Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Kars - Kate

Data ostatniej korekty tekstu: 15.08.2011 r.
 
 
 • Karska Anna [pseud. - właśc. Alicja Wancerz-Gluza] [przygot. tekstu] - patrz: Lityński Jan: My z Marca. w: Krajobraz po szoku. Przedświt b.r. [1989]; [zred.] - patrz: Sołoniewicz Iwan: Rosja w obozie koncentracyjnym. Karta; Acta 1988. - uw
 • Karski Gabriel [tłum. wierszy ] - patrz w: Czukowska Lidia: Zapiski o Annie Achmatowej. Warszawa: Przedświt 1989. - uw
 • Karski Jan - stały od 1943 r. pseud. Jana Kozielewskiego. - uw
 • Karski Jan: Tajna dyplomacja Churchilla i Roosevelta w sprawie Polski (1940-1945).
  B.m.: b.w., b.r. [1986].
  A5, [2],14 s., off. z masz., c. 60 zł.
  Odczyt wygłoszony 17 lipca 1986 r. w Londynie w POSK. [Przedruk z: Zeszyty Historyczne 1986 nr 78 s. 14-24]. Na okładce brak litery "i" w tytule.
  G-86/121, CJ-915, J-1292, BN-2074, Ka-629, BJ-1610, Br-1021 - MM
 • Karski Jan: Tajna dyplomacja Churchilla i Roosevelta w sprawie Polski (1940-1945).
  Warszawa: Wydawnictwo ReKontra 1986.
  14 s.
  J-1293*[wg Wezwanie nr 12 s. 152], BN-2075*[wg J*] - op
 • Karski Jan: Tajna dyplomacja Churchilla i Roosevelta w sprawie Polski (1940-1945). [Wyd. 1 krajowe].
  Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 1995.
  24 cm, 23,[1] s.
  Pierwodruk w: Zeszyty Historyczne 1986 nr 78 s. 14-24. ISBN 83-227-0742-8.
  - uw
 • Karski Jan: [Wielkie mocarstwa wobec Polski (1919-1945)]. The Great Powers And Poland, 1919-1945. From Versailles to Yalta.
  Lanham: University Press of America ©1985.
  ISBN 0819143987, 0819143995(pbk.).
  Rec.: Maciej Bielecki: Ku przestrodze. Antyk 1988 nr 6 s. 54-56; oraz art. Karskiego jw. s. 58-64.
  - uw
 • Karski Jan: Wielkie mocarstwa a Polska. T. I. Między dwiema wojnami światowymi 1919-1939 (Od Wersalu do Września); T. II. (Od Września do Jałty).
  Warszawa: Wydawnictwo Społeczne KOS, Oświata Niezależna 1987.
  A5, okł.kart., [4],III,190 + 115 s., off. z masz., c. 700 + 420 zł.
  Zeszyty Edukacji Narodowej. Historia.
  Przekład z języka angielskiego z wyd.: University Press of America 1985.
  Ł-172+Ł-173, KN’87-229, CJ-916, J-1294, BN-2076+BN-2077, Ka-630, Hoo99/179[cz. II], BJ-1611, Br-1022[cz. II] - MM
 • Karski Jan: Wielkie mocarstwa wobec Polski 1919-1945. Od Wersalu do Jałty.
  B.m.[Kraków]: Wszechnica Społeczno-Polityczna, 1989.
  A5, okł.kart., [4],7-398 s., off. ze skł., [c. 18000 zł].
  Przekład z języka angielskiego: Elżbieta Morawiec. Tytuł oryg.: The great powers and Poland, 1919-1945. From Versailles to Yalta. Lanham: University Press of America 1985. Inne tłumaczenie niż w wyd.: KOS 1987.
  BK-231, BN-2078, Ka-3243, KS-3267, BJ-1612, KJ-246 - MM
 • Karski Jan: Wielkie mocarstwa wobec Polski. 1919-1945. Od Wersalu do Jałty.
  Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1992.
  Przekład z języka angielskiego: Elżbieta Morawiec. ISBN 83-06-02162-2.
  - uw
 • Karsov Nina [tłum. z ros.] - patrz: Jerofiejew Wieniedikt: Moskwa - Pietuszki; Szestow Lew: Apoteoza nieoczywistości. Próba myślenia adogmatycznego. Wszechnica Społeczno-Polityczna 1983. - uw
 • Karsov Nina, Szechter Szymon: Nie kocha się pomników.
  Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1970.
  ISBN 0-85065-031-3.
  - uw
 • Karsov Nina, Szechter Szymon: Nie kocha się pomników. Wyd. II.
  Londyn: Kontra 1983.
  ISBN 0-907652-12-3.
  Rec.: Magdalena Lubelska: Dziennik dla dorosłych. Almanach Humanistyczny 1989 nr 10 s. 91-93.
  - uw - MM
 • Karsov Nina, Szechter Szymon: Nie kocha się pomników.
  Warszawa: Wydawnictwo Klubów Myśli Robotniczej BAZA 1987.
  A6, okł.kart., [6],7-312 s., off. z oryg., c. 800 zł.
  Przedruk z wyd. II: Londyn: Kontra 1983. Opracowanie graficzne: Wili.
  CD-657, KN’87-29, CJ-918, J-1296, BN-2080[wg J], Ka-2993, Hoo99/179, KS-2074[wg CD], BJ-1614, Br-1024 - MM
 • Karsov Nina, Szechter Szymon: Nie kocha się pomników. [Cz.]: I-II.
  B.m.[Lublin]: Oficyna im. Józefa Mackiewicza 1987.
  A6, okł.kart., 160 + 161-312 s., stdr. z oryg., c. I/II: 900 zł.
  Przedruk z wyd. II: Londyn: Kontra 1983.
  CD-656, KN’87-28, CJ-917, J-1295, BN-2079, Ka-1177, KS-2075, BJ-1613, Br-1023 - MM
 • Karst Roman: Blokada. - patrz: Miłosz Czesław: Aleksander Wat opowiada; Herling-Grudziński Gustaw: Dziennik pisany nocą; Karst Roman: Blokada. [po 1982]. - uw
 • Karta Praw Robotniczych. Robotnik nr /specjalny/ 35, 1.12.1979. - uw - MM [czasopismo]
 • Karta Praw Robotniczych.
  Augsburg: Komitet Solidarności z Wolnymi Związkowcami w Polsce 1979.
  12 s.
  HN-002036325 - uw
 • Karta Praw Robotniczych.
  Warszawa: Wydawnictwo im. Olofa Palme. Oddział Lewa Podmiejska 1986.
  A6, okł., 13,[1] s., powiel., c. 20 zł.
  Seria: Dokumenty.
  Wydano nakładem Robotnika, pisma członków Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu NSZZ "Solidarność". Przedruk z: Robotnik nr /specjalny/ 35, 1.12.1979.
  K-3599, G-86/122, CJ-919, J-1306, BN-2090, Ka-632, Hoo99/179, HN-000591701, BJ-1620, Br-1032 - MM
 • Karta Praw Robotniczych.
  - przedruk w: Hemmerling Zygmunt, Nadolski Marek: Opozycja demokratyczna w Polsce 1976-1980. Wybór dokumentów. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 1994 s. 602-609.
  - uw - MM
 • Karta’84. Program polityczny ogłoszony przez Tymczasową Komisję Zakładową NSZZ "Solidarność" Stoczni Gdańskiej w kwietniu 1984 r.
  Polemiki i oceny: L. [inicj. pseud. Leopolita - właśc. Roman Zimand]: Moim zdaniem (podp. 2 V. 84). KOS, nr 56, 4 czerwca 1984, s. 3; Dawid Warszawski [pseud. - właśc. Konstanty Gebert]: Fałszywa karta. KOS, nr 56, 4 czerwca 1984, s. 3-4; Zbyszko Lechita: Smutne ale prawdziwe czyli o "prawdziwkach". Bez Dekretu Kraków 1984 nr 2 s. 52-56; Filonus Piastowski: Nie takie smutne, choć prawdziwe. Bez Dekretu Kraków 1985 nr 5 s. 48-50; Berberys Nieutulony [pseud. - właśc. Krystyna Chojnicka]: Listy do redakcji. Bez Dekretu Kraków 1985 nr 6 s. 71.
  - uw
 • Karta’84. Program polityczny wydany przez Tymczasową Komisję Zakładową NSZZ "Solidarność" Stoczni Gdańskiej.
  Gdańsk: NSZZ "Solidarność" Stoczni Gdańskiej 1984.
  A5, 15 s.
  CJ-1673*, J-1297*, BN-2089[wg J], Hoo99/179 - op
 • Karta’84. Program polityczny wydany przez Tymczasową Komisję Zakładową NSZZ "Solidarność" Stoczni Gdańskiej.
  Gdańsk: (J) 1984.
  A5, 15,[1] s., stdr. z masz., bezpł.
  J-1299, BN-2087[wg J], Br-1026 - op
 • Karta’84. Program polityczny wydany przez Tymczasową Komisję Zakładową NSZZ "Solidarność" Stoczni Gdańskiej.
  Krosno: Niezależna Oficyna Wydawnicza - Krosno październik 1984.
  A4, [1],9 s., powiel.
  J-1300*[wg Pil-931], BN-2086[wg Pil] - op
 • Karta 84. [podp.]: T.K.Z. NSZZ "Solidarność" Stoczni Gdańskiej. Gdańsk, kwiecień 1984 r.
  Warszawa: Niezależne Zrzeszenie Robotnicze "Solidarność" 1984.
  A4, [1],8,[1] s., hektogr., c. 45+5 zł.
  K-2052, G-84/347, J-1301, BN-2084, Ka-3939, BJ-1615 - op
 • Karta 84. [podp.]: T.K.Z. NSZZ "Solidarność". Gdańsk, kwiecień 1984 r.
  B.m.: b.w., b.r. [1984].
  A4, [1],8 s., powiel. spiryt.
  Copyright: Niezależne Zrzeszenie Robotnicze "Solidarność", Warszawa 1984. Dodano:
  - Popieramy Kartę 84. Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" Portu Gdańskiego. Gdańsk, Nowy Port kwiecień 1984;
  - Popieramy Kartę 84. T. K. Z. NSZZ "Solidarność" M. P. T. Warszawa, czerwiec 1984.
  Ka-3245, Br-1027 - MM
 • Karta 84. [podp.]: T.K.Z. NSZZ "Solidarność" Stoczni Gdańskiej. Gdańsk, kwiecień 1984 r.
  Wrocław: "Jednością Silni" czerwiec 1984.
  A5, 8 s., stdr. z masz., c. 20 zł.
  K-2054, G-84/346, J-1303, BN-2085[wg K], Ka-633, Br-1029 - MM
 • Karta 84. [podp.]: T.K.Z. NSZZ "Solidarność" Stoczni Gdańskiej. Gdańsk, kwiecień 1984 r.
  B.m.[Warszawa]: Wydawnictwo ABC b.r. [1984].
  A6, okł.kart., 23 s., off. z masz., c. 60 zł.
  K-2053, G-84/345, J-1302, BN-2083, Ka-631, Hoo99/179, HN-000509452, BJ-1619 - MM
 • Karta 84. [podp.]: T.K.Z. NSZZ "Solidarność" Stoczni Gdańskiej. Gdańsk, kwiecień 1984 r. Wyd. drugie.
  Warszawa: Wydawnictwo ABC 1985.
  A6, okł.kart., 23 s., off. z masz., [c. 70 zł].
  J-1305*, BN-2088[wg J], Ka-1178, Br-1030 - op
 • Karta 84. [podp.]: T.K.Z. NSZZ "Solidarność" Stoczni Gdańskiej. Gdańsk, kwiecień 1984 r.
  B.m.[Warszawa]: Mikrorejon "S" Mokotów b.r.
  A4, [2],9,[1] s.
  Ka-3246 - op
 • Karta 84. [podp.]: T.K.Z. NSZZ "Solidarność" Stoczni Gdańskiej. Gdańsk, kwiecień 1984 r.
  B.m.: b.w., b.r. [1984].
  A4, [1],15 s., ksero jednostr. z masz.
  Ka-4994, Br-1028[powiel.] - MM
 • Karta ’84. Do Polaków w kraju i za granicą. [podp.]: T.K.Z. NSZZ "Solidarność" Stoczni Gdańskiej. Gdańsk, kwiecień 1984 r.
  Gdańsk: b.w., 1984.
  A4, 12 s., powiel.
  Br-1031 - op
 • Karta 84. [podp.]: T.K.Z. NSZZ "Solidarność" Stoczni Gdańskiej. Gdańsk, kwiecień 1984 r.
  B.m: b.w., b.r. [1984].
  A5, 16 s., powiel., c. 40 zł.
  Na białej okładce fioletowy stempel: KARTA ’84.
  BJ-1616 - op
 • Karta 84. [podp.]: T.K.Z. NSZZ "Solidarność" Stoczni Gdańskiej. Gdańsk, kwiecień 1984 r.
  B.m: b.w., b.r. [1984].
  A5, [2],18 s., powiel., c. 60 zł.
  Na białej okładce nadruk tytułu: KARTA ’84.
  K-2055, J-1298*[wg K], BN-2082[wg K], BJ-1617[off. z masz.], Br-1025 - op
 • Karta’84.
  B.m.[Kraków]: Wydawnictwo Homo Homini, Niezależna Drukarnia KPWzP b.r. [1984-5].
  A5, okł.kart., 27 s., powiel., [c. 70 zł].
  Tytuł okł.
  G-85/408, CJ-1674, J-1304, BK-232, BN-2081, Ka-3244, BJ-1618, KJ-247 - op
 • Karta 84. [podp.]: T.K.Z. NSZZ "Solidarność" Stoczni Gdańskiej. Gdańsk, kwiecień 1984 r.
  - w: Agencja Informacyjna "S" Warszawa 1984 nr 27 i 28 [s. 17-20].
  - uw
 • Kartki z podziemia.
  B.m.: Oficyna Sztuk Pięknych linoryt b.r.
  Karnet z 14 kartkami świątecznymi. Cena 1 kartki 80 zł z czego 40 % na RKS Małopolska.
  J-1307*[wg Pil-937], BN-2091[wg Pil] - op
 • Karwala Marek - patrz: Glosariusz. Wrocław: 1986-1992. - uw
 • Karwowski Maciej: Komunistyczna dezinformacja strategiczna a „czasy przełomu” (uzupełnienie opracowania Józefa Darskiego). – patrz w: Darski Józef: O komunistycznej dezinformacji. Warszawa: Niepodległość 1989. - uw
 • Karykatura czasu wojny. Wybór.
  Warszawa: Wydawnictwo Wega 1983.
  A6 poz., okł.kart., 32 s. rys., stdr., [c. 60 zł].
  K-2056, G-83/205, J-1308, BN-2092, Ka-1179, BJ-1621, Br-1033 - MM
 • Karykatury. Rysunki.
  Warszawa: Wydawnictwo WN 1983.
  A5, 34 s., stdr.
  K-2057*, G-83/206*, J-1310*, BN-2094*[wg K*] - op
 • [Karykatury].
  B.m.[Warszawa]: b.w., b.r. [1982].
  A5, 20 s., powiel.
  K-2058*, G-82/120*, J-1309*[stdr.], BN-2093*[wg K*] - op
 • Kaser Michael [rozm.] - patrz: Charlton Michael: Czarny orzeł i ptaszki. Kryzys Imperium Sowieckiego - od Jałty do Solidarności. Historia mówiona. Warszawa: CDN 1989. - uw
 • Kasety Dolnośląskiej Rady Edukacji. [Katalog].
  Wrocław: Oświata Niezależna [19]’86.
  A5, 4 s., stdr. z masz.
  J-1311, S-98/1948, BN-2095*[wg J] - op
 • Kasman Leon: Konflikt z Moczarem.
  B.m.[Warszawa]: Wydawnictwo Myśl 1986.
  A6, 27 s., off. z oryg., [c. 60 zł].
  Opracowanie: Teresa Torańska.
  Przedruk z: Aneks 1985 nr 39 s. 86-110. Wg BJ druk z dwu matryc o szerokości kolumny druku: 70 i 68 mm.
  K-3600, G-86/123, Ł-174, CJ-920, J-1312, BN-2096, Ka-634, Hoo99/179, HN-000552714, BJ-1622+BJ-1623, Br-1034 - MM [szer. kolumny druku: 69,3 mm]
 • Kasprowicz Stefan - patrz: Szary Jan [pseud.] - uw
 • Kasprzycki Wiesław [tekst] - patrz w: Grudzień w 15 rocznicę. Środowiska Twórcze Wybrzeża [1985]. - uw
 • Kasprzyk Krzysztof - patrz: Krauze Andrzej: Rysunki ’82. Warszawa: CDN 1983. - uw
 • Kasterski Rafał, Ujazdowski Kazimierz Michał: Samorząd terytorialny. O państwo zdecentralizowane.
  Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Polityczne "Młoda Polska" 1990.
  A5, okł., 9 s.
  Zeszyty Problemowe.
  Na okładce błędnie nazwisko autora: Kosterski.
  - uw - MM
 • Kastory Andrzej - patrz: Galicjanin [pseud.]; Galicjanin A. [pseud.] - uw
 • Kaszuba Witold - patrz: Więźniowie polityczni w PRL 1981-1983. ZK Hrubieszów i inne. Raport z walki o status więźnia politycznego w PRL. - uw
 • Kaszubowski Franciszek [tekst] - patrz w: Grudzień w 15 rocznicę. Środowiska Twórcze Wybrzeża [1985]. - uw
 • Kaszyński Marian: Nasza sytuacja i co z niej wynika. - patrz w: Na zaproszenie Lecha Wałęsy. Narada przedstawicieli środowisk niezależnych [Warszawa 7.11.1987 r.]. Myśl [1987-8]. - uw
 • Katalog Biblioteki Studenckiej.
  B.m.: b.w., b.r.
  A5, [11] s.
  Ka-4790 - op
 • Katalog Biblioteki Studenckiej 1980-1981 w Warszawie.
  B.m. [Warszawa]: b.w., b.r.
  A5, [11] s.
  Ka-4938 - op
 • Katalog 1982-1988 i zapowiedzi wydawnicze. Catalogue 1982-1988 and list of forthcoming books.
  Warszawa: Wydawnictwo CDN 1989.
  A5, okł.kart., 37,[2] s., off. ze skł.
  Tytuł okł.: Katalog CDN. Tekst w języku polskim i angielskim.
  Ka-1180, HN-001719995, HN-001710664, Br-3146 - MM
 • Katalog uchwał Prezydium i Zarządu Organizacji Regionalnej NSZZ "Solidarność" w Płocku.
  Płock: b.w. 1981.
  A5, okł., [4] s., druk typogr.
  Zawiera wykaz uchwał z okresu: 22.01 do 12.05.81 r. Sygn. druk.: WDA-214-2712-4-31/321/33 1075 10.000+30+26 egz. f. A5x4 [Cenzura] L-55. Była to wkładka do: Solidarność Ziemi Płockiej. Tygodnik. nr 6, 23 czerwca 1981. Być może były następne zeszyty.
  Hoo99/179 - MM
 • [Katalog znaczków poczty podziemnej wydanych w latach 1982-1986. T. 1].
  [Warszawa]: b.r. [1986].
  A5, [80] k., fot. kolor., masz. przeb., c. 6500 zł.
  Autorem i wydawcą był: Zbigniew Endzel.
  K-3601, CJ-921, J-4078, BN-2098[wg J] - op
 • [Katalog znaczków poczty podziemnej wydanych w latach 1982-1986. T. 1]. Wyd. 2.
  [Warszawa]: VI 1987.
  A5, [80] k., fot. kolor., masz. przeb., c. 7700 zł.
  Autorem i wydawcą był: Zbigniew Endzel.
  CJ-922, J-4079, BN-2097[wg J] - op
 • [Katalog znaczków poczty podziemnej wydanych w latach 1982-1986. T. 2].
  [Warszawa]: b.r. [1987].
  A5, [75] k., fot. kolor., masz. przeb., c. 9400 zł.
  Autorem i wydawcą był: Zbigniew Endzel.
  CJ-923, J-4080, BN-2100[wg J] - op
 • [Katalog znaczków poczty podziemnej wydanych w latach 1982-1986. T. 2. Wyd. 2.].
  [Warszawa]: b.r. [1987].
  Autorem i wydawcą był: Zbigniew Endzel.
  J-4081*[wg Pil-3229], BN-2099[wg Pil] - op
 • [Katalog znaczków poczty podziemnej wydanych w latach 1982-1986. T. III.]
  Autorem i wydawcą był: Zbigniew Endzel.
  S-98/1947/III, J-4082*, BN-2102[wg J] - op
 • [Katalog znaczków poczty podziemnej wydanych w latach 1982-1986. T. III. Wyd. 2.]
  [Warszawa]: marzec 1988.
  A5, [88] s., masz. przeb., fot. kolor., c. 13000 zł.
  Autorem i wydawcą był: Zbigniew Endzel.
  J-4083*, BN-2101[wg J] - op
 • [Katalog znaczków poczty podziemnej wydanych w latach 1982-1986. T. IV.]
  S-98/1947/IV - op
 • [Katalog znaczków poczty podziemnej wydanych w latach 1982-1986. T. V.]
  S-98/1947/V - op
 • Katarzyna: Rozterki wewnętrzne i trudne wybory w twórczości Zbigniewa Herberta.
  Kraków: Nakładem Biblioteki Staszka 1987.
  A5, okł.kart., [2],55,[2] s., err., stdr. z masz., c. 150 zł.
  CJ-924, CD-658*[wg CJ], J-1313, BK-233, BN-2103*[wg BK], Ka-1110, KS-1683, BJ-1626, KJ-250 - MM
 • Katarzyna X - patrz: Konflikt sumienia w związku ze służbą wojskową na świecie. Wrocław: Wolność i Pokój ’87. - uw
 • Katarzyna Zuzanna [pseud.] - właśc. Barbara Tchórzewska. - uw
 • Katarzyna Zuzanna [pseud.]: Czterech z "Andaluzji".
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza 1985.
  A4, okł.kart., 93,[1] s., powiel., c. 350 zł.
  Archiwum Solidarności. nowa&arch. Seria: Relacje i opracowania; [Tom 3].
  K-2059, G-85/470, J-3466, BN-0855, Ka-2906, Hoo99/204[Zuzanna], HN-000512320, BJ-4601, Br-3295 - MM
 • Katecheza. Polacy w ZSRR i duszpasterstwo.
  B.m.: b.w., b.r. [ok. 1986].
  A5, 5 s., off. z masz., [c. 20 zł].
  Tytuł nagł.
  BJ-1627 - op
 • Katechizm narodowy z r. 1791-go.
  Warszawa: Nakładem Gebethnera i Wolffa 1916.
  18 cm, 26 s.
  Bibljoteczka Uniwersytetów ludowych i młodzieży szkolnej; 179.
  Wydał Henryk Mościcki.
  - uw
 • Katechizm Narodowy z r. 1791-go.
  Kraków: N[adzieja] b.r. [1986].
  A6, okł., [5],8-26 s., stdr. z oryg., [c. 50-60 zł].
  Przedruk wyd.: Wydał Henryk Mościcki. Wyd. drugie. Nakładem Gebethnera i Wolffa, Warszawa i in. b.r. [1916]. Biblioteczka Uniwersytetów Ludowych i Młodzieży Szkolnej; [179].
  G-86/124, Ł-175, CJ-925, J-1314, BK-234, BN-2104, Ka-3248, HN-000552411, KS-4937*[wg MJ], BJ-1628, KJ-251, Br-1035 - MM
 • Katechizm wojenny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
  Warszawa: SB-MSW (Społeczna Baza Miłośników Spokoju i Wypoczynku) 1982.
  A5, 4 s., masz.
  BJ-1629 - op
 • Katelbach Tadeusz: Rok złych wróżb (1943).
  Paryż: Instytut Literacki 1959.
  - uw
 • Katelbach Tadeusz: Rok złych wróżb (1943).
  B.m.[Kraków]: b.w., b.r. [1982-3].
  A5, [12],11-223 k., off., [wg G, J, BK, BN: ksero jednostr.], [c. 600 zł].
  Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1959.
  K-2060, G-83/207*, CD-659, J-1315*, BK-235*[wg Pil-943], BN-2105*[wg BK]=BN-2106*[wg K], Sup-356=Sup-357*[wg G, BK]=Sup-358*[wg ILwK], KS-2085*[wg CD]=KS-2086*[wg MJ*], KJ-252*[wg J*] - op
 • Katolicy w życiu publicznym. Catholics in Public Life.
  Warszawa: Prymasowska Rada Społeczna 1987.
  A5, 2-12 s.
  Ka-5221 - uw
 • Katowiczanin [pseud.] - właśc. Maciej Bieniasz - uw
 • Katowiczanin [pseud.] [wiersze] - patrz w: Ka-Zet [pseud.][oprac.]: … Póki my żyjemy ! Zbiór wierszy i piosenek regionu Śląsko-Dąbrowskiego 1981-1982. Oficyna Śląska 1986.- uw
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2017. e-mail: muzeum@m-ws.pl ; bibula@incipit.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.
„No framing” - Nie zezwalam na pokazywanie zawartości mojej witryny w ramce (ang. „frame”), umieszczonej w innej witrynie internetowej.