Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Kę - Kir

Data ostatniej korekty tekstu: 26.12.2017 r.
 
 
 • Kędzierski Edward - patrz: Więźniowie polityczni w PRL 1981-1983. ZK Hrubieszów i inne. Raport z walki o status więźnia politycznego w PRL. - uw
 • Kędzierski Wł. [teksty w]: Geniusz niepodległości 1918-1933. W piętnastą rocznicę zmartwychwstania Polski. AViA Reprint 1989. - uw
 • Kędzior Aleksander: Przyczynki do historii wojny 1920 r.
  - w: Myśl Polska. Londyn 1977 nr 22/23(789/790), 1978 nr 1/2(791/792).
  - uw
 • Kędzior Aleksander: Przyczynki do historii wojny 1920 r. Wyd. IV.
  Warszawa: Wydawnictwo Jestem Polakiem, październik 1988.
  A5, okł., 36 s., off. z oryg., c. 250 zł.
  Zawiera także: Marszałek Rydz-Śmigły przypisywał klęskę wrześniową Piłsudskiemu. Przedruk fragmentów z: Rozważania o bitwie warszawskiej 1920-go roku, pod redakcją Jędrzeja Giertycha. Londyn: Komitet Wydawniczy 1984.
  J-1357*, BN-2188, BJ-1676 - MM
 • Kędzior Aleksander: Przyczynki do historii wojny 1920.
  B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1988].
  A5, 32,[7] s.
  Opracowanie, wstęp i aneksy Henryk Strzelecki. Nazwa autora we wstępie.
  Nukat-1839281 - op
 • Kędzior Aleksander: Wojna w 1920 roku. Przyczyny katastrofy wrześniowej.
  Londyn: Wydawnictwo Biblioteki Narodowej, 1980.
  21 cm, [4],75 s.
  - uw
 • Kędzior Aleksander: Wojna w 1920 roku. Przyczyny katastrofy wrześniowej.
  B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Biblioteki Narodowej, b.r. [1982].
  A5, okł., [4],75 s., off. z masz.
  Zawiera także: Jędrzej Giertych: Przedmowa; Marszałek Rydz-Śmigły przypisywał klęskę wrześniową Piłsudskiemu. Przedruk z wyd.: Londyn: Wydawnictwo Biblioteki Narodowej 1980.
  G-82/125*, Ł-184a, CJ-1679, BN-2190*[wg J], BJ-1677, FC-10514 - MM
 • Kędzior Aleksander: Wojna w 1920 roku. Przyczyny katastrofy wrześniowej.
  Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu, b.r. [1983].
  A5, okł., 65 s., off. z masz., [c. 150-220 zł].
  Zeszyty Historyczne; nr 1.
  Tytuł okł. Zawiera także: Jędrzej Giertych: Przedmowa - s. 1-17; A. K. Kędzior: Imperializm - rewolucja - masoneria (odczyt wygłoszony w Londynie 15.12.1977) - s. 57-65.
  K-2080, G-83/215*, Ł-184b, CJ-1477*, J-1359*, BN-2189; [Wezwanie nr 13 s. 169 podaje być może niedokładnie opis bez autora. Warszawa: UNH 1987], BJ-1678, FC-10513, Ka-5064 - MM
 • Kędzior Aleksander: Wojna w 1920 roku. Przyczyny katastrofy wrześniowej.
  B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo Narodowe Reduta, b.r. [1990].
  A5, okł.kart., 52 s., druk typogr.
  W dole s. tytułowej: Wydawnictwo Biblioteki Narodowej [odnosi się zapewne do podstawy przedruku]. Sygn. druk.: Druk Dolnośląskie Zakłady Graficzne zam. 2712-1-4-0786 nakł. 5000 10 90.
  - uw - MM
 • Kędziora Juliusz: Byłem sześcioletnim przestępcą. - patrz: Skorusa Jan [pseud.]: Byłem sześcioletnim przestępcą. [Lublin]: Witryna [1987]. - uw
 • Kędziora Juliusz: Byłem sześcioletnim przestępcą.
  Lublin: Sigillum 2003.
  21 cm, 36 s.
  - uw
 • Kępińska Alicja [wywiad w]: Wierzchowska Wiesława: Sąd nieocenzurowany czyli 23 wywiady z krytykami sztuki. Łódź: Film i Literatura 1989. - uw
 • Kępski Andrzej [tłum.] - patrz: Kosiński Jerzy: Stopnie. - uw
 • Kęszycki Zygmunt [oprac.]: Prawda o wrześniu 1939.
  B.m.: b.w., b.r. [1981].
  A4, [1],10 k., powiel. jednostr.
  Tekst podpisano: Lublin, 26 sierpnia 1981 r.
  Ka-4998 - MM
 • Kęszycki Zygmunt [oprac.]: Na końcu jego drogi był Gibraltar.
  B.m.: b.w., b.r. [1981].
  A4, [1],12 k., powiel. jednostr.
  Nazwisko opracowującego pod tekstem.
  BN-3781 - op
 • Kiedan Wiktor [pseud. - właśc. Andrzej Kopacki] [tłum.] - patrz: Szyfrin Abraham: Przesłuchanie. Obozy pracy w ZSRR. Kraków: Biblioteka Obserwatora Wojennego 1986. - uw
 • Kiedy Polacy prawdziwie powstaną. (Wiersze).
  Wrocław-Katowice-Kraków: Oficyna Polityczno - Literacka "Przedświt" 1983.
  A5, [1],26 s., powiel., [c. 60 zł].
  J, KS i BJ podają tytuł: Kiedy prawdziwie Polacy powstaną.
  K-2081, G-83/217, CD-56*[wg K], J-1360, BK-238, S-101/2943, BN-2191*[wg K], KS-0520, BJ-1680, KJ-255* - op
 • Kiedy prawdziwie Polacy powstaną. Zbiór wierszy.
  (Kwidzyn): Inter Nowa (Z[akład] K[arny] 1982).
  {opis wg Ka: Kwidzyń: b.r., A6 poz., [6],12,[7] s.}
  {opis wg K: A6, 12 k. jednostr., 2 tabl. Odbite metodą igiełkową. Zawiera teksty 12 wierszy, w tym 8 autorów internowanych, bezimiennych oraz teksty Juliusza Słowackiego i Stanisława Barańczaka. Na III s. okładki: ExLibris Internowanych w kolorze zielonym}
  {opis wg CPAA: 11x15 cm, 12 s., ilustr. - [wydał: Julian Zydorek, ilustrował: Wojciech Wołyński]}
  Tytuł wg Ka, CPAA. Wg K, CD*, J*,BN*, KS*: tytuł: Kiedy prawdziwi…
  K-2082, CD-57[wg K], J-4305*[wg K], BN-2192[wg K], Ka-654=Ka-3856, CPAA, KS-0459[wg CD*] - op
 • Kiedy stajemy się komunistami... - patrz: Kołakowski Leszek: [Śmierć bogów] [inc.:] Kiedy stajemy się komunistami... [ok. 1976]. - uw
 • Kiedynk Piotr [pseud.] - właśc. Piotr Nitecki - uw
 • Kiedynk Piotr [pseud.]: Jan Paweł II wobec wydarzeń w Polsce 1980-1983.
  Warszawa: Wydawnictwo im. Przeora Augustyna Kordeckiego 1983.
  A6, okł., 13 s., stdr. z masz., c. 20 zł.
  K-2083, G-83/218, J-1361, BN-2193, Ka-653, Hoo99/180, BJ-3228, Br-1073 - MM
 • "Kielczanka" [pseud. - właśc. Maria Przybylska] [wiersze w]: Antologia wierszy wojennych. Warszawa: Nowa 1982. - uw
 • Kieniewicz Jan: Zagrożenia polskości. - patrz w: Nurty życia społecznego. Warszawa 1987. Nasze dziedzictwo. - uw
 • Kieniewicz Jan - patrz: Rokicki Jan [pseud.] - uw
 • Kieniewicz Jan - patrz: Tymowski Michał, Kieniewicz Jan, Holzer Jerzy: Historia Polski. - uw
 • Kieniewicz Leszek - patrz: Pepper Sgt: 29 wierszy doraźnych. Warszawa 1982. - uw
 • Kierc Bogusław: Łagodny, Miły. (wiersze i mała proza).
  Wrocław: Robotnicze Wydawnictwo "Feniks" 1986.
  A6, okł., 34,[4] s., druk typogr., nakł. 1000 egz., c. 140 zł.
  Biblioteka Solidarności Walczącej.
  Grafiki i opracowanie graficznie: Z. Stasiński, projekt okładki: P.T.Ozon, wykonał "Kuna" [G, CJ i J błędnie podają: Kuma].
  K-3603*, G-86/128, CD-667, CJ-934, J-1362, BN-2195, Ka-3250, HN-001022115, KS-2113, BJ-1681, Br-1074 - MM
 • Kierc Bogusław: Modlitwa przeciw rozpaczy. (Wyd. pierwsze).
  Wrocław: Robotnicze Wydawnictwo "Feniks" 1985.
  A6, 47,[2] s., druk., c. 100 zł.
  Biblioteka Solidarności Walczącej.
  K-2084*, G-85/147*, CD-668[wg K], J-1363, S-101/62<k>, BN-2196[wg K], Ka-1193, KS-2112[wg MJ], BJ-1682, Br-1075[fot.] - op
 • Kierc Bogusław: Świętej pamięci ks. Jerzemu Popiełuszce [wiersz]. - patrz w: Popiełuszko Jerzy ks.: Bać się tylko zdrady Chrystusa. Wrocław: Agencja Wydawnicza Jednością Silni 1985. - uw
 • Kierc Bogusław: Źródło światła. [Wiersze].
  Wrocław: Inicjatywa Wydawnicza Aspekt 1988.
  A5, 32 s., off. ze skł., c. 150 zł.
  Biblioteka Obecności; z. 3.
  CD-669, J-1364[Źródła …], Ka-3251, KS-2114[wg CD], BJ-1683, Br-1076 - op
 • Kierc Bogusław [wiersze] - patrz w: Na skrzyżowaniu Azji i Europy. Wiersze polskie 1980-84. - uw
 • Kiersnowski Maciej: Dyktatura rozsądku.
  w: Puls 1983 nr 18 s. 22-36.
  - uw
 • Kiersnowski Maciej: Dyktatura rozsądku?
  Łódź: Oficyna Półświatek 1985.
  A5, okł., 14,[1] s., stdr. z oryg., c. 34 zł.
  Przedruk z: Puls 1983 nr 18 s. 22-36.
  K-2085, G-85/149*, BŁ-69, J-1365, BN-2197, BJ-1685 - MM
 • Kiersnowski Maciej: Dyktatura rozsądku.
  Warszawa: Oficyna Wydawnicza "Pokolenie" [19]85.
  A5, okł., 14,[1] s., stdr. z oryg., c. 30 zł.
  Tytuł okł. Przedruk z: Puls 1983 nr 18 s. 22-36.
  K-2086, G-85/148, J-1366, BN-2198, Ka-1194, Hoo99/180, HN-001542725, BJ-1684, Br-1077 - MM
 • Kiersnowski Ryszard [wiersze w:] Do kraju tego … Miejsce postoju 1987. - uw
 • Kierunki działania i program Niezależnego Ruchu Chrześcijańsko-Społecznego.
  B.m.: Wydawnictwo Wolny Polak, listopad 1980.
  A4, 6 s., powiel.
  Ka-5140, Br-1951 - op
 • Kierunki działania i program Związku Wolnych Polaków.
  B.m.: Wydawnictwo Wolny Polak, 1980.
  A5, [6],6 k.
  ECS-05377, Nukat-4088098[ECS] - op
 • Kierunki działania związku w obecnej sytuacji kraju. Tezy do dyskusji.
  - w: AS. Biuletyn Pism Związkowych i Zakładowych. 1981 nr 11, 6-12.04.1981, s. 301-306;
  - w: Tygodnik Solidarność. 1981 nr 3, 17.04.1981, wkładka, 8 s.
  - uw - MM
 • Kierunki działania związku w obecnej sytuacji kraju. Tezy do dyskusji.
  B.m. [Łódź]: b.w. (Pow. w COBRPO), 1981.
  A4, 8 s., off. z oryg.
  [Przedruk z: Tygodnik Solidarność 1981 nr 3, wkładka]. Sygn. druk.: COBRPO - 360/120/81. {COBRPO - Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Odzieżowego w Łodzi}
  - MM
 • Kierunki działania związku w obecnej sytuacji kraju. Tezy do dyskusji.
  Warszawa: Ośrodek Prac Społeczno-Zawodowych NSZZ "Solidarność" (ZPD PW), 1981.
  A5, 30 s., off. z masz.
  [Przedruk z: Tygodnik Solidarność 1981 nr 3, wkładka.]
  BJ-3192 - op
 • Kierunki działania związku w obecnej sytuacji kraju.
  B.m.: b.w., b.r. [1981].
  15 cm, 39,[1] s., druk typogr.
  [Przedruk z: Tygodnik Solidarność 1981 nr 3, wkładka]. Sygn. druk.: Polsport Chodzież 1282 5 81 4.000.
  - MM
 • Kierunki działania związku w obecnej sytuacji kraju. Tezy do dyskusji.
  B.m.[Kraków]: b.w. [NSZZ "S" UJ] (Pow. w ZMP [UJ]), 1981.
  A4, 19 s., powiel.
  Przedruk z: Tygodnik Solidarność 1981 nr 3, wkładka.
  BJ-3151 - op
 • Kierunki działania związku w obecnej sytuacji kraju. Tezy do dyskusji.
  B.m.: b.w., 1981.
  A4, 6 s., off. z masz.
  Nadbitka, kopia lub fragment z: AS. Biuletyn Pism Związkowych i Zakładowych. 1981 nr 11 s. 301-306.
  Br-1079 - op
 • Kierunki działania związku w obecnej sytuacji kraju. Tezy do dyskusji.
  B.m.: b.w. [NSZZ "S"] (El.P [Elektrownia Połaniec ?]), 1981.
  A4, 18 s., powiel.
  Przedruk z: Tygodnik Solidarność 1981 nr 3, wkładka.
  BJ-3099 - op
 • Kierunki działania związku w obecnej sytuacji kraju. - patrz: Dyskusja nad programem i taktyką związku. Gdańsk: BIPS 08.[19]81. - uw
 • Kierunki działania związku w obecnej sytuacji kraju. Tezy do dyskusji.
  - fragmenty w: Sprawy gospodarcze w dokumentach pierwszej Solidarności. Tom 1. 16 sierpnia 1980 - 30 czerwca 1981. Warszawa: IPN 2008 s. 232-249.
  - uw
 • Kierunki reformy prawa pracy. Założenia ogólne. Wyd. II.
  Warszawa: Ośrodek Prac Społeczno-Zawodowych NSZZ „Solidarność”; IWZZ, 1981.
  A5, 19,[1] s., off. z masz.
  Do użytku wewnętrznego.
  Opracowali: Jan Nowacki i inni.
  BN-2199, BJ-1686, ECS-02435, Nukat-1928287 - op
 • Kiesinger Henry: Groźba eurokomunizmu. - patrz: Eurokomunizm. Nowa [1977-8]. - uw
 • KIHAM [Kręgi Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego]. Zarys wydarzeń, wybór dokumentów i relacji.
  Warszawa: Harcerska Oficyna Wydawnicza Bratnie Słowo, 1987.
  A5, okł.kart., 192 s., off. z masz.
  Wybór i oprac.: Konstanty Dende, Kazimierz Ostrowski [pseud. zbior.]. Okładka i s. tyt.: Jaś Kukuła. Nakład 1000 egz. [wg przedmowy w wyd. 2].
  BJ-1687, FC-9961 - MM
 • KIHAM. Zarys wydarzeń, wybór dokumentów i relacji. Wyd. 2.
  Warszawa: Wydawnictwo Drogowskazów Głównej Kwatery Harcerzy ZHR; Wydawnictwo Trifolium Głównej Kwatery Harcerek ZHR, 1998.
  23 cm, 247 s.
  Wybór i opracowanie: Stanisław Czopowicz. ISBN 83-87896-16-0.
  UAM - uw
 • Kijanka Czesław: Przyczynek do dyskusji o stosunkach polsko-ukraińskich. - patrz w: Polacy i Ukraińcy. Trudny dialog. Wrocław: Kret 1987 {przedruk z zesz. w jęz. pol. pisma Sučasnist [Сучасність] lato 1985, nr 1-2}. - uw
 • Kijowska Kazimiera - patrz: Alfa [pseud.], Jędrychowska Jagoda [pseud.] - uw
 • Kijowski Andrzej: Ethos społeczny literatury polskiej. Literatura i hodowla. Rozterki Polaków.
  Warszawa: Wydawnictwo Komitetu Kultury Niezależnej październik 1985.
  A5, okł., 27,[1] s., powiel., c. 70 zł.
  Biblioteka Kultury Niezależnej Próby; [4].
  K-2087, CD-670, G-85/150, J-1367, BN-2200, Ka-655, Hoo99/180, HN-000543361, KS-0063=KS-2120, BJ-1689, Br-1080 - MM
 • Pierwszy tekst powyższej publikacji pt.: "Ethos społeczny literatury polskiej" przedruk w: Debata Warszawa nr 1, wrzesień-październik 1993 s. 69-75. - uw
 • Kijowski Andrzej: Niedrukowane. [Wyd. I].
  [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza 1977.
  A4, 33 k. [różna numer.], powiel. jednostr. spiryt.
  Tytuł okł.
  Rec.: Jacek Bocheński. Zapis 1978 nr 5 s. 101-103 oraz w wyd. Londyn 1978 s. 149-153.
  CD-671[wg katal. Nowej], BN-2202, Ka-1195{[1],27 s.}, KS-2117 - op
 • Kijowski Andrzej: Niedrukowane.
  B.m.: b.w., b.r. [ok. 1977].
  A4, 2,3,4,5,3,7,6,6,13 k. [odrębna numeracja poszczególnych części], masz.
  BJ-1691 - op
 • Kijowski Andrzej: Niedrukowane.
  B.m.[Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza n, 1977.
  A4, 40,[1] k., masz.
  BJ-1692[z dedykacją autora z końca XII.1977] - op
 • Kijowski Andrzej: Niedrukowane. Wyd. 2 poprawione i rozszerzone.
  B.m.[Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza 1977.
  A4, 28,[4] k., masz.
  BJ-1693 - op
 • Kijowski Andrzej: Niedrukowane. Wyd. 2 poprawione i rozszerzone.
  B.m. [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1977.
  A4, 27 k., jednostr.
  Opis wg okł.
  ECS-05321, Nukat-308736 - op
 • Kijowski Andrzej: Niedrukowane. Wyd. drugie, rozszerzone i dopełnione.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1978.
  A5, okł., 78,[2] s., powiel.
  Podpisano do druku w grudniu 1977 r. Druk ukończono we wrześniu 1978 r. Informacje o druku na s. [80]; s. [79] czysta.
  Preibisz-29, CD-672, BN-2201, Ka-656, Hoo99/180, HN-000392009, KS-2118, BJ-1694, Br-1082 - MM
 • Kijowski Andrzej: Niedrukowane. Wyd. drugie, rozszerzone i dopełnione.
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1978.
  A5, okł., 78,[2] s., powiel.
  Podpisano do druku w grudniu 1977 r. Druk ukończono we wrześniu 1978 r. Część stron wydrukowana z poprawionych matryc: inny nieco układ s. tytułowej; informacje o druku na s. [2]; na s. [79] wykaz wydawnictw Nowej; zmieniono także s. 29 i 52; 33 i 48; 34 i 47; 35 i 46; 36 i 45; 37 i 44; 38 i 43. Na części stron są drobne zmiany w tekście [s. 47 i 48].
  - MM
 • Kijowski Andrzej: Rachunek naszych słabości. - patrz: Rachunek naszych słabości. PPN. - uw
 • Kijowski Andrzej: Rachunek naszych słabości.
  Warszawa: Dom Książki, 1994.
  20 cm, 220,[3] s.
  ISBN 83-900358-2-0.
  - uw - MM
 • Kijowski Andrzej: Rachunek naszych słabości.
  Warszawa: Bellona SA; Oficyna Wydawnicza Volumen, © 2009.
  20 cm, 237,[3] s.
  Seria: Kanon Literatury Podziemnej.
  ISBN 978-83-7233-202-8, 978-83-11-11665-8.
  - uw - MM
 • Kijowski Andrzej: Tradycja niepodległościowa i jej wrogowie. - patrz: Tradycja niepodległościowa i jej wrogowie. PPN. - uw
 • Kijowski Andrzej - patrz: Myśli o dzisiejszej ojczyźnie. PPN; O stosunkach z Niemcami raz jeszcze. PPN; Rachunek naszych słabości. PPN; Tradycja niepodległościowa i jej wrogowie. PPN; [Tysiąc dziewięćset osiemnaście] 1918-1978. PPN listopad 1978. - uw
 • Kijowski Andrzej - patrz: Czwórka [pseud.], Delta [pseud.] - uw
 • Kiks J. [przekł.] - patrz: Laurent Eric: Sznur, na którym ich powiesimy … Stosunki między zachodnim światem interesów a krajami komunistycznymi od roku 1917. KOS [1989]. - uw
 • Kilka uwag o masonerii i jej działalności w życiu współczesnej Polski. – patrz w: Kościół katolicki a masoneria. Cz. I - Wybór z dokumentów kościelnych. Warszawa: Instytut Dokumentacyjno-Wydawniczy Polska Myśl Narodowa, 1983. – uw
 • Kim jesteśmy. - patrz: Informator NZS WSI Opole. Kim jesteśmy. [1981]. - uw
 • Kim są ci ludzie.
  B.m. [Łódź]: NZS UŁ; Studencka Oficyna Wydawnicza „Paragraf”, b.r. [1981].
  A4, 4 k., powiel.
  BJ-1701 - MM
 • Kim są ci ludzie ?
  B.m.: b.w., b.r. [1981].
  A5, 4 k., powiel.
  BJ-1702 - op
 • Kim są ci ludzie.
  B.m.: b.w. [Komitet Obrony Więzionych za Przekonania], b.r. [marzec 1981].
  A5, 4 s., off. z masz.
  Zawiera: informacje o uwięzionych członkach KPN. Na s. 4 kopia plakatu „Linda Winsh aresztowana”.
  - MM
 • Kim są i czego chcą J. Kuroń, A. Michnik i inni ?
  B.m. [Katowice]: b.w., [1981].
  A5, okł.kart., 39 s., off. z masz.
  W dole s. 39 sygn.: Alma-Service 59/81,200egz. [Spółdzielnia Pracy w Katowicach istniejąca od 1968 r.] {błędy w tekście i wykropkowanie [na s. 21], świadczy że jest to przepisane z jakiegoś innego „wydania”}
  - uw - MM [bibułopodobny druk propagandowy, zapewne powstały w kręgach „narodowych komunistów”]
 • Kinaszewski Adam - patrz: Kto tu wpuścił dziennikarzy. Nowa [1985]. - uw
 • Kincbok Małgorzata [oprac.] - patrz: Informator Biura Prasowo-Informacyjnego NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze. Warszawa: b.r. - uw
 • King Martin Luther: Być nonkonformistą.
  B.m.:Wspólnota Wolność i Pokój, b.r.
  A5, okł., 12 s., off.
  Tłum. Rafał Wierzchosławski, Wojciech Unolt. Zawiera teksty: Przemieniony nonkonformista; Miłość, prawo i sprzeciw społeczny.
  Br-1084 - op
 • King Martin Luther, jr: Kochaj swoich wrogów.
  B.m. [Gdańsk]: A Cappella, 1989.
  A5, 12 s.
  Biblioteka A Cappelli.
  Ka-5207 - op
 • Kingden Mark W. [pseud.] w formie: Mark W.Kingden - właśc. Waldemar Łysiak - uw
 • Kingden Mark W. [pseud.][oprac.]: Calendarium komendanta. - w: Kalendarz na 1985 rok wydany dla uczczenia 50 rocznicy śmierci Józefa Piłsudskiego. Wydawnictwo Przeszłość [1984]. - uw
 • Kipel V. [posłowie w j. ang.] - patrz: Kalubovic Augen: "Ajcy" BSSR i ichny les. Warsawa: Nurt 1988. - uw
 • Kipisz czyli Wiersze zarekwirowane.
  Wrocław, Warszawa: b.w., 1986.
  A5, okł.kart., 19 s., stdr. z masz., c. 80 zł.
  Tytuł okł. Dwie pierwsze s. czyste. Na okł. i w treści 7 całostronicowych rysunków.
  BN-2203, KS-4938, BJ-1703, FC-9982 - MM
 • Kir Marek [pseud.] – właśc. Jerzy Krężlewski - uw
 • Kir Marek [pseud.]: Jak powinna funkcjonować nasza gospodarka. Opinie pracowników państwowych zakładow [!] przemysłowych.
  B.m.: Przekaz K, b.r. [1989].
  A5, 4 s.
  Materiały Informacyjne dla Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Charakterystyka Nowin Krajowych - Raporty Studyjne.
  BaBN-b1913821 - op
 • Kir Marek [pseud.]: Patologia społeczna.
  B.m.: Przekaz K, b.r. [1989].
  A5, 4 s.
  Materiały Informacyjne dla Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Charakterystyka Nowin Krajowych - Raporty Studyjne.
  BaBN-b1913824 - op
 • Kir Marek [pseud.]: Podmiotowość społeczeństwa polskiego w badaniach socjologicznych.
  B.m.: Przekaz K, b.r. [1989].
  A5, 4 s.
  Materiały Informacyjne dla Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Charakterystyka Nowin Krajowych - Raporty Studyjne.
  BaBN-1913816 - op
 • Kiraly Bela [rozm.] - patrz: Charlton Michael: Czarny orzeł i ptaszki. Kryzys Imperium Sowieckiego - od Jałty do Solidarności. Historia mówiona. Warszawa: CDN 1989. - uw
 • Kirkpatrick Jeane Jordan: Fenomen polityki Ronalda Regana.
  Warszawa: KPN, Wydawnictwo Polskie 1989.
  A5, okł.kart., 72,[4] s., off. z masz., c. 650 zł.
  Biblioteka Drogi.
  Teksty wystąpień i przemówień z lat 1981-1983. Tłumaczenie z: The Reagan doctrine and U.S. foreign policy. Washington: Heritage Foundation 1985.
  BN-2204, Ka-658, BJ-1704, Br-1085 - MM
 • Kirkpatrick Jeane - patrz: z Jeane Kirkpatrick rozmawia George Urban: Amerykańska polityka zagraniczna w zimnym klimacie [tłum. z: Encounter, listopad 1983] - tłum. Roman Bug. - patrz w: Między sierpem a młotem. ZSRR i świat. 1985. - uw
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2017. e-mail: muzeum@m-ws.pl ; bibula@incipit.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.
„No framing” - Nie zezwalam na pokazywanie zawartości mojej witryny w ramce (ang. „frame”), umieszczonej w innej witrynie internetowej.