981]}.
  - MM
 • Komitet Helsiński w Polsce.
  - Z. nr 1. - Sytuacja związków zawodowych w PRL. Wydawnictwo Społeczne Kos maj 1983.
  - Z. nr 2. - Vademecum zatrzymanego podczas demonstracji. 1. Przesłuchiwany też człowiek. 2. Socjalistyczna praworządność. Polska: KOS 1983.
  - Z. 2 [wg indeksu w K]). - Akty terroru i przemocy. Warszawa: Nowa 1985. [Na k. tytułowej data]: grudzień 1984.
  - Z. nr 5. - Czas próby. O adwokatach - obrońcach ludzi i wartości. KOS [1984].
  - Z. nr 6. - Akty przemocy i terroru w PRL. Akty terroru i przemocy [na s. 73]. AKCES, KOS [1985].
  - uw
 • Komitet Helsiński w Polsce - Wykaz opracowań wg: Naruszenia praw człowieka i podstawowych wolności w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1983-1986. Raport Komitetu Helsińskiego w Polsce na Spotkanie Wiedeńskie Przedstawicieli Państw Uczestniczących w KBWE. KOS [1986-7] s. 3.
  - Prawa człowieka i obywatela w PRL. Raport. I /13.XII.81-31.XII.82/.
  - Prawa człowieka i obywatela w PRL. Raport. 2 /1.I.83-31.X.83/.
  - Prawa człowieka i obywatela w PRL. Raport. 3 /1.I.84-31.X.84/.
  - Prawa człowieka i obywatela w PRL. Raport. 4 /1.XI.84-31.I.85/.
  - Prawa człowieka i obywatela w PRL. Raport. 5 /1.I.85-31.X.85/.
  - Memoriał o sytuacji związków zawodowych w Polsce - czerwiec 1983. (z. 1) - [patrz: Sytuacja związków zawodowych w PRL. Kos maj 1983].
  - Memoriał do Komisji Praw Człowieka ONZ - marzec 1984.
  - List do Sekretarza Generalnego ONZ - maj 1984.
  - Analiza prawna sytuacji w PRL po zniesieniu stanu wojennego - 1983.
  - Prawa człowieka w PRL a normy międzynarodowe - 1985.
  - 10 lat KBWE. Oświadczenie Komitetu Helsińskiego w Polsce - 1985.
  - Akty terroru i przemocy - 1985.
  - Naruszanie praw człowieka i obywatela w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w okresie 13 XII 81 - 31 III 85 - Konferencja ekspertów w Ottawie {wg J-4105*[wg Pil-1790], BN-2370*[wg Pil] tytuł: Naruszenia praw…}.
  - Układ Helsiński - Pakty Praw Człowieka i Polska - marzec 1986.
  - uw
 • Komitet Helsiński w Polsce: Komunikat Komitetu Helsińskiego.
  Warszawa: b.w., [podp.:] 7.0.5.1983[!] r.
  A4, 4 s., powiel.
  Zawiera również: Sprawy na czasie - pomyślmy o przyszłości. [przedruk z]: Solidarność Rolników. Pismo Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników "Solidarność" nr 4, 8 kwiecień 1983 r.
  - MM
 • Komitet Helsiński w Polsce przedstawia relację z procesu przeciwko działaczom byłego KSS "KOR".
  B.m.: b.w., b.r. [1983 ?].
  A4, 12 s., masz. przeb.
  Tytuł nagł.
  J-4087*[wg Pil-1153], BN-2367[wg Pil] - op
 • Komitet Helsiński w Polsce. - patrz: Naruszenia praw człowieka i obywatela w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w okresie 13 XII 81 - 21 III 85, 1985; Naruszenia praw człowieka i podstawowych wolności w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1983-1986. Raport Komitetu Helsińskiego w Polsce na Spotkanie Wiedeńskie Przedstawicieli Państw Uczestniczących w KBWE. KOS [1986-7]; Naruszenia praw człowieka i podstawowych wolności w PRL w okresie od 1 listopada 1986 do 30 kwietnia 1987. II Raport na Konferencje Wiedeńskie KBWE. B.m.: b.w. 1987; Vademecum prawne więźnia. Warszawa: Baza 1986; Wolność związkowa. Zbiór zasad MOP. Warszawa: KOS [1988]. - uw
 • Komitet Obrony Robotników. Z. 1.
  B.m. [Londyn]: b.w.; druk: Sussex: Caldra House, 1976.
  22 cm, 30 s.
  Na s. tytułowej: Warszawa 1976. Zawiera: Apel; Komunikaty nr 1, 2, 3; Biuletyn Informacyjny nr 1; Wniosek do Sejmu PRL. Przedruk z Tygodnika Polskiego Londyn, 30 października, 6, 20 i 27 listopada 1976 r.
  BaBN-b1499018, ECS-03494[brak inf. o miejscu druku], Nukat-3157839[bez ECS] – uw
 • Komitet Obrony Robotników. - patrz: KOR. Opracowano na podstawie wydanej przez NOW-ą książki Jana Józefa Lipskiego: KOR. Myśl [1987]. - uw
 • Komitet Obrony Robotników. - patrz: W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa: Komitet Obrony Robotników 1977; Wypadki czerwcowe i działalność Komitetu Obrony Robotników. 1977. - uw
 • Komitet Oporu Społecznego Kos. - patrz: Program. Komitet Oporu Społecznego Kos. Solidarność. Kos ’82. - uw
 • Komitet Prognozowania Perspektywicznego Rozwoju Kraju "Polska 2000". - patrz: Sprawozdanie dla prezydium o realizacji zamierzenia badawczo-prognostycznego "Społeczeństwo polskie na przełomie XX i XXI wieku". Warszawa, wrzesień 1984 r. Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej [1984]; Społeczeństwo polskie na przełomie XX i XXI wieku. Warszawa, Wrocław: Wers 1985. - uw
 • Komitet Samoobrony Społecznej "KOR": Oświadczenie.
  Warszawa: KSS "KOR" 25 czerwca 1977 r.
  A4, 8 k., powiel. spiryt.
  BJ-1862 - op
 • Komitet Samoobrony Społecznej "KOR": Oświadczenie. Warszawa: KSS "KOR" 25 czerwca 1977 r.
  - przedruk w: Dokumenty Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej "KOR". Warszawa: PWN; Londyn: Aneks, 1994 s. 120-125.
  - uw - MM
 • Komitet Samoobrony Społecznej "KOR": Oświadczenie.
  Warszawa: KSS "KOR" 18 listopada 1977 r.
  A4, 5,[2] s., powiel.
  Inform. o wywiezieniu do Szwecji przez Tomasza Strzyżewskiego dokumentów cenzury.
  BJ-1861 - MM
 • Komitet Samoobrony Społecznej "KOR": Oświadczenie. Warszawa: KSS "KOR" 18 listopada 1977 r.
  - przedruk w: Dokumenty Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej "KOR". Warszawa: PWN; Londyn: Aneks, 1994 s. 195-200.
  - uw - MM
 • Komitet Samoobrony Społecznej "KOR": Oświadczenie. [23 września 1981].
  B.m.[Gdańsk]: Biuro Prasowe I KZD NSZZ „Solidarność” 1981.
  A4, 8 s.
  Ka-3847 - op
 • Komitet Samoobrony Społecznej „KOR”.
  Kraków: Inicjatywa Wydawnicza 1984.
  A6, [2],101,[1] s., powiel., c. 150 zł.
  Wywiady przeprowadził i opracował Bronisław Wildstein. Zapisy rozmów z: Anką Kowalską, Sewerynem Blumsztajnem i Mirosławem Chojeckim oraz wywiady z Krzysztofem Pomianem i Aleksandrem Smolarem. Przedruk z: Kontakt Paryż 1983 nr 5.
  K-2141, G-84/203, Ł-192[dokładny opis treści], J-1473, BK-257, S-110/1327, BN-2378, Ka-747, Hoo99/181, BJ-1853, KJ-278*, Br-1186, ECS-05193, Nukat-2920011 - op
 • Komitet Samoobrony Społecznej „KOR”. [oprac.] - patrz: Apel do społeczeństwa (10.X.1978); Do społeczeństwa. Warszawa 15 maja 1979 r.; Dokumenty bezprawia; W 60-tą [sześćdziesiątą] rocznicę. Komitet Samoobrony Społecznej KOR 1978. - uw
 • Komitety Założycielskie NSZZ "Solidarność". Dokumenty.
  Warszawa: Wydawnictwo im. Olofa Palme [wg S], nakł. Centralnego Wydziału Zawodowego PPS [wg J, BJ] 1988.
  A6, [2],20,[2] s., off. z masz., c. 50 zł.
  Biblioteka Pracy - Płacy - BHP; 1.
  Opracowanie i redakcja: Grzegorz Ilka, Cezary Miżejewski.
  S-109/1534, J-1474, BN-1724[wg BUW], Ka-4316, BJ-1863, Br-1187 - op
 • Komorowska Helena: Żelazna pajęczyna.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza 1987.
  A5, okł.kart., 42 s., off. z masz., c. 120 zł.
  Opracowanie graficzne: Studio Be.
  Rec.: MET: J’accuse. Brulion 1987/88 nr 4 s. 113-115; Antoni Pawlak: [list]. Brulion 1988 nr 7-8 s. 166-168.
  CJ-969, CD-729, KN’87-158, J-1475, BN-2380, Ka-714, HN-001533837, KS-2272, BJ-1864, Br-1188 - MM
 • Komorowska Maja: O czym my mówimy ? - patrz w: Na zaproszenie Lecha Wałęsy. Narada przedstawicieli środowisk niezależnych [Warszawa 7.11.1987 r.]. Myśl [1987-8]. - uw
 • Komorowska Maja - patrz w: Komedianci. Rzecz o bojkocie. 1988; Modlitwa do Matki Bożej. [1982]. - uw
 • Komorowski Tadeusz - patrz: Bór-Komorowski Tadeusz - uw
 • Komorowski Zygmunt [wiersze] - patrz: Wiersze. Gdańsk 1989. 45 rocznica bitwy o Wilno 7.VII.1944-89. - uw
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2017. e-mail: muzeum@m-ws.pl ; bibula@incipit.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.
„No framing” - Nie zezwalam na pokazywanie zawartości mojej witryny w ramce (ang. „frame”), umieszczonej w innej witrynie internetowej.