Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Kar - Karp

Data ostatniej korekty tekstu: 21.11.2018 r.
 
 
 • Karasek Krzysztof - patrz: Anonim: Sceny z Grottgera i inne wiersze. Warszawa: Przedświt 1984. - uw
 • Karasek Krzysztof [wiersze] - patrz w: Wszystkie seanse zarezerwowane. Wiersze z lat 1970-1980. NZS Politechniki Warszawskiej 1981. - uw
 • Karaszewicz-Tokarzewski Michał: 1939 u podstaw tworzenia Armii Krajowej.
  poprzednie wydania: Tokarzewski-Karaszewicz Michał: U podstaw tworzenia Armii Krajowej. - uw
 • Karaszewicz-Tokarzewski Michał: 1939 u podstaw tworzenia Armii Krajowej.
  Warszawa: Most 1991.
  21 cm, 39,[1] s.
  UZ-153380/II - uw
 • Karawanski Światosław: Łagrowe echa Katynia. (przedruk z: Orzeł Biały Londyn nr 185, 01.1980) - patrz w: Katyń. Wybór publicystyki 1943-1988. Myśl [1989]. - uw
 • Karczmarzyk Stanisław - patrz: Informacje o konflikcie i akcji strajkowej w WSI Radom. [po 13.XI.1981]. - uw
 • Karel Anna [pseud. - właśc. Halina Kuligowska] [tłum. z czes. i słow.] - patrz: Nazywać rzeczy po imieniu. Wybór niezależnej publicystyki czeskiej i słowackiej. Warszawa: CDN 1987. - uw
 • Kariera Mikołaja Sergiejewicza Diomko czyli Mieczysława Moczara.
  B.m.: b.w., b.r. [po 1981].
  A4, 4 k., powiel. spiryt.
  Przedruk z czas.: Tydzień Polski. Londyn.
  BJ-1537 - op
 • Kariera Nikołaja Sergiejewicza Diomko.
  Inowrocław: [rozpowszechnianie] MKZ Inowrocław 1981.
  A4, 4 k., powiel.
  BJ-1538 - op
 • Kariera Mikołaja Sergiejewicza Diomko - patrz również: Łódzki Wacław: Mikołaj Sergiejewicz Diomko alias Mieczysław Moczar; Mikołaj Sergiejewicz Diomko alias Mieczysław Moczar. - uw
 • Karkonoskie Towarzystwo Wydawnicze. KTW. Jelenia Góra.
  - 4. - Eurokomunizm i Praska Wiosna 1968. czerwiec 1981.
  - uw
 • Karkowski Czesław [przekł.] - patrz: Nagórski Andrzej: Przymusowe pożegnanie. Spojrzenie amerykańskiego dziennikarza w głąb sowieckiego życia. Warszawa: Wolne Pismo Most ’89. - uw
 • Karliński Zygmunt: Mity gospodarcze.
  Warszawa: b.w. 1978.
  BN-1997[wg BUW] - op
 • Karliński Zygmunt - patrz w: Reminiscencje niesentymentalne o marcu ’68. - uw
 • KARO® [proj. okł. i s. tyt.] - patrz: Gospodarka nakazowa. Z zagadnień teorii i praktyki gospodarki socjalistycznej. Warszawa: In Plus 1988; Jakubowicz Szymon: Bitwa o samorząd 1980-1981. Warszawa: In Plus 1989; Nowak Leszek: Władza. Próba teorii idealizacyjnej. Warszawa: In Plus 1988; Patočka Jan: Eseje heretyckie z filozofii historii. Warszawa: In Plus 1988. - uw
 • Karol K. S.: Wielka schizma - patrz w: Eurokomunizm. Nowa [1977-8]. - uw
 • Karol Małcużyński - najmita w służbie wrogów Kościoła.
  Warszawa - Gdańsk - Katowice - Wrocław - Poznań - Kraków: Niezależne Pismo "Prawda, tylko prawda i cała prawda", b.r.
  A4, [3],16 s.
  Ka-1450 - op
 • Karoń Henryk: Z okien szpitala. - patrz w: Maciejewski Jarosław, Trojanowicz Zofia: Poznański Czerwiec 1956. Warszawa: Młynek 1981; Matyja Stanisław, Naganowski Egon i in.: Poznań 56. MKZ Wielkopolska; druk MKZ Kalisz [1981]; Trojanowicz Z[ofia], Maciejewski J[arosław]: Poznański czerwiec 1956. Gdynia 1981. - uw
 • Karpińska Urszula [pseud.] – właśc. Teresa Remiszewska - uw
 • Karpińska Urszula [tłum. z ang.] - patrz: Davies Norman: Biały Orzeł - Czerwona Gwiazda: wojna polsko - sowiecka 1919-1920. Przedświt [1988]. - uw
 • Karpiński Jakub: Asymetria. - patrz w: Żydzi jako problem polski. - uw
 • Karpiński Jakub: 40 lat. - patrz w: 40 lat władzy komunistycznej w Polsce. Myśl [1987]. - uw
 • Karpiński Jakub: Język polityki.
  Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza STOP 1986.
  A6, okł., 20 s., stdr. z oryg., c. 50 zł.
  Przedruk z książki pt. "Mowa do ludu". Londyn: Puls 1984.
  K-3596, G-86/114, CJ-910, CD-640, J-1265, BN-2006, Ka-1170, HN-002198235, KS-0193[wg CD]=KS-2043[wg CD], BJ-1547, Br-1005 - MM
 • (Karpiński Jakub) Tarniewski Marek [pseud.]: Krótkie spięcie (marzec 1968).
  B.m.[Warszawa]: Myśl b.r. [1989-90].
  A5, okł.kart., 129,[2] s., off. z oryg., [c. 6000-6750 zł].
  Biblioteka Wolnego Głosu Ursusa.
  Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1977.
  BN-2009[wg WBPTor, BUG, MBP Byt, MBPŁ], Sup-327, BJ-1549 - MM
 • Karpiński Jakub: Mowa do ludu. Szkice o języku polityki.
  Londyn: Puls wrzesień 1984.
  ISBN 0-907587-17-8. Zawiera: Mówi Warszawa... Wydarzenia marcowe w prasie polskiej - zarys obrazu i próba teorii [przedruk z: Kultura 1972 nr 9 s. 107-120, nr 10 s. 106-138]; Co słychać nowego ? [przedruk z: Kultura 1977 nr 6 s. 63-73]; O czym Polacy nie powinni wiedzieć [przedruk z: Głos grudzień 1977 nr 3 s. 5-7 - przedruk w: Głos. Paryż: Instytut Literacki 1980 s. 151-154]; Internacjonalizm puka do szkół [przedruk z: Głos 1978 nr 5 s. 29-31 - przedruk w: Głos. Paryż: Instytut Literacki 1980 s. 154-157]; Język polityki; Gwałt i perswazja [przedruk z: Kultura 1984 nr 9 s. 58-66]. Wszystkie teksty wydrukowano uprzednio pod pseud. Jan Nowicki.
  Rec.: G.M. [Michał Głowiński]: Mowa do ludu. Kultura Niezależna 1987 nr 27 s. 74-76.
  - uw - MM
 • Karpiński Jakub: Mowa do ludu. Szkice o języku polityki.
  Lublin: Wydawnictwo Vademecum [19]85.
  A6, okł.kart., [4],79,[1] s., stdr. z oryg., [c. 160-250 zł].
  Przedruk z wyd.: Londyn: Puls 1984.
  Rec.: Promieniści nr 1(77), 22.IX.1986 s. 2.
  K-2040, CD-641, G-85/138, J-1266, BN-2012, Ka-2989, Hoo99/179, HN-000543292, KS-0187=KS-2041, BJ-1552, Br-1006 - MM
 • Karpiński Jakub: Mowa do ludu. Szkice o języku polityki.
  B.m.[Wrocław]: b.w. [Solidarność Walcząca] b.r. [jesień 1985].
  A6, okł.kart., [2],86 s., stdr. z oryg., [c. 200 zł].
  Przedruk z wyd.: Londyn: Puls 1984.
  K-2041, G-85/137, CD-642, J-1267, S-93/54, BN-2015, KS-0188[wg CD]=KS-2042[wg CD], BJ-1553, Br-1007 - op
 • Karpiński Jakub: Mowa do ludu. Szkice o języku polityki.
  B.m.[Warszawa]: Wydawnictwo Myśl b.r. [1988-9].
  A5, okł.kart., [7],6-86 s., off. z oryg., c. 880 zł.
  Przedruk z wyd.: Londyn: Puls 1984.
  CD-644, BN-2013, Ka-3239 - MM
 • Karpiński Jakub: Mowa do ludu. Szkice o języku polityki.
  B.m.[Warszawa]: Wydawnictwo Myśl b.r. [1989-90].
  A5, 83,[1] s., off. z oryg.
  Biblioteka Wolnego Głosu Ursusa.
  Ka-3241, KS-0202[wg MJ]=KS-2044[wg MJ], BJ-1555 - op
 • Karpiński Jakub: Mowa do ludu. Szkice o języku polityki.
  Warszawa: Wydawnictwo Grup Oporu "Solidarni" 1989.
  A5, okł.kart., [7],6-86,[1] s., off. z oryg., [c. 2000 zł].
  Opracowanie graficzne: Joanna Rydz. Przedruk z wyd.: Londyn: Puls 1984.
  CD-643, BN-2014, Ka-3240, KS-0205[wg CD]=KS-2049[wg CD], BJ-1554, Br-1008 - MM
 • Karpiński Jakub: Niepodległość od wewnątrz.
  Londyn: Odnowa 1987.
  ISBN 0 903705 61 3.
  - uw - MM
 • Karpiński Jakub: Niepodległość od wewnątrz.
  B.m.[Warszawa]: Wydawnictwo Myśl b.r. [1989].
  A5, okł.kart., 152,[5] s., off. z oryg., c. 2300 zł.
  Przedruk z wyd.: Londyn: Odnowa 1987.
  BN-2016=BN-2017[wg BŚ], BJ-1556, Ka-4736, Br-1009 - MM
 • Karpiński Jakub: Niepodległość od wewnątrz.
  B.m.[Warszawa]: Myśl b.r.
  A5, 152,[8] s.
  Biblioteka Wolnego Głosu Ursusa.
  Ka-624 - op
 • Karpiński Jakub (Maciej [właśc.: Marek] Tarniewski) [pseud.]: Ograniczenie niesuwerenności. Wybór publicystyki 1975-1982. T. I-II.
  Wrocław: constans [19]’88.
  A5, okł.kart., 85,[1] + 130,[2] s., err., off. z masz., [c. 1350 zł].
  T. I - [Wybór artykułów]; T. II - Płonie komitet (grudzień ’70 - czerwiec ’76). T. II przedrukowano z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1982. Nota wydawnicza: Piotr Kantorowicz.
  J-1270, BN-2022+BN-2021, S-94/1183[t. II], Sup-332[cz. 1 wg ILwK, BN; cz. 2 wg S - razem pt.: Płonie komitet], BJ-1560 - op[t. I] - MM[t. II]
 • Karpiński Jakub: PRL i Polska.
  Zapowiedź wg: Katalog 1982 - 1988 i zapowiedzi wydawnicze. Warszawa: CDN 1989.
  - uw[nie wydano]
 • (Karpiński Jakub) Tarniewski Marek [pseud.]: Płonie komitet. (Grudzień 1970 - Czerwiec 1976).
  B.m.[Warszawa]: Myśl b.r. [1989-90].
  A5, okł.kart., 195 s., off. z oryg., [c. 6000-7500 zł].
  Biblioteka Wolnego Głosu Ursusa.
  Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1982.
  BN-2024[wg WBPTor], Sup-334, Ka-2522, BJ-1563, Br-2859 - MM
 • Karpiński Jakub: Polska, komunizm, opozycja. Słownik.
  Londyn: Polonia wrzesień 1985.
  ISBN 0-902352-45-8.
  Rec.: Zygmunt Rafalski: Między kompendium a esejem. Kultura Niezależna 1987 nr 27 s. 77-82 - przedruk w: Puls 1987 nr 33 s. 96-101.
  - uw
 • Karpiński Jakub: Polska, komunizm, opozycja. Słownik.
  Warszawa: Wydawnictwo CDN, 1988.
  A5, okł.kart., 345,[2] s., off. z oryg., [c. 2000 zł].
  Przedruk z wyd.: Londyn: Polonia 1985.
  J-1273, BN-2029, Ka-3936, BJ-1567 - MM
 • Karpiński Jakub: Polska, komunizm, opozycja. Słownik. I wyd. krajowe.
  Warszawa: Wydawnictwo Most, luty 1988.
  A5, okł.kart., [4],7-345,[1] s., off. z oryg., c. 1900 zł.
  Przedruk z: Londyn: Polonia 1985. Opracowanie graficzne: J.C. i J.J. Tę pozycję przypisuje sobie Wydawnictwo PoMOST.
  Ł-169, J-1272, BN-2030, Ka-1172, BJ-1568 - MM
 • Karpiński Jakub: Portrety lat. Polska w odcinkach 1944-1988.
  London: Polonia 1989.
  ISBN 0-902352-77-6.
  - uw
 • Karpiński Jakub: Portrety lat. Polska w odcinkach 1944-1988. Wyd. I krajowe, poprawione.
  Warszawa: Wydawnictwo PoMOST 1989.
  A5, okł.kart., 286 s., off. z oryg., [c. 6000 zł].
  I wyd. polskie: Londyn: Polonia lipiec 1989.
  BN-2041=BN-2031[wg WBP Białyst - błędnie], Ka-1171, Hoo99/179, BJ-1579 - MM
 • Karpiński Jakub: Portrety lat. Polska w odcinkach 1944-1988.
  Warszawa: Wydawnictwo Grup Oporu „Solidarni”, 1989.
  A5, okł.kart., 286 s., off. z oryg., [c. 7500 zł].
  Opracowanie graficzne: Joanna Rydz. Przedruk z wyd.: Londyn: Polonia 1989.
  BN-2042, BJ-1578, Br-1010 - MM [Dwie odmiany okładki:
  - druk czarny i czerwony, poniżej słowa „LAT” pasek przez tylną i przednią okładkę z ciągiem lat: 1945-1969;
  - druk tylko w kolorze czarnym, brak paska z ciągiem lat.]
 • Karpiński Jakub: Portrety lat. Polska w odcinkach 1944-1988.
  B.m.[Kraków]: Wszechnica Społeczno-Polityczna, 1989.
  A5, okł.kart., 3-286 s., off. z oryg., [c. 10000 zł].
  Przedruk z wyd.: Londyn: Polonia 1989.
  BK-226, S-94/3343, BN-2038, HN-001806973, BJ-1577, KJ-240* - op
 • Karpiński Jakub: Portrety lat. Polska w odcinkach 1944-1988.
  B.m.[Toruń]: Wydawnictwo Kwadrat, b.r. [1989-90].
  A5, okł.kart., 286 s., off. z oryg., c. 7500 zł.
  Przedruk z wyd.: London: Polonia 1989.
  BN-2039, BJ-1580 - MM
 • Karpiński Jakub: Portrety lat. Polska w odcinkach 1944-1988.
  B.m.[Warszawa]: Myśl b.r. [1989-90].
  A5, okł.kart., 286 s., off. z oryg., (c. 8700[-9750 zł]).
  Biblioteka Wolnego Głosu Ursusa.
  Przedruk z wyd.: Londyn: Polonia 1989.
  BN-2040[wg BŚ, TN Płock], BJ-1581 - MM
 • Karpiński Jakub: Portrety lat. Polska w odcinkach 1944-1988. Wyd. 1 krajowe [oficj.].
  Katowice: Oficyna Śląska 1990.
  24 cm, 244,[1] s.
  Biblioteka Wolnego Słowa.
  - uw - MM
 • Karpiński Jakub: Portrety lat. Polska w odcinkach 1944-1988.
  Wrocław: Agencja Wydawnicza Solidarności Walczącej 1990.
  A5, okł.kart., 286,[2] s., off. z oryg.
  BJ-1582 - uw
 • Karpiński Jakub: Portrety lat. Polska w odcinkach 1944-1993. Wyd. 2 uzupełnione, 1 krajowe.
  Warszawa: Gebethner & Ska 1994.
  ISBN 83-85205-40-3.
  - uw
 • Karpiński Jakub: Taternictwo nizinne.
  Paryż: Instytut Literacki 1988.
  ISBN 2-7168-0107-X.
  Rec.: Andrzej Przewoźniak. Czas Kultury 1989 nr 9-10 s. 107-108; Benedykt Heydekorn: Związkowiec Toronto 1988 nr 77 s. 3; Andrzej Bogusławski: Przegląd Polski Nowy Jork 1988, 8.XII, s. 6; Andrzej Bogusławski: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza Londyn 1988 nr 232 s. 7; Zygmunt Simbierowicz [pseud. - właśc. Tomasz Grochowski]: Ciągłość lekko przerywana czyli przypadki racjonalisty. Miesięcznik Małopolski 1988 nr 22 s. 111-115; Wanda Zwinogrodzka: Potęga zdrowego rozsądku. Puls 1988 nr 40 s. 114-117.
  - uw - MM
 • Karpiński Jakub: Taternictwo nizinne.
  B.m. [Lublin]: Respublica 1988.
  A6, okł.kart., 123,[1] s., stdr. z oryg., c. 490 zł.
  Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1988.
  CD-645, J-1283, BN-2050, Sup-349, Ka-3242, KS-2045, BJ-1590[off.] - MM {na s. [1]: NBA (stemplem)}
 • Karpiński Jakub: Taternictwo nizinne. Wyd. II (I krajowe).
  Warszawa: Wydawnictwo Głos, lipiec [19]’88.
  A5, okł.kart., [4],9-125 s., off. z oryg., c. 500 zł.
  Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1988.
  J-1284, BN-2051, Sup-348, Ka-1173, KS-2046[wg MJ], BJ-1591 - MM
 • Karpiński Jakub: Taternictwo nizinne.
  Warszawa: Wydawnictwo PoMOST, 1988.
  A5, okł.kart., [6],9-125 s., off. z oryg., c. 600 zł.
  Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1988.
  CD-646, BN-2054, Sup-351, Ka-1174, KS-2048*[wg CD], BJ-1592 - MM
  - na okładce jasnoniebieski druk na kremowym kartonie - MM
  - na okładce jasnoniebieski druk na ciemnoniebieskiej apli - MM
 • Karpiński Jakub: Taternictwo nizinne.
  Warszawa: Wydawnictwo Myśl, b.r. [1988].
  A5, okł.kart., [6],9-125 s., off. z oryg., c. 600-700 zł.
  Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1988.
  KN’87-51, J-1285, BN-2052, Sup-350, KS-2047*[wg MJ], Ka-4366, Br-1011 - MM
 • Karpiński Jakub: Taternictwo nizinne.
  Warszawa: Wydawnictwo Myśl b.r. [1989-90].
  A5, okł.kart., 123 s., off. z oryg., [c. 4000-4900 zł].
  Biblioteka Wolnego Głosu Ursusa.
  Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1988.
  BN-2053, Sup-352, KS-2051[wg MJ], BJ-1594 - MM
 • Karpiński Jakub: Taternictwo nizinne.
  Warszawa: Wydawnictwo Grup Politycznych Wola 1989.
  A5, okł.kart., 125,[2] s., off. z oryg., c. 1000 zł.
  Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1988.
  CD-647, BN-2055, Sup-353, Ka-3937, KS-2052, BJ-1593 - MM
 • Karpiński Jakub: Taternictwo nizinne.
  B.m.: b.w., b.r. [1989].
  123 s.
  Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1988.
  KS-2050[wg MJ*] - op
 • Karpiński Jakub: Taternictwo nizinne.
  Lublin: Towarzystwo Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu; Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2002.
  ISBN 83-227-1899-3.
  - uw
 • Karpiński Jakub: Ustrój komunistyczny w Polsce.
  London: Aneks, 1985.
  22 cm, 228 s.
  ISBN 0-906601-23-1.
  - uw - MM
 • Karpiński Jakub: Ustrój komunistyczny w Polsce.
  Warszawa: Wydawnictwo Grup Politycznych Wola 1986.
  A6, okł.kart., 115 s., off. z oryg., c. 250 zł.
  Przedruk z wyd.: London: Aneks 1985.
  Rec.: P.M. [krypt. - właśc. Piotr Matywiecki]: Ustrój. Kultura Niezależna 1987 nr 32 s. 82-85; [Odp. autora na recenzję informująca, że przedrukowano tylko część książki] Kultura Niezależna 1987 nr 34 s. 124-125.
  G-86/120, CJ-914, J-1286, BN-2056, Ka-1175, BJ-1595, Br-1012 - MM
 • Karpiński Jakub: Ustrój komunistyczny w Polsce.
  Warszawa: Wydawnictwo Myśl b.r. [1989-90].
  A5, okł.kart., 228 s., off. z oryg., [c. 7000 zł].
  Biblioteka Wolnego Głosu Ursusa.
  Przedruk z wyd.: London: Aneks 1985.
  Ka-625, BJ-1596, Br-1013 - MM
 • Karpiński Jakub: Wiktimologia polityczna. [przedruk z: Aneks 1984 nr 36 s. 12-23]. - patrz w: Opozycja. Jej możliwości, ograniczenia i błędy. Kraków: [Wydawnictwo] Kraków [1985]; Inteligencja, "Solidarność", władza. Profil [1986]. - uw
 • Karpiński Jakub - patrz: Marek Tarniewski [pseud.]; Jan Nowicki [pseud.]. - uw
 • Karpiński Jakub [red. i tłum.] - patrz: Sowietskij Sojuz; ZSRR w oczach zachodu. Konfrontacje 7. - uw
 • Karpiński Jakub: Filozofia i socjologia w Polsce wobec marksizmu; Kołakowski Leszek: Komunizm jako formacja kulturalna; Heller Agnes: Moralne posłannictwo filozofa.
  Warszawa: In Plus; Społeczny Komitet Nauki, 1987.
  A5, okł.kart., 50 s., off. z masz., c. 100 zł.
  Lektury studenckie; zeszyt 7.
  Projekt graficzny serii: MC. Opracowanie techniczne: el. Tekst L. Kołakowskiego wygłoszony na Kongresie Kultury Polskiej na Obczyźnie w Londynie, 14-20 września 1985 r., przedrukowano z: Kontakt Paryż, nr 43, listopad 1985; tekst Agnes Heller w tłumaczeniu Haliny Bortnowskiej przedrukowano z: Znak Kraków, nr 240, czerwiec 1974.
  Ł-168, CJ-909, J-1264, BN-2005, Ka-1169, BJ-1597, FC-10433, Br-1004 - MM
 • Karpiński Marek: Zapis na cenzurę.
  Warszawa: Wydawnictwo "Mazowsze" wrzesień 1981.
  A5, okł., 25,[2] s., off. ze skł., c. 15 zł.
  BN-2057, Ka-626=Ka-2990, Hoo99/179, BN-002004199[błędny tyt.], BJ-1598, Br-1014 - MM
 • Karpiński Włodzimierz: Poezje i próby.
  [wg KS] Poznań: WLiK 1981 [właśc. 1982].
  21 x 22 cm [kartki 21 x 30 cm składane], okł., obw., [14] s. {wg KS: [18 s.]}, druk na pap. kredowym, [c. 200 zł].
  Zawiera 14 wierszy. Rysunki Andrzeja Wilowskiego. Wydano 150 egzemplarzy numerowanych z obwolutą wypisaną ręką autora.
  G-82/118, CD-648[wg G], J-1287, BN-2058[wg MBPŁ]=BN-2059[wg J], KS-2055 - op - MBPŁ
 • Karpiński Wojciech: Chusteczka imperatora.
  Londyn: Polonia, marzec 1983.
  22 cm, 275,[7] s.
  ISBN 0-902352-24-5.
  - uw - MM
 • Karpiński Wojciech: Droga do wolności.
  B.m.[Warszawa]: Melina Wydawnicza [19]85.
  A4, [1],17 s., powiel., c. 45 zł.
  Przedruk z: Chusteczka imperatora. Londyn: Polonia 1983.
  K-2050, G-85/142, CD-649, Dun-65[m.w.: Gdańsk], J-1288, BN-2060, Ka-2992{3-16 s.}, Hoo99/179, HN-000509448, KS-2065, BJ-1599[16 s.], Br-1015 - op
 • Karpiński Wojciech: Jeleński i jego szkice. - patrz w: O Kulturze. Wspomnienia i opinie. Warszawa: PoMost 1988. - uw
 • Karpiński Wojciech: Słowiański spór.
  Kraków: Wydawnictwo Kos 1981.
  A6, okł.kart., 200,[1] s., off. z masz.
  Biblioteka Literacka i Historyczna.
  Zawiera: Myśl zaprzeczna, Słowiański spór, Między nadzieją a rozpaczą. Wykaz materiałów źródłowych s. 80.
  BN-2061, Br-1016 - op
 • Karpiński Wojciech: Słowiański spór. [Wyd. 2].
  Kraków: Wydawnictwo Kos 1981 [1982].
  A6, okł.kart., 200,[1] s., off. z masz.
  Zawiera: Myśl zaprzeczna, Słowiański spór, Między nadzieją a rozpaczą.
  Rec.: [anonim - właśc. Andrzej Nowak]: Arka 1984 nr 9 s. 94-98.
  Ł-170, CD-650, J-1289*[wg Pil-922], BK-227, Ka-3364, KS-0005=KS-2056+KS-0013[wg MJ*]=KS-2062[wg MJ*], BJ-1600, FC-10436, KJ-241*[wg J*] - MM
 • Karpiński Wojciech: Szkice o wolności.
  Chicago: Polonia 1980.
  Biblioteka "Nowa droga"; nr 9.
  - uw
 • Karpiński Wojciech: Szkice o wolności.
  Kraków: Wydawnictwo Kos 1981 [1982].
  A5, okł.kart., 95 s., off. z oryg.
  Przedruk z wyd.: Chicago: Polonia 1980.
  Ł-171, CD-651, BK-228, J-4363*[wg BK], BN-2063, Ka-2991, KS-0014*[wg CD]= KS-2064*[wg CD], BJ-1601, KJ-242*[wg BK], Br-1017 - MM
 • Karpiński Wojciech: Szkice o wolności. Drugie wyd. krajowe.
  Wrocław: Oficyna Wydawnicza "Solidarność", 1981.
  A5, okł.kart., obw., [6],5-95 s., off. z oryg., c. 70 zł.
  Biblioteka Myśli Demokratycznej.
  Za Wydawnictwem "Kos", Kraków 1981. Druk: Poligrafia NSZZ "Solidarność" Region Dolny Ślask. Zamówienie nr 54/8/81. Nakład 2500.
  CD-652, BN-2065, Hoo99/179, KS-0006*[wg CD]=KS-2057*[wg CD], Ka-2914, BJ-1602, Br-1018 - MM
 • Karpiński Wojciech: Szkice o wolności.
  B.m. [Kraków]: Wydawnictwo Niwa / Bez Cenzury, 1982.
  A5, okł.kart., 95 s., off. z oryg.
  Przedruk z wyd.: Kraków: Kos 1981. Dane wydawnicze odbite stemplami w kolorze czerwonym.
  K-2051, G-82/119, CD-653, J-1290, BK-229, BN-2064*[wg K], Ka-4108, KS-0015*[wg CD]=KS-2063*[wg CD], BJ-1603, FC-10439, KJ-243*=KJ-244*[wg BN*] - MM
 • Karpiński Wojciech: Szkice o wolności.
  Kraków: Wydawnictwo Jagiellonia 1988.
  A5, okł.kart., 95,[1] s., off. z oryg., [c. 580-600 zł].
  Okładka: WR. Przedruk z wyd.: Chicago: Polonia 1980. Pozycja ukazała się dięki [!] pomocy wydawnictwa "Metrum".
  J-1291[błędnie 195 s.], BK-230, BN-2062*[wg BK], KS-0037*[wg MJ]=KS-2066*[wg MJ], BJ-1604, Ka-4629, KJ-245* - MM
 • Karpiński Wojciech: W Central Parku. [Szkice literackie].
  B.m.[Warszawa]: Klin b.r. [1980-1].
  A5, 152,[1] s., off. z masz.
  Tytuł okł. Zawiera: Mapa Ameryki; Przez zamknięte okno; Portret wyobraźni; Strona Tocqueville’a; Prorok; Spotkanie w San Francisco.
  CD-654, S-97/573, BN-2066, KS-0054[wg CD]=KS-2058[wg CD], BJ-1605, Ka-4592 - op

 ▬ Karpiński Wojciech: W Central Parku. (fragment). B.m. [Warszawa]: Klin V, b.r. [1981]. A5, [1],30,[1] s., off. z masz. Zawiera: Spotkanie w San Francisco.
CD-655, BN-2068, Ka-628, KS-2059=KS-3193, BJ-1606, FC-10442, FC-50635*[BN], Br-1019[fot.], ECS-02412, ST15-1681, Nukat-969186 – brak możliwości określenia typu wyd. – uw
 opis książki Karpiński Wojciech: W Central Parku. (fragment).
B.m. [Warszawa]: Klin V, b.r. [1981].
A5, [1],30,[1] s., off. z masz.
Przyzwoity czysty druk offsetowy, litery jednolicie zaczernione. Wysokość kolumny druku na okł.: 153,9 mm; długość tytułu: 122,9 mm.
– MM
 opis książki Karpiński Wojciech: W Central Parku. (fragment).
B.m. [Warszawa]: Klin V, b.r. [1981].
A5, [1],30,[1] s., off. z masz.
Kopia wykonana techniką zbliżoną do offsetu, litery jaśniejsze, farba barwi jedynie część włókien papieru. Diapozytyw, bądący kopią edycji offsetowej wykonano na płaskim kserografie, widoczne są uszkodzenia płyty selenowej na kilku stronach, najwyraźniej na s. 1. Widoczne są też ślady po zszywce w grzbiecie kart oraz kopia ceny [50 zł] wpisanej na oryginale w górnym rogu tylnej kartki. Minimalnie zmienione są wymiary druku, wysokość kolumny druku na okł.: 154,9 mm; długość tytułu: 123,8 mm.
– MM

 opis książki Karpiński Wojciech: W Central Parku. (fragment).
B.m.: b.w., b.r. [ok. 1981].
91 s.
BN-2067*[wg Dom], BaBN-b1276269 - op
 • Karpiński Wojciech: W Central Parku.
  Paryż: Libella 1982.
  Historia i teraźniejszość; 6.
  Zawiera: Mapa Ameryki; Przez zamknięte okno; Portret wyobraźni; Strona Tocqueville’a; Prorok; Spotkanie w San Francisco.
  Rec.: Jan Mirosławski: Cień Tocqueville’a. Obecność 1986 nr 14 s. 114-117.
  - uw - MM
 • Karpiński Wojciech: W Central Parku. Wyd. 3.
  Warszawa: Res Publica 1989.
  ISBN 83-7046-016-X.
  Rec.: Jan Zieliński: Prywatna Ameryka. Gazeta Wyborcza nr 51(218) A, 01.03.1990 r., s. 8.
  - uw - MM
 • Karpiński Wojciech [wstęp] - patrz: Piłsudski Józef: Pisma. Warszawa: Polityka [1985]. - uw
 • Karpiński Wojciech - patrz: Mielnicki Zenon [pseud.], Jacek Salski [pseud.] - uw
 • Karpiński Wojciech - patrz: Besançon Alain: Karpiński Wojciech rozmawia z Alain’em Besançon; także: Besançon Alain: Należy zobaczyć komunizm …; także: Besançon Alain: O komunizmie, Kościele i liberalizmie; także: Besançon Alain: Rosja i komunizm; także: Besançon Alain: Wojciech Karpiński …; Kołakowski Leszek: Nie wierzę w zwycięstwo totalitaryzmu … Poznań: Głosy 1983; Kołakowski Leszek: Wywiad z Leszkiem Kołakowskim [fragm.]. Tygodnik Wojenny b.r. [1983-4]. - uw
 • Karpowicz Tymoteusz: Rozwiązywanie przestrzeni. Poemat polimorficzny (fragmenty).
  Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza 1989.
  A5, okł.kart., 47 s., off. ze skł., c. 800 zł.
  Przedruk z: Archipelag 1986 nr 1-2 s. 3-47.
  S-97/2160, BN-2073, KS-2070, BJ-1609, Ka-4563, Br-1020 - op
 • Karpowicz Tymoteusz [wiersze] - patrz w: Na skrzyżowaniu Azji i Europy. Wiersze polskie 1980-84. Wyd. 2 rozszerzone. Wrocław: Oficyna Wydawnicza im. Grzegorza Przemyka 1988. - uw
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2017. e-mail: muzeum@m-ws.pl ; bibula@incipit.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.
„No framing” - Nie zezwalam na pokazywanie zawartości mojej witryny w ramce (ang. „frame”), umieszczonej w innej witrynie internetowej.