Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Ke

Data ostatniej korekty tekstu: 12.08.2016 r.
 
 
 • Kedourie Elie:
  - Czym się różnią arabizm i syjonizm [tłum. z: Commentary, czerwiec 1986] - patrz w: Arabowie i Żydzi. 1990. - uw
  - Kto jest Żydem [tłum. z: Commentary, czerwiec 1988] - patrz w: Arabowie i Żydzi. 1990. - uw
  - Powikłania środkowowschodnie [tłum. z: Commentary, listopad 1986] - tłum. Jakub Karpiński. - patrz w: Zagrożenia współczesne. 1987. - uw
 • Keit Bradley - patrz w: Własność pracownicza. Dwa sposoby tworzenia. Wrocław: Kret [1989]. - uw
 • Kelles Andrzej: Węgry 1956.
  Warszawa: Nowa 2 1981.
  A6, okł.kart., 53 s., stdr. z masz., c. 30 zł.
  Towarzystwo Kursów Naukowych. 167 [pozycja wydawnicza Nowej].
  BN-2156, Ka-641, Hoo99/180, BJ-1642, Br-1051 - MM
  - Dwa nakłady okładki. Odległość między dolnym tytułem w spisie na IV s. okł.: Marzec 1968 a dolnym wierszem o cenie w kolportażu [są też inne różnice]:
  - 1. - 9 mm. - MM;
  - 2. - 13 mm. - MM
 • Kelles Andrzej: Węgry 1956.
  - w: Wolne Słowo. Serwis informacyjny. Toruń 1981 nr 114, 26.10, s. 15-20; nr 115, 28.10, s. 11-13; nr 116, 29.10, s. 10-15; nr 117, 2.11, s. 13-18. Pominięto przypisy i załączniki.
  - uw - MM
 • Kelly Jim: Ślady prowadzą do Sofii. - patrz w: KGB i papież. Słowo [1983]. - uw
 • Kelsen Hans: O istocie i wartości demokracji.
  Warszawa: Księgarnia Powszechna, b.r. [1936].
  A5, 137,[1] s.
  Biblioteka Umiejętności Prawnych i Politycznych; 2.
  - uw
 • Kelsen Hans: O istocie i wartości demokracji.
  B.m.[Warszawa, Wrocław]: Wers b.r. [1985-6].
  A5, okł.kart., 83 s., off. z masz., [c. 150-250 zł].
  Tytuł oryg.: Vom Wesen und Wert der Demokratie, 1920. Przekład: Felicja Turynowa. Przedruk z wyd.: Warszawa: Księgarnia Powszechna 1936. Biblioteka Umiejętności Prawnych i Politycznych.
  K-2065, G-86/127, BN-2158, Ka-1183, Hoo99/180, BŚ-BSK_MA I 787971, BJ-1643, Br-1052 - MM
 • Kelsen Hans: O istocie i wartości demokracji. [Wyd. 2].
  B.m.[Warszawa]: Wers b.r. [1988].
  A5, 83 s.
  Tytuł oryg.: Vom Wesen und Wert der Demokratie, 1920. Przekład: Felicja Turynowa. Przedruk z wyd.: Warszawa: Księgarnia Powszechna 1936. Biblioteka Umiejętności Prawnych i Politycznych.
  BN-2157[wg BŚ], BŚ-BSK_MA I 764332 - op
 • Kelus Jan Krzysztof: Dowód osobisty. Piosenki z lat 1968-81. (do śpiewania wewnętrznego).
  B.m.[Warszawa]: Grot b.r. [1981].
  A6, okł.kart., [1],61,[2] + A6 poz., [1],19 s. nut, stdr. z masz., [c. 70 zł].
  Rysunki: Jerzy Trammer. Opracowanie muzyczne: T. Muracki.
  BN-2159, Ka-4173, KS-2095, BJ-1646, Br-1053 - MM
 • Kelus Jan: Dzień Zmarłych w Górnej Grupie. - w: Zapis 1981 nr 18 s. 95-104 - oraz w wyd.: Londyn 1982 s. 117-128. - uw
 • Kelus Jan Krzysztof: Dzień Zmarłych w Grupie Górnej. 31 październik 1980.
  B.m.[Gdańsk]: Wydawnictwo NZS UG b.r. [1980].
  A4, 10 s., powiel.
  Dun-69, BN-2160[BUG], KS-2096[wg KB*], BJ-1645 - op
 • Kelus Jan [Krzysztof]: Dzień Zmarłych w Grupie Górnej. 31 październik 1980.
  B.m.: b.w., b.r. [1980].
  A4, 11,[1] s., powiel.
  Ka-1184, HN-000509482, BJ-1644 - op
 • Kelus Jan: Dzień Zmarłych w Górnej Grupie. - patrz: Stańczak Teresa: Przewlekle chorzy a warunki bytowe w szpitalach psychiatrycznych; Kelus Jan: Dzień Zmarłych w Górnej Grupie. [listopad 1980]. - uw
 • Kelus Jan Krzysztof: Piosenki prawie zebrane.
  Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1985.
  ISBN 0 85065 175 1.
  Informacja autora o nie przestrzeganiu praw autorskich: Tygodnik Mazowsze 1987 nr 211 s. 2 [podano błędny ISBN].
  - uw - MM
 • Kelus Jan Krzysztof: Piosenki prawie zebrane. [Tytuł okł.:] Piosenki nie całkiem zebrane 1970-80.
  Wrocław: b.w. 1989.
  A5, okł.kart., 48 s., off. z masz., [c. 400 zł].
  Grafika: Ruch Młodzieży Niezależnej. Przedruk z wyd.: Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1985. Wg: Karel Kryl: Piosenki. Wrocław 1989 s. IV okł. - wydano we Wrocławskim Wydawnictwie Muzycznym.
  CD-664, BN-2161, KS-2099[wg CD], Br-1054 - MM
 • Kelus Jan Krzysztof: Piosenki ze starej kasety 1968-1977.
  Warszawa: Wydawnictwo CDN 1982.
  A6, okł.kart., [2],46 s., stdr. z masz., [c. 100 zł].
  Czarna okładka z białym drukiem.
  K-2066, G-82/121, CD-665[wg K], J-1332, BN-2162, Ka-642, Hoo99/180, KS-2097, BJ-1647, Br-1055 - MM
 • Kelus Jan Krzysztof: Z nieskończoną wciąż piosenką… 1980-1982.
  Warszawa: Wydawnictwo CDN 1982.
  A6, okł.kart., [2],62 s., stdr. z masz. i rkps., [c. 120 zł].
  Cześć piosenek przedrukowano w: Puls 1983 nr 19 s. 17-28. Jasna okładka z czarnym drukiem.
  K-2067, G-82/122, CD-666[wg K], J-1333, BN-2163, Ka-643, Hoo99/180, KS-2098, BJ-1648 - MM
 • Kelus Jan Krzysztof: Z nieskończoną wciąż piosenką… 1980-1982.
  Warszawa: Wydawnictwo CDN 1982.
  A6, okł.kart., [2],62 s., stdr. z masz. i rkps., [c. 120 zł].
  Czarna okładka z jasnym zielonkawym drukiem.
  Br-1056 - MM
 • Kelus Jan Krzysztof: Z nieskończoną wciąż piosenką… 1980-1982.
  B.m.: b.w., b.r. [1982].
  A5, 62 s., masz.
  Przepisano z wyd.: Warszawa: CDN 1982.
  BJ-1649 - op
 • Kelus Jan Krzysztof - patrz: Mały konspirator. - uw
 • Kelus Jan Krzysztof [tłum.] - patrz: Kryl Karel: Piosenki. Wrocław: Wrocławskie Wydawnictwo Muzyczne [19]’89. - uw
 • Kelus Jan Krzysztof [wiersze] - patrz w: Wszystkie seanse zarezerwowane. Wiersze z lat 1970-1980. NZS Politechniki Warszawskiej 1981; Folklor marcowy. Marzec ’68. Warszawa: Sowa 1981; Grudzień. Wiersze i piosenki. Wałbrzych: NSZZ „Solidarność” 1983; Ka-Zet [pseud.][oprac.]: … Póki my żyjemy ! Zbiór wierszy i piosenek regionu Śląsko-Dąbrowskiego 1981-1982. Oficyna Śląska 1986. - uw
 • Kemp Anthony: Uciec z Berlina.
  Warszawa: Maraton 1988.
  A5, okł.kart., [6],3-176,[12] s., off. z masz., c. 1000 zł.
  Tłumaczenie z języka angielskiego: MIM. Tytuł oryg.: Escape from Berlin. Londyn: Boxtree Ltd. 1987.
  J-1334, BN-2164, Ka-644, BJ-1650, Br-1057 - MM
 • Kende Pierre: Kształty społeczeństwa postkomunistycznego. - patrz w: W dwadzieścia lat później z myślą o przyszłości. 1956. Kraków: Ość [19]’81. - uw
 • Kende Peter: Rozważania o historii Węgier.
  Warszawa: WIS 1985.
  A5, okł., 32 s., powiel., c. 80 zł.
  [Przełożył] i przedmowa: Czesław Miłosz. Tytuł oryg.: Röpirat a zsidókérdésről. Przedruk fragmentów z: Czesław Miłosz [oprac.]: Węgry. Paryż: Instytut Literacki 1960 [patrz: Węgry…].
  K-2068, G-85/143, CD-1901, J-1335, BN-2165, Sup-360, Ka-645, HN-001022066, BJ-1651, Br-1058 - MM
 • Kende Peter: Zarys alternatywy ekonomicznej. 1977. Socjalistyczna Agencja Wydawnicza SAW; 8. - uw [czasopismo]
 • Kende Peter: Zarys alternatywy ekonomicznej. 1979. Socjalistyczna Agencja Wydawnicza SAW; 8. - uw [czasopismo]
 • Keneally Thomas: W Erytrei [tłum. z: New York Times, 27 wrzesień 1987]. - patrz w: Pokrętne ścieżki. 1989. - uw
 • Kennan George F.: Od powstrzymywania do powstrzymywania samego siebie. - patrz w: Urban George: Stalin i stalinizm. Rozmowy George’a Urbana. - uw
 • Kent Bruce: Franz Jägerstätter.
  Wrocław: Wolność i Pokój 1987.
  A5, [8] s. [wg J]; 7,[1] s. [wg S]; 6,[2] s. [wg Ka]; 7 s. [wg BJ]; 6 s. [wg HN]; 2-7 s. [wg Br], off. z masz., [c. 20-50 zł].
  Biblioteka WiP; [1].
  Źródło tekstu: Kent Bruce: Franz Jägerstätter. The man who said "no" to Hitler. London: Catholic Truth Soc. 1976.
  CJ-929, J-1336, S-100/2466, BN-2166[wg J], Ka-646, HN-002197922, BJ-1652, Br-1059 - op
 • Kersten Adam [głos w dyskusji]. - patrz w: Marzec 1968. Warszawa: Nowa 1981 - uw
 • Kersten Adam [głos w dyskusji]. - patrz: ( A. ) [krypt.] i /A./ [krypt.] - uw
 • Kersten Krystyna: Geneza i dynamika stalinizmu w Polsce /1944-1956/. - w: Warszawskie Zeszyty Historyczne. 3. Warszawa: Wydawnictwo Wolne Pismo Most, 1989. - uw
 • Kersten Krystyna: Historia polityczna Polski 1944-1956.
  - w: Tygodnik Solidarność nr 38-39, 18-25 grudnia 1981 r., s. 32. zobacz
  W rzeczywistości wydrukowany tekst dotyczy okresu do śmierci Stalina czyli do r. 1953. Brak jest drukowanego później [w wyd. Krąg 1982 i późniejszych] końcowego rozdziału pod tytułem: Początek zmian. Początek tekstu, około jednej trzeciej objętości, ukazał się wcześniej w niedokończonej serii pod tytułem: Polska 1944 - czerwiec 1956. Zarys wydarzeń politycznych. Cz. I.
  - uw - MM [wkładka do nie wydanego i nie wydrukowanego w całości z powodu wprowadzenia stanu wojennego numeru bożonarodzeniowego zobacz ]
 • Kersten Krystyna: Historia polityczna Polski 1944-1956.
  Łódź: b.w., 1982.
  A4, opr. introl., [1],96 s., masz. przeb.
  Przedruk z: Tygodnik Solidarność nr 38-39, 18-25 grudnia 1981 r.
  - MM
 • Kersten Krystyna: Historia polityczna Polski 1944-1956.
  Warszawa: Wydawnictwo Krąg, 1982.
  A5, okł.kart., [2],107 s., off. z masz., c. 180 zł.
  Tekst jest nieco zmieniony i fragmentami uzupełniony w stosunku do wydrukowanego w Tygodniku Solidarność, być może jest to tekst przed zmianami redakcyjnymi, a może też cenzorskimi. Zawiera nie wydrukowany w Tygodniku Solidarność nr 38-39 z 1981 r. końcowy rozdział pod tytułem: „Początek zmian”. Zamieniono miejscami s. 26 i 28. Wydrukowano błędny tytuł pierwszego rozdziału: Geneza Tymczasowego Rządu Jedności Robotniczej […], zamiast: […] Rządu Jedności Narodowej […].
  Rec.: Podręcznik powojennego dwunastolecia. Nowy Zapis 1983 nr 2-3 s. 117-121; /zb/: O książce Krystyny Kersten. Obecność 1983 nr 3 s. 60-61; A.P. [krypt. - właśc. Andrzej Paczkowski]: Przecieranie drogi. Almanach Humanistyczny 1984 nr 1-2 s. 118-125.
  K-2074, G-82/123, Ł-180b, J-1337, BN-2169, Ka-648, Hoo99/180, HN-000540432, BJ-1653, Br-1062 - MM
 • Kersten Krystyna: Historia polityczna Polski 1944-1956.
  B.m.: b.w., b.r. [ok. 1982].
  A5, [2],107 s., ksero lub off. z masz.
  Przedruk z wyd.: Warszawa: Wydawnictwo Krąg 1982.
  BJ-1654 - op
 • Kersten Krystyna: Historia polityczna PRL 1944-1956.
  Lublin: Wydawnictwo AUT’82, 1983.
  A5, okł.kart., 202 s., powiel.
  Tytuł okł. [właściwy]: Historia polityczna Polski. Przedruk z wyd.: Warszawa: Wydawnictwo Krąg 1982. Nie przedrukowano krótkiego tekstu wstępnego. Wydrukowano właściwy tytuł pierwszego rozdziału.
  K-2069, G-83/214, Ł-180c, J-1349, BN-2177*[wg WBP Lub] - MM
 • Kersten Krystyna: Historia polityczna Polski 1944-1956.
  Łódź: Oficyna „Solidarność Walcząca”, styczeń 1983.
  A4, okł.kart., 81 s., powiel., (c. 200[-250] zł).
  Materiał ten przeznaczony był do publikacji w 38 i 39 n-rze Tygodnika Solidarność [18-25 XII 1981]. Przedrukowujemy go bez wiedzy i zgody redakcji. [Nakład 1200 egz.]
  K-2070, G-83/211*, W-22, BŁ-68, J-1338, BN-2168*[wg MBPŁ], BaBN, Ka-1185, BJ-1655, FC-10503, DBŁ s. 119, Br-1063, ST15-1739, Nukat-2587598 - MM
  Odmiany:
  - okł. z bristolu, na s. [82] czerwony stempelek: „cen* 200 zł”. - MM;
  - okł. z grubego kredowanego papieru, zmienione matryce s. 5, 8, 11. - MM;
  - egz. w oprawie introligatorskiej, część kart powielanych zastąpiona maszynopisami [3-4, 57-62, 65-81]. - MM
 • Kersten Krystyna: Historia polityczna Polski 1944-1956.
  B.m.: b.w., b.r. [ok. 1983].
  A4, 81 k., ksero jednostr. lub powiel.
  Kopia z wyd.: Łódź: Oficyna „Solidarność Walcząca” 1983.
  BJ-1656 - op
 • Kersten Krystyna: Historia polityczna Polski 1944-1956.
  Warszawa: Oficyna Wydawnicza »P.S.«, 1983.
  A5, okł.kart., 106 s., off. z masz., c. 250[+ 50] zł.
  Przedruk z wyd.: Warszawa: Wydawnictwo Krąg 1983 [właśc. 1982]. Przedrukowano błędny tytuł pierwszego rozdziału.
  K-2071, G-83/212, J-1339, BN-2170, Ka-1187, BJ-1657 - MM
 • Kersten Krystyna: Historia polityczna Polski 1944-1956.
  B.m.: „S” Region Ślasko-Dąbrowski, 1983.
  A4, [4],14,33,17,27,8 k., masz.
  Książkę przepisano z wyd.: Warszawa: Wydawnictwo Krąg 1982.
  BJ-1659 - op
 • Kersten Krystyna: Historia polityczna Polski 1944-1956. Cz. I-II.
  Warszawa: tur, 1984.
  A5, okł.kart., 56 + 94 s., powiel., c. 120 + 180 zł.
  Biblioteka Historyczna; 1 [w cz. II brak numeru].
  [Przedruk z wyd.: Warszawa: Wydawnictwo Krąg 1982]. Przedrukowano błędny tytuł pierwszego rozdziału. Część I drukowana zmniejszoną, mało czytelną czcionką. Część II: Druk „Robotnik” - drukowana dużą czytelną czcionką. Część II drukowana z tych samych matryc łącznie z błędnym układem s. 30-32 i 41-43 co wyd.: Warszawa: Margines 1984.
  K-2073, G-84/185-186, J-1341+J-1342, BN-2176, Ka-1189[cz. I], BJ-1660[180 zł]+BJ-1661, Br-1061 - MM
 • Kersten Krystyna: Historia polityczna Polski /1947-1956/.
  Warszawa: Margines, 1984.
  A5, okł.kart., 94 s., powiel., c. 180 zł.
  Książka drukowana z tych samych matryc łącznie z błędnym układem s. 30-32 i 41-43 co część II wyd.: Warszawa: tur 1984.
  K-2075, G-84/184*, J-1343*, Ka-5151, Br-1060 - MM
 • Kersten Krystyna: Historia polityczna Polski 1944-1956. Zeszyt I-II.
  Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm, b.r. [1985].
  A5, okł.kart., [4],3-57,[1] + [3],2-64,[2] s., powiel., c. 150 + 150 zł.
  [Przedruk z wyd.: Warszawa: Wydawnictwo Krąg 1982]. Przedrukowano błędny tytuł pierwszego rozdziału.
  K-2072, G-85/144+145, J-1344+1345, BN-2171, Ka-647[z. I], Hoo99/180, HN-000543331, BJ-1662+1663 - MM
 • Kersten Krystyna: Historia polityczna Polski 1944-1956.
  Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza STOP, [19]’86.
  A5, okł.kart., 147,[1] s., off. z masz., c. 580 zł.
  Wymiary ramki na okł.: 170x118 mm. Wysokość kolumny druku na s. [3]: 124 mm.
  BJ-1665, FC-10499, [bez możliwości określenia wyd.:] Ł-180a, BN-2172, Ka-1186, Br-1065 - MM
 • Kersten Krystyna: Historia polityczna Polski 1944-1956.
  Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza STOP, [19]’86.
  A5, okł.kart., 147,[1] s., off. z masz.
  Wymiary ramki na okł.: 161x112 mm. Klisza okładki powielona kserograficznie [rozjaśnienia]. Brak wydrukowanej ceny na IV s. okł. Wysokość kolumny druku na s. [3]: 119,5 mm.
  CJ-930{r.w. [19]'87} - MM
 • Kersten Krystyna: Historia polityczna Polski 1944-1956.
  Gdańsk: PeTiT, 1989.
  A5, okł.kart., 147,[1] s., off. z masz., [c. 9000 zł].
  Projekt plastyczny: A. Wernier.
  Dun-70, BN-2167*[wg WBP Gdań, BP Warsz], BaBN, Ka-4317, BJ-1666, Br-1066 - MM
 • Kersten Krystyna: Historia polityczna Polski 1944-1956. Streszczenie według edycji Wydawnictwa „Krąg”, Warszawa 1982.
  B.m. [Wrocław]: b.w. [Wydawnictwo Vist], b.r. [1983].
  A5, okł.kart., [5],2-36 s., off. z masz., [c. 80-100 zł].
  K-2076, G-83/213, Ł-181, J-1340, BN-2174, BJ-1658 - MM
 • Kersten Krystyna: Historia polityczna Polski 1944-1956. Streszczenie według edycji Wydawnictwa „Krąg”, Warszawa 1982.
  Wrocław: Rada Oświaty Niezależnej Region Dolny Śląsk, 1985.
  A5, okł., [3],2-36,[1] s., off. z masz., egz. bezpł.
  Biblioteczka ucznia - zeszyt nr 2.
  K-2077, J-1346*[wg K], BN-2173*[wg K], Ka-2082, HN-001250662, BJ-1664, Br-1064 - MM
 • Kersten Krystyna: Historia polityczna Polski 1944-1956. Streszczenie według edycji Wydawnictwa „Krąg”, Warszawa 1982. Wydanie trzecie.
  Wrocław: Wydawnictwo Vist; Rada Oświaty Niezależnej przy RKS NSZZ Solidarność regionu Dolny Śląsk, 1986.
  A5, okł., [3],2-36,[2] s., off. z masz., egz. bezpł.
  Biblioteczka ucznia - zeszyt nr 2.
  CJ-931*, J-1348*[wg: Obecność nr 21 s. 86], BN-2175*[wg J], BaBN, Ka-1188 - MM
 • Kersten Krystyna: Jałta w polskiej perspektywie.
  Warszawa: Aneks & Nowa 1989.
  A5, okł.kart., 260,[2] s., off., c. 3500 zł.
  Biblioteka Kwartalnika Politycznego Krytyka.
  Rec.: Julian Radziewicz: Jałta - rozstaje dróg?. Obieg bez cenzury 1989 nr 2 s. 4-5; Jarosław Krawczyk: I tak rozumieć należy Jałtę. Gazeta Wyborcza nr 68 A, 21.03.1990 r., s. 8.
  BN-2178, Ka-649, HN-002037163, BJ-1667, Br-1067 - MM
 • Kersten Krystyna: Jałta w polskiej perspektywie.
  Londyn: Aneks 1989.
  ISBN 0-906601-58-4.
  Rec.: Kontakt Paryż 1989 nr 11 s. 115-117.
  - uw - MM
 • Kersten Krystyna: Konferencja jałtańska w polskiej perspektywie. - patrz: Konferencja jałtańska w polskiej perspektywie. [wyd. anon.] Warszawa: Rytm 1986. - uw
 • Kersten Krystyna: Między wyzwoleniem a zniewoleniem. Polska 1944 - 1956.
  Londyn: Aneks 1993.
  ISBN 0 906601 97 5.
  - uw - MM
 • Kersten Krystyna: Narodziny systemu władzy. Polska 1943-1948.
  Warszawa: Wydawnictwo Krąg 1985.
  A5, okł.kart., 358,[2] s., off. z masz., c. 900 zł.
  Biblioteka Kwartalnika Politycznego Krytyka.
  Przedruk w: Paryż: Libella 1986.
  K-2078, G-85/146, Ł-182b, J-1350, BN-2180, Ka-650, Hoo99/180, BJ-1668, Br-1069 - MM
 • Kersten Krystyna: Narodziny systemu władzy. Polska 1943-1948.
  Paryż: Libella 1986.
  22 cm, 393,[3] s.
  Historia i teraźniejszość; 9.
  - uw - MM
 • Kersten Krystyna: Narodziny systemu władzy. Polska 1943-1948.
  Warszawa: Most 1987 [na okładce:] 1988.
  A5, okł.kart., 393,[1] s., off. z oryg., c. 1600 zł.
  Przedruk z wyd.: Paryż: Libella 1986. Tę pozycję przypisuje sobie Wydawnictwo PoMOST.
  KN’87-246, J-1352, BN-2181, Ka-1190, BJ-1670 - MM
 • Kersten Krystyna: Narodziny systemu władzy. Polska 1943-1948.
  B.m.[Wrocław]: Ruch Społeczny Solidarność - Spółdzielnia Wydawnicza Profil b.r. [1987].
  A6, okł.kart., [6],3-392 s., off. z oryg., [c. 1000 zł].
  Przedruk z wyd.: Paryż: Libella 1986.
  CJ-932, J-1352, BN-2183, BJ-1669, Br-1070 - MM
 • Kersten Krystyna: Narodziny systemu władzy. Polska 1943-1948.
  Warszawa: Wydawnictwo PoMOST 1988.
  A5, okł.kart., 393,[1] s., off. z oryg., c. 1900 zł.
  Przedruk z wyd.: Paryż: Libella 1986.
  Ł-182a, J-1353, BN-2182[wg BUW], Ka-1191, Hoo99/180, BJ-1671 - MM
 • Kersten Krystyna: Narodziny systemu władzy. Polska 1943-1948.
  Lublin: b.w. 1989.
  A5, okł.kart., obw., [4],3-393 s., off. z oryg., c. 5000 zł oraz nalepka 6000 zł.
  Przedruk z wyd.: Paryż: Libella 1986.
  BN-2179[wg BUW, WBP Lub], BJ-1672, Br-1071 - MM
 • Kersten Krystyna: Narodziny systemu władzy. Polska 1943-1948.
  Rzeszów: Wydawnictwo "Gama", b.r. [1990].
  A5, [2],393 s. off. z oryg., c. 5000 zł.
  Przedruk z wyd.: Paryż: Libella 1986.
  BJ-1673 - uw
 • Kersten Krystyna: Narodziny systemu władzy. Polska 1943-1948.
  Poznań: SAWW 1990.
  ISBN 83-85066-09-8.
  - uw - MM
 • Kersten Krystyna: Polska - probierz porozumień jałtańskich.
  Warszawa: Wydawnictwo Most 1987.
  A5, okł.kart., 48 s., off. ze skł. komput., c. 190 zł.
  Opracowanie redakcyjne: Marian Sabat [pseud.]. Współpraca: Abe [pseud. - właśc. Anna Baniewicz]. Tekst wszedł w książkę pt.: Jałta w polskiej perspektywie. Tę pozycję przypisuje sobie Wydawnictwo PoMOST.
  CJ-933, J-1354, BN-2184, Ka-651, BJ-1674, Br-1072 - MM
 • Kersten Krystyna: Polska 1944 - czerwiec 1956. Zarys wydarzeń politycznych. Część I.
  Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1981.
  17 cm, okł., 71,[1] s., druk typogr., nakł. 60000 egz.
  Zeszyty Historyczne; 3. Do użytku wewnętrznego.
  Wydano na zlecenie Zarządu Fabrycznego NSZZ „Solidarność” przy ZM „Ursus”. NSZZ „Solidarność” Ogólnopolski Zespół Historyczny Oświaty. Brak sygnatury cenzora. Dalsze części w tej formie nie ukazały się. Całość tekstu opublikowano pod tytułem: Historia polityczna Polski 1944-1956.
  BN-2187*[wg MBPŁ], BaBN, Hoo99/180 - MM
 • Kersten Krystyna: Polska 1944 - czerwiec 1956. Zarys wydarzeń politycznych. Cz. I.
  B.m.: b.w., b.r. [1982].
  A4, 29,[1] s., powiel., [c. 60 zł].
  [Przedruk z wyd.]: Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych 1981.
  G-82/124, Ł-183, CJ-1678, J-1356, BN-2185*[wg PBW Krak], BJ-1675 - op
 • Kersten Krystyna: Polska 1944 - czerwiec 1956.
  Bydgoszcz: Bydgoska Oficyna Wydawnicza, b.r. [198?].
  A5.
  Przedruk z wyd.: Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych 1981.
  J-4366*[wg BB-8], BN-2186*[wg BB] - op
 • Kersten Krystyna: Polski Październik 1956. - patrz w: Kersten Krystyna, Kotulczyk Benedykt, Jedlicki Witold: Polska, rok 1956. Wybór tekstów. [1984]. - uw
 • Kersten Krystyna, Kotulczyk Benedykt, Jedlicki Witold: Polska, rok 1956. Wybór tekstów.
  B.m.: b.w., b.r. [1984].
  A4, 43 s., powiel., c. 120 zł.
  Biblioteka Historii Najnowszej; zeszyt 1.
  Zawiera: Krystyna Kersten: Polski Październik 1956 [przedruk z: Wiadomości Historyczne nr 5, wrzesień-październik 1981 r.]; Benedykt Kotulczyk: Wojsko w Październiku 1956 [przedruk z: Głos nr 5/40, IX-X 1982, s. 20-25]; Witold Jedlicki: Chamy i Żydy [przedruk z pewnymi skrótami z wyd.: Vacat].
  K-2079, K-2740*[niepełny opis wg Obecność Wrocław 1984 nr 6 s. 38], G-84/386*, Ł-An-21*, J-1355, BN-4448[wg J], Sup-361[wg K]=Sup-865[wg J], BJ-3677, Ka-4512 - op
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2017. e-mail: muzeum@m-ws.pl ; bibula@incipit.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.
„No framing” - Nie zezwalam na pokazywanie zawartości mojej witryny w ramce (ang. „frame”), umieszczonej w innej witrynie internetowej.