Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Katy - Ką

Data ostatniej korekty tekstu: 26.06.2018 r.
 
 
 • Katyń. Cz. I-II. [teka zdjęć].
  Łódź: Wydawnictwo Łódź 1984.
  13 x 17 cm, 20 + 27 k. odb. fot., 2 k. objaśnień, [c. 500 zł].
  W części I zapowiedź wyd. cz. II-V.
  BŁ-65, CJ-1675[cz. I.], J-1316[cz. I] - op
 • Katyń - wydanie dwuczęściowe. [teka zdjęć]. Cz. I, II.
  Łódź: Wydawnictwo "Arka" - archiwum 1986.
  7 x 10 cm, [3],20 + 21-41,[2] k. fot., c. cz. I-II 700 zł.
  G-86/125, BŁ-66[w II cz. - 20 fot.], CJ-926, J-1322, BN-2133[wg J], Ka-4326 - op
 • Katyń. [teka zdjęć].
  Łódź: Wydawnictwo Arka 198?.
  odb. fot., c. 700 zł.
  Tomik 1.
  CJ-1676, J-1321*, BN-2113[wg J] - op
 • Katyń.
  B.m. [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza 5, b.r. [1980].
  A5, okł., 15 s., off. z masz.
  Tytuł okł. Autorem tego anonimowo wydanego tekstu był: Jan Abramski, Ryszard Żywiecki [pseud.].
  BN-2117 [bez cyfry 5] - MM
 • Katyń.
  B.m. [Kielce ?]: b.w., b.r. [1981].
  A4, okł., 15 s., powiel.
  Tytuł okł. Autorem tego anonimowo wydanego tekstu był: Jan Abramski, Ryszard Żywiecki [pseud.]. Na okładce krzyż z orłem podobny do tego z wyd: [Łódź]: NZS, Paragraf [1981], choć liternictwo tytułu znacząco inne.
  - MM
 • Katyń.
  B.m.[Warszawa]: Niezależny Instytut Wydawniczy 1981.
  A5, 27 s.
  Ka-4214 - op
 • Katyń.
  B.m. [Wrocław]: marzec 1980.
  A4, XVIII s, powiel.
  Biuletyn Dolnośląski. Dodatek specjalny [do nr 3/10].
  Bywa współoprawny z zeszytem PPN nr 37: Rekulski Antoni T. [pseud.]: Starobielsk czy Dergacze? Drugi Katyń. styczeń 1980.
  BN-2115, BNWC-259 - uw
 • Katyń.
  B.m.: b.w., b.r. [1981 ?].
  27 s., mapy.
  Zawiera m.in.: wybór poezji nt. zbrodni katyńskiej, fragmenty pamiętników pt. "Głos mają zamordowani" i fragmenty wspomnień Ferdynanda Goetla pt. "Czas wojny".
  KS-0379[wg MJ] - op
 • Katyń.
  B.m.: b.w., b.r. [przed 1981].
  [8] s.
  Ł-176 - op
 • Katyń - patrz: Abramski Jan, Żywiecki Ryszard: Katyń; [Raporty katyńskie ambasadora O’Malley’a.] Katyń. [1981]. - uw
 • Katyń. 41 rocznica mordu oficerów W.P. 1940-1981.
  Kielce: NZS WSP b.r. [1981].
  A5, [8] s., off z masz.
  BJ-1633 - op
 • Katyń. 41 rocznica mordu oficerów W.P. 1940-1981. - patrz: Monikowski Michał [zebrał i opracował]: 41 rocznica mordu oficerów W.P. Katyń. 1940 1981. [1981]. - uw
 • Katyń IV 1940. - patrz: Monikowski Michał [zebrał i opracował] - uw
 • Katyń. Dokumenty. [tytuł okł.]. - patrz: Dokumenty. Katyń [tytuł okł.] - Dzieje sprawy Katynia [tytuł w żywej paginie]. Polskie Wydawnictwa PW, 1981. - uw
 • Katyń i opcja rosyjska. (przedruk z: Wiadomości Warszawa nr 279, 17.04.1988) - patrz w: Katyń. Wybór publicystyki 1943-1988. Myśl [1989]. - uw
 • „Katyń” na ziemi rzeszowskiej.
  Gdańsk: Niezależna Oficyna Wydawnicza Przedruk 1985.
  A5, [1],13 s., powiel. c. 40 zł.
  J-4364, BN-2134[wg J], Br-1040 - op
 • Katyń oskarża. [teka zdjęć].
  B.m.: b.w., b.r. [1981-1985 ?].
  A6, 25 odb. fot. i off.
  Tytuł okł.
  J-1323*[wg Pil-946], BN-2135[wg Pil], BJ-1634 - op
 • Katyń. Problemy i zagadki. Dedykowane Józefowi Czapskiemu.
  Warszawa: Wydawnictwo Pomost 1990.
  A5, 215,[1] s., off. ze skł.
  Niezależny Komitet Historyczny Badania Zbrodni Katyńskiej. Zeszyty Katyńskie; 1.
  Redaktor: Jerzy Jackl.
  BJ-1630 - uw
 • Katyń. Raport katyński.
  B.m.[Łódź]: Niezależne Wydawnictwo Studenckie b.r. [1981].
  A4, okł., [13] s., ksero jednostr. z masz., okł. stdr.
  Zawiera: Raport częściowy Komisji Specjalnej Kongresu Stanów Zjednoczonych do Zbadania Sprawy Masakry Katyńskiej /II Repertorium No 2430 Kongresu USA/ [brak ok. 45 % tekstu, tj. 10-11 s.]; [oraz:] M.P.: Katyń [Wiersz]. [podpisano:] Łódź, dn. 5.04.1981 r. Motyw okładki identyczny jak w: Abramski J., Żywiecki R. [pseud.]: Katyń. [Łódź]: Paragraf [1981].
  - MM [brak ok. 10-11 s.]
 • Katyń - synteza. Świadek historii, rewelacje pułkownika, drogi wyjścia. - patrz: Melak Stefan: Katyń - synteza; Światło Józef: Świadek historii; Kukliński Ryszard J.: Rewelacje pułkownika; Dzięgiel-Wołynowicz Tadeusz: Drogi wyjścia. [1989]. - uw
 • Katyń 1940. Rys historyczny.
  Kraków: Biblioteka „RUNA” 1980.
  A4, okł. tekturowa, [4],3-59 s., światłokopia jednostr.
  Biblioteka „RUNA” - Seria „ABA”.
  Tytuł nagł.: Historia sprawy katyńskiej. Tekst jest opracowaniem na podstawie tłum. z języka francuskiego [książki Janusza K. Zawodnego: Katyn, massacre dans la forêt]. Nie wykluczam, że oprawa jest prywatna.
  Ł-177, BK-236, J-1324*[wg Pil-947][ksero, r.w. 1985 (?)], BN-2141*[wg BK], BJ-1632, FC-10483, KJ-253* - MM
 • Katyń 1940.
  B.m. [Łódź]: b.w., b.r. [ok. 1980].
  A5, okł.kart., 42 s., off. z masz.
  Opracował: Z.K. [inf. na IV s. okł.]. Tytuł okł. Zawiera teksty: Kazimierz Skarżyński: Kto zginął; Pismo O’Malleya w sprawie zbrodni katyńskiej; Nota informacyjna [GUKPPiW] nr 2 z dn. 14 stycznia 1975 r. dotycząca traktowania przez cenzurę wszelkich informacji o masakrze katyńskiej; Polecenie cenzorskie w sprawie mordu w Katyniu.
  Ł-178[dokładny opis treści], BŁ-67[po 1981], BN-2139*[wg BŁ], MBPŁ - MM
 • Katyń 1940.
  Gdynia: b.w. 1988.
  A5, okł., 8 s., off. z masz.
  U góry okładki: Kwiecień miesiącem pamięci narodowej.
  Zawiera: Madonno Katyńska … [wiersz]; fragment przedmowy Władysława Andersa do książki „Zbrodnia Katyńska”; Kozielsk; Starobielsk; Ostaszków; Spośród 15000 …; Zbrodnia …; List polskich intelektualistów (marzec 1988 r.).
  Dun-182, J-4365, BN-2140[wg J] - MM
 • Katyń 1940. - patrz: Lida Z., Wilno A. [pseud. - właśc. Kazimierz Kuźba]: Katyń 1940. - uw
 • Katyń 1940. W rocznicę zbrodni w Katyniu.
  B.m.: Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej b.r. [1985].
  A5, [4] s.
  Ka-4219 - op
 • Katyń 1940. Zapis zbrodni.
  Jelenia Góra: KTW - Karkonoskie Towarzystwo Wydawnicze 1981.
  A5, okł., [4],58 s., 1 rys., powiel.
  Ł-480, BN-2142, Br-1039 - op
 • Katyń w albumach rodzinnych. Wystawa czasowa. Muzeum Miasta Szczecina, Ratusz Staromiejski, grudzień 1989 - kwiecień 1990.
  Szczecin: MN 1989.
  A5, [1],16,[1] s.
  Muzeum Narodowe i Stowarzyszenie "Katyń" w Szczecinie.
  BN-2136[wg BUW] - op
 • Katyń. Wybór publicystyki 1943-1988 i "Lista Katyńska".
  London: Polonia październik 1988.
  ISBN 0-902352-69-5.
  - uw
 • Katyń. Wybór publicystyki 1943-1988.
  B.m.[Warszawa]: Wydawnictwo Myśl b.r. [1989].
  A5, okł.kart., 189 s., off. z oryg., [c. 4500 zł].
  Przedruk z wyd.: London: Polonia październik 1988. Zawiera teksty: Aleksandra Kwiatkowska-Viatteau: Przypomnienie tematu; Józef Mackiewicz: Widziałem na własne oczy (przedruk z: Goniec Codzienny Wilno nr 577, 3.06.1943); Zygmunt Nowakowski: Castrum Doloris (przedruk z: Wiadomości Polskie Londyn nr 18, 2.05.1943); Witold Ogniewicz: Kozielsk (przedruk z: Wiadomości Polskie Londyn nr 25, 20.06.1943); Józef Czapski: Rozmowa o Starobielsku (przedruk z: Orzeł Biały Londyn nr 16, 25.06.1943); Alfred Kolator: Kozielsk (przedruk z: Sitwa Palestyna, 15.09.41-15.09.43); Stanisław Mackiewicz: Dymy Smoleńska (fragment broszury "Dymy Smoleńska". Londyn: nakł. aut. maj 1943); Seweryn Ehrlich: Szary Starobielsk (przedruk z: Wiadomości Londyn nr 33, 17.11.1946); Jerzy Grobicki: Fakty Katyńskie (przedruk z: Lwów i Wilno Londyn nr 48, 9.11.1947); Władysław Anders: Musimy ujawnić przed światem … Przedmowa do: Zbrodnia Katyńska w świetle dokumentów; Stanisław Lubodziecki: W Kozielsku (przedruk z: Wiadomości Londyn nr 12, 21.03.1948); Tadeusz Felsztyn: Druga strona Kozielska (przedruk z: Wiadomości Londyn nr 21, 23.05.1948); D. L. Savory: O rzezi w Katyniu (przedruk z: Wiadomości Londyn nr 15, 10.04.1949); Ferdynand Goetel: Katyń (przedruk z: Wiadomości Londyn 1949 nr 43, 45, 47); Ferdynand Goetel: Zachód i Katyń (przedruk z: Wiadomości Londyn nr 27, 8.07.1951); Jerzy Lebiedziewski: Znak pogoni w mogile katyńskiej (przedruk z: Wiadomości Londyn nr 15, 15.04.1951); Józef Mackiewicz: Klucz do "Parku Kultury i Odpoczynku" (przedruk z: Wiadomości Londyn nr 48, 2.12.1951); Józef Mackiewicz: Tajemnicza śmierć Iwana Kriwoziercowa, głównego świadka zbrodni katyńskiej (przedruk z: Wiadomości Londyn nr 15-16, 20.04.1952); Józef Czapski: Katyń i odwilż (przedruk z: Kultura 1956 nr 4); Zdzisław Stahl: Katyńskie echa w 25-lecie zbrodni (przedruk z: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza Londyn nr 159, 6.07.1965); Zygmunt Bohusz-Szyszko: Notatnik wojenny (przedruk z: Orzeł Biały Londyn nr 135, 11.1975); Stanisław Zadrożny: W Katyniu zginął kwiat inteligencji (przedruk z: Orzeł Biały Londyn nr 140, 04.1976); Zdzisław Jagodziński: Łże-pomnik katyński (przedruk z: Tydzień Polski Londyn nr 19, 8.05.1976); Hanka Świeżawska: Oskarżający obelisk (przedruk z: Myśl Polska Londyn 1976 nr 19-20); Homer Smith: Byłem w lesie katyńskim (przedruk z: Wiadomości Londyn nr 48, 28.11.1976); "Zabugowiec": Byłem w Katyniu (przedruk z: Orzeł Biały Londyn nr 149, 01.1977); Włodzimierz Odojewski: W Polsce o Katyniu (przedruk z: Orzeł Biały Londyn nr 175, 03.1979); Światosław Karawanski: Łagrowe echa Katynia (przedruk z: Orzeł Biały Londyn nr 185, 01.1980); Na wiosnę 1940 roku … Wywiad z Helge Transenem przeprowadzony przez Wojciecha Trojanowskiego (przedruk z: Orzeł Biały Londyn nr 188, 04.1980); Zdzisław K. Jagodziński: A groby katyńskie wciąż jeszcze wołają (przedruk z: Tydzień Polski Londyn nr 16, 19.04.1980); Zygmunt Szadkowski: Dokumenty, które krzyczą (przedruk z: Orzeł Biały Londyn nr 186, 02.1980); X.Y.: Katyń - sierpień 1979 (przedruk z: Bratniak Gdańsk 1980 nr 22); Antoni T. Rekulski: Starobielsk czy Dergacze? (fragment opracowania PPN pt.: Starobielsk czy Dergacze? Drugi Katyń. Warszawa styczeń 1980.); Obejrzyj się ze skruchą (przedruk z: Kultura 1980 nr 5); Oświadczenie KSS "KOR" (przedruk z: Kultura 1980 nr 5); Ks. Zdzisław J. Peszkowski: Wigilia w Kozielsku w roku 1939 (przedruk z: Gazeta Niedzielna Londyn nr 51-52, 22-29.12.1985); Katyń i opcja rosyjska (przedruk z: Wiadomości Warszawa nr 279, 17.04.1988); Zbigniew Racięski: Czy Kreml ujawni prawdę o Katyniu? (przedruk z: Nowy Dziennik Nowy Jork nr 4146, 12.06.1987); Nieznane zdjęcia Cmentarza Katyńskiego (opracowanie redakcyjne na podstawie: Kontakt Paryż 1988 nr 7-8). Pominięto zachowaną w spisie treści: Listę Katyńską.
  BN-2131, Ka-635, KS-0670, BJ-1631 - MM
 • K(aufman) Adam - patrz w: Krajewski Andrzej: Kiedy Polska … O swoim widzeniu przyszłości mówią … Warszawa: Baza 1989. - uw
 • Kautski Karl: Bolszewizm w ślepym zaułku.
  Warszawa: OPP "Sigma"; SZSP UW 1981.
  Archiwum Lewicy; 4.
  Sygn druk.: Pow. UW. Zam. nr 1431/81 Nakład 1000 egz.
  - uw - MM
 • Kawalec Stefan: Demokratyczna opozycja w Polsce. Wydarzenia czerwcowe i rok działalności Komitetu Obrony Robotników.
  Warszawa: Głos marzec 1979.
  A4, okł., [1],35,[1] s., powiel.
  Biblioteka Głosu; Nr 2.
  Preibisz-28, Ł-179b, BN-2145, Ka-636, Hoo99/179, HN-000509474, BJ-1635, Br-1043 - MM
 • Kawalec Stefan: Demokratyczna opozycja w Polsce. Wydarzenia czerwcowe i rok działalności Komitetu Obrony Robotników. Wyd. II.
  Warszawa: Głos 1980.
  A4, okł.kart., [2],35 s., powiel.
  Ł-179a, BN-2144, Ka-3247, Hoo99/179, HN-000509471, BJ-1636, Br-1044 - MM
 • Kawalec Stefan: Demokratyczna opozycja w Polsce. Wydarzenia czerwcowe i rok działalności Komitetu Obrony Robotników.
  B.m.: b.w., b.r. [1979-80].
  A5, [1],38 s., off. z masz.
  - MM
 • Kawalec Stefan: Demokratyczna opozycja w Polsce. Wydarzenia czerwcowe i rok dzialalnosci Komitetu Obrony Robotników. Wyd. 3.
  Nowy Jork: Wydawnictwo Głos 1982.
  20 cm, 60 s.
  - uw
 • Kawalec Stefan: Demokratyczna opozycja w Polsce. (Wyd. III).
  Warszawa: Wydawnictwo Głos 1983.
  Przedruk z wyd.: Nowy Jork: Głos 1982.
  K-2061*, G-83/208*, J-1325*[wg SZ-7 s. 184], BN-2143[wg K] - op
 • Kawalec Stefan: Informacja o ogólnokrajowej konferencji ekonomicznej NSZZ "Solidarność" pt. "Reforma gospodarcza a warunki realizacji porozumień społecznych" /Uniwersytet Łódzki, 20-21.XII.1980 r/. - patrz w: Gospodarka. Zeszyty OBS 3. - uw
 • Kawalec Stefan: Warunki realizacji porozumień. - patrz: Kurowski Stefan: Obszary zainteresowań i przesłanki wyboru; Kawalec Stefan: Warunki realizacji porozumień. - uw
 • Kawalec Stefan, Kurowski Stefan: Spory o program. [Zeszyty OBS 2] - patrz: Kurowski Stefan: Obszary zainteresowań i przesłanki wyboru; Kawalec Stefan: Warunki realizacji porozumień. - uw
 • Kawał Polski. Wybór i opracowanie: M[aria] Radecka [pseud. - właśc. Magda Leja].
  Warszawa: Wydawnictwo CDN 1983.
  A5, okł., [2],33 s., off. z masz., c. 70 zł.
  K-2062, G-83/209, CD-55, J-1837, BN-2146, Ka-637, Hoo99/179, HN-000441493, KS-0518, BJ-1637, Br-1042 - MM
 • Kawecka Maria [oprac.]: Wzorcowa ordynacja wyborcza NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej. Komentarz.
  Łódź: NSZZ "Solidarność" 1980.
  A5, [1],7 s., off. z masz.
  Biblioteka "Solidarności".
  BN-2147 - MM
 • Kawecka Maria [oprac.]: Wzorcowa ordynacja wyborcza NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej. Komentarz.
  Łódź: NSZZ "Solidarność" ŁZR [Łódzkie Zakłady Radiowe] 1980.
  A4, [1],6 k., powiel. jednostr.
  Biblioteka "Solidarności".
  Sygn.: ŁZR/TO/301/80-200 egz.
  - MM
 • Kawecka Maria [oprac.] - patrz: Wzorcowa ordynacja wyborcza NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej. - uw
 • Kayon H. [błędnie] - patrz: Karoń Henryk. - uw
 • Kaz-Ostaszewicz Kazimierz: Długie drogi Syberii.
  Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy 1984.
  22 cm, 183 s.
  - uw
 • Kaz-Ostaszewicz Kazimierz: Długie drogi Syberii. Wyd. 2 uzupełnione.
  Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy 1986.
  209 s.
  - uw
 • Kaz-Ostaszewicz Kazimierz: Długie drogi Syberii.
  Warszawa: Międzyzakładowa Struktura "Solidarności" V, 1986.
  A6, okł.kart., [2],5-183 s., off. z oryg., c. 480 zł.
  Przedsłowie: Tadeusz Bociański. Przedruk z wyd.: Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy 1984.
  K-3602, G-86/126, CD-660, CJ-927, J-1326, BN-2148, Ka-1845, KS-2089*[wg CD], BJ-3464, Br-1050 - MM
 • Kaz-Ostaszewicz Kazimierz: Długie drogi Syberii. Wyd. drugie uzupełnione.
  B.m. [Gdańsk]: © Prymat, 1997.
  ISBN 83-902469-8-8.
  - uw - MM [autograf autora]
 • Dalsze wydania:
  - Wyd. 3, uzup. Gdańsk: Wydawnictwo Prymat 2000. ISBN 83-902469-8-8;
  - Wyd. 4. Pelplin: Bernardinum, 2002. ISBN 83-7380-003-4.
  - uw
 • Kazanecki Stanisław [błędnie wg J] - patrz: Kozanecki Stanisław - uw
 • Kazania wojenne.
  Warszawa: Wydawnictwo CDN, 1983.
  A5, okł.kart., [6],48,[1] s., off. z masz., c. 100 zł.
  [Redakcja: Magda Leja]. Zawiera 17 kazań anonimowych wygłoszonych w 1982 r. w kraju oraz: Ihor Szewczenko: Kazanie w Appleton Chapel. Harvard Univ. 8.1.1982 /z ang. przełożył Stanisław Barańczak/ [przedruk z: Kultura 1982 nr 3, s. 114-116]. Na IV s. okł. spis dotychczasowych wydawnictw w jednej dużej grupie. Na s. [5] zdjęcie otoczone ramką [krawędzie klisz] oddaloną o 0,5 do 1,0 mm od fotografii. Wysokość kolumny druku wraz z paginacją na s. 3: 191,8 mm.
  K-2063, G-83/210, J-1328, BN-2150, Sup-359, Ka-639=Ka-3695, Hoo99/180, KS-0519*[wg KB], BJ-1638, Br-1045 - MM
 • Kazania wojenne.
  Warszawa: Wydawnictwo CDN, 1983.
  A5, okł.kart., [4],48, s., ksero z masz., c. 100 zł.
  [Redakcja: Magda Leja]. Zawiera 17 kazań anonimowych wygłoszonych w 1982 r. w kraju oraz: Ihor Szewczenko: Kazanie w Appleton Chapel. Harvard Univ. 8.1.1982 /z ang. przełożył Stanisław Barańczak/ [przedruk z: Kultura 1982 nr 3, s. 114-116]. Na IV s. okł. spis dotychczasowych wydawnictw pogrupowany w cztery grupy tematyczne. Kopia kserograficzna zapewne z materiałów redakcyjnych, część stron jest nieco zmienionych w stosunku do wydania offsetowego. Na s. [3] zdjęcie otoczone ramką [krawędzie klisz] oddaloną o 4,5 do 6,5 mm od fotografii. Wysokość kolumny druku wraz z paginacją na s. 3: 183,5 mm.
  - MM
 • Kazania wojenne.
  Chicago: „Polonia” Book Store and Publishers Co., 1984.
  Biblioteka „Nowa Droga”; Nr 13.
  - uw - MM
 • Kazania wojenne.
  B.m.[Kanada]: Wydawnictwo E. Puacza 1984.
  WPP[Leja] - uw
 • Kazanie wygłoszone na Mszy św. za spokój duszy ś.p. Romana Dmowskiego w 47 rocznicę Jego śmierci. Warszawa-Bródno, 4 stycznia 1986 r.
  Warszawa: Polskie Wydawnictwo Katolickie Ojczyzna b.r. [1986].
  A5, 5 s., off. z masz.
  Tytuł okł.
  J-1329, BN-2151[wg J] - op
 • Kazano zapomnieć.
  Siedlce: b.w. [NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze. Oddział Siedlce], sierpień [19]’81.
  A4, [2],17,[1] s., powiel.
  Oprac. Florentyna Rzemieniuk.
  Ka-3940[A5], Hoo99/180, SWS[tu pokazana okł.] - op
 • Kazimierski Bartłomiej [pseud. - właśc. Marek Kamiński]: Słowo wstępne od wydawcy polskiego. - patrz: Bliss-Lane Arthur: Widziałem Polskę zdradzoną. Warszawa: Krąg 1984. - uw
 • Kazimierski Julian - patrz: Antoniewicz Piotr, Kazimierski Julian: Praca zawodowa w świadomości zatrudnionych kobiet. - patrz: Kobieta polska lat osiemdziesiątych. Warszawa: Nowa 1988. - uw
 • Kazimierz C. - patrz: C. Kazimierz: Pierwsze godziny, dni, miesiące po wpadce. - uw
 • Kazimierz Pużak 1883-1950.
  Kraków: Biblioteka Obserwatora Wojennego 1984.
  A5, okł.kart., 16 s., off. z masz., c. 50 zł.
  Opracował Z [krypt]. Okładkę projektował: JANOR. Na okładce wzdłuż grzbietu: W setną rocznicę urodzin. Powielarnia Puszcza Niepołomicka . Wg BJ okładka biała lub beżowa.
  K-2064*, G-84/413, Ł-An-6a*, J-3867, BK-237, BN-2152, Ka-3468=Ka-4165[ta sygn. należy również do innej poz.], BJ-3869, KJ-254, Br-1048 - MM [biały karton]
 • Kaźmierczak Cezary: Z notatnika psychopaty. Wyd. I.
  Siedlce: Wydawnictwo Metrum, 1987.
  A5, okł., 56 s., off. z masz., c. 220 zł.
  Projekt okładki: K. [pseud. - właśc. Joanna Andrzejewska]. Rysunki: M. Zakończenie tekstu na III s. okł. Okładkę drukowano na papierze w różnych kolorach: czerwonym, żółtym, jasnoniebieskim.
  CD-663, KN’87-174, CJ-928, J-1330, BN-2155, Ka-640, Hoo99/180, HN-001542760, KS-2091, BJ-1641, Br-1049 - MM [okł. jasnoniebieska]
 • Kaźmierczak Elżbieta [proj. graf.] - patrz: Czyszczenie Dywanów. Łódź: "Zakaz Zawracania" 1984. - uw
 • Kądziela Paweł - patrz: Bobowski Stanisław [pseud.]; Ward. J. [pseud.] - uw
 • Kądziela Paweł: Kościół a państwo w Polsce 1945-1965.
  Wrocław: Biblioteczka Nowego Życia 1990.
  17 cm, 80 s.
  Poprzednie wydanie: Bobowski Stanisław [pseud.]: Stosunki państwo - kościół w latach 1945-1965. Warszawa: ON 1986.
  - uw
 • Kądziela Paweł: Kościół katolicki w Polsce po drugiej wojnie światowej.
  Warszawa: b.w. 1984.
  A5, 13 s.
  Na prawach rękopisu.
  Ka-4298 - op
 • Kądziela Paweł [w nagłówku tekstu: Marek]: Stosunki między Kościołem a państwem w latach 1945-1980 (11 maja 1983 r.). – patrz: Wieczory dyskusyjne. Zeszyt 1. Materiały duszpasterskie. Luty-Czerwiec 1983. Łódź: Duszpasterstwo Środowisk Twórczych przy Kościele Najświętszego Imienia Jezus Ojców Jezuitów [ok. 1985]. – uw
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2017. e-mail: muzeum@m-ws.pl ; bibula@incipit.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.
„No framing” - Nie zezwalam na pokazywanie zawartości mojej witryny w ramce (ang. „frame”), umieszczonej w innej witrynie internetowej.