Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Kali - Kap

Data ostatniej korekty tekstu: 26.10.2018 r.
 
 
 • Kalinowska Anna: Krótka smycz.
  Warszawa: Wydawnictwo Przedświt 1990.
  A5, 83 s., off. z masz., [c. 4000 zł].
  BJ-1517, ECS-00423, Nukat-678557 - uw
 • Kalinowska Anna: Krótka smycz. [Wyd. 2].
  Warszawa: Wydawnictwo Most Andrzej Karczewski, 2004.
  ISBN 83-919839-1-9.
  - uw - MM
 • Kalinowska Anna - patrz: Polska lat osiemdziesiątych. Stan środowiska przyrodniczego. Warszawa: Wydawnictwo Przedświt; FON, 1984. - uw
 • Kalinowski Witold: Samorząd terytorialny: Pytania podstawowe, próba odpowiedzi.
  Warszawa: Komitet Obywatelski - Mokotów b.r. [1989].
  A5, okł., 15 s., off. z masz., [c. 1000 zł].
  Tekst podpisano 12.12.1989. Sygn.: Druk PIE BOINTE zam. 316/89 nakł. 500.
  Hoo99/179, Ka-4562 - MM
 • Kalinowski Witold - patrz: Krzysztof Balista [pseud.] - uw
 • Kalisz Mieczysław: Polsko - radzieckie rokowania o rozejm i preliminaria pokojowe (lipiec - październik 1920 r.).
  B.m.: b.w., b.r. [1985].
  A4, [6],2-47,[10] s.
  Ka-4905 - op
 • Kalisz Olgierd [pseud.] - właśc. Olga Koszutska - uw
 • Kalisz Olgierd [pseud.] [tłum.] - patrz: Władimow Georgij: Niech się pan nie przejmuje, Maestro. Opowiadanie dla Heinricha Bölla; Zinowiew Aleksander: Świetlana przyszłość. Warszawa: Nowa 1986. - uw
 • Kallas Marian: Polska ustawa o partiach politycznych. Zastrzeżenia.
  B.m.: Przekaz K, b.r. [1989].
  A5, 6 s., off. z masz.
  Materiały Informacyjne dla Komitetu Obywatelskiego "Solidarność". Raporty Studyjne.
  Kolportaż wewnętrzny.
  BJ-1519 - op
 • Kallas Marian: Prowizorium konstytucyjne w Polsce.
  B.m.: Przekaz K, b.r. [1989].
  A5, 6 s., off. lub ksero z masz.
  Materiały Informacyjne dla Komitetu Obywatelskiego "Solidarność". Raporty Studyjne.
  Kolportaż wewnętrzny.
  BJ-1520 - op
 • Kallenbach Józef: Zygmunt Krasiński wobec komunizmu.
  Warszawa: Słowo 1984.
  A5, okł.kart., 3-19 s., off. z oryg., c. 60 zł.
  20 pozycja wydawnicza Słowa.
  Odbitka z: Przegląd Powszechny Kraków 1920.
  K-2031, CD-635[wg K], G-84/178, J-1239, BN-1968, Ka-613, HN-001213948, KS-2435, BJ-1521, Br-0997 - MM
 • Kalman Stanisław: Przepychanka. - patrz w: Przepychanka. Warszawa: Nowa 1989. - uw
 • Kalota-Szymańska Maria: Pielgrzymka w ciemnościach.
  B.m.[Kraków]: Libertas 1989.
  A6, okł.kart., 24 s., off. z masz., [c. 130 zł].
  BK-224, BN-1969, Ka-4107, KS-2002, BJ-1522, KJ-236*, Br-0998 - op
 • Kalubovic Augen: "Ajcy" BSSR i ichny les.
  Warsawa: Nurt 1988.
  20 x 11 cm, [3],8-80 s.
  Tytuł oryg.: "Fathers" of the B.S.S.R. and their fate. Autor: Auhen Kalubovich. Posłowie w języku angielskim: dr. V. Kipel. Alfabet białoruski.
  J-1241*[A6], BN-1970[wg J], Hoo99/179, Ka-4690 - op
 • Kalubovic Augen [Kalubovich Auhen]: Akt 25-ga Sakawika i Adradżeńnie Nacianalnaj Biełaruskaj Kultury.
  Belastok: Vydavetstva imia U. Ignatouskaga 1988.
  A5, 15 s.
  Alfabet białoruski.
  Hoo99/179, Ka-4691 - op
 • Kalwarczyk Grzegorz: Ojciec Święty Jan Paweł II w Warszawie.
  Warszawa: b.w. [Kuria Metropolitalna Warszawska] 1982.
  A5, [1],V,40 s.
  BN-1971[wg BUW], BaBN - op
 • Kalwarczyk Grzegorz: Relacja ks. Grzegorza Kalwarczyka z podjęcia zwłok ks. Jerzego Popiełuszki z Prosektorium Zakładu Medycyny Sądowej w Białymstoku dn. 2 listopada 1984 roku.
  B.m.: b.w., b.r. [1984].
  A4, 5 k., powiel.
  J-1242, BN-1973[wg J] - op
 • Kalwarczyk Grzegorz: Relacja ks. Grzegorza Kalwarczyka z podjęcia zwłok ks. Jerzego Popiełuszki z Prosektorium Zakładu Medycyny Sądowej w Białymstoku dn. 2 listopada 1984 roku.
  B.m.: b.w., b.r. [1985].
  A4, 6 s., powiel.
  J-1243*[wg Pil-907], BN-1974[wg Pil] - op
 • Kalwarczyk Grzegorz: Relacja ks. Grzegorza Kalwarczyka z podjęcia zwłok ks. Jerzego Popiełuszki z Prosektorium w Białymstoku (Zakł[ad] Med[ycyny] Sądowej) dn. 2.11.1984 r.
  B.m.[Warszawa]: b.w., b.r. [listopad 1985].
  A4, 6 s., powiel.
  K-2032, J-1244*[wg K], BN-1972[wg K] - op
 • Kalwarczyk Grzegorz [oprac.]: Życiorys ks. Jerzego Popiełuszki, duszpasterza robotników polskich: 14.IX.1947 - 19.X.1984.
  B.m.: b.w., b.r. [1984].
  6 s.
  Opracował: ks. Grzegorz Kalwarczyk.
  CJ-1872*, J-1245*, BN-1975[wg J] - op
 • Kalwarczyk Grzegorz [oprac.]: Życiorys ks. Jerzego Popiełuszki, duszpasterza robotników polskich. 14.IX.1947 - 19.X.1984.
  B.m.: b.w., b.r. [1984].
  A5, [8] s., off. ze skł.
  Opracował: ks. Grzegorz Kalwarczyk. Nazwisko autora pod tekstem. Zawiera również wyjątki z homilii ks. Jerzego Popiełuszki na mszach św. za ojczyznę oraz pieśń z II Pielgrzymki Świata Pracy, Jasna Góra 1984.
  BN-1976 - MM
 • Kalwarczyk Grzegorz [oprac.]: Życiorys ks. Jerzego Popiełuszki, duszpasterza robotników polskich: 14.IX.1947 - 19.X.1984. [1984]. - patrz: Życiorys ks. Jerzego Popiełuszki, duszpasterza robotników polskich. 14.IX.1947 - 19.X.1984. [różne wyd., być może tożsame z opisanymi powyżej] - uw
 • Kałuski Marian: Kościół katolicki w Polsce Ludowej. - patrz w: Materiały do historii PRL. Warszawa: [Unia Nowoczesnego Humanizmu 1985]. Zeszyty Historyczne; nr 10. - uw
 • Kama [oprac. graf.] - patrz: Hoffer Eric: Przed wypoczynkiem. Z dzienników amerykańskiego dokera. Warszawa: Rekontra 1985. - uw
 • Kamar J., Marer Paul: Ekonomia wyzysku. Dokumenty.
  Olsztyn: Niezależny Instytut Wydawniczy 1981.
  A6, 63,[1] s., c. 40 zł.
  Tytuł okł. Przedruk z: Aneks 1978 nr 19 s. 45-107.
  BN-1977 - op
 • Kamar J.: Wprowadzenie. - patrz: Ekonomia wyzysku. Dokumenty. [Tytuł okł.]. Profil [1986]. - uw
 • [Kamieńska Anna]: Litania Solidarności. - patrz w: Litania Solidarności. ARS 1982. - uw
 • Kamieńska Anna: Przyjdź Królestwo. [wiersz].
  Warszawa: b.w. 1984.
  [4] s.
  Wydanie bibliofilskie, nakład 100 egz.
  J-1246*[wg Wezwanie nr 12 s. 152], BN-1978[wg J], HN-001723336, KS-2006[wg MJ*] - op
 • [Kamieńska Anna]: Raptularz wojenny.
  B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [czerwiec 1982].
  A6, okł. tw., [2],16,[1] s. off. z masz.
  Warszawa w szóstym miesiącu stanu wojennego [w dole s. redakcyjnej].
  Podpisano: ✸ ✸ ✸ [gwiazdki ośmioramienne]. Zawiera 16 wierszy. Wydano w nakładzie 200 egz. numerowanych. Na dołączonej karteczce adnotacja: Właściciel egzemplarza nr … złożył datek na rzecz pomocy uwięzionym i internowanym.
  K-2860, G-82/216*, CD-635a, J-1247, BN-1979, Ka-2108, KS-2005, Br-2415[nr egz. 168] - MM [nr egz. 198]
 • Kamieńska Anna [teksty] - patrz: Świadectwa. Polska po 13 grudnia w fotografii. Przegląd Wiadomości Agencyjnych 1986; Ka-Zet [pseud.][oprac.]: … Póki my żyjemy ! Zbiór wierszy i piosenek regionu Śląsko-Dąbrowskiego 1981-1982. Oficyna Śląska 1986; Ksiądz Jerzy w poezji i pieśni. Warszawa 1986; Na skrzyżowaniu Azji i Europy. Wiersze polskie 1980-84. Wyd. 2 rozszerzone. Wrocław: Oficyna Wydawnicza im. Grzegorza Przemyka 1988. - uw
 • Kamieńska Anna - [tłum. wierszy w]: Achmatowa Anna: Requiem [Wybór wierszy]. Nowa 1981; Czukowska Lidia: Zapiski o Annie Achmatowej. Warszawa: Przedświt 1989. - uw
 • Kamieńska Elżbieta [pseud.] - patrz: Glosariusz. Wrocław: 1986-1992. - uw
 • Kamil Krzysztof: Zjazdowe Ogniwo. Proletariusze łączcie się.
  B.m.[Wrocław]: b.w. [Niezależne Warsztaty Wydawnicze Ogniwo] b.r. [1986].
  A6, 19,[1] s., stdr., c. 50 zł.
  Biblioteka Ogniwa. 26 bis.
  Zbiór karykatur. Okładkę i rysunki wykonał: Krzysztof Kamil.
  K-3592, CJ-904, J-1248, BN-1980[wg K] - op
 • Kamiński Aleksander: Krąg Rady.
  Katowice: Nakładem „Na tropie”, 1935.
  19 cm, 249 s.
  - uw Kamiński Aleksander: Krąg Rady.
  Londyn: 1944.
  - uw
 • Kamiński Aleksander: Krąg Rady.
  B.m. [Katowice]: Harcerz Śląski, b.r. [1981].
  A6, okł.kart., 277 s., off. z masz.
  - MM [brak k. tytułowej]
 • Kamiński Aleksander: Krąg Rady.
  B.m.: b.w., b.r. [po 1981].
  A6, 277 s., off. z masz.
  J-1249*[wg Pil-910], BN-1981*[wg Pil], KS-2018*[wg MJ*] - op
 • Kamiński Aleksander: Krąg Rady. Książka o zuchach. Wyd. 4.
  Warszawa: Wydawnictwo Drogowskazów GKH ZHR; „Trifolium” GKH ZHR, 1998.
  23 cm, 183 s.
  Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Główna Kwatera Harcerek. Główna Kwatera Harcerzy.
  Przedruk wydania konspiracyjnego z lat 1981-89. ISBN 83-910308-1-4.
  - uw
 • Kamiński Aleksander: O harcerstwie - teksty zapomniane. Wyd. I.
  Warszawa: Niezależne Wydawnictwo Harcerskie 1984.
  A5, okł., 100 s., off. z masz., c. 250 zł.
  Wybór i opracowanie: Janusz Biały [pseud. - właśc. Andrzej Janowski]. Zawiera również dwa teksty Janusza Białego: O Aleksandrze Kamińskim i o harcerstwie; Życiorys Aleksandra Kamińskiego. Znaczna część egzemplarzy tego wydania została skonfiskowana przez SB.
  Rec.: X.Starża: O harcerstwie - zapomniane teksty Aleksandra Kamińskiego. Tu, Teraz 1985 nr 40 s. 7.
  K-2033, G-84/179, Ł-164, J-1250, BN-1982, Ka-616, Hoo99/179, HN-000499278, KS-2014, BJ-1523 - MM
 • Kamiński Aleksander: O harcerstwie (teksty zapomniane 1956-1978). [Wyd. II].
  Warszawa: Wydawnictwo Społeczne KOS, O[świata] N[iezależna] 1988.
  A5, okł.kart., [4],16,[2],17-112,[1] s., off. z masz., c. 480 zł.
  Zeszyty Edukacji Narodowej.
  Wybór i opracowanie: Andrzej Janowski. Zawiera również dwa teksty Andrzeja Janowskiego: O Aleksandrze Kamińskim i o harcerstwie; Życiorys Aleksandra Kamińskiego.
  J-1251, BN-1983, Ka-615, Hoo99/179, KS-2015[wg MJ], BJ-1524, Br-1000 - MM
 • [Kamiński Aleksander] Górecki J[uliusz] [pseud.]: Wielka gra.
  Warszawa: b.w. [Główna Kwatera Szarych Szeregów, TWZW], 1932 [właśc. luty 1942].
  16x12 cm, 151 s.
  Nakład 2000 egz, z tego zniszczono z rozkazu Komendy Głównej AK ponad 1700 egz.
  W. Chojnacki: Bibliografia poz. 297 - uw
 • [Kamiński Aleksander] Górecki J[uliusz] [pseud.]: Wielka gra. Wydanie drugie zmienione.
  Warszawa: b.w. [Główna Kwatera Szarych Szeregów], 1934 [właśc. lipiec 1944].
  18x13 cm.
  Cały wydrukowany a nierozkolportowany nakład spłonął w pierwszych dniach Powstania Warszawskiego. Zachowały się jedynie dwie wydrukowane składki zawierające pierwsze 32 s. książki. Są one w zbiorach Biblioteki Narodowej.
  W. Chojnacki: Bibliografia poz. 298 - uw
 • Kamiński Aleksander /J[uliusz] Górecki/: Wielka Gra. Wyd. III.
  Warszawa: Niezależne Wydawnictwo Harcerskie 1981 [właśc.: 1983].
  A5, okł.kart., [1],III,[2],118,[1] s., off. z masz., c. 200 zł.
  Wydanie przygotowano na podstawie wyd. I z 1942 r.
  Ł-165, BN-1984, HN-001201706, KS-2013, BAF05 - op
 • Kamiński Aleksander /J[uliusz] Górecki/: Wielka Gra. Wyd. III.
  Warszawa: Niezależne Wydawnictwo Harcerskie 1981 [właśc.: dodruk w 1984].
  A5, okł.kart., [2],II-III,[2],118,[3] s., off. z masz., c. 200 zł.
  Wydanie przygotowano na podstawie wyd. I z 1942 r. W spisie dotychczasowych wydań na s. [121] wymienionych jest dziesięć tytułów książkowych.
  K-2034, G-83/201, J-1252, Ka-617, BJ-1525, BAF05 - MM
 • Kamiński Aleksander [pseud. Juliusz Górecki]: Wielka gra. Wyd. 1 powojenne, oficjalne.
  Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm 2001.
  22 cm, 331,[1] s., [22] s. tabl.
  Opracował Andrzej Krzysztof Kunert. Przedmowa: Stanisław Broniewski „Orsza”. Jest to wierny przedruk integralnego tekstu wyd. 1, poszerzony o aparat naukowy. ISBN 83-87893-99-4.
  - uw
 • Kamiński Aleksander [pseud. Juliusz Górecki]: Wielka gra. Wyd. 1 powojenne, oficjalne.
  Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm, [2006], © 2000.
  22 cm, 331,[1] s., [22] s. tabl.
  Opracował Andrzej Krzysztof Kunert. Przedmowa: Stanisław Broniewski „Orsza”. ISBN 83-7399-161-1.
  - uw - MM
 • Kamiński Aleksander, Wasilewski Antoni: Józef Grzesiak „Czarny”.
  Lublin: Spotkania 1980.
  A5, okł.kart., 58,[1] s., stdr. z masz.
  Biblioteka Spotkań.
  CD-636, Ł-166a, BN-1985, Ka-3237, Hoo99/179, HN-000517360, KS-2010[wg CD], BJ-1526, Br-0999 - MM
 • Kamiński Aleksander, Wasilewski Antoni: Józef Grzesiak „Czarny”.
  Paryż: Editions Spotkania, 1981.
  22 cm, 70 s.
  - uw - MM
 • Kamiński Aleksander, Wasilewski Antoni: Józef Grzesiak „Czarny”.
  B.m. [Warszawa]: Biblioteka Literacka i Historyczna, b.r. [1981].
  A6, okł.kart., 80 s., off. z masz. i oryg.
  Biblioteczka Bratniego Słowa [w dole s. tytułowej].
  Nazwa wydawnictwa jedynie na okładce. Przedruk z wyd.: Biblioteka Spotkań - w rzeczywistości z wyd.: Paryż: Editions Spotkania, 1981. Zawiera również: Stanisław Broniewski „Orsza„: Wstęp. Wysokość kolumny druku wraz z paginacją na s. 4: 107 mm.
  CD-638, Ł-166c, BN-1987, Ka-1167+Ka-3238, Hoo99/179, KS-2011*[wg CD], BJ-1527, FC-10366 - MM
 • Kamiński Aleksander, Wasilewski Antoni: Józef Grzesiak „Czarny”.
  B.m.: Biblioteczka Bratniego Słowa, b.r. [1981].
  A6, [2],3-80 s., off. z masz. i oryg.
  Przedruk z wyd.: Biblioteka Spotkań - w rzeczywistości z wyd.: Paryż: Editions Spotkania, 1981. Zawiera również: Stanisław Broniewski „Orsza„: Wstęp. Wysokość kolumny druku wraz z paginacją na s. 4: 127 mm.
  CD-637+CD-639[Kraków, ok. 1985], Ł-166b, BK-225*[wg CD], J-4362*[wg CD], BN-1986, Ka-614, HN-000517364, KS-2012*[wg MJ], KJ-237*[wg BK*] - MM
 • Kamiński Aleksander, Wasilewski Antoni: Józef Grzesiak „Czarny”. Wyd. II. [miniaturowe].
  Paryż: Editions Spotkania 1984.
  12 cm, 70 s.
  - uw - MM
 • Kamiński Aleksander, Wasilewski Antoni: Józef Grzesiak „Czarny”. Rzecz o Czarnej Trzynastce.
  Lublin: Wydawnictwo Reduta 1989.
  A5, okł.kart., 67,[1] s., stdr z oryg., [c. 1000 zł].
  Książkę wydano staraniem NSZZ RI "S" Fajsławice i RKP. Przedruk z wyd.: Paryż: Spotkania 1981.
  BN-1988, KS-2017[wg MJ], BJ-1528, Ka-4820 - MM
 • Kamiński Aleksander, Wasilewski Antoni: Józef Grzesiak „Czarny”.
  Warszawa: Niezależne Wydawnictwo Harcerskie 1989.
  79 s.
  Biblioteka Literacka i Historyczna.
  Zawiera również: Stanisław Broniewski „Orsza„: Wstęp.
  KS-2016[wg MJ] - op
 • Kamiński Aleksander, Wasilewski Antoni: Józef Grzesiak „Czarny”.
  Warszawa: Praska Agencja Wydawnicza 1989.
  A6, 93,[3] s.
  Cenzor A-88. ISBN 83-85092-05-6.
  - uw - MM
 • Kamiński Andrzej Sulima: W kręgu moralnej i politycznej ślepoty: Ukraina i Ukraińcy w oczach Polaków. - patrz w: Polacy i Ukraińcy. Trudny dialog. Wrocław: Kret 1987 {przedruk z zesz. w jęz. pol. pisma Sučasnist [Сучасність] lato 1985, nr 1-2}. - uw
 • Kamiński Antoni - patrz: Więźniowie polityczni w PRL 1981-1983. ZK Hrubieszów i inne. Raport z walki o status więźnia politycznego w PRL. - uw
 • Kamiński Apolinary: Gomułka i Moczar. - patrz w: Byrski Zbigniew: Rola biurokracji w bloku sowieckim; Kamiński Apolinary: Gomułka i Moczar. B.m.: b.w., b.r. - uw
 • Kamiński Emilian - patrz: Komedianci. Rzecz o bojkocie. 1988. - uw
 • Kamiński Franciszek: 110 rocznica urodzin Wincentego Witosa.
  B.m.[Warszawa]: b.w., b.r. [1984].
  A5, 5 s., ksero z masz.
  Tytuł nagł. Uroczyste nabożeństwo w Archikatedrze św. Jana w Warszawie w dniu 22 stycznia 1984 roku celebrował Jego Ekscelencja ks. biskup Władysław Miziołek. Przemówienie gen. Franciszka Kamińskiego Komendanta głównego "Batalionów Chłopskich".
  J-1253, BN-1989[wg J] - op
 • Kamiński Marek - patrz: Bartłomiej Kazimierski [pseud.] - uw
 • Kamiński Marek Kazimierz: Polsko-czechosłowackie stosunki polityczne przed konferencją trzech mocarstw w Poczdamie /maj-czerwiec 1945 roku/. - w: Zeszyt problemowy Myśli Niezależnej. Warszawa: CDN 1986; Polsko-czechosłowackie próby zbliżenia politycznego pod koniec 1945 r. i na początku 1946 roku - w: Warszawskie Zeszyty Historyczne. 2. Warszawa: Wydawnictwo Wolne Pismo Most 1988/89. - uw
 • Kamiński Stefan: Lata walk i zamętu na Ukrainie (1917-1921).
  Warszawa: Księgarnia Polska, Towarzystwo Polskiej Macierzy Szkolnej, 1928.
  21 cm. 135,[1] s., [1] k. tabl.
  - uw
 • Kamiński Stefan: Lata walk i zamętu na Ukrainie (1917-1921).
  B.m. [Warszawa]: Wydawnictwo *Kropka*, b.r. [1983].
  A5, okł., obw., 135,[1] s., mapa, off. z oryg., [c. 250 zł].
  Przedruk z wyd.: Warszawa: Księgarnia Polska, Towarzystwo Polskiej Macierzy Szkolnej 1928. Nazwa wydawnictwa wyłącznie na obw. Druk o cechach ksero, jednak farba rozlewa się po włóknach papieru.
  K-2035[Lata walki i…], G-83/202, Ł-167, J-1254[ksero], BN-1990 - MM
 • Kamiński Stefan: Lata walk i zamętu na Ukrainie. 1917-1921.
  Warszawa: Warszawska Oficyna Wydawnicza Gryf, 1990.
  A5, okł.kart., 135,[1] s., mapa, off. z oryg., [c. 5000 zł].
  Przedruk z wyd.: Warszawa: Księgarnia Polska 1928.
  BaBN-b1065125, BJ-1529, Br-1001 - uw - MM
 • Kamiński Stefan: Wolność w cieniu lewiatana czyli liberalna krytyka państwa opiekuńczego. - patrz w: Liberalizm dzisiaj. Eseje warszawskie. Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa 2, 1981. - uw
 • Kamiński Zygmunt Władysław [oprac.]: W katyńskim lesie…
  Kraków: SŁ.O.W., 1985.
  A5, 9 s., off. z masz.
  BN-1991*[wg BŚ], BŚ-BSK_MA II 782977[Sz.O.W.], BJ-1530, FC-10364, Ka-5017, KJ-238*[wg BJ], ECS-04191, Nukat-2631130[ECS] - op
 • Kamm Henry: Rozbity kraj [tłum. z: New York Times, 20 wrzesień 1987]. - patrz w: Pokrętne ścieżki. 1989. - uw
 • Kamp Hans Dieter: Kościół unicki po 1944. [tytuł okł.] - [błędne nazwisko autora] - patrz: Komp Hans-Dieter: Dzieje Kościoła grecko-katolickiego na Ukrainie po II wojnie światowej. LOS 1985. - uw
 • Kampits Peter: Europa Środkowa – utopia czy rzeczywistość. – patrz w: Europa Środkowa. Zeszyt drugi. Między Wschodem i Zachodem. Warszawa 1988. Konwersatorium „Polska w Europie”. Kościół pw. Świętej Trójcy. - uw
 • Kamrowski Jerzy - patrz: Hejnał Kamrowski Jerzy - uw
 • Kamyszew Krzysztof - patrz: kk [krypt.], Konrad Flohr [pseud.] - uw
 • Kancler-Żeleńska Ostatni dzień wieczności.
  B.m. [Podkowa Leśna]: b.w. [Oficyna Wydawnicza P. T.], b.r. [1980].
  A5, okł.kart., [12] s., off. z oryg.
  [Seria Poetycka;] 4.
  Tytuł okł.
  BN-1993*[wg BUW], Ka-4166, KS-2030 - MM
 • Kanclerz Andrzej: Ołtarz obnażony (fragmenty). [Wiersze].
  B.m.[Polska: nakładem autora] b.r. [ok. 1985-6].
  s. nlb.
  Wiad. wg.: Zeszyty Literackie 1986 nr 16 s. 155. - op
 • Kandydaci Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" i Lecha Wałęsy do Senatu i Sejmu.
  B.m.: b.w., b.r. [1989].
  A5, [1],19 s.
  Ka-621 - op
 • Kania Wojciech: Świadkowie tradycji. Rys patrystyczny. [wyd. 2]: Tarnów: b.w. 1984. BaBN; [wyd. 2 t.j. 3]: Tarnów: b.w. 1988. BN-1994[wg BŚ] = [wyd. 3]: Tarnów: [Kuria Diecezjalna] 1988. BaBN [to nie jest bibuła - wyd. kościelne] - uw
 • Kaniewski - patrz: Kołaciński Władysław - uw
 • Kaniewski Jerzy - patrz: Siła-Nowicki Władysław: Wyrok za co? Przemówienie obrończe; Więźniowie polityczni w PRL 1981-1983. ZK Hrubieszów i inne. Raport z walki o status więźnia politycznego w PRL. - uw
 • Kaniowski Michał [pseud.] - właśc. Jerzy Pomianowski - uw
 • Kaniowski Michał [pseud.]: Kilka refleksji na temat "Solidarności Walczącej".
  B.m.: Solidarność Walcząca Oddział Trójmiasto b.r. [1988].
  A5, 4 s., off. z masz.
  Tytuł nagł.
  J-4221, BN-1995[wg J] - op
 • Kaniowski Michał [pseud.] [tłum. z ros.] - patrz: Heller Michał: Świat obozów koncentracyjnych a literatura sowiecka. Warszawa: Krąg 1982; Sacharow Andriej: Mój kraj i świat. Alternatywy [1984]; Sołżenicyn Aleksander: Archipelag GUŁag 1918-1956. Próba analizy literackiej; Sołżenicyn Aleksander: Krąg pierwszy. Oficyna Literacka 1989; [w:] Zinowiew Aleksander: My i zachód. Kraków: Biblioteka Promienistych 1983. - uw
 • Kanon.
  - z. 1 - Pobóg-Malinowski Władysław: Najnowsza historia polityczna Polski 1864 - 1945. T. 3 (cz. 2 t. 2). Okres 1939-1945. Zesz. 1. [19]84. (na okł.: z. 1.)
  - tom 2 - Besançon Alain: Wojciech Karpiński rozmawia z Alain’em Besançon. 1984.
  - uw
 • Kantorowicz Piotr [nota wydaw.] - patrz: Karpiński Jakub: Ograniczenie niesuwerenności. Wybór publicystyki 1975-1982. T. I-II. Wrocław: constans [19]’88. - uw
 • Kantorski Leon [fragm. kazań] - patrz: Głodówka w Kościele św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej. [1980-1]. - uw
 • Kantorski Szymon: Hemia.
  Poznań: Ruch Artystyczny 1989.
  24,[4] s.
  S-93/2121, KS-2032[wg KB*] - op
 • Kantyczki z nutami. Zebrał Jan Kaszycki, muzykę przejrzał Feliks Nowowiejski. B.m.: b.w., b.r. [po 1981]. A6, XV,330 + [2],333-507 s., off. z oryg. Przedruk z wyd.: Kraków: Nakładem "Prawdy" 1911. BJ-1534 [to nie jest bibuła - reprint zbioru kolęd i pastorałek] - uw
 • Kański Antoni: Ostępy i bezdroża.
  B.m.: b.w., b.r. [ok. 1980].
  A5, 125 s.
  ECS-05430 - op
 • Kapczyński Włodzimierz - patrz: Ka-Zet [pseud.] - uw
 • Kapełuś Helena: Elementy chrześcijańskie w dawnych tekstach magicznych /polskie zamawiania/. - patrz w: Zeszyty Studium Nauki Społecznej Kościoła. 12. 1986 s. 108-113. - uw - MM
 • Kapleau Philip: Trzy filary zen. [Część I-II].
  B.m.: b.w., b.r. [1983].
  A5, okł.kart., 211,[1] + 213-377 s., err., off. z masz.
  Tłumaczenie Jacek Dobrowolski. Tytuł oryg.: The three pillars of Zen. Teaching, practice and enlightenment. Tokyo: Ed. John Weatherhill 1969.
  - MM [cz. I] - op [cz. II]
 • Kapleau Philip [wybór, oprac. komentarz]: Trzy filary zen.
  Warszawa: Pusty Obłok, 1988.
  ISBN 8385041028.
  - uw
 • Kappa Michał [pseud.] - właśc. Jerzy Surdykowski. - uw
 • Kappa [pseud.]: Partia stanu wojennego.
  Warszawa: Unia 1984.
  A5, okł., 16 s., powiel., c. 40 zł.
  K-2036, G-84/180, J-1256, BN-5391, Ka-622, HN-000509494, BJ-1535, Br-1003 - MM
 • Kaproń Czesław - patrz: Więźniowie polityczni w PRL 1981-1983. Zakład karny Hrubieszów i inne. [Wyd. II]. Wydawnictwo Polskie 1986. - uw
 • Kapuściński Ryszard: Notatki z Wybrzeża. - patrz w: Rubikon ’81. - uw
 • Kapuściński Ryszard - patrz: Kto tu wpuścił dziennikarzy. Nowa [1985]. - uw
 • Kapuściński Witold Juliusz: Patologia społeczna w Polsce.
  Poznań: NZS 1980.
  Biblioteka NZS.
  {wg: Wat Aleksander: Semantyka języka stalinowskiego. Poznań: NZS 1980 s. [1]} - op
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
© Krzysztof Bronowski 1996-2017. e-mail: muzeum@m-ws.pl ; bibula@incipit.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.
„No framing” - Nie zezwalam na pokazywanie zawartości mojej witryny w ramce (ang. „frame”), umieszczonej w innej witrynie internetowej.