Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1990 Bibuła – Independent Press and Books, Poland
Muzeum Wolnego Słowa
Google


Wybierz kolor tła

tl0 tl1 tl2 tl3 tl4


Przybornik:Zaprzyjaźnione
  miejsca

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •


Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989

Druki zwarte: Herm - Hł

Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Data ostatniej korekty tekstu: 23.04.2021 r.
 
 
 ▬ Herman Agnieszka [red.] - patrz: Danuta Błaszak: Anegdoty liryczne. Warszawa: Nurt 1989. – uw
 ▬ Herman Jerzy [poezje] - patrz w: Kontury. Tel-Aviv, 1988. I. Wybór prozy i poezji autorów piszących po polsku w Izraelu. Kraków: Wydaw. „X” 1989. – uw
 ▬ Hermeneutyk [pseud.] - właśc. Hieronim Dobrowolski; – ale też błędnie: Ryszard Legutko {wg SP s. 65 i 215; FC [dostęp X.2016]; wyjaśnienie w SPP-V s. 218, 782, 882 i R. Legutko w: Pressje. 2010. Teka 20 [dostęp X.2016]}. – uw
 opis książki Hermeneutyk [pseud.]: Każdemu co jego.
Łódź: Trybuna Ludu Podziemnego, 1984.
A6, [16] s., powiel.
BŁ-57, J-1011, Nukat-1144209 {BN-2940, BaBN-b1277118[dostęp IV.2017], KS-2568, Ka-5187, BJ-2325, FC-9445, ST15-1363 – błędne rozwiązanie pseudonimu autora} – MM
 ▬ de Hernandez-Paluch Maria: Rok pod Machejkiem. - patrz w: Rubikon ’81. – uw
 ▬ Hernasowa Maria - patrz: Glosariusz. Wrocław: 1986-1992. – uw
 ▬ Hernik Jolanta [proj. okł., s. tyt., ilustr.] - patrz: Ernest Bryll: Gołąb pocztowy. Warszawa: Pokolenie 1986. – uw
 ▬ Hersch Jeanne: Pierestrojka i Europa. - patrz w: Europa i Polska. Warszawa: Wolne Pismo Most 1989. – uw
 opis książki Hertz Aleksander: Szkice o ideologiach.
Paryż: Instytut Literacki, 1967.
22 cm, 160 s.
Biblioteka „Kultury”; Tom 146.
– uw
 opis książki Hertz Aleksander: Szkice o ideologiach.
B.m. [Kraków]: KTW Krakowskie Towarzystwo Wydawnicze, 1985.
A6, okł.kart., [2],7-153 s., off. z oryg., [c. 300-350 zł].
Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1967.
K-1911, CD-546, J-1012*[wg K], BK-162, BN-1633, Sup-266, KS-1749, BJ-1281, FC-3096, Ka-4526, KJ-166*, Br-0830, ECS-03967, ST15-1364, Nukat-285009 – MM
 opis książki Hertz Aleksander: Żydzi w kulturze polskiej.
Paryż: Instytut Literacki, 1961
22 cm, 287 s.
Biblioteka „Kultury”; Tom 66.
– uw
 opis książki Hertz Aleksander: Żydzi w kulturze polskiej.
B.m. [Kraków]: Oficyna Wydawnicza Margines, 1987.
A6, opr. tw., obw., [2],9-284,[1] s., off. z oryg., (c. 680 zł).
Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1961.
Ł-143, CD-547, CJ-864, J-1013, BK-163, BN-1634, Sup-267, Ka-3207, KS-0031, BJ-1282, FC-3097{błędnie: [2],7-153 s.}, KJ-167*, Br-0831=Br-0832, ECS-00353, ST15-1365, Nukat-1542544 – MM
 opis książki Hertz Aleksander: Żydzi w kulturze polskiej.
Warszawa: Biblioteka Więzi, 1988.
Biblioteka Więzi; tom 57.
Zawiera też: Jan Górski: Przedmowa. ISBN 83-7006-164-8. Sygn. cenzora: D-10/2040.
Uzup.: Gąbka 1989 nr 1/4 s. 47-49 [opis ingerencji cenzury].
– uw – MM
 opis książki Hertz Aleksander: Żydzi w kulturze polskiej. Wyd. 2 uzupełnione.
Warszawa: Biblioteka Więzi, 2003.
ISBN 83-88032-56-9.
– uw
 opis książki Hertz Aleksander: Żydzi w kulturze polskiej. Wyd. II, uzupełnione.
Warszawa: Biblioteka Więzi, 2004.
Biblioteka Więzi; tom 57.
Zawiera też: Czesław Miłosz: Aleksander Hertz; pominięty w wyd. 1988 r. wstęp autora oraz obszerną Notę edytorską. ISBN 83-88032-56-9.
– uw – MM
 opis książki Hertz Aleksander: Żydzi w kulturze polskiej. Wyd. 3.
Warszawa: Towarzystwo Więź, © 2014.
ISBN 978-83-62610-64-8.
– uw
 ▬ Hertz Ania [pseud.] - właść: Jolanta Kmieć-Sabura – uw
 opis książki Hertz Ania [pseud.]: Czy i ty już pojąłeś.
B.m. [Gdańsk]: Świadectwo, 1983 [właśc. 1984].
A6, okł.kart., 55,[3] s., off. z masz., c. 75 zł.
Tytuł okł.
BŁ-58{błędnie: [Łódź]: Oficyna Świadectwa}, {CD-548, K-1912, Ka-3206, Br-0833, ECS-01935, ST15-1366, Nukat-1726416 - błędnie: [Łódź]}, G-83/163[błędnie: Warszawa], J-1405, BN-2259, KS-2190, PA09 s.120,121,136[il.] – op
 opis książki Hertz Ania [pseud.]: Napis; Hasta Kamil [pseud.]: Temu miastu…; Biernat [pseud.]: [wiersze].
Gdańsk: Wydawnictwo „Kontaktów”, 1985.
A6, 23,[1] s., off. z masz., c. 100 zł., nakł. 2500 egz.
Tytuł okł.: Temu miastu. Oprac. graf.: Agat {pseud. - właśc. Igor Strzok [wg J]}.
K-1913, G-85/401*, CD-151, Dun-54=Dun-176, J-203, BN-5591, Ka-3574, Hoo99/199[Temu miastu], HN-000581044, KS-0601*[wg CD], BJ-1750, FC-10025, Br-2875, ECS-01932, ST15-1367, Nukat-567210 – MM
 ▬ Hertz Paweł - [tłum. wierszy w]: Anna Achmatowa: Requiem [Wybór wierszy]. Nowa 1981; Lidia Czukowska: Zapiski o Annie Achmatowej. Warszawa: Przedświt 1989. – uw
 ▬ Hertz Zofia - patrz: Jerzy Giedroyć, Zofia Hertz: Dwa wywiady […] o paryskiej Kulturze. Rozmowy przeprowadziła Barbara Toruńczyk. RKW Regiony [1984]. – uw
 ▬ Hertz Zofia [przekł. z franc.] - patrz: Michel Garder: Agonia reżymu w ZSRR. Warszawa: NIW 1984. – uw
 ▬ Herzog Aleksander - patrz: Artur Sokołowski [pseud.] – uw
 opis książki Herzog Józef: Moje przestępstwo.
Kraków: Niezależne Pismo Społeczno-Polityczne „Dokumenty i Analizy”, 1985.
A6, okł.kart., [4],6-72,[1] s., off. z masz., [c. 170 zł].
Biblioteka Krakowska; tom II.
K-1914*, G-85/104, CD-549, J-1014, BK-164, BN-1635, Ka-513, KS-1753, BJ-1283, FC-3098, KJ-168*, Br-0834, ECS-04488, ST15-1368, Nukat-771591 – MM
 ▬ Herzog Paweł [przeł.] - patrz: Aleksander Sołżenicyn: Lenin w Zurychu. Rozdziały. – uw
 ▬ Heston Charlton: Konserwatysta w Hollywood [tłum. z: Policy Review, wiosna 1986] – patrz w: Oto Ameryka. Polityka i społeczeństwo. 1987. – uw
 ▬ Hetman Jan: Trzeba zrozumieć czym jest komunizm (fragment). – patrz w: Władysław Bieńkowski: Wokół reformy szkolnictwa. Lublin: Wszechnica Związkowa przy Międzyzakładowym Komitecie Założycielskim NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego 1981. – uw
 ▬ Hetman Włodzimierz [zebrał] - patrz: Śpiewnik polski. [Kraków 1988]. – uw
 opis książki Heydel Adam: Etatyzm po polsku.
Warszawa: Officyna Liberałów, 1981.
A5, okł., 48 s., off. z oryg. i masz.
Tytuł okł. Zawiera eseje: Gospodarcze granice liberalizmu i etatyzmu; Dążności etatystyczne w Polsce [przedruk z: Prąd 1929]. Zawiera również: Janusz Korwin-Mikke: Posłowie. S. II i III okł. czyste.
BN-1637, Ka-514, Hoo99/177, Br-0836, ECS-00354, ST15-1369, Nukat-731138 – MM

 ▬ Heydel Adam: Etatyzm po polsku. Wyd. drugie. Warszawa: Officyna Liberałów, czerwiec 1981. A5, okł.kart., 48 s., off. z oryg. i masz. Tytuł okł. Zawiera eseje: Gospodarcze granice liberalizmu i etatyzmu; Dążności etatystyczne w Polsce [przedruk z: Prąd 1929]. Zawiera również: Janusz Korwin-Mikke: Posłowie.
BN-1636*[wg BUW, BUŚ, BŚ, MBPŁ], BJ-1284, FC-11427, Br-0835, ST15-1370 – nie ma możliwości określenia typu wyd. – uw
 opis książki Heydel Adam: Etatyzm po polsku. Wyd. drugie.
Warszawa: Officyna Liberałów, czerwiec 1981.
A5, okł.kart., 48 s., off. z oryg. i masz.
Tytuł okł. Na s. II i III s. okł. biografia autora we właściwym ułożeniu: początek na II s. a koniec na III s. okł. z paginacją: 49. Tekst poniżej biografii zaczyna się od: Wszystkie Kluby…
– MM
 opis książki Heydel Adam: Etatyzm po polsku. Wyd. drugie.
Warszawa: Officyna Liberałów, czerwiec 1981.
A5, okł.kart., 48 s., off. z oryg. i masz.
Tytuł okł. Na s. II i III s. okł. biografia autora w błędnym ułożeniu: początek na III s., a koniec do góry nogami na II s. okł. Brak na tej s. paginacji. Tekst poniżej biografii zaczyna się od: Przypominamy o tworzącym się…
– MM

 opis książki Heydel Adam: Etatyzm po polsku. [Wyd. trzecie].
Warszawa: Officyna Liberałów, 1981.
[wg: Ayn Rand: Cnota egoizmu. Wyd. II. Warszawa: Officyna Liberałów 1989 s. 96] – op
 opis książki Heydel Adam: Etatyzm w Polsce.
B.m. [Warszawa]: Akademickie Koło Przyjaciół Nauk UW. Zespół Badań nad Myślą Konserwatywną i Liberalną, 1986.
Przedmowa: Rafał Krawczyk. Przedruk z wyd.: Kraków: Towarzystwo Ekonomiczne 1932.
BaBN-b1201395 – uw
 opis książki Heydel Adam: Etatyzm w Polsce.
Instytut Ludwiga Von Misesa, 2006.
38 s.
Wersja pdf: Jan Lewiński – wg wyd.: Warszawa: Officyna Liberałów 1981. Zawiera eseje: Gospodarcze granice liberalizmu i etatyzmu; Dążności etatystyczne w Polsce [przedruk z mies. Prąd 1929 r.].
– uw – MM[pdf]
 opis książki Heydel Adam: Stracone dwudziestolecie. Polski kapitalizm w okowach socjal-etatyzmu.
B.m. [Wrocław]: Wektory, b.r. [1986 ?].
A5, okł.kart., 130,[6] s., off. z oryg. i masz., [c. 500 zł].
Tytuł okł. 7 prac Adama Heydla z pracy zbiorowej: Etatyzm w Polsce. Kraków: Towarzystwo Ekonomiczne 1932. Nazwa autora w nagłówku. Posłowie Andrzeja Colberta pt.: W odpowiedzi panu Rafałowi Krawczykowi dodane przez wydawcę we Wrocławiu. W spisie treści błędnie ujęto prace nie zamieszczone w książce.
G-86/306*, CJ-1372*, J-3306*, BN-1638, ST15-1371, Nukat-1049645 – op
 ▬ hf [krypt.] – patrz: Hanna Filipkowska – uw
 opis książki Hindels Josef: Co to jest socjalizm demokratyczny?
B.m. [Paryż]: Światło, b.m. [1948].
22 cm, 7,[1] s.
Tłumaczenie z niem. Adam Ciołkosz. Odbitka z ósmego zeszytu Światła [listopad 1948].
– uw
 ▬ Hindels Josef: Co to jest socjalizm demokratyczny ? 1976. Socjalistyczna Agencja Wydawnicza SAW; 2. – uw [czasopismo]
 ▬ Hindels Josef: Co to jest socjalizm demokratyczny ? 1979. Socjalistyczna Agencja Wydawnicza SAW; 2. – uw [czasopismo]
 ▬ Hiss Alger [rozm.] - patrz: Charlton Michael: Czarny orzeł i ptaszki. Kryzys Imperium Sowieckiego - od Jałty do Solidarności. Historia mówiona. Warszawa: CDN 1989. – uw
 ▬ Historia PRL Solidarność. [stempel] - patrz: Gazeta Krakowska, Życie Literackie, Polityka. (Wybór artykułów z tych i innych czasopism). Kraków: 1982. – uw
 ▬ „Historia starań o transmisję z obrad Zjazdu”. B.m.: b.w., b.r. [1981]. A4, 2 s., powiel. Pod tekstem: (bips). – uw
 opis książki Historia Ukrainy od 1914 r. [Skrypt z wykładu].
B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1981].
A5, 40 s.
Ka-3971 – op
 opis książki Historia Zbawienia.
B.m.: b.w., b.r. [1981].
A4, [6],98 s.
Ka-4399 – op
 opis książki Hitler Adolf: Mój bój.
Warszawa: Wydawnictwo Antyk, 1985 ?
c. 5000 zł.
CJ-1660*, J-1015*, BN-1639*[wg J*], {wg spisu w: Gustaw Herling-Grudziński: Inny świat. Zapiski sowieckie. 1987, s. [255]} – op
 opis książki [Hlebowicz Henryk]: Przemówienie ks. Henryka Hlebowicza wygłoszone do młodzieży wileńskiej w Kościele świętego Jerzego w Wilnie dnia 3 maja 1941 r. (po pochodzie pierwszomajowym, w czasie którego kazano wznosić okrzyki niegodne Polaka).
Gdańsk: Wydawnictwo Związkowe Victoria, 1983.
A6, 15 s.
Zeszyty pomocnicze dla kursów samokształceniowych; 1.
Przedruk z: Aneks nr 16/17 s. 161-168 [tu pt.: Na Trzeci Maj].
Dun-68[błędnie], J-1016*[wg: Pil-717 - b.m., b.r.], BN-1640*[wg BUG] – op
 ▬ Hlond August kardynał: O chrześcijańskie zasady życia państwowego. List pasterski (Gniezno 23.03.1932).
- wcześniejsze wydania:
- Gniezno: b.w. 1932. 24 cm, 16 s.;
- Płock: Dobra Prasa [1932] (Płock: Czcionkami Drukarni F. „B-cia Detrychowie”). 17 cm, 36 s.;
- B.m.: b.w. 1932 (Poznań: Drukarnia św. Wojciecha). 29 cm, 22,[2] s.;
- Katowice: nakładem Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego [1933] (Katowice : drukiem Śląskich Zakł. Graf. i Wyd. „Polonia”);
- London: F. Mildner & Sons [1941]. 15 cm, 36 s.
– uw
 opis książki Hlond August kardynał: O chrześcijańskie zasady życia państwowego. List pasterski J. Em. kardynała Prymasa Polski. (Gniezno 23.03.1932).
B.m. [Warszawa]: AKL [Archikonfraternia Literacka], b.r. [1983].
A5, okł., 16 s., off. z oryg., nakł. 100, [c. 60 zł].
Do użytku wewnętrznego.
Sygn. druk.: AKL n.100. Przedruk z wyd.: Katowice: Nakładem Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego.
K-1915, G-83/164, CJ s. 271, BN-1641*[wg K]=BN-1642*[wg BUW], Ka-4915, [ECS-02339, ST15-1373, Nukat-711674 - brak inf. o AKL] – uw [druk kościelny]
 opis książki Hłasko Marek: Brudne czyny.
Kraków: Wydawnictwo ABC, [19]’81.
A6, okł.kart., [4],3-242 s., off. z oryg., [c. 300-350 zł].
Utwory wybrane; [Tom] 6.
Przedruk z tomu: Wszyscy byli odwróceni. Brudne czyny. Paryż: Instytut Literacki 1964 s. 113-354.
[G-82/86, J-1017, BK-166 – wyd. w 1982 r.], CD-550, BN-1643, Sup-268[{Wydaw. Kos, część nakł. przesygnowano na ABC}], Ka-516, KS-1759*[wg CD], [BJ-1286, FC-3100 - stdr.], KJ-170*, Br-0842/6, ECS-04495, Nukat-436537 – MM
 opis książki Hłasko Marek: Brudne czyny.
B.m.: b.w., 1982.
Sup-269*[wg Pil] – op
 ▬ Hłasko Marek: Brudne czyny.
- w: Wszyscy byli odwróceni; Brudne czyny; Drugie zabicie psa. Utwory wybrane; Tom 3.
- Warszawa: Czytelnik 1985. ISBN 83-07-00910-3;
- Wyd. 2. Warszawa: Czytelnik 1985. ISBN 83-07-00910-3;
- Wyd. 3. Warszawa: Czytelnik 1986. ISBN 83-07-00910-3;
- Wyd. 4 poszerz. Warszawa: Czytelnik 1989. ISBN 83-07-01993-1.
– uw
 ▬ Hłasko Marek: Brudne czyny.
- Wyd. 1 w tej ed. Warszawa: Da Capo 1994. ISBN 83-85373-90-X. Dzieła Zebrane;
- Warszawa: Da Capo © 1999. ISBN 83-85373-90-X. Dzieła Zebrane;
- Warszawa: Elf 2002. ISBN 83-89278-13-8. Wszystkie dzieła w komplecie.
– uw
 opis książki Hłasko Marek: Cmentarze. Następny do raju.
Paryż: Instytut Literacki, 1958.
22 cm, 258,[2] s.
Biblioteka „Kultury”; Tom XXVIII.
– uw
 opis książki Hłasko Marek: Cmentarze. Następny do raju. Wydanie drugie.
Paryż: Instytut Literacki, 1958.
22 cm, 258,[2] s.
Biblioteka „Kultury”; Tom XXVIII.
– uw
 opis książki Hłasko Marek: Cmentarze. Następny do raju. Wydanie trzecie.
Paryż: Instytut Literacki, 1958.
22 cm, 258,[2] s.
Biblioteka „Kultury”; Tom XXVIII.
– uw
 opis książki Hłasko Marek: Cmentarze. Następny do raju. Wyd. fotograficzne.
Paryż: Instytut Literacki, 1973.
22 cm, 258,[2] s.
Biblioteka „Kultury”; Tom 237.
– uw
 opis książki Hłasko Marek: Cmentarze.
B.m. [Kraków]: Ość [KOS], 1981.
A6, okł.kart., 94 s., off. z oryg.
Wydanie specjalne z okazji premiery spektaklu „Cmentarze” w adaptacji Jana Maciejowskiego - Kraków luty 1981. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1958. Na okł. tytuł długości 79 mm, nazwa wydaw. bez ramki.
BK-167[I], Sup-270*[wg BK I], BJ-1288, FC-3121, CD-551, BN-1644[jako wydaw. również MKZ „Małopolska”], Ka-1112, KS-1760*[wg CD], Br-0838, ST15-1374, Nukat-716346 – MM
 opis książki Hłasko Marek: Cmentarze.
B.m. [Kraków]: Ość [KOS], 1981.
A6, okł.kart., 94 s., off. z oryg., [c. 80 zł].
Wydanie specjalne z okazji premiery spektaklu „Cmentarze” w adaptacji Jana Maciejowskiego - Kraków luty 1981. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1958. Na okł. tytuł długości 23 mm, nazwa wydaw. .
BK-167[II], Sup-270*[wg BK II], BJ-1287, FC-3112 – op
 opis książki Hłasko Marek: Cmentarze.
B.m. [Warszawa]: Stop, b.r. [1983].
A5, okł.kart., [8],11-98 s., off. z oryg., [c. 250 zł].
Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1973, wyd. fotograficzne.
K-1916, G-83/165, CD-552, J-1018, BN-1645, Sup-271, Ka-517, KS-1773*[wg CD], Br-0839, FC-36736*[wg BN], ECS-02341, ST15-1375, Nukat-167401 – MM
 ▬ Hłasko Marek: Cmentarze.
w: Utwory wybrane; Tom 2. Warszawa: Czytelnik 1985 i wyd. nast.
– uw
 opis książki Hłasko Marek: Cmentarze. W tej ed. wyd. 1.
Warszawa: Elf, 2004.
ISBN 83-89278-43-X.
– uw
 ▬ Hłasko Marek: Codziennie siejcie ryż. - tytuł tomu „Podpalacze ryżu” w niektórych zapowiedziach, np. w: Hłasko Marek: Opowiadania. ABC [19]’81, IV s. okł. – uw
 opis książki Hłasko Marek: Drugie zabicie psa.
Kraków: Wydawnictwo ABC; kos [na okł.]; 1981.
A6, okł.kart., 90,[6] s., off. z oryg., [c. 60 zł].
Utwory wybrane; [Tom] 4.
Okł.: Artur Tajber. Przedruk z: Kultura 1965 nr 1/2 s. 68-155. Egz. obcięty: 14x10 cm.
CD-553, BK-168, BN-1646, Sup-272, Ka-1121, KS-1761*[wg MJ], BJ-1289, FC-3126, Br-0842/4, ECS-04870, ST15-1376, Nukat-708946 – MM
 opis książki Hłasko Marek: Drugie zabicie psa.
Kraków: Wydawnictwo ABC 1981 [właśc. 1983].
A6, 90,[6] s., off. z oryg.
Przedruk z klisz poprzedniego wyd. Brak okł., egz. nieobcięty: 15x11 cm. Papier gorszej jakości.
KS-1774*[wg MJ*] – MM
 opis książki Hłasko Marek: Drugie zabicie psa.
B.m. [Łódź]: Towarzystwo Oświaty Niezależnej, b.r. [1983-1984].
A6, okł.kart., 90,[1] s., off. z oryg., [c. 200 zł].
Przedruk z wyd.: Kraków: Wydawnictwo ABC 1981. Na s. 2 i 3 zastemplowano tuszem notki tyczące podstawy przedruku.
BŁ-59, J-1019*[wg Pil-723][m.w. Kraków], BN-1647*[wg J*]=BN-1648*[wg BŁ], Sup-273*[wg Pil, J*]=Sup-274*[wg BŁ, BN*], KS-1762*[wg MJ*], KJ-171*[wg J*], ST15-1377 – MM
 ▬ Hłasko Marek: Drugie zabicie psa.
w: Utwory wybrane; Tom 3. Warszawa: Czytelnik 1985 i wyd. nast.
– uw
 opis książki Hłasko Marek: Drugie zabicie psa. W tej ed. wyd. 1.
Warszawa: Elf, 2004.
ISBN 83-89278-44-8.
– uw
 ▬ Hłasko Marek: Drugie zabicie psa. Nawrócony w Jaffie.
- Warszawa: Da Capo 1993. ISBN 83-85373-89-6. Dzieła zebrane;
- Wyd. 2. Warszawa: Da Capo [1997]. ISBN 83-85373-89-6. Dzieła zebrane;
- Wyd. 1 w tej ed. Warszawa: Da Capo © 1999. ISBN 83-85373-89-6. Dzieła zebrane;
- Warszawa: Agora 2014. ISBN 978-83-268-1363-4. Biblioteka Gazety Wyborczej.
– uw
 opis książki Hłasko Marek: Następny do raju.
Kraków: kos, [przed VIII] 1980.
A6, okł.kart., obw., 164,[3] s., off. z oryg.{s. [5]-164}, stdr.{s. [2-3], [166-167]}.
[Utwory wybrane; Tom 1].
Przedruk z tomu: Cmentarze. Następny do raju. Paryż: Instytut Literacki 1973 {inf. na s. [167]}.
CD-554, BK-169, BN-1649, Sup-275, Ka-1113, KS-1757, [BJ-1290, ST15-1378 - podstawa przedr.: IL 1958], FC-3133, Br-0842/1, ECS-04356, Nukat-2765675 – MM
 ▬ Hłasko Marek: Następny do raju.
w: Utwory wybrane; Tom 2. Warszawa: Czytelnik 1985 i wyd. nast.
– uw
 ▬ Hłasko Marek: Następny do raju.
- Wyd. 1 w tej ed. Warszawa: Da Capo 1994. ISBN 83-85373-94-2. Dzieła zebrane;
- Wyd. 1 w tej ed. Warszawa: Da Capo 1994. ISBN 83-85373-48-0. Lektura szkolna, IV LO;
- Wyd. 1 w tej ed. Warszawa: Da Capo 1999. ISBN 83-85373-94-2. Dzieła zebrane;
- Warszawa: Elf 2002. ISBN 83-89278-15-4;
- W tej edycji wyd. 1. Warszawa: Elf 2003. ISBN 83-89278-33-2;
- W tej edycji wyd. 1. Warszawa: Elf [2008]. ISBN 978-83-89278-75-3;
- Warszawa: Agora © 2011. ISBN 978-83-268-0691-9.
– uw
 opis książki Hłasko Marek: Nawrócony w Jaffie; Opowiem Wam o Esther.
Londyn: Polska Fundacja Kulturalna, 1966.
20 cm, 158 s.
– uw
 opis książki Hłasko Marek: Nawrócony w Jaffie; Opowiem Wam o Esther. Wyd. II.
Londyn: Polska Fundacja Kulturalna, 1974.
20 cm, 158 s.
ISBN 0-85065-083-6.
– uw
 opis książki Hłasko Marek: Nawrócony w Jaffie.
Warszawa: Zbliżenia, 1981.
A5, okł.kart., [2],5-130,[1] s., off. z oryg.
Przedruk z wyd.: Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1966.
CD-555, BN-1650a, Ka-518, KS-1763*[wg CD], ECS-02342, ST15-1379, Nukat-504478 – MM
 opis książki Hłasko Marek: Nawrócony w Jaffie.
B.m. [Toruń]: to [Toruńska Oficyna], b.r. [1988].
A6, okł. kart., obw., 95,[1] s., 1 portr., ksero.
J-1020*, S-80/1303, BN-1650*[wg J*], KS-1779*[wg MJ*], ST15-1380 – op
 opis książki Hłasko Marek: Nawrócony w Jaffie; Sowa, córka piekarza.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1988.
A5, okł.kart., 336 s., off. z oryg., c. 1400 zł.
Utwory wybrane; [Tom] 6.
Przedruk z wyd.: Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1974, wyd. II [oba utwory].
CD-556, J-1021, BN-1651*[wg J - opis bałamutny], BN-1653, BaBN-b1275857, KS-1780, BJ-1291, FC-11331, ECS-00355, ST15-1381, Nukat-1543902 – MM
 opis książki Hłasko Marek: Nawrócony w Jaffie; Sowa, córka piekarza.
B.m.: b.w., b.r. [1988].
A5, okł.kart., 336 s., off. z oryg.
Utwory wybrane; [Tom] 6.
Kopia wyd.: Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1988, ale usunięto wszystkie oznaczenia wydawnicze Nowej. Na okł. druk rastrowy.
BN-1652, BaBN-b1275856 + BaBN-b1553905[niejasny opis], KS-1780a*[wg MJ], Nukat-334054 – MM
 opis książki Hłasko Marek: Nawrócony w Jaffie; Sowa, córka piekarza.
Warszawa: b.w., 1990.
A5, okł.kart., 292 s., off. z oryg., [c. 14000 zł].
Utwory wybrane; [Tom] 6.
Przedruk z wyd.: Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1974, wyd. II.
BJ-1292, FC-11330, Nukat-3328960[BJ] – uw
 opis książki Hłasko Marek: Nawrócony w Jaffie. W tej ed. wyd. 1.
Warszawa: Elf, 2004.
ISBN 83-89278-45-6.
– uw
 opis książki Hłasko Marek: Opowiadania.
Paryż: Instytut Literacki, 1963.
22 cm, 188,[3] s.
Biblioteka „Kultury”; Tom LXXXVII.
– uw
 opis książki Hłasko Marek: Opowiadania. Wyd. fotograficzne.
Paryż: Instytut Literacki, 1973; © 1963.
22 cm, 188,[3] s.
Biblioteka „Kultury”; Tom 238.
– uw
 opis książki Hłasko Marek: Opowiadania.
Kraków: Wydawnictwo abc, [19]’81.
A6, okł.kart., [2],7-188,[1] s., off. z oryg.
Utwory wybrane; [Tom] 4.
Okł.: Artur Tajber. Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1963. Zawiera teksty:
- Ósmy dzień tygodnia [1956];
- Amor nie przyszedł dziś wieczorem [1956];
- Namiętności [1956];
- Port pragnień [1956];
- Zbieg [1956];
- Krzyż [1956];
- Miesiąc Matki Boskiej [1962];
- Szukając gwiazd [1962];
- Powiedz im kim byłem [1961];
- W dzień śmierci Jego [1962].
CD-557[inne tytuły opowiadań ?], BK-170, BN-1655, Sup-276, Ka-1114, KS-1764, BJ-1293, FC-3141{błędnie: [4],3-242 s.; Utwory wybrane; 6}, Br-0842/5, ECS-04490, ST15-1382, Nukat-771523 – MM {egz. ze stemplem: Biblioteka KZ NSZZ „Solidarność” Gdańska Stocz. Rem [Stocznia Remontowa]}
 opis książki Hłasko Marek: Opowiadania.
B.m. [Warszawa]: b.w., b.r. [1981-1982].
A6, okł.kart., 116 s., off. z oryg.
[Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1963]. Zawiera teksty: Amor nie przyszedł dziś wieczorem; Namiętności; Port pragnień; Zbieg; Krzyż; Miesiąc Matki Boskiej; Szukając gwiazd; Powiedz im kim byłem; W dzień śmierci Jego.
CD-558, BN-1656, Sup-277*[wg BN, ILwK]=Sup-278*[wg CD], Ka-3208, KS-1765, FC-36737*[wg BaBN], ECS-05329, ST15-1383, Nukat-780367 – MM
 ▬ Hłasko Marek: Opowiadania.
w: Utwory wybrane; Tom 1. Warszawa: Czytelnik 1985 i wyd. nast.
– uw
 ▬ Hłasko Marek: Opowiadania.
- Wyd. 1 w tej ed. Warszawa: Da Capo 1995. ISBN 83-86133-24-4. Dzieła zebrane;
- Wyd. 1 w tej ed. Warszawa: Da Capo 1996. ISBN 83-7157-162-3. Lektura szkolna;
- W tej ed. wyd. 2. Warszawa: Da Capo 1997. ISBN 83-7157-162-3. Lektura szkolna, IV LO;
- W tej ed. wyd. 3. Warszawa: Da Capo 1997. ISBN 83-7157-162-3. Lektura szkolna, IV LO;
- W tej ed. wyd. 1. Warszawa: Da Capo © 1999. ISBN 83-86133-24-4. Dzieła zebrane;
- Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2000. ISBN 83-06-02768-X. Kolekcja Prozy Polskiej XX Wieku;
- Warszawa: Elf 2002. ISBN 83-89278-05-7. Lektura Szkolna;
- Warszawa: Elf 2002. ISBN 83-89278-08-1;
- W tej edycji wyd. 2. Warszawa: Elf 2002. ISBN 83-89278-05-7. Lektura Szkolna;
- Wyd. 1 w tej edycji. Warszawa: Elf 2003. ISBN 83-89278-34-0;
- W tej edycji wyd. 2. Warszawa: Elf [ok. 2009], © 2002. ISBN 978-83-89278-78-4. Lektura Szkolna.
– uw
 ▬ Hłasko Marek: Ósmy dzień tygodnia.
- w: Twórczość 1956 nr 11 s. 23-68 [pierwodruk];
- w: Panorama Północy 1957 nr 1-13;
- w tomie: Opowiadania. Paryż: Instytut Literacki 1963, s. 7-73;
- w tomie: Opowiadania. Paryż: Instytut Literacki 1973, s. 7-73.
– uw
Hłasko Hlasko Marek Osmy dzien Ósmy dzień tygodnia Warszawa Niezależna Oficyna Wydawnicza 1979 1980 termofaksHłasko Hlasko Marek Osmy dzien Ósmy dzień tygodnia Warszawa Niezależna Oficyna Wydawnicza 1979 1980 termofaks
 opis książki Hłasko Marek: Ósmy dzień tygodnia.
B.m. [Warszawa]: Niezależna Oficyna Wydawnicza, b.r. [1980-1981].
A5, okł.kart., 69 s., stdr. [termofaks] z oryg.
Przedruk z tomu: Opowiadania. Paryż: Instytut Literacki 1963. Na IV s. okł. jest zapowiedź książki Niezależnej Spółdzielni Wydawniczej 1., która rozpoczęła działalność wyłaniając się z Niezależnej Oficyny Wydawniczej na przełomie 1980 i 1981 r. Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1. zalicza konsekwentnie ten tytuł jako pierwszą własną publikację.
CD-559, BN-1657, Sup-279, Sup-280*{wg Nie. – NSW 1., [1981]}, Ka-519, HN-002004069, KS-1758, BJ-1294, FC-11329, Br-0840, ECS-00356, ST15-1384, Nukat-207850 – MM
 ▬ Hłasko Marek: Ósmy dzień tygodnia; Cmentarze; Następny do raju.
- w: Utwory wybrane. Tom 2. Warszawa: Czytelnik 1985 i wyd. nast.
– uw
 opis książki Hłasko Marek: Palcie ryż każdego dnia. Wydanie pierwsze.
Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983.
ISBN 83-06-00928-2.
– uw – MM
 opis książki Hłasko Marek: Piękni dwudziestoletni.
Paryż: Instytut Literacki, 1966.
22 cm, 213,[2] s.
Biblioteka „Kultury”; Tom CXXVIII.
Wg WPP także: IL [1972].
– uw
 opis książki Hłasko Marek: Piękni dwudziestoletni.
Kraków: Wydawnictwo Kos, 1981.
A6, okł.kart., 208,[1] s., off. z oryg., [c. 120 zł].
Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1966.
CD-560, BK-171, BN-1658, Sup-284, Ka-1122, KS-1767*[wg CD], BJ-1295, FC-3206, Br-0841, ECS-03936, ST15-1385, Nukat-129445 – MM [na IV s. okł. stempel: NSZZ „Solidarność” ZR Katowice Biuro Informacji]
 opis książki Hłasko Marek: Piękni dwudziestoletni.
Toruń: Spółdzielnia Wydawnicza Postój, 1981.
A4 poz., okł.kart., [5],7-208,[1] s., off. z oryg., druk dwułam.
Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1966.
CD-561, BN-1662*[wg CD], BaBN-b1275865, Sup-283, KS-1768*[wg CD], Ka-4020, ECS-04861, ST15-1386, Nukat-3144219[ECS] – MM
 opis książki Hłasko Marek: Piękni dwudziestoletni.
B.m.: b.w., b.r. [1981-3?].
A4, [2],106 s., powiel.
Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1966.
CD-563, CJ-1661, J-1022, BN-1660=BN-1661[nie można odróżnić], BaBN-b1275863, BaBN-b1275864, Sup-281=Sup-282*[wg BN], Ka-520, KS-1766*[wg CD], ECS-04941, ST15-1387, Nukat-1994231 – MM
 opis książki Hłasko Marek: Piękni dwudziestoletni.
B.m. [Toruń]: to [Toruńska Oficyna], b.r. [1985].
A6, okł.kart., 3-208 s., ksero.
J-1023, BN-1663*[wg J], Sup-286, KS-1775*[wg MJ], ST15-1388, Nukat-1994221 – op
 opis książki Hłasko Marek: Piękni dwudziestoletni. [Wyd. 2].
B.m. [Toruń]: to [Toruńska Oficyna], b.r. [1985].
A6, okł.kart., 3-208 s., ksero.
Brak napisu na grzbiecie okł.
ST15-1389 – op
 opis książki Hłasko Marek: Piękni dwudziestoletni. Wyd. 2, foto-offsetowe.
Paryż: Instytut Literacki, 1987.
22 cm, 208,[2] s.
Biblioteka „Kultury”; Tom CXXVIII.
ISBN 2-7168-0092-8.
Nukat-1485392 – uw
 opis książki Hłasko Marek: Piękni dwudziestoletni. Wyd. 3, foto-offsetowe.
Paryż: Instytut Literacki, 1987.
22 cm, 208,[2] s.
Biblioteka „Kultury”; Tom CXXVIII.
ISBN 2-7168-0092-8.
Nukat-1263560 – uw
 opis książki Hłasko Marek: Piękni dwudziestoletni.
B.m. [Siedlce]: Wydawnictwo Metrum, b.r. [1987].
A5, [2],7-208,[1] s., off. z oryg., [c. 560 zł].
Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1966.
Sup-290*[wg: Gąbka 1988 nr 3 s. 41], KS-1782*[wg MJ], BJ-1296, FC-11428, SWS[tu pokazana okł.], ECS-05354, Nukat-4002735[ECS] – op
 opis książki Hłasko Marek: Piękni dwudziestoletni.
Lublin: Wydawnictwo Niezależne CiS [Czyn i Słowo], 1988.
A5, okł.kart., 208 s., stdr. z oryg., [c. 1000 zł].
Utwory niewybrane; [Tom] 5.
Przedruk z wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1987. Stylizacja graficzna okładki bez wiedzy Pana Jana Bokiewicza. W dole s. tytułowej pod nazwą wydawnictwa słabo widoczne cyfry: 527 934, pierwsze trzy cyfry bywają niewidoczne.
J-1024, BN-1659*[wg BUW], BaBN-b1275862, Sup-289, Ka-3209, KS-1781*[wg MJ], BJ-1297, FC-11429, Nukat-2766554 – MM
 opis książki Hłasko Marek: Piękni dwudziestoletni.
Warszawa: Wydawnictwo CDN, 1988.
A5, okł.kart., IX,[2],2-117,[1] s., off. z masz., c. 650 zł.
Podstawą edycji było wyd.: Paryż: Instytut Literacki 1966. Na s. III-IX: Konrad Piwnicki [pseud. - właśc. Krzysztof Kopczyński]: Tych parę kroków w słońcu. [wstęp]. Dodano: List Filipa Bena, red. dziennika Maariv do red. Kultury. Przedruk z: Kultura 1966 nr 1/2 s. 230-232 [J, BN i KS podają błędnie: 1986 nr 12].
CD-565, J-1026, BN-1664*[wg J], BaBN-b1275867, Sup-288, Ka-3210, KS-1783*[wg MJ], BJ-1298, FC-11430, ECS-03895, ST15-1390, Nukat-914170 – MM
 opis książki Hłasko Marek: Piękni dwudziestoletni.
Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1988.
A5, okł.kart., 208 s., off. z oryg., c. 900 zł.
Utwory wybrane; [Tom] 5.
Przedruk z wyd. II: Paryż: Instytut Literacki 1987.
CD-564, J-1025, BN-1665, Sup-287, Ka-3072, KS-1784*[wg MJ], BJ-1300, FC-11432, ECS-03481, Nukat-1901099 – MM
 opis książki Hłasko Marek: Piękni dwudziestoletni.
Warszawa: Wydawnictwo Alfa, 1988.
Seria z Tukanem.
ISBN 83-7001-248-5.
– uw
 opis książki Hłasko Marek: Piękni dwudziestoletni. Wyd. II.
Warszawa: Wydawnictwo Alfa, 1989.
Seria z Tukanem.
Sygn. cenzora: A-93. ISBN 83-7001-248-5.
Uzup.: Gąbka 1989 nr 1/4 s. 49-50; U-68 czuwa. Nurt 1989, 3.III, s. [2]; (Woj): Errata. Solidarność Gdańsk 1989 nr 19(234) s. 4. [ingerencje cenzury].
– uw – MM
 ▬ Hłasko Marek: Piękni dwudziestoletni.
- Wyd. 4 poszerzone. Wyd. 1 w tej edycji. Warszawa: Czytelnik, 1989. ISBN 83-07-01993-1. Utwory wybrane; t. 5.
- Wyd. 1 w tej ed. Warszawa: Da Capo 1994. ISBN 83-85373-92-6. Dzieła zebrane;
- Wyd. 2. Warszawa: Da Capo © 1995. ISBN 83-85373-92-6. Dzieła zebrane;
- Wyd. 2. Warszawa: Da Capo 1997. ISBN 83-85373-92-6. Dzieła zebrane;
- W tej ed. wyd. 1. Warszawa: Da Capo © 1999. ISBN 83-85373-92-6. Dzieła zebrane;
- Warszawa: Da Capo © 1999. ISBN 83-7157-518-1;
- Warszawa: Elf 2002. ISBN 83-89278-10-3;
- Warszawa: Elf 2003. ISBN 83-89278-31-6;
- Warszawa: Polityka Spółdzielnia Pracy [2008]. ISBN 978-83-61174-73-8. Biblioteka „Polityki”. Polska Literatura Współczesna; 1;
- Warszawa: Agora 2014. ISBN 978-83-268-1359-7. Biblioteka Gazety Wyborczej.
– uw
 opis książki Hłasko Marek: Piękni dwudziestoletni /fragmenty/.
Wrocław: NZS Universitas, maj 1981.
A5, okł. kart., 48 s., off. z oryg., [c. 35 zł].
Biblioteka NZS. Literatura Piękna; Tom 1.
Tytuł okł. W dole I s. okł.: czarna belka nad napisem: Biblioteka NZS. Wys. kolumny druku na okł.: 140,3 mm; na s. 2: 176,9 mm. Przedruk trzech pierwszych rozdziałów z: Kultura 1965 nr 11 s. 3-19; nr 12 s. 14-31; 1966 nr 1/2 s. 45-54.
CD-562, BaBN-b1275869[Biblioteka NZS], Sup-285, BJ-1299, FC-11431, KS-1769*[wg CD], ST15-1391 – MM
 opis książki Hłasko Marek: Piękni dwudziestoletni /fragmenty/.
Wrocław: NZS Universitas, maj 1981.
A5, okł.pap., 48 s., off. z oryg., [c. 35-50 zł].
Literatura Piękna; Tom 1.
Tytuł okł. Brak czarnej belki na okł. Gorszy, nieco zmniejszony druk, choć z takich samych matryc (klisz) co w wyd. opisanym powyżej. Wys. kolumny druku na okł.: 139,2 mm; na s. 2: 175,2 mm. Przedruk trzech pierwszych rozdziałów z: Kultura 1965 nr 11 s. 3-19; nr 12 s. 14-31; 1966 nr 1/2 s. 45-54.
{BN-1666, FC-36734*[wg BaBN] - brak oznacz.: Biblioteka NZS}, Ka-5020, ECS-05037, Nukat-85387 – MM
 opis książki Hłasko Marek: Podpalacze ryżu. (The rice burners).
Kraków: Wydawnictwo ABC, 1981.
A6, okł.kart., 220,[2] s., off. z masz., c. 130 zł.
Utwory wybrane; [Tom] 3.
Na s. 3-4: Od wydawcy. – dat.: Kraków maj 1981. Opracowanie graficzne: B. Kurdziel.
CD-566, BK-172, BN-1667, Ka-3925, Hoo99/177, KS-1770*[wg MJ], BJ-1301, FC-3427, Br-0842/3, ECS-05041, ST15-1392, Nukat-774178 – MM
 ▬ Drukowano także pod tytułem: Palcie ryż każdego dnia.
- w: Miesięcznik Literacki 1981 nr 8/9, 10, 1982 nr 1-5;
- Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1983;
- [w:] Utwory wybrane; Tom 4. Warszawa: Czytelnik 1985.
– uw
 ▬ Hłasko Marek: Siewcy ryżu. - tytuł tomu „Podpalacze ryżu” w niektórych zapowiedziach, np. w: Marek Hłasko: Brudne czyny. ABC [19]’81, IV s. okł. – uw
 opis książki Hłasko Marek: Sowa, córka piekarza. Powieść.
Paryż: Księgarnia Polska, b.r. [1968].
21 cm, 206 s.
– uw
 opis książki Hłasko Marek: Sowa, córka piekarza. Wyd. 2.
Londyn: Polska Fundacja Kulturalna, 1974.
21 cm, 206 s.
ISBN 0-85065-084-4.
– uw
 opis książki Hłasko Marek: Sowa, córka piekarza.
B.m. [Kraków]: b.w., b.r. [1980].
A6, okł.kart., 204,[2] s., off. z oryg., [c. 500-550 zł].
Na okł. jedynie nazwa autora w jednym wierszu i tytuł w jednym wierszu. Przedruk z wyd. 2: Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1974.
BaBN-b1899197, FC-36739*[wg BaBN] – MM
 opis książki Hłasko Marek: Sowa, córka piekarza.
Warszawa: In Corpore, 1983.
A6, okł., 206 s., off. z oryg., c. 280 zł.
Tytuł okł. Przedruk z wyd. 2: Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1974.
K-1917*, G-83/166, CD-567, J-1027, BN-1670, KS-1776*[wg CD], FC-36738*[wg BN], ECS-00357, Nukat-1550202 – op
 opis książki Hłasko Marek: Sowa, córka piekarza.
B.m. [Kraków]: b.w. [Wydaw. Panaceum], b.r. [1987].
A6, okł.kart., 206 s., off. z oryg., [c. 500-550 zł].
Na okł. jedynie nazwa autora w dwóch wierszach, tytuł w dwóch wierszach oraz w dole, również w dwóch wierszach, skośnie w górę: Tytuł, którego nie ma / w „Utworach Wybranych”. Przedruk z wyd. 2: Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1974.
CD-568, BN-1668, CJ-865, J-1028, BK-173, Ka-4531, KS-1778*[wg MJ], BJ-1302, FC-3439, KJ-172, ECS-05174, ST15-1393, Nukat-139844 – MM
 opis książki Hłasko Marek: Sowa, córka piekarza.
Lublin: Wydawnictwo Niezależne CiS [Czyn i Słowo], 1988.
A5, okł.kart., 206,[1] s., stdr. z oryg., [c. 1000 zł].
Utwory niewybrane; [Tom] 6.
Stylizacja graficzna okładki bez wiedzy Pana Jana Bokiewicza.
J-1029, BN-1669*[wg J], BaBN-b1275872, Ka-3211, KS-1785*[wg MJ], BJ-1303, FC-11433, ST15-1394, ECS-05479, Nukat-799570 – MM
 opis książki Hłasko Marek: Sowa, córka piekarza; Nawrócony w Jaffie. Wyd. 1 krajowe.
Warszawa: Alfa, 1989.
ISBN 83-7001-247-7.
– uw – MM
 ▬ Hłasko Marek: Sowa, córka piekarza.
- Warszawa: Da Capo 1993. ISBN 83-85373-86-1. Dzieła zebrane;
- Wyd. 2. Warszawa: Da Capo 1997. ISBN 83-85373-86-1. Dzieła zebrane;
- Warszawa: Da Capo © 1999. ISBN 83-85373-86-1. Dzieła zebrane;
- Warszawa: Elf 2002. ISBN 83-89278-16-2;
- Warszawa: Agora 2014. ISBN 978-83-268-1362-7. Biblioteka Gazety Wyborczej.
– uw
 ▬ Hłasko Marek: Utwory wybrane. kos i abc;
- [1]. Następny do raju. kos [przed VIII] 1980;
- 2. Wszyscy byli odwróceni. kos 1981 [w cz. nakł. ABC];
- 3. Drugie zabicie psa. ABC 1981;
- 4. Drugie zabicie psa. ABC, kos [na okł.] 1981;
- 4. Opowiadania. abc [19]’81 [w części spisów opisywane z numerem 5];
- 6. Brudne czyny. abc [19]’81.
– uw
 ▬ Hłasko Marek: W dzień śmierci Jego.
w: Kultura 1962 nr 5 s. 61-98.
– uw
 opis książki Hłasko Marek: W dzień śmierci Jego. Opowiem wam o Esther.
B.m. [Warszawa]: Zbliżenia, b.r. [1981].
A5, okł.kart., [2],5-74 s., off. z oryg., [c. 70 zł].
Przedruk z tomów: 1) „Opowiadania”. Paryż: Instytut Literacki 1963 s. 145-188; 2) „Nawrócony w Jaffie”. Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1974, wyd. II, s. 133-158.
CD-569, BN-1672, Sup-291, Ka-521, KS-1771, BJ-1304, FC-11435, Br-0843, ECS-00359, ST15-1395, Nukat-750881 – MM
 opis książki Hłasko Marek: W dzień śmierci Jego. Opowiem wam o Esther.
Lublin: b.w., 1983.
A6, [2],5-73,[1] s., off. z oryg., c. 150 zł.
Przedruk ze zmniejszonych klisz wyd.: Zbliżenia [1981].
K-1918*, G-83/167, CD-570, J-1030, BN-1671*[wg K], Sup-292, KS-1777*[wg MJ], BJ-1305, FC-11437, Ka-4748 – MM
 opis książki Hłasko Marek: Wszyscy byli odwróceni. Brudne czyny.
Paryż: Instytut Literacki, 1964.
22 cm, 354,[2] s.
Biblioteka „Kultury”; Tom XCVI.
– uw – MM

 ▬ Hłasko Marek: Wszyscy byli odwróceni. Kraków: Wydawnictwo Kos [w cz. nakł.: Wydawnictwo ABC], 1981. A6, 112,[1] s. Utwory wybrane; [Tom] 2.
ECS-05355, Nukat-707833 – nie określono jasno wydawn. – uw
 opis książki Hłasko Marek: Wszyscy byli odwróceni.
Kraków: Wydawnictwo Kos, 1981.
A6, okł.kart., [5],10-112,[1] s., off. z oryg., [c. 80-120 zł].
Utwory wybrane; [Tom] 2.
Na s. [113]: List Marii Hłasko. Przedruk z tomu: „Wszyscy byli odwróceni. Brudne czyny”. Paryż: Instytut Literacki 1964 s. 9-112.
CD-571, BK-174, Sup-293, Ka-3212, BaBN-1.982.238, KS-1772, BJ-1306, FC-3449, ST15-1396 – MM
 opis książki Hłasko Marek: Wszyscy byli odwróceni.
Kraków: Wydawnictwo ABC, 1981.
A6, okł.kart., [5],10-112,[1] s., off. z oryg., [c. 80-120 zł].
Utwory wybrane; [Tom] 2.
Na s. [113]: List Marii Hłasko. Przedruk z tomu: „Wszyscy byli odwróceni. Brudne czyny”. Paryż: Instytut Literacki 1964 s. 9-112.
BN-1673, BaBN-1.983.246, FC-50616*[wg BN] – op

 ▬ Hłasko Marek: Wszyscy byli odwróceni.
w: Utwory wybrane; Tom 3. Warszawa: Czytelnik 1985 i wyd. nast.
– uw
 opis książki Hłasko Marek: Wszyscy byli odwróceni; W dzień śmierci Jego; Opowiem wam o Esther.
Warszawa: Elf, 2002.
ISBN 83-89278-09-X.
– uw
Spis skrótów | Indeks opisu druków zwartych | - | - | Dalszy ciąg tekstu
Drodzy - Czytelniczki i Czytelnicy - korzystający z niniejszej bibliografii - zajrzyjcie do: zrzutka.pl.
Może ogarnie Was dobra myśl wspomożenia mego Muzeum. Z góry dziękuję.
Tekst opracował: Krzysztof Bronowski.
Wszelkie uwagi, poprawki i uzupełnienia proszę przekazywać e-mailem na adres:   muzeum@m-ws.pl
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict
 
© Krzysztof Bronowski 1996-2021. e-mail: muzeum@m-ws.pl
Teksty i materiały zawarte w witrynie WWW „Bibuła - polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 r.” oraz „Muzeum Wolnego Słowa” można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalam na jakiekolwiek upowszechnianie skopiowanych materiałów, również na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Wszelkie cytowania proszę opatrywać informacją o źródle wraz, jeśli to możliwe, z aktywnym odnośnikiem do tej strony.